Saitide ja lehtede kohandamine

Saidi paremaks sobitamiseks ettevõtte vajadustega saate seda mitmel viisil kohandada. Mõned funktsioonid võimaldavad konfigureerida kohandatud sätted ja neid tõhusalt kogu saidil rakendada.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Saidi kohandamine veebibrauseri abil

Mitme saidi või lehe kohandamine

Saitide kohandamise muud võimalused

Saidi kohandamiseks on mitu võimalust. Saate soovi korral muuta saidi struktuuri ja väljanägemist, lisada sisu ja muuta saidi sätteid. Kui teil on saidi sätete muutmiseks vajalikud õigused, ei vaja te kohandatud sätete rakendamiseks eraldi tööriistu, vaid saate seda teha otse brauseris. Veebikujundusriistade abil saate saiti ka programmiliselt kohandada.

Mõned funktsioonid (nt saidi veerud ja juhtlehed) hõlbustavad kohandatud sätete rakendamist kogu saidile. Näiteks soovite loendites ja teekides kasutada veergu ettevõtte osakondade tuvastamiseks. Saidi veeru saate luua osakondade ripploendina, mida saavad kasutada kõik saidi loendid ja teegid. Saidi veergude abil saavad meeskonnaliikmed teavet ühte moodi koondada ja analüüsida, kuna nad ei pea meelde jätma iga osakonna täpset nime või saidil Windows SharePoint Services 3.0 kasutatavat nime.

Lisateavet saidi kohandamise kohta leiate teema Vt ka linkide kaudu.

Lehe algusesse

Saidi kohandamine veebibrauseri abil

Järgnevalt kirjeldatakse viise, kuidas saate täiendavaid tööriistu kasutamata saite kohandada. Enamasti on nende funktsioonide kasutamiseks vaja vähemalt kujunduse muutmise õigust. Lisateabe saamiseks võtke ühendust saidi omaniku või administraatoriga.

Tiitli ja ilme muutmine.    Soovi korral saate muuta saidi nime ja kirjeldust, samuti avalehe vaikegraafikat ja saidi kujundust. Kujundus on värvide, fontide ja dekoratiivsete elementide kogum, millega määratakse saidi lehtede väljanägemine.

Alamsaitide ja veebilehtede lisamine.    Kui teil on saitide loomise õigused, saate oma saidile lisada alamsait ja veebilehti ega vaja spetsiaalseid redigeerimisriistu. Kui administraator on lubanud iseteenindusliku saidiloomise, saate luua ka täiendavaid kõrgeima taseme sait.

Alamsaitide ja ülataseme saitide abil saate saidi sisu jagada eraldi hallatavateks saitideks. Alamsaidid saate automaatselt kuvada olemasoleva saidi navigeerimiselementides või lasta neil pärida saidi navigeerimise ning te ei pea navigeerimiselemente uuesti looma.

Veebiosade lisamine ja muutmine.    Lehtede kiireks häälestamiseks ja muutmiseks saate kasutada veebiosa. Veebiosa on teabe moodulühik, mis moodustab veebiosalehe põhilise loomisploki. Veebiosi saate lisada veebiosalehe veebiosatsoonidesse ning seejärel üksikuid veebiosi oma saidi kasutajate tarvis kordumatu lehe loomiseks kohandada.

Veebiosade abil saate andmed (nt loendid ja diagrammid) ja sisu (nt tekst ja pildid) ühendada kindlale tööülesandele või huvile põhinevaks dünaamiliseks teabe portaalisaidiks.

Järgmises näites kasutatakse veebiosa põhifunktsioonide kirjeldamiseks pildi veebiosa.

Piltide veebiosa näidis

1.  Veebiosa tiitliriba sisaldab veebiosa pealkirja.

2.  Veebiosa menüü sisaldab funktsioone, mille abil saate veebiosa vähendada või sulgeda, redigeerida või leida Spikrist teavet mõne veebiosa kohta. Redigeerimisrežiimis saate menüü abil veebiosa kustutada või ühendada selle mõne muu veebiosaga sõltuvalt sellest, mis tüüpi veebiosaga parasjagu töötate.

3.  Veebiosa keha sisaldab kasutatava veebiosa tüübile määratud sisu. Selle näite puhul on tegemist pilti kuvava pildi veebiosaga.

Loendite ja teekide lisamine.    Loendites ja teekides saate saidi teavet talletada ja hallata. Loendites ja teekides saate talletada ja hallata andmeid – kalendriüksusi, küsitlusi, tööülesandeid ja probleeme. Teekides saate talletada faile – dokumente ja pilte. Tavaliselt on saidil olemas juba häälestatud vaikeloendid ja -teegid, (sh Kalender, Tööülesanded, Meeskonnaarutelud ja Ühisdokumendid). Sait sisaldab ka malle, mille põhjal saate luua mitut tüüpi loendeid ja teeke. Soovi korral saate luua ka kohandatud loendeid ja salvestada loendi mallina ning luua selle alusel uusi loendeid. Samuti saate luua vaateid loendites ja teekides talletatava teabe kuvamiseks eri viisidel ja erineva publiku vajadusi silmas pidades, näiteks kindla osakonna töötajatele määratud loendiüksused või eelmisel nädalal loodud dokumendid.

Loendite ja teekide abil saate teavet nii hallata kui ka talletada. Näiteks saate lubada versioonimine loendiüksuste ja failide muudatuste jälitamiseks ja vea korral eelmise versiooni taastamiseks. RSS-kanalite ja teatiste abil saate loendeid ja teeke tehtud muudatustega värskendada.

Versiooni nummerdamine teekides

1. Teegis oleva faili avaldatud põhiversioon tõstetakse esile ning versiooninumber on täisarv.

2. Versioon luuakse atribuutide või metaandmete muutumisel.

3. Faili esimene versioon on alati vaheversioon numbriga 0.1.

Saidil navigeerimise muutmine.    Kiirkäivitusala ja ülemine lingiriba on kaks navigeerimiselementi, mida saidi omanik saab muuta. Kiirpääsuriba kuvatakse kõige rohkem interaktiivseid funktsioone pakkuva lehe serval, otse lingi Kogu saidi sisu kuvamine all. Kiirkäivitusala saate kasutada jaotiste pealkirjade ja linkide loogilises järjestuses kuvamiseks oma saidi erinevatel aladel.

Kiirkäivitus

Ülemine lingiriba kuvatakse ühe või mitme hüperlingitud vahekaardina saidi kõigi lehtede ülaservas. Saidi omanik saab valida, kas kuvatakse emasaidi ülemine lingiriba või alamsaidi kordumatu lingiriba.

Ülemine lingiriba

Õiguste konfigureerimine.    Saidi omanikuna saate õiguse tase, õigus ja SharePointi rühm kasutades konfigureerida saidile juurdepääsu mitmel viisil. Õiguste tase võimaldab määrata kasutajatele ja SharePointi rühmadele teatud õiguste kogumi saidil kindlate toimingute tegemiseks. Kasutajad ja SharePointi rühmad seostatakse turvatava objektiga (nt saidid, loendid, loendiüksused, teegid, loendi- ja teegikaustad ning dokumendid).

Administreerimise hõlbustamiseks on soovitatav alustada standardsete SharePointi rühmadega (need on Saidi nimi Omanikud, Saidi nimi Liikmed ja Saidi nimi Külastajad) ja määrata õigused saidi tasemel. Kui vajate täpsemat kontrolli kasutajatele lubatavate toimingute üle, saate luua täiendavaid SharePointi rühmi ja õiguste tasemeid. Kui loend, teek, loendis või teegis olev kaust, loendiüksus või dokument sisaldab tundliku loomuga andmeid, mis vajavad täiendavat turvet, saate teatud SharePointi rühmale või üksikkasutajale juurdepääsu lubamiseks kasutada täpselt määratletud õigusi. Pidage aga meeles, et väga täpselt määratletud õiguste haldamine võib olla väga aeganõudev.

Saidi sätete kohandamine.    Soovi korral saate kohandada mitmeid saidi sätteid (nt piirkondlikud sätted, sh ajavöönd, sortimisjärjestus ja kalender). Samuti saate häälestada, kuidas ja kas sait otsingutes kuvatakse ning kuidas kasutajatele RSS-kanalite ja teatiste kaudu saidil tehtud muudatuste värskendused edastatakse. Saidi sätete vaatamiseks klõpsake menüünupu Saiditoimingud Menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

Lehe algusesse

Mitme saidi või lehe kohandamine

Juhtlehtede kasutamine.    Juhtleht sisaldab lehe disaini- ja küljenduselemente, mida saate korduvalt kasutada saidi mitmel lehel. Juhtlehte kasutades saate saidile anda ühtlase väljanägemise, kuna te ei pea disaini- ja kujunduselemente looma ja värskendama igal veebilehel eraldi, vaid saate seda teha juhtlehel. Juhtleht võib sisaldada mis tahes sisu, mille soovite veebilehele paigutada (nt kiirkäivitus, ülemine lingiriba, tiitel ja logo).

Vaikimisi on igal saidil juhtleht, mida säilitatakse juhtlehtede galeriis. Juhtlehtede galeriis saate talletada nii palju juhtlehti kui soovite, kuid saidi vaikejuhtleheks saate valida ainult ühe juhtlehe. Soovi korral saate Windows SharePointi teenustega ühilduva veebikujundusprogrammiga (nt Microsoft Office SharePoint Designer 2007) luua täiesti uue juhtlehe või kopeerida olemasoleva juhtlehe ja seda redigeerida ning muuta soovitud elemente.

Saidiveergude loomine.    Saidiveerg on korduvkasutatav veerumääratlus või mall, mida saate määrata mitmele loendile mitmel eri SharePointi saidil. Saidiveergu kasutatakse siis, kui asutus soovib ühtlustada erinevate loendite ja teekide sätteid. Saate ühiselt kasutada sätteid erinevate teekide vahel, nii et neid ei peaks iga kord uuesti looma. Oletagem näiteks, et määrate saidiveeru nimega Klient. Kasutajad saavad lisada selle veeru oma sisutüüpide või loendite hulka. See tagab, et veerg kuvatakse alati ühesuguste atribuutidega.

Kui lisate loendisse või teeki üksuse, täidate vormi, milles iga veergu esindab kindel väli. Iga väli on sildistatud veeru nimega. Kui lisate veeru kirjelduse, kuvatakse see välja all. Kirjelduses võite selgitada, milline teave tuleb väljale sisestada, ning abistada seega meeskonnaliikmeid vormi täitmisel.

Töövoo lisamine.    Töövoo abil saate saidil olevate dokumentidele ja üksustele rakendada kindlaid äriprotsesse ning see hõlbustab ühist töötamist dokumentidega ja projektitoimingute haldamist. Töövoog aitab tagada äriprotsesside järjepidevuse ning tänu äriprotsessidesse kaasatud ülesannete ja etappide haldamisele suurendada ettevõtte tõhusust ja tööviljakust. Töövoog võimaldab tööülesandeid täitvatel inimestel keskenduda töö tegemisele ja mitte töövoo haldamisele.

Kinnitamise kohandatud töövoo vooskeem

Sisutüüpide loomine ja lisamine.    sisutüüp saavad ettevõtted sisu terves saidikogumis ühtlustatult korraldada, hallata ja käsitleda. Määrates sisutüüpe teatud dokumentidele või teabetoodetele, saab ettevõte tagada nende rühmade ühtlustatud haldamise.

Ühe projekti raames võib ettevõte toota mitut liiki sisu (nt ettepanekuid, juriidilisi lepinguid, tööavaldusi ja tootearenduse andmeid). Kuigi neid dokumente saab talletada koos, kuna nad kõik on seotud ühe projektiga, on nende loomiseks, kasutamiseks, jagamiseks ja säilitamiseks mitu viisi. Sisutüüp on kindlat tüüpi sisu käitumist kirjeldav korduvkasutatavate sätete rühm. Sisutüüpe saab määrata igale üksusetüübile (k.a dokumendid, loendiüksused ja kaustad).

Saidimallide rakendamine.    Saidimall on suurepäraseks aluseks uue saidi loomisel. Saadaval on mitu eri vajadustele vastavat vaikesaidimalli, mida saate kasutada uue saidi loomisel. Kui olete saiti kohandanud ja soovite neid sätteid ja struktuuri uuesti kasutada, saate saidi mallina salvestada. Kui teil on saidi kohandamise õigused, saate luua ja rakendada kohandatud saidimalle. Saidimalle saate talletada ja hallata oma saidil saidimallide galeriis.

Loendimallide kasutamine.    Loendimalli alusel saate luua uue loendi (nt kalendri, probleemijälitamisloendi või linkide loendi). Kui teil on loendite haldamise õigused, saate luua ja kohandada oma loendimalle, mida ka teised saavad uue loendi loomisel kasutada. Kui olete loonud uue loendi ning soovite seda ka edaspidi kasutada, saate selle salvestada loendimallina. Loendimalle talletatakse ja hallatakse teie saidil loendimallide galeriis.

Lehe algusesse

Saitide kohandamise muud võimalused

Saitide kohandamine veebikujundusriistade abil.    Saidi kohandamiseks saate kasutada SharePointi teenustega ühilduvat veebikujundusprogrammi või redigeerimisriista (ntMicrosoft Office SharePoint Designer). Soovi korral saate lisada faile, kohandada nende ilmet, lisada komponente ning lisada loendeid ja teeke. Lisateavet leiate veebikujundusprogrammi või redigeerimisriista spikrist.

Saidi programmiline kohandamine.    Kasutades programmeerimismudelit, saate teha täpsemaid veebiarendusmuudatusi. Võimalike kohanduste hulka kuuluvad Microsoft ASP.NET-lehtede lisamine, saidimallide, laiendatud saidifunktsioonide ja väljatüüpide kohandamine ning loenditevaheliste päringute loomine. Täiendavaid ressursse veebisaidi programmilise arendamise ja kohandamise kohta leiate MSDM-i saidilt Windows SharePoint Services Developer Center.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×