Saidi sisutüübi loomine või kohandamine

Selles artiklis antakse ülevaade uute saidisisutüüpide loomisest või olemasolevate saidisisutüüpide muutmisest.

Selle artikli teemad

Saidisisutüübid ja pärimine

Saidisisutüübi loomine

Dokumendimalli seostamine saidisisutüübiga

Sisutüübi veergude muutmine

Töövoo lisamine saidisisutüüpi

Sisutüübi kirjutuskaitstuks muutmine

Saidisisutüübi kustutamine

Kui teil on vastavad õigused olemas, saate luua uusi saidisisutüüpe. Seejärel saate need sisutüübid lisada sama saiditaseme ja madalama tasemega saitide loenditesse ja teekidesse. Näiteks on ülataseme saidil loodud sisutüüp loendite ja teekide jaoks saadaval kõigi selle saidikogumi saitidel. Madalama taseme saitidel loodud sisutüübid pole kõrgema taseme saitide jaoks saadaval.

NB!:  Saidisisutüüpide loomiseks ja muutmiseks peab teil olema õigusetase Täielik kasutusõigus – näiteks peate kuuluma saidiomanike vaikerühma ja teil peavad olema järgmised juurdepääsuõigused:

 • emasait:    loendite haldamine, lehtede lisamine ja kohandamine

 • tütarsait:    loendite haldamine, lehtede lisamine ja kohandamine

 • Loend või dokumenditeek:    loendite haldamine

Lehe algusesse

Saidisisutüübid ja pärimine

Ühe projekti raames võib ettevõte luua väga erinevat sisu (nt ettepanekuid, õiguslikke lepinguid, tööväljavõtteid ja toodete kujundusandmeid). On võimalik, et ettevõte soovib iga liiki sisu kohta koguda ja hallata erinevaid metaandmeid. Metaandmed võivad hõlmata näiteks kontonumbrit, projektinumbrit või projektijuhi nime. Kuigi dokumente võidakse talletada koos, kuna need on seotud ühe projektiga, saab neid luua, kasutada, ühiskasutusse anda ja säilitada erineval viisil. Organisatsioonid saavad mitmesuguseid dokumendikomplekte määratleda sisutüüpidena.

saidikogumide abil saavad ettevõtted korraldada, hallata ja käsitleda kogu saidikogumi sisu ühtsel viisil. Määratledes kindlate dokumentide või teabetoodete jaoks sisutüübid, saab ettevõte tagada sisu haldamise ühtsel viisil. Sisutüübid on nagu mallid, mille rakendate loendile või teegile. Saate rakendada loendile ja teegile mitu malli, nii et need võivad sisaldada mitut tüüpi üksusi või dokumente.

Sisutüübid on korraldatud hierarhiana:    sisutüübid on korraldatud hierarhiana, mis võimaldab ühel sisutüübil oma omadused pärida teiselt sisutüübilt. See struktuur võimaldab terveid dokumendikategooriaid kogu organisatsiooni raames ühtselt käidelda.

Uued saidisisutüübid põhinevad emasisutüübil:    saidi saidisisutüüpide galeriis uue kohandatud saidisisutüübi määratlemiseks tuleb esmalt valida saidisisutüüpide galeriist olemasoleva emasaidi sisutüüp. Teie loodav uus saidisisutüüp pärib kõik oma emasaidi sisutüübi atribuudid (nt dokumendimalli, kirjutuskaitstuse sätte, töövood ja veerud). Kui uus saidisisutüüp on loodud, saate seda muuta, näiteks veerge lisada või eemaldada.

Tütarsaidi sisutüübid pärivad omadused emasisutüübilt:    teie loodavad sisutüübid põhinevad emasisutüübil ja seega pärivad nad selle emasisutüübi atribuudid. Tütarsisutüüp on näiteks emasisutüübil põhinev loendi sisutüüp, mille rakendate loendile või teegile. Otse selles tütarloendi sisutüübis tehtud muudatused ei mõjuta emasisutüüpi, millel see põhineb. Emasisutüübilt saab pärida järgmised atribuudid:

 • dokumendimall

 • kirjutuskaitstuse säte

 • töövood

 • veerud

 • teiste rakenduste lisatud laiendusatribuudid

Emasisutüübi värskendamisel saate valida, kas soovite, et mõni tütarsisutüüp need muudatused päriks. Kui otsustate värskendada kõik sisutüübid, mis pärivad oma atribuudid emasisutüübilt, värskendatakse kõik selle lehe sätted ka kõigi nende sisutüüpide jaoks, mis on teie muudetava sisutüübi tütred. See värskendus kirjutab üle kõik sellelt emalt atribuudid pärivate loendi- ja saidisisutüüpide varasemad kohandused.

Sisutüüpide pärimine

Näiteks kui muudate lehel Täpsemad sätted ainult dokumendi malli ning valite loendisisutüüpide ja tütar-saidisisutüüpide värskendamise, siis värskendatakse dokumendimalli ja kirjutuskaitstuse sätteid kõigil tütarsisutüüpidel, sest mõlemad sätted asuvad samal lehel. Samamoodi värskendatakse kõik lehel Töövoo sätted tehtud muudatused korraga kõigil tütarsisutüüpidel. Igal veerul on oma leht Saidisisutüübi veeru muutmine, seega peab iga veeru sätted värskendama ükshaaval.

Võtke arvesse, et tütartüüpide korral saab värskendada kõiki emasisutüübi atribuute peale nime, kirjelduse ja rühma. Veerge või sätteid, mida emasisutüübil pole, värskendada ei saa.

Kui te ei soovi, et emasisutüübi osas tehtud muudatused kirjutaksid tütarsisutüüpide sätted üle, saate tütarsisutüübi märkida kirjutuskaitstuks. Ehkki teatud olukordades on see soovitatav, vähendab see ühtlasi teie võimalust sisutüüpide hierarhiat keskselt hallata.

Kui määrate sisutüübi kirjutuskaitstuks, saavad emasaidi sätted tütre sätted siiski alistada, kui seate ema selgesõnaliselt mittekirjutuskaitstuks ja seejärel värskendate tütarsisutüüpide muudatused.

Saidisisutüüpe talletatakse rühmades.    Uue saidisisutüübi loomisel peate valima, kas soovite selle talletada olemasolevas või uues, loodavas rühmas. Kui te ei soovi, et teised saaksid uut saidisisutüüpi kasutada, looge rühm nimega _Peidetud ja salvestage saidisisutüüp sinna.

Lehe algusesse

Saidisisutüübi loomine

Saidi sisutüüpide loomiseks peab teil olema saidil õigusetase Täielik kasutusõigus. Saidikogumis ülataseme saidi saidisisutüüpide loomiseks peate olema saidikogumi administraator.

 1. Liikuge saidile, kus soovite uue saidisisutüübi luua.

 2. Klõpsake menüüs Saiditoimingud  Saiditoimingud nuppu Saidi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

  Kuvatakse saidisisutüüpide galerii leht.

 4. Klõpsake lehel Saidisisutüüpide galerii käsku Loo.

  Kuvatakse uus saidisisutüübi leht.

  Aken Uus saidisisutüüp

 5. Sisestage jaotises Nimi ja kirjeldus uue saidisisutüübi nimi ja kirjeldus.

 6. Valige loendist Valige järgmiste emasisutüüpide hulgast rühm, kust soovite oma uue sisutüübi jaoks emasisutüübi valida. See loend sisaldab kõiki praegusel saidil kasutatavaid saidisisutüüpide rühmi.

 7. Valige loendis Emasisutüüp see ülataseme sisutüüp, mille soovite võtta oma sisutüübi aluseks. Emasisutüüpide loendi sisu oleneb loendis Valige järgmiste emasisutüüpide hulgast tehtud valikust.

 8. Valige jaotises Rühm, kas soovite uue saidisisutüübi salvestada olemasolevasse või uude rühma.

 9. Klõpsake nuppu OK.

  Saidisisutüüp: kuvatakse leht uue saidisisutüübi nimi. Sellel lehel saate valida suvandeid uue saidisisutüübi täpsemaks määratlemiseks.

Lehe algusesse

Dokumendimalli seostamine saidisisutüübiga

Märkus.: Dokumendimalle saab seostada ainult dokumendi sisutüüpide, mitte kaustade, loendite ega arutelutahvlitega.

 1. Minge saidile, kus on määratletud sisutüüp, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüs Saiditoimingud  Saiditoimingud nuppu Saidi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake saidisisutüüpide galerii lehel selle saidisisutüübi linki, mida soovite muuta.

  Kuvatakse valitud saidisisutüübi konfiguratsioonileht.

 5. Klõpsake jaotise Sätted linki Täpsemad sätted.

  Kuvatakse saidisisutüübi täpsemate sätete leht.

  Saidisisutüüpide täpsemad sätted

 6. Olemasoleva dokumendimalli URL-i sisestamiseks tippige jaotises Dokumendimall selle dokumendimalli asukoha URL, mida soovite kasutada. Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, millist tüüpi URL-e saate kasutada. Näidetes eeldatakse, et saidisisutüübi ressursikausta tee on http://Serveri nimi/Sait/_cts/Sisutüübi nimi/ ja dokumendimalli nimi on doknimi.doc.

URL-i nimi

Näide

Serveri suhteline tee

Sait/_cts/SisutüübiNimi/doknimi.doc

Serveri absoluuttee

http://contoso/Sait/_cts/SisutüübiNimi/doknimi.doc

 1. Kui soovite kasutatava dokumendimalli üles laadida, klõpsake jaotises Dokumendimallid raadionuppu Laadi üles uus dokumendimall ja seejärel nuppu Sirvi. Liikuge dialoogiboksis Faili valimine sirvides soovitud faili asukohani, valige see ja klõpsake nuppu Ava.

  Uue dokumendimalli üleslaadimisel salvestatakse mall automaatselt dokumendimallide ressursi vaikekausta aadressil http://Serveri nimi/Sait/_cts/Sisutüübi nimi/

 2. Määrake jaotises Saitide ja loendite värskendamine, kas sellest saidisisutüübist pärinevad sisutüübid värskendatakse, kui sisutüübis tehakse muudatusi.

  Kui valite nupu Jah, kasutavad muud sisutüübid (tütarsisutüübid), mis pärivad oma atribuudid sellest sisutüübist (emasisutüübist), teie valitud dokumendimalli.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Sisutüübi veergude muutmine

Sisutüübi üksuse kohta kogutavate atribuutide või metaandmete määramiseks saate sellele saidi sisutüübile veerge lisada. Näiteks võib ettevõte soovida kõigi ostutellimuste teatud metaandmeid (nt konto- ja projektinumber ning projektijuht) jälitada. Kui lisate ostutellimuse sisutüübile konto- ja projektinumbri ning projektijuhi veerud, peavad kasutajad selle sisutüübiga üksuste kasutamiseks sisestama vastavad metaandmed.

Sisutüübi veergude muutmiseks on mitu võimalust Saate teha järgmist.

Olemasoleva veeru lisamine saidisisutüüpi

Siinseid juhiseid järgides saate lisada saidisisutüüpi saidil või emasaidil varem määratletud veeru. Veeru lisamine sisutüüpi tagab, et veerg või väli kuvatakse loendis või teegis, millega te sisutüübi seostate.

 1. Minge saidile, kus on määratletud saidisisutüüp, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüs Saiditoimingud  Saiditoimingud nuppu Saidi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake saidisisutüüpide galerii lehel selle saidisisutüübi linki, mida soovite muuta.

  Kuvatakse valitud saidisisutüübi konfiguratsioonileht.

  Kui saidisisutüübi nimed pole hüperlingid või valimiseks saadaval, tähendab see, et see sait pärib oma saidisisutüübid mõnelt teiselt saidilt ja saidisisutüüpi peab värskendama tollel teisel saidil.

 5. Klõpsake jaotise Veerud linki Lisa olemasolevast saidiveerust.

  Kuvatakse leht Veergude lisamine saidisisutüüpi.

 6. Valige jaotise Veergude valimine loendist Vali veerud asukohast rühm, mida soovite filtreerida.

  Järgmises tabelis kirjeldatakse vaikimisi saadaolevaid rühmi ja neis sisalduvaid veerutüüpe.

Valik

Kuvatakse

Kõik rühmad

Kõik veerud, mis on saadaval kõikidele rühmadele.

Põhiveerud

Mitut tüüpi loendite ja teekide jaoks sobivad veerud

Kontaktide ja kalendri põhiveerud

Kontaktide ja kalendriloendite jaoks sobivad veerud. Neid veerge kasutatakse tavaliselt SharePointi tehnoloogiatega ühilduvate kliendikontakti- ja kalendriprogrammide (nt Microsoft Office Outlook 2007) metaandmete sünkroonimiseks.

Dokumendi põhiveerud

Metaandmete kogumi Dublin Core Metadata Set standardsed dokumendiveerud.

Tööülesannete ja probleemide põhiveerud

Ülesannete ja probleemide loendite jaoks sobivad veerud. Neid veerge kasutatakse tavaliselt SharePointi tehnoloogiatega ühilduvate klienditoimingute ja probleemidega seotud programmide (nt Microsoft Office Outlook 2007) metaandmete sünkroonimiseks.

Rühmatöö veerud

Veerud, mis on abiks rühmatahvli tööruumis kasutatavates rühmatöö loendites.

Laiendatud veerud

Kindla otstarbega veergude komplekt.

 1. Valige loendist Saadaolevad veerud lisatav veerg ja klõpsake nuppu Lisa.

  Mitme veerutüübi kiireks lisamiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake saadaolevaid veerge, mida soovite lisada.

 2. Määrake jaotises Loendi- ja saidisisutüüpide värskendamine, kas selle saidisisutüübi tütarsisutüübid värskendatakse tehtud muudatustega.

 3. Pärast soovitud veergude lisamise lõpetamist klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Uue veeru lisamine saidisisutüübile

Alltoodud juhiseid järgides saate määratleda uue veeru ja lisada selle saidisisutüübile. Pidage meeles, et loodav veerg on saadaval loomissaidil ja selle kõigil tütarsaitidel. Pärast uue veeru loomist saate selle lisada muudele sisutüüpidele ning loenditele ja teekidele. Kui te ei soovi, et uut veergu kasutaksid teised, siis saate selle peita, lisades selle rühma nimega "_peidetud."

 1. Minge saidile, kus on määratletud sisutüüp, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüs Saiditoimingud  Saiditoimingud nuppu Saidi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake saidisisutüüpide galerii lehel selle saidisisutüübi linki, mida soovite muuta.

  Kuvatakse valitud saidisisutüübi konfiguratsioonileht.

 5. Klõpsake jaotises Veerud linki Lisa uuest saidiveerust.

  Kuvatakse uue saidiveeru leht.

 6. Tippige lehe jaotisse Nimi ja tüüp uue veerutüübi nimi ja valige selles veerus talletatava teabe tüüp.

  Veerunimed pole tõstutundlikud. Kui saidikogumis on näiteks juba määratletud veerg nimega „Kirjeldus“, siis ei saa luua uut veergu nimega „kirjeldus“.

 7. Valige jaotises Rühm olemasolev rühm või tippige nimi uue rühma jaoks, kuhu soovite uue veeru salvestada.

 8. Määrake jaotises Muud veerusätted kõik soovitud veeru lisasätted. Näiteks saate tippida veerukirjelduse, määrata veeru andmed kohustuslikuks, otsustada veergu salvestatava maksimaalse märgiarvu ja veeru vaikeväärtuse.

 9. Määrake jaotises Loendi- ja saidisisutüüpide värskendamine, kas selle saidisisutüübi tütarsisutüübid värskendatakse tehtud muudatustega.

 10. Sisestage jaotises Veeru valideerimine valem, mida soovite kasutada selle veeru andmete valideerimiseks, kui loendisse lisatakse uusi üksusi. Näiteks saate määrata suurima arvu, mille kasutaja saab veergu sisestada, või valemi abil tagada, et veergu lisataks kindlasti ka telefoninumbri suunakood.

 11. Pärast soovitud veergude lisamise lõpetamist klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Veeru eemaldamine

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüs Saiditoimingud nuppu Saidi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 4. Klõpsake muudetava saidisisutüübi nime.

Kui saidisisutüübi nimed pole hüperlingid või valimiseks saadaval, tähendab see, et see sait pärib oma saidisisutüübid mõnelt teiselt saidilt ja saidisisutüüpi peab värskendama tollel teisel saidil.

Klõpsake jaotises Veerud sisutüübist eemaldatava veeru nime.

 1. Klõpsake nuppu Eemalda. Kui teilt küsitakse kinnitust, kas soovite veeru sisutüübist eemaldada, klõpsake nuppu OK.

Saidisisutüübi veergude järjestuse muutmine

Saidisisutüübis kuvatavate veergude järjestust saate muuta, et need järgiksid mõnda teie jaoks loogilist rühmitust.

 1. Minge saidile, kus on määratletud saidisisutüüp, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüs Saiditoimingud  Saiditoimingud nuppu Saidi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake saidisisutüüpide galerii lehel selle saidisisutüübi linki, mida soovite muuta.

  Kuvatakse valitud saidisisutüübi konfiguratsioonileht.

 5. Klõpsake jaotises Veerud käsku Veergude järjestus.

 6. Veergude järjestust saate muuta jaotise Veergude järjestus veeru Järjekorranumber ripploendite abil.

  Veerujärjestuse muutmine

 7. Määrake jaotises Saitide ja loendite värskendamine, kas selle saidisisutüübi tütarsisutüübid värskendatakse tehtud muudatustega.

Veeru nõutavaks, valikuliseks või peidetuks muutmine

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüs Saiditoimingud  Saiditoimingud nuppu Saidi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 4. Klõpsake muudetava saidisisutüübi nime.

Valige teade ja sisestage tekst siia. Samuti saate määrata selle atribuudi AlertPosition.

 1. Klõpsake jaotises Veerud selle veeru nime, mille soovite kohustuslikuks muuta.

 2. Jaotises Veeru sätted tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite kasutajatele veeru teabe määramise nõutavaks teha, klõpsake nuppu Kohustuslik.

  • Kui soovite kasutajatele veeru teabe määramise valikuliseks teha, klõpsake nuppu Valikuline.

  • Kui soovite veergu peita nii, et seda ei kuvataks sisutüübi vormidel Uus, Redigeeri ega Kuva, klõpsake nuppu Peidetud.

  • Kõigi sellest saidisisutüübist sätted pärivate sisutüüpide värskendamiseks klõpsake jaotise Saitide ja loendite värskendamine väljal Kas värskendada kõik sellest tüübist pärivad sisutüübid? nuppu Jah.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Töövoo lisamine saidisisutüüpi

Märkus.: Töövoog peab enne saidisisutüüpi lisamist olema saidikogumis juurutatud. Kui lisatav töövoog pole saadaval, siis pöörduge oma serveriadministraatori poole.

 1. Minge saidile, kus on määratletud sisutüüp, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüs Saiditoimingud  Saiditoimingud nuppu Saidi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake saidisisutüüpide galerii lehel selle saidisisutüübi linki, mida soovite muuta.

  Kuvatakse valitud saidisisutüübi konfiguratsioonileht.

 5. Klõpsake jaotises Sätted käsku Töövoo sätted.

  Kuvatakse töövoo sätete muutmise leht.

 6. Klõpsake käsku Lisa töövoog.

 7. Valige töövoo lisamise lehel lisatava töövoo mall ja töövoo soovitud sätted.

  Aken Töövoo lisamine

 8. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui lisataval töövool on leht Töövoo kohandamine, siis klõpsake sellele lehele liikumiseks nuppu Edasi, valige soovitud sätted ja klõpsake nuppu OK.

  • Kui lisataval töövool pole lehte Töövoo kohandamine, siis klõpsake nuppu OK.

   Töövoogude loenditesse, teekidesse ja sisutüüpidesse lisamise kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

Lehe algusesse

Sisutüübi kirjutuskaitstuks muutmine

 1. Liikuge saidile, mille saidisisutüüpi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüs Saiditoimingud  Saiditoimingud nuppu Saidi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 4. Klõpsake muudetava saidisisutüübi nime.

  Kui saidisisutüübi nimed pole hüperlingid või valimiseks saadaval, tähendab see, et see sait pärib oma saidisisutüübid mõnelt teiselt saidilt ja saidisisutüüpi peab värskendama tollel teisel saidil.

 5. Klõpsake jaotises Sätted linki Täpsemad sätted.

 6. Klõpsake jaotise Kirjutuskaitstud osas Kas see sisutüüp peaks olema kirjutuskaitstud? raadionuppu Jah.

 7. Kõigi sellest saidisisutüübist sätted pärivate sisutüüpide värskendamiseks klõpsake jaotise Saitide ja loendite värskendamine väljal Kas värskendada kõik sellest tüübist pärivad sisutüübid? nuppu Jah.

 8. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Saidisisutüübi kustutamine

Saiditüübi loendist või teegist kustutamise korral ei saa kasutajad enam seda saidisisutüüpi kasutavat uut sisu loenditesse ega teekidesse lisada. Saidisisutüübi kustutamisel ei eemaldata varasemat seda saidisisutüüpi kasutanud sisu, mis oli loendite või teekidega seostatud ja mis nüüd eksisteerivad edasi loendi sisutüüpidena. Samuti ei kustutata selle sisutüübi põhjal loodud üksusi.

 1. Liikuge saidile, millega seotud sisutüübi soovite kustutada.

 2. Klõpsake menüüs Saiditoimingud  Saiditoimingud nuppu Saidi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidisisutüübid.

 4. Klõpsake kustutatava saidisisutüübi nime.

  Kui saidisisutüübi nimed pole hüperlingid või valimiseks saadaval, tähendab see, et see sait pärib oma saidisisutüübid mõnelt teiselt saidilt ja saidisisutüüpi peab värskendama tollel teisel saidil.

 5. Klõpsake jaotises Sätted käsku Kustuta see saidisisutüüp.

 6. Kui teilt küsitakse saidisisutüübi kustutamise kinnitust, klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×