Salvestamine SharePointi (Power Pivotiga)

Saate salvestada Power Pivoti andmemudelitega Exceli töövihikuid SharePointi saidile, mida on laiendatud andmemudeli juurdepääsu toega. Pärast töövihiku avaldamist määravad SharePointi õigused ja dokumendi atribuudid, kuidas teised saavad töövihikut vaadata ja kasutada.

Enne alustamist

SharePointis töövihikute avaldamine eeldab piisavate õiguste ja tarkvara olemasolu ning teadmisi, kuidas töövihik avaldamiseks ette valmistada.

Serveritarkvara

Töövihikute brauseris kuvamiseks peavad teie SharePointi serveris olema teenused Power Pivot for SharePoint ja Exceli teenustepakett. Mõlemaid teenuseid on vaja SharePointis töövihikute töötlemiseks ja renderdamiseks.

Mõnikord saae õige tarkvara olemasolu kindlaks teha saidi teeke ja kontekstimenüüsid läbi vaadates, aga võib juhtuda, et peate küsima oma SharePointi administraatorilt, kas vajalik serveritarkvara on installitud. Kui saidil on Power Pivot galerii, on Power Pivot for SharePoint installitud. Kui saate avada Exceli töövihiku brauseriaknas ilma eelnevalt faili Exceli töölauarakendusse alla laadimata, on Exceli teenustepakett teie SharePointi serveris käivitatud.

Kui plaanite töövihiku andmete automaatset uuendamist, küsige oma serveri administraatorilt järele, ka andmete importimiseks kasutatavad andmepakkujad on ka serveris saadaval.

Õigused

Kui salvestate dokumendi SharePointi, määravad SharePointi õigused selle, kes saab teie tööd vaadata, redigeerida ja kustutada. Järgmises tabelis kirjeldatakse, millised SharePointi õigused annavad avaldatavatele töövihikutele kindlad õigused.

Õigused

Õigused

Vaatamine

Kõik vaatamisõigusega kasutajad saavad avada töövihiku, klõpsates faili URL-il. Lisaks võimaldab vaatamisõigus kasutada teie töövihikut kirjutuskaitstud välise andmeallikana teiste Exceli töövihikute või aruannete jaoks.

Osalusõigus

Osalusõigus on tugevam, sest annab õiguse SharePointi teeki dokumente lisada, neid redigeerida või kustutada.

Täielik kasutusõigus

Täielik kasutusõigus sisaldab osalusõigusega seotud õigusi ning õigusi luua või hallata loendeid või teeke ja õigust väljamöllimist tagasi võtta.

Juurdepääsuõiguse Sharepointi saidile või teegile annab saidi administraator või saidi omanik, määratledes kasutajate rühma või üksikkasutaja.

Enamikul inimestel on kas vaatamis- või osalusõigus. Oma õigusi saate kontrollida oma SharePointi saidil saiditoimingute menüüst. Kui menüü ainuke üksus on Kuva kogu saidi sisu, on teil vaatamisõigused ja te ei saa sellel SharePointi saidil faile avaldada. Kui kuvatud üksuste loend on pikem või kui ribal kuvatakse teegi tööriistad, on teil osalusõigused.

Töövihiku ettevalmistamine

Enne Power Pivoti andmeid sisaldava Exceli töövihiku avaldamist peaksite dokumendi ettevalmistamiseks läbi vaatama järgmise kontroll-loendi.

 1. Lugege, kuidas luua töövihikut, mis sisaldab ühendusteavet, mis töötab ka pärast faili avaldamist.

 2. Tehke endale selgeks Power Pivoti andmete SharePointis avaldamise turbeaspektid.

 3. Järgmiste soovituste abil saate parandada oma töövihiku visuaalset esitust SharePointis.

  • Andke oma Exceli töölehtedele kirjeldavad nimed. Töölehtede nimed muudetakse pärast dokumendi Power Pivoti galeriis avaldamist lehe siltideks.

  • Lülitage kasutamata visuaalsed elemendid välja. Lülitage Exceli aknas kuva tööriistaribal kuva alal välja ruudujooned, valemiriba ja päised.

  • Peitke tühjad või aruande seisukohalt tähtsusetud Exceli töölehed. Paremklõpsake Exceli aknas lehesakki ja valige käsk Peida leht.

  • Valige enne töövihiku salvestamist ja avaldamist lahter A1. Kui avaldatud fail brauseriaknas avatakse, on fookuses töövihiku viimati aktiivne olnud lahter. Asetades kursori lahtrisse A1 tagate selle, et töölehe vasak ülanurk paikneb brauseriakna vasakus ülanurgas.

Kontrollige autentimis- ja värskendussätteid

Parima tulemuse saamiseks kasutage autentimiseks ja andmete värskendamiseks Exceli vaikesätteid.

Windowsi autentimise kontrollimine

Vaikimisi määratleb Excel Windowsi autentimise nii, et töövihikut vaatava isiku identiteeti kasutatakse andmemudeli andmetele juurdepääsul. Vaikesätete säilitamine võimaldab Power Pivoti serveritarkvaral jäädvustada täpse teabe Power Pivoti töövihiku kasutajate kohta ja annab võimaluse paremaks koostööks teie andmeid kasutavate kolleegidega. Kui määrate sätteks Puudub või Secure Store Service (SSS) ID, salvestatakse töövihiku kasutusandmed Exceli teenustepaketi järelevalveta kasutajakonto (või SSS ID) kohta, mitte organisatsioonis tegelikult olemasoleva isiku kohta.

 1. Klõpsake Excelis ribal Andmed suvandit Olemasolevad ühendused.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Olemasolevad ühendused töövihiku ühendust > Ava

 3. Klõpsake suvandit Atribuudid > Määratlus > Autentimissätted.

 4. Kontrollige, et märkeruut Kasuta autenditud kasutaja kontot oleks valitud.

Määratlege värskenduse juhtelemendisätted

Värskenduse juhtelemendisätted võivad mõjutada seda, kuidas kuvatakse Power Pivoti töövihiku eelvaade Power Pivoti galerii teegis. Näiteks kui töövihikule on määratud suvand Värskenda avamisel ja Exceli teenustepakett on seadistatud saatma hoiatuse andmete värskendustoimingute kohta, kuvatakse dokumendi eelvaatepildi asemel hoopis Exceli andmevärskenduse hoiatuse pisipilt.

 1. Klõpsake Excelis andmeribal suvandit Ühendused > Atribuudid.

 2. Valige või tühjendage suvandite Kasutus > Värskenduse juhtelement all märkeruut Värskenda andmeid faili avamisel vastavalt järgmistele soovitustele; need sõltuvad sellest, kuidas toimub juurdepääs andmemudeli andmetele.

Juurdepääs andmetele

Värskenduse juhtelementide soovitused

Töövihikusse manustatud (kõige levinum stsenaarium)

Tühjendage märkeruut Värskenda andmed faili avamisel. Kuna kõik andmed on manustatud, pole vaja töövihikut igal avamiskorral uuesti värskendada.

Salvestatud välise andmeallikana (nt kui häälestate töövihikusse välise andmeühenduse, selle asemel et andmeid importida)

Valige faili avamisel märkeruut Andmete värskendamine. Kuna andmed paiknevad teises asukohas, on värskendamist vaja selleks, et noppida üles kõik andmetesse hiljuti tehtud muudatused.

Eelvaatepildi loomise lubamiseks paluge oma SharePointi administraatoril Exceli teenustepaketis kohandada säte Hoiata värskendamisel. Lisateavet leiate teemast TechNetis Power Pivoti saitidele usaldusväärse koha loomine.

Serveripoolsed andmevärskenduse toimingud (kehtib töövihikutele, mis salvestatakse SharePointi ja millele on plaanitud ajastatud Power Pivoti andmevärskendus).

Valige märkeruut Värskenda andmed faili avamisel. Kuna sellele töövihikule on plaanitud ajastatud andmevärskendus, lubab Power Pivot selles töövihikus automaatselt atribuudi {b>Värskenda andmed faili avamisel<b}, et PivotTable vahemälu andmed asendataks uute andmetega. Kui tühjendate märkeruudu, valitakse see töövihiku SharePointi tagasi salvestamisel automaatselt uuesti.

Failile asukoha valimine

Saidil ühiskasutusse antud dokumente hoitakse tavaliselt dokumenditeegis. Kõige levinum dokumenditeek on Ühisdokumendid, aga teenusega Power Pivot for SharePoint SharePointi saidil on sageli Power Pivoti galerii, mis pakub eelvaadet, kohandatud teegivaateid ja hõlpsat juurdepääsu töövihiku andmevärskenduse konfigureerimise ajakavale.

Peate valima SharePointi serveri, milles on teenus Power Pivot for SharePoint. Kui avaldate faili serveris, millel pole Power Pivoti serveritarkvara, ei saa andmeid dokumendi teegist avamise korral laadida.

Võite töövihiku salvestamiseks valida ühisdokumentide teegi, Power Pivoti galerii või muu dokumenditeegi. Nende asukohtade kasutamiseks peate teadma teegi URL-i. SharePointi vaikesaidil on nende teekide URL-id järgmised.

 • http://<server name>/Shared%20Documents

 • http://<server name>/PowerPivot%20Gallery

 • Suvalise teegi URL-i leidmiseks paremklõpsake teegis dokumendil ja valige Atribuudid. Aadress (URL) kuvab SharePointi teed dokumendini. Kasutage kogu URL-i valimiseks hiirt. Mõnikord võivad pikad URL-id olla osaliselt peidetud.

 • Tõenäoliselt peate URL-i enne selle kasutamist redigeerima. Täpsemalt, kui URL sisaldab vaataja- ja allikaatribuute, tuleb need atribuudid kasutuskõlbliku asukoha (sisaldab serveri, saidi ja teegi nimesid) saamiseks eemaldada. Näiteks saate järgneva URL-i põhjal tuletada tegeliku URL-i tee, hoides alles paksus kirjas osa ja kustutades ülejäänu: http://Contoso/Sales/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx&Source=http%3A%2F%2FContoso%2FPowerPivot%2520Gallery%2FForms%2FAllItems%2Easpx&DefaultItemOpen=1. URL-i atribuudi põhjal peaksite avaldamiseks kasutama tegelikku teed ‚http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx‘, kui avaldate ContosoSales.xlsx faili või lihtsalt ‚http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery‘, kui soovite ainult saiti ja teeki.

 • Kui valite asukohta, valige teek, mis on kättesaadav kõigile isikutele, kellele soovite töövihiku ühiskasutusse anda. Võib juhtuda, et töövihiku kättesaadavuse tagamiseks peate taotlema teegi- või dokumendiõigusi.

Faili SharePointis salvestamine

 1. Klõpsake Excelis suvandit Fail > Salvesta nimega > SharePoint või Saidid > Sirvi, seejärel valige asukoht.

 2. Kui kasutate olemasolevat asukohta, tippige dialoogiboksis Salvesta nimega väljale Faili nimi faili nimi. Kui valite suvandi Sirvi asukohta, sisestage kogu SharePointi saidi URL või osa sellest. Kui sisestate URL-i osa (nt http://<server name>), klõpsake määratud serveriga ühenduse loomiseks käsku Salvesta ja otsige sait teegile, mida soovite kasutada. Näiteid SharePointi URL-ide kohta leiate selles teemas jaotisest Failile asukoha valimine.

 3. Töövihiku teegis avaldamiseks klõpsake käsku Salvesta.

Kontrollige brauseriaknas, kas dokument kuvatakse teegis. Värskelt avaldatud dokumendid kuvatakse loendis. Teegi sätted määravad dokumendi kuvamiskoha (nt sortimine tõusvas järjestuses kuupäeva alusel või alfabeetiliselt nime alusel). Võib juhtuda, et viimaste lisanduste nägemiseks peate brauseriakent värskendama.

Power Pivoti töövihiku üleslaadimine SharePointist

Power Pivoti töövihikut saab lisada ka selle üleslaadimisega SharePointi saidilt. Kasutage seda lähenemist, kui soovite alustada SharePointist.

 1. Avage SharePointi saidil dokumenditeek.

 2. Klõpsake suvandis Teegi tööriistad käsku Dokumendid > Dokumendi üleslaadimine > Laadi dokument üles.

 3. Sirvi salvestatud .xlsx faili asukohta, vali see ja klõpsa seejärel nuppu OK.

Fail laaditakse üles SharePointi saidile jakuvatakse kaustas. Võib juhtuda, et peate enne selle nägemist klõpsama brauseri värskendusnuppu. Nüüd saab selle SharePointis avada. Võite inimestele faili asukoha teatamiseks saata faili URL-i.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×