Office
Logi sisse

SharePoint Online’is Office 365 sisuedastusvõrkude kasutamine

Saate majutada staatilised varad Office 365 siduedastusvõrku (CDN), et SharePoint Online’i lehtede jõudlus oleks suurem. Staatilised varad on failid, mis ei muutu sageli (nt pildid, video- ja helifailid, laadilehed, fondid ja JavaScripti failid). CDN töötab geograafiliselt hajutatud vahemälusalvestuse puhverserverina, kus staatilised varad talletatakse vahemällu neid taotlevatele sirvijatele lähemal.

Kui olete juba CDN-i tööpõhimõtetega tuttav, piisab häälestamiseks vaid mõnest toimingust. Neid kirjeldatakse selles teemas. Siit saate lugeda Office 365 CDN-i ja staatiliste varade majutuse alustamise kohta.

Teavet leiate varasemast teemast Võrgu plaanimine ja jõudluse häälestamine teenusekomplektis Office 365   .

Office 365 CDN -i põhiteave

Office 365 CDN on SharePoint Online’i tellimusega kaasas. Te ei pea selle eest eraldi maksma. Office 365 toetab nii era- kui ka avalikku juurdepääsu ja võimaldab teil majutada staatilisi varasid mitmes asukohas või lähtekohas. Office 365 CDN ei ole sama mis Azure CDN. Kui soovite teada, miks peaks CDN-i kasutama, või teavet CDN-i üldmõistete kohta, lugege teemat Sisuedastusvõrgud.

CDN-i lõppkasutajatele juurdepääsu andmise viisid

Office 365 CDN-is annavad staatilistele varadele erajuurdepääsu SharePoint Online’i genereeritud sõned. Sõned antakse automaatselt kasutajatele, kellel juba on juurdepääs lähtekohaga määratud kaustale või teegile. SharePoint Online ei toeta CDN-i üksusetaseme õigusi.

Kui näiteks aadressil https://contoso.sharepoint.com/sites/sait1/teek1/kaust1/pilt1.jpg asuva faili korral

 • kasutajal 1 on juurdepääs kaustale kaust1 ja failile pilt1.jpg,

 • kasutajal 2 puudub juurdepääs kaustale kaust1,

 • kasutajal 3 puudub juurdepääs kaustale kaust1, aga saab SharePoint Online’i kaudu otsese õiguse juurdepääsuks failile pilt1.jpg,

 • kasutajal 4 on juurdepääs kaustale kaust1, kuid failile pilt1.jpg on juurdepääs otseselt keelatud;

siis on tõesed järgmised väited.

 • Kasutaja 1 ja kasutaja 4 pääsevad faili pilt1.jpg juurde CDN-i abil.

 • Kasutaja 2 ja kasutaja 3 ei pääse faili pilt1.jpg juurde CDN-i abil.

  Kasutajal 3 on siiski juurdepääs failile pitl1.jpg otse SharePoint Online’i kaudu, aga kasutaja 4 ei pääse SharePoint Online’i kaudu faili juurde.

Ülevaade Office 365 CDN-iga töötamisest

Office 365 CDN-i häälestamiseks tuleb teha järgmised lihtsad toimingud.

Kui häälestamine on valmis, saate Office 365 CDN-i hallata järgmiste toimingute abil:

 • varade lisamine, värskendamine ja eemaldamine;

 • lähtekohtade lisamine ja eemaldamine;

 • CDN-i poliitikate konfigureerimine;

 • vajaduse korral Office 365 CDN-i keelamine.

Varade talletuskoha kindlakstegemine

CDN toob varad asukohast, mida nimetatakse lähtekohaks. Office 365 puhul on URL-i abil juurdepääsetav lähtekoht SharePointi teek või kaust. Asutuse lähtekohtade määramine on väga paindlik. Saate näiteks määrata mitu lähtekohta või ühe, kui soovite sinna kõik CDN-varad ühendada. Asutusele saate määrata nii avalikke kui ka privaatseid lähtekohti. Enamikus asutustest otsustatakse kasutada nende kahe kombinatsiooni.

Kui määrate sadu lähtekohti, muutub tõenäoliselt taotluste töötlemine aeganõudvamaks. Kui teil on üle 100 lähtekoha, soovitame teil võrguarhitektuur läbi mõelda.

Lähtekoha privaatsussätte valimine

Lähtekoha häälestamisel määrate, kas sellest saab era- või avalik server. Teie valikust olenemata teeb Microsoft kogu CDN-i haldamiseks vajaliku keerukama töö ära. Saate ka hiljem meelt muuta, kui olete juba CDN-i häälestanud ja lähtekohad määranud.

Nii avaliku kui ka privaatse suvandi korral suureneb jõudlus, kuid kummalgi on eri omadused ja eelised.

Varade avalikus lähtekohas majutamise omadused ja eelised   

 • Avalikku lähtekohta majutatud varadele pääseb igaüks anonüümselt juurde.

  NB!: Kui määrate CDN-is avaliku lähtekoha, ei tohiks avalikku lähtekohta ega SharePoint Online’i teeki kunagi paigutada tundliku sisuga materjale.

 • Kui eemaldate avalikust lähtekohast vara, on see kuni 30 päeva vahemälus kättesaadav, kuid muudame selle vara lingid CDN-is kehtetuks 15 min jooksul.

 • Kui majutate avalikku lähtekohta laadilehed (CSS-failid), saate koodis kasutada suhtelisi teid ja URL-e. See tähendab, et saate viidata taustpiltide jm objektide asukohale neid kutsuva vara suhtes.

 • Kuigi avaliku lähtekoha URL-i püsiprogrammeerimine on võimalik, pole see soovitatav. Seda seetõttu, et kui CDN-i juurdepääs kaob, ei vii URL automaatselt SharePoint Online’is teie asutuseni ja võivad tekkida katkenud lingid jm tõrked.

 • Avalike lähtekohtade vaikefailinimelaiendid on .css, .eot, .gif, .ico, .jpeg, .jpg, .js, .map, .png, .svg, .ttf ja .woff. Saate määrata ka muid failitüüpe.

 • Soovi korral saate konfigureerida poliitika teie valitud saidiliigituste kohaselt määratletud varade välistamiseks. Näiteks saate valida, et välistatakse kõik varad, mis on märgitud „konfidentsiaalseks“ või „piiratuks“, isegi kui tegemist on lubatud failitüübiga ja fail asub avalikus lähtekohas.

Varade privaatses lähtekohas majutamise omadused ja eelised   

 • Kasutajad pääsevad varade juurde ainult privaatsest lähtekohast ja siis kui neil on selleks õigused. Anonüümset juurdepääsu varadele ei võimaldata.

 • Kui eemaldate privaatsest lähtekohast vara, on see kuni tund aega vahemälus kättesaadav, kuid muudame selle vara lingid CDN-is kehtetuks 15 min jooksul.

 • Privaatse lähtekoha vaikefailinimelaiendid on .gif, .ico, .jpeg, .jpg, .js ja .png. Saate määrata ka muid failitüüpe.

 • Täpselt nagu avalikus lähtekohas saate ka siin konfigureerida sellise poliitika nii, millega välistatakse teie valitud saidiliigituste kohaselt määratud varad, isegi kui olete metamärkide abil kõik kausta või saiditeegi varad kaasanud.

Office 365 CDN-vaikelähtekohad

Kui te ei määra seda teisiti, häälestab Office 365 CDN-i lubamisel Office 365 mõned vaikelähtekohad. Kui need alguses välistate, saate need lähtekohad ka pärast häälestuse lõpuleviimist lisada.

Privaatsed vaikelähtekohad:

 • */userphoto.aspx

 • */siteassets

Avalikud vaikelähtekohad:

 • */masterpage

 • */style library

Office 365 CDN-i häälestamine ja konfigrureerimine SharePoint Online’i halduskesta abil

Selle teema toimingud eeldavad SharePoint Online’iga ühenduse loomiseks SharePoint Online’i halduskesta kasutamist. Juhised leiate teemast SharePoint Online’i halduskest (inglise keeles).

Office 365 CDN-i häälestamiseks ja konfigureerimiseks SharePoint Online’is staatiliste varade majutamiseks tehke järgmised toimingud.

Asutuses Office 365 CDN-i kasutuse lubamine

Saate cmdlet-käsu Set-SPOTenantCdnEnabled abil lubada asutuses Office 365 CDN-i kasutuse. Saate oma asutuses lubada CDN-i abil kas avalike lähtekohtade, privaatsete lähtekohtade või mõlemate kasutamise. Samuti saate konfigureerida Office 365 CDN-i nii, et lähtekohtade lubamisel jäetakse vaikeserverite häälestamine vahele. Saate need lähtekohad alati hiljem lisada, nagu on selles teemas kirjeldatud.

Tehke SharePoint Online’i jaoks ette nähtud Windows PowerShellis järgmist.

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType <Public | Private | Both> -Enable $true

Näiteks asutuses nii avalike kui ka privaatsete lähtekohtade lubamiseks CDN-iga tippige järgmine käsk.

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true

Asutuses nii avalike kui ka privaatsete lähtekohtade lubamiseks CDN-iga ja samas lähtekohtade häälestuse vahelejätmiseks tippige järgmine käsk.

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true -NoDefaultOrigins

Avalike lähtekohtade lubamiseks CDN-iga tippige järgmine käsk.

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $true

Privaatsete lähtekohtade lubamiseks CDN-iga tippige järgmine käsk:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $true

Selle cmdlet-käsu kohta leiate lisateavet teemast Set-SPOTenantCdnEnabled (inglise keeles).

Valikuline: Office 365 CDN-i hõlmatavate failitüüpide loendi muutmine

Näpunäide.: Kui määrate failitüüpe cmdlet-käsu Set-SPOTenantCdnPolicy abil, kirjutate parajasti määratud loendi üle. Kui soovite loendisse muid failitüüpe lisada, saate kõigepealt cmdlet-käsu abil tuvastada juba lubatud failitüübid ja kaasata need koos uutega loendisse.

Saate cmdlet-käsu Set-SPOTenantCdnPolicy abil määrata staatilised failitüübid, mida saab CDN-is avalikesse ja privaatsetesse lähtekohtadesse majutada. Vaikimisi on lubatud levinud varatüübid (nt failinimelaienditega .css, .gif, .jpg ja .js).

Tehke SharePoint Online’i jaoks ette nähtud Windows PowerShellis järgmist.

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType IncludeFileExtensions -PolicyValue "<Comma-separated list of file types>"

Parajasti CDN-is lubatud failitüübid saate kuvada cmdlet-käsu Get-SPOTenantCdnPolicies abil:

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Nende cmdlet-käskude kohta leiate lisateavet ingliskeelsetest teemadest Set-SPOTenantCdnPolicy ja Get-SPOTenantCdnPolicies.

Valikuline: Office 365 CDN-ist välistatavate saidiliigituste loendi muutmine

Näpunäide.: Kui välistate cmdlet-käsu Set-SPOTenantCdnPolicy abil saidiliigitusi, kirjutate parajasti määratud loendi üle. Kui soovite muid saidiliigitusi välistada, tuvastage kõigepealt cmdlet-käsu abil juba välistatud saidiliigitused ja seejärel lisage need koos uutega.

Saate cmdlet-käsu Set-SPOTenantCdnPolicy abil välistada saidiliigitused, mida te CDN-i kaudu kättesaadavaks teha ei soovi. Vaikimisi ei välistata ühtegi saidiliigitust.

Tehke SharePoint Online’i jaoks ette nähtud Windows PowerShellis järgmist.

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType ExcludeRestrictedSiteClassifications -PolicyValue "<Comma-separated list of site classifications>"

Parajasti piiratud saidiliigitusi saate kuvada cmdlet-käsu Get-SPOTenantCdnPolicies abil:

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Nende cmdlet-käskude kohta leiate lisateavet ingliskeelsetest teemadest Set-SPOTenantCdnPolicy ja Get-SPOTenantCdnPolicies.

Varadele lähtekoha lisamine

Lähtekoha saate määrata cmdlet-käsu Add-SPOTenantCdnOrigin abil. Saate määrata mitu lähtekohta. Lähtekoht on URL, mis osutab SharePointi teegile või kaustale, kus on varad, mida soovite CDN-i majutada.

NB!: Kui määrate CDN-is avaliku lähtekoha, ei tohiks avalikku lähtekohta ega SharePoint Online’i teeki kunagi paigutada tundliku sisuga materjale.

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType <Public | Private> -OriginUrl <path>

Tee tähistab varasid sisaldava kausta teed. Lisaks suhtelistele teedele saate kasutada metamärke. Näiteks kõigi saitide juhtlehtede kausta kõigi varade hõlmamiseks CDN-i avalikku lähtekohta tippige järgmine käsk:

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage

Selle käsu ja sellega seotud süntaksi kohta leiate lisateavet teemast Add-SPOTenantCdnOrigin (inglise keeles).

Pärast käsu käivitamist sünkroonib süsteem konfiguratsiooni kogu andmekeskuses. See võtab 15 min.

Näide: avaliku lähtekoha konfigureerimine SharePoint Online’i juhtlehtede ja laaditeegi jaoks

Tavaliselt häälestatakse need lähtekohad automaatselt Office 365 CDN-i avalike lähtekohtade lubamisel. Siiski saate need ka käsitsi lubada järgmiste toimingute abil.

 • Saate cmdlet-käsu Add-SPOTenantCdnOrigin abil määrata laaditeegi Office 365 CDN-is avalikuks lähtekohaks.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */style%20library
 • Saate cmdlet-käsu Add-SPOTenantCdnOrigin abil määrata juhtlehed Office 365 CDN-is avalikuks lähtekohaks.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage
 • Selle käsu ja sellega seotud süntaksi kohta leiate lisateavet teemast Add-SPOTenantCdnOrigin (inglise keeles).

  Pärast käsu käivitamist sünkroonib süsteem konfiguratsiooni kogu andmekeskuses. See võtab 15 min.

Näide: privaatse lähtekoha määramine SharePoint Online’i saidivarade, saidilehtede ja avaldamispiltide jaoks

 • Saate cmdlet-käsu Add-SPOTenantCdnOrigin abil määrata saidivarade kausta Office 365 CDN-is privaatseks lähtekohaks.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */siteassets
 • Saate cmdlet-käsu Add-SPOTenantCdnOrigin abil määrata saidilehtede kausta Office 365 CDN-is privaatseks lähtekohaks.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */sitepages
 • Saate cmdlet-käsu Add-SPOTenantCdnOrigin abil määrata avaldamispiltide kausta Office 365 CDN-is privaatseks lähtekohaks.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */publishingimages

  Selle käsu ja sellega seotud süntaksi kohta leiate lisateavet teemast Add-SPOTenantCdnOrigin (inglise keeles).

  Pärast käsu käivitamist sünkroonib süsteem konfiguratsiooni kogu andmekeskuses. See võtab 15 min.

Näide: Privaatse lähtekoha konfigureerimine SharePoint Online’i saidikogumi jaoks

Saate cmdlet-käsu Add-SPOTenantCdnOrigin abil määrata saidikogumi Office 365 CDN-is privaatseks lähtekohaks. Tippige näiteks:

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl sites/site1/siteassets

Selle käsu ja sellega seotud süntaksi kohta leiate lisateavet teemast Add-SPOTenantCdnOrigin (inglise keeles).

Pärast käsu käivitamist sünkroonib süsteem konfiguratsiooni kogu andmekeskuses. See võtab 15 min.

Office 365 CDN-i haldamine

Kui CDN on häälestatud, saate sisu värskendamisel või vajaduste muutudes konfiguratsiooni muuta nii, nagu on selles jaotises kirjeldatud.

Varade lisamine, värskendamine ja eemaldamine Office 365 CDN-is

Kui häälestustoimingud on tehtud, saate lisada uusi varasid ja värskendada või eemaldada olemasolevaid varasid igal ajal. Tehke lihtsalt lähtekohaks määratud kaustas või SharePointi teegis varadega soovitud muudatused. Uue vara lisamisel muutub see kohe CDN-i kaudu kättesaadavaks. Vara värskendamisel läheb uue koopia levitamiseks ja CDN-is kättesaadavaks tegemiseks siiski kuni 15 min.

Lähtekoha asukoha saab hankida cmdlet-käsu Get-SPOTenantCdnOrigins abil. Selle cmdlet-käsu kasutamise kohta leiate teavet teemast Get-SPOTenantCdnOrigins (inglise keeles).

Lähtekoha eemaldamine Office 365 CDN-ist

Vajaduse korral saate eemaldada juurdepääsu lähtekohaks määratud kaustale või SharePointi teegile. Selleks saate kasutada cmdlet-käsku Remove-SPOTenantCdnOrigin. Selle cmdlet-käsu kasutamise kohta leiate teavet teemast Remove-SPOTenantCdnOrigin (inglise keeles).

Lähtekoha muutmine Office 365 CDN-is

Loodud lähtekohta muuta ei saa. Selle asemel on võimalik lähtekoht eemaldada ja seejärel uus luua. Lisateavet leiate teemadest Lähtekoha eemaldamine Office 365 CDN-ist ja Varadele lähtekoha lisamine.

Office 365 CDN-i keelamine

Saate oma asutuses CDN-i keelata cmdlet-käsu Set-SPOTenantCdnEnabled abil. Kui CDN-is on lubatud nii avalikud kui ka privaatsed lähtekohad, tuleb cmdlet-käsk käivitada kaks korda, nagu on toodud järgmistes näidetes.

CDN-is avalike lähtekohtade keelamiseks sisestage SharePoint Online’i jaoks ette nähtud Windows PowerShelli järgmine käsk:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $false

CDN-is privaatsete lähtekohtade keelamiseks sisestage järgmine käsk:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $false

Selle cmdlet-käsu kohta leiate lisateavet teemast Set-SPOTenantCdnEnabled (inglise keeles).

Office 365 CDN konfiguratsiooni tõrkeotsing

Lõpp-punkt ei ole kohe kättesaadav, kuna registreerimise levitamine CDN-i kaudu võtab aega. Konfigureerimiseks kulub 15 min.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×