Põhisisu juurde
Sissejuhatus päringutesse

Sissejuhatus päringutesse

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Päringu abil saate kergema vaevaga oma Accessi andmebaasi andmeid vaadata, lisada, kustutada või muuta. Päringute kasutamise põhjused võivad olla ka järgmised:

 • soov leida kiiresti kindlaid andmeid, filtreerides teatud kriteeriumide (tingimuste) alusel;

 • andmete arvutamine või summeerimine;

 • andmehaldustoimingute (nt kõige värskemate andmete ülevaatamine) automatiseerimine.

Märkus.:  Kui soovite näidetes kirjeldatavaid päringuid proovida, kasutage Accessi töölauaandmebaasi.

Päringud aitavad teil andmeid leida ja nendega töötada

Valikupäringu loomine

Parameeterpäringu loomine

Kogupäringu loomine

Ristpäringu loomine

Tabelipäringu loomine

Lisanduspäringu loomine

Värskenduspäringu loomine

Kustutuspäringu loomine

Päringud aitavad teil andmeid leida ja nendega töötada

Hästi kujundatud andmebaasis asuvad vormil või aruandes esitatavad andmed tavaliselt mitmes tabelis. Päring võib tõmmata teavet erinevatest tabelitest ja koondada selle vormil või aruandes kuvamiseks. Päring võib olla andmetulemite taotlus andmebaasist või toiming andmetega või mõlemad. Päring võib anda vastuse lihtsale küsimusele, arvutada, ühendada erinevate tabelite andmeid, lisada, muuta või kustutada andmeid andmebaasist. Kuna päringud on nii mitmekülgsed, on neid mitut erinevat tüüpi. Valige päringu tüüp soovitud toimingu põhjal.

Peamised päringutüübid

Kasutus

Valik

Andmete toomine tabelist või arvutamine

Toiming

Lisamine, muutmine või kustutamine andmete. Iga tööülesande on teatud tüüpi toimingupäringu. Toimingupäringud pole Accessi veebirakendustes saadaval.

Valikupäringu loomine

Kui soovite ainult teatud tabeli väljade andmete läbivaatamine või mitme tabeli andmete samaaegne läbivaatamine või võib-olla näha ainult teatud kriteeriumide alusel andmeid, oleks valikupäringu tüüp oma valik. Lisateavet leiate teemast lihtsa valikupäringu loomine.

Valitud väljade andmete läbivaatamine

Näiteks kui teie andmebaasis on tabel, kus on suur hulk teavet toodete kohta, ja soovite vaadata läbi toodete ja nende hindade loendit, looge valikpäring, mis tagastaks ainult tootenimed ja vastava hinna.

 1. Avage andmebaas ja klõpsake menüü Loo nuppu Päringu kujundus.

 2. Topeltklõpsake dialoogiboksi Tabeli kuvamine vahekaardil Tabelid tabelit Tooted ja seejärel sulgege dialoogiboks.

 3. Oletagem, et teil on tabelis Tooted väljad Tootenimi ja Hinnakirja hind. Topeltklõpsake välju Tootenimi ja Hinnakirja hind, et lisada need väljad päringu kujundusruudustik.

 4. Klõpsake menüü Kujundus nuppu Käivita. Päring käivitub ja kuvab toodete ja nende hindade loendi.

Lehe algusesse

Mitme seotud tabeli andmete samaaegne läbivaatamine

Näiteks teil on toidukaupu müüva kaupluse andmebaas ja soovite läbi vaadata kindlas linnas elavate klientide tellimused. Oletagem, et tellimuste ja klientide andmeid talletatakse kahes tabelis nimega Kliendid ja Tellimused. Kui mõlemal tabelil on väli Kliendi ID, mis on nende kahe tabeli üks-mitmele-seos aluseks, saate luua päringu, mis tagastab järgmise toimingu abil teatud linna (nt Las Vegase) klientide tellimused.

 1. Avage andmebaas. Klõpsake menüü Loo jaotises Päring nuppu Päringu kujundus.

 2. Topeltklõpsake dialoogiboksi Tabeli kuvamine vahekaardil Tabelid väärtust Kliendid ja Tellimused.

 3. Sulgege dialoogiboks Tabeli kuvamine. Pange tähele joont (mida nimetatakse ühenduseks) ja mis ühendab tabeli Kliendid välja ID ja tabeli Tellimused välja Kliendi ID. See joon näitab kahe tabeli vahelist seost.

 4. Topeltklõpsake tabelis Kliendid välju Ettevõte ja Linn, et lisada need väljad päringu kujundusruudustikku.

 5. Tühjendage päringu kujundusruudustiku veerus Linn real Kuva märkeruut.

 6. Tippige veeru Linn reale Kriteeriumid tekst Las Vegas.

  Ruudu Kuva tühjendamine takistab päringul tulemites linna kuvamise. Reale Kriteeriumid teksti Las Vegas tippimisega määrate, et soovite näha ainult kirjeid, kus välja Linn väärtus on Las Vegas. Sel juhul tagastab päring ainult kliendid, kes asuvad Las Vegases. Te ei pea kuvama välja kriteeriumiga kasutamiseks.

 7. Topeltklõpsake tabelis Tellimused välju Tellimuse ID ja Tellimuse kuupäev, et lisada need väljad päringu kujundusruudustikku kahte järgmisse veergu.

 8. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita. Käivitub päring ja kuvab Las Vegase klientide tellimuste loendi.

 9. Päringu salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

Lehe algusesse

Parameeterpäringu loomine

Kui soovite sageli käitada kindla päringu variatsioone, on soovitatav kasutada parameetripäringut. Parameetripäringu käivitamisel palutakse teil sisestada väljaväärtused ja seejärel loob päring nende väärtuste abil kriteeriumid.

Märkus.: Accessi veebirakenduse ei saa parameetripäringut luua.

Jätkates varasema näitega, kus õppisite looma valikpäringut, mis tagastab Las Vegases asuvate klientide tellimused. Saate valikpäringut muuta, et see paluks teil määrata linn igal päringu käivitamisel. Kaasa töötamiseks avage eelmises näites loodud andmebaas.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil päringut nimega Tellimused linna järgi (mille lõite eelmises jaotises) ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Kustutage päringu kujundusruudustiku veeru Linn realt Kriteeriumid väärtus Las Vegas ja seejärel tippige tekst [Milline linn?].

  String [Milline linn?] on teie parameetriviip. Nurksulud näitavad, et soovite, et päring küsiks sisendit, ja tekst (praegusel juhul Milline linn?) on parameetriviibal kuvatav küsimus.

  Märkus.: Parameetriviiba tekstis ei tohi kasutada punkti (.) ega hüüumärki (!).

 3. Märkige veeru Linn real Kuva märkeruut, et päringu tulemites kuvataks linn.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita. Päring kuvab viiba, kus teil palutakse sisestada parameetri Linn väärtus.

 5. Tippige tekst New York ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER), et näha New Yorgi klientide tellimusi.

  Mis teha juhul, kui te ei tea, millised väärtused saate määrata? Saate viiba osana kasutada metamärke.

 6. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

 7. Tippige päringu kujundusruudustiku veeru Linn reale Kriteeriumid tekst Like [Milline linn?]&"*".

  Selle parameetriviiba puhul võimaldavad võtmesõna Like, ampersand (&) ja jutumärkidega ümbritsetud tärn (*) kasutajal tippida erinevate tulemite saamiseks märkide (sh metamärkide) kombinatsiooni. Kui kasutaja tipib näiteks tärni *, tagastab päring kõik linnad; kui kasutaja tipib tähe L, tagastab päring kõik linnad, mis algavad tähega L; ja kui kasutaja tipib märgid *s*, tagastab päring kõik linnad, mis sisaldavad tähte s.

 8. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita ja tippige päringu viibale sõna Uus ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Päring käivitub ja seejärel kuvatakse New Yorgi klientide tellimused.

Parameetri andmetüüpide määramine

Saate määrata ka seda, mis tüüpi andmeid peab parameeter aktsepteerima. Saate seada kõigi parameetrite andmetüübi, kuid eriti oluline on seada andmetüüp arv-, valuuta- ja kuupäeva-/kellaajaandmetele. Kui määrate andmetüübi, mida parameeter peab aktsepteerima, kuvatakse kasutajatele valet tüüpi andmete sisestamisel (nt teksti sisestamisel valuuta asemel) palju sisukam tõrketeade.

Kui parameeter on seatud aktsepteerima tekstandmeid, tõlgendatakse kõiki sisestatud andmeid tekstina ja tõrketeadet ei kuvata.

Päringu parameetrite andmetüüpi saate määrata järgmise toimingu abil.

 1. Klõpsake kujundusvaates avatud päringu menüü Kujundus jaotises Kuva/peida nuppu Parameetrid.

 2. Tippige dialoogiboksi Päringu parameetrid veergu Parameeter iga sellise parameetri viip, mille andmetüüpi soovite määrata. Veenduge, et iga parameeter vastab päringu kujundusruudustiku real Kriteeriumid kasutatavale viibale.

 3. Valige veerust Andmetüüp iga parameetri andmetüüp.

Lisateavet leiate teemast küsida sisestatud päringu käivitamisel parameetrite abil.

Lehe algusesse

Kogupäringu loomine

Andmelehe rida Kokku on väga kasulik, kuid keerukamate küsimuste jaoks kasutage kogupäringut. Kogupäring on valikpäring, mille abil saate andmeid rühmitada ja summeerida. Oletagem näiteks, et soovite vaadata kogumüüki toodete kaupa. Kogupäringus saate toodete kogumüügi kuvada funktsiooni Sum (kokkuvõttefunktsiooni) abil.

Märkus.: Access web Appis ei saa kasutada kokkuvõttefunktsioone.

Eelmises näites loodud päringu Toodete vahesummad muutmiseks kasutage järgmisi toiminguid, et summeeritaks toodete vahesummad toodete kaupa.

 1. Klõpsake menüü Avaleht nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

  Päring Toodete vahesummad avaneb kujundusvaates.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Kogusummad.

  Päringu kujundusruudustikus kuvatakse rida Kogusummad.

Märkus.: Kuigi kujundusruudustiku real Kogusummad ja andmelehe real Kokku on sarnased nimed, pole need siiski samad väärtused:

 • kujundusruudustiku rea Kogusummad abil saate rühmitada väljaväärtuste järgi;

 • andmelehe rea Kokku saate lisada kogupäringu tulemitesse;

 • kui kasutate kujundusruudustiku rida Kogusummad, peate valima iga välja jaoks kokkuvõttefunktsiooni. Kui te ei soovi mõne välja põhjal arvutada, saate selle välja järgi rühmitada.

 • Valige kujundusruudustiku teise veeru rea Kokku ripploendist väärtus Sum.

 • Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita. Päring käivitub ja kuvab seejärel toodete ja vahesummade loendi.

 • Päringu salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S. Jätke päring avatuks.

Lisateavet leiate teemast summarea abil Andmelehe veerukokkuvõtete kuvamine.

Lehe algusesse

Arvutamine andmete põhjal

Tavaliselt te ei kasuta tabeleid arvutatud väärtuste (nt vahesummade) talletamiseks, isegi juhul, kui need põhinevad sama andmebaasi andmetel, kuna arvutatud väärtused võivad aeguda, kui nende aluseks olevaid väärtusi muudetakse. Näiteks pole soovitatav talletada tabelis inimese vanust, kuna igal aastal tuleks seda väärtust värskendada. Selle asemel tuleks talletada sünnikuupäev ja seejärel arvutada päringu abil inimese vanus.

Näiteks teil on andmebaas teatud toodetest, mida soovite müüa. Selles andmebaasis on tabel nimega Tellimuste üksikasjad, mis sisaldab teavet väljadel olevate toodete kohta (nt iga toote hinda ja koguseid). Saate arvutada vahesumma päringu abil, mis korrutab iga toote koguse sama toote ühikuhinnaga, seejärel iga toote kogus sama toote ühikuhinna ja allahindlusega ning lõpuks lahutatakse allahindluse kogusumma ühikuhinna kogusummast. Kui lõite eelmises näites näidisandmebaasi, avage see ja tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Loo nuppu Päringu kujundus.

 2. Topeltklõpsake dialoogiboksi Tabeli kuvamine vahekaardil Tabelid väärtust Tellimuse üksikasjad.

 3. Sulgege dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 4. Topeltklõpsake tabelis Tellimuse üksikasjad välja Toote ID, et lisada see väli päringu kujundusruudustiku esimesse veergu.

 5. Paremklõpsake ruudustiku teises veerus rida Väli ja seejärel kiirmenüü käsku Suum.

 6. Tippige või kleepige väljale Suum järgmine tekst: Vahesumma: ([Kogus]*[Ühiku hind])-([Kogus]*[Ühiku hind]*[Allahindlus])

 7. Klõpsake nuppu OK.

 8. Klõpsake menüü Kujundus nuppu Käivita. Päring käivitub ja kuvab seejärel toodete ja vahesummade loendi tellimuste kaupa.

 9. Vajutage päringu salvestamiseks klahvikombinatsiooni CTRL+S ja seejärel pange päringule nimi Toodete vahesummad.

Lisateavet leiate teemast summarea abil Andmelehe veerukokkuvõtete kuvamine.

Lehe algusesse

Summeeritud või koondandmete kuvamine

Kui talletate toiminguid või regulaarselt esinevaid arvandmeid tabelites, on soovitatav luua nende andmete läbivaatamiseks kokkuvõte (nt summade või keskmistena). Accessis saate lisada andmeleht rea Kogusummad. Rida Kokku asub andmelehe allosas ja seal saab kuvada jooksva kokkuvõtte või mõne muu kokkuvõtliku väärtuse.

 1. Käivitage päring toodete vahesummad varem loodud ja tulemuste avamine andmelehevaadelahku.

 2. Klõpsake menüü Avaleht nuppu kogusummad. Andmelehel sõna all kuvatakse uut rida kokku esimeses veerus.

 3. Klõpsake andmelehe viimase rea lahtrit nimega Kokku.

 4. Saadaolevate kokkuvõttefunktsioonide kuvamiseks klõpsake noolt. Kuna veerg sisaldab tekstandmeid, pakutakse ainult kahte valikut: Pole ja Kogus.

 5. Valige Kogus. Lahtri sisu väärtus Kokku muutub veeruväärtuste summaks.

 6. Klõpsake kõrvallahtrit (teist veergu). Lahtris kuvatakse nool.

 7. Klõpsake noolt ja seejärel väärtust Summa. Väljal kuvatakse veeruväärtuste summa.

 8. Jätke päring andmelehevaates avatuks.

Lehe algusesse

Ristpäringu loomine

Oletame nüüd, et soovite läbi vaadata toodete vahesummasid, kuid samuti soovite kuukokkuvõtet – et igal real kuvataks toote vahesummad ja igas veerus toote vahesummad kindla kuu kohta. Toote vahesummade ja kuu tootevahesummade kuvamiseks kasutage ristpäring.

Märkus.: Access web Appis ei saa kuvada ristpäring.

Saate päringut Toodete vahesummad uuesti muuta, et päring tagastaks toodete vahesummade read ja kuu vahesummade veerud.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

 2. Klõpsake jaotises Päringu seadistus nuppu Kuva tabel.

 3. Topeltklõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine väärtust Tellimused ja seejärel nuppu Sule.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringu tüüp nuppu Ristpäring. Kujundusruudustikus peidetakse rida Kuva ja kuvatakse rida Ristpäring.

 5. Paremklõpsake kujundusruudustiku kolmandas veerus rida Väli ja seejärel kiirmenüü käsku Suum. Avaneb väli Suum.

 6. Tippige või kleepige väljale Suum järgmine avaldis: Month: "Month " & DatePart("m", [Tellimuse kuupäev])

 7. Klõpsake nuppu OK.

 8. Valige rea Ristpäring ripploendist järgmised väärtused: esimese veeru jaoks Reapäis, teise veeru jaoks Väärtus ja kolmanda veeru jaoks Veerupäis.

 9. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tellimused üksikasjad nuppu Käivita. Päring käivitub ja seejärel kuvab toodete vahesummad, koondatuna kuude kaupa.

 10. Päringu salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

  Ristpäringud kohta leiate lisateavet teemast kokkuvõtlike andmete lugemise hõlbustamine ristpäringu abil.

Lehe algusesse

Tabelipäringu loomine

Tabelikoostepäringu abil saate luua muudes tabelites talletatavatest andmetest uue tabeli.

Märkus.: Mõne Tabelikoostepäringu pole Accessi veebirakendustes saadaval.

Oletame näiteks, et soovite saata Chicago tellimuste andmeid Chicago äripartnerile, kes valmistab aruandeid ette Accessi abil. Te ei soovi saata kõiki tellimuseandmeid, vaid ainult Chicago tellimuste andmed.

Järgmise toiminguga saate koostada Chicago tellimuste andmeid sisaldava valikpäringu ja seejärel luua selle päringu abil uue tabeli.

 1. Avage eelmise näite näidisandmebaas.

  Võimalik, et peate tabelipäringu käivitamiseks lubama andmebaasi sisu.

  Märkus.:  Kui lindi all kuvatakse teade andmebaasi lubamise kohta, klõpsake nuppu Luba sisu.Kui teie andmebaas on juba usaldusväärses asukohas, siis teateriba ei kuvata.

 2. Klõpsake menüü Loo jaotises Päring nuppu Päringu kujundus.

 3. Topeltklõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine väärtust Tellimuse üksikasjad ja seejärel nuppu Tellimused ning sulgege dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 4. Topeltklõpsake tabelis Tellimused välju Kliendi ID ja Tarne linn, et lisada need väljad kujundusruudustikku.

 5. Topeltklõpsake tabelis Tellimuse üksikasjad välju Tellimuse ID, Toote ID, Kogus, Ühiku hind ja Allahindlus, et lisada need väljad kujundusruudustikku.

 6. Tühjendage kujundusruudustiku veeru Tarne linn real Kuva märkeruut. Tippige reale Kriteeriumid tekst 'Chicago' (sisestage ka ülakomad). Enne päringu tulemite abil tabeli loomist kontrollige neid.

 7. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

 8. Päringu salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

 9. Tippige väljale Päringu nimi tekst Chicago tellimuste päring ja klõpsake siis nuppu OK.

 10. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

 11. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringutüüp nuppu Tabeli koostamine.

 12. Tippige dialoogiboksi Tabeli koostamine väljale Tabeli nimi tekst Chicago tellimused ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 13. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

 14. Klõpsake kinnitusdialoogiboksis nuppu Jah. Uus tabel kuvatakse navigeerimispaanil.

  Märkus.: Kui mõnel tabelil on juba teie määratud nimi, kustutab Access selle tabeli enne päringu käivitamist.

Jaoks kasutamise kohta leiate lisateavet Tabelikoostepäringu leiate teemast loomine tabelipäringu.

Lehe algusesse

Lisanduspäringu loomine

Lisanduspäringu abil saate tuua andmeid ühest või mitmest tabelist ja lisada need andmed mõnda muusse tabelisse.

Märkus.: Lisage päringu pole Accessi veebirakendustes saadaval.

Oletagem näiteks, et olete loonud tabeli, mida soovite Chicago äripartneriga ühiskasutada, kuid teie äripartneril on kliente ka Milwaukee piirkonnas. Soovite enne tabeli ühiskasutusse andmist lisada sinna ka Milwaukee piirkonna andmeid sisaldavad read. Võite lisada Milwaukee piirkonna andmed tabelisse Chicago tellimused järgmiste toimingute abil.

 1. Avage päring nimega "Chicago tellimuste päring" loodud varem kujundusvaates.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringu tüüp nuppu Lisa. Avaneb dialoogiboks Lisamine.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Lisamine välja Tabeli nimi noolt, valige ripploendist väärtus Chicago tellimused ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Kustutage kujundusruudustiku veeru Tarne linn realt Kriteeriumid väärtus 'Chicago' ja seejärel tippige väärtus 'Milwaukee'.

 5. Valige real Lisa iga veeru jaoks sobiv väli.

  Selle näite puhul peaks rea Lisa väärtused kattuma rea Väli väärtustega, kuid see pole lisanduspäringute töötamise eelduseks.

 6. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

Märkus.:  Suure hulga andmeid tagastava päringu käitamisel võidakse kuvada tõrketeade, mis näitab, et päringut ei saa tagasi võtta. Proovige suurendada mälusegmendi limiiti 3 MB-ni, et päring õnnestuks.

Lisamispäringute kohta leiate lisateavet artiklist Kirjete lisamine tabelisse lisamispäringu abil.

Lehe algusesse

Värskenduspäringu loomine

Värskenduspäringu abil saate muuta tabeliandmeid ja sisestada kriteeriume, et määrata, millised read tuleb värskendada. Värskenduspäring võimaldab teil enne värskendamist värskendatavad andmed läbi vaadata.

NB!: Toimingupäringu ei saa tagasi võtta. Kaaluge varukoopia värskendate värskenduspäringu abil tabelitega. Värskenduspäringu pole Accessi veebirakendustes saadaval.

Eelmises näites lisasite ridu tabelisse Chicago tellimused. Tabeli Chicago tellimused väljal Toote ID kuvatakse arvväärtus. Andmete kohandamiseks aruannete jaoks saate toote-ID-d asendada tootenimedega. Selleks tehke järgmist.

 1. Avage tabel Chicago tellimused kujundusvaates.

 2. Muutke real Toote ID andmetüüp Arv andmetüübiks Tekst.

 3. Salvestage ja sulgege tabel Chicago tellimused.

 4. Klõpsake menüü Loo jaotises Päring nuppu Päringu kujundus.

 5. Topeltklõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine väärtusi Chicago tellimused ja Tooted ning sulgege dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 6. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringutüüp nuppu Värskenda.

 7. Kujundusruudustikust kaovad read Sordi ja Kuva ning kuvatakse rida Värskenda.

 8. Topeltklõpsake tabelis Chicago tellimused välja Toote ID, et lisada see kujundusruudustikku.

 9. Tippige või kleepige veeru Toote ID reale Värskenda järgmine avaldis: [Tooted].[Tootenimi]

  Näpunäide.: Värskenduspäringuga saate kustutada väljaväärtusi tühja stringi ("") või real Värskenda kuvatava väärtuse NULL abil.

 10. Tippige või kleepige reale Kriteeriumid järgmine avaldis: [Toote ID] Like ([Tooted].[ID])

 11. Saate vaadata, milliseid väärtusi värskenduspäring muudab, kuvades päringu andmelehevaates.

 12. Klõpsake menüü Kujundus nuppu Vaade ja siis käsku Andmelehevaade. Päring tagastab värskendatavate toote-ID-de loendi.

 13. Klõpsake menüü Kujundus nuppu Käivita.

  Kui avate tabel Chicago tellimused, kuvatakse arvväärtuste välja toote ID-d on asendatud tabelist Products toodete nimed.

Lisateavet värskenduspäringute kohta leiate teemast Värskenduspäringu loomine ja käivitamine.

Lehe algusesse

Kustutuspäringu loomine

Kustutuspäringu abil saate kustutada oma tabelitest andmeid ja sisestada kriteeriume kustutatavate ridade määramiseks. Kustutuspäring võimaldab teil enne ridade kustutamist kustutatavad read üle vaadata.

Märkus.: Kustutuspäringu suvand pole Accessi veebirakendustes saadaval.

Oletagem näiteks, et eelmise näite tabeli Chicago tellimused ettevalmistamisel Chicago äripartnerile saatmiseks märkate, et mõni rida sisaldab tühje välju. Otsustate enne tabeli saatmist need väljad eemaldada. Võite tabeli avada ja read käsitsi kustutada, kuid kui kustutatavaid ridu on palju ja soovite neid kustutada kindlate kriteeriumide alusel, võib olla abi kustutuspäringust.

Järgmist toimingut kasutades saate päringu abil kustutada tabelist Chicago tellimused ridu, mille väljal Tellimuse ID pole väärtust.

 1. Klõpsake menüü Loo nuppu Päringu kujundus.

 2. Topeltklõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine väärtust Chicago tellimused ja sulgege dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 3. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringu tüüp nuppu Kustuta. Kujundusruudustikust kaovad read Sordi ja Kuva ning kuvatakse rida Kustuta.

 4. Topeltklõpsake tabelis Chicago tellimused välja Tellimuse ID, et lisada see ruudustikku.

 5. Tippige kujundusruudustiku veeru Tellimuse ID reale Kriteeriumid tekst Tühi.

 6. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

Kustuta päringute kohta lisateabe saamiseks vt loomine ja käivitamine kustutuspäringu.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×