Project 2010 kiirklahvid

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Selles spikriteemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

Kiirklahvid, kus peate vajutama kaks või enam korraga, vajutage klahve on eraldatud plussmärgiga (+) rakenduses Microsoft Project spikker. Kiirklahvid, kus peate vajutama järel kohe üks klahv, vajutage klahve on eraldatud komaga (,).

Saate klaviatuuri juurdepääsu lindil olevaid käske rakendada, et liikuda ja spikriakna liikuda. Vajutage Klahvispikrite iga funktsiooni, mis on saadaval praeguses vaates MENÜÜRIBA. Järgmises näites on Microsoft Office Word.

Märkus.: Selle teema printimiseks vajutage tabeldusklahvi (see täidab käsu Kuva kõik), sisestusklahvi (ENTER) ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Võrguspikker

Spikriakna kasutamiseks

Spikriakna kaudu saab kasutada kogu Office'i spikrit. Spikriaknas kuvatakse teemad ja muu spikrisisu.

Spikriaknas

Toiming

Klahvid

Spikriakna avamine

F1

Spikriakna sulgemine

ALT+F4

Spikriakna ja aktiivse programmi vaheldumisi aktiveerimine

ALT+TAB

Naasmine rakenduse Programmi nimi avalehele

ALT+HOME

Spikriaknas järgmise üksuse valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Spikriaknas eelmise üksuse valimine

SHIFT+TAB

Valitud üksusega seotud toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Spikriakna jaotises Sirvi rakenduse Programmi nimi spikrit vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

TAB või SHIFT+TAB

Spikriakna jaotises Sirvi rakenduse programmi nimi spikrit laiendamine või ahendamine valitud üksuse.

Sisestusklahv (ENTER)

Järgmise peidetud teksti või hüperlingi (sh teema ülaosas paiknevate käskude Kuva kõik ja Peida kõik) valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Eelmise peidetud teksti või hüperlingi valimine

SHIFT+TAB

Valitud käskude Kuva kõik, Peida kõik, peidetud teksti või hüperlingi toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Eelmisele spikriteemale liikumine (nupp Tagasi)

ALT+vasaknool või tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Järgmisele spikriteemale liikumine (nupp Edasi)

ALT+paremnool

Kuvatud spikriteema sisu kerimine väikeste osade kaupa vastavalt üles või alla

Ülesnool või allanool

Kuvatud spikriteema sisu kerimine suuremate osade kaupa vastavalt üles või alla

PAGE UP või PAGE DOWN

Spikriakna kuvamise muutmine aktiivse rakendusega ühendatuks (paanitud) või sellest eraldatuks

ALT+U

Spikriakna käsumenüü kuvamine. See eeldab spikriakna aktiveerimist (selleks klõpsake spikriakent).

SHIFT+F10

Viimase toimingu peatamine (nupp Stopp)

Paoklahv (ESC)

Värskendage akna (nuppVärskenda ).

F5

Praeguse spikriteema printimine

Märkus.: Kui kursor ei asu praeguses spikriteemas, vajutage klahvi F6 ja klahvikombinatsiooni CTRL+P

CTRL+P

Ühenduse oleku muutmine

F6, ALLANOOL

Teksti tippimine väljale Tippige otsitavad sõnad

F6, ALLANOOL

Spikriakna alade vahel liikumine (nt liikumine tööriistariba, välja Tippige otsitavad sõnad ja loendi Otsing vahel

F6

Sisukorra puuvaates vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

Allanool või ülesnool

Sisukorra puuvaates valitud üksuse laiendamine või ahendamine

Vasaknool või paremnool

Microsoft Office'i põhifunktsioonid

Kiirklahvidega juurdepääs lindile Office Fluenti

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT).

  Iga parajasti kuvatavas vaates kasutatava funktsiooni juures on klahvivihjed.

 2. Vajutage soovitud funktsiooni juures kuvatava kiirklahvispikri tähe klahvi.

 3. Sõltuvalt sellest, millist täht vajutage, võidakse kuvada täiendavad klahvispikrid. Näiteks kui menüü Avaleht on aktiivne ja vajutage klahvi V, vahekaarti Vaade kuvatakse koos Klahvispikrite vahekaardi rühmade jaoks.

 4. Jätkake täheklahvide vajutamist, kuni jõuate soovitud käsu või juhtelemendini. Mõnel juhul tuleb esmalt vajutada käsku sisaldava jaotise täheklahvi.

  Märkus.: Tegevuse katkestamiseks ja klahvivihjete peitmiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

  Näpunäide.: Kui jälgimisaken ei aktiveeru pärast selle valimist kiirklahvispikrite abil, vajutage muuteklahvi (ALT) ja klahvikombinatsiooni CTRL+TAB.

Akende kuvamine ja kasutamine

Toiming

Klahvid

Järgmise akna aktiveerimine.

ALT+TAB

Järgmise akna aktiveerimine.

ALT+SHIFT+TAB

Aktiivse akna sulgemine.

CTRL+W või CTRL+F4

Aktiivse akna suurenduseelse suuruse taastamine.

CTRL+F5

Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (päripäeva). (Võib-olla peate vajutama klahvi F6 mitu korda.)

Märkus.: Kui klahvi F6 vajutamisel ei kuvata soovitud tööpaani, proovige vajutades viia fookus menüü ALT või lint, mis on osa Office Fluenti lindil, ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL + TAB tööpaanile liikumiseks.

F6

Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (vastupäeva)

SHIFT+F6

Järgmise akna aktiveerimine mitme avatud akna puhul.

CTRL+F6

Järgmise akna aktiveerimine.

CTRL+SHIFT+F6

Kui dokumendi aken pole suurendatud, teha teisaldamine käsu (akna menüü juhtelement ). Vajutage akna liikumiseks NOOLEKLAHVE. Kui olete lõpetanud, vajutage paoklahvi (ESC).

CTRL+F7

Kui dokumendi aken pole suurendatud, täidab käsu suurus (akna menüüs juhtelement ). Vajutage akna suuruse muutmiseks nooleklahve. Kui olete lõpetanud, vajutage paoklahvi (ESC).

CTRL+F8

Akna vähendamine ikooniks (toimib ainult mõne Microsoft Office'i programmi puhul)

CTRL+F9

Valitud akna suurendamine või taastamine.

CTRL+F10

Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale.

PRINT SCREEN

Valitud pildi kopeerimine lõikelauale

ALT+PRINT SCREEN

Fondi või fondisuuruse muutmine

Toiming

Klahvid

Fondi muutmine

CTRL+SHIFT+F

Fondi suuruse muutmine

CTRL+SHIFT+P

Valitud teksti fondi suuruse suurendamine

CTRL+SHIFT+>

Valitud teksti fondisuuruse vähendamine

CTRL+SHIFT+<

Tekstis või lahtrites liikumine

Toiming

Klahvid

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknool

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Liikumine ühe rea võrra üles

Ülesnool

Liikumine ühe rea võrra alla

Allanool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale.

CTRL+paremnool

Liikumine rea lõppu

END-klahv

Liikumine rea algusse

HOME-klahv

Liikumine ühe lõigu võrra üles

CTRL+ülesnool

Liikumine ühe lõigu võrra alla

CTRL+allanool

Liikumine tekstivälja lõppu

CTRL+END

Liikumine tekstivälja algusse

CTRL+HOME

Eelmise toimingu Otsing kordamine

SHIFT+F4

Tabelites liikumine ja nende kasutamine

Toiming

Klahvid

Liikumine järgmisesse lahtrisse

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisesse lahtrisse

SHIFT+TAB

Liikumine järgmisele reale

Allanool

Liikumine eelmisele reale

Ülesnool

Tabelduskoha lisamine lahtrisse

CTRL+TAB

Uue lõigu alustamine

Sisestusklahv (ENTER)

Uue rea lisamine tabeli lõppu

TAB viimase rea lõpus

Toimingud ja kasutamine

Toiming

Klahvid

Kuvatakse menüü või teate toimingu. Kui rohkem kui üks toiming on olemas, aktiveerige järgmine toiming ja selle menüü või teate kuvamine.

ALT+SHIFT+F10

Klõpsake menüü action järgmise üksuse valimine.

Allanool

Klõpsake menüü action eelmise üksuse valimine.

Ülesnool

Toimingu menüüs valitud üksusega toimingu tegemine.

Sisestusklahv (ENTER)

Toimingu menüü või teate sulgemine.

Paoklahv (ESC)

Näpunäited

 • Saate esitada heli, teavitatakse iga kord, kui kuvatakse toimingu. Heli näpunäidete kuulamiseks peab teil olema helikaart. Peate oma arvutisse installitud Microsoft Office Sounds.

 • Kui teil on juurdepääs veebile, saate alla laadida Microsoft Office Sounds Microsoft Office.com veebisaidilt.

Dialoogibokside kasutamine

Toiming

Klahvid

Liikumine järgmisele suvandile või suvandirühma.

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB

Dialoogiboksi järgmise vahekaardi aktiveerimine.

CTRL+TAB

Dialoogiboksi eelmise vahekaardi aktiveerimine.

CTRL+SHIFT+TAB

Liikumine avatud ripploendi suvandite või suvandirühma suvandite vahel.

Nooleklahvid

Valitud nupule määratud toimingu tegemine või valitud ruudu tühjendamine või märkimine.

Tühikuklahv

Suletud loendi korral loendi avamine ja selles vajalikule suvandile liikumine

Ripploendi väärtuse esimene märk

Suvandi valimine või märkeruudu märkimine või tühjendamine.

ALT+ suvandis allakriipsutatud märk

Valitud ripploendi avamine.

ALT+allanool

Valitud ripploendi sulgemine või käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine

Paoklahv (ESC)

Dialoogiboksis vaikenupule määratud toimingu teostamine

Sisestusklahv (ENTER)

Dialoogiboksides olevate redigeerimisväljade kasutamine

Redigeerimisväli on tühi väli, kuhu saate tippida või kleepida kirje (nt oma kasutajanime või kausta tee).

Toiming

Klahvid

Liikumine kirje algusesse.

HOME-klahv

Liikumine kirje lõppu.

END-klahv

Liikumine ühe märgi võrra vastavalt paremale või vasakule.

Vasaknool või paremnool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule.

CTRL+vasaknool

Liikumine ühe sõna võrra paremale.

CTRL+paremnool

Vasakul asuva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+vasaknool

Paremal asuva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+paremnool

Vasakul asuva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+vasaknool

Paremal asuva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+paremnool

Teksti valimine järjepunktist kirje alguseni.

SHIFT+HOME

Teksti valimine järjepunktist kirje lõpuni.

SHIFT+END

Dialoogibokside Avamine ja Nimega salvestamine kasutamine

Toiming

Klahvid

Eelmisse kausta liikumine

ALT+1

Avage kaust ühe taseme ülevalpool paikneva kausta avamine.

ALT+2

Sulgege dialoogiboks ja avage oma veebilehele otsing.

ALT+3

Valitud kausta või faili kustutamine.

ALT+3

Saate luua uue kausta.

ALT+4

Saadaoleva vaate aktiveerimine

ALT+5

Kuvatakse menüü Tööriistad .

ALT+L

Valitud üksuse (nt kaust või fail) kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Liikumine suvandite või dialoogiboksi jaotiste vahel.

Tabeldusklahv (TAB)

Avage loend.

F4 või ALT+I

Faililoendi värskendamine.

F5

Microsoft Project 2010

Võrgustikudiagramm vaate kasutamine

Toiming

Klahvid

Erinevate võrgustikudiagramm väljale liikumine

Nooleklahvid

Saate lisada valiku võrgustikudiagramm ruudud.

SHIFT + nooleklahvid

Võrgustikudiagramm väljale liikumine

Märkus.: Käsitsi paigutuse tuleb esmalt seada. Märkige ruut, mida soovite teisaldada. Klõpsake menüü Vorming jaotises Vormingpaigutus . Klõpsake nuppu Luba käsitsi tekstiväljade paigutus.

CTRL + nooleklahvid

Vaate või projekti väljale ülal võrgustikudiagramm liikumine

CTRL + HOME või SHIFT + CTRL + HOME

Projekti madalaimate võrgustikudiagramm väljale liikumine

CTRL + END või SHIFT + CTRL + END

Projekti kõige vasakpoolsema võrgustikudiagramm väljale liikumine.

HOME või SHIFT + HOME

Projekti parempoolseimad võrgustikudiagramm väljale liikumine

End-klahv või SHIFT + END

Ühe akna kõrgus ülespoole liikumine.

PAGE UP või SHIFT + PAGE UP

Kõrgus ühe akna võrra alla liikumine

PAGE DOWN või SHIFT + PAGE DOWN

Liikumine ühe akna vasakus laius.

CTRL + PAGE UP või SHIFT + CTRL + PAGE UP

Liigutage paremal ühele akna laius.

CTRL + PAGE DOWN või SHIFT + CTRL + PAGE DOWN

Järgmise välja valimine väljal võrgustikudiagramm.

ENTER või TAB

Valige väljal võrgustikudiagramm eelmisele väljale.

SHIFT+ENTER

Vaated ja Windowsi liikumine

Toiming

Klahvid

Aktiveerige menüü juhtelement .

ALT+TÜHIKUKLAHV

Aktiveerige kirje riba välja teksti redigeerimine.

F2

Menüüriba aktiveerimine.

F10 või muuteklahv (ALT)

Projekti menüü aktiveerimine

ALT+SIDEKRIIPS

Aktiveerige tükeldusriba.

SHIFT+F6

Sulgege aken programmi.

ALT+F4

Kuva kõik filtreeritud tööülesannete või kõik filtreeritud ressursse.

F3

Kuvab dialoogiboksi Väli sätted .

ALT+F3

Avage uus aken.

SHIFT+F11

Ühe välja valiku vähendada.

SHIFT+BACKSPACE

Tellimuse ID lähtestamiseks sortimisjärjestuse ja rühmitamise välja lülitada.

SHIFT+F3

Joonistusobjekti valimine.

F6

Tööülesande teavet kuvada.

SHIFT+F2

Ressursi andmete kuvamine

SHIFT+F2

Ülesande andmete kuvamine

SHIFT+F2

Lülitage sisse või välja lisamine valiku režiimi.

SHIFT+F8

Lülitage sisse või välja lülitada automaatse arvutamine.

CTRL+F9

Lülitage sisse või välja valiku laiendamine režiimi.

F8

Klõpsake akna Prindi eelvaade liikumine erinevate lehtede vasakule, paremale, üles või alla vaatamine.

ALT + nooleklahvid

Projekti liigendamine

Toiming

Klahvid

Peida alamülesanded.

ALT + SHIFT + sidekriips või ALT + SHIFT + miinusmärk (numbriklahvistikul miinusmärk)

Valitud tööülesande taanet.

ALT+SHIFT+paremnool

Kuva alamülesanded.

ALT + SHIFT + = või ALT + SHIFT + plussmärk (plussmärk numbriklaviatuuril)

Kuvatakse kõik ülesanded.

ALT + SHIFT + * (numbriklaviatuuri tärn)

Valitud ülesande vasakule.

ALT+SHIFT+vasaknool

Valimine ja redigeerimine dialoogiboksis

Toiming

Klahvid

Vormi allservas väljade vahel liikumine

Nooleklahvid

Teisaldage tabelid vormi allservas.

ALT + 1 (vasakul) või ALT + 2 (paremal)

Liikumine järgmisele tööülesande või ressurss.

Sisestusklahv (ENTER)

Liikumine eelmisele tööülesande või ressurss.

SHIFT+ENTER

Valimine ja lehel vaate redigeerimine

Vaate redigeerimine

Toiming

Klahvid

Kirje tühistada.

Paoklahv (ESC)

Tühjendage või lähtestage valitud välja.

CTRL+DELETE

Valitud andmete kopeerimiseks.

CTRL+C

Valitud andmete lõikamine

CTRL+X

Valitud andmed kustutada.

Kustutusklahv (DELETE)

Kustuta rida, mis on valitud lahtri.

CTRL+MIINUSMÄRK (numbriklaviatuuril)

Järgmistesse lahtritesse.

CTRL+D

Kuvab dialoogiboksi otsimine .

CTRL + F või SHIFT + F5

Dialoogiboksis Otsing jätkata järgmise eksemplari otsingutulemites.

SHIFT+F4

Käsu Mine (menüüRedigeeri ).

F5

Tööülesannete linkimine.

CTRL+F2

Lõigatud või kopeeritud andmed kleepida.

CTRL+V

Ühe välja valiku vähendada.

SHIFT+BACKSPACE

Viimase toimingu tagasivõtmine.

CTRL+Z

Tühista tööülesannete linkimine.

CTRL+SHIFT+F2

Käsitsi ajastatud seadmine

CTRL+SHIFT+M

Automaatse ajakava tööülesande määramine

CTRL+SHIFT+A

Vaatesse teisaldamine

Toiming

Klahvid

Projekti (ajaskaala) algusse liikumine

ALT+HOME

Projekti (ajaskaala) lõppu liikumine

ALT+END

Ajaskaala vasakule liikumine

ALT+vasaknool

Ajaskaala paremale liikumine

ALT+paremnool

Rea esimesele väljale liikumine

HOME või CTRL + VASAKNOOL

Liikumine esimesele reale.

CTRL+ülesnool

Esimese rea esimesele väljale liikumine

CTRL+HOME

Liikumine eelmisele väljale rea.

End-klahv või CTRL + paremnool

Liikumine viimasele viimase rea väli.

CTRL+END

Liikumine viimasele reale.

CTRL+allanool

Liikumine on Külgpaan

Toiming

Klahvid

Viib fookuse küljel paani ja Kuva paremas servas vahel.

CTRL+TAB või CTRL+SHIFT+TAB

Valige muu juhtelemendid küljel paanil kui fookus on küljel paanil.

Tabeldusklahv (TAB)

Märkige või tühjendage ruudud ja raadionupud, kui fookus on küljel paanil.

Tühikuklahv

Valige vaates

Toiming

Klahvid

Valiku laiendamine ühe lehe võrra alla

SHIFT+PAGE DOWN

Valiku laiendamine ühe lehe võrra üles

SHIFT+PAGE UP

Laiendab valikut ühe rea võrra alla.

SHIFT+allanool

Valiku laiendamine üles ühe rea.

SHIFT+ülesnool

Rea esimesele väljale valiku laiendamine.

SHIFT+HOME

Rea viimasel väljal valiku laiendamine.

SHIFT+END

Alusta teabe valiku laiendamine.

CTRL+SHIFT+HOME

Teave lõpuks valiku laiendamine.

CTRL+SHIFT+END

Esimese rea valiku laiendamine.

CTRL+SHIFT+ülesnool

Viimase rea valiku laiendamine.

CTRL+SHIFT+allanool

Esimese rea esimesele väljale valiku laiendamine.

CTRL+SHIFT+HOME

Viimase rea viimast välja valiku laiendamine.

CTRL+SHIFT+END

Kõigi ridade ja veergude valimine

CTRL+SHIFT+tühikuklahv

Veeru valimine.

CTRL+tühikuklahv

Valige rida.

SHIFT+SPACEBAR

Valiku üks väli allapoole liikumine.

Sisestusklahv (ENTER)

Liikumine valiku üles ühe välja.

SHIFT+ENTER

Liikumine valiku õige välja.

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine valiku vasakul üks väli.

SHIFT+TAB

Valimine ja sisestamise ribal redigeerimine

Toiming

Klahvid

Aktsepteerige kirje.

Sisestusklahv (ENTER)

Kirje tühistada.

Paoklahv (ESC)

Vasakpoolse märgi kustutamine.

Tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Parempoolse märgi kustutamine.

Kustutusklahv (DELETE)

Parempoolse sõna kustutamine.

CTRL+DELETE

Teksti lõpuni valiku laiendamine.

SHIFT+END

Valiku Alusta oleva teksti laiendamine.

SHIFT+HOME

Sisse- või väljalülitamine ülekirjutusrežiimi.

Sisestusklahv (INSERT)

Kasutage oma ajakava

Toiming

Klahvid

Liikumine ühe lehe vasakus ajaskaala.

ALT+PAGE UP

Ajaskaala paremklõpsake ühele lehele liikumine

ALT+PAGE DOWN

Ajaskaala projekti algusse liikumine

ALT+HOME

Liikumine ajaskaala lõpetamiseks projekti.

ALT+END

Ajaskaala vasakule kerimine

ALT+vasaknool

Ajaskaala paremale kerimine

ALT+paremnool

Saate kuvada väiksema aja üksused.

CTRL + / (kaldkriips numbriklaviatuuril)

Näita suuremat ajaühikute.

CTRL + * (numbriklaviatuuri tärn)

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×