Sõnumi või üksuse otsimine kiirotsingu abil

Sõnumi või üksuse otsimine kiirotsingu abil

Kas otsite mahukast sisendkaustast olulist sõnumit? Kiirotsingu abil saate Outlookis kiiresti üksuseid otsida. Kiirotsingupaan on saadaval kõigis Outlooki kaustades (nt Elektronpost, Kalender ja Ülesanded).

Näpunäiteid kiirotsingu abil täpsemate tulemite saamiseks leiate teemast Otsingukriteeriumide piiritlemine.

Selle artikli teemad

 1. Klõpsake ekraani allservas navigeerimisribaI valikut Elektronpost.

  Tekstivaatega navigeerimisriba

  Kui sellist vaadet ei kuvata, võib olla sisse lülitatud „Tihendatud navigeerimine”, mille korral kuvatakse hoopis ikoonid:

  Ikoonivaatega navigeerimisriba

  Lisaks „Tihendatud navigeerimise” aktiveeritusele võib olla minimeeritud kaustapaan, mille tõttu on ikoonid paigutatud vertikaalselt. Kaustapaani saate laiendada, klõpsates nuppu Minimeeri või Suurenda:

  Ikoonivaade minimeeritud kaustapaani korral

 2. Otsige üles otsinguväli. See paikneb sõnumite kohal:

  Kiirotsinguväli sõnumite kohal

 3. Mõne sõnumis leiduva sõna või mõnelt kindlalt isikult saabunud sõnumi otsimiseks tippige otsinguväljale otsitav sõna või isiku nimi (sobib nii ees- kui ka perekonnanimi või nime osa). Kuvatakse sisestatud sõna või nime sisaldavad sõnumid, kusjuures otsinguväljale sisestatud otsitekst on otsingutulemites esile tõstetud.

  Üksikut otsitavat sõna sisaldavad otsingutulemid

 4. Tulemite piiritlemiseks saate otsingut muuta. Esitame mõne sagedamini ette tuleva näite.

  • Selleks et leida sõnumid, mis sisaldavad täpselt fraasi „kulude aruanded”, tippige fraas „kulude aruanded” (koos jutumärkidega).

  • Kui soovite leida sõnumid, milles sisalduvad nii sõna „kulud” kui ka „aruanne”, tippige fraas „kulud AND aruanne” („AND” tuleb sisestada suurtähtedega), seejuures pole tähtis, millises järjestuses sõnad on. Saate kasutada ka operaatorit „OR”.

  • Kui soovite leida sõnumid, milles sisaldub sõna „kulud”, ent ei sisaldu sõna „aruanne”, tippige fraas „kulud NOT aruanne” („NOT” tuleb sisestada suurtähtedega).

 5. Kui olete lõpetanud, saate otsinguvälja tühjendada, klõpsates otsinguväljal nuppu X .

Kui te ei leia otsitavat, piiritlege oma otsingut lindi otsinguriistade abil. Kui klõpsate otsinguvälja, saate lindi vasakus servas valida otsinguulatuse suvandi. Kui olete ulatuse valinud, saate otsingu täpsemaks piiritlemiseks valida muid suvandeid (nt teemarea või saatja).

Ulatus (otsimiskoha valimine). Siin saate valida, kas otsitakse mõnest kindlast kaustast (nt kõik postkastid) või ainult valitud kaustast. Enamasti on valitud teie sisendkaust.

Otsingutulemite piiritlemiseks ulatuse valimine

Täpsem piiritlemine (otsitava valimine). Kui ulatus on valitud, saate lisada muid kriteeriume rühmas Täpsem piiritlemine. Suvandi valimisel lisab Outlook otsinguväljale otsingu piiritlemiseks erilise skripti.

Otsingutulemite piiritlemine rühmade piiritlemise suvandite abil

Suvandid

 • Saatja: otsingutulemid filtreeritakse nii, et kuvatakse vaid kindla saatja isiku saadetud sõnumid. Näiteks saate otsida kõiki Sara saadetud meilisõnumeid.

 • Teema: otsingutulemid filtreeritakse vastavalt meilisõnumi teemareale. Näiteks saate otsida kõiki sõnumeid, mille teemareal on sõna „aruanne“.

 • Manustega: kuvatakse kõik manustega sõnumid.

 • Kategoriseeritud: valige kategooria, et näha kõiki kindla kategooria lipuga märgitud sõnumeid.

 • Sel nädalal: valige rippmenüüst ajavahemik otsingutulemite piiritlemiseks vastavalt sõnumite saabumisajale.

 • Saadetud: valige rippmenüüst suvand tulemite filtreerimiseks vastavalt meilisõnumite adressaatidele. Näiteks saate valida sõnumid, kus teid oli lisatud adressaadina koopiaväljale või mis saadeti kindlale isikule.

 • Lugemata: kuvatakse kõik lugemata sõnumid valitud kaustas.

 • Flagged: brings up messages that you flagged to follow up.

 • Tähtis: kuvatakse kõik sõnumid, mis on märgitud oluliseks.

 • Rohkem: valige otsingutulemite täpsemaks piiritlemiseks veel suvandeid. Näiteks saate filtreerida tundlikkuse või sõnumi suuruse alusel.

Suvandeid saab ka kombineerida.

Näide. Saate otsida kõiki eelmisel kuul Saralt saadud sõnumeid, mille teemareal on sõna „aruanne“.

Selle näite jaoks otsingu häälestamine.

 1. Veenduge, et valitud on Sisendkaust ja seejärel klõpsake välja Otsing.

 2. Valige jaotises Ulatus suvand Alamkaustad.

 3. Esiletõstetud teksti asendamiseks otsinguväljal klõpsake valikut Saatja ja tippige nimi Sara.

 4. Esiletõstetud teksti asendamiseks otsinguväljal klõpsake valikut Teema ja tippige sõna aruanne.

 5. Valige suvandi Sel nädalal kõrval olevast rippmenüüst Eelmine kuu.

  Otsinguriistade suvandite näide

Kas saite liiga palju tulemeid? Või ei leidnud otsitavat?

 1. Klõpsake otsinguvälja.

 2. Klõpsake menüüs Otsing nuppu Otsinguriistad > valige Täpsem otsing.

  Täpsem otsing otsinguriistade menüüs

Dialoogiboks Täpsem otsing saate määrata palju keerukamaid kriteeriume ning isegi otsida kalendrist, kontaktiloendist, märkmetest ja tööülesannetest.

 1. Klõpsake vahekaarti Täpsemalt.

 2. Klõpsake jaotises Lisakriteeriumide määratlemine nuppu Väli ja seejärel klõpsake käsku Kõik meilisõnumite väljad. Kuvatakse nende väljade menüü, mille järgi saate otsida, nt Saatja, Adressaat, Vastuvõtuaeg, Teema jpt.

  Täpsema otsingu väljadega menüü

 3. Valige katsetamiseks kõigepealt väli, seejärel tingimus ja väärtus. Näide.

  Saatja/sisaldab/Kati otsib sõnumeid, mille saatja nimes sisaldub „Kati“. Antud juhul kasutame tingimusena valikut sisaldab tingimuse on (täpselt) asemel, nii et me ei pea otsima täpset vastet. Näiteks kui Kati meilikasutajanimi on „Kati Jordan”, siis otsing Saatja / on (täpselt) / Kati ei tööta, sest meil oleks vaja määrata Kati täisnimi „Kati Jordan“, et saada täpne vaste. Seega on märksa mugavam kasutada tingimust sisaldab.

 4. Lisage katsetamiseks nii palju täiendavaid tingimusi, kui vaja või soovite. Lisame veel kolm.

Otsing Saatja | Sisaldab | Kati otsib sõnumeid kelleltki, kelle nimes sisaldub „Kati“. Arvestage, et kasutame tingimusena valikut sisaldab tingimuse on (täpselt) asemel, nii et me ei pea otsima täpset vastet. Näiteks kui Kati meilikasutajanimi on „Kati Jordan”, siis otsing Saatja | on (täpselt) | Kati ei tööta, sest meil oleks vaja määrata Kati täisnimi „Kati Jordan”, et saada täpne vaste. Seega on märksa mugavam kasutada tingimust sisaldab.

Oletagem, et lisasite ka need tingimused:

 • Vastuvõtuaeg | vahemikus | 1.05.13 ja 31.05.13

 • Sõnum | sisaldab | eelarve

 • Saaja | sisaldab | Elmu

  Otsingutingimuste loendi koostamine

Nüüd otsib Outlook sõnumeid, mille saatja nimes sisaldub „Kati“, mis saabusid sisendkausta 2013. aasta maikuus, mille tekstis sisaldub sõna „eelarve” ning mis (lisaks teile) on saadetud ka inimesele, kelle nimes sisaldub „Elmu“. Siin on esitatud suurendatud vaade loendist nelja lisatud kriteeriumiga.

Väljad, tingimused ja väärtused

Lõpuks klõpsake otsingu käivitamiseks nuppu Käivita otsing.

Täpsema otsingu tulemid

Kui olete kindel, et vajate üle 250 otsingutulemi, saate tulemite piirarvu eemaldada.

 1. Valige Fail > Suvandid > Otsing.

 2. Tühjendage jaotises Tulemid ruut Suurenda otsingukiirust, piirates kuvatavate tulemite arvu.

Selle artikli teemad

 1. Valige navigeerimispaanil kaust, millest soovite otsida.

 2. Tippige otsitav tekst väljale Kiirotsing.

  Väli Kiirotsing

  • Tipitud teksti sisaldavad üksused kuvatakse tulemiloendis esiletõstetult.

  • Otsingu täpsemaks piiritlemiseks tippige rohkem märke.

 3. Otsingu laiendamiseks nii, et soovitud teksti otsitaks kõigist kaustadest, valige Proovi uuesti otsida.

  Märkused: 

  • Järjepunkti viimiseks uuesti väljale Kiirotsing vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+E.

  • Kui olete otsingu lõpetanud, saate otsinguvälja tühjendada, klõpsates kiirotsingu välja kõrval olevat nuppu Sule otsing Nupp Sule otsing .

  • Soovitud teksti otsitakse ka manustest, kuid manustest leitud otsingutulemeid ei tõsteta esile.

Otsingu täpsemaks piiritlemiseks saate lisada kriteeriume. Väljal Kiirotsing klõpsamisel või tippimisel luuakse menüü Otsinguriistad. Otsingu saate täpsemaks muuta jaotises Piiritlemine toodud kriteeriumisuvandite abil.

Lindi menüü Otsinguriistad

Märkus.:  Lisatavad otsinguväljad olenevad sellest, kus te Outlookis asute, nt Elektronpost, Kalender, Kontaktid, Ülesanded, Märkmed, Kaustaloend või Päevik. Otsinguväljad olenevad ka Outlooki meiliprofiilist, mida parasjagu kasutate. Otsinguväljad jäävad pärast Outlookist väljumist ja Outlooki taaskäivitamist alles. Otsingupäring ei jää alles.

10 viimatist otsingut salvestatakse ning neid saate uuesti kasutada.

 • Klõpsake välja Kiirotsing ja valige menüü Otsinguriistad jaotisest Suvandid käsk Viimatised otsingud ja klõpsake otsingusõna või -fraasi, mida soovite uuesti kasutada.

  Lindi käsk Viimatised otsingud

Vt ka:

Otsingukriteeriumide piiritlemine paremate otsingute tagamiseks Outlookis

Selle artikli teemad

 1. Valige aknas Elektronpost kaust, kust soovite otsida.

 2. Tippige otsitav tekst väljale Kiirotsing.

  • Tipitud teksti sisaldavad sõnumid kuvatakse paanil Kiirotsingu tulemid ning otsitav tekst on esile tõstetud.

   Märkus.: Vaikimisi pole otsingu alustamiseks tarvis nuppu Otsi klõpsata Nupu pilt . Nupp Otsi on lubatud ainult juhul, kui olete dialoogiboksisOtsingusuvandid tühjendanud ruudu Võimalusel kuva tulemused päringu tippimise ajal. Täpsemat teavet leiate selle artikli jaotises „Kiirotsingu suvandite muutmine“.

  • Otsingu täpsemaks piiritlemiseks tippige rohkem märke.

 3. Otsingu laiendamiseks nii, et soovitud teksti otsitaks kõigi akna Elektronpost kaustadest, klõpsake otsingutulemite all asuvat linki Proovi uuesti otsida kõigist meiliüksustest.

  Soovi korral võite ka klõpsata navigeerimispaani jaotises Meilikaustad valikut Kõik meiliüksused või vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + ALT + A.

  Otsingutulemid

  1. Klõpsake kausta, kust soovite otsida.

  2. Tippige otsitav tekst väljale Kiirotsing.

  3. Tipitavat teksti sisaldavad sõnumid kuvatakse tulemiloendis, otsitav tekst esile tõstetud.

  4. Klõpsake välja Kiirotsing ja käivitage uus otsing.

  5. Klõpsake otsingu laiendamiseks ja kõigi akna Elektronpost kaustade kaasamiseks.

Kui soovite vaadata näiteid selle kohta, kuidas leida täpselt otsitavat teksti, lugege teemat Otsingukriteeriumide piiritlemine Outlookis paremate otsingutulemite saamiseks.

Märkused: 

 • Järjepunkti viimiseks uuesti väljale Kiirotsing vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + E.

 • Pärast otsingu lõpetamist ja soovitud meilisõnumi tulemiloendist leidmist saate otsinguvälja tühjendada. Outlook jätab viimati valitud üksuse aktiivseks.

 • Soovitud teksti otsitakse ka manustest, kuid manustest leitud otsingutulemeid ei tõsteta esile.

Otsingu täpsemaks piiritlemiseks saate lisada kriteeriume.

 1. Klõpsake paanil Kiirotsing noolt Laienda päringukoostur.

  Paan Kiirotsing

 2. Otsingukriteeriumide lisamiseks tippige otsitav tekst reale Saatja, Keha, Teema või Adressaat.

  Kriteeriumide lisamine

 3. Päringukoosturis suurema hulga otsinguväljade kuvamiseks klõpsake nuppu Lisa kriteeriume ja valige siis loendist soovitud otsinguväljad.

  Näpunäide.: Päringukoosturist saate otsinguvälju ka kustutada. Selleks klõpsake otsinguväljade loendis nuppu Eemalda.

 4. Sisestage otsingukriteeriumid uutele otsinguväljadele.

  Kriteeriumide otsinguväljadele sisestamise ajal kuvab väli Kiirotsing kriteeriume päringusüntaksina. Süntaks hõlmab otsingukriteeriume neile järgneva kooloniga ja sisestatud kriteeriumiväärtust, nagu näidatud alloleval illustratsioonil. Kui olete otsingupäringusüntaksiga juba rohkem tuttav, saate otsinguväljade kasutamise asemel päringu tippida väljale Kiirotsing.

  Paan Kiirotsing

 5. Vaadake otsingutulemeid kiirotsingupaani all asuvas loendis.

  Märkused: 

  • Lisatavad otsinguväljad olenevad sellest, kus te Outlookis asute, nt Elektronpost, Kalender, Kontaktid, Ülesanded, Märkmed, Kaustaloend või Päevik. Otsinguväljad olenevad ka Outlooki meiliprofiilist, mida parasjagu kasutate. Otsinguväljad jäävad pärast Outlookist väljumist ja Outlooki taaskäivitamist alles. Otsingupäring ei jää alles.

Outlook kuvab kuni kümme teie viimast otsingut.

 • Klõpsake paanil Kiirotsing noolenuppu, valige käsk Viimatised otsingud ja valige siis loendist soovitud otsing.

  Otsingupaan

Alamkaustade kaasamine kiirotsingusse

Kiirotsingu abil saate soovitud teavet otsida kõigist Outlooki kaustaloendi kaustadest (sh alamkaustadest), kuid kõigist kaustadest otsimise võimalus pole vaikimisi valitud. See otsingusuvand tuleb teil endal sisse lülitada.

 1. Valige menüü Tööriistad käsk Kiirotsing ja klõpsake käsku Otsingusuvandid.

  Samuti võite klõpsata esmalt paani Kiirotsing noolenuppu ja seejärel käsku Otsingusuvandid.

 2. Tehke jaotises Kiirotsingupaan valik Kõik kaustad.

Kausta Kustutatud kaasamine kiirotsingusse

Kõigist meiliüksustest otsimine ei hõlma vaikimisi kausta Kustutatud. Kausta Kustutatud kaasamiseks tehke järgmist.

 1. Valige menüü Tööriistad käsk Kiirotsing ja klõpsake käsku Otsingusuvandid.

  Samuti võite klõpsata esmalt paani Kiirotsing noolenuppu ja seejärel käsku Otsingusuvandid.

 2. Märkige jaotises Kustutatud ruut Kaasa kõigist üksustest otsimisel sõnumid iga andmefaili kaustast Kustutatud.

Andmefailide kaasamine otsingusse

Vaikimisi kaasab Outlook järgmised andmefailid, kui otsinguks on valitud Kõik meiliüksused.

 • Kõik indekseeritud andmefailid Nende hulka kuuluvad isikliku kausta failid (.pst) ja ühenduseta kaustade failid (.ost). Indekseerimine tagab kiirotsingu kiiruse.

 • Teie vaikemeilikonto Outlooki andmefail (sõltumata sellest, kas see on indekseeritud või mitte).

Soovi korral saate otsingusse kaasamiseks valida suvalise andmefaili.

Kõik meiliüksused

NB!: Otsingusse kaasatavate andmefailide valimisel on mõtet üksnes juhul, kui otsingualaks on valitud Kõik meiliüksused, kuna ainult sel juhul otsitakse andmeid mitmest andmefailist.

Otsingusse kaasatavate andmefailide valimine

 1. Klõpsake akna Elektronpost navigeerimispaanil kausta Kõik meiliüksused noolenuppu.

 2. Valige otsingutesse kaasatava või otsingutest väljajäetava andmefaili nimi.

  Siin on mõned näited.

  • Oletagem näiteks, et kasutate oma POP3-kontot ainult koduste ja isikliku sisuga meilisõnumite jaoks ning soovite tööl otsida ainult töise meilikontoga seotud kaustadest. Sel juhul tühjendage ruut Kodune e-post, et see otsingust välja jätta.

  • Otsingust on sageli mõistlik välja jätta ka mahukate arhiivikaustade andmefailid.

  • Võib-olla töötate õigusbüroos ja hoiate eri juhtumite kohta teavet eri PST-andmefailides, mis on lahti. Kui töötate kindla juhtumiga, ei soovi te ilmselt, et teiste juhtumite PST-failid kaasataks kindla juhtumiga seotud otsingutesse.

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Kiirotsing ja siis käsku Otsingusuvandid.

  Teine võimalus on klõpsata esmalt paani Kiirotsing noolenuppu ja seejärel käsku Otsingusuvandid.

 2. Valige soovitud suvandid.

  Indekseerimine

  • Indekseeri nende andmefailide sõnumid    – valige andmefailid, mille Outlook peaks otsingute jaoks indekseerima.

  • Teavita mind, kui tulemused võivad olla piiratud, kuna otsingu indekseerimine pole lõpule viidud    – see suvand on vaikimisi valitud. Kui kõigi otsingutulemuste kuvamine viibib, kuna Outlook pole valitud andmefailides kõigi sõnumite indekseerimist lõpetanud, kuvab Outlook paanil Kiirotsing sõnumi. Sõnumi klõpsamisel avatakse dialoogiboks, kus on näidatud, kui palju üksusi on veel indekseerida jäänud. Tühjendage ruut, kui te ei soovi neid sõnumeid näha.

   Otsing

  • Võimalusel kuva tulemused päringu tippimise ajal     – see suvand on vaikimisi valitud. Tühjendage ruut, kui te ei soovi tippimise ajal otsingutulemusi kuvada. Näiteks ei soovi te võib-olla otsingutulemusi näha enne, kui olete vajutanud sisestusklahvi (ENTER) või klõpsanud nuppu Otsi. Nupp Otsi Nupu pilt on lubatud ainult siis, kui tühjendate selle suvandi märkeruudu. Samuti soovite võib-olla selle ruudu tühjendada seetõttu, et otsingutulemusi ei kuvata nii kiiresti, nagu sooviksite.

  • Suurenda otsingukiirust, piirates kuvatavate tulemuste arvu    – see suvand on vaikimisi valitud. Kui otsing tagastab eriti arvukalt tulemusi, piirab Outlook kuvatavate tulemuste arvu, et otsingut kiirendada, ja kuvab ainult viimatised üksused. Outlook kuvab paanil Kiirotsing sõnumi, mis annab teile sellest piirangust teada. Saate seda sõnumit klõpsata ja avada dialoogiboksi, kus on näha kõik tulemused.

  • Tõsta otsinguterminid tulemustes esile     – see suvand on vaikimisi valitud. Tühjendage ruut, kui te ei soovi otsingutulemusi esile tõsta. Kui soovite muuta esiletõstuvärvi, klõpsake nuppu Muuda ja seejärel valige värv dialoogiboksis Värv.

   Kustutatud üksused

  • Kaustast Kõik üksused otsimisel kaasa igasse andmefaili kausta Kustutatud sõnumid     – see suvand on vaikimisi valitud. Valige see märkeruut, kui soovite kõigist meiliüksustest otsimise korral kaasata otsingusse ka kustutatud üksused.

   Kiirotsingupaan

  • Kaasa ainult järgmiste üksuste tulemused:     – suvand Praegune kaust on valitud vaikimisi. Kui soovite, et kõik otsingud kaasaksid kõik Outlooki kaustaloendi kaustad, valige ruut Kõik kaustad.

Vaata ka

Otsingukriteeriumide piiritlemine paremate otsingute tagamiseks Outlookis

Indekseerimise lähtestamine kiirotsingukataloogi uuesti koostamise kaudu

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×