Slaidiseansside esitamine

PowerPointi slaidide, jaotusmaterjalide või märkmete printimine

PowerPointi slaidide, jaotusmaterjalide või märkmete printimine

Saate printida PowerPointi esitluse slaidid, liigenduse, ettekandemärkmed või jaotusmaterjalid.

Kui valite suvandi Liigendus, prinditakse lehtedele ainult slaididel olev tekst ilma piltideta. Kui valite suvandi Märkmelehed, prinditakse igale lehele slaid ja selle alla vastavad ettekandemärkmed. Kui otsustate printida jaotusmaterjalid, saate printida mitu slaidi ühele lehele, kasutades erinevaid paigutusi, millest mõni sisaldab ka märkmete tegemiseks ette nähtud ruumi.

Valige avamiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks all pealkiri.

 1. Valige Fail.

  Klõpsake kuva vasakus ülanurgas menüüd FAIL.
 2. Valige Prindi.

 3. Valige Täisleheslaidid ja seejärel tehke jaotises Küljendivaade valik Täisleheslaidid.

  Klõpsake paanil „Prindi“ nuppu „Täisleheslaidid“ ja seejärel klõpsake jaotises „Küljendivaade“ nuppu „Täisleheslaidid“.
 4. Seadke muud soovitud printimissuvandid ja klõpsake nuppu Prindi.

 1. Valige Fail.

  Klõpsake kuva vasakus ülanurgas menüüd FAIL.
 2. Valige Prindi.

 3. Valige Täisleheslaidid ja seejärel tehke jaotises Küljendivaade valik Märkmelehed.

  Klõpsake paanil „Prindi“ nuppu „Täisleheslaidid“ ja seejärel klõpsake jaotises „Küljendivaade“ nuppu „Märkmelehed“.
 4. Seadke muud soovitud printimissuvandid ja klõpsake nuppu Prindi.

 1. Valige Fail.

  Klõpsake kuva vasakus ülanurgas menüüd FAIL.
 2. Valige Prindi.

 3. Valige Täisleheslaidid ja seejärel tehke jaotises Küljendivaade valik Liigendus.

  Klõpsake paanil „Prindi“ nuppu „Täisleheslaidid“ ja seejärel klõpsake jaotises „Küljendivaade“ nuppu „Liigendus“.
 4. Seadke muud soovitud printimissuvandid ja klõpsake nuppu Prindi.

 1. Valige Fail.

  Klõpsake kuva vasakus ülanurgas menüüd FAIL.
 2. Valige Prindi.

 3. Valige Täisleheslaidid ja seejärel valige loendist Jaotusmaterjalid soovitud suvand.

  Klõpsake paanil „Prindi“ nuppu „Täisleheslaidid“ ja seejärel valige jaotisest „Jaotusmaterjalid“ soovitud paigutus.
 4. Seadke muud soovitud printimissuvandid ja klõpsake nuppu Prindi.

Rakenduses PowerPoint 2007 printimise juhised leiate teemast Slaidide printimine PowerPointi vanemates versioonides.

Vt ka

Ettekandemärkmete lisamine slaididele

Esitluse printimine mustvalgena või halliskaalas

Kui valite suvandi Liigendus, prinditakse lehtedele ainult slaididel olev tekst ilma piltideta. Kui valite suvandi Märkmelehed, prinditakse igale lehele slaid ja selle alla vastavad ettekandemärkmed. Kui otsustate printida jaotusmaterjalid, saate printida mitu slaidi ühele lehele, kasutades erinevaid paigutusi, millest mõni sisaldab ka märkmete tegemiseks ette nähtud ruumi.

Allpool esitatud printimisjuhised kehtivad rakenduse PowerPoint 2016 for Mac kohta.

Rakenduses PowerPoint for Mac 2011 printimise juhised leiate teemast Slaidide printimine PowerPointi vanemates versioonides.

Valige avamiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks all pealkiri.

 1. Tehke menüüs File (Fail) valik Print (Prindi).

 2. Valige dialoogiboksi allservas Show Details (Kuva üksikasjad).

  Dialoogiboksi „Print“ (Printimine) nupp „Show Details“ (Kuva üksikasjad)
 3. Tehke rippboksis Layout (Paigutus) valik Slides (Slaidid).

  Valige dialoogiboksis „Print“ (Printimine) paigutus „Slide“ (Slaid)
 4. Seadke muud soovitud printimissuvandid ja seejärel valige Print (Prindi).

 1. Tehke menüüs File (Fail) valik Print (Prindi).

 2. Valige dialoogiboksi allservas Show Details (Kuva üksikasjad).

  Dialoogiboksi „Print“ (Printimine) nupp „Show Details“ (Kuva üksikasjad)
 3. Tehke rippboksis Layout (Paigutus) valik Notes (Märkmed).

  Valige dialoogiboksis „Print“ (Printimine) paigutus „Notes“ (Märkmed)
 4. Seadke muud soovitud printimissuvandid ja valige Print (Prindi).

 1. Tehke menüüs File (Fail) valik Print (Prindi).

 2. Valige dialoogiboksi allservas Show Details (Kuva üksikasjad).

  Dialoogiboksi „Print“ (Printimine) nupp „Show Details“ (Kuva üksikasjad)
 3. Tehke rippboksis Layout (Paigutus) valik Outline (Liigendus).

  Valige dialoogiboksis „Print“ (Printimine) paigutus „Outline“ (Liigendus)
 4. Seadke muud soovitud printimissuvandid ja valige Print (Prindi).

 1. Tehke menüüs File (Fail) valik Print (Prindi).

 2. Valige dialoogiboksi allservas Show Details (Kuva üksikasjad).

  Dialoogiboksi „Print“ (Printimine) nupp „Show Details“ (Kuva üksikasjad)
 3. Valige rippboksist Layout (Paigutus) mõni sõna Handout (Jaotusmaterjalid) sisaldav suvand, lähtudes sellest, mitu slaidi soovite ühele lehele printida.

  Valige dialoogiboksis „Print“ (Printimine) mõni paigutuse „Handout“ (Jaotusmaterjalid) variant
 4. Seadke muud soovitud printimissuvandid ja valige Print (Prindi).

Vt ka

Ettekandemärkmete lisamine slaididele

Esitluse printimine mustvalgena või halliskaalas

PowerPoint Online’is saab slaide printida igaüks. Office 365 tellijad, kes kasutavad OneDrive for Businessisse või SharePoint Online’i talletatud faili, saavad printida ka märkmeid ja jaotusmaterjale.

Prinditud märkmelehe ülemisel poolel kuvatakse slaid ning alumisel poolel ettekandemärkmed.

Märkmelehevaate korral prinditakse lehe ülemisele poolele slaid ja alumisele poolele ettekandemärkmed.

Prinditaval jaotusmaterjalil on lehe vasakul poolel kolm slaidi ja paremal ruum märkmete jaoks.

Jaotusmaterjalide lehe vasakul küljel on kolm slaidide pisipilti ja pisipiltidest paremal on mitu prinditud joont märkmete tegemiseks.

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri.

 1. Valige rakenduses PowerPoint Online slaidiseanss, Fail > Prindi ja valige, millist tüüpi lehed soovite printida: Prindi täisleheslaidid, Prindi märkmelehed või Prindi jaotusmaterjalid.

  Valige üks nuppudest Prindi

 2. Oodake, kuni printeri paneel avaneb.

  Chrome’i printimispaneeli suvandid

 3. Seejärel klõpsake printeri valimiseks valiku Sihtkoht kõrval Muuda. Määrake küljendivaate suvandid, näiteks milliseid slaide printida ja kas prinditakse ühe- või kahepoolselt. (Saadaolevad valikud võivad olenevalt printerist erineda).

  Printeri valimiseks klõpsake nuppu Muuda

 4. Klõpsake käsku Prindi.

  Klõpsake Printimine

 1. Valige rakenduses PowerPoint Online slaidiseanss, Fail > Prindi ja valige, millist tüüpi lehed soovite printida: Prindi täisleheslaidid, Prindi märkmelehed või Prindi jaotusmaterjalid.

  Valige üks nuppudest Prindi

 2. Oodake, kuni avaneb dialoogiboks Prindi.

  Oodake, kuni printeri paneel avaneb

 3. Klõpsake jaotises Paigutus valik, mis vastab teie slaidide paigutusele. Määrake küljendivaate suvandid, näiteks milliseid slaide printida ja kas prinditakse ühe- või kahepoolselt. (Saadaolevad valikud võivad olenevalt printerist erineda).

  Klõpsake jaotises Paigutus suvandit Horisontaalpaigutus

 4. Jaotises Printer valige printer.

  Valige printer

 5. Slaidiseansi printimiseks klõpsake Printimine (käsu Printimine leidmiseks peate võib-olla printimispaneeli kerima).

  Klõpsake nuppu Prindi

 1. Valige rakenduses PowerPoint Online slaidiseanss, Fail > Prindi ja valige, millist tüüpi lehed soovite printida: Prindi täisleheslaidid, Prindi märkmelehed või Prindi jaotusmaterjalid.

  Valige üks nuppudest Prindi

 2. Valige Ava PDF.

  Teie PDF-fail on valmis

 3. Klõpsake printeri ikooni slaidiseansi kohal ülal paremal.

  Klõpsake printeriikooni

 4. Kuvatavas dialoogiboksis Prindi valige jaotises Printer printer.

  Valige printer

 5. Klõpsake slaidiseansi printimiseks nuppu OK.

  Printimiseks klõpsake nuppu OK

 6. Kui olete printimise lõpetanud, sulgege 2. juhisega avatud PDF-fail.

PowerPoint Online’iga töötamisel soovitame sujuvama printimise tagamiseks kasutada Internet Exploreri asemel veebibrauserit Microsoft Edge.

Kui kasutate Internet Explorerit, soovitame installida programmi Adobe Reader, kuna selle olemasolu arvutis hõlbustab oluliselt printimist PowerPoint Online’is.

 1. Valige rakenduses PowerPoint Online slaidiseanss, Fail > Prindi ja valige, millist tüüpi lehed soovite printida: Prindi täisleheslaidid, Prindi märkmelehed või Prindi jaotusmaterjalid.

  Valige üks nuppudest Prindi

 2. Valige Ava PDF.

  Teie PDF-fail on valmis

 3. Kuvatava lehel Printimine klõpsake jaotises Paigutus valikut Horisontaalpaigutus. Määrake muud küljendivaate suvandid.

  Klõpsake Horisontaalpaigutus ja muud suvandid

 4. Valige lahtris Nimi printer.

  Nime väljal klõpsake printeri nime

 5. Slaidiseansi printimiseks klõpsake nuppu OK (nupu OK leidmiseks peate võib-olla printimislehte kerima).

  Printimiseks klõpsake nuppu OK

 6. Kui olete printimise lõpetanud, sulgege 2. juhisega avatud PDF-fail.

 1. Valige rakenduses PowerPoint Online slaidiseanss, Fail > Prindi ja valige, millist tüüpi lehed soovite printida: Prindi täisleheslaidid, Prindi märkmelehed või Prindi jaotusmaterjalid.

  Valige üks nuppudest Prindi

 2. Valige Ava PDF.

  Teie PDF-fail on valmis

 3. Hõljutage avatud esitluses hiirekursorit esitluse allservas ja klõpsake seda pilti.

  Klõpsake oma PowerPoint Online’i esitluses pilti

 4. Klõpsake dialoogiboksi Print (Printimine) jaotises Orientation (Paigutus) valikut Landscape (Horisontaalpaigutus). Määrake muud soovitud küljendisuvandid.

  Valige dialoogiboksis Printimine prindisätted

 5. Määrake väljal Printer soovitud printer.

 6. Slaidiseansi printimiseks klõpsake nuppu Print (Prindi).

 7. Kui olete printimise lõpetanud, sulgege 2. juhisega avatud PDF-fail.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×