PowerPoint 2007 kasutamine vanemates PowerPointi versioonides loodud esitlustega töötamiseks

Selle artikli teemad

Ühilduvusrežiimi ülevaade

Ühilduvusrežiimi sisselülitamiseks

Ühilduvusrežiimis oleku kindlakstegemine

Esitluse komponendid, mis käitavad ühilduvusrežiimis teistmoodi

Esitluse teisendamine programmi PowerPoint 2007 vormingusse

PowerPoint 2007 esitluse vanemate PowerPointi versioonidega ühilduvuse kontrollimine

Miks ei saa mõnda suvandit või käsku kasutada?

Ühilduvusrežiimi ülevaade

Ühilduvusrežiim aitab vältida redigeerimisfunktsionaalsuse kadu ning muudab hõlpsamaks koostöö inimestega, kes kasutavad versioonist Microsoft Office PowerPoint 2007 vanemat versiooni. Funktsionaalsuse kadu võib aset leida, kui tekst või objekt (nt kujundid või SmartArt-pildid) piltideks või rasterpilt teisendatakse. Või näiteks juhul kui lisate tekstile animatsiooni ning see animatsioon läheb teksti pildiks teisendamisel kaotsi.

Ühilduvusrežiim tagab ühilduvuse Office PowerPoint 2007 ja PowerPoint 97–2003 (.ppt) failide vahel, tõkestades sellised programmi PowerPoint 2007 funktsioonid, mis võivad PowerPoint 97–2003 failide jaoks ühildumatut sisu (nt efekte) lisada. Programmi PowerPoint 2007 ühilduvusrežiim tagab selle, et saaksite PowerPoint 97–2003 faile avada ja salvestada neid programmi PowerPoint 2007 failideks teisendamata.

Ühilduvusrežiimis saate PowerPoint 97–2003 esitlusi avada, redigeerida ja salvestada, kuid sel juhul ei saa te kasutada programmi PowerPoint 2007 uusi funktsioone. Ühilduvusrežiim käivitub programmis PowerPoint 2007 siis, kui teete ühe järgmistest toimingutest:

 • avate PowerPoint 97–2003 (.ppt) vormingus salvestatud faili;

 • teisendate programmi PowerPoint 2007 failivormingus faili PowerPoint 97–2003 failivormingusse käsu Salvesta nimega abil;

 • häälestate programmi PowerPoint 2007 kõiki esitlusi PowerPoint 97–2003 vormingus salvestama.

PowerPoint 2007 (.pptx) faili salvestamisel PowerPoint 97–2003 esitlusena (.ppt) käivitab PowerPoint 2007 automaatselt ühilduvuskontrolli, et määrata ühilduvusprobleemide olemasolu. Ühilduvuskontroll teavitab teid sellisest sisust, mis võib versioonist PowerPoint 2007 vanemate versioonide jaoks ühildumatu olla.

Kui teised inimesed, kes kasutavad PowerPointi vanemaid versioone, peavad teie PowerPoint 2007 esitlust redigeerima või sellega töötama, on mõistlik püsida ühilduvusrežiimis. Vastasel tuleb esitlus teisendada versiooni PowerPoint 2007, et saaksite kõiki programmi PowerPoint 2007 uusi funktsioone kasutada.

Märkus.: Kuigi PowerPointi vanemaid versioone kasutavad inimesed (kes on installinud ühilduvuspaketi Microsoft Office Compatibility Pack for 2007 Office Word, Excel, and PowerPoint File Formats) saavad PowerPoint 2007 esitlusi avada, ei pruugi nad mõnesid selliseid üksusi muuta saada, mis on loodud programmi PowerPoint 2007 uute ja täiustatud funktsioonide abil. Näiteks kui kasutate PowerPoint 2007 esitluse avamiseks vanemat versiooni ning esitlus sisaldab SmartArt-pilti, muutub SmartArt-pilt selliseks pildiks, mida PowerPointi vanemas versioonis redigeerida ei saa. Sellise PowerPoint 2007 esitluse loomiseks, mida saab PowerPointi vanemates versioonides kasutada, võite sisse lülitada ühilduvusrežiimi, kus ühilduvusprobleeme põhjustavad käsud ja funktsioonid on muudetud kättesaamatuks.

Lehe algusesse

Ühilduvusrežiimi sisselülitamiseks

Uue PowerPoint 2007 esitluse loomisel, mida hakatakse kasutama ka vanemates versioonides, saate ühilduvusrežiimi sisse lülitada, kui salvestate faili PowerPoint 97-2003 vormingus.

 1. Avage uus esitlus.

 2. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ning seejärel käsku Salvesta nimega.

 3. Klõpsake valikut PowerPoint 97–2003 esitlus.

 4. Tippige väljale Faili nimi esitlusele soovitav nimi.

 5. Klõpsake nuppu Salvesta.

NB!: Alltoodud funktsioonid ei ole programmis PowerPoint 2007 saadaval, nii et kui salvestate programmis PowerPoint 2007 sellise PowerPoint 97–2003 faili, mis nende funktsioonidega seostuvaid andmeid sisaldab, lähevad need andmed jäädavalt kaotsi;

Lehe algusesse

Ühilduvusrežiimis oleku kindlakstegemine

Ühilduvusrežiimi omadused

 • PowerPoint 2007 akna tiitliriba asuva failinime kõrval kuvatakse nurksulgudes tekst Ühilduvusrežiim.

 • Mõned suvandid ja käsud pole kättesaadavad.

 • Faililaiendi lõpus ei ole tähte "x". Näiteks laiendiga .ppt lõppev fail ei ole salvestatud PowerPoint 2007 failivormingus, samas kui laiendiga .pptx on PowerPoint 2007 fail.

Lehe algusesse

Esitluse komponendid, mis käitavad ühilduvusrežiimis teistmoodi

Järgmises loendis on toodud esitluse komponendid, mis käituvad ühilduvusrežiimis teistmoodi või ei ole seal kättesaadavad.

PowerPoint 2007 komponent

Käitumine ühilduvusrežiimis

Diagrammid

Pildiks teisendatud diagrammi ei saa redigeerida, kui see pole SmartArt-pildiks või kujundiks teisendatud. Lisateavet olemasolevate diagrammide teisendamise kohta on artiklis Convert an existing diagram (Olemasoleva diagrammi teisendamine).

Süvisvarjustus

Pehmed välisvarjud teisendatakse tugevateks varjudeks, mida saab redigeerida.

Kujundi või teksti astmelised kontuurid

Pole saadaval.

Pealkirja ja kehateksti fondid

Pealkirja ja kehateksti fondid teisendatakse staatiliseks vorminguks. Kui seejärel faili programmis PowerPoint 2007 avate ning teistsuguse laadi rakendate, ei muutu pealkirja ja kehateksti fondid automaatselt.

Taandetasemed

Mõned taandetasemed pole saadaval.

Mitu tekstiveergu

Pole saadaval.

Kujundid kohatäited

Pole saadaval.

Teksti läbikriipsutus ja kahekordne läbikriipsutus

Pole saadaval.

Sümbolid

Pole saadaval.

Tekstiefektid, näiteks vari, peegeldus ja sära

Pole saadaval.

Kujundused

Mõned kujundused põhjustavad kujundite ja kohatäidete muutumist piltideks.

WordArt-kiirlaadid

Pole saadaval.

Lehe algusesse

Esitluse teisendamine programmi PowerPoint 2007 vormingusse

Kui ühilduvusrežiimis töötamine ei ole enam tarvilik, näiteks kui inimesed, kellega koostööd teete, on samuti versiooni PowerPoint 2007 hankinud, või kui soovite kasutada programmi PowerPoint 2007 täisfunktsionaalsust, võite oma PowerPoint 97–2003 esitluse PowerPoint 2007 failiks teisendada. Teisendamisel salvestatakse esitlus PowerPoint 2007 failina (.pptx). Pärast esitluse teisendamist ei ole see enam algses failivormingus saadaval, kuid teil on juurdepääs kõigile programmi PowerPoint 2007 uutele ja täiustatud funktsioonidele ning failimaht on väiksem.

Näpunäide.: Kui soovite enne teisendamist esitluse algsest vormingust koopia säilitada, salvestage esitlus selles vormingus muu nimega. Sellisel juhul ei kirjutata teisendamisel algset faili üle.

 1. Avage programmis PowerPoint 2007 esitlus, mida PowerPoint 2007 vormingusse teisendada soovite.

  Esitlus avaneb automaatselt ühilduvusrežiimis.

 2. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ning seejärel käsku Teisenda. Kui esitluse teisendamise kohta kuvatakse teade, klõpsake nuppu OK.

  Kui te seda teadet edaspidi näha ei soovi, märkige ruut Ära küsi enam dokumentide teisendamise kohta.

Lehe algusesse

PowerPoint 2007 esitluse vanemate PowerPointi versioonidega ühilduvuse kontrollimine

Veendumaks, et teie PowerPoint 2007 esitlusel ei ole ühilduvusprobleeme, mis võivad vanemates PowerPointi versioonides põhjustada madalamat funktsionaalsust, võite käivitada ühilduvuskontrolli funktsiooni. Ühilduvuskontroll otsib esitlusest kõik võimalikud ühilduvusprobleemid ning aitab teil need lahendada.

NB!: Kui töötate esitlusega ühilduvusrežiimis programmis PowerPoint 2007 ning esitlus on PowerPoint 97–2003 failivormingus (.ppt), mitte uues PowerPoint 2007 XML-il põhinevas failivormingus (.pptx), käivitub ühilduvuskontrolli funktsioon esitluse salvestamisel automaatselt.

Ühilduvuskontrollil on kahte erinevat tüüpi teateid.

 • Kõige tavalisem teade teavitab teid sellest, et kaotate PowerPoint 2007 esitluse vanemas PowerPointi versioonis avamisel redigeerimisfunktsionaalsust. Näiteks kui salvestate SmartArt-pilti sisaldava PowerPoint 2007 esitluse PowerPoint 97–2003 vormingus ning avate selle versioonist PowerPoint 2007 vanemas PowerPointi versioonis, muutub SmartArt-pilt tavaliseks pildiks. Kui avate faili uuesti programmis PowerPoint 2007, ilma et oleksite vahepeal pildiks muutunud SmartArt-pilti redigeerinud või selle suurust muutnud, saate selle SmartArt-pildina kasutamist jätkata.

 • Teist tüüpi teade teavitab sellest, et kaotate funktsionaalsust jäädavalt. Näiteks kui muudate kohandatud paigutuses kohatäite teksti, läheb see kohatäite tekst jäädavalt kaotsi.

Lisateabe saamiseks ühilduvuskontrolli funktsiooni kohta klõpsake dialoogiboksi Ühilduvuskontroll nuppu Spikker Nupu pilt .

Ühilduvuskontrolli käivitamine

 1. Avage esitlus, mille ühilduvust soovite kontrollida.

 2. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt , osutage käsule Valmista ette ning klõpsake käsku Käivita ühilduvuskontroll.

  Märkus.: Esitluse ühilduvuse kontrollimiseks igal salvestamisel märkige dialoogiboksisMicrosoft Office PowerPointi ühilduvuskontroll ruut Kontrolli ühilduvust salvestamisel PowerPoint 97–2003 vormingutesse.

Lehe algusesse

Miks ei saa mõnda suvandit või käsku kasutada?

Enamikul juhtudel, kui mõni käsk pole saadaval, viitab see sellele, et olete ühilduvusrežiimis. Et asi oleks kindel, veenduge, et olete ühilduvusrežiimis. Pärast seda teisendage esitlus PowerPoint 2007 failiks ning suvandid ja käsud muutuvad teile kättesaadavaks.

Näpunäide.: Värskendused ja failimuundurid, mille abil PowerPoint 97–2003 kasutajad saavad PowerPoint 2007 faile avada, on saadaval saidil Microsoft Office Online. Lisateavet on artiklis PowerPoint 2007 esitluse avamine PowerPointi vanemas versioonis.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×