SharePointi olekunäidikutega alustamine

Olekunäidik on üherealine aruanne. Olekunäidik annab kiire ülevaate teatud mõõdu tegelikust edenemisest seatud eesmärgi suhtes. Hea olekunäidik peaks arvutusvajaduseta andma teavet selle kohta, kas tulemused vastavad sihile või mitte.

Olekunäidikus kuvatakse näidiku nimi, selle arvuline tulem ja ikoon. Pange tähele, kuidas ikoon pakub kiirteavet. Rohelised ikoonid tähistavad tavaliselt head tulemuslikkust, punased ikoonid viitavad probleemsetele valdkondadele ja kollased ikoonid hoiatavad võimalike probleemide eest. Järgmisel joonisel on kuvatud vaid kaks näidikut: üks on roheline ringikujuline ikoon, mis näitab, et edenemine vastab sihile, ja teine on kollane kolmnurk, mis hoiatab ebapiisava edenemise eest.

Olekunäidikus on kuvatud tiitel, arvväärtus ja olekuikoon.

Kas olete tuttav SharePoint 2007 tootluse võtmenäitajatega?    Teave selle kohta, mis on rakenduses Microsoft SharePoint Server 2010 uut võrreldes eelmise versiooniga. Mis on juhtunud SharePoint 2007 tootluse võtmenäitajatega?

Kas te pole kunagi varem olekunäidikuid kasutanud?     Olekunäidikute ja selle kohta, millist kasu need teie ettevõttele võivad tuua, leiate lisateavet artiklist Sissejuhatus olekunäidikutesse.

Kas olete valmis alustama?    Alustamiseks klõpsake linki Ülevaade – kuidas luua olekunäidikuid?

Selle artikli teemad

Ülevaade – kuidas luua olekunäidikuid?

Olekuloendi loomine

Olekuloendiga veebiosa loomine

Olekunäidiku lisamine olekuloendisse

SharePointi loendi põhine olekunäidik

Exceli põhine olekunäidik

SQL Serveri analüüsiteenustel põhinev olekunäidik

Fikseeritud väärtuse põhine olekunäidik

Ülevaade – kuidas luua olekunäidikuid?

Olekunäidik on olekuloendi üksus. Olekuloend on SharePointi loendi erivorm. Olekuloendi loomiseks on kaks võimalust.

 • Looge ainult olekuloend. Pärast olekuloendi loomist tuleb teil sinna vaid näidikud lisada. Saate ka olekuloendit kohandada, lisades sinna veerge või redigeerides neid. Näiteks võite lisada veeru, kus on kuvatud iga näidiku kontaktisik või andmeallikas. Seejärel lisage lihtsalt loodud loendisse näidikud.

 • Looge olekuloendiga veebiosa. See on veebiosa, mis koostab olekuloendi automaatselt – teie peate lisama vaid näidikud. Seejärel saate hõlpsalt seda veebiosa armatuurlaual või mõnel muul veebilehel kasutada.

Näidiku lisamisel tuleb sisestada selle tiitel ja määrata andmeallikas. Samuti tuleb seada väärtused, mis määratlevad, millise ikooni SharePoint Server 2010 oleku näitamiseks kuvab. Näiteks võite seada ikooni, mis kuvab rohelise ringi, kui mõõdu tegelik väärtus vastab eesmärgile või ületab selle; kui aga väärtused on allpool teatud punkti, kuvatakse punane kolmnurk.

Lehe algusesse

Olekuloendi loomine

Olekuloendi saate luua meeskonna või ettevõtte saidi äriteabekeskuses, et teised kasutajad selle hõlpsalt üles leiaksid. Seejärel saate lisada loodud loendisse ühe või mitu olekunäidikut. Loendis kuvatava teabe paindlikkuse suurendamiseks võite luua olekuloendi ühe või mitu kohandatud vaadet.

Uue olekuloendi loomiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake saidil, kus soovite olekuloendi luua, menüüd Saiditoimingud ja seejärel linki Kuva kogu saidi sisu. Klõpsake jaotises Kogu saidi sisu nuppu Loo.

 2. Klõpsake lehe Loomine paanil Filtreerimisalus nuppu Loend. Seejärel klõpsake põhipaanil ikooni Olekuloend.

 3. Tippige olekuloendi nimi.

 4. (Valikuline) Kirjelduse sisestamiseks või loendinime kuvamiseks kiirkäivituspaanil klõpsake nuppu Veel suvandeid. Seejärel konfigureerige soovitud suvandid.

 5. Olekuloendi loomise lõpuleviimiseks klõpsake nuppu Loo. SharePoint Server 2010 avab uue olekuloendi redigeerimisrežiimis, et saaksite lisada ühe või mitu olekunäidikut.

Lehe algusesse

Olekuloendiga veebiosa loomine

Saate luua kindla veebiosa, mis kuvab olekuloendi eelmääratletud vaate. Sellesse veebiossa saate näidikuid otse lisada ja seejärel kasutada seda veebiosa oma saidi mis tahes lehel.

Uue olekuloendiga veebiosa loomiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake selle saidi äriteabekeskuse vaikelehe kiirkäivituspaanil, kus soovite olekuloendiga veebiosa luua, nuppu Armatuurlauad.

 2. Klõpsake lehe Armatuurlaud: kõik üksused jaotises Teegi tööriistad menüüd Dokumendid.

 3. Klõpsake nuppu Uus dokument ja seejärel klõpsake käsku Olekuloendiga veebiosaleht, et avada uue veebiosa atribuudileht.

 4. Sisestage uue olekuloendiga veebiosa atribuudilehe jaotisse Lehe nimi uue lehe nimi ja kirjeldus. Soovi korral võite sisestada ka lehe tiitli, mis kuvatakse uuel veebiosalehel pealkirjariba tiitlina.

 5. Valige jaotise Asukoht ripploenditest Dokumenditeek ja Kaust uut veebiosalehte sisaldavad üksused.

 6. (Valikuline) Otsustage, kas soovite jaotises Loo link praegusel navigeerimisribal luua sellelt lehelt lingi navigeerimisribale.

 7. Valige jaotise Olekuloendiga veebiosalehe paigutus loendist Paigutus soovitud paigutus.

 8. Klõpsake jaotises Olekunäidikud raadionuppu Loo minu jaoks automaatselt olekunäidikute loend. Võite valida olemasoleva loendi ka hiljem.

 9. Atribuudilehe sulgemiseks ja uue veebiosalehe avamiseks klõpsake nuppu OK.

  Olekuloendiga veebiosalehte saate kohandada. Näiteks saate muuta selle ikooni tüüpi, mille abil SharePoint kuvab näidiku oleku, saate luua selle jaoks kuvatiitli või määrata veebiosa suuruse. Selle kohta leiate teavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

Nüüd olete valmis lisama loodud veebiosa olekuloendisse olekunäidiku.

Olekunäidiku lisamine olekuloendisse

Selle toimingu eeldusena peab teil olema valitud varem loodud olekuloend, mis peab olema redigeerimisrežiimis, kuid võite kasutada ka äsjaloodud uut olekuloendit. Kui loote uue loendi, avab SharePoint Server 2010 selle automaatselt redigeerimisrežiimis.

 1. Klõpsake olekuloendi tööriistaribal nupu Uus kõrval olevat noolt.

 2. Valige rippmenüüst olenevalt näidiku andmeallikast näidiku tüüp, et avada uue näidiku atribuudileht.

 3. Järgmine tabel sisaldab saadaolevate näidikutüüpide loendit ja iga tüübi lühikirjeldust. Kindla näidikutüübi atribuutide määramise kohta teabe saamiseks klõpsake näidikutüübi nime.

Näidiku tüüp

Kirjeldus

SharePointi loendi põhine olekunäidik

Kuvab SharePointi loendi sisul põhineva väärtuse.

Exceli põhine olekunäidik

Kuvab teenuse Excel Services töövihikust otse imporditud väärtused. Selle väärtuse saab määrata töövihiku lahtriaadressi alusel.

SQL Serveri analüüsiteenuste põhine olekunäidik

Impordib SQL Serveri analüüsiteenuste kuubist valitud tootluse võtmenäitaja

Fikseeritud väärtuse põhine olekunäidik

Kuvab näidiku autori käsitsi sisestatud väärtused.

Lehe algusesse

SharePointi loendi põhine olekunäidik

SharePoint Server 2010 loendid on suurepärased vahendid üksuste jälitamiseks. Näiteks võite luua loendi, milles kuvatakse ärikontaktide olek, ja olekunäidiku, mis näitab aktiivsete lepingute või lõpetatud lepingute protsenti. Loendid võivad sisaldada üksusi, mis on osa töövoost, või kajastada töötajate osalust koolitusprogrammides.

Olekunäidiku abil saate jälitada probleemide või tööülesannete avatud oleku aega, avatud üksuste arvu ja tööülesande valmidusprotsenti. Samuti saate hoida silma peal kogusummadel (nt probleemi avatud oleku ajahulgal või teatud piirkonna läbimüügi kogusummal).

Märkus.:  Enne selle suvandi valimist veenduge, et loend, mida soovite kasutada, on olemas ja asub teie kasutatavas vaates.

SharePointi loendil põhineva uue olekunäidiku loomiseks tehke järgmist.

 1. Sisestage lehe Uus üksus jaotise SharePointi loend ja vaade väljale Loendi URL loendi või teegi URL.

  Märkus.:  SharePointi loend või teek peab asuma samal saidil.

 2. Valige boksist Vaade vaade, mis sisaldab olekunäidikus kasutatavaid üksusi.

 3. Valige jaotises Väärtuse arvutamine arvutusmeetod, mille abil soovite arvutada olekunäidiku eesmärgi. Järgmises tabelis kirjeldatakse erinevaid arvutusvõimalusi.

Arvutussuvand

Kirjeldus

Loendiüksuste arv  

Arvutatakse loendiüksuste koguarv.

Loendiüksuste protsent vaates, kus 

Selle meetodiga arvutatakse teie valitud kriteeriumidele vastav üksuste protsent määratud vaates.

Kriteeriumide valimiseks tehke järgmist.

 • Valige ripploendist Vali veerg… veeru nimi.

 • Valige ripploendist võrdub tehtemärk.

 • Tippige tekstiväljale võrreldav väärtus.

Korrake neid toiminguid kuni viie täiendava veeru jaoks kriteeriumide lisamiseks.

Arvutamine, kasutades kõiki vaates leiduvaid loendiüksusi  

Selle meetodiga saate määratud veeru väärtuste alusel arvutada valitud väärtuse. Valige ripploendist üks järgmistest väärtustest:: Summa, Keskmine, Maksimum või Miinimum. Seejärel valige veerg, mis sisaldab ripploendi Vali veerg... väärtusi, mida soovite arvutada.

 1. Tehke jaotises Olekuikooni reeglid järgmist.

  • Valige ripploendist Paremad väärtused on väärtus suuremad, et SharePoint muudaks ikoone, kui kasvavad väärtused jõuavad eesmärgi või hoiatusläveni või ületavad selle. Kui soovite, et SharePoint muudaks ikoone, kui kahanevad väärtused jõuavad eesmärgi või hoiatusläveni või ületavad selle, valige väärtus väiksemad.

  • Tippige väljale Kuva, kui väärtus on eesmärgi täitnud või ületanud eesmärgi väärtus. Kui näidiku väärtus jõuab selle eesmärgini, muudab SharePoint ikooni, näitamaks, et edenemine on plaanipärane.

  • Tippige väljale Kuva, kui väärtus on hoiatuse täitnud või ületanud väärtus, mille puhul edenemine on allpool aktsepteeritavat taset, ja SharePoint muudab ikooni, et hoiatada võimaliku probleemi eest.

 2. (Valikuline) Tippige jaotise Üksikasjade link väljale Üksikasjade leht selle lehe URL, kust võib leida näidiku kohta üksikasjalikumat teavet (nt näidiku allikaloend).

 3. (Valikuline) Valige jaotises Värskendusreeglid suvand, mis määratleb, kas SharePoint Server 2010 värskendab näidikuväärtusi iga kord, kui mõni kasutaja selle avab, või siis, kui kasutaja neid menüü kaudu käsitsi värskendab.

Lehe algusesse

Exceli põhine olekunäidik

Olekunäidik võib põhineda ka teie SharePoint Server 2010 saidil salvestatud või avaldatud Exceli töövihiku andmetel. Töövihiku andmete muutmise korral värskendab SharePoint Server 2010 automaatselt olekunäidiku väärtused. Lisaks saate kuvada töövihiku samal veebilehel.

Teenuse Excel Services töövihikul põhineva uue olekunäidiku loomiseks tehke järgmist.

 1. Tippige lehe Uus üksus väljale Nimi ja Kirjeldus näidiku nimi ja soovi korral ka kirjeldus.

 2. (Valikuline) Tippige väljale Kommentaarid võimalikud kommentaarid. Näiteks võite sisestada teabe, mis aitab näidiku kasutajatel mõista, mida see näidik tähistab.

 3. Sisestage jaotise Näidiku väärtus väljale Töövihiku URL selle Exceli töövihiku URL, mis sisaldab selle näidiku andmeid ja arvutusi. Teenuse Excel Services töövihik tuleb salvestada samal saidil asuvasse SharePointi teeki.

 4. Tippige väljale Näidiku väärtuse lahtriaadress näidiku tegelikku väärtust sisaldava lahtri aadress. Võite klõpsata ka nuppu Sirvi, et otsida töövihik, mille URL-i määrasite 3. juhise toimingutega. Seejärel valige lahter, mis sisaldab olekunäidikus kasutatavaid väärtusi.

 5. Tehke jaotises Olekuikooni reeglid järgmist.

  • Valige ripploendist Paremad väärtused on väärtus suuremad, et SharePoint muudaks ikoone, kui kasvavad väärtused jõuavad eesmärgi või hoiatusläveni või ületavad selle. Kui soovite, et SharePoint muudaks ikoone, kui kahanevad väärtused jõuavad eesmärgi või hoiatusläveni või ületavad selle, valige väärtus väiksemad.

  • Tippige väljale Kuva, kui väärtus on eesmärgi täitnud või ületanud eesmärgi väärtus. Kui näidiku väärtus jõuab selle eesmärgini, muudab SharePoint ikooni, näitamaks, et edenemine on plaanipärane.

  • Tippige väljale Kuva, kui väärtus on hoiatuse täitnud või ületanud väärtus, mille puhul edenemine on allpool aktsepteeritavat taset, ja SharePoint muudab ikooni, et hoiatada võimaliku probleemi eest.

 6. (Valikuline) Tippige jaotise Üksikasjade link väljale Üksikasjade leht selle lehe URL, kust võib leida näidiku kohta üksikasjalikumat teavet (nt näidiku allikaloend).

 7. (Valikuline) Valige jaotises Värskendusreeglid suvand, mis määratleb, kas SharePoint Server 2010 värskendab näidikuväärtusi iga kord, kui mõni kasutaja selle avab, või siis, kui kasutaja neid menüü kaudu käsitsi värskendab.

Lehe algusesse

SQL Serveri analüüsiteenustel põhinev olekunäidik

SharePoint Server 2010saab importida KPI-sid SQL Serveri analüüsiteenustest (SSAS). See on SQL Server 2005 ja SQL Server 2008 komponent. Need KPI-d seadistab tavaliselt süsteemiadministraator või andmebaasianalüütik, kes lisab andmeühendusfaili andmeühendusteeki või äriteabekeskuse saidile. Seejärel pääsevad kõik vastavate õigustega kasutajad andmebaasile juurde ja saavad luua analüüsiteenuste KPI-de juurde viiva lingi

SSAS võimaldab analüütikutel määratleda võimsaid ja paindlikke KPI-sid, mis põhinevad mitmedimensioonilistel andmetel. SSAS-i KPI-sid saab määratleda ja hallata siiski ainult SSAS-is töötades. Analüütik saab SSAS-i käskude abil luua ja hallata kõiki KPI-de atribuute (nt edenemise eesmärki, olekuikooni ja läviväärtusi, mille täitumisel muudab ikoon värvi, et näidata muutust edenemise olekus).

Rakenduses SharePoint Server 2010 töötades saate muuta olekuloendisse imporditud KPI kuvatavat nime, kuid muid KPI atribuute te muuta ei saa.

KPI importimiseks SSAS-ist tehke järgmist.

 1. Sisestage lehe Uus üksus väljale Andmeühendus Microsoft Office'i andmeühendusfaili (.odc) URL või klõpsake nuppu Sirvi, et avada dialoogiboks Vara valimine ja liikuda odc-faili juurde.

 2. Valige boksist Kuva ainult kuvamiskausta KPI-d KPI-d sisaldav analüüsiteenuste andmebaasi kuvamiskaust.

 3. Valige boksist KPI loend soovitud KPI (nt Kogukäive või Keskmine rentaablus).

 4. Valitud KPI kõigi alamnäitajate kuvamiseks märkige ruut Kaasa alamnäitajad. Kui valitud KPI-l on alamnäitajaid, kuvatakse kõik näitajad olekuloendis hierarhiana.
  Järgmisel joonisel on kuvatud imporditud KPI (Puhastulu), millel on kolm alamnäitajat (Tegevuskasum, Tegevuskulud ja Kogu finantstulu).

Saate importida SSAS-ist KPI-sid, mis sisaldavad ülem- ja alamüksuste seoseid.

 1. Tippige väljale Nimi ja Kirjeldus näidiku nimi ja (soovi korral) kirjeldus.

 2. (Valikuline) Tippige väljale Kommentaarid võimalikud kommentaarid. Näiteks võite sisestada teabe, mis aitab KPI kasutajatel mõista, mida see näitaja tähistab.

 3. (Valikuline) Tippige jaotise Üksikasjade link väljale Üksikasjade leht selle lehe URL, kust võib leida näidiku kohta üksikasjalikumat teavet (nt näidiku andmeallikas).

 4. (Valikuline) Valige jaotises Värskendusreeglid suvand, mis määratleb, kas SharePoint Server 2010 värskendab näidikuväärtusi iga kord, kui mõni kasutaja selle avab, või siis, kui kasutaja neid menüü kaudu käsitsi värskendab.

  Märkus.:  Analüüsiteenuste KPI-d importiva näidiku olekuikooni reeglid eelseadistab andmebaasianalüütik.

Lehe algusesse

Fikseeritud väärtuse põhine olekunäidik

Vahel võite soovida olekunäidiku väärtusi käsitsi sisestada. Seda näiteks juhul, kui näidik põhineb struktureerimata teabel (nt meilisõnumil) või peate jälitama ühekordset projekti.

 1. Tippige lehe Uus üksus väljale Nimi ja Kirjeldus näidiku nimi ja soovi korral ka kirjeldus.

 2. (Valikuline) Tippige väljale Kommentaarid võimalikud kommentaarid. Näiteks võite sisestada teabe, mis aitab näidiku kasutajatel mõista, mida see näidik tähistab.

 3. Tippige senise edenemise arvuline väärtus.

 4. Tehke jaotises Olekuikooni reeglid järgmist.

  • Valige ripploendist Paremad väärtused on väärtus suuremad, et SharePoint muudaks ikoone, kui kasvavad väärtused jõuavad eesmärgi või hoiatusläveni või ületavad selle. Kui soovite, et SharePoint muudaks ikoone, kui kahanevad väärtused jõuavad eesmärgi või hoiatusläveni või ületavad selle, valige väärtus väiksemad.

  • Tippige väljale Kuva, kui väärtus on eesmärgi täitnud või ületanud eesmärgi väärtus. Kui näidiku väärtus jõuab selle eesmärgini, muudab SharePoint ikooni, näitamaks, et edenemine on plaanipärane.

  • Tippige väljale Kuva, kui väärtus on hoiatuse täitnud või ületanud väärtus, mille puhul edenemine on allpool aktsepteeritavat taset, ja SharePoint muudab ikooni, et hoiatada võimaliku probleemi eest.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×