Sõnumite koostamine, lugemine ja neile vastamine Windows 10 meilirakenduses

Märkus.: See artikkel on oma töö ära teinud ja aegub peagi. Kuna soovime vältida tõrketeateid selle kohta, et ühte või teist lehte ei leitud, eemaldame lingid, millest oleme teadlikud. Kui olete ise loonud sellele lehele viivaid linke, eemaldage need. Üheskoos aitame tagada veebi korraspüsimise.

Windows 10 rakendusega meilirakendus saate kiirelt lugeda ja vastata mitmest kontost pärit sõnumitele, saata faile ja pilte ning häälestada automaatselt vastuse, kui olete eemal. Rakenduse meilirakendus saate kasutada mis tahes Windows 10 arvutis või seadmes (sh telefonides).

Lisateavet meilikonto häälestamise kohta leiate teemast Meilikonto häälestamine rakenduses Windows 10 Mail for Windows 10. Kui teil on probleeme sõnumite saatmise või vastuvõtmisega või te ei näe mõnda või kõiki oma sõnumeid või kalendrikirjeid, vaadake teemat kus on minu meilisõnumid või sündmused?

Sõnumite koostamine ja saatmine

Kui loote uue sõnumi, saate muuta fonte, lisada faile, pilte, tabeleid ja linke, määrata sõnumi tähtsuse, kontrollida õigekirja, suumida sisse või välja või leida sõnumi sees oleva teksti.

Märkused: 

 • Te ei saa määrata kõigi uute sõnumite vaikefondi ega teksti värvi. Teie tehtud muudatused rakenduvad ainult sõnumile, mida parajasti koostate.

 • Windows 10 meilirakendus ei luba teil Väljaminevatele sõnumitele lugemisteatist määrata.

Uue sõnumi loomine

 1. Valige Kuva ülaosas Uus meilisõnum. Kui te ei näe käsku Uus meilisõnum, valige sümbol +.

  Märkused: 

  • Kui kasutate Windows 10 meilirakendus mitme meiliaadressiga ja te pole oma sisendkausta linkinud, avab uue meilisõnumi valimine uue sõnumi, mis sisaldab teie hetkel kuvatavat meilikontot.

  • Kui olete linkinud Sisendkaustad mitmest meiliaadressist, kuvatakse uue meilisõnumi valimisel teie lingitud meiliaadresside loend. Vali oma eelistatud meiliaadress, et avada uus sõnum.

 2. Adressaatide lisamiseks tippige väljale Adressaat meiliaadress või valige kontaktide loendi kuvamiseks Adressaatide lisamine meilisõnumisse ikooni Lisa adressaadid . Kui soovite kellegi koopia või Salakoopia, valige koopia & Salakoopia.

 3. Kui olete sõnumi koostamise lõpetanud, valige saada. Kui otsustate sõnumit mitte säilitada, valige Loobu. Kui te ei vali mõnda järgmistest suvanditest ja te ei vali sõnumiloendis mõnda muud sõnumit, Windows 10 meilirakendus salvestab teie uue sõnumi kausta Mustandid . Kui soovite hiljem naasta, valige mustandite kaust ja seejärel valige mustandite loendist oma sõnum.

Fontide muutmine, õigekirja kontrollimine ja emodžid, piltide, failide, tabelite ja linkide lisamine

Windows 10 meilirakendus toetab kõiki fonte, fondi suurusi, värve ja eri vormingu suvandeid. Saate lisada ka faile, pilte, linke ja tabeleid. Lõpetuseks saate kontrollida õigekirja, määrata olulise, suumida sisse või välja ja otsida sõnumist. 

Vaikefondi muutmiseks valige sätted Nupp „Sätted“ > vaikefondi. Vaikefondi muutmine mõjutab ainult praegu kasutatavat seadet. Kui muudate vaikefondi, ei rakendu see muudele seadmetele.

 • Fontide muutmine ja teksti esiletõstmine

  Kui soovite muuta oma fonti uues sõnumis, kasutage menüü Vorming nuppe paks, kursiiv ja allakriipsutus või kasutage kindla fondi ja fondi suuruse valimiseks, esiletõstmise lisamiseks või fondi värvi muutmiseks parempoolset nuppu allakriipsutus.

  Menüü Vorming pilt

  Märkus.: Te ei saa määrata kõigi uute sõnumite vaikefondi ega teksti värvi. Teie tehtud muudatused rakenduvad ainult sõnumile, mida parajasti koostate.

 • Vaikefondi muutmine

 • Emodžid, failide, tabelite, piltide ja linkide lisamine

  Menüü Lisa abil saate sõnumile lisada mitmesugust tüüpi sisu.

  Menüü Lisa pilt

  Märkus.: Menüü Lisa ei lase teil lisada tabeleid, pilte ega linke, kui kursor pole sõnumi kehas. Kui redigeerite endiselt välja Adressaat või sõnumi teema, pole need suvandid saadaval.

  Meilisõnumile manuse lisamiseks valige suvand failid .

  Pildi lisamiseks, nii et adressaat näeks pilti meilisõnumi sisus, valige pildid.

  Märkus.: Saate lisada pilte nii failidena kui ka piltidena. Kui valite failid, ei pruugita pilti kuvada, kui adressaat meilisõnumi avab, kuid adressaat saab siiski pildi avada, kui topeltklõpsate manustatud faili.

  Tabeli lisamiseks valige Tabel. Vaikimisi lisatakse sõnumile tabel, kus on kolm rida ja kolm veergu. Rea või veeru või veeru lisamiseks klõpsake nuppu Kustuta , et kustutada rida või veerg või lisa. Saate tabeli ilme ja ilme kohandamiseks kasutada muid tööriistaribal kuvatavaid nuppe.

  Kui soovite veebisaidile hüperlingi lisada, valige link. Kui soovite kuvada midagi muud kui lingi URL või aadress, täitke väli kuvatav tekst. Vastasel juhul võite selle välja tühjaks jätta. Kui olete aadressi välja täitnud lingi URL-iga, valige Lisa.

  Emodžid lisamiseks klõpsake nuppu emotikon , et avada emotikonide valija. Saadaolevaid emodžisid saate sirvida valijaakna allservas asuvates kategooriates. Soovi korral saate ka tippida konkreetse emodži märksõna. 

  Märkus.: Emodživalija kasutamiseks peab teil olema Windowsi versioon 1809 või uuem väljaanne.

 • Õigekirja kontrollimine, meilisõnumile tähtsuse seadmine, suumimine või sõnumi sees otsimine

  Menüü Suvandid pilt

  Õigekirja kontrollimiseks klõpsake nuppu Õigekiri . Õigekirjakontroll kasutab Windowsis vaikimisi kasutatavat keelt, kuid saate valida mõne muu õigekirjakontrolli keele valimiseks suvandi Õigekiri kõrval oleva rippmenüüs.

  Kui teie sõnum on väga oluline, saate valida hüüumärk. Paljud meiliprogrammid kuvavad kõrge prioriteediga sõnumid teisiti kui need, millel pole suurt tähtsust. Kui teie sõnum pole oluline (nt FYI, mida adressaat ei pea kiiresti lugema), saate valida allanoole, et märkida sõnum väikese prioriteedina.

  Kas teil on vaja otsida sõna või fraasi oma sõnumist? Valige Otsija tippige sõna või fraas. Tõstetakse esile iga sõna või fraasi eksemplar.

  uue sõnumi kuvamise viisi muutmiseks klõpsake nuppu Suum . See ei mõjuta mingil viisil fondi suurust.

  Märkus.: Windows 10 meilirakendus ei luba teil oma Väljaminevatele sõnumitele lugemisteatist määrata või luua reegleid, mis edastavad või paigutavad sõnumeid kaustadesse automaatselt.

Sõnumite lugemine ja neile vastamine

Kui olete Windows 10 meilirakendus konto lisanud, saate alustada rakenduse kasutamist sõnumite lugemiseks ja neile vastamiseks. Kõik uued sõnumid kuvatakse sõnumiloendis vasakul lugemispaanil.

Märkus.: Windows 10 meilirakendus ei saa sõnumiloendi ega lugemispaani peita.

Meilisõnumi ülaosas asuvast tööriistaribalt saate meilisõnumile vastata, neile vastata, neid edasi saata, kustutada ja lipuga märkida. Kui valite veel Ikoon Rohkem , saate võtta täiendavaid toiminguid (nt sõnumi mitteloetuks märkimine, sõnumi teisaldamine teise kausta, sõnumi sees liikumine, sõnumite otsimine, sõnumi salvestamine EML-failina ja sõnumi printimine).

Sõnumite lugemine

Kõigi sõnumite loend kuvatakse sõnumiloendis. Meilisõnumite esmakordsel häälestamisel rühmitatakse sõnumid vestluse alusel (teema) ja meilisõnumi esimesed sõnad kuvatakse teema all olevas sõnumiloendis. Sõnumi lugemiseks valige see sõnumiloendis ja sõnum avatakse lugemispaanil. Lugemispaanil ei saa välja lülitada, lugemispaani eemaldada või uues aknas sõnumit avada.

 • Sõnumite loetuks märkimine

  Kui teisaldate sõnumite loendis ühelt sõnumist järgmisele, Windows 10 meilirakendus märgib sõnumi automaatselt loetuks. Saate selle välja lülitada või valida mõne muu käitumise, valides sätted > lugemist ja valides ühe üksuse loetuks märkimise valikutest.

 • Rühma väljalülitamine vestluse alusel või sõnumi esimeste sõnade peitmine

  Valige sätted > lugemine. Liikuge kerides jaotisse vestlus ja kasutage liugurit, et lülitada välja Kuva eelvaate tekst ja/või Kuva vestluse alusel korraldatud sõnumid kas sees või väljas. Kui teil on mitu kontot, rakendub vestluse alusel korraldatud sõnumite kuvamise valik ainult konto ripploendis Select Account (konto) kuvatud kontole.

 • Sisu allalaadimine

  Kui kuvatakse X või kohatäide, kus pilt peaks olema või kuvatakse teade, et osa sõnumi sisust ei laaditud alla, võite kerida sõnumi lõppu, et valida sõnumite ja Piltide allalaadimine. Kui soovite muuta seda sätet kõigi sõnumite jaoks, nii et kogu sisu laaditakse automaatselt alla, valige sätted , > lugemist. Valige jaotises väline sisuoma konto ja seejärel lülitage automaatselt alla välised pildid ja laadi vormingud.

 • Nooltega sirvimise kasutamine

  Nooltega sirvimine võimaldab klõpsata lugemispaanil ja asetada kursori suvalisse kohta tekstirea. Seejärel saate kasutada NOOLEKLAHVE, et liikuda üles või alla joone või serva järgi, et sõnumis oleks märk. Nooltega sirvimine on vaikimisi välja lülitatud. Selle sisselülitamiseks valige sätted > lugemine. Funktsiooni sisselülitamisekskasutage jaotises nooled sirvimistliugurit.

Sõnumitele vastamine

Kui vastate, vastate kõigile või saadate sõnumi edasi, kaasatakse algne sõnum. Te ei saa seda käitumist muuta, kuid saate valida kogu sõnumi teksti ja selle kustutada.

Märkus.: Sõnumile vastamisel kaasatakse algne sõnum vastusesse, kuid kõik manused pole. Kui saadate sõnumi edasi, saadetakse adressaadile kogu sõnum (sh manused).

Tippige oma vastus, lisage vajalikud manused, tabelid, pildid või lingid ja klõpsake siis sõnumi saatmiseks paremas ülanurgas nuppu saada . Kui otsustate, et te ei soovi sõnumit saata, klõpsake käsku Hülga.

Sõnumite märkimine lipuga

Saate määrata lipu sõnumite jaoks, mida soovite hõlpsalt leida. Lipu määramiseks valige lugemispaanil suvand Sea lipp . Lipu eemaldamiseks klõpsake käsku Eemalda lipp .

Sõnumiloendis saate filtreerida ainult lipuga märgitud üksuste kuvamiseks, valides sõnumiloendi kõrval oleva ripploendi ja märkides ruudu märgitud.

Mustanditega töötamine

Kui te ei saada või hülgate sõnumit, salvestatakse see automaatselt kausta Mustandid . Mustandisse naasmiseks valige kaust Mustandid ja seejärel valige oma sõnum. Kui olete sõnumi redigeerimise lõpetanud, valige saada.

Kui teie sisendkaustas kuvatakse sõnumeid vestluse alusel, kuvatakse kõik vastuste ja edasisaadetavate sõnumite Mustandid algse sõnumiga rühmitatud sisendkaustas. Kui lülitate funktsiooni vestluse alusel välja, on need Mustandid nähtavad ainult kaustas Mustandid .

Rämpsposti käitlemine

Rämpspost või rämpspost on levinud probleem. Kui teile kuvatakse meilisõnum, mis on ilmselt Rämpspost, saate sõnumiloendis sõnumit paremklõpsata ja valida käsu Teisalda rämpspostiks. See eemaldab sõnumi sisendkaustast ja saadab selle kausta Rämpspost. Rämpspostile liikumiseks saate korraga valida vaid ühe sõnumi.

Näpunäide.: Kõik meilikontod ei toeta rämpsposti teisaldamist.

Vaate kohandamine

Windows 10 meilirakendus ei toeta lugemispaani või sõnumiloendi teisaldamist, peitmist ega suurust. Kausta paani laiendamiseks või ahendamiseks valige ekraani ülaosas Ikoon laiendamine ja ahendamine .

Kui sulgete paani kaustad, saate luua uue sõnumi, kui valite selle + sümboli.

Minu meilisõnumid võtavad liiga kaua aega, et saabuda või ma ei leia vanemaid sõnumeid

Windows 10 meilirakendus meilisõnumite kontrollimist kindlate ajavahemike järel. Kui soovite otsida meilisõnumeid sagedamini või kasutada vanemaid sõnumeid, saate muuta sünkroonimise sätteid.

 1. Valige sätted Nupp „Sätted“ > Halda kontosidja valige konto, mida soovite muuta.

 2. Valige Muuda postkasti sünkroonimissätteid.

  • Uute sõnumite sagedasemaks otsimiseks valige jaotises uue sisu allalaadiminesobiv intervall.

   Märkus.: Vaikesäte põhineb minu kasutusel, mis võtab arvesse vastuvõetud sõnumite arvu, teie Interneti-ühendust ja aku kasutusaega.

  • Varasemate sõnumite kuvamiseks valige väljal Laadi alla meilid, mis on saadetud väärtus suvalisel ajal.

Kas teil on probleeme või vajate lisateavet?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×