PowerPointi malli loomine ja salvestamine

PowerPointi malli loomine ja salvestamine

Kui loote esitluse ja salvestate selle PowerPointi mallina (laiendiga .potx), saate seda oma kolleegidega ühiselt kasutada ning taaskasutada. Malli loomiseks tuleb muuta juhtslaidi ja slaidipaigutuste komplekti.

Allalaadimine   Valige tuhandete tasuta alla laadida

Näpunäide.: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with layouts for templates!

Klõpsake jaotise avamiseks ja üksikasjalikud juhised leiate allpool pealkirja.

 1. Avage tühi esitlus: faili > Uus > Tühi esitlus

 2. Klõpsake menüü kujundus jaotises Valige Slaidi suurus > Kohandatud slaidi suurus ja valige lehe suund ja dimensioonid.

 3. Klõpsake menüü Vaade jaotises Juhtvaated nuppu Juhtslaid.

  Klõpsake menüüs Vaade nuppu Juhtslaid

  Juhtslaid on suurim slaidipilt slaidi pisipiltide loendi ülaosas slaididest vasakul. Seotud slaidipaigutused asuvad juhtslaidi all.

  Juhtslaid

 4. Juhtslaidi või slaidipaigutuste muutmiseks tehke vahekaardil Juhtslaid ühte järgmistest.

  • Erifontide ja efektidega värvika kujunduse lisamiseks valige Kujundused ning galeriist valige kujundus. Paremalasuva kerimisriba abil saate kuvada rohkem kujundusi.

   PowerPointi kujundused

  • Tausta muutmiseks valige Taustalaadid ja valige taust.

   PowerPointi taustalaadid

  • Kohatäite lisamiseks (teksti, pildi, diagrammi, video, heli või muude objektide jaoks) valige pisipildipaanil kohatäidet sisaldava slaidi paigutus ja tehke järgmist.

   Valige Lisa kohatäide ja valige lisatava kohatäite tüüp.

   PowerPointi juhtslaidivaates kohatäite lisamise nupu pilt

   Kohatäite suuruse joonistamiseks klõpsake ja lohistage seda juhtslaidil või slaidipaigutusel.

   Nõuanne.   Kohatäite suuruse muutmiseks lohistage ühte selle äärisenurka.

  • Kohatäite liigutamiseks juhtslaidil või slaidipaigutusel valige kohatäite serv ja lohistage see uude kohta.

   Slaidi kohatäite teisaldamine

  • Juhtslaidi või slaidipaigutuse soovimatu kohatäite eemaldamiseks valige see slaidi pisipildipaanil, valige slaidil kohatäite ääris ning vajutage kustutusklahvi (Delete).

  • Esitluse kõigi slaidide lehepaigutuse määramiseks valige Slaidi suurus > Kohandatud slaidisuurus.

   Menüüvalik „Kohandatud slaidisuurus”

   Valige jaotises Paigutus suvand Vertikaalne või Horisontaalne.

   Klõpsake nuppu Vertikaalpaigutus

 1. Klõpsake menüüs Fail käsku Salvesta nimega (või kui kasutate Office 365, siis nuppu Salvesta koopia).

 2. Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamiseks klõpsake jaotises Salvestamine käsku Sirvi.

  Klõpsake dialoogiboksi „Nimega salvestamine“ avamiseks paani allosas asuvat nuppu „Sirvi“.
 3. Klõpsake dialoogiboksi Nimega salvestamine loendis Salvestustüüp väärtust PowerPointi mall.

  PowerPointi mallina salvestamine

  Kui valite malli tüübi, suunab PowerPoint automaatselt salvestuskoha vastavasse kausta Kohandatud Office‘i mallid.

 4. Tippige mallifaili nimi dialoogiboksi Nimega salvestamine väljale Faili nimi (kui nõustute pakutud nimega, pole vaja midagi teha).

 5. Valige Salvesta.

 6. Malli kasutamiseks uue esitluse loomisel valige Fail > Uus. Seejärel valige Kohandatud > Kohandatud Office’i mallid ja seejärel topeltklõpsake salvestatud malli.

  Valige Fail > Uus > Kohandatud > Kohandatud Office‘i mallid.

Vt ka

Malli kasutajatele juhiste andmine

Kujunduse loomine PowerPointis

Slaidikujunduse salvestamine mallina

Suuruse muutmine, kohatäite kustutamine

Mis on juhtslaid?

Mis on slaidipaigutus?

Malli loomine ja kasutamine oma Office for Mac

Klõpsake menüü fail käsku Salvesta nimega, tippige väljale faili nimi malli nimi ja seejärel valige väljal SalvestustüüpPowerPointi mall (*.potx).

Esitluse salvestamine POTX-failina

Klõpsake allpool peatüki avamiseks ja juhiste nägemiseks pealkirja.

Esitluses kasutatava malli loomise alustamiseks tehke järgmist.

 1. Avage tühi esitlus.

 2. Klõpsake menüü kujundus jaotises Lehekülje häälestusvalige ja valige lehel suund ja dimensioonid.

 3. Klõpsake menüü Vaade jaotises Juhtvaated nuppu Juhtslaid.

  Nõuanne.   Vaates juhtslaid paanil Slaid pisipilt juhtslaid kujutatud suurema slaidina ja seotud paigutused on sellest väiksemad ja asuvad selle all.

  Juhtslaid ja paigutused

  1. juhtslaidi

  2. Seotud paigutused

 4. Juhtslaidi ja seostuvate paigutuste kohandamiseks tehke mõnda järgmistest.

  • Soovimatu vaikekohatäite eemaldamiseks paigutusest klõpsake slaidi pisipildipaanil soovimatut kohatäidet sisaldavat slaidipaigutust, seejärel klõpsake esitluseaknas kohatäite äärist ja siis vajutage kustutusklahvi (Delete).

  • Teksti kohatäite lisamiseks klõpsake slaidi pisipildipaanil slaidipaigutust, kuhu soovite kohatäite lisada, ja tehke siis järgmist.

   1. Klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Juhtdokumendi paigutus nuppu Lisa kohatäide ja seejärel klõpsake käsku Tekst.

   2. Klõpsake juhtslaidil soovitud asukohta ja lohistage kohatäite joonistamiseks kursorit.

    Nõuanne.   Kohatäite suuruse muutmiseks lohistage ühte selle äärisenurka.

   3. Tippige kirjeldav tekst, milles palutakse malli kasutajal sisestada kindel teave. Kohandatud viiba teksti lisamise kohta leiate teavet artiklist Teksti kohatäite lisamine koos kohandatud viibatekstiga.

  • Kui soovite lisada mõnda muud tüüpi kohatäiteid, mis sisaldavad sisu (nt pilte, lõikepilte, kuvatõmmiseid, SmartArt-pilte, diagramme, filme, helisid ja tabeleid), klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Juhtdokumendi paigutus nuppu Lisa kohatäide ja seejärel klõpsake lisatava kohatäite tüüpi.

  • Värvi ja tausta abil isikupära lisamiseks tehke ühte järgmistest.

   1. Selleks et rakendada esitlusele kujundus (millega lisatakse paigutusele värv, vorming ja efektid), klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Kujunduse redigeerimine nuppu Kujundused ja valige siis kujundus.

   2. Tausta muutmiseks klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Taust nuppu Taustalaadid ja valige soovitud taust.

 1. Malli salvestamiseks klõpsake menüüd Fail ja seejärel käsku Salvesta nimega.

 2. Tippige faili nimi väljale Faili nimi: (kui nõustute pakutud nimega, pole vaja midagi teha).

 3. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust PowerPointi mall (.potx).

  Kui valite suvandi "Mall" tüüp, aktiveerib PowerPoint talletuskoht automaatselt kausta, \Programmifailid\Microsoft Office\Templates\ kausta.

 4. Valige Salvesta.

 5. Malli kasutamiseks uue esitluse loomisel valige Fail > Uus. Seejärel klõpsake üksust Minu mallid. Valige dialoogiboksis Uus esitlus salvestatud mall ning klõpsake nuppu OK.

  Kui vajate esitlusele uue malli rakendamisel abi, lugege artiklit Malli rakendamine esitlusele.

  Klõpsake lindil menüüd „Fail“, valige käsk „Uus“ ja klõpsake seejärel nuppu „Minu mallid“.

Lisateave PowerPointi mallide kohta

Kui soovite rakendada uue või senisest erineva PowerPoint 2007 malli, mis on juba olemas, vt esitluse malli.

Parim viis malli loomiseks

Malli loomisel lisage juhtslaidivaates juhtslaidile sisu, mida te ei soovi, et malli kasutajad muuta saaksid. Juhtslaidile saate lisada näiteks juhendviibad, logod, päise- ja jaluseteabe, teemaga seotud sisu, tausta, vormingu, värvid, fondid ja efektid.

Malli kasutajad saavad malli kasutada tavavaates ja neile kuvatakse teie lisatud juhendviibad. Juhendviipade teksti ja muude kohatäidete sisu saavad malli kasutajad asendada oma projekti või esitluse andmetega.

 1. Avage tühi esitlus.

 2. Klõpsake menüü kujundus jaotises Lehekülje häälestusvalige ja valige lehel suund ja dimensioonid.

 3. Klõpsake menüü Vaade jaotises Esitlusevaated nuppu Juhtslaid.

 4. Klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Juhtslaidi redigeerimine nuppu Lisa juhtslaid.

  Märkused: 

  • Juhtslaid on slaidi pisipildipaanil kujutatud suurema slaidina; seotud paigutused asuvad selle slaidi all.

  • Kuna paljudes esitlustes on mitu juhtslaidi, tuleb teil soovitud juhtslaidi leidmiseks paanil võib-olla allapoole liikuda.

 5. Juhtslaidi kohandamise alustamiseks tehke mõnda järgmistest.

  • Vaikejuhtslaidiga seotud valmis slaidipaigutuste eemaldamiseks paremklõpsake pisipildipaanil ebavajalikku slaidipaigutust ja siis klõpsake käsku Kustuta paigutus.

  • Soovimatu vaikekohatäite eemaldamiseks klõpsake slaidi pisipildipaanil soovimatut kohatäidet sisaldavat slaidipaigutust, seejärel klõpsake esitluseaknas kohatäite äärist ja siis vajutage kustutusklahvi (Delete).

  • Teksti kohatäite lisamiseks klõpsake slaidi pisipildipaanil slaidipaigutust, kuhu soovite kohatäite lisada, ja tehke siis järgmist.

 6. Klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Juhtdokumendi paigutus nuppu Lisa kohatäide ja seejärel klõpsake käsku Tekst.

 7. Klõpsake juhtslaidil soovitud asukohta ja lohistage kohatäite joonistamiseks kursorit.

  Nõuanne.   Kohatäite suuruse muutmiseks lohistage ühte selle äärisenurka.

 8. Tippige kirjeldav tekst, milles palutakse malli kasutajal sisestada kindel teave.

  • Kui soovite lisada mõnda muud tüüpi kohatäiteid, mis sisaldavad sisu (nt pilte, lõikepilte, SmartArt-pilte, diagramme, filme, helisid ja tabeleid), valige menüü Juhtslaid jaotises Juhtdokumendi paigutus lisatava kohatäite tüüp ja klõpsake selle lisamiseks.

  • Selleks et rakendada esitlusele kujundus (millega lisatakse paigutusele värv, vorming ja efektid), klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Kujunduse redigeerimine nuppu Kujundused ja klõpsake siis soovitud kujundust.

  • Tausta muutmiseks klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Taust nuppu Taustalaadid ja klõpsake soovitud tausta.

  • Esitluse kõikide slaidide suuna seadmiseks klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Lehe häälestus nuppu Slaidi suund ja siis klõpsake kas käsku Horisontaalpaigutus või Vertikaalpaigutus.

  • Selleks et tekst kuvataks esitluse slaidide all jaluses, tehke järgmist.

   1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Päis ja jalus.

   2. Märkige menüü Slaid dialoogiboksis Päis ja jalus ruut Jalus ja tippige siis tekst, mille soovite lasta kuvada slaidide allservas.

   3. Kõigi slaidide jalusesisu kuvamiseks klõpsake käsku Rakenda kõigile.

    Jaluste kasutamise kohta lisateabe saamiseks lugege teemat slaidide jaluse teabe kuvamiseks.

 1. Valige Microsoft Office’i nupp Office’i nupu pilt ja seejärel käsk Salvesta nimega.

 2. Tippige faili nimi väljale Faili nimi: (kui nõustute pakutud nimega, pole vaja midagi teha).

 3. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust PowerPointi mall (*.potx).

  Kui valite suvandi "Mall" tüüp, aktiveerib PowerPoint talletuskoht automaatselt kausta, \Programmifailid\Microsoft Office\Templates\ kausta.

 4. Valige Salvesta.

 5. Kui vajate esitlusele uue malli rakendamisel abi, lugege teemat uue esitluse malli.

Malli rakendamine uuele esitlusele

Vt Malli rakendamine esitlusele.

Te ei saa luua malli PowerPointi veebirakendus. Peate kasutama hoopis PowerPoint töölauaversiooni.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×