Seoste loomine, redigeerimine või kustutamine

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Seose Access abil saate ühendada andmeid kahest erinevast tabelist. Iga seose koosneb kahe tabeli andmed, mis vastavad väljadele. Näiteks võib teil välja toote ID tabelis tooted ja OrderDetails tabelis. Iga kirje OrderDetails tabelis on toote ID, mis vastab tabelis tooted sama ProductID koos kirjega.

Kui kasutate päringus seotud tabeleid, võimaldab seos Accessil määratleda, milliseid kirjeid igast tabelist tulemikomplekti kombineerida. Seos võib aidata takistada ka puuduvate andmete arvestamist, välistades kustutatud andmete sünkroonimisest väljajäämise.

Märkus.: See artikkel ei kehti Accessi veebirakenduste.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Tabeliseose loomine akna Seosed abil

Väljaloendi paani abil tabeliseose loomine välja lisamiseks

Seose redigeerimine

Viitamistervikluse jõustamine

Tabeliseose kustutamine

Access 2010 veebiandmebaasi seose loomine või muutmine

Ülevaade

Tavalises Accessi andmebaasis luuakse tabeliseos ühel viisil järgmistest:

 • lisades aknasse Seosed seostatavad tabelid ja seejärel lohistades seostamiseks välja ühest tabelist teise;

 • lohistades välja tabeli andmelehele paanilt Väljaloend.

Tabelitevaheliste seoste loomisel pole nõutav, et ühistel väljadel oleks sama nimi, kuigi sageli see nii on. Ühistel väljadel peab olema sama andmetüüp. Kui primaarvõtme välja tüüp on Automaatnumber, võib võõrvõtme välja tüübiks olla ka Arv, kui mõlema välja atribuut Välja suurus on sama. Näiteks saab vastendada välja Automaatnumber väljaga Arv, kui mõlema välja atribuut Välja suurus on pikk täisarv. Kui mõlema ühise välja tüüp on Arv, peab mõlema välja atribuudi Välja suurus säte olema sama.

Tabeliseose loomine akna Seosed abil

 1. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Seosed nuppu Seosed.

  NB!: Akna Seosed pole Access web Appis saadaval. Seose loomine rakenduses Access web Appis, vaadake juhiseid teemas seose loomine.

 2. Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud, kuvatakse automaatselt dialoogiboks Tabeli kuvamine. Kui seda ei kuvata, klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kuva tabel.

  Dialoogiboksis Tabeli kuvamine kuvatakse kõik andmebaasi tabelid ja päringud. Ainult tabelite kuvamiseks klõpsake raadionuppu Tabelid. Ainult päringute kuvamiseks klõpsake raadionuppu Päringud. Mõlema kuvamiseks klõpsake raadionuppu Mõlemad.

 3. Valige üks või mitu tabelit või päringut ja klõpsake nuppu Lisa. Kui olete tabelite ja päringute lisamise vahekaardile Seosed lõpetanud, klõpsake nuppu Sule.

 4. Lohistage ühe tabeli väli (tavaliselt primaarvõti) teise tabeli ühisele väljale (võõrvõti). Mitme välja lohistamiseks vajutage juhtklahvi (CTRL), klõpsake soovitud välju ja seejärel lohistage need.

  Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.
  Dialoogiboks Seoste redigeerimine

 5. Kontrollige, kas kuvatud väljanimed on selle seose üldväljad. Kui väljanimi on vale, klõpsake seda ja valige loendist sobiv väli.

  Selle seose viitamistervikluse jõustamiseks märkige ruut Jõusta viitamisterviklus. Lisateavet viitamistervikluse kohta leiate teemast Viitamistervikluse jõustamine.

 6. Klõpsake käsku Loo.

  Access tõmbab kahe tabeli vahele seosejoone. Kui märkisite ruudu Jõusta viitamisterviklus, on joon mõlemast otsast paksem. Kui märkisite ruudu Jõusta viitamisterviklus, kuvatakse lisaks seosejoone ühe otsa jämeda osa kohal number 1 ja joone teise otsa jämeda osa kohal lõpmatuse sümbol (), nagu näidatud järgmisel joonisel.

  Välja lohistamine tabelist teise tabeli vastavale väljale

  Märkused: 

  • Üks ühele seose loomine.    Mõlemal ühisel väljal (tavaliselt primaarvõtme- ja võõrvõtmeväli) peavad olema kordumatud indeksid. Seega peab nendel väljadel atribuudi Indekseeritud sätteks olema Jah (duplikaadid keelatud). Kui mõlemal väljal on kordumatud indeksid, loob Access üks ühele seose.

  • Üks mitmele seose loomine.    Seose ühe poole väljal (tavaliselt primaarvõtmel) peavad olema kordumatud indeksid. Seega peab selle välja atribuudi Indekseeritud sätteks olema Jah (duplikaadid keelatud). Teise poole väljal ei tohi olla kordumatuid indekseid. Väli võib olla indekseeritud, aga duplikaadid peavad olema lubatud. See tähendab, et selle välja atribuudi Indekseeritud sätteks peab olema kas Ei või Jah (duplikaadid lubatud). Kui ühel väljal on kordumatud indeksid ja teisel pole, loob Access üks mitmele seose.

Lehe algusse

Väljaloendi paani abil tabeliseose loomine välja lisamiseks

Saate lisada välja andmelehevaates avatud olemasolevasse tabelisse, lohistades selle paanilt Väljaloend. Paanil Väljaloend kuvatakse seostuvates tabelites ja andmebaasi ülejäänud tabelites saadaolevad väljad.

Kui lohistate välja muust (sidumata) tabelist ja seejärel viite lõpule otsinguviisardi, luuakse automaatselt üks-mitmele seos paani Väljaloend ja tabeli, kuhu välja lohistasite, vahele. See Accessi loodud seos ei jõusta viitamisterviklust vaikimisi. Viitamistervikluse jõustamiseks tuleb seost redigeerida. Lisateabe saamiseks lugege teemat Seose redigeerimine.

Tabeli avamine andmelehevaates

 • Topeltklõpsake navigeerimispaanil tabelit.

Väljaloendi paani avamine

 • Vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F8. Kuvatakse paan Väljaloend.

  Paan Väljaloend

Paanil Väljaloend kuvatakse andmebaasi kõik ülejäänud tabelid kategooriatesse rühmitatuna. Kui töötate tabeliga andmelehevaates, kuvab Access väljad ühes järgmistest paani Väljaloend kategooriatest: Seotud tabelites saadaolevad väljad ja Muudes tabelites saadaolevad väljad. Esimeses kategoorias on ära toodud kõik tabelid, millel on seoseid selle tabeliga, millega töötate. Teises kategoorias on ära toodud kõik need tabelid, millega teie tabelil seoseid pole.

Kui klõpsate paanil Väljaloend tabeli nime kõrval olevat plussmärki (+), kuvatakse kõigi selles tabelis saadaolevate väljade loend. Tabelisse välja lisamiseks lohistage andmelehevaates soovitud väli paanilt Väljaloend tabelisse.

Väljaloendi paanil välja lisamine ja seose loomine

 1. Kui tabel on andmelehevaates avatud, vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F8. Avatakse paan Väljaloend.

 2. Klõpsake tabeli väljade loendi kuvamiseks jaotises Muudes tabelites saadaolevad väljad tabeli nime kõrval olevat plussmärki (+).

 3. Lohistage soovitud väli paanilt Väljaloend andmelehevaates avatud tabelisse.

 4. Lisamisjoone ilmumisel kukutage väli oma kohale.

  Käivitatakse Otsinguviisard.

 5. Otsinguviisardi lõpuleviimiseks järgige kuvatavaid juhiseid.

  Väli kuvatakse andmelehevaates avatud tabelis.

Kui lohistate välja muust (sidumata) tabelist ja seejärel viite lõpule otsinguviisardi, luuakse automaatselt üks-mitmele seos paani Väljaloend ja tabeli, kuhu välja lohistasite, vahele. See Accessi loodud seos ei jõusta viitamisterviklust vaikimisi. Viitamistervikluse jõustamiseks tuleb seost redigeerida. Lisateabe saamiseks lugege teemat Seose redigeerimine.

Lehe algusse

Seose redigeerimine

Seose redigeerimiseks valige see aknas Seosed ja tehke soovitud redigeerimised.

 1. Seadke kursor hoolikalt seosejoone kohale ja joone valimiseks klõpsake seda.

  Seosejoone valimisel kuvatakse valitud rida paksemana.

 2. Kui seosejoon on valitud, topeltklõpsake seda.

  -või-

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Redigeeri seoseid.

Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

Dialoogiboksi Seoste redigeerimine avamine

 1. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Seosed nuppu Seosed.

  Kuvatakse aken Seosed.

  Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud, kuvatakse akna Seosed esmakordsel avamisel dialoogiboks Tabeli kuvamine. Kui see dialoogiboks kuvatakse, klõpsake nuppu Sule.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed.

  Kuvatakse kõik seostega tabelid ja seosejooned. Võtke arvesse, et peidetud tabeleid (tabeleid, mille kohta on dialoogiboksis Atribuudid märgitud ruut Peidetud) ega nende seoseid ei kuvata, välja arvatud juhul, kui dialoogiboksis Navigeerimissuvandid on märgitud ruut Kuva peidetud objektid.

 3. Klõpsake muudetava seose seosejoont. Kui seosejoon on valitud, kuvatakse see paksemana.

 4. Topeltklõpsake seosejoont.

  või

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Redigeeri seoseid.

  Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

  Dialoogiboks Seoste redigeerimine

 5. Tehke soovitud muudatused ja klõpsake nuppu OK.

  Dialoogiboksis Seoste redigeerimine saate muuta tabeliseoseid. Täpsemalt öeldes saate muuta seose mõlema poole tabeleid, päringuid või välju. Saate seada ka liitmistüübi või jõustada viitamistervikluse ning valida kaskaadsuvandi. Liitmistüüpide ja nende seadmise kohta saate lisateavet teemast Liitmistüübi seadmine. Viitamistervikluse jõustamise ja kaskaadsuvandi valimise kohta saate lisateavet teemast Viitamistervikluse jõustamine.

Liitmistüübi seadmine

Kui määratlete tabelite seose, siis arvestatakse päringu loomisel seose tingimusi. Kui määratlete näiteks seose kahe tabeli vahel ja loote neid kahte tabelit hõlmava päringu, valib Access automaatselt ka seoses määratletud väljadega vaikimisi vastavuses olevad väljad. Need algsed vaikeväärtused saab päringus alistada, kuid on leidnud kinnitust, et seosega määratletud väärtused on tavaliselt õiged. Kuna erinevate tabelite andmete vastavusse seadmine ja andmete kogumine mitmest tabelist ühte päringusse on vähegi keerukamate andmebaaside korral sagedane toiming, siis on seoste loomine vaikeväärtuste seadmise teel kasulik ja säästab aega.

Mitmeväljaline päring kombineerib andmeid mitmest tabelist, vastendades üldväljadel olevad väärtused. Seda vastendamise ja kombineerimise toimingut nimetatakse liitmiseks. Oletagem näiteks, et soovite kuvada klientide tellimusi. Selleks loote päringu, mis ühendab tabeli Kliendid ja tabeli Tellimused väljal Kliendi ID. Päringutulem sisaldab ainult nende ridade kliendi- ja tellimuseteavet, millel leiti vastavus.

Üks väärtus, mille saate iga seose jaoks määrata, on liitmistüüp. Liitmistüüp määrab, millised kirjed Access päringu tulemisse kaasab. Näiteks vaatleme jälle päringut, kus tabel Kliendid ja tabel Tellimused on ühendatud välja Kliendi ID kaudu. Kasutades vaikeliitmistüüpi (nimetatakse ka sisemiseks ühenduseks), tagastab päring ainult need tabeli Kliendid ja tabeli Tellimused read, kus ühiste väljade (öeldakse ka ühendatud väljade) väärtused on võrdsed.

Oletagem, et soovite kaasata päringu tulemisse kõik kliendid – ka need, kes pole veel tellimusi esitanud. Selleks peate liitmistüübi muutma sisemisest ühendamisest vasakpoolseks väliseks ühendamiseks. Vasakpoolse välise ühendamise korral tuuakse seose vasakpoolsest tabelist kõik read ja parempoolsest ainult vastendatud read. Parempoolse välise ühendamise korral tuuakse seose parempoolsest tabelist kõik read ja vasakpoolsest ainult vastendatud read.

Märkus.: Käesoleval juhul viitavad "vasak" ja "parem" tabelite asendile dialoogiboksis Seoste redigeerimine, mitte aknas Seosed.

Peaksite mõtlema, milliseid tulemeid soovite kõige sagedamini selle seosega ühendatud tabelite päringutest saada, ning seadma liitmistüübi vastavalt sellele.

Liitmistüübi seadmine

 1. Klõpsake dialoogiboksis Seoste redigeerimine nuppu Liitmistüüp.

  Kuvatakse dialoogiboks Ühendamisatribuudid.

 2. Klõpsake soovitud atribuuti ja klõpsake siis nuppu OK.

Järgmises tabelis (kasutades tabelite Kliendid ja Tellimused näidet) kirjeldatakse dialoogiboksis Ühendamisatribuudid kuvatavat kolme valikut, valikutega kasutatavaid liitmistüüpe ja seda, kas tabelist tuuakse kõik või ainult vastendatud read.

Valik

Liitmistüüp

Vasakpoolne tabel

Parempoolne tabel

1. Kaasa read ainult juhul, kui mõlema tabeli ühendatud väljad on võrdsed.

Sisemine ühendamine

Vastendatud read

Vastendatud read

2. Kaasa KÕIK kirjed tabelist Kliendid ja ainult need kirjed tabelist Tellimused, mille ühendatud väljad on võrdsed.

Vasakpoolne väline ühendamine

Kõik read

Vastendatud read

3. Kaasa KÕIK kirjed tabelist Tellimused ja ainult need kirjed tabelist Kliendid, mille ühendatud väljad on võrdsed.

Parempoolne väline ühendamine

Vastendatud read

Kõik read

Kui valite suvandi 2 või 3, kuvatakse seosejoonel nool. See nool osutab seose sellele poolele, mille korral kuvatakse ainult vastendatud read.

Muudatuste tegemine dialoogiboksis Atribuutide ühendamine

 1. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Seosed nuppu Seosed.

  Märkus.: Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud, kuvatakse akna Seosed esmakordsel avamisel dialoogiboks Tabeli kuvamine. Kui see dialoogiboks kuvatakse, klõpsake nuppu Sule.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed.

  Kuvatakse kõik seostega tabelid ja nende seosejooned. Peidetud tabelid (tabelid, millel on dialoogiboksis Atribuudid märgitud ruut Peidetud) ja nende seosed kuvatakse ainult siis, kui dialoogiboksis Navigeerimissuvandid on märgitud ruut Kuva peidetud objektid.

 3. Klõpsake muudetava seose seosejoont. Kui seosejoon on valitud, kuvatakse see paksemana.

 4. Topeltklõpsake seoserida. Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

 5. Klõpsake nuppu Liitmistüüp.

 6. Dialoogiboksis Atribuutide ühendamine soovitud suvandit ja seejärel klõpsake nuppu OK.
  Dialoogiboks Atribuutide ühendamine

 7. Soovi korral tehke seoses täiendavad muudatused ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Viitamistervikluse jõustamine

Viitamistervikluse eesmärk on vältida orbkirjete tekkimist. Need on kirjed, mis viitavad olematutele kirjetele. Viitamistervikluse jõustamiseks lubage see tabeliseoses. Pärast viitamistervikluse jõustamist hülgab Access kõik toimingud, mis kahjustaksid tabeliseose viitamisterviklust. See tähendab, et Access hülgab nii värskendused, mis muudavad viite sihtkohta, kui ka kustutamised, mis eemaldavad viite sihtkoha. Selleks, et Access levitaks värskendamised ja kustutamised nii, et vastavalt muudetaks ka kõiki seotud ridu, vaadake lisateavet teemast Kaskaadsuvandite seadmine.

Viitamistervikluse sisse- või väljalülitamine

 1. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Seosed nuppu Seosed.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed.

  Kuvatakse kõik seostega tabelid ja nende seosejooned. Peidetud tabelid (tabelid, millel on dialoogiboksis Atribuudid märgitud ruut Peidetud) ja nende seosed kuvatakse ainult siis, kui dialoogiboksis Navigeerimissuvandid on märgitud ruut Kuva peidetud objektid.

 3. Klõpsake muudetava seose seosejoont. Kui seosejoon on valitud, kuvatakse see paksemana.

 4. Topeltklõpsake seoserida. Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

 5. Märkige või tühjendage ruut Jõusta viitamisterviklus.

 6. Soovi korral tehke seoses täiendavad muudatused ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Pärast viitamistervikluse jõustamist rakendatakse järgmised reeglid.

 • Seostatud tabeli võõrvõtme väljale ei saa sisestada sellist väärtust, mida pole primaartabeli primaarvõtme väljal. Vastasel korral luuakse orbkirje.

 • Kirjet ei saa primaartabelist kustutada, kui seostatud tabelis on sellega vastendatud kirjeid. Näiteks ei saa tabelist Töötajad kustutada sellise töötaja kirjet, kellele on tabelis Tellimused määratud mõni tellimus. Soovi korral saate ühe toiminguga kustutada primaarkirje ja kõik sellega seotud kirjed, märkides ruudu Kaskaadkustuta seostuvad kirjed.

 • Primaartabeli primaarvõtme väärtust ei saa muuta. Seda tehes loote orbkirjed. Näiteks ei saa muuta tabelis Tellimused tellimuse numbrit, kui tabelis Tellimuste üksikasjad on selle tellimusega seotud reaüksusi. Soovi korral saate ühe toiminguga värskendada primaarkirje ja kõik sellega seotud kirjed, märkides ruudu Kaskaadvärskenda seostuvad väljad.

  Märkused: Kui teil on viitamistervikluse lubamisega raskusi, arvestage, et selle jõustamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.

  • Primaartabeli ühine väli peab olema primaarvõti või sellel peab olema kordumatu indeks.

  • Ühistel väljadel peab olema sama andmetüüp. Ainsa erandina võib automaatnummerduse väli olla seotud sellise numbriväljaga, mille atribuudi Välja suurus säte on Pikk täisarv.

  • Mõlemad tabelid peavad kuuluma samasse Accessi andmebaasi. Viitamisterviklust ei saa jõustada lingitud tabelite korral. Sellegipoolest, kui lähtetabelid on Accessi vormingus, saate need avada andmebaasis, kuhu need on salvestatud, ja lubada viitamistervikluse selles andmebaasis.

Kaskaadsuvandite seadmine

Võib tekkida olukord, kus on kindel vajadus muuta väärtust seose ühel poolel. Sel juhul on vaja, et Access värskendaks sama toimingu käigus automaatselt ka kõik mõjutatud read. Sel juhul on värskendamine täielikult lõpule viidud ja andmebaasis ei teki vasturääkivusi – osa ridu on värskendatud ja osa mitte. Access aitab seda probleemi vältida suvandi Kaskaadvärskenda seostuvad väljad abil. Kui jõustate viitamistervikluse ja valite suvandi Kaskaadvärskenda seostuvad väljad ning seejärel värskendate primaarvõtme, värskendab Access automaatselt kõik primaarvõtmele viitavad väljad.

Võib tekkida vajadus kustutada rida ja kõik sellega seotud kirjed, näiteks tarnija kirje koos kõigi selle tarnijaga seotud tellimustega. Selleks otstarbeks on Accessis suvand Kaskaadkustuta seostuvad kirjed. Kui jõustate viitamistervikluse ja märgite ruudu Kaskaadkustuta seostuvad kirjed, kustutab Access primaarvõtit sisaldava kirje kustutamisel automaatselt kõik sellele primaarvõtmele viitavad kirjed.

Kaskaadvärskendamise ja/või kaskaadkustutamise sisse- või väljalülitamine

 1. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Seosed nuppu Seosed.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed.

  Kuvatakse kõik seostega tabelid ja nende seosejooned. Peidetud tabelid (tabelid, millel on dialoogiboksis Atribuudid märgitud ruut Peidetud) ja nende seosed kuvatakse ainult siis, kui dialoogiboksis Navigeerimissuvandid on märgitud ruut Kuva peidetud objektid.

 3. Klõpsake muudetava seose seosejoont. Kui seosejoon on valitud, kuvatakse see paksemana.

 4. Topeltklõpsake seosejoont.

  Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

 5. Märkige ruut Jõusta viitamisterviklus.

 6. Märkige ruut Kaskaadvärskenda seostuvad väljad või Kaskaadkustuta seostuvad kirjed või mõlemad.

 7. Soovi korral tehke seoses täiendavad muudatused ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Märkus.: Kui primaarvõti on automaatnumbri väli, siis pole ruudu Kaskaadvärskenda seostuvad väljad märkimisel mingit mõju, kuna te ei saa automaatnumbri välja väärtust muuta.

Lehe algusse

Tabeliseose kustutamine

NB!: Seose eemaldamisel eemaldate ka selle seose viitamistervikluse toe, kui see on lubatud. Selle tulemusena ei takista Access enam automaatselt seose "mitmele"-poolel orbkirjete loomist.

Tabeliseose eemaldamiseks peate kustutama aknast Seosed vastava seosejoone. Asetage kursor seosejoonele ja seejärel klõpsake joont. Seosejoone valimisel kuvatakse valitud rida paksemana. Kui seosejoon on valitud, vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 1. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Seosed nuppu Seosed.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed.

  Kuvatakse kõik seostega tabelid ja nende seosejooned. Peidetud tabelid (tabelid, millel on dialoogiboksis Atribuudid märgitud ruut Peidetud) ja nende seosed kuvatakse ainult siis, kui dialoogiboksis Navigeerimissuvandid on märgitud ruut Kuva peidetud objektid.

 3. Klõpsake kustutatava seose seosejoont. Seosejoone valimisel kuvatakse valitud rida paksemana.

 4. Vajutage kustutusklahvi (DELETE)

 5. Access võib kuvada küsimuse Kas soovite kindlasti valitud seose andmebaasist jäädavalt kustutada?. Kui selline kinnitusteade kuvatakse, klõpsake nuppu Jah.

Märkus.: Kui üks tabeliseosesse kaasatud tabelitest on kasutusel – näiteks kasutab seda teine isik, protsess või avatud andmebaasi objekt (nt vorm) – ei saa seost kustutada. Enne seose kustutamist peate sulgema kõik neid tabeleid kasutavad objektid.

Lehe algusse

Access 2010 veebiandmebaasi seose loomine või muutmine

Access 2010 veebiandmebaasi seose loomiseks saate kasutada Otsinguviisard. Akna Seosed pole saadaval veebiandmebaasi. Kasutate välja ühest tabelist teise tabeli seotud välja väärtuste allikana. Seose loomine rakenduses Access web Appis, vaadake juhiseid teemas seose loomine.

Märkus.: Väärtuste allikana kasutatav väli peab enne otsimisviisardi kasutamist olemas olema.

Access 2010 veebiandmebaasi seose loomine otsimisviisardi abil

 1. Avage tabel, mis peaks tooma oma väärtused teisest tabelist.

 2. Klõpsake viimasest väljast paremal nuppu Klõpsake lisamiseks ja seejärel Otsing ja seos.

  Märkus.:  Võimalik, et peate nupu Klõpsake lisamiseks kuvamiseks horisontaalselt kerima.

 3. Märkige otsimisviisardi esimesel kuval ruut Soovin, et otsinguväli tooks väärtused teisest tabelist ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 4. Valige lähteväärtusi sisaldav tabel ja klõpsake nuppu Edasi.

 5. Topeltklõpsake boksis Saadaolevad väljad lähteväärtusi sisaldavat välja ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

 6. Võite määrata ka otsinguvälja sortimisjärjestuse. Klõpsake nuppu Edasi.

 7. Võite reguleerida ka otsinguvälja laiust, mis on eriti soovitatav juhul, kui väärtused on pikad. Klõpsake nuppu Edasi.

 8. Sisestage uue välja nimi. Kui soovite olla kindel, et kahe tabeli väärtused alati kattuksid, märkige ruut Luba andmeterviklus ja seejärel klõpsake ühte järgmistest.

  • Kaskaadkustutamine – see suvand tähendab, et kirje kustutamisel tabelist kustutatakse ka teise tabeli vastavad kirjed.

  • Piira kustutamist – see suvand tähendab, et kui proovite kustutada kirjet ühest tabelist, kuid teises tabelis on kattuv kirje, siis kustutustoimingut ei lubata.

   Märkus.:  Kui loote seost otsimisviisardi abil, ärge märkige seal ruutu Luba mitu väärtust.

Access 2010 veebiandmebaasi seose muutmine

 1. Avage tabel, mis toob oma väärtused teisest tabelist.

 2. Valige väli, mis toob oma väärtused teisest tabelist.

 3. Klõpsake menüü Väljad jaotises Atribuudid nuppu Muuda otsinguid.

 4. Soovitud muudatuste tegemiseks järgige viisardi juhiseid. Saate muuta järgmist:

  • väärtuste allikaks olevat välja;

  • väärtuste sortimisjärjestust;

  • välja laiust ja seda, kas peita võtmeveerg;

  • otsinguvälja silti;

  • seda, kas lubada andmeterviklus;

  • kui andmeterviklus on lubatud, siis seda, kas kustutamine on kaskaadkustutamine või piiratud.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×