Rikkaliku teksti välja kohandamisviisid

Pärast rikkaliku teksti välja lisamist vormimallile saate seda kohandada, muutes dialoogiboksis Rikkaliku teksti väli: atribuudid selle atribuute ja sätteid. Selle dialoogiboksi avamiseks vormimallil topeltklõpsake rikkaliku teksti välja, mille atribuute soovite muuta.

Järgmises tabelis kirjeldatakse mõningaid rikkaliku teksti välja kohandamise viise ja nende kasutamise põhjusi. Ehkki tabelis pole antud üksikasjalikku teavet dialoogiboksi Rikkaliku teksti väli: atribuudid suvandite kohta, saate saadaolevatest suvanditest siiski ettekujutuse.

Märkused: 

  • brauseriga ühilduv vormimall kujundamisel pole dialoogiboksi Rikkaliku teksti väli: atribuudid teatud funktsioonid saadaval. Näiteks ei saa te määrata valikuliselt rikkaliku teksti vormingusuvandeid (nt märgivormingut ja lõigupiire).

  • Kui teie vormimalli aluseks on andmebaas, skeem või mõni muu olemasolev andmeallikas, siis ei pruugi te saada kohandada juhtelemendi kõiki aspekte. Näiteks võite saada muuta juhtelemendi suurust, kuid mitte selle välja või rühma nime, mis on tuletatud olemasolevast andmeallikast.

Vahekaart

Toiming

Üksikasjad

Andmed

Seostuva välja nime muutmine

Uue tühja vormimalli kujundamisel saate muuta juhtelemendi välja või rühma vaikenime, et see oleks andmeallikaga töötamisel lihtsamini tuvastatav. Näiteks väli nimega „KoosolekuMärkmed“ on mõistetavam kui väli nimega „väli1“.

Märkus.: Välja nime muutmine ei muuda rikkaliku teksti välja ja andmeallika tekstivälja vahelist seost. Kui peate rikkaliku teksti välja seostama mõne muu väljaga, paremklõpsake rikkaliku teksti välja ja seejärel kiirmenüü käsku Muuda seost.

Andmed

Vaikeväärtuse määramine

Kui soovite, et kasutajale kuvataks esmakordsel vormi avamisel juhtelemendi sees vaiketekst, saate tippida selle teksti väljale Väärtus. Juhtelemendi vaikeväärtuseks saab määrata ka andmeallika mõne teise välja väärtuse. Vaikeväärtused erinevad kohatäitetekstist (mida kirjeldatakse selles artiklis allpool) selle poolest, et need salvestatakse vormi faili (XML-fail) alati andmetena.

Andmed

Andmete valideerimise lisamine

Juhtelemendi andmete valideerimise reeglite määramiseks klõpsake üksust Andmete valideerimine. Näiteks kui teil on vaja, et osade numbrid sisestataks kindlas vormingus – kolm numbrit, siis sidekriips ja siis kaks numbrit –, võite selle tagamiseks kasutada andmete valideerimist.

Kuva

Lõigupiiride lubamine

Lõigupiirid on rikkaliku teksti väljadel vaikimisi lubatud, nii et kasutajad saavad tippida teavet rikkaliku teksti väljale lõikude kaupa. Kui soovite, et kasutajad seda teha ei saaks, tühjendage ruut Lõigupiirid. Lõigupiiride lubamist rikkaliku teksti väljadel ei toetata brauseriga ühilduvatel vormimallidel.

Kuva

Märgivormingu lubamine

Märgivorming on rikkaliku teksti väljadel vaikimisi lubatud, nii et kasutajad saavad rikkaliku teksti väljale tipitavat teksti vormindada. Kui soovite, et kasutajad seda teha ei saaks, tühjendage ruut Märgivorming. Märgivormingu lubamist rikkaliku teksti väljadel ei toetata brauseriga ühilduvatel vormimallidel.

Kuva

Täieliku rikkaliku teksti lubamine

Vaikimisi on ruut Täielik rikkalik tekst (pildid, tabelid jne) dialoogiboksis Rikkaliku teksti väli: atribuudid märgitud, nii et kasutajad saavad lisada rikkaliku teksti väljale pilte ja tabeleid. Saate määrata, et kasutajad saaksid pilte manustada vormile, mis salvestab pildi tegelikud andmed alusfailis (XML-failis) või lingib pildid, salvestades XML-faili pildi hüperlingiviite. Teatud sätteid brauseriga ühilduval vormimallil ei toetata (nt lingitud piltide lubamist rikkaliku teksti väljal).

Kuva

Kohatäiteteksti kuvamine

Kui soovite anda kasutajatele juhiseid rikkaliku teksti väljale sisestatavate andmete kohta, saate tippida juhised väljale Kohatäide. Kui teil on näiteks eelistusi, kuidas kasutajad peaks rikkaliku teksti välja täitma, saate anda neile kohatäiteteksti abil juhiseid.

Nagu vaikeväärtuski, kuvatakse kohatäitetekst tekstisisestusjuhtelemendi sees, kui kasutaja avab vormi esimest korda. Kohatäitetekst erineb aga vaikeväärtustest järgmisel kolmel moel.

  • Kohatäiteteksti ei salvestata vormifaili (XML-faili) kunagi andmetena.

  • Kui vaikeväärtus kuvatakse juhtelemendis hariliku tekstina, siis kohatäitetekst on alati tuhm.

  • Brauseriga ühilduvad vormimallid toetavad vaikeväärtusi, aga mitte kohatäiteteksti.

Kuva

Rikkaliku teksti välja muutmine kirjutuskaitstuks

Et kasutajad ei saaks juhtelemendi sisu muuta, märkige ruut Kirjutuskaitstud. Näiteks võivad kasutajad tippida andmeid rikkaliku teksti väljale ühes vaates. Teises, kokkuvõttevaates saavad kasutajad oma tipitud andmed rikkaliku teksti välja kirjutuskaitstud versioonis üle vaadata. Kuigi kirjutuskaitstud rikkaliku teksti välja ei kuvata vormil tuhmina, ei saa kasutajad rikkaliku teksti väljale siiski andmeid tippida.

Kuva

Õigekirjakontrolli väljalülitamine

Kui soovite, et kasutajad ei saaksid rikkaliku teksti väljal oleva teksti õigekirja kontrollida, tühjendage ruut Luba õigekirjakontroll, mis on vaikimisi märgitud. Näiteks saate keelata õigekirjakontrolli pärisnimesid sisaldavatel rikkaliku teksti väljadel.

Kuva

Teksti murdmise vältimine

Vaikimisi on teksti murdmine rikkaliku teksti väljal lubatud. Kui soovite teksti murdmist takistada, tühjendage ruut Murra tekstiridu. Kui tekstiridade murdmine on lubatud, saate valida kerimissuvandid loendis Kerimine. Näiteks saate muuta kerimisriba rikkaliku teksti väljal nähtavaks, kui kasutaja sisestab rohkem teksti kui rikkaliku teksti väljal vaikimisi kuvada saab. Et kerimissuvandid korralikult töötaks, peab teie rikkaliku teksti väli olema kindla kõrguse ja laiusega.

Kuva

Tingimusvormingu lisamine

Klõpsake dialoogiboksi Tingimusvorming avamiseks nuppu Tingimusvorming. Selles dialoogiboksis saate kasutajate sisestatavate väärtuste põhjal muuta juhtelemendi ilmet, sh selle nähtavust. Näiteks saate tingimusvormingut kasutada rikkaliku teksti välja peitmiseks, kui konkreetne märkeruut pole märgitud.

Suurus

Suuruse, täidise ja veeriste reguleerimine

Juhtelemendi suuruse saate käsitsi määrata, sisestades väärtused väljadele Kõrgus ja Laius. Juhtelemendis ja sellest väljaspool olevate vahede piiritlemiseks saate muuta täidet. Täiteks nimetatakse juhtelemendi sisu või veeriseid ümbritsevat ruumi, mis jääb juhtelemendi äärise ja vormimalli ümbritseva teksti või juhtelementide vahele.

Suurus

Rikkaliku teksti välja joondamine sildiga

Rikkaliku teksti väljal oleva teksti paremaks joondamiseks sildiga klõpsake nuppu Joonda. Rikkaliku teksti välja joondamisel muudab InfoPath välja Kõrgus väärtust, seades väärtuseks automaatne. Sellega vähendatakse rikkaliku teksti välja kõrgust, nii et väljale sisestatud tekst joonduks ümbritseva tekstiga paremini. InfoPath muudab vajadusel ka täidise- ja veerisesätteid.

Täpsemalt

Kohtspikri määramine

Kui soovite, et kursori juhtelemendi kohale viimisel kuvataks kasutajale selgitav märkus, sisestage soovitud tekst kohtspikri väljale. Hõlbustusvahendid (nt kuva ülevaatuse utiliidid), mis muudavad ekraanil oleva teabe sünteeskõneks või värskendatavaks Braille kirjas kuvaks, kasutavad teabe tõlgendamisel just taolisi kohtspikreid.

Täpsemalt

Navigeerimisjärjestuse muutmine

Juhtelemendi asukohta saab vormimalli üldises navigeerimisjärjestuses muuta. Navigeerimisjärjestus on fookuse ühelt väljalt või objektilt teisele liikumise järjestus, kui kasutaja vajutab tabeldusklahvi (TAB) või klahve SHIFT+TAB. Juhtelementide navigeerimisjärjestuse vaikesäte on vormimallis 0, kuid navigeerimisjärjestus ise algab numbrist 1. See tähendab, et juhtelement, mille väljal Navigeerimisindeks on number 1, on tabeldusklahvi (TAB) vajutamisel navigeerimisjärjestuses esimene. Juhtelement, mille väljal Navigeerimisindeks on number 2, on navigeerimisjärjestuses teine jne. Kõik juhtelemendid, mille väärtus väljal Navigeerimisindeks on aga 0, on navigeerimisjärjestuses viimased. Kui soovite navigeerimisel mõne juhtelemendi vahele jätta, sisestage väljale Navigeerimisindeks väärtus -1.

Täpsemalt

Kiirklahvide määramine

Kiirklahvi määratlemiseks saate väljale Kiirklahv tippida tähe või numbri. Kiirklahvid võimaldavad kasutajatel hiirt liigutamata juhtelemendini liikuda. Kui otsustate oma vormimallis kiirklahve rakendada, peate teisi kasutajaid neist kiirklahvidest teavitama. Näiteks saate tekstivälja sildi järele tippida teksti (ALT+M), millega annate kasutajatele teada, et tekstivälja Müügiagent jaoks on olemas kiirklahv.

Täpsemalt

Ühendamistoimingute määramine ja kohandamine

Et määrata, kuidas kasutaja juhtelementi sisestatav teave mitme vormi kombineerimisel kuvatakse, klõpsake nuppu Ühendamissätted. Näiteks saate valida iga rikkaliku teksti välja üksuse eesliiteks mingi kindla sõna või eraldada kõik üksused semikooloniga.

Täpsemalt

Indikaatori ViewContext hankimine rikkaliku teksti väljale

Juhtelemendi tuvastamiseks koodis võite kasutada väärtust ViewContext. Näiteks kui teate elemendi ViewContext väärtust, saate seda kasutada objekti Vaade meetodiga ExecuteAction, et programmiliselt teostada juhtelemendiga seotud XML-andmete redigeerimistoiming.

Täpsemalt

Sisestusulatuse määramine ja kohandamine

Selleks et määrata juhtelemendi jaoks kavandatav kasutaja sisestuse tüüp, klõpsake üksust Sisestusulatus. See aitab parandada juhtelemendi käsitsikirja ja kõnesisestuse tuvastamist. Näiteks kui kasutate juhtelemendi jaoks sisestusulatust IS_URL, teab InfoPath, et tühikuid sõnade vahel tuleb eirata.

Brauseri vormid

Sätete kohandamine andmete postitamiseks tagasi serverisse

Vahekaart Brauseri vormid kuvatakse vaid juhul, kui kujundate brauseriga ühilduvat vormimalli. Selle abil saate määrata, kas andmed saadetakse serverisse, kui kasutaja muudab andmeid rikkaliku teksti väljal.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×