Sildi või tekstivälja lisamine töölehele

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Kui keegi sisestab andmeid töölehele valesti või teil on alust arvata, et andmete sisestamine ajab mõne töökaaslase segadusse, sisestage töölehele silt. Lihtsa nimega silt (nt "Telefon") annab teistele teada, mida nad peaksid lahtrisse sisestama. Lisaks saate siltide abil jagada ka keerukamaid juhtnööre.

Silte saate lisada nii vormidele kui ka ActiveX-juhtelementidele.

Sildi lisamine (vormi juhtelement)

 1. Klõpsake menüüs arendaja, klõpsake nuppu Lisaja klõpsake sildi Nupu pilt .

  Jaotis Juhtelemendid

 2. Klõpsake töölehel kohta, kus soovite kuvada sildi ülemise vasakpoolse nurga.

 3. Juhtelemendi atribuutide määramiseks paremklõpsake juhtelementi ja klõpsake siis käsku Vorminda juhtelementi.

 1. Klõpsake menüüs arendaja ja klõpsake nuppu Lisaja jaotises ActiveX-juhtelemendidnuppu silt Nupu pilt .

  Jaotis Juhtelemendid

 2. Klõpsake töölehel kohta, kus soovite kuvada sildi ülemise vasakpoolse nurga.

 3. Klõpsake nuppu kujundusrežiim Nupu pilt .

 4. Klõpsake töölehel kohta, kus soovite kuvada sildi ülemise vasakpoolse nurga.

 5. Juhtelemendi atribuutide määramiseks klõpsake nuppu Atribuudid Nupp Redigeeri koodi .

  Näpunäide.: Samuti võite silti paremklõpsata ja klõpsata siis käsku Atribuudid.

  Kuvatakse dialoogiboks Atribuudid. Vorminguatribuutide kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks valige vastav atribuut ja vajutage siis Visual Basicu spikriteema kuvamiseks klahvi F1. Samuti võite atribuudi nime tippida Visual Basicu spikri (Help) väljale Search (Otsi). Järgmises tabelis antakse atribuutidest kokkuvõtlik ülevaade.

  Sildi atribuutide kokkuvõte funktsioonikategooria järgi

Määratav suvand

Kasutatav atribuut

Üldine

Saate määrata, kas juhtelement tuleks töövihiku avamisel laadida või mitte. (ActiveX-juhtelementide puhul ignoreeritakse.)

AutoLoad (Excel)

Saate määrata, kas juhtelement saab kasutaja genereeritud sündmustele reageerida ning aktiivalaks muutuda.

Enabled (vorm)

Saate määrata, kas juhtelementi saab redigeerida.

Locked (vorm)

Juhtelemendi nimi.

Name (vorm)

Viis, kuidas juhtelement on manustatud selle all asuvatele lahtritele (vabalt ujuv; liigutatav, ent mastaapimatu; liigutatav ja mastaabitav).

Placement (Excel)

Saate määrata, kas juhtelementi saab printida.

PrintObject (Excel)

Saate määrata, kas juhtelement on peidetud või nähtav.

Visible (vorm)

Tekst

Fondiatribuudid (paks, kursiiv, suurus, läbikriipsutus, allakriipsutus ja kaal).

Bold (Paks), Italic (Kursiiv), Size (Suurus), StrikeThrough (Läbikriipsutus), Underline (Allakriipsutus), Weight (Kaal; vorm)

Juhtelemendile lisatav tekst, mis tuvastab juhtelemendi või kirjeldab seda.

Caption (vorm)

Teksti joondamine juhtelemendis (vasakul, keskel või paremal).

TextAlign (vorm)

Juhtelemendi sisu automaatne murdmine rea lõpus.

WordWrap (vorm)

Suurus ja paigutus

Saate määrata, kas juhtelemendi suurust tuleks kogu sisu kuvamiseks automaatselt korrigeerida või mitte.

AutoSize (vorm)

Kõrgus või laius punktides.

Height (Kõrgus), Width (Laius; vorm)

Juhtelemendi ja töölehe vasakpoolse või ülemise serva vaheline vahemaa.

Left (Vasakul), Top (Üleval; vorm)

Vormindus

Tausta värv.

BackColor (vorm)

Tausta laad (läbipaistev või läbipaistmatu).

BackStyle (vorm)

Äärise värv.

BorderColor (vorm)

Äärise tüüp (puudub või ühejooneline).

BorderStyle (vorm)

Esiplaani värv.

ForeColor (vorm)

Juhtelemendi varjustus.

Shadow (Excel)

Äärise visuaalne ilme (tasapinnaline, kõrgemale tõstetud, tasapinnast madalam, söövitatud või künkakujuline).

SpecialEffect (vorm)

Pilt

Juhtelemendis kuvatav rasterpilt.

Picture (vorm)

Pildi paigutus pealdise suhtes (vasakul, ülal, paremal jne).

PicturePosition (vorm)

Klaviatuur ja hiir

Juhtelemendi otseteeklahv.

Accelerator (vorm)

Kohandatud hiireikoon.

MouseIcon (vorm)

Kursori tüüp, mis kuvatakse, kui kasutaja viib hiire teatud objektile (nt standardne, nool, püstkriips).

MousePointer (vorm)

 1. Klõpsake menüüs arendaja ja klõpsake nuppu Lisaja jaotises ActiveX-juhtelemendidnuppu Tekstiväli Nupu pilt .

  Jaotis Juhtelemendid

 2. Klõpsake töölehel kohta, kus soovite kuvada tekstivälja ülemise vasakpoolse nurga.

 3. ActiveX-juhtelemendi redigeerimiseks klõpsake nuppu Kujundusrežiim Nupu pilt .

 4. Juhtelemendi atribuutide määramiseks klõpsake nuppu Atribuudid Nupp Redigeeri koodi .

  Näpunäide.: Samuti võite tekstivälja paremklõpsata ja klõpsata siis käsku Atribuudid.

  Kuvatakse dialoogiboks Atribuudid. Atribuutide kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks valige vastav atribuut ja vajutage siis Visual Basicu spikriteema kuvamiseks klahvi F1. Samuti võite atribuudi nime tippida Visual Basicu spikri (Help) väljale Search (Otsi). Saadaolevate atribuutide kokkuvõtte leiate järgmisest jaotisest.

  Tekstivälja atribuutide kokkuvõte funktsioonikategooria järgi

Määratav suvand

Kasutatav atribuut

Üldine

Saate määrata, kas juhtelement tuleks töövihiku avamisel laadida või mitte. (ActiveX-juhtelementide puhul ignoreeritakse.)

AutoLoad (Excel)

Saate määrata, kas juhtelement saab kasutaja genereeritud sündmustele reageerida ning aktiivalaks muutuda.

Enabled (vorm)

Saate määrata, kas juhtelementi saab redigeerida.

Locked (vorm)

Juhtelemendi nimi.

Name (vorm)

Viis, kuidas juhtelement on manustatud selle all asuvatele lahtritele (vabalt ujuv; liigutatav, ent mastaapimatu; liigutatav ja mastaabitav).

Placement (Excel)

Saate määrata, kas juhtelementi saab printida.

PrintObject (Excel)

Saate määrata, kas juhtelement on peidetud või nähtav.

Visible (vorm)

Tekst

Näitab, kas valiku laiendamiseks kasutatav põhiühik on sõna või märk.

AutoWordSelect (vorm)

Fondiatribuudid (paks, kursiiv, suurus, läbikriipsutus, allakriipsutus ja kaal).

Bold (Paks), Italic (Kursiiv), Size (Suurus), StrikeThrough (Läbikriipsutus), Underline (Allakriipsutus), Weight (Kaal; vorm)

Näitab, kas valitud tekst jääb esiletõstetuks ka siis, kui fookus pole juhtelemendis.

HideSelection (vorm)

Sisestusmeetodi redaktori (IME) käitusaja vaikerežiim.

IMEMode (vorm)

Juhtelemendi suuruse automaatne reguleerimine osaliste või täielike tekstiridade kuvamiseks.

IntegralHeight (vorm)

Maksimaalne arv märke, mida kasutaja saab sisestada.

MaxLength (vorm)

Mitmerealise teksti toetus juhtelemendis.

MultiLine (vorm)

Kohatäitemärgid, näiteks tärn (*), mis kuvatakse tegelike märkide asemel.

PasswordChar (vorm)

Näitab, kas kasutaja saab tekstirea valida sellest tekstist vasakul klõpsamisega.

SelectionMargin (vorm)

Juhtelemendi tekst.

Text (vorm)

Teksti joondamine juhtelemendis (vasakul, keskel või paremal).

TextAlign (vorm)

Juhtelemendi sisu automaatne murdmine rea lõpus.

WordWrap (vorm)

Andmed ja sidumine

Juhtelemendi väärtusega lingitud vahemik.

LinkedCell (Excel)

Juhtelemendi sisu või olek.

Value (vorm)

Suurus ja paigutus

Saate määrata, kas juhtelemendi suurust tuleks kogu sisu kuvamiseks automaatselt korrigeerida või mitte.

AutoSize (vorm)

Kõrgus või laius punktides.

Height (Kõrgus), Width (Laius; vorm)

Juhtelemendi ja töölehe vasakpoolse või ülemise serva vaheline vahemaa.

Left (Vasakul), Top (Üleval; vorm)

Vormindus

Tausta värv.

BackColor (vorm)

Tausta laad (läbipaistev või läbipaistmatu).

BackStyle (vorm)

Äärise värv.

BorderColor (vorm)

Äärise tüüp (puudub või ühejooneline).

BorderStyle (vorm)

Esiplaani värv.

ForeColor (vorm)

Juhtelemendi varjustus.

Shadow (Excel)

Äärise visuaalne ilme (tasapinnaline, kõrgemale tõstetud, tasapinnast madalam, söövitatud või künkakujuline).

SpecialEffect (vorm)

Näitab, kas kursor viiakse automaatselt juhtelemendilt välja, kui kasutaja on juhtelementi sisestanud suurima lubatava arvu märke.

AutoTab (vorm)

Klaviatuur ja hiir

Pukseerimise lubamine.

DragBehavior (vorm)

Valikukäitumine juhtelemendile sisenemisel (kõige valimine või valimata jätmine).

EnterFieldBehavior (vorm)

Sisestusklahvi (ENTER) vajutamise tulemus (uue rea loomine või fookuse viimine mujale).

EnterKeyBehavior (vorm)

Kohandatud hiireikoon.

MouseIcon (vorm)

Kursori tüüp, mis kuvatakse, kui kasutaja viib hiire teatud objektile (nt standardne, nool, püstkriips).

MousePointer (vorm)

Tabelduskohtade lubamine või keelamine redigeerimisalal.

TabKeyBehavior (vorm)

Tekstivälja kohased

Juhtelemendi kerimisribad (vertikaalsed, horisontaalsed või mõlemad).

ScrollBars (vorm)

 1. Klõpsake menüüd Fail, nuppu Suvandid ja seejärel nuppu Lindi kohandamine.

 2. Märkige väljal Põhimenüüd ruut Arendaja ja klõpsake siis nuppu OK.

Silt tuvastab lahtri või tekstivälja otstarbe või kuvab lühikesed juhised või kirjelduse (nt pealkirja või pildiallkirja). Lisaks võib sildil kuvada kirjeldava pildi. Silti võite kasutada juhiste paindlikuks paigutamiseks, teksti esiletoomiseks või juhul, kui ühendatud lahtrite või konkreetse lahtriasukoha kasutamine pole praktiline lahendus.

Tekstiväli on ristkülikukujuline väli, kus saate vaadata, sisestada või redigeerida lahtris asuvat teksti või andmeid. Tekstiväli võib olla ka staatiline – selles kuvatakse andmeid, mida kasutajad saavad üksnes lugeda. Tekstivälju võite kasutada teksti lahtrisse sisestamise alternatiivina näiteks juhul, kui soovite kuvada vabalt paigutatavat ujuobjekti. Samuti võite tekstivälja kasutada sellise teksti kuvamiseks, mis ei sõltu rea- ega veerupiiridest, säilitades sel viisil ruudustiku või andmetabeli paigutuse töölehel.

Vormi juhtelemendi silt:

Vormi sildi juhtelemendi näide

ActiveX-juhtelemendi silt:

Sildi ActiveX-juhtelemendi näide

ActiveX-tekstivälja juhtelement:

Tekstivälja ActiveX-juhtelemendi näide

Märkus.: 

 • Kui soovite luua tekstivälja, kuhu saab sisestada kohatäitemärkidena kuvatava parooli, kasutage atribuuti PasswordChar. Kaitske kindlasti lingitud lahter või muu koht, kus tekst talletatakse. Kasutage tugevaid paroole, mis sisaldavad nii suur- ja väiketähti, numbreid kui ka sümboleid – näiteks Y6dh!et5, mitte Maja27. Parooli pikkus peaks olema vähemalt kaheksa märki; soovitatav on vähemalt 14 märki.

  Ärge unustage oma parooli. Kui parool läheb teil meelest, ei saa me teid selle taastamisel aidata. Office'il pole üldvõtit, mis aitaks kõike lukust lahti keerata. Hoidke paroole kindlas kohas ja eemal teabest, mida te selle parooliga kaitsete.

 • Horisontaalse ja vertikaalse kerimisribaga mitmerealise keritava tekstivälja loomiseks määrake sätte MultiLine väärtuseks True, sätete AutoSize ja WordWrap väärtuseks False, sätte ScrollBars väärtuseks 3 ning sisestage sätte LinkedCell väljale selle lahtri aadress (nt D1), mis peaks teksti sisaldama. Uue rea sisestamiseks peab kasutaja vajutama klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER või SHIFT+ENTER, mis loob lingitud lahtris talletatava erimärgi.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×