Seoste loomine, redigeerimine või kustutamine

Kui olete loonud tabeli iga andmebaasi teema jaoks, peate jätma rakendusele Office Access 2007 vahendid vajadusel selle teabe koondamiseks. Selleks saate paigutada tabelitesse teiste tabelitega seotud väljad ja määrata tabelitevahelised seosed. See võimaldab luua päringuid, vorme ja aruandeid, mis kuvavad korraga mitmest tabelist pärinevaid andmeid.

Selles artiklis selgitatakse samm-sammult, kuidas luua, redigeerida ja kustutada tabelitevahelisi seoseid. Artiklis õpetatakse, kuidas kehtestada orbkirjete loomise vältimiseks viitamisterviklust, kuidas seada seose mõlemalt poolt päringu tulemisse kaasatavate kirjete määramiseks liitmistüüpi ja kuidas seada viidete sünkroonsuse tagamiseks kaskaadi suvandeid.

Lisateavet tabeliseoste kohta leiate artiklist Tabeliseoste juhend.

Selle artikli teemad

Tabeliseose loomine

Tabeliseose loomine vahekaardi Seosed abil

Tabeliseose loomine väljaloendi paani abil

Tabeliseose redigeerimine

Viitamistervikluse jõustamine

Tabeliseose kustutamine

Tabeliseose loomine

Tabeliseose saate luua aknas Seosed või lohistades välja paanilt Väljaloend andmelehele. Seoste loomisel tabelite vahele pole nõutav, et ühistel väljadel oleks sama nimi, kuigi sageli see nii on. Pigem peab ühistel väljadel olema sama andmetüüp. Kui primaarvõtme välja tüüp on Automaatnumber, võib võõrvõtme välja tüübiks olla ka Arv, kui mõlema välja atribuut Välja suurus on sama. Näiteks saab ühitada välja Automaatnumber väljaga Arv, kui mõlema välja atribuut Välja suurus on pikk täisarv. Kui mõlema ühise välja tüüp on Arv, peab mõlema välja atribuudi Välja suurus säte olema sama.

Lehe algusesse

Tabeliseose loomine vahekaardi Seosed abil

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

  Accessi lindi pilt

 4. Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud, kuvatakse automaatselt dialoogiboks Tabeli kuvamine. Kui seda ei kuvata, klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kuva tabel.

  Seoste jaotise lindikujundus

  Dialoogiboksis Tabeli kuvamine kuvatakse kõik andmebaasi tabelid ja päringud. Ainult tabelite kuvamiseks klõpsake vahekaarti Tabelid, ainult päringute kuvamiseks vahekaarti Päringud. Nii tabelite kui ka päringute kuvamiseks klõpsake vahekaarti Mõlemad.

 5. Valige üks või mitu tabelit ja klõpsake nuppu Lisa. Kui olete tabelite ja päringute lisamise vahekaardile Seosed lõpetanud, klõpsake nuppu Sule.

 6. Lohistage ühe tabeli väli (tavaliselt primaarvõti) teise tabeli ühisele väljale (võõrvõti). Mitme välja lohistamiseks vajutage juhtklahvi (CTRL), klõpsake soovitud välju ja seejärel lohistage need.

  Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

  Dialoogiboks Seoste redigeerimine

 7. Kontrollige, kas kuvatavad väljanimed on seose ühiste väljade nimed. Kui väljanimi on vale, klõpsake väljanime ja valige loendist õige nimi.

  Seose viitamistervikluse jõustamiseks märkige ruut Jõusta viitamisterviklus. Lisateavet viitamistervikluse kohta leiate teemast Viitamistervikluse jõustamine.

  Lisaks sellele lugege artiklit Tabeliseoste juhend.

 8. Klõpsake nuppu Loo.

  Access joonistab kahe tabeli vahele seosejoone. Kui märkisite ruudu Jõusta viitamisterviklus, on joon mõlemast otsast paksem. Lisaks sellele, kui märkisite ruudu Jõusta viitamisterviklus, kuvatakse seosejoone ühe otsa jämeda osa kohal number 1 ja joone teise otsa jämeda osa kohal lõpmatuse sümbol (), nagu näidatud järgmisel joonisel.

Välja lohistamine tabelist teise tabeli vastavale väljale

Märkused: 

 • Üks-ühele seose loomine.    Mõlemal ühisel väljal (tavaliselt primaarvõtme- ja võõrvõtmeväli) peavad olema kordumatud . Seega peab nendel väljadel atribuudi Indekseeritud sätteks olema Jah (duplikaadid keelatud). Kui mõlemal väljal on kordumatud , loob Access üks-ühele seose.

 • Üks-mitmele seose loomine.    Seose ühe poole väljal (tavaliselt primaarvõtmel) peavad olema kordumatud . Seega peab selle välja atribuudi Indekseeritud sätteks olema Jah (duplikaadid keelatud). Teise poole väljal ei tohi olla kordumatuid indekseid. Väli võib olla indekseeritud, aga duplikaadid peavad olema lubatud. See tähendab, et selle välja atribuudi Indekseeritud sätteks peab olema kas Ei või Jah (duplikaadid lubatud). Kui ühel väljal on kordumatud ja teisel pole, loob Access üks-mitmele seose.

Lehe algusesse

Tabeliseose loomine väljaloendi paani abil

Rakenduses Office Access 2007 saate andmelehevaates avatud olemasolevale tabelile lisada välja, lohistades selle paanilt Väljaloend tabelisse. Paanil Väljaloend kuvatakse seotud tabelites ja andmebaasi ülejäänud tabelites saadaolevad väljad. Kui lohistate välja muust (sidumata) tabelist ja seejärel täidate otsinguviisardi, luuakse automaatselt üks-mitmele seos paani Väljaloend ja tabeli, kuhu välja lohistasite, vahele. See Accessi loodud seos ei jõusta automaatselt viitamisterviklust. Viitamistervikluse jõustamiseks peate seost täiendavalt redigeerima. Lisateavet leiate teemast Tabeliseose redigeerimine.

Tabeli avamine andmelehevaates

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, millele soovite lisada välja ja luua seose, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Andmelehevaade.

Väljaloendi paani avamine

 • Klõpsake menüü Andmeleht jaotises Väljad ja veerud nuppu Lisa olemasolevad väljad.

  Accesi riba pilt

  Kuvatakse paan Väljaloend.

  Paan Väljaloend

Paanil Väljaloend kuvatakse andmebaasi kõik ülejäänud tabelid kategooriatesse rühmitatuna. Kui töötate tabeliga andmelehevaates, kuvab Access väljad ühes järgmistest paani Väljaloend kategooriatest: Seotud tabelites saadaolevad väljad ja Muudes tabelites saadaolevad väljad. Esimeses kategoorias loetletakse kõik tabelid, millel on seoseid selle tabeliga, millega töötate. Teises kategoorias loetletakse kõik need tabelid, millega teie tabelil seoseid pole.

Kui klõpsate paanil Väljaloend tabeli nime kõrval olevat plussmärki (+), kuvatakse kõigi selles tabelis saadaolevate väljade loend. Tabelisse välja lisamiseks lohistage soovitud väli paanilt Väljaloend tabelisse andmelehevaates.

Väljaloendi paanil välja lisamine ja seose loomine

 1. Klõpsake menüü Andmeleht jaotises Väljad ja veerud nuppu Lisa olemasolevad väljad.

  Accesi riba pilt

  Kuvatakse paan Väljaloend.

 2. Klõpsake tabeli väljade loendi kuvamiseks jaotises Muudes tabelites saadaolevad väljad tabeli nime kõrval olevat plussmärki (+).

 3. Lohistage soovitud väli paanilt Väljaloend andmelehevaates avatud tabelisse.

 4. Järjerea ilmumisel kukutage väli oma kohale.

  Käivitatakse Otsinguviisard.

 5. Otsinguviisardi lõpuleviimiseks järgige kuvatavaid juhiseid.

  Väli kuvatakse andmelehevaates avatud tabelis.

Kui lohistate välja muust (sidumata) tabelist ja seejärel täidate otsinguviisardi, luuakse automaatselt üks-mitmele seos paani Väljaloend ja tabeli, kuhu välja lohistasite, vahele. See Accessi loodud seos ei jõusta viitamisterviklust vaikimisi. Viitamistervikluse jõustamiseks tuleb seost redigeerida. Lisateavet leiate teemast Tabeliseose redigeerimine.

Lehe algusesse

Tabeliseose redigeerimine

Tabeliseose redigeerimiseks valige see vahekaardil Seosed ja tehke soovitud redigeerimised.

 1. Seadke kursor hoolikalt seosejoone kohale ja joone valimiseks klõpsake seda.

  Kui seosejoon on valitud, kuvatakse see paksemana.

 2. Kui seosejoon on valitud, topeltklõpsake seda.

  või

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Redigeeri seoseid.

Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

Dialoogiboksi Seoste redigeerimine avamine

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

  Kuvatakse dokumendi vahekaart Seosed.

  Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud ning see on esimene kord, mil avate dokumendi vahekaardi Seosed, kuvatakse dialoogiboks Tabeli kuvamine. Selle dialoogiboksi kuvamisel klõpsake nuppu Sule.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed.

  Seoste jaotise lindikujundus

  Kuvatakse kõik seostega tabelid ning seoseread. Arvestage, et peidetud tabeleid (tabeleid, mille jaoks on dialoogiboksis Atribuudid märgitud ruut Peidetud) ega nende seoseid ei kuvata, välja arvatud juhul, kui dialoogiboksis Navigeerimissuvandid on märgitud ruut Kuva peidetud objektid.

  Lisateavet suvandi Kuva peidetud objektid kohta leiate artiklist Navigeerimispaani juhend.

 5. Klõpsake seose, mida soovite muuta, seosejoont. Kui seosejoon on valitud, kuvatakse see paksemana.

 6. Topeltklõpsake seosejoont.

  või

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Redigeeri seoseid.

  Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

  Dialoogiboks Seoste redigeerimine

 7. Tehke soovitud muudatused ja klõpsake nuppu OK.

  Dialoogiboksis Seoste redigeerimine saate muuta tabeli seoseid. Täpsemalt öeldes saate muuta seose mõlema poole tabeleid, päringuid või välju. Saate seada ka liitmistüübi või jõustada viitamistervikluse ning valida kaskaadsuvandeid. Liitmistüüpide ja nende seadmise kohta saate lisateavet jaotisest Liitmistüübi seadmine. Viitamistervikluse jõustamise ja kaskaadsuvandite valimise kohta saate lisateavet jaotisest Viitamistervikluse jõustamine.

Liitmistüübi seadmine

Kui määratlete tabelite seose, siis seose tingimusi arvestatakse päringu loomisel. Näiteks kui määratlete seose kahe tabeli vahel ja loote neid kahte tabelit hõlmava päringu, valib Access automaatselt ka seoses määratletud väljadele vaikimisi vastavuses olevad väljad. Need algsed vaikeväärtused saab päringus alistada, kuid on leidnud kinnitust, et seosega määratletud väärtused on tavaliselt õiged. Kuna erinevate tabelite andmete vastavusse seadmine ja andmete kogumine mitmest tabelist ühte päringusse on vähegi keerukamate andmebaaside korral sagedane toiming, siis on seoste loomine vaikeväärtuste seadmise teel kasulik ja säästab aega.

Mitmeväljaline päring kombineerib andmeid mitmest tabelist, vastendades üldväljadel olevad väärtused. Seda vastendamise ja kombineerimise toimingut nimetatakse liitmiseks. Oletame näiteks, et tahate kuvada klientide tellimusi. Selleks loote päringu, mis ühendab tabeli Kliendid ja tabeli Tellimused väljal Kliendi ID. Päringutulem sisaldab ainult nende ridade kliendi- ja tellimuseteavet, millel leiti vastavus.

Üks väärtus, mille saate iga seose jaoks määrata, on liitmistüüp. Liitmistüüp määrab, millised kirjed kaasab Access päringu tulemisse. Näiteks vaatleme jälle päringut, kus tabel Kliendid ja tabel Tellimused on ühendatud välja Kliendi ID kaudu. Kasutades vaikeliitmistüüpi (nimetatakse ka sisemiseks ühenduseks), tagastab päring ainult need tabeli Kliendid ja tabeli Tellimused read, kus ühiste väljade (öeldakse ka ühendatud väljade) väärtused on võrdsed.

Oletame, et soovite kaasata päringu tulemisse kõik kliendid – ka need, kes pole veel tellimusi esitanud. Selleks peate liitmistüübi muutma sisemisest ühendamisest vasakpoolseks väliseks ühendamiseks. Vasakpoolse välise ühendamise korral tuuakse seose vasakpoolsest tabelist kõik read ja parempoolsest ainult vastendatud read. Parempoolse välise ühendamise korral tuuakse seose parempoolsest tabelist kõik read ja vasakpoolsest ainult vastendatud read.

Märkus.: Parema ja vasaku poole korral viidatakse tabelite paigutusele dialoogiboksis Seoste redigeerimine, mitte vahekaardil Seosed.

Peaksite mõtlema, milliseid tulemeid soovite kõige sagedamini selle seosega ühendatud tabelite päringutest saada, ning seadma liitmistüübi vastavalt sellele.

Liitmistüübi seadmine

 1. Klõpsake dialoogiboksis Seoste redigeerimine nuppu Liitmistüüp.

  Kuvatakse dialoogiboks Atribuutide ühendamine.

 2. Klõpsake soovitud atribuuti ja klõpsake siis nuppu OK.

Järgmises tabelis (kasutades tabelite Kliendid ja Tellimused näidet) kirjeldatakse dialoogiboksis Atribuutide ühendamine kuvatavat kolme valikut, valikutega kasutatavaid liitmistüüpe ja seda, kas tabelist tuuakse kõik või ainult vastendatud read.

Valik

Liitmistüüp

Vasakpoolne tabel

Parempoolne tabel

1. Kaasa read ainult juhul, kui mõlema tabeli ühendatud väljad on võrdsed.

Sisemine ühendamine

Vastendatud read

Vastendatud read

2. Kaasa KÕIK kirjed tabelist Kliendid ja ainult need kirjed tabelist Tellimused, mille ühendatud väljad on võrdsed.

Vasakpoolne väline ühendamine

Kõik read

Vastendatud read

3. Kaasa KÕIK kirjed tabelist Tellimused ja ainult need kirjed tabelist Kliendid, mille ühendatud väljad on võrdsed.

Parempoolne väline ühendamine

Vastendatud read

Kõik read

Kui valite suvandi 2 või 3, kuvatakse seosejoonel nool. See nool osutab seose sellele poolele, mille korral kuvatakse ainult vastendatud read.

Muudatuste tegemine dialoogiboksis Atribuutide ühendamine

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuva/peida nuppu Seosed.

  Accessi lindi pilt

  Kuvatakse vahekaart Seosed.

  Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud ning see on esimene kord, mil avate vahekaardi Seosed, kuvatakse dialoogiboks Tabeli kuvamine. Selle dialoogiboksi kuvamisel klõpsake nuppu Sule.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed.

  Seoste jaotise lindikujundus

  Kuvatakse kõik seostega tabelid ja nende seosejooned. Peidetud tabelid (tabelid, millel on dialoogiboksis Atribuudid märgitud ruut Peidetud) ja nende seosed kuvatakse ainult siis, kui dialoogiboksis Navigeerimissuvandid on märgitud ruut Kuva peidetud objektid.

  Lisateavet suvandi Kuva peidetud objektid kohta leiate artiklist Navigeerimispaani juhend.

 5. Klõpsake muudetava seose seosejoont. Kui seosejoon on valitud, kuvatakse see paksemana.

 6. Topeltklõpsake seosejoont.

  või

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Redigeeri seoseid.

  Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

 7. Klõpsake nuppu Liitmistüüp

 8. Klõpsake dialoogiboksis Atribuutide ühendamine soovitud suvandit ning klõpsake siis nuppu OK.

  Dialoogiboks Atribuutide ühendamine

 9. Soovi korral tehke seoses täiendavad muudatused ja klõpsake siis nuppu OK.

Lehe algusesse

Viitamistervikluse jõustamine

Viitamistervikluse eesmärk on vältida orbkirjete tekkimist ja tagada kirjete sünkroonsus, et poleks kirjeid, mis viitavad olematutele kirjetele. Viitamistervikluse jõustamiseks lubage see tabeli seoses. Pärast viitamistervikluse jõustamist hülgab Access kõik toimingud, mis kahjustaksid tabeli seose viitamisterviklust. See tähendab, et Access hülgab nii värskendused, mis muudavad viite sihtkohta kui ka kustutamised, mis eemaldavad viite sihtkoha. Selleks, et Access levitaks värskendamised ja kustutamised nii, et vastavalt muudetaks ka kõiki seotud ridu, vaadake lisateavet jaotisest Kaskaadsuvandite seadmine.

Viitamistervikluse sisse- või väljalülitamine

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuva/peida nuppu Seosed.

  Accessi lindi pilt

  Kuvatakse vahekaart Seosed.

  Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud ning see on esimene kord, mil avate vahekaardi Seosed, kuvatakse dialoogiboks Tabeli kuvamine. Selle dialoogiboksi kuvamisel klõpsake nuppu Sule.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed.

  Kuvatakse kõik seostega tabelid ning seosejooned. Arvestage, et peidetud tabeleid (tabeleid, mille korral on dialoogiboksis Atribuudid märgitud ruut Peidetud) ega nende seoseid ei kuvata, välja arvatud juhul, kui dialoogiboksis Navigeerimissuvandid on märgitud ruut Kuva peidetud objektid.

  Lisateavet suvandi Kuva peidetud objektid kohta leiate artiklist Navigeerimispaani juhend.

 5. Klõpsake muudetava seose seosejoont. Kui seosejoon on valitud, kuvatakse see paksemana.

 6. Topeltklõpsake seosejoont.

  või

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Redigeeri seoseid.

  Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

 7. Märkige ruut Jõusta viitamisterviklus.

 8. Soovi korral tehke seoses täiendavad muudatused ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Pärast viitamistervikluse jõustamist rakendatakse järgmised reeglid.

 • Seostatud tabeli võõrvõtme väljale ei saa sisestada sellist väärtust, mida pole primaartabeli primaarvõtme väljal. Vastasel korral luuakse orbkirje.

 • Kirjet ei saa primaartabelist kustutada, kui seostatud tabelis on sellega vastendatud kirjeid. Näiteks ei saa tabelist Töötajad kustutada sellise töötaja kirjet, kellele on tabelis Tellimused määratud mõni tellimus. Soovi korral saate ühe toiminguga kustutada primaarkirje ja kõik sellega seotud kirjed, märkides ruudu Kaskaadkustuta seostuvad kirjed.

 • Primaartabeli primaarvõtme väärtust ei saa muuta. Seda tehes loote orbkirjed. Näiteks ei saa muuta tabelis Tellimused tellimuse numbrit, kui tabelis Tellimuste üksikasjad on selle tellimusega seotud reaüksusi. Soovi korral saate ühe toiminguga värskendada primaarkirje ja kõik sellega seotud kirjed, märkides ruudu Kaskaadvärskenda seostuvad väljad.

  Märkused: Kui viitamistervikluse lubamisega tekib probleeme, pidage meeles, et viitamistervikluse jõustamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.

  • Primaartabeli ühine väli peab olema primaarvõti või sellel peab olema kordumatu indeks.

  • Ühistel väljadel peab olema sama andmetüüp. Ainsa erandina võib automaatnummerduse väli olla seotud sellise numbriväljaga, mille atribuudi Välja suurus säte on Pikk täisarv.

  • Mõlemad tabelid peavad kuuluma samasse Accessi andmebaasi. Viitamisterviklust ei saa jõustada lingitud tabelite korral. Sellegipoolest, kui lähtetabelid on Accessi vormingus, saate need avada andmebaasis, kuhu need on salvestatud, ja lubada viitamistervikluse selles andmebaasis.

Kaskaadsuvandite seadmine

Võib tekkida olukord, kus on kindel vajadus muuta väärtust seose ühel poolel. Sel juhul on vaja, et Access värskendaks sama toimingu käigus automaatselt ka kõik mõjutatud read. Sel juhul on värskendamine täielikult lõpule viidud ja andmebaasis ei teki vasturääkivusi – osad read on värskendatud ja osad mitte. Access aitab seda probleemi vältida suvandi Kaskaadvärskenda seostuvad väljad abil. Kui jõustate viitamistervikluse ja valite suvandi Kaskaadvärskenda seostuvad väljad ning seejärel värskendate primaarvõtme, värskendab Access automaatselt kõik primaarvõtmele viitavad väljad.

Võib tekkida vajadus kustutada rida ja kõik sellega seotud kirjed. Näiteks tarnija kirje koos kõigi selle tarnijaga seotud tellimustega. Selleks otstarbeks on Accessis suvand Kaskaadkustuta seostuvad kirjed. Kui jõustate viitamistervikluse ja märgite ruudu Kaskaadkustuta seostuvad kirjed, kustutab Access primaarvõtit sisaldava kirje kustutamisel automaatselt kõik sellele primaarvõtmele viitavad kirjed.

Kaskaadvärskendamise ja/või kaskaadkustutamise sisse- või väljalülitamine

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuva/peida nuppu Seosed.

  Accessi lindi pilt

  Kuvatakse vahekaart Seosed.

  Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud ning see on esimene kord, mil avate vahekaardi Seosed, kuvatakse dialoogiboks Tabeli kuvamine. Selle dialoogiboksi kuvamisel klõpsake nuppu Sule.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed.

  Kuvatakse kõik seostega tabelid ja nende seosejooned. Peidetud tabelid (tabelid, millel on dialoogiboksis Atribuudid märgitud ruut Peidetud) ja nende seosed kuvatakse ainult siis, kui dialoogiboksis Navigeerimissuvandid on märgitud ruut Kuva peidetud objektid.

  Lisateavet suvandi Kuva peidetud objektid kohta leiate artiklist Navigeerimispaani juhend.

 5. Klõpsake muudetava seose seosejoont. Kui seosejoon on valitud, kuvatakse see paksemana.

 6. Topeltklõpsake seosejoont.

  või

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Redigeeri seoseid.

  Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

 7. Märkige ruut Jõusta viitamisterviklus.

 8. Märkige ruut Kaskaadvärskenda seostuvad väljad või Kaskaadkustuta seostuvad kirjed või mõlemad.

 9. Soovi korral tehke seoses täiendavad muudatused ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Märkus.: Kui primaarvõtmeks on väli andmetüüp Automaatnumber, siis ruudu Kaskaadvärskenda seostuvad väljad märkimisel pole mingit mõju, kuna väljal Automaatnumber olevat väärtust ei saa muuta.

Lehe algusesse

Tabeliseose kustutamine

Tabeliseose kustutamiseks peate vahekaardil Seosed kustutama vastava seosejoone. Asetage kursor hoolikalt seosejoonele ja seejärel klõpsake joont. Pärast valimist muutub seosejoon paksemaks. Kui seosejoon on valitud, vajutage kustutusklahvi (DELETE). Pidage meeles, et seose eemaldamisel eemaldatakse ka selle seose viitamistervikluse tugi, kui see on rakendatud. Selle tulemusena ei takista Access enam automaatselt orbkirjete loomist seose mitmele-poolel.

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt ja seejärel käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

  Accessi lindi pilt

  Kuvatakse vahekaart Seosed.

  Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud ning see on esimene kord, mil avate vahekaardi Seosed, kuvatakse dialoogiboks Tabeli kuvamine. Selle dialoogiboksi kuvamisel klõpsake nuppu Sule.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed.

  Kuvatakse kõik seostega tabelid ja nende seosejooned. Peidetud tabelid (tabelid, millel on dialoogiboksis Atribuudid märgitud ruut Peidetud) ja nende seosed kuvatakse ainult siis, kui dialoogiboksis Navigeerimissuvandid on märgitud ruut Kuva peidetud objektid.

  Lisateavet suvandi Kuva peidetud objektid kohta leiate artiklist Navigeerimispaani juhend.

 5. Klõpsake kustutatava seose seosejoont. Seosejoone valimisel kuvatakse valitud rida paksemana.

 6. Vajutage kustutusklahvi (DELETE).

  või

  Tehke paremklõps ja seejärel klõpsake käsku KUSTUTA.

 7. Access võib kuvada teate Kas soovite kindlasti valitud seose andmebaasist jäädavalt kustutada?. Kui selline kinnitusteade kuvatakse, klõpsake nuppu Jah.

Märkus.: Kui üks tabeliseosesse kaasatud tabelitest on kasutusel – näiteks kasutab seda teine isik, protsess või avatud andmebaasi objekt (nt vorm) – ei saa seost kustutada. Enne seose kustutamist peate sulgema kõik neid tabeleid kasutavad objektid.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×