SharePointis mahukate loendite ja teekide haldamine

SharePointis mahukate loendite ja teekide haldamine

SharePoint loendis või teegis saate talletada kuni 30 000 000 üksusi või faile. Suurte loendite filtreeritud vaadetel on sarnane kogemus teistele loenditele. Kuid kui loendivaate kuvab üle 5000 üksuse, võib teil tekkida loendivaate künnise tõrge. Loendi värskendamiseks, kui seda teete, järgige allolevaid kolme toimingut.

Märkus.: Lisateavet täiendavate piirangute kohta, mida saate kasutada, leiate teemast SharePoint Service' i piirangud.

Näpunäide.: Check out these YouTube videos about lists from SharePoint community experts to learn more. You might also find these videos about libraries helpful.

Kasuta tänapäevast

Vaated, kus on näha palju üksusi, on kõige parem tänapäeva kogemustes. Saate kasutada nüüdisaegset kogemust , et vältida tõrkeid, mida võite klassikalises kogemuses näha.

Indeksite lisamine

Kui filtreerite või sordite veeru alusel, millel pole indeksit, võidakse kuvada tõrketeade. Indeksi käsitsi lisamineloendi sätete menüüst, seejärel Indekseeritud veerud.

Indeksid luuakse automaatselt kahes järgmises olukorras.

 1. Kui salvestatud vaadetes on sortimine või filtreerimine kasutatavad veerud

 2. Kui sortimine on tänapäeva kogemus

Märkus.: Automaatne registri loomine, kui sortimine moodsas versioonis on piiratud vähem kui 20 000 üksusega loendite ja teekidega.

Loendivaate redigeerimine

Kui suure loendiga töötamisel ilmneb tõrge, redigeerige loendivaate.

Järgmised 4 muudatust eemaldavad loendi vaate läve tõrked. Kõigi tõrgete kõrvaldamiseks tehke 4 muudatust.

Loendivaate sortimise eemaldamine

 • Veerust esimese sordi valimine ja seejärel veeru järgi sortimine

Märkus.: Veerud, kus on veeru tüübidinimesed, otsingu-või hallatavad metaandmed võivad sortimise korral põhjustada loendivaate läve tõrkeid. Kuid teksti, arvu, kuupäeva ja muude veergude tüüpe saab kasutada esimeses sordis.

Rühmitamise eemaldamine vaates Redigeeri

 • Veerust esimese rühma valimine ja veeru järgi rühmitamine

Muud loendivaate muudatused

 • Jaotise kogusummad kõigi veergude jaoks valige pole

 • Tühjendage ruut kõik, kuid ühe veeru kuvamine jaotisest veerud

Märkus.: Järgmise tüübi 12 või enama veeru kuvamine võib põhjustada loendivaate läve tõrge: inimesed, otsing ja hallatavad metaandmed. Muude tüüpide veergude kuvamine ei kuvata. 

Rakenduses SharePoint on loendi või teegiga töötamiseks ja sealt päringu tegemiseks mitu võimalust, millega ei kaasne loendivaate läve hoiatust. järgmisi ideid kasutades on teil võimalik hankida vajalik teave, püsides samas loendivaate läve (5000) piires. Lisateavet loendivaate läve kohta leiate artiklist Paljude üksustega loendite ja teekide ülevaade.

Loendivaate läve piirväärtusega töötamine

SharePoint sisaldab ressursiahendajaid ja -piiranguid, mis reguleerivad hallatavat andmete hulka ja läbilaset. Loendivaate lävi on vaikimisi umbes 5000 ja see on määratud, et võimaldada kasutajatel töötada suurte loenditega, säilitades samas hea jõudluse. Loendivaate lävega töötamiseks on kolm peamist võimalust.

 • Kõigis SharePointi versioonides saate hallata tagastatavate üksuste arvu, kasutades indekseerimist, filtreerimist, kaustu ja ühenduseta andmeid.

 • Rakenduse SharePoint serveriversioonis saate kasutada administraatori määratavat väärtust Igapäevane ajaaken kus saab piirväärtust suurendada.

 • Rakenduse SharePoint serveriversioonis saab võrguadministraator loendivaate läve piirväärtust suurendada.

SharePoint Online’is ei saa seda piirangut muuta ja see kehtib püsivalt, et tagada ühiskasutuses rentnike päringutele alati hea jõudlus. Oleme välja toonud mõned asjad, mida saate teha, et hoida oma päringud piirangu piirides.

Märkus.: Süsteemi genereeritud vaadetes võidakse aeg-ajalt kuvada suurem arv tagastatud üksuseid.

Rakenduse SharePoint Server serveritega (SharePoint 2016, 2013 ja 2010) kehtib samuti 5000 üksusega loendivaate lävi. Kuna aga seal on võrguülemal süsteemi üle suurem kontroll, on võimalik määrata väärtuse Igapäevane ajaaken mille kestel piirangud eemaldatakse, võimaldades suuri päringuid ja muid andmemahukaid toiminguid. See aeg on tavaliselt õhtul, mil enamik kasutajaid ei viibi süsteemis. Samuti saab administraator vajadusel valida piirväärtuse suurendamise, kui see vajalik on.

Viimane variant kasutamiseks rakenduse SharePoint serveriversioonidega on piirväärtuse muutmine. See on riskantne, kuna suurema piirangu korral kasvab mõningate või kõigi kasutajate jõudluse vähenemise oht.

Oma SharePointi versiooni kontrollimise kohta vt teemat Millist SharePointi versiooni ma kasutan?

Kui olete loendivaate läve blokeerinud, kuid teie üksuste koguarv on väiksem kui 20 000, saate SharePoint 2019 veergudesse lisada indekseid. Kõigi SharePoint versioonide korral saate luua filtreeritud vaate veeru indeksiga, et vähendada suurte loendite ja teekidega töötamisel tulemite arvu. Indekseeritud veeruga filtreeritud vaate loomine on kaheastmeline protsess: looge veeru jaoks indeks ja seejärel looge vaade, mis kasutab indekseeritud veergu vaate filtreerimiseks.

Lisateavet veergude indekseerimise kohta leiate artiklist Indeksi lisamine SharePointi veerule.

Lisateavet veergude filtreerimise kohta leiate artiklist Filtreerimise abil SharePointi vaate muutmine.

Kuigi suurte loendite ja teekide kasutamiseks pole kaustad kohustuslikud, võite neid kasutada oma andmete korraldamiseks ja andmete juurdepääsu tõhustamiseks. Kausta loomine on vaikimisi lubatud dokumenditeekides, kuid mitte loendites. Lisateavet leiate teemast Loendis kausta loomine või Dokumenditeegis kausta loomine.

Märkus.: Kui kasutate rakenduses SharePoint Online käsku Teisalde kohta või pukseerite, siis teisaldatakse ka olemasolevad metaandmed.

Kausta loomisega loote süsteemis sisemise indeksi. Sisemine indeks luuakse ka loendi või teegi juurkausta või ülataseme kausta jaoks. Kaustas asuvaid üksusi kasutades toimub see tegelikult sisemise indeksi abil. Pidage meeles, et kui kaust sisaldab alamkaustu, läheb iga alamkaust arvesse üksusena (kuid mitte selles alamkaustas asuvad üksused).

Ka siis, kui loendis või teegis olevate üksuste üldarv on väga suur, kuvatakse üksiku kausta vaade vähemalt sama kiiresti kui vaade, mille puhul kasutatakse üksuste üldarvu filtreerimisel indekseeritud veergu. Teatud juhtudel võib osutuda võimalikuks loendi või teegi kõikide üksuste jaotamine mitmesse kausta nii, et üheski kaustas pole üle 5000 üksuse.

Mahuka loendi või teegi üksuste korraldamisel kaustadesse on oluline silmas pidada järgmist.

 • Kaust võib sisaldada loendivaateläves määratletud üksustest rohkem üksusi, kuid selleks, et seda ei blokeeritaks, võib osutuda vajalikuks kasutada veeruindeksitel põhinevat filtreeritud vaadet.

 • Kui valite selles loendis või teegis vaate loomisel või muutmisel jaotisest Kaustad valiku Kuva kõik üksused ilma kaustadeta, siis peate valima lihtindeksil põhineva filtri, et vältida sättes Loendivaate lävi määratud läve ületamist.

 • Sageli on mõistlik seada vaikevaade, kus kuvatakse kõik saadaolevad kaustad ilma filtreerimata, nii et kasutajad saavad valida nende hulgast uute üksuste salvestamiseks sobiva. Kõigi kaustade kuvamise korral väheneb tõenäosus, et üksused lisatakse loendis või teegis ekslikult kaustadest väljapoole. Erinevalt teekidest ei saa loendis üksusi automaatselt ühest kaustast teise teisaldada.

Märkus.: Kui teisaldate üksused SharePointis prügikasti, lähevad need filtriavaldise loendivaate läve juures ikkagi arvesse. Pärast prügikasti tühjendamist neid enam ei arvestata. Lisateavet saate teemast Prügikasti tühjendamine või failide taastamine.

Lisateavet failide teisaldamise kohta kaustast kausta teegi siseselt leiate artiklist Kausta, faili või lingi teisaldamine või kopeerimine dokumenditeegis.

Suurte loendite kustutamine nõuab andmebaasiressursse, mida loendivaate lävi võib blokeerida. Blokeerimise vältimiseks proovige suuri loendeid kustutada igapäevase ajaakna kestel. Pidage meeles, et kui kustutamisprotsess kestab määratud ajaaknast kauem, jätkub see teistest kasutajatest sõltumata lõpuleviimiseni. Jätke selleks piisavalt aega.

Lisateavet loendi kustutamise kohta leiate artiklist SharePointi loendi kustutamine.

Ühenduseta sünkroonimine, välisandmed ja Accessi andmete haldus

Andmete ühenduseta kasutamine on sageli mugavam ja tõhusam, kui sünkroonite oma arvutiga. Saate kasutada Excelit, Acessi või Outlooki (olenevalt sellest, milliste loendiandmetega te töötate). Samuti saate kasutada ilma piiranguteta andmehaldust ettevõtte ressursiplaanimise (ERP) süsteemide, OData ja veebiteenustega (sõltuvalt teie SharePointi teenusest).

Saate oma laua- või sülearvutis sujuvalt ja tõhusalt teha vajalikud muudatused, viia seejärel andmed ühendusega režiimi, sünkroonida muudatused ja lahendada konfliktid. Mahukate loendite töötlemine, mille korral kasutatakse andmete „puhastamiseks“, analüüsimiseks või esitamiseks ühenduseta sünkroonimist, aitab vähendada andmebaasitoimingute hulka ja SharePointi ressursside kasutamist.

Loendiandmete viimist ühenduseta režiimi ja muudatuste järgmisel ühenduse loomise korral sünkroonimist võimaldavad järgmised Microsoft Office’i rakendused. Nendesse eksportimiseks peavad rakendused olema installitud kas Office 365 või Office ' i töölauale.

Microsoft Access       Access suudab käsitseda rohkem andmeridu, kui SharePoint ja teie käsutuses on palju võimsaid tööriistu andmete töötlemiseks. Andmetega töötamine Accessis ja sünkroonimine SharePointiga võimaldab töötada suuremate andmehulkadega.

Access saate lugeda ja kirjutada kõige olulisemaid loendeid, linkides neid ja Access töötab hästi peaaegu kõigi SharePoint andmetüüpide abil. Linkimise abil saate luua ühenduse SharePoint loendis olevate andmetega, et luua kahepoolset ühendust, et vaadata ja redigeerida uusimaid andmeid nii SharePoint loendis kui ka Access andmebaasis. Linkimisega saate luua ühenduse rakenduse SharePoint loendis olevate andmetega, nii et loote kahesuunalise ühenduse nii rakenduse SharePoint loendis kui ka teie rakenduse Access andmebaasis olevate värskeimate andmete vaatamiseks ja redigeerimiseks. Access loob koopia (või tiražeerib) rakenduse SharePoint loendi tabeliks rakenduses Access. Lisaks Access vahemälu loendi andmed klient, kasutab tõhusat mälu, Write-Exchange ' i vahemälu ja ainult ülekanded muudetud loendiüksused. Rakenduses TE102750819 lisatakse klientarvutis olevad andmed vahemällu, kasutatakse tõhusat läbikirjutatavat vahemälu ja edastatakse ainult muudetud loendiüksusi, tänu millele on päringute tegemine ja värskendamine palju kiirem. Konflikti lahendamise dialoogiboksi abil saate ka mugavalt hallata konfliktseid värskendusi.

Kui funktsioon Accessi teenused on aktiveeritud, saate töötada loendivaate lävest märksa suurema hulga andmetega (vaikimisi kuni 50 000 üksust). Access töötleb loendi- või teegiandmeid automaatselt väikeste pakettidena ja seejärel paneb need andmed uuesti kokku; tänu sellele saab töötada loendivaate läve lubatust oluliselt suurema hulga andmetega, ilma et see häiriks teisi SharePointi saidi kasutajaid. Lisateavet leiate allolevast jaotisest Teenuse Access Services kasutamine.

Microsoft Excel        Saate eksportida SharePointi loendid Exceli tabelisse, mis loob ühesuunalise andmeühenduse Exceli tabeli ja SharePointi vahel.

Lindil on esile tõstetud SharePointi Excelisse eksportimise nupp

Excel lubab töötada ka suurte loenditega ilma blokeerumata. Lisaks saate sünkroonida Exceli nii SharePointi kui ka Accessiga, et kasutada ära iga platvormi eeliseid.

Kui värskendate andmeid SharePointi loendist ja värskendate Exceli tabelit, asendab Microsoft ExcelExceli andmed uusimate SharePointi loendi andmetega, kirjutades üle selles Exceli tabelis tehtud muudatused.

SharePoint Online’i loend, kus on esile tõstetud nupp Ekspordi Excelisse

Kui andmed on Exceli tabelis, saate kasutada arvukaid Microsoft Exceli andmeanalüüsi funktsioone, nt võimsaid ja paindlikke töölehti, PivotTable-aruandeid, professionaalse ilmega diagramme ja minigraafikuid, tingimusvormingut ikoonide, andmeribade ja värviskaaladega ning professionaalset juhul-kui-analüüsi.

Kui funktsioon Accessi teenused on aktiveeritud, saate töötada loendivaate lävega võrreldes märksa suurema hulga andmetega (vaikimisi kuni 50 000 üksust). Lisateavet leiate lõigust Teenuse Access Services kasutamine.

Microsoft Outlook        Microsoft Outlook saate lugeda ja kirjutada kontakte, tööülesannet, kalendrit ja arutelude loendeid ning ka dokumenditeekide sünkroonimine. Näiteks saate töötada nii standardsete tööülesannete loendite kui ka projektide tööülesannete loenditega, võttes ülesande loendid ühenduseta režiimis, vaadata, värskendada ja määrata uusi ülesandeid, viia need tagasi veebi ja sünkroonida neid ilma Outlook st lahkumata; Outlook saate SharePoint kontakte tõhusamalt talletada, ühiskasutada ja hallata.

Lehe algusse

Access saate luua veebiandmebaasi, mille aluseks on Accessi teenused lingitud loenditel põhinevate tabelite loomine koos päringute, vormide, aruannete ja makrodega, mille olete avaldanud SharePoint saidil. Need veebiandmebaasid on täiendatud, saate neid endiselt kasutada ja muuta ning saate luua uusi malle, kuid mitte Access 2013.

Saate luua Accessi rakenduse rakenduses SharePoint ilma koodi kasutamata. Üldiselt on SharePoint‘i rakendus ühele aspektile keskendunud lahendus sihtlahendus, mida on kerge levitada ja turul kättesaadavaks muuta. Rakendust võib vaadelda kui üht mugavat ja alternatiivset viisi, kuidas lahendust paketti koondada, levitada, käitada, jälgida ja kasutuselt eemaldada. Lisateavet leiate artiklist Accessi rakenduse loomine

Erinevalt Accessi veebiandmebaasirakendusest, mis talletab andmeid rakenduse SharePoint loendites, kasutab Accessi rakendus andmete talletamiseks rakenduse SharePoint toodetest erinevat SQL Serveri andmebaasi ja seetõttu ei kehti sellele rakenduse SharePoint loendivaate lävi. See suurendab märkimisväärselt Accessi lahenduste skaleeritavust ja tõhustab ka miljonite kirjete töötlemist. Rakenduse SharePoint Serveri kasutajatele saab SQL Serveri andmebaasi konfigureerida ettevõtte tulemüüri taga töötamiseks. Võrgukasutajate jaoks on andmebaasiks SQL Server Azure’i andmebaas, mille kasutamiseks antakse tasuta konto ja tasuta mäluruum. Lisateavet Azure‘i kohta leiate veebilehelt Microsoft Azure‘i koduleht.

Ja lõpuks saate andmeid SharePointi loendi ning Accessi tabeli vahel jätkuvalt sünkroonida, hoides mõlemad andmekogumid ajakohasena. Sünkroonimine on kahesuunaline. Muudatused, mis Accessiga loendiandmetes tehakse, laaditakse üles SharePointi loendisse, ja SharePointi loendis tehtud muudatused laaditakse alla teie arvuti Accessi. Lisateavet leiate teemast SharePointi loendist importimine või sellega andmete linkimine.

SharePointi otsinguvälja ja dokumendikeskuse lahendused

Alternatiivne moodus suures teegis või loendis olevate dokumentide või üksuste leidmiseks on kasutada loendi või teegi otsinguvälja , et sisestada märksõna või fraas. SharePoint Otsingul on oma indekseerimise mehhanismid ning selle suhtes ei kehti loendivaate lävi ega muud seotud limiidid.

Veel üks lahendus suurte teekide haldamiseks on dokumendikeskuse saidi loomine ja kasutamine. Dokumendikeskuse sait on mõeldud dokumendihalduseks, pakkudes nt funktsioone failide sisse ja välja registreerimiseks, töövooge, filtreid ja vaateid.

SharePointi lehel on tavaliselt kaks otsinguvälja: saidiotsing lehe ülaosas ja konkreetse loendi või teegi otsinguväli. Kui kasutate loendi või teegi otsinguvälja, saate otsingu ulatust progressiivselt laiendada.

 • Otsinguulatus põhineb vaikimisi kõigil praeguses vaates ja kõigis alamkaustades olevatel üksustel. Tulemused kuvatakse veergudena, mida saab täiendavalt filtreerida ja sortida. Kui loendivaate lävi on praegu ületatud, siis kõiki tulemeid ei kuvata.

 • Kui te ei leia seda, mida otsite, saate otsinguulatust laiendada, nii et see hõlmaks kogu loendit, sh kõiki alamkaustu sõltumata praegusest vaatest või loendivaate lävest.

 • Lõpuks saate otsinguulatuseks seada kogu saidi. Sel juhul kuvatakse kõik tulemid standardsel saidiotsingu lehel. Tulemite piiritlemiseks saate kasutada ka täpsustuspaani, et filtreerida tulemeid näiteks dokumendi autori või loendiüksuse loomiskuupäeva järgi. Keerukamate päringute koostamiseks saate kasutada isegi kahendmuutujaid ja loogikaoperaatoreid.

Märkused: 

 • Väli Otsing on saadaval ainult loendite ja teekide puhul, mis kuvatakse kliendipoolsete renderdatud vaadetena. Kuigi vaikekäitumine on kuvada väli Otsing, saab välja Otsing tööriistapaani jaotises Muud oleva loendivaate veebiosaatribuudi Otsinguväli abil peita. Lisateavet veebiosa atribuutide kohta leiate teemast oendi ja muude veebiosade kasutamine.

 • Loendiatribuut „Kuva otsinguväli“ jaotises Mitmesugust

Dokumendikeskuse saiti saab kasutada suure arvu dokumentide loomiseks, haldamiseks ja salvestamiseks. Dokumendikeskus põhineb saidimallil ja on mõeldud toimima suure arvu dokumentide haldamise keskhoidlana. Erinevad funktsioonid (nt metaandmetepõhine ja puuvaates navigeerimine, sisutüübid ja veebiosad) aitavad teil dokumente korrastada ja alla laadida teie kasutajate jaoks tõhusal ja mõistlikul viisil. Lisateavet saidimallide kasutamise kohta leiate teemast Saidimallide loomine ja kasutamine.

Sisuhaldurid saavad selleks eraldi indekseid loomata kiiresti konfigureerida metaandmepõhise navigeerimise enamiku teekide jaoks piisavalt sujuvaks; samuti saavad nad abi ka lisaindeksite loomisel, et parandada jõudlust paljude filtrite ja vaadete lõikes. Lisateavet leiate teemast Dokumendikeskuse saidi kasutamine

Dokumendikeskuse saiti saab kasutada sisuloomekeskkonnana või sisuarhiivina.

 • Sisuloomekeskkonnas registreerivad kasutajad faile aktiivselt sisse ja välja ning loovad nende failide jaoks kaustastruktuure. Versioonide loomine on lubatud ja igal dokumendil võib olla 10 või enam versiooni. Kasutajad registreerivad dokumente sagedasti sisse ja välja ning töövood aitavad dokumenditoiminguid automatiseerida.

 • Sisuarhiivis või teabebaasiarhiivis luuakse seevastu väga harva sisu. Kasutajad üksnes vaatavad ja laadivad dokumente üles. Tavaliselt sisaldavad sisuarhiivid dokumentide üksikuid versioone ja saidi maht võib kasvada miljonite failideni. Tüüpolukord oleks näiteks see, et suure organisatsiooni tehnilise toe keskuse 10 000 kasutajat pöördub sisu poole peamiselt selle lugemiseks. Neist võib-olla üksnes 3000–4000 laadib saidile uut sisu üles.

Eravaadete, seoseliste loendite ja RSS-kanalite kasutamine

Süsteemi üldise jõudluse veelgi täiustamiseks ja ressursi läve või piirväärtuse täitumise vältimiseks võite kaaluda eravaadete, seoseliste loendite või RSS-kanalite kasutamist.

Eravaated.    Et veeruindeksit õigesti kasutatavate vaadete loomine on paljude üksustega loendite ja teekide puhul keeruline, siis on soovitatav eemaldada õigus Oma vaadete haldamine kasutajatelt, kes teevad sellistele loenditele või teekidele kaastööd. Ilma selle õiguseta ei saa nad luua kõigi üksustega vaadet, mis võiks ülejäänud saidi jõudlust vähendada. Lisateavet leiate teemast Loendi või teegi õiguste redigeerimine.

Seoselised loendid.     Kui loote loendiseoseid otsinguveergude, kordumatute veergude ja kehtestatud seoselise käitumise (mida nimetatakse ka viitamistervikluseks) abil, võib juhtuda, et ületate loendivaate läve ja teid võidakse blokeerida järgmistel tingimustel.

 • Kui loote olemasolevas loendis, milles on loendivaateläves määratust rohkem üksusi, kordumatu veeru (võtke arvesse, et ühe üksuse lisamine, mille tõttu loendivaate lävi ületatakse, on toiming, mida üldjuhul ei blokeerita).

 • Kui loendis on loendivaateläves määratust rohkem üksusi ja te lülitate selles loendis otsinguvälja jaoks sisse funktsiooni Kaskaadkustutamine või Piiratud kustutamine.

RSS-kanalid.     Pärast RSS-i toe lubamist administreerimiskeskuses ja saidikogumi tasemel saate RSS-i toe lubada ja konfigureerida mitut tüüpi loendite ja teekide jaoks. Kui kasutajad pöörduvad loendi või teegi RSS-kanali poole, laaditakse andmed loendist alla. RSS-i vaikevaates kuvatakse piiratud arv tagastatavaid üksusi, kusjuures piirang põhineb kuupäeval, millal üksust viimati veeru Muudetud filtri abil muudeti. Kui loendis või veerus on palju üksusi ja kasutajad pöörduvad RSS-kanali poole, on mõistlik veerg Muudetud indekseerida. Allalaaditavate üksuste arvu saab vähendada ka nii, et muudate nende üksuste ja päevade arvu, mille muudatused kaasatakse RSS-kanalisse.

RSS-kanalite haldamise kohta leiate lisateavet teemast Saidi või saidikogumi RSS-kanalite haldus. RSS-kanali lisamist kirjeldab teema Teatise loomine või RSS-kanali tellimine

SharePoint Ainult serveri administraatorid

Neid toiminguid saavad teha ainult rakenduse SharePoint või võrgu- ja serverfarmi administraatorid SharePoint Serveri versioonidel.

Igapäevane ajaaken on koht, kus administraatorid saavad kõigi kasutajate jaoks määrata mingi kindla ajaperioodi, mille kestel saab toiminguid teha ilma piiranguteta. Tavaliselt valitakse selleks tipptunniväline aeg.

Kuigi vaated on loendi või teegi üksuste toomise põhimeetod, leidub ka muid SharePointi käske ja toiminguid, mida on parem teha igapäevase ajaakna kestel.

Indeksi lisamine ja kustutamine

Loendiveeru lisamine ja kustutamine

Kaustade kustutamine ja kopeerimine

Loendi või teegi turbesätete muutmine

Loendi ja selle sisu salvestamine mallina

Veebisaidi kustutamine

Prügikastist üksuste taastamine või kustutamine

Need käsud ja toimingud võivad nurjuda, kui need ületavad tavatööajal loendiandmeid tuues saidi lävi- ja piirväärtuse. Kui neid käitada ilma piiranguteta igapäevase ajaakna kestel, võib see aidata vältida toimingu nurjumist ja teiste kasutajate häirimist.

Igapäevase ajaakna häälestamiseks peate määrama algusaja ja kestuse. Kellaaega ja kestust määrates pidage meeles, et kui keegi käivitab akna ajal pikalt kestva päringu või toimingu, viiakse see lõpule hoolimata sellest, kas lõpuleviimine jääb ajaakna sisse või mitte.

 1. Logige administraatorina sisse halduskeskusse.

 2. Avage Rakendusehaldus > Veebirakenduste haldamine.

  Halduskeskus, kus on valitud veebirakenduste haldamine
 3. Valige rakendus, mille igapäevase ajaakna sätet te soovite määrata või muuta.

 4. Klõpsake lindil allanoolt üldsätete juures, et avada menüü, ja klõpsake siis valikut Ressursiahendus.

  Valitud on halduskeskuse ressursiahendus.
 5. Valige Igapäevane ajaaken ja määrake soovitud kellaaeg ning kestus.

  Halduskeskuse rakenduse sätete leht, kus on esile tõstetud igapäevane ajaaken
 6. Kui kõik on valmis, klõpsake nuppu OK.

Kui te pole arendaja või teil pole käepärast arendajaid, kes teeks need toimingud teie eest, võite sellised toimingud lükata edasi igapäevasesse ajaaknasse. Küsige oma administraatorilt, mis ajal on igapäevane ajaaken.

Märkus.: SharePoint Online ei toeta loendivaate läve muutmist.

Loendivaate lävi on ette nähtud kasutajate jõudluse tagamiseks ja serveri kaitsmiseks päringute ajal tahtmatu ülekoormuse eest. Loendivaate läve (LVT) saab muuta ainult SharePoint serveri versioonides, mille administraator on rakenduse administreerimiskeskuse administraator, ja me ei soovita seda muuta, et vältida jõudluse halvenemist. SharePoint Online ei luba administraatoritel muuta loendivaate läve, et kaitsta teiste rentnike kasutajaid jõudluse probleemidest, kui tuuakse üles suured andmekogumid. Kasutage päringute haldamiseks indekseid, filtreid ja kaustu.

Kui teil on mõni üksik päring, mis vajaks loendivaate läve eemaldamist, kaaluge selle asemel töövälisel ajal igapäevase ajaakna kasutamist.

Hoiatus.: Loendivaate läve muutmine pole soovitatav, kui teil on teisi kasutajaid, kuna suuremate väärtuste korral väheneb jõudlus. Liiga suure väärtuse puhul võib ilmneda suur latentsus, kasutustõrked või isegi serveri kokkujooksmine.

Märkus.: Halduskeskus on saadaval ainult SharePoint Serveri versioonides.

Kui soovite loendivaate läve ikkagi muuta, järgige neid juhiseid. Need on versioonides SharePoint 2010 kuni SharePoint 2016 samad, kuigi kasutajaliides võib pisut erineda. Halduskeskuse rakendus on teie SharePointi saidist eraldi ja sellele juurdepääsuks on vaja serveripargi ülema õigusi. Loendivaate läve saab muuta ainult SharePoint Serveri versioonides.

 1. Logige administraatorina sisse halduskeskusse.

 2. Avage Rakendusehaldus > Veebirakenduste haldamine.

  Halduskeskus, kus on valitud veebirakenduste haldamine
 3. Valige rakendus loendivaate läve muutmiseks.

 4. Klõpsake lindil allanoolt üldsätete juures, et avada menüü, ja klõpsake siis valikut Ressursiahendus.

  Valitud on halduskeskuse ressursiahendus.
 5. Määrake loendivaate lävele (loendis esimene) mõistlik väärtus.

 6. Klõpsake nuppu OK.

Ressursiahenduse lehel on veel sätteid, mida teil administraatorina võib vaja minna.

 • Loendivaate lävi audiitorite ja administraatorite jaoks:    See on vaikimisi „suurem piirväärtus“. See piirang kehtib päringutele, mida käitab audiitor või administraator, kes konkreetselt (programmiliselt) taotleb loendivaate läve alistamist. Vaikimisi on see loendivaate lävi 20000 (5000 asemel). Selle piirväärtuse suurendamisel on sama mõju nagu loendivaate läve suurendamisel. Selle väärtuse muutmisel võib osutuda vajalikuks ka seotud väärtuste muutmine.

 • Objektimudeli alistamine:   Kui kasutate oma juurutuses tavaliselt kohandatud koodi ja teil on vaja loendivaate lävi alistada kõrgema piirväärtusega, võib olla mõistlik lubada objektimudeli alistamine ning anda audiitorile või administraatorile päringuid teostava rakenduse õigused. See säte on vaikimisi sisse lülitatud, kuid kui te seda ei vaja, võite selle keelata. Hea näide selle kohta, millal seda võib vaja minna: oletame, et olete juurutanud koodi, mis salvestab vahemällu suurema tulemikomplekti, mida kasutatakse sageli nt mitu minutit. Kui te ei plaani sisu vahemällu salvestada ja kavatsete neid päringuid sageli käivitada, siis ma ei soovitaks selle meetodi kasutamist loendivaate läve eiramiseks, kuna see vähendab teie serveri jõudlust. Lühidalt: säilitage mõõdukus.

 • Loendivaate otsingu lävi:   See funktsioon piirab päringu võimalike ühenduste arvu. See võrdub päringusse kaasatud otsingu, isiku/rühma või töövoo oleku väljade arvuga. Näiteks vaade, mis kuvab 6 otsinguveergu ja filtreerib veel 3 eraldi otsinguveergu, kasutab 9 otsingut. Kui loendivaate otsinguläveks on määratud 8, põhjustab see tõrke. Väärtust üle 8 ei soovitata.

  Microsoft on testimise käigus näidanud, et üle 8 ühenduse korral ilmneb oluline järsk jõudluse vähenemine. Sellega toimub esiteks serveri läbilaske oluline vähenemine ning teiseks kasutab päring ebaproportsionaalselt palju SQL Serveri ressursse, mis mõjutab negatiivselt kõiki, kes kasutavad sama andmebaasi. Lisateavet leiate otsinguveergude ja loendivaadete osast artiklis Jõudlus- ja võimsustesti tulemused ning soovitused

 • Igapäevane ajaaken suurte päringute jaoks:    Selle funktsiooniga saate määrata igapäevase aja, mil kasutajad saavad ilma piiranguteta teha suuremaid päringuid. Selle aja valikul tuleb hoolikalt kaaluda mõningaid asjaolusid.

  • Võimalikult vähesel arvul kasutajate mõjutamiseks peaks see olema väljaspool tippaega või ajal, mil on oodata kõige väiksemat koormust. Kui valite aja, mis enamiku kasutajate ajaks jääb tööpäeva keskele, siis võib see negatiivselt mõjutada isegi neid, kes suuri loendeid ei kasuta.

  • Püüdke leida mõistlik ajavahemik, mida inimesed saaksid kasutada oma loendite parandamiseks, selle asemel et administraatori poole pöörduda.

  • Ajaakna kestel käivitatud toiminguid ei katkestata akna lõppedes. Kaaluge vajaminevat aega, kui nt kasutaja hakkab suurt loendit kustutama just enne ajaakna lõppemist.

  • Arvestage eri ajavöönditega. See on eriti oluline siis, kui teie organisatsioon või kliendid paiknevad geograafiliselt laialdasel alal ning jagavad keskselt hostitavat SharePointi serverit. Kell 18 võib olla hea aeg teie enda asukohas, kuid mitte nii hea näiteks Sydneys, Austraalias.

 • Loendi ainuõiguste lävi:    See on loendis lubatud ainuõiguste arv. Kui teil on kaust, mille õiguste päriluse te katkestate ja millele (ning kõigile selles olevatele üksustele) te määrate mõned õigused, siis läheb see teie loendis lubatud ainuõiguste mõistes arvesse kui 1. Erinevalt loendivaate lävest ja muudest sätetest ei rakendu see lävi sisu vaatamisel või sellega mõne muu toimingu tegemisel, vaid otseselt õiguste muutmisel.

  Kui see on võimalik, soovitame seda väärtust vähendada. Vaikeväärtus on 50000, mis tähendab suurt hulka ainuõigusi. Teie loendis tekivad suure tõenäosusega probleemid õigustega juba enne selle numbri täitumist, nii et võimalusel tasuks seda numbrit ennetavalt vähendada, valides oma keskkonda sobiva väärtuse.

Paljude üksustega loendite ja teekide ülevaade

Loendivaate lävi on kehtestatud selleks, et aidata saavutada andmebaasi tagasüsteemis kõigi kasutajatepäringute ühtne jõudlus. Siin on lühidalt kirjeldatud piiranguid ja tööpõhimõtet ning seda, kuidas muuta loendivaate läviväärtust.

NB!: Loendivaate läviväärtust ei saa muuta SharePoint Online’is. Samuti ei saa SharePoint Online’is luua igapäevast ajaakent. Need funktsioonid on saadaval ainult rakendustes SharePoint 2016, SharePoint 2013 ja SharePoint 2010.

Andmebaasikonfliktide arvu vähendamiseks kasutab SQL Server, SharePointi taustandmebaas sageli reataseme lukustamist, et tagada täpsed värskendused, vältides samas muude ridade poole pöörduvate teiste kasutajate töö takistamist. Kui aga andmebaasi lugemis- või kirjutamistoiming (nt päring) põhjustab üle 5000 rea samaaegset lukustamist, siis on SQL Serveril otstarbekam kogu tabel ajutiselt lukustada, kuni andmebaasitoiming on lõpetatud.

Märkus.: Tegelik arv ei ole alati 5000 ja see võib varieeruda olenevalt teie saidist, andmebaasitegevuse hulgast ja teie saidi konfiguratsioonist.

Kui kogu tabel on lukustatud, ei pääse teised kasutajad tabeli juurde. Kui seda juhtub liiga sageli, tajuvad kasutajad süsteemi jõudluse vähenemist. Seega on lävi ja piirangud olulised, et aidata vähendada ressursimahukate andmebaasitoimingute mõju ning tasakaalustada kõigi kasutajate vajadusi.

Järgmine diagramm kirjeldab loendis või teegis mitme üksuse poole pöördumisel toimuva kõige olulisemaid aspekte.

Mahukad loendid ja teegid

 1. Saidikogumi loendi või teegi andmed salvestatakse SQL Serveri andmebaasitabelisse, mis kasutab üldise jõudluse, ühiskasutatavuse ja täpsuse säilitamiseks päringuid, indekseid ja lukke.

 2. Filtreeritud veeruindeksitega vaadete (ja muude toimingute) abil luuakse andmebaasipäringuid, mis tuvastavad vajaliku veergude ja ridade alamhulga ja saadavad selle alamhulga teie arvutisse.

 3. Lävede ja piirmäärade abil saab piirata toiminguid ning tasakaalustada saadaolevaid ressursse mitme samaaegse kasutaja jaoks.

 4. Vastavate õigustega arendajad saavad objektimudelid alistada, et ajutiselt suurendada SharePoint Serveri versioonidega kohandatud rakenduste jaoks lävesid ja piirmäärasid.

 5. Administraatorid saavad kõikide kasutajate jaoks määrata ajaaknad, et nad saaksid SharePoint Serveri versioonidega teha tipptunnivälisel ajal piiramatul arvul toiminguid.

 6. Teabetöötajad saavad lehel andmete kuvamise kiirendamiseks kasutada sobivaid vaateid, laade ja lehepiiranguid.

Loenditel ja teekidel on teatud suurimad lubatud piirangud, mis on näidatud järgmises tabelis.

Tunnus

Suurim lubatud arv/maht

Üksuste arv loendis või teegis

30 miljonit

Üksiku failiüksuse või selle manuse maht

10 gigabaiti

Järgmises tabelis on kokkuvõte ressursikasutuse ahendamise võtetest ja kasutatavatest piirangutest, millest te peaksite olema teadlik. Need ahendajad ja piirangud seatakse SharePoint Serveri versioonidega halduskeskuses ressursside ahendamise lehel. Teie saidi konkreetseid piiranguid ja taotlusi käsitlevate küsimustega pöörduge oma administraatori poole.

Märkus.: Haldamise hõlbustamiseks ei rakendata järgmisi ressursiahendajaid ega -piiranguid administraatoritele.

Märkus.: Kõik need sätted pole saadaval kasutajaliidese kaudu vaid ainult SharePoint Serveri versioonidega.

Lävi
või piirmäär

Vaikeväärtus

Kirjeldus

Loendivaate lävi

5 000

Määrab loendi või teegi üksuste suurima arvu, mida andmebaasitoiming (nt päring) saab korraga töödelda. Seda piirmäära ületavad toimingud blokeeritakse.

Selleks, et teil oleks aega muude plaanide tegemiseks, võidakse kuvada lehel Loendi sätted hoiatus, kui teie loendis on rohkem kui 3000 üksust. Hoiatus sisaldab spikrilinki, mis avab selle teema.

Ainuomaste õiguste piirmäär

50 000

Määrab ainuomaste õiguste suurima arvu loendi või teegi kohta.

Iga kord, kui katkestate üksuse või kausta õiguste päriluse, loetakse seda selle piirmäära arvestuses ühe (1) ainuomase õigusena. Kui püüate lisada üksuse, mis viiks selle piirmäära ületamiseni, siis teil seda teha ei lubata.

Ridade arvu piirmäär

6

Määrab andmebaasi kuuluvate tabeliridade suurima lubatud arvu loendi või teegiüksuse kohta. Mitme veeruga laiade loendite võimaldamiseks mähitakse iga üksus üle mitme tabelirea (kuni 6 rida ja kokku kuni 8000 baiti; v.a manused).

Kui teil on näiteks mitme väikese veeruga loend, mis sisaldab sadu jah/ei-veerge, võib juhtuda, et see piirmäär ületatakse ja te ei saa sellesse loendisse jah-/ei-veerge lisada, kuid võimalik, et saate lisada muut tüüpi veerge.

Administraator saab selle piirmäära seada üksnes objektimudeli abil, mitte kasutajaliidese kaudu.

Loendivaate otsingulävi

12

Määrab ühendamistoimingute suurima arvu (nt need, mis põhinevad otsingu, isiku/rühma või töövoo oleku veergudel.

Kui päringus kasutatakse rohkem kui kaheksat veergu, siis toimingu sooritamine blokeeritakse. Programmiliselt on siiski võimalik kasutatavaid veerge valida, kasutades selleks suurimat vaadet, mille saab objektimudeli kaudu seada.

Loendivaate lävi audiitorite ja administraatorite jaoks

20 000

Määrab loendi või teegi üksuste suurima arvu, mida vastavate õigustega audiitor või administraator saab andmebaasitoiminguga (nt päring) korraga töödelda. See säte töötab koos sättega Luba objektimudeli alistamine.

Luba objektimudeli alistamine

Jah

Määrab, kas arendajad saavad sooritada andmebaasitoiminguid (nt päringuid), mille puhul taotletakse sätte Loendivaate lävi, mis sisaldab sättes Loendivaate lävi audiitorite ja administraatorite jaoks määratud suurimat piirmäära, alistamist. Administraator peab lubama objektimudeli alistamise ja seejärel saavad vastava õigusega arendajad programmiliselt taotleda, et nende päring saaks selle ära kasutamiseks kasutada suuremat loendivaate läve väärtust.

Igapäevane ajaaken

Pole

Määrab ajavahemiku, mille jooksul ressursilävesid ja -piiranguid ignoreeritakse. Administraator saab tipptunnivälisel ajal konfigureerida ajaakna kestust 15-minutiliste sammude kaupa ja kuni 24 tunni ulatuses (nt 18:00–22:00 või 01:30–05:15).

Igapäevases ajaaknas käivitatud andmebaasitoiming või päring kestab kuni selle lõpuleviimiseni (või nurjumiseni) ka siis, kui seda ei viida määratud ajaakna jooksul lõpule.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×