Power View’ kujundusnäpunäited

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Siit leiate näpunäiteid Excelis ja SharePointis Power View'ga töötamiseks, et saaksite luua interaktiivseid vaateid Excel töövihikute andmemudelitest või SQL Server 2012 hoolduspaketi Service Pack 1 (SP1) analüüsiteenuste (SSAS) eksemplaridesse juurutatud tabelmudelitest pärinevate andmetega.

Selles artiklis

Power View aruande loomine

Exceli Power View 's

SharePointi Power View 's

Power View aruande akna sobitamine

Miks on diagrammiikoonid hallid?

Mida tähendavad väljaloendi ikoonid?

Väljajaotise väljad

Tabelinimed

Reasiltide väljad

Paigutuse sektsioon

Power View aruande kuvamine SharePointis lugemis-ja täisekraani režiimi

Kattuvad ja üksteise taha jäävad üksused üksteise peal

Visualiseeringu laiendamine

Visualiseeringu suuruse muutmine

Tagasivõtmine

"Kahjuks ei saa kuvada andmete Kuna omavahel lähedalt seotud väljad asuvad erinevatel telgedel"

Lahendus 1: Eemaldage väli

Lahendus 2: Looge andmemudelis

Vt ka

Power View’ aruande loomine

Power View Excelis

Power View’ käivitamine rakenduses Microsoft Excel 2013 on lihtne.

Valige Excelis Lisa > Power View.

Lugege lisateavet Power View rakenduses Excel 2013 käivitamine.

Power View SharePointis

Käivitage Power View kaudu andmemudeli sisse ka Exceli (XLSX), ühisandmeallika (RSDS) või bism-i ühenduse (BISM) faili rakenduses SharePoint Server 2013.

Mudeleid saab standard SharePoint Server 2013 dokumenditeegis või Power Pivoti Galerii. Power View kujunduskeskkonnast avatakse ja kuvada aluseks viia oma visualiseeringuid.

Lugege lisateavet loomine, salvestamine, eksportimine, ja Power View aruannete printimisekohta.

Lehe algusse

Power View’ aruande sobitamine aknasse

Power View’ aruandeleht Microsoft Excelis (või vaade SharePointis) on sarnaselt Microsoft Office PowerPointi slaidiga kindlaksmääratud suurusega, mitte nagu muud Exceli töölehed.

Power View’ lehe suuruse muutmine

Vaikimisi täidab leht akna ja muudab suurust, kui avate rohkem paane. Näiteks kui kuvate filtrite ala, tõmbub leht kokku, et mahtuda järelejäävasse aknaruumi. Selle saab välja lülitada.

Kui soovite, et leht enam aknasse mahtumiseks suurust ei muudaks, tühjendage ruut Sobita aknasse.

Nüüd saate lehe eri osade vaatamiseks kerida.

Lehe algusse

Miks on diagrammiikoonid hallid?

Kui üksus ribal on keelatud (hall ehk tuhm), tähendab see, et toiming pole lehel või vaates valitu jaoks saadaval. Näiteks kui tabelis pole liitarve (nt summasid või keskmisi), ei saa seda diagrammiks teisendada ja seetõttu on kõik diagrammiikoonid menüüs Kujundus keelatud.

Lisage tabelisse arvväärtusega väli.

Lisateavet keskmiseks või muuks agregaadiks Power View's summa muutmisekohta.

Lehe algusse

Mida tähendavad väljaloendi ikoonid?

Vaatest paremal asuv paan on väljaloend.

Ülemises osas asuv väljade jaotis kuvab selle andmemudeli tabelid ja väljad, millel teie Power View' aruanne põhineb. Need on väljad, mis on aruandesse panekuks saadaval.

Alumine osa on paigutuse jaotis. Selles kuvatakse vaates valitud visualiseeringu väljapaigutuse valikud.

Väljajaotise väljad

Väli lisatakse vaatesse seda klõpsates. Kui vaates on valitud visualiseering, lisatakse uus väli sellesse visualiseeringusse. Kui ei, algatab uus väli vaates uue visualiseeringu.

Saate ka välja vaatesse lohistada. Saate luua uue tabeli või lisada selle olemasolevasse tabelisse.

Tabelinimed

Tabeli väljade vaatamiseks laiendage väljajaotises tabelinime.

Kui klõpsate tabelinime, lisab Power View tabeli vaikeväljad vaatesse. Vaikeväljad on määratud teie aruande aluseks olevas andmemudelis.

Reasiltide väljad

∑ agregaadid tabelis on väljad, mida märgib sigma sümbol (∑). Agregaat on arvväärtus, mis näitab millegi suurust, kogust, skaalat, tähtsust või ulatust. Agregaadid on määratud teie aruande aluseks olevas mudelis. Diagrammina esitatud visualiseeringu loomiseks on vaja vähemalt ühte agregaati.

Lisateavet leiate teemast tabeli käitumise atribuutide konfigureerimine Power View aruannete jaoks.

Saate kasutada ka agregaadi-aggregate välja. Näiteks kui teil on tootenimi välja, võib tabelisse lisada ja määrake selle väärtuseks on arv. Vt keskmiseks või muuks agregaadiks Power View's summa muutmine.

Power View’ kalkulaatori ikoon Arvutatud väljad tabelis on tähistatud taskuarvuti Power View’ kalkulaatori ikoon sümbol. Need on mõnikord nimetatakse arvutatud mõõdud. Iga arvutatud väli on tema enda loodud Dax-i valem. Te ei saa muuta liitmise, näiteks, kui see on summa, seda saab ainult summa.

Lisateavet Power View visualiseeringuid loomisekohta.

Lehe algusse

Paigutuse sektsioon

Paigutusejaotises olevad elemendid varieeruvad olenevalt sellest, mis liiki visualiseeringu olete vaates valinud. Näiteks kui valisite diagrammi, näete välju kastides Väärtus, Telg ja Sari. Siin on mõned toimingud, mida saab paigutusejaotises teha.

Lohistage väljad väljaloendi väljajaotisest paigutusejaotise kastidesse. Sellega lisatakse need vaates valitud visualiseeringusse.

Kustutage välju paigutusejaotisest, mudelisse jäävad need alles.

Agregaadi paigutusejaotises muuta. Vaikimisi on enamik agregaadid summad. Saate püsivalt muuta vaikimisi liitmise Power Pivoti abil. Või saate muuta koondamine kasutamine – kasutage eraldi klõpsates kastis väärtused välja nime kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Keskmine, miinimum, maksimum või loendus.

Saate muuta välja, mis pole agregaadi agregaadi sisse. Lisateavet leiate teemast keskmiseks või muuks agregaadiks Power View's summa muutmine.

Paaniümbrise loomine. Näiteks kui olete valinud diagrammi, saate luua paanid lohistades välja kasti paani. Lisateavet leiate teemast Power View paanid.

Hulgidiagrammide loomine lohistades välja kas vertikaalne või horisontaalne hulgidiagrammid ruudud jaotises paigutus. Lisateavet leiate teemast Power View Hulgidiagrammide visualiseeringud.

Lehe algusse

Power View’ aruande kuvamine SharePointis lugemis- ja täisekraanirežiimides

Lugemisrežiimis võtab aruanne enda alla terve brauseri. Täisekraanirežiimis täidab aruanne, nagu selle nimigi ütleb, sarnaselt PowerPointi slaidiesitlusele terve ekraani. See on režiim, mida kasutatakse Power View'ga esitluse tegemisel.

Valige menüüs Avaleht > Lugemisrežiim või Täisekraan.

Mõlemas režiimis on riba ja väljaloend peidetud, nii et vaate visualiseeringutel on rohkem ruumi. Filtriala säilitab oma kujundusrežiimi oleku: kui see on kujundusrežiimis nähtav, jääb see nähtavaks ka lugemis- või täisekraanirežiimis.

Lugemis- ja täisekraanirežiimides saate aruande vaadete vahel liikumiseks kasutada nooleklahve või klõpsata vasakul alanurgas mitmikvaate ikooni. Aruandevisualiseeringutega saab suhelda, just nagu kujundusrežiimiski.

Lugemis- ja täisekraanirežiimis ei saa siiski aruannet redigeerida. Näiteks ei saa visualiseeringuid liigutada, kustutada ega nende suurust muuta või siis vaateid kopeerida, ümber korraldada ega kustutada.

Täisekraanirežiimist väljumiseks ja eelmisesse režiimi (kujundus või lugemine) naasmiseks vajutage klahvi ESC.

Lehe algusse

Kattuvad ja üksteise taha jäävad üksused üksteise peal

Vaates olevad üksused võivad kattuda või üksteist täielikult katta. Näiteks: võite väiksema diagrammi suuremale asetada. Kujunduskogemuse täiustamiseks võite objekte tuua ettepoole, kõige ette, tahapoole või kõige taha.

Visualiseeringute järjestuse korraldamine Power View's

Valige kujundusalas soovitud visualiseering.

Valige menüüs Kujundus vastavalt vajadusele

Too ettepoole

Too kõige ette

Saada tahapoole

Vii kõige taha

Näpunäide.:  Kui üks visualiseering on teise visualiseeringu parema ülanurga ees, võib olla keeruline valida tagumise visualiseeringu filtrit ja hüpikikooni. Tooge visualiseering filtreerimiseks esiplaanile ja saatke see siis uuesti tagasi.

Kui lisate uue visualiseeringu ja vaade on juba täis, asetab Power View selle vaate olemasolevate üksuste peale.

Lehe algusse

Visualiseeringu laiendamine

Kõik visualiseeringud on pop välja nupp Power View’ hüpikikoon paremas ülanurgas. Selle klõpsamisel visualiseeringu kuvatakse laiendamiseks kogu Power View vaadet, või kui olete lugemis- või täisekraani režiimi täitmiseks kogu režiimi. See on ainult ajutine. Aruande ülejäänud on endiselt all ja hüpikaknas ikooni uuesti klõpsamisel visualiseeringu naaseb oma kohapeal aruandes.

Märkus.: Paanide pole hüpikaknas nuppu.

Visualiseeringu suuruse muutmine

Visualiseeringutesse uute väljade lisamisel muudetakse automaatselt visualiseeringute suurust. Vajadusel saate nende suurust ka käsitsi muuta.

  1. Valige visualiseering.

  2. Libistage hiirekursoriga üle ühe visualiseeringu (suurusepide kuvatakse kursori libistamisel keskel, üks punktiirjoonega halli read, mis ümbritseb visualiseeringu) suurusepidemeid. Kursor muutub kahepealiseks nooleks Topeltnoolekujuline suurusekursor Power View's .

  3. Lohistage kahesuunalist noolt suuruseni, mida te visualiseeringu jaoks soovite.

Märkus.: Kui olete visualiseeringu suurust käsitsi muutnud, ei muuda see enam uute väljade mahutamiseks automaatselt suurust. Selle asemel kuvatakse kerimisribad, et saaksite visualiseeringu sisu kerida. Automaatsesse suuruse muutmise režiimi naasmiseks topeltklõpsake suurusepidet.

Tagasivõtmine

Üks Power View's kujundamise eeliseid seisneb selles, et saate peaaegu kõike tagasi võtta. Tänu sellele saate kõike katsetada ja avastada, sest alati on võimalik tehtu kerge vaevaga tagasi võtta. Tagasi saate võtta ka mitu sammu nende tegemise järjestuses.

Power View’s tagasivõtmine ja uuestitegemine

Märkus.: Excelis on Power View’ lehtedel oma nupud Võta tagasi ja Tee uuesti nupud. Need on suured edasi- ja tagasinooled menüüs Power View.

„Kahjuks ei saa teie andmeid kuvada, kuna omavahel lähedalt seotud väljad asuvad erinevatel telgedel“

Sellist teadet näete Power View’s juhul, kui visualiseeringul on sama väli rohkem kui ühes alas – näiteks nii jaotistes Telg kui ka Legend.

Kui loote Power View’ aruandeid SharePointis (RDLX-failid), kasutades selleks SQL Serveri analüüsiteenuste mitmedimensioonilist mudelit, võite seda teadet näha ka erinevate väljade korral, kui neid käsitletakse „lähedalt seotuna“ (kui neil on samad võtmeväljad). Piirangu põhjuseks on mitmedimensiooniliste mudelite toe lisamine.

Lahendus 1: eemaldage väli

Eemaldage väli kõigilt aladelt peale ühe. Kui teil on näiteks tulpdiagramm, millel on sama väli nii telje- kui ka legendialas, eemaldage see legendialast ja jätke see üksnes teljealasse.

Lahendus 2: looge andmemudelis duplikaatväli

Kui teil on juurdepääs andmemudeli Power View aruande, luua koopia välja. Näiteks, et teil on tulpdiagramm välja "Riik" nii telg ja Legend. Andmete modelleerimise luua arvutatud veeru valemi "= [riik]" ja "Country2" nime. Power View's tühjendage riigi-kui ka legend Country2.

Vt ka

Power View’ ja Power Pivoti videod

Õppeteema: PivotTable-liigendtabeli andmeanalüüs andmemudeli abil Excel 2013-s

Power View: andmete analüüsimine, visualiseerimine ja esitamine

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×