SharePoint Serveri hallatavate metaandmete tutvustus

Selles artiklis antakse ülevaade mõnest põhikontseptsioonist, mis on seotud Microsoft SharePoint Server 2010 uute hallatavate metaandmete funktsioonidega. Selles kirjeldatakse, kuidas uued hallatavad metaandmed toetavad formaalsete taksonoomiate rakendamist hallatavates terminites. Samuti selgitatakse, kuidas sotsiaalsed sildid toimivad ja kuidas need on seotud hallatavate metaandmete funktsioonidega (nt hallatavad terminid ja Enterprise märksõnad).

Selle artikli teemad

Hallatavate metaandmete funktsioonid

Olulisemad terminid ja mõisted

Taksonoomia

Folksonoomia

Terminikomplekti

Mõiste

Hallatavad terminid

Enterprise märksõnad

Rühm

Terminisalve haldustööriist

Hallatavate metaandmete veerg

Ettevõtte märksõnade veerg

Suhtlussildid

Sildistamine

Metaandmete stsenaariumid: taksonoomiast folksonoomiani

Hallatavate metaandmete eelised

Managing metadata

Hallatavate metaandmete plaanimine ja konfigureerimine

Terminite kogumite loomine ja haldamine

Metaandmete rakendamine

Sisu sildistamine hallatavates terminites

Sisu sildistamine ettevõtte märksõnadega

Sisu sildistamine sotsiaalsete siltidega

Hallatavate metaandmete funktsioonid

SharePoint Server 2010 uued hallatavad metaandmed on lubatud uue hallatava metaandmete teenuserakenduse kaudu, mis toetab kaht olulist toimingut.

  • Sisutüübi avaldamine    Sisutüüpide jagamine saidikogumite ja veebirakenduste vahel. Lisateavet Sisutüübi avaldamise kohta leiate teemast sisutüüpide ja Sisutüübi avaldamise tutvustus.

  • Taksonoomiate    Keskselt hallatud terminite (nn terminikomplekti) hierarhiline kogude loomine ja haldamine, mida saab kasutada SharePointi saitidel olevate üksuste atribuutidena. Need terminite komplektid saab ühiskasutusse anda kogu saidikogumi ja veebirakenduste kaudu. Terminikomplekti saab luua ja hallata funktsiooniga poe halduse tööriist.

Lehe algusesse

Olulisemad terminid ja mõisted

Rakenduses SharePoint Server 2010 erinevate metaandmete funktsioonidega töötamisel on abiks mitu olulist terminit ja mõistet. Nende mõistete mõistmine aitab teil aru saada, kuidas selles artiklis ja teistes artiklites hallatavate metaandmete funktsioonidega seotud teavet hiljem selgitatakse.

Taksonoomia

Taksonoomia on sõnade, siltide või terminite hierarhiliseks klassifitseerimiseks, mis on jaotatud rühmadesse vastavalt sarnasustele. Taksonoomia võib olla määratletud ja seda peab haldama üks või mitu isikut. Rahvusvaheline standardse tööstusliku klassifikatsiooniga (ISIC), mille on välja töötanud Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, on majanduslike andmete liigitamiseks kasutatava tööstusliku taksonoomia näide. Taksonoomiad on kasulikud, sest need annavad loogilise hierarhilise struktuuri metaandmetest, mida saab kasutada teabe järjepidevaks klassifitseerimiseks.

Lehe algusesse

Folksonoomia

Folksonomy on klassifikatsioon, mille tulemiks on see, kui veebisaidi kasutajad kasutavad saidi sisule sõnu, silte või termineid. Kui olete kunagi näinud silti pilve veebisaidil, siis olete näinud folksonomy visualiseeringut. Alloleval joonisel on kujutatud SharePointi saidi sildi pilve veebiosa. Metaandmete folksonomy põhinev lähenemisviis võib olla kasulik, sest see puudutab saidi kasutajate ja sisu loojate teadmisi ja ekspertteadmisi ning võimaldab sisu klassifitseerimist kasutajate muutuvate ärivajaduste ja huvidega.

Sildiloend

Lehe algusesse

Terminikomplekti

Terminikomplekt on omavahel seotud terminite rühm.

Olenevalt terminikomplekti loomisest võib selle ulatus olla kas kohalik või globaalne.

  • Kohaliku Termini komplektid luuakse saidikogumi kontekstis ning need on saadaval (ja nähtavad) ainult selle saidikogumi kasutajatele. Näiteks kui lisate loendile või teegile hallatava metaandmete veeru ja loote selle veeru jaoks uue terminikomplekti, on terminikomplekti kohalik loend või teeki sisaldav saidikogum.

  • Globaalsed terminikomplektid on saadaval kasutamiseks kõigil saitidel, mis kasutavad hallatavate metaandmete teenuserakenduse tellimust.

Terminikomplekti saab konfigureerida sulgemiseks, mis tähendab, et kasutajad ei saa lisada neile uusi tingimusi, kui nad sisenevad terminikomplekti vastendatud veeru väärtuseni. Neid saab seadistada avatuks, mis tähendab seda, et kasutajad saavad terminikomplekti lisada uusi termineid, kui nad värskendavad terminikomplekti vastendatud veeru väärtust.

Lehe algusesse

Mõiste

Termin on iga terminikomplekti üksus ja see on konkreetne sõna või fraas, mida saab seostada üksusega SharePoint Server 2010 saidil. Terminil on kordumatu ID ja sellel võib olla mitu erinevat teksti silti (sünonüümid). Kui töötate mitmekeelse saidiga, võib sellel olla ka eri keeltes silte.

Termineid on kahte tüüpi.

Hallatavad terminid

Hallatavad terminid on tavaliselt eelnevalt määratletud ja paigutatud hierarhiliseks tingimuseks, mille määrab termin poe administraator või muu isik, kellel on hallatavate metaandmetega töötamiseks õigus.

Enterprise märksõnad

Ettevõtte võtmesõna on SharePointi saidil olevatele üksustele lisatud sõna või fraas. Enterprise ' i märksõnad on korraldatud üheks, mitte-hierarhiliseks ametiajaks, mis on määratud Termini poe halduse tööriistas, mida nimetatakse märksõnade komplektiks. Kuna kasutajad saavad tavaliselt mõnele üksusele sõna või fraasi lisada, saab ettevõtte märksõnu kasutada folksonomy-tüüpi siltide jaoks. Terminite talletamise administraatorid või muud isikud, kellel on õigus hallata metaandmeid, saavad valida märksõnade terminikomplekti ja teatud hallatavate terminite kogumi, kus märksõnad muutuvad kättesaadavaks teatud terminikomplekti kontekstis. Terminikomplekti administraatorid saavad ka valida, kas märksõnad on suletud, et kasutajad ei saaks esitada uusi märksõnu ja et need on piiratud olemasolevate märksõnade kasutamisega.

Lehe algusesse

Rühm

Rühmad määratlevad turbe piirid. Rühm on terminite kogum, mis tagab kõigi ühiste turvanõuete jagamise. Ainult kasutajad, kes on määratud mõne kindla rühma toetajaks, saavad hallata rühma kuuluvaid Terminikomplekti või luua selle sees uusi terminikomplekti. Organisatsioonid peaksid looma kordumatute rühmade jaoks terminite kogumid, millel on ainulaadsed juurdepääsu-või turbe vajadused.

Lehe algusesse

Terminisalve haldustööriist

Termini poe haldamise tööriist on tööriist, mida taxonomists, administraatorid või muud taksonoomiat haldavad isikud saavad kasutada terminite kogumite ja nende tingimuste loomiseks, importimiseks ja haldamiseks. Terminisalve haldustööriistas kuvatakse kõik globaalsed terminikomplektid ja kohalikud terminikomplektid, mis on saadaval selle saidikogumi jaoks, kust terminisalve haldustööriista avasite.

Lehe algusesse

Hallatavate metaandmete veerg

Hallatavate metaandmete veerg on uus veeru tüüp, mida saab lisada loenditesse või teekidesse, nii et saidi kasutajad või sisu omanikud saaksid valida teatud terminite kogumi väärtused ja rakendada neid sisule. Hallatavate metaandmete veergu saab konfigureerida olemasoleva terminikomplekti vastendamiseks või saate luua uue terminikomplekti spetsiaalselt veeru jaoks. Kui loote uue terminikomplekti spetsiaalselt hallatavate metaandmete veeru jaoks, on see terminikomplekti kohaliku Termini komplekt, mis on saadaval ainult saidikogumi jaoks, kus see loodi.

Lehe algusesse

Ettevõtte märksõnade veerg

Veerg Enterprise märksõnad on veerg, mille saate lisada sisutüübile, loenditele või teekidele, et kasutajad saaksid silte või fraase sisaldavaid üksusi sildistada. See on vaikimisi mitme väärtusega veerg. Kui kasutajad tipivad veergu sõna või fraasi, esitatakse need koos eelsoovitustega, mis võivad sisaldada nii hallatava terminikomplekti kui ka märksõnade terminikomplekti üksusi. Kasutajad saavad valida olemasoleva väärtuse või sisestada midagi uut (kui märksõnade terminikomplekti on konfigureeritud kasutaja lisamised avama).

Lehe algusesse

Suhtlussildid

Sotsiaalsed sildid on sõnad või fraasid, mida saidi kasutajad saavad rakendada SharePointi saidi sisule, et aidata neil teabe kategoriseerida nende tähenduses. Sotsiaalseid silte saab rakendada ka väljaspool SharePointi saiti asuvatele URL-idele. Sotsiaalsed sildid toetavad folksonomy-põhiseid silte. Sotsiaalne silt koosneb kolmest teabest:

  • kasutaja identiteet

  • üksuse URL

  • termin

Need kursorid talletatakse sotsiaalse sildistamise poes, mis on kasutajaprofiili teenuserakenduse osa. Tehniliselt ei kuulu sotsiaalsed sildid rakenduses SharePoint Server 2010 hallatavatele metaandmete funktsioonidele, kuid need ei loo ühendust hallatavate metaandmete funktsioonidega paari tähtsal viisil, mis aitab toetada metaandmete järjekindlat kasutamist üle organisatsiooni. Sotsiaalse sildi Termini osa viitab Termini poe ühe hallatava metaandmete teenuserakenduse terminile, millega sait on ühendatud.

Näiteks kui loote uue sotsiaalse sildi, on teil võimalus valida olemasolevate terminite seast, mis võivad sisaldada hallatavaid termineid, ning ka ettevõtte märksõnu. Kui valite ühe neist olemasolevatest terminitest, sisaldab teie sotsiaalne silt selle terminiga viit. Kui otsustate, et te ei vali olemasolevat terminit ja loote Termini, mida pole varem kunagi varem kasutatud, luuakse selle jaoks uus märksõna Termini poes seatud märksõnade alusel ja teie uus sotsiaalne silt viitab sellele terminile.

Sellisel juhul lisatakse märksõnad, mida kasutatakse sotsiaalsetes siltides terminite poe halduse tööriistas (kui neid pole seal juba olemas), ja neid saab hallata terminite talletamise administraatorid. Kui kasutajad rakendavad ettevõtte märksõnade või hallatavate terminite sisu, värskendades kas ettevõtte märksõnu või hallatavate metaandmete veergu, saab sotsiaalseid silte automaatselt luua, nii et need terminid on nähtavad siltidena uudistekanalites, sildi pilvedes või minu saidil profiilid. Loendi või teegi omanik saab metaandmete avaldamise lubada või keelata, värskendades sätteid vastava loendi või teegi lehel Ettevõtte metaandmete ja märksõnade sätted .

Kui lisate üksusele sotsiaalse sildi, saate määrata, kas soovite muuta oma identiteedi ja üksuse URL-i privaatseks, kuid Termini poes talletatud termin on alati avalik.

Sotsiaalne sildistamine on kasulik, sest see võimaldab saidi kasutajatel parandada saidi sisu ja teabe avastamist.

Lisateavet sotsiaalse sildistamise privaatsuse ja turbega seotud tähenduse kohta leiate teemast sotsiaalse sildistamise privaatsust ja turbega seotud mõjud.

Sildistamine

Selle kõige üldisemas tähenduses võib sildistamine viidata lihtsalt üksusele metaandmete rakendamise toimingule, olgu need siis hallatavad metaandmed või sotsiaalne silt. Selles artiklis kasutatakse selles tähenduses tegusõna "silt" ja see pole piiratud sotsiaalsete siltidega.

Lehe algusesse

Metaandmete stsenaariumid: taksonoomiast folksonoomiani

Metaandmete haldamise funktsioonid SharePoint Server 2010 toetavad mitmeid meetodeid metaandmete haldamiseks ja kasutamiseks. Kujutage seda vahemikku kui teatud katkematut. Selle katkematu lõpu juures on taksonoomiaid, mis on formaalsed ja tsentraalselt hallatavad terminite rühmad. Selle vahemiku teises otsas on folksonoomiani, mis on koostööst tulenevad klassifikatsioonid, mille tulemusena saavad üksikisikud silte sisule vabalt rakendada.

SharePoint Server 2010 toetab nii äärmuslikke kui ka punkte mööda teed. Katkematult on võimalik rakendada ametlikke taksonoomiaid hallatavate terminite ja terminite kogumite kaudu. Teises otsas toetatakse Enterprise ' i märksõnade ja sotsiaalse sildistamise tuge, mis mõlemad võimaldavad saidi kasutajatel sildistada sisu oma valiku märksõnade abil.

Nende äärmuslike seoste korral saate rakendada paindlikke struktuuri-ja kontrollisüsteeme ning reguleerida selle ulatust, kui valite selle juhtelementi, valides selle globaalseks või kindlatele saitidele kättesaadavaks. Näiteks on teil võimalus konfigureerida terminikomplekti sulgemiseks või kasutajate osamaksete avamiseks. Saate valida, kas kasutada ettevõtte märksõnu ja sotsiaalset sildistamist koos hallatavate terminitega või mitte. SharePoint Server 2010 võimaldab organisatsioonidel kombineerida formaalsete, hallatavate taksonoomiate eeliseid, millel on sotsiaalse sildistamise dünaamiline eelis kohandatud viisil.

Järgmisel joonisel on kujutatud, kuidas eri tüüpi SharePointi-põhiste lahenduste puhul on vaja ärivajaduste põhjal metaandmetele erinevat lähenemist.

Hallatavate metaandmete paindlikud konfiguratsioonid

Lehe algusesse

Hallatavate metaandmete eelised

Hallatavate metaandmete töötamiseks asutuse saitidel on mitu eelist.

Metaandmete süsteemne kasutamine   SharePoint Server 2010 hallatavad metaandmed võimaldavad rakendada sisule lisatud metaandmetele kohandatavaid tasemeid. Terminite kogumite ja hallatavate terminite abil saate määrata, millist tüüpi terminid on sisule lisatavad, ja saate määrata, kellel on võimalus uusi termineid lisada. Saate ka piirata ettevõtte märksõnade kasutamist teatud märksõnade loendiga, seadistades märksõnade terminikomplekti lõpetatuks.

Terminite süsteemne kasutamine ettevõtte kõigil saitidel hõlbustab metaandmetel põhinevate töökindlate protsesside loomist. Lisaks on saitide, loendite ja teekidega ning Office ' i klientrakendustes olevate metaandmetega töötamiseks kasutajate jaoks lihtne, et saidi kasutajad kohaldaksid sisule järjepidevaid metaandmeid.

Sisu parem leitavus    Kui ettevõtte saitide sisul on ühtsed metaandmed, on hõlpsam otsida ja kasutada äriteavet ja andmeid otsingu abil. Uued otsingutulemused (nt paan täpsustamine), mis kuvatakse otsingutulemite lehe vasakus servas, võimaldavad kasutajatel filtreerida otsingutulemite põhjal metaandmeid.

Täpsustuspaanil kuvatakse metaandmed, mida saab kasutada otsingutulemite filtreerimiseks.

Lehe algusesse

Lisaks saate konfigureerida loendite ja teekide jaoks metaandmete navigeerimise, et kasutajad saaksid teatud metaandmete väljadel põhinevast teabest dünaamilisi vaateid luua. Kasutajad saavad teegid kausta või metaandmete liigenduse kaudu navigeerida ning nad saavad seejärel tulemusi täpsustada, kasutades täiendavaid võtme filtreid.

Metaandmete navigeerimise juhtelement

Lehe algusesse

Suurem paindlikkus    Hallatavate metaandmete funktsioonid lihtsustavad terminite talletamise administraatoritele (või teistele isikutele, kellel on õigus hallatavaid metaandmeid värskendada) hallata ja kohandada oma metaandmeid ärivajaduste arenemiseks. Termini poe halduse tööriistas saate terminit hõlpsalt värskendada ning uued või värskendatud terminid muutuvad kasutamiseks automaatselt kättesaadavaks alati, kui selle terminikomplekti seostuv hallatavate metaandmete veerg on saadaval. Kui ühendate mitu terminit üheks terminiks, värskendatakse nende tingimustega sildistatud sisu automaatselt, et seda muudatust kajastada. Üksikute terminite jaoks saate määrata mitu sünonüümi (või silte). Kui teie sait on mitmekeelne, saate määrata ka mitmekeelseid silte üksikute terminite jaoks.

Lehe algusesse

Managing metadata

Hallatavate metaandmete plaanimine ja konfigureerimine

Teie asutus võib soovida teatud määral kavandada, enne kui hakkate kasutama hallatavaid metaandmete funktsioone. Nõutav kavandamise aste on suurem või väiksem kui metaandmetele määratava formaalsuse ja juhtimise ulatus.

Kui soovite, et kasutajad saaksid teie taksonoomiat arendada, saate lihtsalt lasta kasutajatel üksusi lisada, ja seejärel need vastavalt vajadusele korraldada.

Kui teie ettevõte soovib kasutada hallatavaid terminikomplekti selleks, et rakendada formaalseid eelmääratletud taksonoomiaid, on oluline, et olulised sidusrühmad, kellel on taksonoomia struktuuri, peavad tegema koostööd, et kavandada ja arendada kasutatavaid termineid ja termineid. Lisateavet selle plaanimise kohta leiate teemast plaani terminid ja terminikomplekti. Hallatavate metaandmete teenuse rakenduse konfigureerimise kohta leiate lisateavet teemast hallatavate metaandmete Administreerimine.

Pärast seda, kui organisatsiooni peamised sidusrühmad on nõus nõutud terminite komplektidega, saate terminite talletamise tööriista abil importida või luua terminikomplekti ning hallata ja hallata terminikomplekti, kuna kasutajad hakkavad metaandmetega töötama. Kui teie veebirakenduse jaoks on konfigureeritud hallatavate metaandmete teenuse rakendus ja te olete saidikogumi administraator või määratud terminikomplekti administraator, saate minna Termini poe halduse tööriista, klõpsates menüü Saiditoimingud nuppu saidi sätted ja seejärel käsku terminikomplekti haldamine jaotises saidi Administreerimine.

Lehe algusesse

Terminite kogumite loomine ja haldamine

Termini poe haldamise tööriist pakub puu juhtelementi, mida saate kasutada enamiku toimingute tegemiseks. Selle tööriista kasutaja roll määrab ära toimingud, mida saate teha. Termini poe halduse tööriistas töötamiseks peate olema serveripargi administraator, tingimuse talletamise administraator või isik, kes on määratud terminite komplektina rühma halduriks või toetajaks. Nende rollide kohta üksikasjaliku teabe leiate teemast hallatavate metaandmete rollid.

Hierarhias oleva üksuse toimingute tegemiseks osutage hallatava metaandmete teenuserakenduse, rühma, Terminikomplekti või Termini nimele, klõpsake kuvatavat noolt ja seejärel kasutage soovitud toimingute valimiseks menüüd.

Näiteks:

Kui olete terminikomplekti administraator, saate hallatavate metaandmete teenuserakenduse rühmi luua või kustutada.

Menüü kaudu saate luua uusi rühmi.

Lehe algusesse

Kui olete Term Store ' i administraator või rühma haldur, saate rühmas luua, importida või kustutada terminikomplekti. Terminikomplekti kaasautorid saavad luua uusi terminikomplekte.

Menüü kaudu saate luua uue terminikomplekti.

Lehe algusesse

Kui olete Term Store ' i administraator, rühma haldur või terminikomplekti rahastaja, saate terminikomplekti termineid luua või uuesti kasutada, samuti saate valitud terminikomplekti kopeerida, üle viia või kustutada.

Menüü toimingutega, mida saate terminikomplektiga sooritada.

Lehe algusesse

Kui olete tingimuse talletamise administraator, rühma haldur või terminikomplekti koostaja, saate terminikomplekti üksikuid termineid kopeerida, uuesti kasutada, liita, iganeda, üle viia või kustutada.

Menüü kaudu saate terminikomplektis leiduvaid termineid hallata.

Lehe algusesse

Hierarhia igal tasandil saate määrata kindlad atribuudid rühmale, Terminikomplekti või terminile atribuutide paanil, mis kuvatakse Termini Store Tree Control ' ist paremal.

Kui konfigureerite näiteks terminikomplekti, saate atribuutide paani abil määrata üksikasjad (nt nimi, kirjeldus, omanik, Kontakt ja sidusrühmad). Saate määrata, kas soovite, et terminikomplekti oleks avatud või suletud kasutajate uutele esildistele. Saate määrata ka siis, kui soovite, et termin oleks siltide jaoks saadaval. Kui otsustate määrata, et termin pole sildistamiseks saadaval, ei kuvata seda enamikule kasutajatele. Kui terminikomplekti on veel väljatöötamisel, võite valida, kas soovite teha siltide jaoks kättesaamatuks.

Property Pane of the Term Store Management Tool

Lehe algusesse

Metaandmete rakendamine

Sisu sildistamine hallatavates terminites

Kui sisu tüübile, loendile või teegile on lisatud hallatavate metaandmete veerg, saab sisu omanikud sildistada nende sisu hallatavate terminitega teatud tähtajaks, redigeerides loendi või teegi üksuse atribuute ja seejärel värskendades vastavaid välju selle üksuse või dokumendi atribuutide redigeerimise vormil. Hallatavate metaandmete veerge on lihtne tuvastada, sest need kuvatakse siltide ikoon, mida saab kasutada dialoogiboksi Termini valija käivitamiseks.

Sildiikoonid dialoogiboksis Atribuutide redigeerimine

Lehe algusesse

Termini valija abil saate Termini valida terminikomplekti hierarhiast. See on kasulik juhul, kui te pole kursis tingimustega, mis võivad olla saadaval. Kui terminikomplekti on konfigureeritud avatuks ja selle hallatavate metaandmete veerus on võimalik sisestada täidetavaid väärtusi, võib teil olla võimalus lisada terminikomplekti uus termin. Või on sul lihtsalt võimalus saata määratud kontaktisikule tagasisidet terminikomplekti jaoks.

Saate valida hallatavad terminid puu juhtelemendi valija abil.

Kui saate alustada soovitud Termini tippimist, soovitatakse saadaolevad terminid teile automaatselt, võttes aluseks tippimise alustamise, ning saate valida soovitud teksti. Saate näha sulgudes olevaid andmeid, mis näitavad Termini nime ja hierarhiat. See aitab teil valida sarnaste terminite seast.

Tippimise alustamisel soovitatakse teile termineid.

Kui pakutakse duplikaate või sarnaseid termineid, võib teil olla võimalik näha ka kirjeldavat teksti, mida Termini poe administraator on määranud terminile, et aidata kasutajatel sobivaid valikuid teha.

Selgitav tekst aitab kasutajaid õige termini valimisel.

Lehe algusesse

Sisu sildistamine ettevõtte märksõnadega

Kui sisutüübile, loendile või teegile on lisatud mõni ettevõtte märksõnade veerg, saab sisu omanikud (või kõik, kellel on loendi või teegi jaoks õigus anda) sisu sildistada saadaolevate hallatavate terminite või märksõnadega, redigeerides loendi või teegi üksuse atribuute ja tippides märksõnad, mida nad tahavad teha ettevõtte märksõnade väljale. Kui vaste või muu sarnane termin on olemas, soovitatakse seda ja saate selle valida. Samuti saate lisada uue märksõna, kui märksõnade terminikomplekti väärtus on konfigureeritud olema avatud uutele tingimustele. Väli Enterprise märksõnad on mitme väärtusega, nii et saate üksusele lisada mitu märksõna.

Märksõna sisestamisel soovitatakse teile jooksvalt saadaolevad termineid ja olemasolevaid märksõnu.

Lehe algusesse

Sisu sildistamine sotsiaalsete siltidega

Kui funktsiooni Sotsiaalne sildistamine on lubatud, saate sildistada sisu SharePointi saidil, mille tähendust või huvitavat soovite leida. Lehe sildistamiseks saate kasutada lehe ülaosas kuvatavat ikooni silt.

Suhtlussiltide nupp lehel

Dokumentide või loendiüksuste sildistamiseks saate kasutada lindi menüüs Teek või loend kuvatavat käsku silt.

Suhtlussiltide käsk lindi menüüs Loend või Teek

Kui alustate selle sildi või siltide tippimist, mida soovite rakendada, saate valida olemasolevate märksõnade või hallatavate terminite seast või lisada uusi märksõnu, kui märksõnade terminikomplekti väärtus on avatud.

Tippimissoovitused suhtlussiltide dialoogiboksis

Teil on ka võimalus sildistada sisu välissaitidelt (nt muud sisevõrk või veebisaidid), lisades oma brauserisse SharePointi siltide ja märkmete tööriista. Lisateavet väliste saitide sildistamise kohta leiate teemast minu saidiga töötamise alustamine.

Lisateavet sotsiaalse märgistamise funktsioonide kohta leiate teemast siltide ja märkmete kasutamine teabe jagamiseks kolleegide teemadega.

Lehe algusesse

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×