SharePoint Serveris andmete kasutamise näidis

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Office SharePoint Server 2007, 2007 Microsoft Office‘i süsteemi ja ettevõtte andmeid kombineerides saate luua ärilahenduse, kus tunnete end nagu kodus.

SharePoint Serveris andmete kasutamise näidis

Selle artikli teemad

Ärilahenduse ehitamine on nagu kodu ehitamine

Andmealuste mõistmine

Andmete kasutamine teenuses Office SharePoint Server 2007

Office‘i süsteemi programmide andmete kasutamine teenusega Office SharePoint Server 2007

Mallide ja stsenaariumide kasutamise alustamine

Ärilahenduse ehitamine on nagu maja ehitamine

Oletame, et tahate ehitada endale kvaliteetse maja. Kui teil on palju aega ja raha, saate valida variandi A. Ostke arendamata krunt, millel puuduvad kõik liitumised, palgake maja projekteerimiseks arhitekt ja võtke tööle ehitusfirma (mis kasutab alltöövõtjaid) ning ehitage maja nullist üles. Kui teil ei ole palju aega ja raha, siis võite valida variandi B. Ostke moodulmaja, valige sobiv arhitektuuristiil ja korruseplaan ning palgake üks ehitusfirma, mis paneb maja juba eelnevalt arendatud krundile kiiresti püsti.

Microsoft Office‘i süsteem ja Office SharePoint Server 2007 pakuvad kvaliteetse ärilahenduse ehitamiseks mõlemat varianti. Variant A eeldab sageli rahastust, kodeerimist ja arendamist ja sageli on parem jätta see IT-spetsialistide hooleks. Variant B ühendab Microsoft Office‘i süsteemi (arhitekt), teenust Office SharePoint Server 2007 (moodulid, arendatud krunt ja liitumised), motiveeritud IT-spetsialisti (ehitusettevõte) ning malle ja stsenaariume (arhitektuuristiil ja korruseplaanid).

Kui vajate abi kvaliteetse ärilahenduse ehitamiseks variandi B järgi, siis olete õiges kohas. Selles artiklis saate ülevaate, kuidas kasutada andmeid teenuses Office SharePoint Server 2007 ning leiate arvukalt viiteid lisateabele, mis aitab mõista kõnealuste funktsioonide üksikasju ja lahendust juurutada.

Lehe algusse

Andmealuste mõistmine

Igasuguse Microsoft Office‘i süsteemil põhineva automaatsed ärilahenduse (sh ettevõtte, osakonna või töörühma tasandil) aluseks on andmed ja peamised viisid, kuidas andmetega töötada.

Lehe algusse

Kolme tüüpi andmed

Teave on igasuguse ettevõtte juhtimise seisukohast kriitiline ja andmed on selle aluseks. Enamik ettevõtteid kulutab andmete kogumisele, talletamisele, värskendamisele, andmetele juurdepääsule, andmete analüüsimisele, aruandlusele ja andmete haldamisele suuri ressursse. Andmed on saadaval kolmel kujul.

 • Liigendatud andmete    Seda tüüpi andmete saate tabelitesse ja hõlpsasti värskendatud, sortida, filtreerida, ja esitatakse selle kohta päring, ja on tavaliselt talletatud tasapinnalise failide ja andmebaaside. Liigendatud andmete sisaldab ka metaandmed, sageli määratletud "andmed andmete kohta". Metaandmete annab tähendust ja piirang andmetega ja sisaldab veerupäiseid, andmetüübid ja vormingud ja valideerimise reegleid. Liigendatud andmete näiteks tellimuste, statistika, varude, eelarveid ja müük.

 • Struktureerimata andmed    Seda tüüpi andmed on teave, mida talletatakse dokumentides ja esitlustes ning mida ei saa automaatselt teisendada struktureeritud andmeteks. Struktureerimata andmed on näiteks memod, kirjad, publikatsioonid, poliitikad, ettepanekud, spetsifikatsioonid, slaidid ja elulookirjeldused.

 • Poolstruktuurandmed    Seda tüüpi andmed ühendavad struktureeritud andmeid ja mõningaid struktureerimata andmeid (nt memoväljad, dokumendimanused ja graafika). Poolstruktuurandmed on näiteks olekuaruanded, formaalsed pakkumistaotluse (RFP) dokumendid, tulemuslikkuse kontrollid ja tootekataloogid.

Microsoft Office‘i süsteemis ja teenuses Office SharePoint Server 2007 on võimalik töötada kõigi kolme andmetüübiga, aga selles artiklis keskendutakse struktureeritud ja poolstruktuurandmetele.

Lehe algusse

Andmeühenduste loomine

Struktureeritud ja poolstruktuurandmed pärinevad sageli välistest andmeallikatest (nt XML-fail, töövihik või andmebaas). Väline andmeallikas on teie programmiga ühendatud andmeühenduse kaudu, mis kujutab endast teabekogumit, mis kirjeldab, kuidas välise andmeallika asukohta kindlaks määrata, sinna sisse logida ja sellele juurde pääseda.

Ühenduse teavet saab talletada ka andmeühendusfailis (nt Office‘i andmeühendusfail (.odc)). ODC-fail kasutab ühendusteabe talletamiseks kohandatud HTML- ja XML-silte ning seda kasutatakse enamikus Office‘i programmides. Office InfoPath 2007 kasutab sarnast universaalset andmeühendusfaili (.udc)). Ühendusfailid on eriti kasulikud ühenduste järjekindlaks jagamiseks, ühenduste hõlpsamini leitavaks muutmiseks, ühenduste turbe suurendamiseks ja andmeallikate haldamise võimaldamiseks. Parim viis ühendusfailide ühiskasutuseks on nende salvestamine turvalisse ja usaldusväärsesse asukohta (nt võrgukausta või SharePointi andmeühendusteeki), kus kasutajad saavad faili lugeda, kuid ainult määratud kasutajad saavad faili muuta.

Välisandmetega ühenduse loomine

1. Ühendusi saab luua mitmesuguste andmeallikatega: Microsoft SQL Serveriga, rakendustega Microsoft Office Access 2007 ja Office Excel 2007 ning tekstifailidega.

2. Igal andmeallikal on seotud ODBC-draiver või OLE DB pakkuja.

3. Ühendusfail määratleb kogu andmeallikale juurdepääsu ja sealt andmete toomise teabe.

4. Ühendusteave kopeeritakse ühendusfailist teie programmi.

Operatsioonisüsteemi Microsoft Windows installitud paketi Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 abil saate ühenduse luua mitmesuguste relatsiooniliste ja mitterelatsiooniliste andmeallikatega, kasutades selleks ODBC- (Open Database Connectivity) draivereid või OLE DB (Object Linking and Embedding Database) pakkujaid. Kui installite Microsoft Office‘i, siis lisatakse arvutisse täiendavaid ODBC-draivereid ja OLE DB pakkujaid. Teabe toomiseks allikatest, mis pole Microsofti andmeallikad, saate kasutada ka muude tootjate ODBC-draivereid ja OLE DB pakkujaid. ODBC-draiverite ja OLE DB pakkujate installimise kohta leiate teavet vastava andmebaasi dokumentatsioonist või pöörduge vastava andmebaasi pakkuja poole.

Microsoft Office‘i abil saate luua ühendused paljudes Office‘i programmides ja kasutada andmeühendusviisardit uute andmeallikatega ühenduse loomiseks. Samuti saate teenuse Office Excel 2007 abil kõige paremini kuvada ja redigeerida ODC-faili sisu.

Lisateave

Ülevaade andmete ühendamisest (importimisest)

Lehe algusse

Andmevõrgustike kasutamine andmetega töötamisel

Sageli on kõige hõlpsam andmetega töötada andmevõrgustiku abil. Andmevõrgustik on andmete kuvamine tabelina veergudes ja ridades, mis võimaldab andmeid hõlpsalt sortida, filtreerida ja hallata ning andmete kohta päringuid esitada. Samuti võimaldab andmevõrgustik tuua mitmest andmeallikast kokku teie ärilahenduse jaoks sobiva õige andmekogumi. Mõne kasutaja jaoks on andmevõrgustik piisav andmetega tõhusaks töötamiseks . Mõned kasutajad vajavad aga andmete haldamiseks kasutajasõbralikumaid lahendusi (nt vormid, aruanded ja armatuurlauad).

Töötajate tabel andmelehevaates

Microsoft Office‘is ja teenuses Office SharePoint Server 2007 saate luua ja kasutada andmevõrgustikke Accessi veebiandmelehe, Accessi andmelehtede ja Exceli tabelite abil.

Lehe algusse

Vormide kasutamine andmete tõhusaks muutmiseks

Mitu üksteise sisse pesastatud alamvormi Struktureeritud ja pooltstruktuurandmeid on vaja sageli värskendada ja muuta ja siin tulevad appi vormid. Vorm (prinditud või võrguversioon) on standardstruktuuri ja -vorminguga dokument või programmiosa, mille abil saab teavet hõlpsalt koguda, talletada, organiseerida ja redigeerida. Vormid on aknad, mille kaudu kasutajad teie andmeid näevad ja neile juurde pääsevad. Võrguvormid sisaldavad juhiseid, vormindust, silte ja tühimikke teksti sisestamiseks (nagu prinditud vormidki). Võrguvormid sisaldavad ka juhtelemente, mis kuvavad andmeid või hõlbustavad kasutajatel andmete sisestamist ja redigeerimist, toimingute ja valikute tegemist (nt loendiboksid, suvandinupud ja käsunupud). Visuaalselt kena vormi abil on andmebaasiga töötamine meeldivam ja tõhusam ning selle abil saab vältida ka vigaste andmete sisestamist.

Microsoft Office‘i süsteemis ja teenuses Office SharePoint Server 2007 saate vorme luua ja kasutada Accessi vormide, InfoPathi vormide, SharePointi loendivormide, vormidena sisestatud andmevaadete ja vormi veebiosade abil.

Lehe algusse

Aruannete kasutamine andmete esitamiseks ja otsuste tegemiseks

Aruanded aitavad andmetest ülevaate saada Struktureeritud ja poolstruktuurandmed on kasutajatele tavaliselt kättesaadavad äriaruannete kaudu. Aruanne on teatud ärinõuete järgi vormindatud ja organiseeritud teabeks muundatud andmete esitlusviis. Aruanded on näiteks eelarveprognoosid, müügikokkuvõtted, telefoniloendid, aadressisildid ja tootekataloogid. Aruanne võib olla lihtne üheleheküljeline kokkuvõte või ulatuslike andmete hierarhiline kuvamine. Aruanne võib sisaldada ka alamaruandeid, varieeruda vastavalt sellele määratud parameetritele ning olla ülimalt interaktiivne ja võimaldada kasutajatel andmeid sortida, filtreerida ja neid süvitsi uurida.

Aruannete põhjal saavad teabetöötajad langetada häid äriotsuseid, mis aitavad vastata küsimustele, keskenduda eesmärkidele, leida parimaid alternatiive, välja mõelda õigeid strateegiaid ja taktikaid, kaaluda tagajärgi ja kompromisse ning hinnata ettearvamatuid olukordi ja riske.

Aruannete kasutajad võib liigitada järgmiselt.

Kasutaja tüüp

Näide

Aruandetoimingud

Lauskasutajad

Andme- ja ärianalüütikud

Loovad ja kohandavad aruandeid, töötavad OLAP-i (Online Analytical Processing) PivotTable-liigendtabeli aruannetega, kasutavad aruande loomise tööriistu, teevad statistilisi analüüse ja teevad andmekaevandustööriistade abil analüüse.

Mõõdukad kasutajad

Juhid ja muud teabetöötajad

Loevad üksikasjalikke aruandeid, kohandavad aruandeid ja suhtlevad aruannetega (filtreerivad, sordivad, määravad parameetreid) ning loovad kohapealseid päringuid ja aruandeid.

Juhuslikud kasutajad

Tavatöötajad

Loevad standardseid lihtsaid aruandeid ja pääsevad andmetele juurde lihtsate kuvade kaudu (nt vooskeemid).

Microsoft Office‘i süsteemis, teenuses Office SharePoint Server 2007 ja SQL Serveris saate Accessi, Exceli, SQL Serveri aruandlusteenuse, InfoPathi (vormide liitmise teel) ja rakenduse Office SharePoint Designer 2007 (kirjutuskaitstud andmevaadete kaudu) abil luua ja kasutada mitmesuguseid aruandeid.

Lehe algusse

Armatuurlaudade ja KPI-de kasutamine andmete töötlemiseks

Ärianalüüs on populaarne, kogu valdkonda hõlmav tegevus, mis aitab koguda, hallata ja kasutada andmeid, eristada mustreid ja tähendusi, teha otsuseid, reageerida ja tegutseda ning seega parandada teie ettevõtte tulemusi. Armatuurlauad ja juhtimismõõdikud (KPI-d) on siin kesksel kohal.

Armatuurlaudade kasutamine

Armatuurlauad (tulemuskaardid) on väga oluline ärianalüüsi meetod, mis ühendab aruandlust ja analüüsi, et visualiseerida kriitilist teavet nii ettevõtte, osakonna kui töörühma tasandil.

Sales dashboard

Armatuurlaudu on kolme tüüpi: funktsionaalsed armatuurlauad, mida töötajad kasutavad oma igapäevatöös; taktikalised armatuurlauad, mida kasutatakse andmete analüüsimiseks ning igakuiste ja kvartaalsete tegevuste jälgimiseks; ja strateegilised armatuurlauad, mida kasutatakse ettevõtte pikaajalises juhtimises. Armatuurlaua andmed võivad olla kvantitatiivsed (nt tellimuste summad, turuosa, kasumid, kasutajatoele helistamised, tootmisvead või veebilehe külastused). Armatuurlaua andmed võivad olla ka kvalitatiivsed (nt klientide esikümme, põhiprobleemid, täitmist ootavad tööülesanded ja kriitilised värskendused).

Juhtimismõõdikute (KPI-d) kasutamine

Armatuurlaua oluline osa on juhtimismõõdik (KPI), mis on visuaalne vihje (nt alla- ja ülesnooled, stopptule ikoonid ja värvilised ringid), mis edastab teavet edusammude kohta tähtsa ärieesmärgi poole liikumisel. KPI on koguseliselt mõõdetav näitaja (nt kuu kogutulu või töötaja kvartalikäive), mille abil mõõdetakse ettevõtte tootlust. KPI-de abil saavad meeskonnad, ülemused ja ettevõtted kiiresti hinnata, kui palju on liigutud mõõdetavate eesmärkide suunas ja teha häid otsuseid kolme olulise küsimuse põhjal: „Kas ma olen teistest ette jõudnud või maha jäänud?“, „Kui palju ma ette jõudnud või maha jäänud olen?“ ja „Kui palju olen minimaalselt teinud?“.

Müügitulemuste mõõdikud Igal KPI-l on eesmärk, olek ja trend. Näiteks on üks levinud KPI-sid osakonna kuu müüginäitajad. Pärast hoolikat plaanimist määratakse igale osakonnale kvartali müügieesmärk (või siht). Armatuurlaud või tulemuskaart kuvab iga nädal eesmärgi oleku (kas ollakse ette jõudnud või maha jäänud), kasutades selleks näiteks ettevõtte määratud värve või standardikoone. Samuti võivad olla viimaste aastate trendid koondatud diagrammi ning mõnikord on tehtud prognoos järgmiseks aastaks.

Lehe algusse

Andmete kasutamine teenuses Office SharePoint Server 2007

Office SharePoint Server 2007 hõlbustab koostööd teiste töötajatega, lihtsustades dokumentide, saitide ja tööruumide haldamist ning ühiskasutusse andmist ja toetades tavapäraseid äritegevusi, mis kasutavad kõiki kolme eelmainitud andmetüüpi. Näited.

 • Töörühmad ja osakonnad, kes peavad projektide raames koostööd tegema, tööalaseid eesmärke selgitama, mõõtma eesmärkide saavutamist, organiseerima meeskondi ja ülesandeid, looma ja jälgima ajakavasid ja vahekokkuvõtteid, määratlema kulusid ning tagama projektitulemid.

 • Ettevõtted, kes peavad haldama arvukaid dokumente, auditeerima protsesse, selgitama poliitikaid ning säilitama, sildistama ja otsima lugematuid andmeid.

Office SharePoint Server 2007 loob ka ühtlase taristu selliste täiendavate ärilahenduste loomiseks, mis kasutavad kõiki kolme andmetüüpi. Teabetöötaja jaoks on olulised järgmised Office SharePoint Server 2007komponendid, mis aitavad ehitada vähese koodiga või koodita struktureeritud ja poolstruktuurandmetel põhineva automaatse ärilahenduse. Need komponendid, mis töötavad eraldi või üheskoos, on teie nn majamoodulid, arendatud krundid ja liitumised, mille abil saate oma ärilahenduse kiiresti üles ehitada.

Liigendatud andmekomponendid SharePointis

1. Microsoft Office‘i süsteemi ja teenuse Office SharePoint Server 2007 abil saate töötada mitut tüüpi välisandmetega, sh tegevusalade andmed (LOB-andmed), Office‘i andmeallikas ja lamefailid.

2. Mitmed teenuse Office SharePoint Server 2007 komponendid on loodud välisandmete eri viisidel töötlemiseks.

3. Nendele välisandmetele pääseb juurde kas Office‘i töölauaprogrammi või brauseri (nt Windows Internet Explorer) kaudu.

Lehe algusse

SharePointi loendid

SharePointi sait sisaldab tavaliselt palju vaikimisi loendid, sh lingid, teadaandeid, kontaktide, Probleemijälitus, küsitluste ja tööülesandeid, mida saate kasutada teabekeskuse ärilahenduse jaoks. Sageli kujutavad need vaikeloendid endast kiiret ja tõhusat lahendust, mida on vaja muuta üksnes minimaalselt (või üldse mitte). Näiteks saate kasutada: küsitlused, mis sisaldavad tingimusvormingu harude ja leheküljepiiride, töötajate ja klientide rahulolu hinnangud, ja Probleemijälitus, mis sisaldab versioonimist ja versiooniajaloo talletamist, põhjalikult analüüsida töörühma projekte ja ühiseid tööülesandeid.

Projekti tööülesannete loend

Loendid on mitmekülgsed ja paindlikud ning neis on palju integreeritud funktsioone struktuur- ja poolstruktuurandmete töökindlaks talletamiseks, ühiskasutuseks ja nendega töötamiseks. Saate teha järgmist.

 • Saate lisada mitut tüüpi andmeid (nt kuupäevad, pildid, valemid ja teistel veergudel põhinevad arvutused), lõpuväljad (kasulikud rakenduste logimisel ja jälitamisel) ning otsinguväljad, kus saate teiselt loendiväljalt valida väärtuse.

 • Saate luua loendivaateid, mis võimaldavad andmeid erineval ja kindlal viisil korraldada, sortida ja filtreerida ning muuta metaandmeid (nt veerge lisada või kustutada) ja valideerimisreegleid. Samuti saate loendeid mitmel saidil ühtemoodi kasutada, valides sarnased sisutüübid, saidiveerud ja mallid.

 • Saate luua kohandatud loendeid, kuvada andmed veebiosades ja veebiosalehtedes ning importida, eksportida ja linkida andmeid muudest programmidest (nt Excelist ja Accessist).

 • Saate jälitada versioonide ja üksikasjalikku ajalugu, taotleda andmete muutmiseks kinnitamist, kasutada üksuse tasandi ning kausta turvalisust, sisse- ja väljamöllimist ning saada teatiste ja RSS-kanalite kaudu muudatuste kohta automaatseid teatisi.

 • Saate mugavamaks ja paremaks toimivuseks jagada ühe loendi sisu kaustadesse ning täiustada indekseerimise abil üleüldist suurte loendite toimivust.

Accessi veebiandmeleht (varasema nimega Andmelehevaade) sisaldab andmeruudustikku, kus saate eri tüüpi andmeid vaadata ja redigeerida. Accessi veebiandmeleht võib osutuda mugavamaks ja võimsamaks kui tavaline loendivaade. Loendi või dokumenditeegi sisu kuvatakse ridade ja veergudena. Saate lisada ja redigeerida ridu ning veerge, rakendada filtreid ja sortimisjärjestusi, kuvada arvutatud väärtusi ja kokkuvõtteid ning redigeerida andmeid mugavalt otse võrgustiku lahtrites.

Andmelehevaate näide

Märkus.: Accessi veebiandmeleht nõuab kliendi arvutisse installitud teenust Office Access 2007 ja ActiveX-toega brauseri olemasolu.

Accessi veebiandmelehe tööpaanil on mitu täiendavat käsku Exceli ja Accessiga suhtlemise lihtsustamiseks.

Käsk

Toiming

Jälita seda loendit Accessis

Accessis luuakse lingitud tabel, mis on ühendatud ka andmelehevaatega. Tabelit saab uuendada ja värskendada (saadaval ainult teenuses Office Access 2007).

Expordi Accessi

Ekspordib kuva andmebaasis olevasse tabelisse.

Koosta aruanne Accessis

Loob Accessis lingitud tabeli ja koostab aruande.

Teosta loendi päring Exceliga

Ekspordib andmed Exceli, kus saate neid värskendada. (Käsuga Ekspordi Exceli sarnane käsk on saadaval standardse loendivaate menüüs Toimingud).

Prindi Exceliga

Ekspordib andmed Exceli, nii et neid saab otse Excelist printida.

Loo diagramm Exceliga

Ekspordib andmed Exceli, et saaksite Excelis diagrammiviisardi abil diagrammi luua.

Exceli PivotTable-liigendtabeli aruande loomine

Ekspordib andmed Excelisse, et saaksite Excelis luua PivotTable-liigendtabeli aruande.

Lehe algusse

SharePointi teegid

SharePointi teegis on asukoht SharePointi saidil, kus saate luua, koguda, värskendada ja hallata dokumentide projektimeeskonna liikmete ja teiste töötajatega. Iga teegis kuvatakse dokumendid ja nende dokumentide võtme metaandmeid, mis lihtsustab inimestel faile kasutada ja koos töötada, loendi ja iga teegi pakub kasulikke funktsioone, näiteks dokumentide sisse-ja väljamöllimised, luues põhi- ja numberloendid vaheversioon ja jälgimine ja rikkaliku poliitika, auditeerimine ja töövoo funktsioonide abil. Saate luua ja hallata dokumentide, piltide, esitlusi, vormide ja muud tüüpi teegis asuvate failidega. Lõpetuseks, saate kasutada vaikimisi Ühisdokumendid, kohandada oma huvides selle teegi või saate luua oma teeke.

Dokumenditeek

On kolme tüüpi teeke (dokumenditeegid, vormiteegid ja andmeühenduste teegid), mis töötavad kõigi andmetüüpidega.

Dokumenditeegid     Saate kasutada dokumenditeeke mitmesuguste failide /(Sh Office‘i dokumendid, arvutustabelid, aruanded, vormid, Office Access 2007 andmebaasid ja tekstifailid) talletamiseks, juurdepääsuks ja haldamiseks.

Vormiteegid     Vormiteekides saate talletada Office InfoPath 2007 vorme ja teha nendega tööd. Vormiteek on üks keskne asukoht, kus kasutajad saavad täita ja talletada samal mallil põhinevaid vorme. Näiteks saab kasutada InfoPathi sellise varajälituslahenduse loomiseks, mis talletab vormimalli (.xsn) ja vormi XML-failid (.xml) SharePointi vormiteegis.

Andmeühendusteegid     Andmeühendusteek (DCL) on spetsiaalne teek, mida võib lugeda usaldusväärseks teegiks ja mille abil saab hõlpsalt ODC- ja UDC-faile talletada, turvata, ühiskasutusse anda ja hallata. Administraatorid saavad kontrollida juurdepääsu ühendustele ja tagada, et ainult usaldusväärsed saavad ühendusi kasutada. Exceli teenused saab häälestada nii, et kasutada saab ainult usaldusväärseid ühendusi. Samuti võib administraator teisaldada andmebaasi testserverist tootmisserverisse või värskendada andmetele juurde pääsevat päringut. Kui kasutate ühte DCL-i salvestatud ODC-faili, on selle ühendusteabe haldamine palju lihtsam ja kasutaja juurdepääs andmetele mugavam, sest kõik töövihikud kasutavad sama ühendusfaili ja klient- või serverarvuti värskendamistoiminguga saadetakse ajakohased muudatused ühendusfaili. Samuti võite häälestada teenuse Office SharePoint Server 2007 ja kasutaja klientarvuti automaatselt tuvastama ühendusfaili muudatusi ja kasutama ühendusfaili kõige uuemat versiooni. Lühidalt - andmeühendusteegid hõlbustavad suurel määral andmeühenduste hooldust ja haldust.

Lehe algusse

Veebiosad ja veebiosa lehed

Veebiosa on teabe moodulühik, mis moodustab veebiosalehtede põhilise loomisploki. Saate lisada veebiosi veebiosalehel olevatesse veebiosade tsoonidesse ja siis kohandada iga veebiosa ja luua oma saidikasutajatele ainulaadse lehe. Veebiosaleht on erilist tüüpi veebileht, milles saate kasutada veebiosi andmete (nt loendite ja diagrammide) ja veebisisu (nt teksti ja piltide) koondamiseks dünaamilisse teabekuvasse, mis on üles ehitatud ühtse ülesande või huviala ümber.

Saate veebiosa lehel esitleda mitmesugust struktureeritud ja struktureerimata teavet organiseeritud, kasulikul ja mugaval viisil. Veebiosa lehed sisaldavad sageli mitmeid omavahel ühendatud veebiosi, et saaksite andmeid ja sisu dünaamiliselt kuvada ja näha soovitud tulemusi.

Näiteks saate luua veebiosalehe nimetatakse olulise teabe kuvamiseks kasutavate klientide tellimusi. Saate kõne kliendilt, kes on tellimuse küsimus, pidage meeles Tellimuse ID-numbri, kuid pidage meeles, kui tellimuse kuupäev. Veebiosalehe abil saate teha järgmist.

Mitme veebiosaga veebiosaleht Kliendi tellimused

1. Saate tellimusi otsida tellimuse ID-numbri või siin näites ka kuupäeva järgi.

2. Saate kuvada kõik tellimused kuupäeva järgi.

3. Saate kliendi nime järgi valida õige tellimuse ning otsida tellimuse ja kliendi üksikasju.

4. Saate valida tellimuse reaüksuse (siin näites lambi=) ja kuvada toote pildi, et kliendi küsimusele vastata.

5. Saate otsida viimaseid äriuudiseid, mis seostuvad kliendi tellimusega.

Veebiosalehti saate kasutada järgmistel eesmärkidel.

 • Andmete koondamine mitmest andmeallikast ja aruande koostamine.

 • Andmete analüüsimine ja liitmine (nt summad, kokkuvõtted või loendusandmed).

 • Tähtsaima KPI-teabe summeerimine, mida soovite iga päeva alguses lugeda.

 • Projekti või kliendi andmete tähtsuse järgi järjestamine ja esiletõstmine armatuurlaual, et saaksite tõhusamalt otsuseid langetada.

 • Ajakohase töögraafiku ja koosolekuteabe kuvamine, et saaksite kiiresti päeva plaanida.

 • Saate kiire ülevaate äriuudistest, kohalikust ilmast ja oma lemmikveebisaitidest ning keskenduda veebi sirvimisele.

Järgmised veebiosad on põhilised veebiosad, mille saab ühendada ning mis kuvavad struktureeritud ja poolstruktuurandmeid.

Veebiosa

Kirjeldus

Loendivaade

Kuvab loendiandmed ja loendi metaandmed

Vorm

Kuvab andmed HTML-vormi juhtelementide abil

Pilt

Piltide kuvamine

Excel Web Access

Exceli töövihikute kuvamine

Aruandevaatur

Kuvab SQL Serveri aruandteenuse loodud aruanded

Andmevaade

Kuvab ja redigeerib mitmesugustest andmeallikatest pärit andmeid.

KPI

Kuvab juhtimismõõdiku (KPI) andmed ja KPI-loendi sümbolid

KPI üksikasjad

Kuvab ühe kirje KPI-andmed ja sümbolid KPI-loendist

Äriandmete üksus

Kuvab äriandmete üksikkirje üksikasjad

Äriandmete loend

Kuvab loendis olevate äriandmete kokkuvõtte

Äriandmete toimingud

Ühendab veebiosad ärirakenduste toimingute häälestamiseks

Äriandmetega seotud loend

Ühendab veebiosad seotud ärikirjete kuvamiseks

Äriandmeüksuste koostur

Loob päringustringi parameetrite põhjal äriandmete üksuse, mida saab kasutada äriandmete profiililehtedel.

Filtreerimine

Filtreerib mitmel viisil veebiosaandmeid

Lisateave

Veebiosafiltritega töötamine

Lehe algusse

Äriandmete kataloog

Äriandmete kataloog (BDC) on komponent, mis toetab andmete kuvamist LOB-andmebaasidest (nt SAP, Siebel ja SQL Server). Tavaliselt hallatakse neis LOB-süsteemides kriitilist äriteavet ja -protsesse (nt kliendiandmed, varad, arveldused ja toote elutsüklid). Sageli eeldab nende süsteemide kasutamine põhjalikku koolitust, neid on keeruline kasutada ja need on kättesaadavad ainult vähestele väljavalitutele. Tänu BDC-le on need LOB-andmed kättesaadavad rohkematele inimestele, kes vajavad juurdepääsu andmetele, et nendega paindlikumalt tööd teha. Näiteks saab kasutada InfoPathi ostutellimuse vormi,, et kuvada kliendi andmed ühest süsteemist, toote üksikasjad teisest süsteemist ja finantsandmed kolmandast süsteemist.

Järgnevalt on kokku võetud rollid ja ülesanded äriandmete kataloogiga töötamisel.

Roll

Ülesanne

Ärianalüütik

Määratleb funktsioonid ja loob eelmääratletud lahendused

Metaandmete autor

Loob ja testib metaandmeid

Administraator

Impordib rakenduse määratluse ja konfigureerib juurdepääsu andmetele

Saidiliige

Ühendab äriandmed veebiosade, lehtede ja loenditega

Arendaja

Loob kohandatud veebiosalehtede lahendused

Saidi külastaja

Tarbib äriandmeid

Äriandmete kuvamine äriandmete loendi veebiosas

Kui olete äriandmed andmeallikast eraldanud, saate kasutada nelja äriandmete kataloogi.

 • Äriandmed loendites    Äriandmed saab kaasata olemasolevasse SharePointi loendisse või dokumenditeeki, selleks tuleb lisada äriandmeveerg. Tavalisimad stsenaariumid: dokumentide seostamine kliendiandmetega (nt ettepanekud, lepingud ja esitlused); andmete täiendamine kohandatud veergudega (nt marginaal); ja andmete valimine loendist (nt postiindeksid).

 • Äriandmete toimingud    Äriandmete toimingud on äriobjektide ees kuvatavad lingid. Need lingid võivad näiteks avada veebilehti, kuvada ärirakenduste kasutajaliideseid või avada InfoPathi vorme. Äriandmete toiminguid võidakse kuvada ka linkidena SharePointi loendites ja otsingutulemustes. Nende linkide abil saate hõlpsalt üksust värskendada või sellega seotud andmeid vaadata.

 • Äriandmete veebiosad    Office SharePoint Server 2007 sisaldab mitut äriandmete veebiosad, mille abil saate kuvada iga üksus BDC-s. Äriandmete veebiosade abil saate äriandmete saidi kuvamise viisi kohandamiseks. Samuti saate neid veebiosi, kui toimingu sooritamine ühe veebiosa, muutes sisu mõne muu veebiosaga ühendada.

 • Äriandmed kasutajaprofiilides    Kasutajateabe täiustamiseks rakenduses Office SharePoint Server 2007 luuakse vaikimisi äriandmeprofiil rakenduse registreerimisel BDC-s.

Lisateave

Äriandmete kuvamine SharePointi saidil

Äriandmete kataloog

Lehe algusse

KPI loendid

Kvartali läbimüügi KPI Tänu teistmoodi loendile on KPI-de kaasamine ärilahendusse märksa lihtsam. KPI-loendit on võimalik kasutada neljal viisil, iga moodus tegeleb KPI-väärtuste üldise allikaga ja nende väärtuste SharePointi saiti kaasamisega.

 • Andmed SharePointi loendites    Kui SharePointi loend koosneb loendatavatest, töövoo osaks olevatest või kuupäevi sisaldavatest üksustest, saate KPI abil jälgida, kaua on probleemid või tööülesanded avatud olnud, palju neid on ja kui suur osa protsentuaalselt on tööülesandest lõpule viidud. Samuti saate hoida silma peal kogusummadel (nt probleemi avatud oleku ajahulgal või teatud piirkonna läbimüügi kogusummal).

 • Andmed Exceli töövihikus     KPI häälestamine toimub dokumenditeegis olevas Exceli töövihikus ja link sellele luuakse rakenduses Office SharePoint Server 2007. Andmete muutumisel töövihikus värskendatakse automaatselt ka KPI-d. Samuti võite valida töövihiku kuvamise samal veebilehel, kasutades Office Exceli veebipääsu veebiosa.

 • Microsoft SQL Server 2005 analüüsiteenuste andmed    Rakenduse Office SharePoint Server 2007 abil saate kasutada rakenduse Microsoft SQL Server 2005 analüüsiteenuste komponendi KPI-sid. Tavaliselt seadistab süsteemiadministraator või andmebaasianalüütik KPI-d ja registreerib andmeühenduse rakendusega Office SharePoint Server 2007. Seejärel võib igaüks, kellel on vajalikud õigused, andmebaasile juurde pääseda ja analüüsiteenuste KPI-dele linkida.

 • Käsitsi sisestatud teave    Olukordades, kus formaalset süsteemi pole häälestatud või peate jälitama ühekordset projekti, saate andmed sisestada käsitsi. Sellest KPI-loendist on abi e-posti või muu süsteemi kaudu edastatava teabe kuvamisel.

Töövood

Kinnitamise töövoo vooskeem Paljud tähtsad protsessid ettevõtetes sõltuvad suuresti inimestest. Protsessis osalevate inimeste vahelise suhtluse automatiseerimine parandab protsessi tulemlikkust. Neid protsesse kutsutakse töötajatega seotud töövoogudeks. Rakendusega Office SharePoint Server 2007 saate kasutada eelmääratletud töövoogusid, rakendusega Office SharePoint Designer 2007 saate aga luua uue, loendi- ja teegiüksustel põhineva töövoolahenduse. Rakenduses Office SharePoint Designer 2007 hõlbustab reeglipõhine töövoodisainer tingimusharude ja mitmete etappide abil töövoogude ehitamist.

Rakendused Office SharePoint Server 2007 olevad töövood on rakenduse Office 2007 programmidega paremini integreeritud. Kasutajatele tööülesannete ja olekute saatmiseks saate kasutada rakendust Office Outlook 2007. Lingitud loendiga seotud töövoo muutmiseks ja töövoo aruannete loomiseks saate kasutada rakendust Office Access 2007 ning hinnata paremini projekti olekut ja oma äriprotsesse. Töövood saavad teiste Office‘i programmide (nt Office Word 2007) kaudu kasutajatega suhtlemiseks kasutada rakenduses Office InfoPath 2007 loodud kohandatud vorme.

Lisateave

Vormi loomine töövoo olekule vastamiseks

Demo: äriprotsesside sujuvamaks muutmine vormide ja töövoogude abil

Lehe algusse

SQL Serveri aruandlusteenused

SQL Serveri aruandlusteenus on täielik ettevõtteülene aruannete haldamise ja jaotamise teenus, mis hõlmab aruannete loomist, ehitamist, kohaletoimetamist, turvamist ja kuvamist mitmesugustes formaatides. Hoolduspaketiga SQL Server 2005 Service Pack 2 saate kasutada aruandlusteenuseid SharePointi integreerimisrežiimis ja teha järgmist.

 • Kasutada SharePointi teeke aruannete, andmeallikate ja aruandemudelite talletamiseks. Aruannete talletamine dokumenditeekides võimaldab aruandel kasutada ka rakenduse Office SharePoint Server 2007 standardfunktsioone (nt töövood, versioonimine ja turvalisus). Aruandeid saab lisada ka aruandekeskusse.

 • Sünkroonida kõik aruanded ja kõik rakendusse Office SharePoint Server 2007 talletatud seotud ressursid samate aruannetega, mis on talletatud aruandeserverisse ja mida saab sealt käivitada.

 • Kasutada aruannete haldamiseks ja kuvamiseks ühtset kasutajaliidest. Mugav tööriistariba aruandevaaturi veebiosas, mille abil saate atribuute kuvada ja redigeerida, õigusi ja tellimusi hallata, aruandekoosturis redigeerida, konfigureerida andmeallikaid, parameetreid, hetktõmmiseid ja ajalõppe, kuvada raportite ja versioonide ajalugu ning publitseerida suuri versioone.

Näidisaruanne

Aruandevaaturi veebiosa saab kasutada aruannete kuvamiseks, navigeerimiseks, printimiseks ja eksportimiseks aruandeserveris. Aruandevaaturi veebiosa on seotud aruande määratlusfailidega (.rdl), mida töötleb aruandeserver. Tööriistariba ja kuvamisala välimuse muutmiseks saate häälestada veebiosa atribuudid ja linkida veebiosa teatud aruandele. Aruandeteegis olevad aruanded renderdatakse aruandevaaturi veebiosa abil. Kõiki veebiosalehti saab aruandevaaturi veebiosa abil häälestada aruandeid kuvama, samuti saate kasutada veebiosa filtreid, et piirata aruannetes kuvatavaid andmeid.

Aruandeteenuste ja SharePoint Serveri integreerimiseks peavad olema installitud järgmised komponendid. SQL Server 2005 aruandeteenused, mis majutab aruandeteenuste aruandeid ja suhtleb veebiteenuste liidese abil SharePoint Serveriga; SQL Server 2005 Service Pack 2 hoolduspakett, mis võimaldab SharePoint Serveri ja aruandeteenuste integreerimise aruandeserveris; ja Microsoft SQL Server 2005 aruandeteenuste lisandmoodul Microsoft SharePointi tehnoloogiatele, mis hõlmab aruandevaaturi veebiosa ja uut aruandehalduse kasutajaliidest.

Lehe algusse

Aruandekeskus

Aruandekeskus on saidimall, mis hõlmab eelmääratletud aruandeteekide kogu, andmeühendusteeke, SharePointi loendeid, veebiosi (sh veebiosade filtreerimine) ja KPI-sid, mida saate vastavalt oma vajadustele kohandada ja täiustada. Kujutlege, et aruandekeskus on keskjaam, mis pakub ühtset, lihtsat ja turvalist asukohta ja aruandluskeskkonda, kus kasutajad saavad navigeerida, otsida ja hankida värskeid aruandeid nii kohapealseteks päringuteks kui plaanitud perioodilisteks hetktõmmisteks. Aruandekeskuse abil saate vähendada aruannete saatmist meilimanustena ja aitate vältida võrguummistusi. Aruandekeskuses saate talletada mitmesuguseid aruandeid, sh arvutustabeleid, Accessi hetktõmmiseid, SQL-i aruandeteenuse aruandeid ja PDF-faile.

Müügiaruannete keskus

Lisateave

Aruandekeskuse tutvustus

Aruandekeskuse saidiga töötamine

Lehe algusse

Office‘i süsteemi programmide andmete kasutamine teenusega Office SharePoint Server 2007

Loomulikult võite luua rakenduse Office SharePoint Server 2007 abil ärilahenduse, mis kasutab igasuguseid andmetüüpe. Rakendusel Office 2007 on rakendusega Office SharePoint Server 2007 mitmeid kasulikke ühildumispunkte, mis hõlbustavad tööd struktureeritud ja poolstruktuurandmetega ja võivad muuta teie ärilahenduse palju tõhusamaks ja läbimõeldumaks. Võimeka teabetöötaja (teie „ehitaja“) käes toimivad järgmised Office 2007 programmid hästi läbimõeldud ja tulemusliku ärilahenduse „arhitektidena“.

Programm

Otstarve

Andmetüüp

Excel (koos Exceli teenuste tehnoloogiaga)

Numbriliste ja muude andmete analüüsimine ja visualiseerimine arvutustabeli vormingus, professionaalse välimusega tabelite loomine ja hierarhiliste andmetega töötamine PivotTable-liigendtabeli aruannete abil.

Struktuurandmed

InfoPath

XML-i põhiste andmete kogumine ja töötlemine

Struktuur- ja poolstruktuurandmed

Access

Andmebaasis andmete konsolideerimine, sisestamine, talletamine, aruandlus ja andmete haldamine.

Struktuur- ja poolstruktuurandmed

SharePoint Designer

Andmepõhiste veebilehtede ja SharePointi saitide kohandamine ja andmevaadete loomine.

Struktuur-, poolstruktuur- ja struktureerimata andmed

Word

Professionaalsete dokumentide kiire ja tõhus loomine

Struktureerimata andmed

Visio

Keerulise teabe, süsteemide ja protsesside visualiseerimine ja nendega suhtlemine

Struktureerimata andmed

Outlook

Meili teel suhtlemine ja kontaktide, ajakavade ja tööülesannete haldamine.

Struktureerimata andmed

Publisher

Professionaalse välimusega publikatsioonide ja turundusmaterjalide loomine.

Struktureerimata andmed

PowerPoint

Dünaamiliste esitluste loomine animatsiooni, graafika ja meedia abil.

Struktureerimata andmed

Lehe algusse

Excel ja Exceli teenused

Kasutage Excelit ja rakendust Exceli teenused, kui soovite teha järgmist.

 • Sooritada oma andmete põhjal arvutusi ja statistilisi võrdlusi.

 • Luua ja kasutada PivotTable-liigendtabeli aruandeid hierarhiliste andmete kuvamiseks kompaktses ja paindlikus kujunduses.

 • Rõhutada visuaalselt oma andmeid, kasutades professionaalse välimusega diagramme, tingimusvormingu ikoone, andmeribasid ja värviskaalasid.

 • Sooritada oma andmete põhjal keerukaid juhul-kui-analüüse (nt statistiline, tehniline ja regressioonanalüüs).

Excelil ja rakendusel Office SharePoint Server 2007 on järgmised ühilduvuspunktid.

Exceli andmepõhised integreerimisvõimalused

1. Exceli töövihiku andmete ühekordne importimine SharePointi loendisse või Exceli töövihiku andmete eksportimine SharePointi loendisse püsiva, ühesuunalise andmeühenduse loomiseks.

2. Püsiva, ühesuunalise andmeühenduse kasutamine SharePointi loendis oleva Exceli töövihiku andmete värskendamiseks.

3. Exceli töövihikute avaldamine rakendusse Exceli teenused ning andmete kuvamine ja nendega suhtlemine veebiosa lehtedel Office Exceli veebipääsu veebiosa abil.

4. Andmete importimine Exceli töövihikusse OLAP-serveritest, SQL Serverist, Accessi andmebaasidest ja lamefailidest.

Exceli andmete importimine SharePointi loendisse

Kui soovite laadida olemasolevad andmed SharePointi loendisse, võite importida andmed Exceli töövihikust, lahtrivahemikust, nimega vahemikust või Exceli tabelist SharePointi loendisse loendis oleva menüü Toimingud käsu Impordi abil.

SharePointi loendi andmete eksportimine Exceli tabelisse

Te saate SharePointi loendi andmete eksportimine Exceli tabelisse, mis loob Exceli ja SharePointi listi vahelise ühesuunalise andmeühenduse. Kui teie SharePointi loendi andmete värskendamine ja Exceli andmete värskendamine, asendatakse Excelis kleepimisalal Exceli andmete uusima SharePointi loendi andmete ülekirjutamise andmeid tehtud muudatused. Kuna ainult on ühesuunalise andmeühenduse, Excelis tehtud muudatused ei kajastu SharePointi saidi loendis.

Märkus.: Rakenduse Office Excel 2007 töövihiku ja SharePointi loendi andmeid ei saa sünkroonida. See funktsionaalsus oli saadaval rakenduses Microsoft Excel 2003 ja on siiani kättesaadav, kui kasutate Excel 2003 töövihikut või rakendust Visual Basic for Applications (VBA). Siiski on Office Access 2007 nüüd eelistatud meetod Office‘i programmi ja kahsuunalise ühendusega SharePointi loendi sünkroonimiseks.

Exceli tabeli eksportimine SharePointi loendisse

Tabeliandmete eksportimisel Excelist SharePointi loendisse tabeli SharePointi loendisse eksportimise viisardi abil kasutatakse Exceli ja SharePointi listi vahelise ühesuunalise andmeühenduse loomiseks muud meetodit.

Kui te ei soovi Exceli töölehel asuvaid tabeliandmeid SharePointi loendis tehtud muudatustega värskendada, võite andmed eksportida ilma SharePointi loendiga ühendust loomata.

Avaldamine Exceli teenustesse

Saate avaldada töövihiku rakenduses Office SharePoint Server 2007 Office Excel Web Accessi veebiosa abil nõnda, et teised kasutajad pääsevad juurde kõikidele andmetele või andmeosadele. Kui avaldate töövihiku rakendusse Exceli teenused, avaldatakse serveris terve töövihik, kuid te saate määratleda töövihiku osad (nt üksikud töölehed, nimega vahemikud või diagrammid), et Exceli teenused kuvaks neid Office Excel veebipääsu veebiosas. Kuvades ainult kindlaid töövihiku osi ja kasutades rakenduseOffice SharePoint Server 2007 õigusi töövihikule volitamata juurdepääsu tõkestamiseks, saate hoida töövihiku andmed konfidentsiaalsetena, võimaldades samal ajal volitatud kasutajatel vaadatavaid andmeid värskendada, ümber arvutada ja nendega töötada. Nimega lahtrite parameetrite seadistamisel töövihikus saavad kasutajad redigeerida ka neid lahtreid ja määratleda nende väärtusi.

Teised kasutajad saavad vaadata ja analüüsida kuvatavaid töölehe andmeid. Nad saavad kasutada mõnda Exceli funktsiooni (nt andmete sortimine ja filtreerimine) või PivotTable-liigendtabeli süvafunktsioone. Nimega lahtrite parameetrite seadistamisel töövihikus saavad kasutajad redigeerida ka neid lahtreid ja määratleda nende väärtusi.

Excel Web Accessi abil Exceli töövihikute ühiskasutus 1. Ülemine jaotis sisaldab tiitlit ja tööriistariba, millel on mitu menüüd, käsku ja ripploend.

2. Põhiaknas kuvatakse töölehevaates ühte või mitut töölehte, nimelise üksuse vaates näiteks Exceli tabelit või diagrammi ning valikuliselt ka liigendusala.

3. Tööpaanil Parameetrid on parameetrite sildid, tekstiboksid andmesisestuse jaoks ning valikuliselt kohtspikrid, mis annavad iga parameetri kohta lisateavet.

4. Alumine jaotis kuvab värskendatud andmete teated.

Märkus.: Exceli teenused ei toeta kõiki Exceli funktsioone.

Lisateave

Arvutustabelil põhineva loendi loomine

Exceli tabeli eksportimine SharePointi loendisse

Exceli teenuste jaoks väliste andmeühenduste

Lehe algusse

InfoPath

Kasutage InfoPathi, kui soovite teha järgmist.

 • Koguda regulaarselt äriandmeid, sh kuluaruandeid, kellakaarte, uuringuid ja kindlustusvorme.

 • Luua standardsete juhtelementide (nt tekstiväljad ja loendiboksid) ja paindlike juhtelementide (nt korduvad tabelid, valikurühmad, valikulised jaotised ja mitmikvaated) abil lihtsaid ja keerulisi elektroonilisi vorme.

 • Tagada järjepidevate, täpsete andmete olemasolu.

 • Luua aruanne, liites vormid kokku üheks vormiks.

InfoPathil ja rakendusel Office SharePoint Server 2007 on järgmised ühilduvuspunktid.

InfoPathi andmepõhised integreerimisvõimalused

1. Vormimallide avaldamine vormiteekidesse mallide ja sisutüüpidena.

2. Vormiteekidesse talletatud XML-failivormide lugemine ja kirjutamine.

3. XML-vormifailide abil loenditest ja Exceli töövihikutest andmete lugemine ning andmete lugemine ja kirjutamine SQL Serveri ja Accessi andmebaasidest.

4. Vormiatribuutidel põhinevate loendivaate andmete redigeerimise lubamine

5. InfoPathi vormide kuvamine brauseris brauseriga ühilduvate vormimallide abil.

Andmete sisestamine SharePointi saidile ja SharePointi andmete asustamine vormi juhtelementidele.

Kui soovite lubada kasutajatel edastada teie vormimallil põhinevaid vorme dokumenditeeki, saate andmete edastamiseks lisada oma vormimallile sekundaarse andmeühenduse. Pärast andmeesitamise andmeühenduse lisamist saate konfigureerida oma vormimalli, nii et kasutajatel lubataks edastada oma vormi andmeid dokumenditeeki.

Vormimalli avaldamine vormiteeki.

Vormimalli saab avaldada rakendusse Office SharePoint Server 2007 ja talletada selle vormiteeki ning töötada seal rakenduse Office InfoPath 2007 vormidega. Vormiteek on üks keskne asukoht, kus kasutajad saavad täita ja talletada samal mallil põhinevaid vorme. Näiteks saab kasutada InfoPathi sellise varajälituslahenduse loomiseks, mis talletab vormimalli (.xsn) ja vormi XML-failid (.xml) vormiteegis.

Brauseris lubatud vormide loomine ja kasutamine.

Office InfoPath 2007 vormimalli kujundamisel saate soovi korral luua vormimalli, mille saab avada või täita veebibrauseris. Sellist tüüpi vormimalle nimetatakse brauseriga ühilduvateks vormimallideks. Pärast brauseriga ühilduva vormimalli kujundamist saate selle avaldamisviisardi abil avaldada serveris, kus töötab InfoPath Forms Services.

Vormimalli avaldamine saidi sisutüübina

Vormimalli avaldamisel saidisisutüübina lubate kasutajatel määrata ühte dokumenditeeki mitu vormimalli või määrata vormimalli mitmesse teeki kogu saidikogumi ulatuses. Saidikogum on komplekt virtuaalserveris asuvaid veebisaite, millel on sama omanik ja ühised administreerimissätted. Iga saidikogum sisaldab ühte ülataseme saiti ja mis tahes hulgal alamsaite, mis asuvad ülataseme saidi all. Igas virtuaalserveris võib olla mitu saidikogumikku. Kasutage saidi sisutüüpi, kui soovite teavet laias ulatuses uuesti kasutada või lubada andmete kogumise ühes kohas mitmelt vormilt.

Väljade redigeerimise lubamine loendivaate abil.

Kui soovite, saavad kasutajad väljale andmeid lisada või väljal olevaid andmeid redigeerida, kasutades loendivaadet või redigeerides vormiteegis vormi atribuute. Nii saavad kasutajad SharePointi loendite abil ühele või mitmele vormile andmeid lisada ja neid redigeerida ilma vorme avamata.

Lehe algusse

Access

Kasutage Accessi järgmistel juhtudel.

 • Relatsiooniandmebaasis ühiskasutusse andmine

 • Uuenduste tõhus haldamine andmelukustus- ja kontaktilahendusfunktsioonide abil.

 • Mitme tabeliga töötamine.

 • Keerukate päringute loomine tabelite kokkuliitmiseks.

 • Vormide ja aruannete loomine.

Accessil ja rakendusel Office SharePoint Server 2007 on järgmised ühilduvuspunktid.

Accessi andmepõhised integreerimisvõimalused

1. Ühekordne andmete import või eksport Accessi vaadete ja SharePointi loendite vahel.

2. Accessi tabelite ja SharePointi loendite tabelite andmete ühendamine püsiva kahesuunalise ühendusega (uuendatud loendiandmeid näeb Accessi tabelis; uuendatus Accessi tabeli andmeid näeb loendis).

3. Loendiandmete viimine ühenduseta režiimi, Accessis uuendamine, võrgurežiimi tagasi viimine ja konfliktide lahendamine.

4. Loendiandmete kuvamine ja redigeerimine Accessi andmelehel, vormil ja aruandevaadetes.

5. Accessi andmebaasi avaldamine rakendusse Office SharePoint Server 2007.

Uued SharePointi loendi ühilduvusfunktsioonid rakenduses Office Access 2007.

Rakenduse Office Access 2007 järgmised uued funktsioonid muudavad rakendusega Office SharePoint Server 2007 ühildumise lihtsamaks ja paindlikumaks.

 • Täiustatud kaardistamine SharePointi andmetüübid     Mitme väärtusega väljad ja manused uue toega, Office Access 2007 toetab nüüd rohkem andmetüüpide leitud SharePointi saitidel kujunduse tegemine ja ehitamine ühiskasutuses rakendusi märksa lihtsam.

 • Memoväljade ajaloo jälitamine     MEMO väljad on kasulik suurte teabe talletamiseks. Saate seada atribuudi, mis võimaldab Office Access 2007 memovälja kõigi muudatuste ajaloo. Saate vaadata nende muudatuste ajaloo. See funktsioon toetab SharePointi saitidel versioonimise funktsiooni ka nii, et SharePointi loendis tehtud muutuste vaatamiseks saate kasutada ka Office Access 2007 .

 • Otsingutabeleid    Kui lingite SharePointi loendisse, loob Office Access 2007 kõik otsingu loendite jaoks lingitud tabelid automaatselt, (v.a juhul, kui otsing loendid, mis on juba lingitud andmebaasi). Kui otsinguloendid sisaldavad veergusid, mis otsivad teisi loendeid, kaasatakse linkimistoimingus ka need veerud nii, et iga lingitud tabeli otsinguloendil on vastav lingitud tabel andmebaasis. Access loob ka nende lingitud tabelite vahelised seosed.

Andmete importimine ja eksportimine SharePointi loendisse

SharePointi loendi saate importides või linkides rakendusse Office Access 2007 tuua. SharePointi loendi importimisel luuakse loendist koopia rakenduse Office Access 2007 andmebaasis.

Andmete eksportimisel loob Office Access 2007 valitud tabelist või päringu andmebaasiobjektist koopia ning salvestab selle koopia loendina. Näiteks soovite jagada andmeid rakenduse Office Access 2007 ja SharePointi saidi vahel, kuid andmed on hetkel salvestatud Accessis. Kasutate rakenduse Office Access 2007 päringuid igapäevaste või iganädalaste olekuaruannete loomiseks ning soovite avaldada tulemid korrapäraste vahedega oma saidil.

SharePointi loendiga linkimine

Linkimine võimaldab luua andmetega ühenduse loendis ilma neid andmeid importimata nii, et saate viimaseid andmeid vaadata ja redigeerida nii loendis kui rakenduse Office Access 2007 andmebaasis. Kui lingite SharePointi loendiga, loob Office Access 2007 uue lingitud tabeli, mis kajastab lähteloendi ülesehitust ja sisu. Vastupidi importimisele loob linkimine lingi ainult loendiga, mitte kindlate loendivaadetega. Kui soovite teha muudatusi ülesehituses (nt eemaldada või muuta veergu), peate selleks avama loendi SharePointi saidil. Rakenduses Office Access 2007 töötades ei saa lingitud tabeli välju lisada, kustutada ega muuta.

Lingitud SharePointi loendi kaasa võtmine rakenduse Office Access 2007 abil

Kui teil on vaja tööd koju või reisile kaasa võtta, saate rakenduse Office Access 2007 abil muuta lingitud SharePointi loendid ühe klõpsuga võrguühenduseta kasutatavaks. Saate oma andmetega rakenduses Office Access 2007 töötada ja seejärel muudatused sünkroonida või luua hiljem uuesti ühenduse SharePointi saidiga. Näiteks peate teel olles saatma kliendile varuosade kataloogi. Kui olete linkinud oma SharePointi loendid rakenduse Office Access 2007 tabelitega, saate oma andmed võrguühenduseta tööks sobivasse kohta kopeerida. Konfliktide ilmnemisel (näiteks kui keegi teine värskendab serveris sama kirjet või kui see inimene töötab samuti võrguühenduseta), saate konflikti lahendada sünkroonimisega.

Rakenduse Office Access 2007 vormide ja aruannete avamine SharePointi saidil

SharePointi saidil saate loendid avada rikkalikus Office Access 2007 vaates. Rakenduse Office Access 2007 vorme, aruandeid ja andmelehti saab SharePointi saidil kuvada teiste vaadete kõrval. Vaate valimisel käivitatakse Office Access 2007 ja avatakse vajalik vorm, aruanne või andmeleht. Nii on SharePointi saidil rikkalikui aruande avamine lihtne - pole vaja rakendust Office Access 2007 käivitada või õigele objektile liikuda.

Märkus.: SharePointi saidil rakenduse Office Access 2007 vaate loomiseks, kasutamiseks või muutmiseks peab kasutaja arvutisse olema installitud Office Access 2007.

Office Access 2007 andmebaasi publitseerimine SharePointi saidil

Võite oma andmebaasi avaldada (teisaldada või mastaapida) rakenduse Office Access 2007 andmebaasist rakendusse Office SharePoint Server 2007. Andmebaasi teisaldamisel rakendusest Office Access 2007 SharePointi saidile looge SharePointi saidil loendid, mis on teie andmebaasis lingitud tabelitena. Andmebaasi teisaldamisel luuakse rakenduses Office Access 2007 uus eesrakendus, milles on kõik vanad vormid ja aruanded ning äsja imporditud uued lingitud tabelid. Liikumine SharePointi saidile teisaldamise viisardile (Move to SharePoint Site Wizard) hõlbustab andmete samaaegset teisaldamist kõigist tabelitest. Võite seejärel rakenduse Office Access 2007 andmebaasi laadida SharePointi dokumenditeeki.

Näiteks saab ettevõtte andmete, probleemide ja töövoo jälitamiseks kasutada Accessi jälitamismalli, mis suhtleb otse SharePointi saidil oleva probleemijälitusmalliga. Nende loenditega töötamisel SharePointi saidil saate avada rakenduse Office Access 2007 päringuid ja aruandeid SharePointi loendite menüüst Vaade. Kui soovite vaadata ja printida Accessis koostatud aruande igakuise koosoleku tarbeks, saate seda teha otse SharePointi loendist

Pärast SharePointi loendite loomist, saab loenditega töötada SharePointi saidil või rakenduse Office Access 2007 lingitud tabelites ning kasutada andmete haldamiseks ja värskendamiseks SharePointi saidi funktsioone. Administraatorina saate hallata andmete ja andmete versioonide õigusi ning vaadata, kes on varasemaid andmeid muutnud või salvestanud.

Lehe algusse

SharePoint Designer

Kasutage rakendust Office SharePoint Designer 2007, kui soovite teha järgmist.

 • Lisada ja kohendada veebisaite.

 • Luua töövoogusid ilma traditsiooniliste protseduuriliste kodeerimiskeelte või -tehnikateta.

 • Luua andmevaate loomise teel reaalajas andmetele kohandatud vaade.

 • Sisestada andmevaade vormina ja luua vorm, mis kirjutab andmeallikatele tagasi.

Rakendusel Office SharePoint Designer 2007 ja Office SharePoint Server 2007 on järgmised ühilduvuspunktid.

SharePoint Designeri andmepõhised integreerimisvõimalused

1. Andmevaate loomine rakenduse Office SharePoint Designer 2007 abil.

2. Mitmest eri andmeallikast pärit andmete lugemine, kombineerimine ja uuendamine andmevaates (veebiosa, mille saab luua ainult rakenduses Office SharePoint Designer 2007).

3. Andmete kuvamine ja redigeerimine veebilehtede andmevaadetes.

Andmevaated

Andmevaate näide

Andmevaade on andmeallika tegelik kohandatav vaade, mis kasutab laiendatavat märgistuskeelt (XML) ja kuvab andmed XSLT-teisenduste (Extensible Stylesheet Language Transformations) abil. Andmevaate abil saate teha järgmist.

 • Kuvada ja redigeerida mitmesugustest andmeallikatest (sh andmebaasipäringud, XML-dokumendid ning SharePointi loendid ja teegid) pärinevaid andmeid ning koguda andmeid mitmest andmeallikast ja luua paindlikke, kohandatud vaateid ja aruandeid.

 • Esitleda andmete reaalajas vaateid, mida saab filtreerida, sortida või rühmitada, ning luua tingimusvaateid.

 • Ärilahenduste loomiseks ehitada veebiosalehti ja ühendada veebiosi.

 • Luua rikkalikke kohandatud vorme.

Lisateave

Sissejuhatus SharePointi rakenduste loomisse

Lehe algusse

Muud Office‘i süsteemi programmid

Kuigi teised Office‘i süsteemi programmid ei ole andmekesksed, on struktureeritud ja poolstruktuurandmete ühte lahendusse (mis neid programme kasutab) koondamiseks muid võimalusi.

Visio andmediagrammid

Microsoft Visio vaaturi abil või diagrammi veebilehena salvestades saab Visio diagrammi kuvada veebilehel. Diagrammi abil saate loendites, töövihikutes või andmebaasides olevaid andmeid Visio kujunditena visualiseerida, organiseerida, mõista ja esitleda, kasutades selleks andmelinki. Näiteks saate kuvada teise piirkonna müügiandmed ja võrrelda regioonide müügiandmeid nii käesoleval kui möödunud aastal.

Oleku kuvamine lippude abil

Mail merge

Eri liiki trükised, mida saab kataloogi mestimise abil koostada Wordis, Publisheris ja Outlookis saab luua kirjakooste lahenduse ja kasutada seda isikupärastatud kirjade, ümbrike, siltide ja meilisõnumite loomiseks klientidele. Näiteks saate Wordi või Publisheri dokumendi talletada SharePointi teeki ja kasutada kontaktiloendit (paljude muude andmeallikate hulgas) kirjakooste andmeallikana. Võte kasutada isegi töövoogu, kui soovite kirjakoostet kasutada spetsiaalsetele klientidele suunatud marketingikampaania osana.

Dokumenditeabe paanid Wordis, PowerPointis ja Excelis

Lihtsad märksõna otsingud ei ole sageli piisavalt täpsed, et vastata teatud projektide, äriüksuste või kontodega seotud äriandmete päringutele. Dokumenditeabe paan on saadaval järgmistes Office 2007 programmides. Word, Excel ja PowerPoint Dokumenditeabe paan on metaandmete talletamise mehhanism, mille saab hõlpsalt konfigureerida ilma programmikoodi kirjutamata. Dokumenditeabe paan kogub ja toob metaandmeid, mis annavad dokumentidele konteksti ning suurendavad võimalust otsida metaandmeid kogu SharePointi saidilt.

Document Information Panel Kuna dokumenditeabe paan on XML-vormingus, saab seda InfoPathi abil täielikult kohandada. Tänu InfoPathi andmeühendusvõimalustele saate luua isegi sellise dokumenditeabe paani, mis toob vormile LOB-andmeid. Näiteks saate kliendiandmete välja asustada kliendikirjete haldussüsteemist (CRM) pärit andmetega. Sellisel juhul peab kasutaja enne dokumendi sulgemist lisama kogu olulise dokumenditeabe, nt lingid seotud dokumentidele. Siis saab metaandmeid talletada mugavamalt ja neid on lihtsam seostada kliendikogumite, toodete ja seotud dokumentidega.

Lisateave

Sissejuhatus dokumenditeabe paaniloomisse InfoPathi abil

Dokumenditeabe paani loomine InfoPathis

Office‘i dokumendi atribuutide kuvamine ja muutmine

Outlook 2007 tööülesanded ja kontaktid

Outlookil ja rakendusel Office SharePoint Server 2007 on mitmeid integereerimispunkte. Saate saata meilisõnumeid SharePointi kontaktiloendi abil, kuvada kõrvuti SharePointi ja Outlook 2007 kalendreid, hallata SharePointi teatisi ja RSS-kanaleid, luua koosolekute tööruume ja kasutada töövoogusid. Samuti saate dokumenditeegid viia ühenduseta režiimi, tuua tagasi võrgurežiimi ja neid Outlook 2007 abil sünkroonida. Lisaks on struktureeritud andmete kasutamisega seotud veel kaks andmepõhist integreerumispunkti.

Saate töötada nii standardsete ülesandeloendite kui projekti ülesandeloenditega ning viia neid ühenduseta režiimi ja tuua tagasi võrgurežiimi, neid sünkroniseerida; vaadata ja värskendada SharePointi saidi tööülesandeid ilma Outlookist väljumata ning lisada uusi tööülesandeid; luua ja määrata tööülesandeid meeskonnaliikmetele.

Kontaktiloend Samuti saate Outlookis tõhusamalt talletada, ühiskasutusse anda ja hallata SharePointi kontakte. Kui kontaktid olete programmiga Outlook 2007 ühenduse loonud, toimivad SharePointi kontaktid samamoodi nagu teie isiklikud Outlooki kontaktid. Saate kontakte kuvada, redigeerida, printida ja neile Microsoft Lynci kasutades isegi helistada. Samuti saate neile saata meilisõnumeid ja koosolekukutseid, kasutada värvikategooriaid, talletada iga kontakti jaoks mitu telefoninumbrit ja meiliaadressi ning kaasata kontaktide fotosid, elektroonilisi visiitkaarte või sünnipäeva- ja tähtpäevateavet. Lisaks saate kasutada Outlooki kontaktide veebiosalehel kuvamiseks kontaktide veebiosalehte.

Lehe algusse

Mallide ja stsenaariumide kasutamise alustamine

Soovitud ärilahenduse saavutamiseks pakub Microsoft mitmesuguseid valmismalle, mille abil saate kiiresti luua levinud lahendusi. Järgmistes jaotistes kirjeldatakse kasulikke malle, mis on levinud vajadustele vastavaid funktsioone, stiile ja kujundusi sisaldavad eelmääratletud dokumendid või saidid, ning tüüpilisi stsenaariume, mis kirjeldavad teie vajadustele vastavaid ärilahendusi. Mallid ja stsenaariumid on nn eelmääratletud arhitektuuristiilid ja korruseplaanid, mis aitavad valida teie ärilahenduse vajadusele vastava parima lahenduse.

Kasutage neid malle ja stsenaariume oma ärilahenduse kohandamise ja loomise lähtekohtadena. Office SharePoint Designer 2007 abil saate SharePointi saidile olevatele andmetele lisada vaateid või muuta neid, kohandada SharePointi saidi juhtlehte vastavalt oma saidistandarditele ning integreerida andmeid välisandmeallikatest. Lisada või kohandada olemasolevat äriloogikat nii, et see sobiks paremini teie ettevõtte protsesside ja töövoogudega. Kasutada BDC-d oma LOB-andmete ärilahendusse integreerimiseks. Kasutada ära arvukaid andmepõhiseid integreerimisvõimalusi, mida Access, InfoPath ja Excel pakuvad ning täiustada malle ja stsenaariume vastavalt oma soovile. Võimalusi on lõputult.

Lehe algusse

SharePointi saidimallid

Microsoft pakub saidimalle, mille kohandatud valmislahendused on mõeldud täitma teatud äriprotsesside või igas suuruses ettevõtete tööülesandekogumite vajadusi ja nõudeid. Need saidimallid põhinevad rakendusel Windows SharePoint Services 3.0 ja ühilduvad rakendusega Office SharePoint Designer 2007, tänu millele on kohandamine lihtsam.

Juhtimis- ja finantsmallid

Direktorite nõukogu     Üks asukoht juhatuse koosolekute märkmete, tööülesannete, probleemide ja sündmuste jaoks.

Ärijõudluse aruandlus     Aitab uuringute ja võrguarutelude kaudu jälgida klientide rahulolu.

Vastavusprotsessi tugiteenuste sait     Aitab nii meeskondadel kui ametlike sponsoritel kontrollülesannete määratlemise ja dokumenditeekide haldamise kaudu hallata vastavuse juurutamist.

Vaidlustatud arvete haldus     Aitab ostureskontro-osakondadel jälitada teavet tarnijatele võlgnetavate arvete kohta (sh ettemaksete väärtus ja maksega hilinemise põhjused).

Kulude hüvitamine ja kinnitamine     Haldab kuluhüvitiste kinnitamise protsessi elemente ja aitab kinnitajatel aega säästa.

Pakkumistaotlus     Aitab hallata pakkumistaotluste (RFP) loomise ja saatmise protsessi ning pakkumiste tegemise ja vastuvõtmise teavitusi.

Personalihaldus

Kontorist eemal viibimise taotluste ja puhkusegraafiku haldamine     Aitab töötajatel hallata kontorist eemaloleku taotlusi, sh koostada nimekirja päevadest, mil nad pole saadaval, ning määrata, kes neid asendab.

Töötaja tegevuste sait     Aitab töötajatel luua ja registreeruda ettevõtte toetatud tegevustele ja üritustele.

Töötajasoodustuste iseteenindus     Võimaldab töötajal taotleda tööandja pakutavaid soodustusi.

Töötaja koolituskalender ja -materjalid     Aitab töötajal plaanida koolitusi, registreeruda kursustele ja saada kursusematerjale.

Töölevõtutellimused ja vestluste haldamine     Võimaldab värbamismeeskonnal lihtsustada töölevõtutellimuste haldamist ja vabade töökohtade täitmist.

IT ja toimingud

Kaebuste andmebaas     Aitab arendusmeeskondadel koguda ja jälitada koodivigade teavet, sh vea reprodutseerimisetappe, kategooriat, kommentaare, vea prioriteetsust ja tõsidust.

Kõnekeskus     Aitab töötajatel hallata klienditeeninduse päringute töötlemise protsessi alates probleemi identifitseerimisest kuni põhjuse analüüsi ja lahenduseni.

Klienditugi     Aitab meeskondadel hallata hooldustaotluste töötlemist, sh algpõhjuse identifitseerimise ja jälitusoleku haldamine.

Laoseisu jälgimine     Aitab ettevõtetel jälgida laoseisuga seotud elemente, talletades käsitsi sisestatud värskendatud laoseisuandmeid ja teavitades kasutajaid, kui toodet on vaja juurde tellida.

IT-meeskonna tööruum     Värskendab projekti tööülesandeid, probleeme, vahekokkuvõtteid ja vigu ning aitab seeläbi meeskondadel hallata tarkvaraprojektide arendusi, juurutamist ja kliendituge.

Raamatukogu     Aitab hallata ettevõtte raamatukogu füüsilisi varasid ning raamatuid sisse ja välja registreerida ja saata automaatseid teavitusi tähtaja ületamise korral.

Füüsiliste varade jälgimine ja haldamine     Aitab meeskondadel hallata ja jälgida füüsiliste varade taotlusi (nt vara asukoht, seisukord, tootja, mudel, praegune omanik ja ligikaudne väärtus).

Ruumi- ja seadmebroneeringud     Võimaldab meeskondadel hallata ühiste koosolekuruumide ja seadmete kasutamist.

Jälgimine ja haldamine

Mitme projekti eelarve koostamine ja projektide jälgimine     Aitab projekti loomise, tööülesannete, Gantt-diagrammi ja üldiste olekutähiste tööriistade abil jälgida mitut, omavahel seotud projektitegevuste kogumit ja koostada neile eelarveid.

Muutmistaotluste haldamine     Aitab kasutajatel jälgida kujunduste muudatustega seotud riske (sh muudatuse kinnitamine või tagasilükkamine).

Arutelude andmebaas     Soodustab koostööd, aidates meeskondadel võrgu või Office Outlook 2007 RSS-tööriistade kaudu teemasid arutada.

Dokumenditeek ja dokumentide läbivaatamine     Aitab meeskondadel versioonijälitusega dokumenditeegi (sh arutelulõim tagasiside andmiseks) abil hallata dokumentide läbivaatamise tsüklit.

Teabebaas     Võimaldab töötajatel organisatsiooni sees teadmisi jagada.

Projekti jälgimise tööruum     Aitab väikestel meeskondadel hallata projektiteavet (nt projekti probleemid, tööülesanded ja projekti olek).

Meeskonnatöö sait     Võimaldab projektimeeskondadel keskselt talletada taustdokumente, jälgida kalendrisündmusi ja sisestada meeskonna koosolekute otsuseid.

Kellakaardi haldamine     Aitab lihtsustada mitmele projektile kuluva aja jälgimist, võimaldades töötajatel oma tegevusi registreerida, töö edenemisest aru anda ja arvutada kokku siiani projektile kulunud töötunde.

Müük ja turundus

Konkurentsianalüüsi sait     Aitab konkurentsianalüüsi tehnika mallide abil organiseerida konkurentide pakkumiste tulemusi.

Kontaktide haldamine     Aitab meeskonnaliikmetel meeskonna sees kontakte hallata (sh sünkroonimine teenusega Office Outlook 2007).

Integreeritud turunduskampaania jälgimine     Võimaldab jälgida turunduskampaania tulemusi.

Toote- ja turundusvajaduste plaanimine     Aitab plaanimismallide ja koostöövahendite abil organiseerida uute toodete arendamise protsessi ja turundussisu loomist.

Müügivihjed     Aitab meeskondadel müügivihjete, võimaluste, kontaktide ja kontode abil hallata müügivõimalusi.

Erifunktsioonid

Spordiklubi     Ettevõtte pesapalliliiga (sh mängijad, kaptenid, ajakava ja statistika) haldamine.

Klassiruumi haldamine     Aitab juhendajatel talletada ja organiseerida kursuse sisu, kalendriüksuseid ja teadaandeid.

Omakapitali uuring     Annab keskse asukoha finantskapitali hindamiseks tehtud uuringute ühendamiseks.

Juhtumihaldus valitsusasutustele     Aitab hallata valitsusasutuste juhtumitega seotud tööülesandeid, dokumente ja ülesandeid.

Kliiniliste uuringute algatamine ja haldus     Aitab hallata kliiniliste uuringute tegemisega seotud dokumente, tööülesandeid, probleeme ja arutelusid.

Tootmisprotsessi haldamine     Võimaldab tootmismeeskondadel jälgida lineaarset tootmisprotsessi ja tootmisülesande täitmist takistavaid probleeme.

Sündmuste plaanimine     Aitab meeskondadel organiseerida sündmusi, kasutades võrgus registreerimise, ajakavade, kommunikatsiooni- ja tagasisidefunktsioone.

Uue poe avamine     Aitab meeskonnal hallata uue poe avamisprotsessi (sh projekti- ja ülesandehaldustööristad)

Lisateave

Sissejuhatus SharePointi rakenduste loomisse

Teenuse Windows SharePoint Services 3.0 Mallid

Lehe algusse

SharePointi töövood

Rakenduses Office SharePoint Server 2007 on järgmised valmistöövood, mida saate kasutada äriprotsessi automatiseerimiseks või tavalistes töörühmasituatsioonides.

Kinnitamise töövoog     Kinnitamise töövoog marsruudib loendisse või teeki salvestatud dokumendi või üksuse inimeste rühmale kinnitamiseks. Vaikimisi on kinnitamistöövoog dokumendi sisutüübiga seostatud ja seega dokumenditeekides automaatselt saadaval.

Tagasiside kogumise töövoog     Tagasiside kogumise töövoog marsruudib loendisse või teeki salvestatud dokumendi või üksuse inimeste grupile läbivaatuse tagasiside kogumiseks. Vaikimisi on tagasiside kogumise töövoog dokumendi sisutüübiga seostatud ja seega dokumenditeekides automaatselt saadaval.

Allkirjade kogumise töövoog     Allkirjade kogumise töövoog suunab Microsoft Office‘i dokumendi määratud inimestele digitaalallkirjade andmiseks. Allkirjade kogumise töövoog töötab ainult rakenduste Office Word 2007 ja Office Excel 2007 dokumentidega, mis sisaldavad ühte või mitut Microsoft Office‘i allkirjarida. Vaikimisi on allkirjade kogumise töövoog dokumendi sisutüübiga seostatud ja seega dokumenditeekides automaatselt saadaval allkirjaridu sisaldavate dokumentide või töövihikute jaoks.

Likvideerimise kinnitamise töövoog     Likvideerimise kinnitamise töövoog on mõeldud organisatsiooni kirjehalduse vajaduste toetamiseks. See töövoog võimaldab hallata dokumentide aegumist ja säilitamist, lubades töövoos osalejatel otsustada, kas nad soovivad aegunud dokumente või üksusi säilitada või kustutada.

Tõlkehaldustöövoog    Tõlkehaldustöövoog loob ja suunab lähtedokumendi koopiaid tõlkehaldusteegis tõlkijatele tõlkimiseks. Tõlkehaldustöövoog on saadaval ainult tõlkehaldusteekidele.

Ostutellimuse kinnitamise stsenaarium     Ostutellimuse kinnitamise protsess on levinud äriprotsess, mis võib kombineerida nelja vaiketöövoogu.

 • Eelarve hetkeseisu ülevaatamine (tagasiside kogumise töövoog)

 • Laoseisu kontrollimine (likvideerimise kinnitamise töövoog)

 • Juhi heakskiidu saamine, kui summa ületab limiiti (allkirjade kogumise töövoog)

 • Ostutellimuse kinnitamine (kinnitamise töövoog)

Teavitussõnumi saatmise stsenaarium    Meeskond kasutab dokumendipõhise koostöö tegemiseks Ühiskasutuses dokumentide teeki ja veergu Määratud üksusele, et jälgida, kellele dokumendid on määratud. Selleks, et kõik meeskonnaliikmed ei peaks pidevalt meeskonnasaidilt vaatama, kas neile on määratud uusi dokumente, saate luua töövoo, mis saadab automaatselt igale meeskonnaliikmele teavituse, kui talle on uus dokument määratud. Selleks võite kiiresti luua ühe-etapilise töövoo.

Tööülesande loomine aruteluüksusest    Teie meeskond kasutab probleemidega tegelemiseks ja nende lahendamiseks meeskonna-arutelude loendit. Sageli kerkib arutelude käigus esile probleem või tööülesanne, millega meeskonnaliige peab tegelema hakkama. Soovite meeskonna-arutelu üksuse kiiresti tööülesandeks muuta. Otsustate luua töövoo, et meeskond saaks lihtsa nupuvajutusega meeskonna-arutelude loendis luua tööülesannete loendisse uue tööülesande. Loodud tööülesanne sisaldab automaatselt teavet seotud aruteluüksusest ning ülesanne määratakse automaatselt inimesele, kes algse aruteluüksuse lõi.

Kuluaruande läbivaatuse protsess    Teie meeskond täidab iga kuu kuluaruandeid, mis põhinevad rakenduses Office InfoPath 2007 loodud vormidel. Meeskond täidab ja talletab vormid SharePointi saidi vormiteegis. Kui kuluaruande summa ületab teatud piiri, tahate vastavale isikule saata automaatselt teavituse kuluaruande läbivaatamise kohta. Saate selle protsessi ühe-etapilise töövooga kiiresti automatiseerida.

Lisateave

Kinnitamise töövoo kasutamine

Tagasiside kogumise töövoo kasutamine

Allkirjade kogumise töövoo kasutamine

Likvideerimise kinnitamise töövoo kasutamine

Tõlkehaldustöövoo kasutamine

Töövoo näide: teavitussõnumi saatmine

Töövoo näide: aruteluüksusest ülesande loomine

Töövoo näide: kuluaruande suunamine läbivaatuseks

Lehe algusse

Office‘i süsteemi mallid ja stsenaariumid

Kui otsite Office‘i malle, siis soovitame alustada Office Online‘i mallidest, kust leiate sadu malle alates päevakavadest kuni loomaaedadeni.

Kuigi rakendusi Excel 2007, Excel Services, Access 2007 ja InfoPath 2007 saab kasutada paljude probleemide lahendamiseks, on järgmised mallid ja stsenaariumid mõeldud levinumate probleemide lahendamiseks ja neid saab kohandada SharePoint Serveri jaoks.

Excel 2007 stsenaariumid

Raamatupidamine     Exceli võimsaid arvutusfunktsioone saate kasutada mitmesuguste finantsaruannete (nt rahavoogude aruande või kasumiaruande) koostamiseks.

Eelarve koostamine     Excelis saate luua mitmesuguseid eelarveid nii eraelu kui ka ettevõtte jaoks (nt turunduseelarve, sündmuse eelarve või pensionile jäämise eelarve).

Arveldus- ja müük     Exceli on kasulik arveldus- ja andmete haldamine ja saate hõlpsalt luua vorme, mida te ei vaja, näiteks, müügi arvete, saatelehtede või osta tellimused.

Aruandlus     Excelis saate luua mitmesuguseid aruandeid, mis hõlmavad andmete analüüsi või koondavad andmeid (nt aruanded, mille põhjal hinnatakse projekti tõhusust või mis näitavad plaanitud ja tegelike tulemuste erinevust, või aruanded, mida saab kasutada andmete prognoosimiseks).

Plaanimine     Exceli abil saate luua professionaalseid plaane ja plaanureid (nt koolitundide nädalaplaan, turu-uuringuplaan, maksuplaan või plaanurid, mille abil saate koostada nädalamenüü või korraldada peo või puhkuse).

Exceli teenuste stsenaariumid

Äriloogika armatuurlaud     Juhtkonnal on juurdepääs mitmele firma viimaseid majanduslikke näitajaid kajastavale armatuurlauale. Et jätkuvalt kajastada firma tulemusi, koondab peamine armatuurlaud igakuiselt tootlikkuse põhinäitajaid (KPIs, Key Performance Indicators) nagu müügieesmärgid, planeeritud kasum, ja kasumimarginaal. Lisa-armatuurlauad koondavad käimasolevate ja tulevaste projektide majandusriskide analüüsi jaoks turu-uudiseid ja kuvavad kriitiliste majandusandmete diagramme, et hõlbustada erinevate investeerimisportfellide hindamist.

Marketingianalüüsi infosüsteem     Spordiriideid ja -varustust müüva firma marketingiosakond kasutab infoportaali, mis koondab demograafilised võtmenäitajad nagu sugu, vanus, piirkond, sissetulekute tase ja eelistatud vaba-aja harrastused. Enamik osakonna töötajaist saavad soovi korral avada Exceli töövihikud oma arvutis ning rakendada andmeile mõjuanalüüsi või printida vormindatud aruandeid. Aja jooksul saavad kasutajad samuti lisada ühiskasutatavaid aruandeid.

Profisportlaste statistika     Tuntud spordiorganisatsioon ühiskasutab nii vana kui jooksvat statistikat sportlaste tulemuste ja palkade kohta. Neid andmeid kasutatakse kauplemisel ning palgakokkulepete sõlmimisel. Omanikud loovad, kontrollivad ja ühiskasutavad uusi aruandeid ja analüüse, eriti hooaja-eelsel ajal.

Jaemüügipoe otsuste tegemise töövahend     Jaemüügikett koondab müügipunktide kohta iganädalast teavet ning jagab seda tarnijate, finantsanalüütikute ja regiooni juhtidega. Aruanded sisaldavad allahinnatud tooteid, iga tootekategooria 20 parimat müügiartiklit, tähtsaid hooajalisi andmeid ning iga kaupluse tehingute arvu.

Müügiarvestuse aruandesüsteem     Müügigrupp kasutab komplekti igapäevaseid koosolekuaruandeid, milles tuuakse välja võtmeandmed nagu parimad müüjad, kuu müügiplaani täitmise edenemine, edukad müügiprogrammid ja madala tootlikkusega jaotuskanalid. Lisaaruanded koondavad müüke peamiste muutujate järgi nagu piirkond, tootegrupp, kuu, nädalas tehtud müügikõned ja edukalt lõppenud kõned. Kui neid aruandeid vaatavad müügiinimesed ise, siis näevad nad automaatselt oma müüginumbreid, sest süsteem tuvastab nad nende kasutajanime järgi.

Projekti igapäevane koondaruanne     Projektigrupp arendab veebiosa lehte, mis koondab projekti ajakava võtmetähtusega andmeid nagu vigade arv, spetsifikatsiooni seis, edenemise graafikud, võimaluste lisandumine ja tähtsusjärjekord ning viitab olulistele ressurssidele ja kontaktisikutele. Andmed koondatakse mitmest välisest andmeallikast nagu projekti andmebaas ja spetsifikatsiooniloend.

Kaitstud finantsanalüüsi mudel     Suur finantsinstitutsioon on välja töötanud hinnamudeli, mis individuaalne intellektuaalne omand. Valemi tulemusi tuleb jagada investeerimishalduritega, kuid valem, mille järgi tulemuse arvutatakse peab jääma kaitstuks ega tohi saada avalikustatud. Hinnaloomemudel on ülimalt keeruline ning arvutused võtavad kaua aega. Igal öösel arvutatakse hinnaaruanne kiirel serveril, salvestatakse usaldusväärsesse asukohta ning kuvatakse veebiosa lehel nende jaoks, kel on vajalikud juurdepääsuõigused.

Access 2007 mallid

Varad     Saate varade jälgimiseks luua varade andmebaasi, mis sisaldab varade üksikasju ja omanikke. Saate jaotada varad kategooriatesse ning salvestada nende seisukorra, hankimiskuupäeva, asukoha, omaniku ja muu.

Kontaktide haldamine     Saate hallata oma kontakte ja postiaadresse ning luua seejärel Acccessis aruandeid või kasutada Wordis kirjakoostet kirjade, ümbrike või aadressisiltide printimiseks. Saate luua kontaktide andmebaasi, mille abil saate hallata teavet inimeste kohta, kellega teie meeskond koostööd teeb (nt kliendid ja partnerid). Saate jälitada nime- ja aadressiteavet, telefoninumbreid, e-posti aadresse ja manustada pilte.

Laoseisu ja varade jälgimine     Saate luua kodus või ettevõttes varade nimekirja ja talletada koos andmetaga fotosid või muid seotud dokumente.

Tellimuse jälitamine     Saate sisestada teavet toodete, klientide ja tellimuste kohta ja seejärel luua aruandeid, mis kuvavad müügitulemused töötaja, regiooni, ajavahemiku või muu väärtuse kaupa.

Tööülesannete, probleemide ja projektide jälgimine     Saate jälgida inimesterühma tööülesandeid ja sisestada uusi tööülesandeid samal ajal, kui teised värskendavad samas andmebaasis oma olemasolevaid tööülesandeid. Saate jälgida tööülesandeid, mis tuleb teil või teie meeskonnal täita. Küsimuste või probleemide kogumi haldamiseks saate luua probleemiandmebaasi. Saate probleeme määrata, tähtsuse järjekorda seada ning algusest lõpuni nende lahenduskäiku jälgida. Saate hallata ühe või mitme projekti tööülesandeid ning hoida silma peal eelarvel.

Turundus projekte ja müügivõimalused     Müügivõimaluste andmebaasi tulevase müügi sees on väike rühmas edenemise jälgimiseks luua. Silma peal turundustegevuse projekti ja plaanimine ja jälgimine projektitulemid üksikasjad.

Sündmuste plaanimine     Saate sisestada teabe sündmuse kuupäeva, asukoha ja osalejate kohta ning printida pärast sündmuse ajakava või kokkuvõtte. Eesseisvate koosolekute, tähtaegade ja muude oluliste sündmustega kursis olemiseks saate luua sündmuste andmebaasi. Saate salvestada tiitli, asukoha, algusaja, lõppaja, kirjelduse ning manustada pildi.

Teaduskond ja üliõpilased     Saate luua andmebaasi, et jälitada olulist teaduskonna teavet (nt telefoni- ja aadressiteavet, erakorralist kontaktteavet ning töökohateavet). Õpilaste teabe (sh nende hädaabikontaktide, tervise ja hooldajate kohta käiva teabe) jälgimiseks saate luua õpilaste andmebaasi.

InfoPath 2007 mallid ja stsenaariumid

Varade jälituse mall     Saate jälitada ärivarade (nt arvutiseadmete) üksikasju ja asukohta.

Päevakorramall     Saate koosolekuid korraldada ja kokkuvõtteid teha. Seda vormimalli kasutatakse päevakorra koostamiseks ja koosolekuprotokolli, otsuste ja toimingute talletamiseks.

Olekuaruande mall     Saate jälgida meeskonnaliikmete projektide ja tööülesannete edenemist ja probleeme. Üksikud olekuaruanded saab koondada üheks aruandeks, et juhid saaksid meeskonna jaoks luua ühe ülevaatliku olekuaruande.

Reisitaotluse mall     Saate teha tööreisiga seotud korraldusi (nt taotleda lennukipiletite või majutuse broneerimist).

Kuluaruandemalli    Kulude aruande vormi täitmine koos olulisel sisseehitatud andmete valideerimise reegleid äriloogika võrgus või ühenduseta, mis on eriti kasulik töötajad, kes sageli reisi.

Kindlustusnõuete stsenaarium     Kliendid, kindlustusagendid ja seotud ettevõtted saavad oma kindlustusnõuete töötlemiseks kasutada võrguvorme. Lisaks telefoni teel nõuete esitamisele saavad kliendid nõudeid esitada ka veebivormi kaudu. Saate kasutada integreeritud kinnitamise töövoogu, mis võimaldab kindlustusagendil kiiresti vaadata teiste nõudega töötavate osapoolte olekut ja vaadata, kas kindlustusfirma töötaja on kinnitamisprotsessi lõpetanud.

Lubada rakenduste stsenaarium     Täitke luba rakenduste veebibrauseris, nii, et loa protsessi on lihtsam ja mugavam nii, et alltöövõtjate enam sõitma government Office loa rakendada.

Laoseisu haldamise stsenaarium     Saate lihtsalt ja tõhusalt esitada tarnijate võrgustikule laoseisupäringuid ja parandada laoseisu prognooside täpsust.

Turu-uuringute stsenaarium     Abi turu-uuringute vormimalli koguda ja salvestada klientide tagasiside ja tagada ühtsete ettevõte ja kavandatud tuleb muuta ametlikuks teabe abil.

Lisateave

Kust leida Office‘i malle?

InfoPathi ja InfoPathi vormiteenuste kasutamise stsenaariumid

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×