Office
Logi sisse

Rühma või välja maksimum- või miinimumväärtustega kirjete otsimine

Selles artiklis selgitatakse, kuidas kasutada suurima väärtuse päringut kirjekomplekti kõrgeimate ja madalaimate väärtuste leidmiseks. Maksimumväärtuse päringu abil leiate vastused mitmesugustele ärialastele küsimustele (nt millised tooted müüvad ja millised mitte).

Selle artikli teemad

Maksimumväärtuse päringud

Maksimum- või miinimumväärtusi sisaldavate kirjete otsimine

Kategooriasse või rühma kuuluvate kirjete maksimum- või miinimumväärtuste otsimine

Maksimum- ja miinimumväärtusi sisaldavate kirjete otsimine

Maksimumväärtuse päringud

Maksimumväärtuse päringut kasutatakse tabelivälja suurimaid või vähimaid väärtusi sisaldavate kirjete leidmiseks. Maksimumväärtuse päringu abil leiate vastused järgmist tüüpi küsimustele.

 • Milline toode on kalleim/odavaim?

 • Kes töötajatest on kolm järgmist sünnipäevalast?

 • Millise osakonna müügitulemused on käesoleva aasta parimad/halvimad?

 • Millised tooted on müügitulemuste poolest ülemise/alumise 5% hulgas?

 • Millised tooted on iga tootekategooria puhul müügitulemuste poolest ülemise/alumise 5% hulgas?

Lühidalt, maksimumväärtuste päring sordib ja seejärel filtreerib teie andmed ning tagastab välja suurimad või vähimad väärtused. Maksimumväärtuste päringut saate kasutada arvväärtuste (sh valuuta) ja kuupäevaväärtuste otsimiseks.

Maksimumväärtuste päringu loomisprotsess on järgmine.

 • Looge valik- või kokkuvõttepäring.

  Valikupäringu abil saate leida tabeli suurimad või vähimad väärtused. Kokkuvõttepäringu abil saate leida ühe või enama kategooria suurimad või vähimad väärtused. Kui soovite leida näiteks vastust küsimusele "Milline toode on kalleim/odavaim?", peate looma valikupäringu. Kui soovite leida vastust küsimusele "Millised tooted on iga tootekategooria puhul müügitulemuste poolest ülemise/alumise 5% hulgas?", peate looma kokkuvõttepäringu. Samuti saate nii ühe kui teise päringu abil leida nii kirjete rühma kui ka kategooriasse kuuluvate kirjete suurimad ja vähimad väärtused.

 • Rakendage päringule sortimisjärjestus.

 • Rakendage päringule muid kriteeriume.

 • Määrake päringu tagastavatate kirjete arv. Saate määrata protsendi (nt viis protsenti välja suurimatest väärtustest) või kindla arvu (nt välja kümme suurimat väärtust).

Kas valida maksimumväärtuste päring või filter?

Et otsustada, kas luua maksimumväärtuste päring või rakendada filtrit, võtke arvesse järgmist.

 • Kui soovite tagastada välja kõrgeimaid ja madalaimaid väärtusi sisaldavad kirjed ning suurima ja vähima välja täpsed väärtused pole teada (või on mitteolulised), looge maksimumväärtuste päring.

 • Kui soovite tagastada kirjed, mille välja väärtus vastab või on väiksem/suurem teid huvitavast väärtusest, rakendage filtrit. Näiteks rakendage filtrit, kui soovite kuvada tooteid hinnavahemikus 50 kuni 100 dollarit. Järgmisel joonisel on toodud näidisfilter päringu kujundusvaates ja tulemused, mida selline filter annab.

  50 kuni 100 dollarit maksvad tooted

  Lisateavet filtrite loomise ja kasutamise kohta leiate artiklist Filter: nähtavate kirjete arvu piiramine.

Maksimumväärtuste päringute loomise ja kasutamise reeglid

Jätkamisel pidage meeles, et sõltumata päringu tüübist (valik- või kokkuvõttepäring) peate kasutama kirjeldavaid andmeid (nt töötaja või toote nime) sisaldavaid välju ja otsitavaid suurimaid või vähimaid väärtusi (nt hinda või kuupäeva) sisaldavat välja. Kasutada saate mitut andmevälja ja kokkuvõttepäringu korral peavad andmeväljad üldjuhul sisaldama ka kategooriate teavet (nt linna või riigi/regiooni välja). Kategooriate teabe võite ära jätta ainult siis, kui loote kokkuvõttepäringu, kuhu on kaasatud kõik kirjed (nt "kuva viis protsenti kõige kallimatest tellimustest"). Rühma või kategooriasse kuuluvate kirjete suurimate või vähimate väärtuste leidmiseks saate kasutada nii valik- kui kokkuvõttepäringut. Lisateavet selle kohta vaadake praeguse artikli teemast Kategooriasse või rühma kuuluvate kirjete maksimu- või miinimumväärtuste otsimine.

Maksimum- või miinimumväärtusi sisaldavate kirjete otsimine

Selle teema juhised selgitavad, kuidas luua lihtne maksimumväärtuste päring ja täpsem päring. Kõigepealt tutvustatakse maksimumväärtuste päringu põhiosi, seejärel selgitatakse, kuidas leida töötajaid, kellel on järgmisena tulemas sünnipäev. Juhistes kasutatakse järgmist näidistabelit.

Perekonnanimi

Eesnimi

Aadress

Linn

Riik/regioon

Sünniaeg

Palkamise kuupäev

Steiner

Alan

Jõhvika 1

Tallinn

Eesti

05.02.1968

10.06.1994

Heloo

Waleed

52 1st St.

Boston

USA

22.05.1957

22.11.1996

Guido

Pica

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

USA

11.11.1960

11.03.2000

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

Suurbritannia

22.03.1964

22.06.1998

Price

Julian

Calle Smith 2

México

Mehhiko

05.06.1972

05.01.2002

Hughes

Christine

3122 75th St. S.

Seattle

USA

23.01.1970

23.04.1999

Riley

Steve

67 Big St.

Tampa

USA

14.04.1964

14.10.2004

Valle

Esther

Pihlaka allee 2

Pärnu

Eesti

29.10.1959

29.03.1997

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

Suurbritannia

22.03.1964

20.06.1998

Kui soovite, võite andmed näidistabelisse sisestada käsitsi. Samuti võite eelneva tabeli kopeerida tabelarvutusprogrammi (nt Microsoft Office Excel 2007) ja importida saadud töölehe seejärel Microsoft Office Access 2007 tabelisse.

Kuva juhised

Näidisandmete sisestamine käsitsi

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu Tabel.

  Office Access 2007 lisab andmebaasi uue tühja tabeli.

  Märkus.: Te ei pea seda juhist järgima uue tühja andmebaasi avamisel, küll aga siis, kui tahate andmebaasi tabeli lisada.

 2. Topeltklõpsake päiserea esimest lahtrit ja tippige välja nimi näidistabelisse.

  Vaikimisi tähistab Access päiserea tühjad väljad tekstiga Lisa uus väli.

  Andmelehe uus väli

 3. Kasutage nooleklahve järgmisesse tühja päiselahtrisse liikumiseks ja tippige järgmise välja nimi (võite ka vajutada tabeldusklahvi (TAB) või topeltklõpsata uut lahtrit). Korrake seda toimingut kuni kõikide väljade nimed on sisestatud.

 4. Sisestage näidistabelisse andmed.

  Andmete sisestamisel tuletab Access iga välja andmetüübi. Kui te pole relatsioonandmebaasidega tuttav, seadke ise iga oma tabeli välja andmetüüp (nt arv, tekst või kuupäev/kellaaeg). Andmetüübi seadmine tagab täpse andmesisestuse ja aitab ära hoida vigu (nt telefoninumbri kasutamist arvutuses). Praeguste näidistabelite puhul peaksite Accessil laskma andmetüübi tuletada.

 5. Kui olete andmete sisestamise lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta.

  Klaviatuuri otsetee  – vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

  Kuvatakse dialoogiboks Nimega salvestamine.

 6. Sisestage väljale Tabeli nimi näidistabeli nimi ja klõpsake nuppu OK.

  Peate kasutama vastavate näidistabelite nimesid, kuna neid kasutatakse juhistes toodud päringutes.

 7. Korrake eelnevaid toiminguid kuni loodud on kõik teema alguses mainitud näidistabelid.

Tabeli kopeerimine tabelarvutusprogrammi

 1. Käivitage tabelarvutusprogramm ja looge uus tühi fail. Exceli kasutamisel luuakse uus tühi tööleht vaikimisi.

 2. Kopeerige teema alguses toodud näidistabel ja kleepige see esimesele töölehele (alustades esimesest lahtrist).

 3. Andke oma tabelarvutusprogrammis töölehele nimi Töötajad.

 4. Salvestage arvutustabelifail käepärasesse asukohta ja jätkake juhiste täitmist.

Tabeli importimine Accessi

 1. Uue või olemasoleva andmebaasi korral.

  Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Impordi nuppu Excel.

  või

  Klõpsake nuppu Veel ja valige loendist tabelarvutusprogramm.

  Kuvatakse dialoogiboks Välisandmete toomine – programmi nimi arvutustabel.

 2. Klõpsake nuppu Sirvi, avage eelmiste juhiste järgi loodud arvutustabelifail ja klõpsake nuppu OK.

  Käivitatakse arvutustabeli impordiviisard.

 3. Vaikimisi valib viisard töövihiku esimese töölehe (leht Töötajad, kui toimisite eelmise jaotise juhiste järgi), mille andmed kuvatakse viisardilehe alumises jaotises. Klõpsake nuppu Edasi.

 4. Märkige viisardi järgmisel lehel ruut Esimene rida sisaldab veerupäiseid ja klõpsake nuppu Edasi.

 5. Soovi korral kasutage väljanimede ja andmetüüpide muutmiseks või teatud väljade importimata jätmiseks viisardi järgmise lehe jaotise Välja suvandid tekstivälju ja loendeid. Vastasel korral klõpsake nuppu Edasi.

 6. Jätke suvand Luba Accessil lisada primaarvõti valituks ja klõpsake nuppu Edasi.

 7. Vaikimisi annab Access uuele tabelile töölehe nime. Aktsepteerige see või tippige uus nimi ja klõpsake nuppu Valmis.

Märkus.: Kui teil puudub tabelarvutusprogramm, saate näidisandmed kopeerida tekstiredaktorisse (nt Notepad). Liseteavet tekstiandmete importimise kohta leiate teemast Tekstifaili andmete importimine või linkimine.

Lihtsa maksimumväärtuste päringu loomine

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 2. Topeltklõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine tabelit, mida soovite päringus kasutada, klõpsake selle tabeli kujundusruudustikku lisamiseks nuppu Lisa ja lõpuks nuppu Sule.

  või

  Topeltklõpsake tabelit.

  Kui kasutate näidisandmeid, lisage päringusse tabel Töötajad.

 3. Lisage väljad, mida soovite päringus kasutada, kujundusruudustikku. Välju saate topeltklõpsata või lohistada need rea Väli tühja lahtrisse.

  Kui kasutate näidistabelit lisage, väljad Eesnimi, Perekonnanimi ja Sünniaeg.

 4. Klõpsake otsitavaid suurimaid või vähimaid väärtusi sisaldavat välja (kui kasutate näidistabelit, siis välja Sünniaeg), seejärel rida Sordi ja valige kas Tõusev järjestus või Laskuv järjestus.

  Kui teie väärtuste väli sisaldab arve (nt hindu või müügitulemusi), tagastatakse sortimisjärjestuse Tõusev järjestus korral enne vähimad väärtused ja sortimisjärjestuse Laskuv järjestus korral suurimad väärtused. Kui väärtuste väli sisaldab kuupäevi, tagastatakse sortimisjärjestuse Laskuv järjestus korral enne hiliseimad kuupäevad, kuid sortimisjärjestuse Tõusev järjestus korral varaseimad kuupäevad.

  NB!: Rea Sordi väärtuseks seadke Tõusev järjestus või Laskuv järjestus ainult nende väljade korral, mis sisaldavad teie suurimaid või vähimaid väärtusi. Kui määrate sortimisjärjestuse mõne sellise välja korral, kus ei sisaldu suurim või vähim väärtus (nt välja Hind asemel välja Tootenimi korral), ei tagasta päring soovitud tulemusi.

 5. Klõpsake menüü Kujundus jaotise Tööriistad välja Kõik juures asuvat allanoolt (loendit Maksimumväärtused) ja sisestage arv või kirjete protsent, mida soovite näha, või valige suvand loendist.

 6. Päringu käivitamiseks ja tulemite kuvamiseks andmelehevaates klõpsake nuppu Käivita Nupu pilt .

 7. Salvestage päring ja jätke see avatuks, kuna vajate seda edasise töö käigus.

Sellist tüüpi maksimumväärtuste päringu abil leiate vastused lihtsatele küsimustele (nt küsimusele "kes on ettevõtte vanim või noorim isik?"). Järgmistes juhistes selgitatakse, kuidas kasutada avaldisi ja muid kriteeriume päringu tõhusaks ja paindlikuks muutmiseks. Edasistes juhistes esitatud kriteeriumide abil tagastatakse järgmise kolme sünnipäevalapse nimed.

Päringule kriteeriumide lisamine

Märkus.: Need juhised eeldavad, et kasutate eelmises jaotises kirjeldatud päringut.

 1. Avage kujundusvaates eelmiste juhiste abil loodud päring.

 2. Kopeerige ja kleepige või tippige päringu kujundusruudustikus veerust Sünniaeg paremale jäävasse veergu järgmine avaldis: Expr1: DatePart("m",[Sünniaeg]). Funktsiooni DatePart abil eraldatakse välja Sünniaeg väärtusest kuuosa.

 3. Kopeerige ja kleepige või tippige teie avaldist sisaldavast veerust paremal asuvasse veergu järgmine avaldis: Expr2: DatePart("d",[Sünniaeg]). Sellisel juhul eraldatakse funktsiooni DatePart abil välja Sünniaeg väärtusest päevaosa.

 4. Tühjendage ruudud iga avaldise reas Kuva ja klõpsake seejärel iga avaldise lahtrit Sordi ja valige väärtus Tõusev järjestus.

 5. Soovi korral võite määrata kriteeriumid päringu ulatuse piiramiseks. Sel juhul sordib päring ainult kriteeriumidele vastavad kirjed ja tuvastab suurimad või vähimad väärtused sorteeritud loendi põhjal.

  Näidisandmete põhjal jätkamiseks tippige või kopeerige ja kleepige välja Sünniaeg reale Kriteerium järgmine avaldis:

  Month([Sünniaeg]) > Month(Date()) Or Month([Sünniaeg])= Month(Date()) And Day([Sünniaeg])>Day(Date())

  Avaldis teeb järgmist. Avaldise osa Month([Sünniaeg]) > Month(Date()) abil kontrollitakse iga töötaja sünniaega ja vaadatakse, kas kellegi sünnipäev langeb järgmisele kuule. Kui langeb, lisatakse vastavad kirjed päringusse. Avaldise osa Month([Sünniaeg])= Month(Date()) And Day([Sünniaeg])>Day(Date()) abil kontrollitakse praeguse kuu sünniaegu ja vaadatakse, kas kellegi sünnipäev langeb tänasele või mõnele järgnevale kuupäevale. Kui see tingimus on tõene, lisatakse vastavad kirjed päringu tulemite hulka. Ühesõnaga, avaldis ignoreerib neid kirjeid, kus sünnipäev jääb 1. jaanuari ja päringu käivitamise kuupäeva vahele.

  Veel näiteid päringukriteeriumide avaldistest leiate artiklist Päringu kriteeriumide näited.

 6. Klõpsake menüü Kujundus jaotise Tööriistad välja Kõik juures asuvat allanoolt (loendit Maksimumväärtused) ja sisestage arv või kirjete protsent, mida soovite näha, või valige suvand loendist.

 7. Päringu käivitamiseks ja tulemite kuvamiseks andmelehevaates klõpsake nuppu Käivita Nupu pilt .

Oodatust suurema hulga kirjete tagastmine päring poolt

Kui teie andmed sisaldavad ühesuguse kuupäevaväärtusega kirjeid, võib teie maksimumväärtuste päring tagastada oodatust rohkem andmeid. Näiteks soovite, et maksimumväärtuste päring tooks kolme töötaja kirjed, kuid näete hoopis nelja kirjet, sest "Salmrel" ja "Vallel" on ühel ja samal päeval sünnipäev. Mainitud päringutüübi puhul tagastatakse kõik suurimad väärtused, sõltumata sellest, mitu kirjet neid väärtusi omavad. Duplikaatväärtuste väljajätmiseks seadke atribuudi Kordumatud väärtused väärtuseks Jah. Lisateavet selle atribuudi kasutamise kohta leiate praeguse artikli alamteemast Duplikaatkirjed.

Perekonnanimi

Sünniaeg

Parts

26.09.1968

Miklus

02.10.1970

Salmre

15.10.1965

Valle

15.10.1969

Oodatust väiksema hulga kirjete tagastmine päring poolt

Oletame, et olete loonud päringu, mis peab tagastama teatud välja viis suurimat või vähimat kirjet, kuid teie näete neist ainult kolme. Reeglina saate sellist tüüpi probleemi lahendada, avades päringu kujundusvaates ja vaadates läbi kujundusruudustiku rea Kriteerium eesmärgiga leida päringut ülearu piiravaid kriteeriume. Lisateavet kriteeriumide kohta leiate artiklist Päringukriteeriumide näited.

Duplikaatkirjed

Kui maksimumväärtuste päring tagastab duplikaate, sisaldavad alustabelid kas duplikaatkirjeid või kuvatakse duplikaatkirjed seetõttu, et päring ei sisalda välju, mis kirjeid eristaks. Näiteks kuvab järgmine päring viis viimati tarnitud tellimust koos tehinguga seotud müügiesindaja nimega.

Tarnekuupäev

Müügiesindaja

12.11.2004

Miklus

12.11.2004

Kurmann

12.10.2004

Andersen

12.10.2004

Andersen

12.10.2004

Miklus

Kolmas ja neljas kirje paistavad olevat duplikaadid, kuid tõenäoliselt oli müügiesindaja nimega Andersen lihtsalt samal päeval seotud kahe erineva tarnitud tellimusega.

Sõltuvalt oma nõudmistest saate duplikaatkirjete tagastamist vältida kahel viisil: saate päringut muuta ja lisada erinevaid kirjeid eristada aitavaid välju (nt välja TellimuseID ja välja KliendiID); või kui kirje ühekordne kuvamine on piisav, saate seada päringu atribuudi Kordumatud väärtused väärtuseks Jah – sel juhul kuvatakse ainult erinevad kirjed. Atribuudi seadmiseks vajutage kujundusvaates klahvi F4 (kuvatakse päringu atribuudileht), leidke atribuut Kordumatud väärtused ja seadke selle väärtuseks Jah.

Lisateavet duplikaatkirjete kohta vaadake artiklist Duplikaatandmete otsimine, peitmine ja eemaldamine.

Lehe algusesse

Kategooriasse või rühma kuuluvate kirjete maksimum- või miinimumväärtuste otsimine

Rühmas olevate kirjete hulgast suurimate või vähimate väärtuste otsimiseks peate looma kokkuvõttepäringu. Jätkates pidage meeles, et vaikimisi peab kokkuvõttepäring sisaldama ainult rühma andmeid sisaldavaid välju (nt kategooriadvälja) ja suurimaid või vähimaid väärtusi sisaldavat välja (nt hinnavälja). Kokkuvõttepäringud ei või sisaldada muid välju, mis kirjeldavad kategooria üksusi. Saate aga luua uue päringu ja kaasata lisaks kokkuvõttepäringu väljadele ka kirjeldavaid andmeid sisaldavad väljad teistest tabelitest.

Näiteks oletame, et teil on tabel toodetega ja te määrate iga toote kategooria (nt lauamängud, mõistatused jne). Kui loote kokkuvõttepäringu, mis leiab iga kategooria kalleima toote, saate sellesse kaasata ainult kategooriaandmeid sisaldavad väljad (või välja) ja hinda sisaldava välja. Oletame, et praeguses näites on meil väljad Kategooria nimi ja Hind. Sellist tüüpi päringu käivitamisel lisab Access välja Hind algusesse teksti "Max" või "Min" (vastavalt valitud funktsioonile):

Kategooria nimi

MaxHind

Lauamängud

$55,00

Mõistatused

$43,90

Arvutimängud

$263,50

Nukud

$81,00

...

...

Kokkuvõttepäring ei tohi sisalda muid välju, mis aitaksid toodet kirjeldada ja muudaksid andmed seeläbi hõlpsamalt mõistetavaks (nt toodete või tarnijate nimesid). Näiteks:

Kategooria nimi

MaxHind

Toote nimi

Tarnija nimi

Lauamängud

$55,00

C++ trikid

Proseware, Inc.

Mõistatused

$43,90

Relatsioonandmebaasi diagramm

Lucerne Publishing

Arvutimängud

$263,50

Arvutifriigid ja müütilised olevused

Litware, Inc.

Nukud

$81,00

Programmeerija tegelaskuju

Contoso, Ltd

...

...

...

...

Kui soovite kuvada kirjeldavaid andmeid, saate luua uue valikupäringu, mis kombineerib kokkuvõttepäringu väljad teiste andmeväljadega.

Selle teema juhised selgitavad, kuidas luua iga kategooria kalleimate toodete leidmiseks vajalik kokkuvõttepäring ja valikupäring. Juhistes eeldatakse järgmiste näidistabelite kasutamist.

Tabel Kategooriad

KategooriaID

Kategooria nimi

Kirjeldus

1

Lauamängud

Igas vanuses inimestele ja iga raskusastmega

2

Mõistatused

Pusled, äraarvamismängud, kokkulaotavad mänguasjad

3

Arvutimängud

Kõikidele mängukonsoolidele ja iga raskusastmega

4

Nukud

Tegelaskujud ja moenukud

5

Spordivarustus

Pallid, riided, võrgud

6

Mudelid/huvialad

Lennukid, autod, rongid

Tabel Tarnijad

TarnijaID

Tarnija nimi

1

Fabrikam

2

Tailspin Toys

3

Northwind Traders

4

Adventure Works

5

Lucerne Publishing

6

Proseware, Inc.

7

Contoso, Ltd

8

Wide World Importers

9

Wingtip Toys

10

Wide World Importers

11

Litware, Inc.

12

Southridge Video

Tabel Tooted

Toote nimi

TarnijaID

KategooriaID

Hind

Programmeerija tegelaskuju

7

4

$12,95

C++ trikid

6

1

$15,85

Relatsioonandmebaasi diagramm

5

2

$22,50

Imepärane arvutikiip

3

2

$32,65

Access! Mäng!

1

1

$22,95

Arvutifriigid ja müütilised olevused

11

3

$78,50

Harjutusi arvutifriikidele! DVD!

4

5

$14,88

Lendav pitsa!

2

5

$36,75

5,25-tolline väline disketidraiv (mõõtkavas 1:4)

8

6

$65,00

Juhataja kuju

9

4

$78,88

Hämarik

12

3

$53,33

Ehita endale ise klaviatuur

1

6

$77,95

Märkus.: Juhised eeldavad ka, et nii tabeli Kategooriad ja tabeli Tooted kui ka tabeli Tarnijad ja tabeli Tooted vahel on üks-mitmele seosed. Sel juhul jagavad tabelid omavahel välju TarnijaID ja KategooriaID. Järgmistes alamteemades kirjeldatud kokkuvõttepäring ilma seosteta ei tööta.

Kokkuvõttepäringu loomine

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 2. Valige dialoogiboksis Tabeli kuvamine tabelid, millega soovite töötada, ja klõpsake nuppu Lisa. Kui olete tabelite lisamise lõpetanud, klõpsake nuppu Sule.

  või

  Topeltklõpsake tabelit, mida soovite kasutada, ja klõpsake nuppu Sule. Iga tabel kuvatakse kujundusruudustikus. Kui kasutate eespool loetletud näidistabeleid, peate lisama tabeli Kategooriad ja tabeli Tooted.

 3. Topeltklõpsake välju, mida soovite päringus kasutada.

  Veenduge, et lisate päringusse ainult rühma teavet sisaldavad väljad ja väärtusvälja. Kui kasutate eelnevates tabelites loetletud näidisandmeid, peate lisama välja Kategooria nimi (tabelist Kategooriad) ja välja Hind (tabelist Tooted).

 4. Soovi korral võite määrata kriteeriumi päringu ulatuse piiramiseks.

  Sorditakse ainult kriteeriumidele vastavad kirjed ning välja suurimad ja vähimad väärtused tuvastatakse selle sorditud loendi põhjal. Näiteks kategoorias Spordiala sisalduvate toodete väljastamiseks, peate välja Kategooria nimi reale Kriteerium lisama järgmise avaldise: <>"Spordialad".

  Lisanäiteid päringukriteeriumide avaldistest leiate artiklist Päringukriteeriumide näited.

 5. Teisendage päring kokkuvõttepäringuks.

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuva/peida nuppu Kogusummad.

  Kujundusruudustikus kuvatakse rida Kokkuvõte.

 6. Veenduge, et iga rühmavälja puhul on lahtri Kokkuvõte väärtuseks määratud Rühmitusalus, ja määrake seejärel väärtusvälja (väli, mis sisaldab suurimaid või vähimaid väärtusi) lahtri Kokkuvõte väärtuseks kas Max või Min.

  Kui valite Max tagastatakse arvuvälja korral suurim väärtus ning kuupäeva- ja kellaajavälja korral värskeim kuupäeva- või kelleajaväärtus. Kui valite Min, tagastatakse arvuvälja korral väikseim väärtus ning kuupäeva- ja kellajavälja korral varaseim kuupäeva- või kellaajaväärtus. Kui kasutate näidisandmeid, määrake välja Kategooria nimi lahtri Kokkuvõte väärtuseks Rühmitusalus ja välja Hind lahtri Kokkuvõte väärtuseks kas Max või Min.

 7. Veenduge, et menüü Kujundus jaotise Tööriistad loendis Maksimumväärtused on valitud väärtus Kõik, ja klõpsake päringu käivitamiseks ja tulemite andmelehevaates kuvamiseks nuppu Käivita Nupu pilt .

  Märkus.: Vastavalt 6. juhises valitud funktsioonile seab Access päringu väärtusvälja nimeks kas MaxVäljaNimi või MinVäljaNimi. Kui kasutate näidistabeleid paneb Access välja nimeks kas MaxHind või MinHind.

 8. Salvestage päring ja jätkake juhiste täitmist.

Päring ei tagasta toote nimesid ega mis tahes muud teavet toodete kohta. Lisaandmete vaatmiseks peate looma uue päringu ja kaasama sellesse vast loodud päringu. Uue päringu loomist selgitatakse edasistes juhistes.

Uue päringu loomine lisaandmete nägemiseks

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine vahekaarti Päringud ja topeltklõpsake seejärel eelmises tööetapis loodud kokkuvõttepäringut.

 3. Klõpsake vahekaarti Tabelid ja lisage kokkuvõttepäringus kasutatud tabelid ning muid seotud andmeid sisaldavad tabelid, mida näha soovite.

  Kui kasutate eespool loetletud näidistabeleid, peate oma uude päringusse lisama tabeli Kategooriad, tabeli Tooted ja tabeli Tarnijad.

 4. Ühendage kokkuvõttepäringu väljad vastavate ematabeli väljadega. Selleks lohistage iga kokkuvõttepäringu väli tabeli vastavale väljale.

  Kui kasutate näidisandmeid, lohistage kokkuvõttepäringu väli Kategooria nimi tabeli Kategooriad väljale Kategooria nimi. Seejärel lohistage väli MaxHind tabeli Tooted väljale Hind. Nii ühendate oma uues valikupäringus kokkuvõtte päringu andmed ja muude tabelite andmed.

 5. Terve päringu lisamiseks kujundusruudustikku topeltklõpsake kokkuvõttepäringu aknas tärni ja lohistage seejärel päringusse lisavälju teistest tabelitest.

  Kui kasutate näidistabeleid, topeltklõpsake eelmises tööetapis loodud kokkuvõttepäringut ja lisage tabelitest Tooted ja Tarnijad vastavalt väljad Toote nimi ja Tarnija.

 6. Soovi korral määrake ühele või enamale veerule sortimisjärjestus.

  Näiteks kui soovite koostada kategooriate tähestikulise loendi, valige veeru Kategooria nimi lahtris Sordi väärtus Tõusev järjestus.

 7. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Käivita.

  Päring käivitatakse ja tulemid kuvatakse andmelehevaates.

Näpunäide.    Kui te ei soovi veeru Hind päises näha teksti MaxHind või MinHind, avage päring kujundusvaates ja tippige ruudustiku veergu Hind kas Hind: MaxHind või Hind: MinHind. Nüüd kuvatakse andmelehevaates veeru päises tekst Hind.

Lehe algusesse

Maksimum- ja miinimumväärtusi sisaldavate kirjete otsimine

Kõik praeguses teemas eelnevalt tutvustatud päringud tagastavad kas suurimaid või vähimaid väärtusi, kuid mitte mõlemaid. Kui soovite ühes kohas näha mõlemaid väärtuste hulki, peate looma kaks päringut: suurimaid väärtusi toova päringu ja vähimaid väärtusi toova päring. Seejärel peate tulemid ühendama ja ühte tabelisse talletama.

Suurimate ja vähimate väärtuste leidmise ning vastavate andmete tabelis kuvamise üldjuhised on:

 • Looge maksimumväärtuse päring ja miinimumväärtuste päring. Kui peate oma andmed rühmitama, looge funktsioone Min ja Max kasutavad kokkuvõttepäringud.

 • Teisendage oma maksimumväärtuste päring (või oma Max-kokkuvõttepäring) tabelikoostepäringuks ja käivitage see uue tabeli loomiseks.

 • Teisendage oma miinimumväärtuste päring (või oma Min-kokkuvõttepäring) lisanduspäringuks ja käivitage see kirjete lisamiseks vast loodud suurimate väärtuste tabelisse.

  Päringu loomist selgitavad järgmised juhised.

  Märkus.: Kui teie andmebaas pole digitaalallkirjastatud või ei asu usaldusväärses asukohas, ei luba Access teil siin kirjeldatud toimingupäringuid käivitada. Enne siin kirjeldatud tabelikooste- ja lisanduspäringute loomist järgige blokeeritud sisu lubamiseks esimest juhiste komplekti.

  Andmebaasi sisu lubamine

  • Klõpsake teateribal nuppu Suvandid.

   Kuvatakse dialoogiboks Microsoft Office'i turbesuvandid.

  • Klõpsake raadionuppu Luba see sisu ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Käivitage päring uuesti.

   Teateriba kuvamine

  • Märkige menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine ruut Teateriba.

   Lisateavet keelurežiimi ja Accessi turvalisuse kohta leiate teemast Access 2007 andmebaasi turve.

   Päringute loomine

  • Looge maksimum- ja miinimväärtuste päringud.

   Maksimum- või miinimumväärtuste päringute loomiseks järgige praeguse artikli teema Maksimum- või miinimumväärtusi sisaldavate kirjete otsimine esitatud juhiseid. Kui peate oma kirjed kategooriasse rühmitama, järgige praeguse artikli teemas Kategooriasse või rühma kuuluvate kirjete maksimu või miinimumväärtuste otsimineesitatud juhiseid.

  • Salvestage ja jätke mõlemad päringud avatuks – vajate neid edasise töö käigus.

Tabelikoostepäringu loomine

 1. Maksimumväärtuste päring on avatud kujundusvaates:

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringutüüp nuppu Tee tabel.

  Kuvatakse dialoogiboks Tabeli koostamine.

 2. Tippige väljale Tabeli nimi selle tabeli nimi, kuhu soovite maksimum- ja miinimumkirjed talletada. Näiteks tippige Maksimum- ja miinimumkirjed ja klõpsake nuppu OK.

  Selle asemel, et kuvada tulemid andmelehevaates, luuakse päringu igal käivitamisel tabel ja asendatakse suurimad väärtused praeguste andmetega.

 3. Salvestage ja sulgege päring.

Lisanduspäringu loomine

 1. Avage oma miinimumväärtuste päring kujundusvaates.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringutüüp nuppu Lisa lõppu.

 3. Tippige dialoogiboksi Lisamine seesama nimi, mille tippisite dialoogiboksi Tabeli koostamine.

  Näiteks tippige Maksimum- ja miinimumkirjed ja klõpsake nuppu OK. Selle asemel, et kuvada tulemid andmelehevaates, lisatakse päringu igal käivitamisel tabelisse Maksimum- ja miinimumkirjed vastavad kirjed.

 4. Salvestage ja sulgege päring.

Päringute käivitamine

Nüüd saate mõlemad päringud käivitada.

 • Topeltklõpsake andmebaasiaknas maksimumväärtuste päringut. Teadete korral klõpsake nuppu Jah.

 • Topeltklõpsake miinimumväärtuste päringut. Teadete korral klõpsake nuppu Jah.

 • Avage maksimum- ja miinimumväärtuste tabel andmelehevaates.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×