PowePointi esitluste muutmine juurdepääsetavamaks

PowePointi esitluste muutmine juurdepääsetavamaks

Sellest teemast leiate üksikasjalikud juhised selle kohta, kuidas muuta PowerPointi esitlused ka erivajadustega inimeste jaoks hõlpsalt kasutatavaks.

PowerPointi slaid pealkirjaga „Ürituse ettevalmistamne”, kus on graafiline loend („Kuupäeva määramine”, „Toimumiskoha leidmine”, „Osalejate kutsumine” , „Suupisted” ja „Järeltegevus”) ning söögisaali pilt

PowerPointi esitlustes on tavaliselt väga palju visuaalsisu. Pimedatel või vaegnägijatel on lihtsam seda mõista, kui võtate slaidide loomisel arvesse hõlbustuspõhimõtteid.

Windows: PowerPointi esitluste juurdepääsetavamaks muutmise head tavad

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste PowerPointi esitluste loomiseks, mida saavad hõlpsasti kasutada ka erivajadustega inimesed.

Mida parandada?

Kuidas see üles leida?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Kaasake kõigi tabelite ja muu visuaalsisu jaoks asetekst.

Visuaalsisu hõlmab pilte (sh lõikepilte ja SmartArt-pilte), kujundeid, rühmi, diagramme, manusobjekte, tindiobjekte ja videoid.

Aseteksti puudumise väljaselgitamiseks kasutage hõlbustuskontrolli.

Asetekst aitab inimestel, kes ekraani ei näe, mõista, millist olulist teavet pildid ja muu visuaalsisu esitavad.

Ärge kasutage piltidele paigutatud teksti ainsa viisina olulise teabe edastamiseks. Kui peate tingimata kasutama pilti, mis sisaldab teksti, siis korrake seda teavet ka dokumendi tekstiosas. Asetekstis kirjeldage pilti lühidalt ning mainige teksti olemasolu ja otstarvet.

Fotodele automaatselt lisatud asetekstide läbivaatus ja redigeerimine

Aseteksti lisamine piltidele

Aseteksti lisamine SmartArti graafikale

Aseteksti lisamine kujunditele

Aseteksti lisamine diagrammidele

Aseteksti lisamine tabelitele

Veenduge, et slaidi sisu loetakse ette soovitud järjekorras.

Võimalike vale lugemisjärjestusega slaidide otsimiseks saate kasutada Hõlbustuskontrolli.

Nägemispuudeta inimene loeb slaidi elemente (nt teksti või pilti) tavaliselt selles järjekorras, milles need slaidil kuvatakse. Ekraaniluger loeb seevastu slaidi elemente ette slaidile lisamise järjekorras, mis võib tunduvalt erineda elementide kuvamise järjekorrast.

Veendumaks, et kõik loevad slaidi sisu soovitud järjekorras, on oluline lugemisjärjestust kontrollida.

Slaidisisu lugemisjärjestuse määramine

Uut slaidi luues kasutage valmiskujundusi.

PowerPoint sisaldab valmisslaidipaigutusi, mida saate rakendada mis tahes slaidile. Kui kasutate neid uue slaidiga, tagavad slaidipaigutused ise kõigile sobiva lugemisjärjestuse.

Kaasava lugemisjärjestuse jaoks valmisslaidikujunduste kasutamine

Veenduge, et hüperlinkide tekst oleks tähendusrikas, ja kasutage kohtspikreid.

Veendumaks, et hüperlingi tekst on eraldiseisva teabena arusaadav ja annab lugejale üheselt teada, kuhu see link viib, vaadake esitluse slaidid üle.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti Klõpsake siin, kaasata lingina sihtlehe pealkirja.

Näpunäide.: Samuti võite lisada kohtspikreid, mis kuvatakse siis, kui kursor viiakse hüperlinki sisaldavale tekstile või pildile.

Hüperlingiteksti ja kohtspikrite lisamine

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Kasutatud värvikodeeringu leidmiseks vaadake esitluse slaidid üle.

Pimedate, vaegnägijate ja värvipimedate inimeste jaoks võivad teatud värvidega edasi antud tähendus jääda selgusetuks.

Lisage näiteks värviga esile tõstetud hüperlingitekstile allakriipsutus, et värvipimedad inimesed saaksid aru, et tegemist on lingitud tekstiga, isegi kui nad seda värvi ei näe. Pealkirjade puhul kaaluge paksu kirja või suurema fondi kasutamist.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Piisava kontrastsuseta teksti leidmiseks kasutage hõlbustuskontrolli.

Samuti võite otsida arvutustabelist teksti, mida on raske lugeda või taustast eristada.

Muutke tekst tausta suhtes kontrastseks. Nii on tekst nähtav ja kasutatav ka nägemispuudega inimeste jaoks. Valgel või peaaegu valgel taustal kasutage tumedat teksti ja tumedal taustal valget teksti.

Mustvalged värviskeemi aitavad ka värvipimedatel inimestel hõlpsamini teksti ja kujundeid eristada.

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Slaididele kordumatute pealkirjade panemine

Ilma pealkirjata slaidide leidmiseks kasutage hõlbustuskontrolli.

Pimedad, vaegnägijad või lugemispuudega inimesed vajavad esitluses liikumiseks slaidipealkirju. Näiteks saavad nad sirvimise või ekraanilugeri abil slaidipealkirjadest kiiresti ülevaate, et liikuda siis otse neid huvitavale slaidile.

Kordumatute slaidipealkirjade kasutamine

Slaidipealkirja peitmine

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri ja määrake veerupäiste teave.

Veendumaks, et tabelid ei sisalda tükeldatud ega ühendatud lahtreid, pesastatud tabeleid ega täiesti tühje ridu või veerge, kasutage hõlbustuskontrolli.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad lahtrid võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Tabelipäiste kasutamine

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Fontide või tühja ruumiga seotud võimalike probleemide väljaselgitamiseks vaadake, et slaididel poleks alasid, mis näivad liige tiheda tekstiga või loetamatud.

Vaeglugejad räägivad, kuidas neil on raske teksti lehel eristada ja kuidas üks tekstirida „jookseb teisega kokku”. Nad näevad teksti tihti moonutatuna.

Ekraanil kuvatava teksti koguse vähendamine on nii düsleksikute kui ka vaegnägijate huvides. Näiteks võivad neile abiks olla tuttavad seriifideta fondid nagu Arial või Calibri. Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist. Jälgige, et lausete ja lõikude vahele jääks piisavalt tühja ruumi.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Teksti vormindamine nii, et seda oleks hõlpsam lugeda

Videote kättesaadavaks tegemine nägemis- ja kuulmispuudega kasutajatele

Subtiitrid hõlmavad tüüpiliselt dialoogi transkriptsiooni (või tõlget).

Tiitrid kirjeldavad tavaliselt ka helivihjeid (nt muusika või heli väljaspool ekraani).

Video kirjeldus on video põhiliste visuaalelementide heliline jutustus. Need kirjeldused sisestatakse programmi dialoogi loomulikesse pausidesse. Video kirjeldus muudab video nägemispuudega või pimedatele inimestele kättesaadavamaks.

Videotes tiitrite, subtiitrite ja alternatiivsete heliribade kasutamine

Aseteksti lisamine tabelitele ja muule visuaalsisule

Järgmised toimingud kirjeldavad aseteksti lisamist PowerPointi esitluses olevatele tabelitele ja muule visuaalsisule.

Märkus.: Soovitame lisada teksti ainult kirjelduse väljale ja jätta pealkirjaväli tühjaks. Selline käitumine sobib enamikule populaarsetele ekraanilugeritele (sh jutustajale) kõige paremini. Heli- ja videosisu korral kaasake lisaks asetekstile ka vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid, et sisu oleks juurdepääsetav ka kuulmisprobleemidega inimestele.

Fotodele automaatselt lisatud asetekstide läbivaatus ja redigeerimine

Teenusekomplekti Office 365 kuuluv PowerPointi PC-versioon lisab pilves iseõppivate teenuste abil fotodele automaatselt aseteksti. Saate automaatselt loodud tekste kontrollida ja redigeerida.

Märkus.: See funktsioon on saadaval ainult Office 365 tellijatele, kes on liitunud Office Insideri programmiga. Kui teil on mõni Office 365 tellimus, veenduge, et teil oleks Office’i uusim versioon.

 1. Paremklõpsake soovitud pilti.

 2. Paani Asetekst avamiseks valige käsk Redigeeri aseteksti.

 3. Paanil Asetekst vaadake üle tekstiväljal kuvatav kirjeldus.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Soovitatud teksti aktsepteerimiseks sulgege paan Asetekst ja naaske PowerPointi slaidile.

  • Soovitatud aseteksti muutmiseks tippige väljale soovitud tekst. Kui olete lõpetanud, sulgege paan Asetekst ja naaske PowerPointi slaidile.

Kuvatõmmis: pildi vormindamise paan koos valitud pilti kirjeldavate asetekstiväljadega

Aseteksti lisamine piltidele

PowerPoint ei loo automaatselt aseteksti joonistuste (nt lõikepiltide, skeemide, ikoonide) jaoks. Kui soovite lisada pildi, mis on ikoon, lõikepilt või mõnda muud tüüpi pilt peale foto, tuleb tekstid lisada käsitsi.

 1. Paremklõpsake pilti ja valige Suurus ja paigutus.

 2. Valige paanil Pildi vormindamine nupp Asetekst.

 3. Tippige pildi asetekst väljale Kirjeldus.

Aseteksti lisamine SmartArt-pildile

 1. Paremklõpsake SmartArt-pilti ja valige Suurus ja paigutus.

 2. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine valikut Asetekst ja tippige pildi kirjeldus.

  Näpunäide.: Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Kuvatõmmis: kujundi vormindamise paan koos valitud SmartArt-pilti kirjeldavate asetekstiväljadega

Aseteksti lisamine kujunditele

Lisage asetekst kujunditele (sh SmartArti graafikas sisalduvatele kujunditele).

 1. Paremklõpsake kujundit ja valige Suurus ja paigutus.

 2. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine valikut Asetekst ja tippige kujundi kirjeldus.

  Näpunäide.: Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Kuvatõmmis: kujundi vormindamise paan koos valitud kujundit kirjeldavate asetekstiväljadega

Aseteksti lisamine diagrammidele

 1. Paremklõpsake diagrammi ja seejärel valige käsk Vorminda diagrammiala.

 2. Valige paanil Diagrammiala vormindamine nupp Suurus ja atribuudid.

 3. Valige Asetekst ja sisestage diagrammi kirjeldus.

  Näpunäide.: Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Kuvatõmmis: diagrammiala vormingu paan koos valitud diagrammi kirjeldavate asetekstiväljadega

Aseteksti lisamine tabelitele

 1. Paremklõpsake tabelit ja valige käsk Vorminda kujundit.

 2. Valige paanil Kujundi vormindamine nupp Suurus ja atribuudid.

 3. Valige Asetekst ja sisestage tabeli kirjeldus.

  Näpunäide.: Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Kuvatõmmis: kujundi vormindamise paan koos valitud tabelit kirjeldavate asetekstiväljadega

Hüperlinkide, teksti ja tabelite juurdepääsetavaks muutmine

Järgmistes juhistes kirjeldatakse seda, kuidas saate muuta PowerPointi esitlustes olevad hüperlingid, tekst ja tabelid hõlpsasti juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajatele.

Hüperlingiteksti ja kohtspikrite lisamine

 1. Valige tekst, mille soovite hüperlingile lisada, ja seejärel tehke paremklõps.

 2. Valige Hüperlink. Valitud tekst kuvatakse väljal Kuvatav tekst. See on hüperlingi tekst.

 3. Vajaduse korral muutke hüperlingi teksti.

 4. Sisestage väljale Aadress hüperlingi sihtaadress.

 5. Valige nupp Kohtspikker ja tippige kohtspikri tekst väljale Kohtspikri tekst.

  Näpunäide.: Kui hüperlingi sihtlehe pealkiri iseloomustab lehe sisu hästi, kasutage hüperlingi teksti jaoks sihtlehe nime. Järgmine hüperlingitekst näiteks vastab sihtlehe pealkirjale: Office Online’i mallid ja kujundused.

 6. Muudatuste rakendamiseks valige OK > OK.

Dialoogi Hüperlingi lisamine kuvatõmmis

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Tarkvarakomplektis olevad Office‘i kujundused aitavad veenduda, et teie slaidikujundused oleks juurdepääsetavad. Office‘i kujunduste värvid, kontrastsus ja fondid hõlbustavad sisu lugemist. Samuti on nende kujunduste puhul arvestatud sellega, et ekraanilugeril oleks lihtsam slaidisisu ette lugeda.

 1. Laiendage menüüs Kujundus jaotist Kujundused.

 2. Valige jaotises Kujundused galeriist Office slaidikujundus.

Kuvatõmmis: Office’i kujunduse valik menüüs Kujundus

Tabelipäiste kasutamine

 1. Viige kursor tabelis suvalisse kohta.

 2. Valige menüü Kujundus.

 3. Märkige menüüs Tabelilaadide suvandid ruut Päiserida.

 4. Tippige tabelis veerupäised.

Kuvatõmmis: tabeliriistade menüü Kujundus jaotises Tabelilaadide suvandid olev märkeruut Päiserida

Teksti vormindamine nii, et seda oleks hõlpsam lugeda

 1. Valige soovitud tekst.

 2. Valige menüü Avaleht.

 3. Valige rühmas Font fondi tüüp, suurus, laad ja värv.

Kuvatõmmis: menüü Avaleht jaotis Font

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Arvesse tasub võtta näiteks järgmisi punkte.

 • Office‘i valmiskujundused aitavad veenduda, et teie slaidikujundused oleks juurdepääsetavad. Juhised leiate teemast Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine.

 • Esitluse analüüsimiseks ja piisava kontrastsuseta teksti leidmiseks kasutage hõlbustuskontrolli. Kontrollib slaididel järgmisi elemente:

  • lehe värv,

  • lahtritaustad,

  • esiletõstud,

  • tekstiväljade täide,

  • lõikude varjustus,

  • SmartArt-piltide täited,

  • päised ja jalused,

  • lingid.

Slaidide muutmine hõlpsasti juurdepääsetavaks

Järgmistes juhistes kirjeldatakse, kuidas muuta PowerPointi esitluste slaidid hõlpsasti juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajatele.

Kordumatute slaidipealkirjade kasutamine

 1. Valitud slaidil kõigi kohatäitetekstide taastamiseks valige menüü Avaleht jaotises Slaidid nupp Lähtesta.

 2. Tippige slaidile kordumatu pealkiri, mis seda kirjeldab.

Kuvatõmmis: menüü Avaleht jaotises Slaidid olev käsk Lähtesta

Slaidipealkirja peitmine

Saate slaidi pealkirja peita nii, et ekraanilugerid loevad selle siiski ette.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Joonistamine nuppu Korralda.

 2. Valige menüüs Korralda nupp Valikupaan.

 3. Klõpsake paanil Valik tekstivälja Pealkiri kõrval olevat silmaikooni.

Kuvatõmmis: valikupaan, kus on näha pealkirja kohatäite kõrval olev silmaikoon

Slaidisisu lugemisjärjestuse määramine

Määrake paanil Valik ekraanilugerite jaoks slaidi sisu ettelugemise järjestus. Paanil Valik loetletakse kõik slaidil olevad objektid vastupidises järjestuses. Slaidi sisu ettelugemisel loeb ekraaniluger objektid ette sellises vastupidises järjetuses, nagu need on loetletud paanil Valik.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Joonistamine nuppu Korralda.

 2. Valige menüüs Korralda nupp Valikupaan.

 3. Paanil Valik lugemisjärjestuse muutmiseks tehke ühte järgmistest.

  • Lohistage üksused uude kohta.

  • Valige üksus ja seejärel valige ülesnool (Too ettepoole) või allanool (Vii tahapoole).

Kuvatõmmis: valikupaan, kus kõik slaidil olevad objektid on loetletud vastupidises järjestuses

Kaasava lugemisjärjestuse jaoks valmisslaidikujunduste kasutamine

PowerPointis on valmisslaidikujundused, mis sisaldavad kohatäiteid teksti, videote, piltide, lõikepiltide ja muude elementide jaoks. Need sisaldavad ka kogu vormingut (nt kujunduse värvid, fondid ja efektid). Selleks, et teie slaidid oleksid hõlpsasti mõistetavad, on valmisslaidipaigutused kujundatud nii, et lugemisjärjestus on sama nii nägijate kui ka abivahendite (nt ekraanilugeri) kasutajate jaoks.

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Tavaline.

 2. Leidke paanil Pisipilt koht, kuhu soovite uue slaidi lisada. Paremklõpsake ja valige käsk Uus slaid. Uue slaidi valimiseks klõpsake seda.

 3. Laiendage menüüs Kujundus galeriid Kujundused ja valige soovitud slaidipaigutus. PowerPoint rakendab selle uuele slaidile automaatselt.

 4. Avage uus slaid ja lisage soovitud pealkiri ja sisu.

Videotes tiitrite, subtiitrite ja alternatiivsete heliribade kasutamine

PowerPoint 2016 toetab mitme heliribaga video taasesitust. Samuti toetab see tiitreid ja subtiitreid, mis manustatakse videofailidesse. 

Praegu toetab ainult PowerPoint for Windows videost eraldi faili salvestatud tiitrite või subtiitrite lisamist ja esitust. Kõigi muude PowerPointi versioonide korral (nt PowerPoint for Mac või mobiiliversioonid) peavad tiitrid või subtiitrid olema videosse kodeeritud enne, kui see PowerPointi lisatakse.

Tiitrite ja subtiitrite toetatud videovormingud võivad olenevalt opsüsteemist varieeruda. Igal opsüsteemil on sätted, mille abil saab kohandada tiitrite või subtiitrite kuvamist.

Tiitreid, subtiitreid ja alternatiivseid heliribasid ei säilitata, kui kasutate käsku Tihenda meedium või Optimeeri meediumiühilduvus. Kui salvestate esitluse videona, ei hõlma salvestatud video manustatud videote tiitreid, subtiitreid ega alternatiivseid heliribasid.

Kui rakendate valitud videole käsku Salvesta meediumisisu nimega säilitatakse salvestatud videos manustatud tiitrid, subtiitrid ja eri heliribad. 

PowerPointi videotega esitluste juurdepääsetavaks tegemiseks kontrollige järgmist.

 • Vajaduse korral on videotes on heliriba videokirjeldustega pimedatele või nägemispuudega inimestele.

 • Dialoogi sisaldavates videotes on ka tiitrid või subtiitrid kurtidest või vaegkuuljatest kasutajatele.

Vaata ka

Hõlbustusfunktsioonide kontrolli reeglid

Wordi dokumentide juurdepääsetavamaks tegemine

Exceli arvutustabelite juurdepääsetavamaks tegemine

Outlooki meili juurdepääsetavamaks tegemine

Android: PowerPointi esitluste juurdepääsetavamaks muutmise head tavad

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste PowerPointi esitluste loomiseks, mida saavad hõlpsasti kasutada ka erivajadustega inimesed.

Mida parandada?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Lisage kõigile piltidele, kujunditele ja tabelitele asetekst.

Asetekst aitab inimestel, kes ekraani ei näe, mõista, millist olulist teavet pildid ja kujundid sisaldavad.

Ärge kasutage piltidele paigutatud teksti ainsa viisina olulise teabe edastamiseks. Kui peate tingimata kasutama pilti, mis sisaldab teksti, siis korrake seda teavet ka dokumendi tekstiosas. Asetekstis kirjeldage pilti lühidalt ning mainige teksti olemasolu ja otstarvet.

Aseteksti lisamine piltidele

Aseteksti lisamine kujunditele

Aseteksti lisamine tabelitele

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Pimedate, vaegnägijate ja värvipimedate inimeste jaoks võivad teatud värvidega edasi antud tähendus jääda selgusetuks.

Lisage näiteks värvide järgi korraldatud hüperlingitekstile allakriipsutus, et värvipimedad inimesed saaksid aru, et tegemist on lingitud tekstiga, isegi kui nad seda värvi ei näe. Pealkirjade puhul kaaluge paksu kirja või suurema fondi kasutamist.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Teie esitluse tekst peaks olema loetav suure kontrastsusega režiimis, et seda näeksid hästi kõik inimesed (sh vaegnägijad).

Kasutage näiteks eredaid värve või kontrastseid värviskeeme värvispektri vastandvärvidega. Mustvalgete värviskeemide korral on värvipimedatel inimestel hõlpsam eristada teksti ja kujundeid.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri ja määrake veerupäiste teave.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad lahtrid võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Tabelipäiste kasutamine

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Vaeglugejad räägivad, kuidas neil on raske teksti lehel eristada ja kuidas üks tekstirida „jookseb teisega kokku“. Nad näevad teksti tihti moonutatuna.

Ekraanil kuvatava teksti hulga vähendamine on nii düsleksikute kui ka vaegnägijate huvides. Näiteks võivad neile abiks olla tuttavad seriifideta fondid (nt Arial või Calibri). Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist. Jälgige, et lausete ja lõikude vahele jääks piisavalt tühja ruumi.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Teksti vormindamine nii, et seda oleks hõlpsam lugeda

Videote kättesaadavaks tegemine nägemis- ja kuulmispuudega kasutajatele

Subtiitrid hõlmavad tüüpiliselt dialoogi transkriptsiooni (või tõlget).

Tiitrid kirjeldavad tavaliselt ka helivihjeid (nt muusika või heli väljaspool ekraani).

Video kirjeldus on video põhiliste visuaalelementide heliline jutustus. Need kirjeldused sisestatakse programmi dialoogi loomulikesse pausidesse. Video kirjeldus muudab video nägemispuudega või pimedatele inimestele kättesaadavamaks.

Videotes tiitrite, subtiitrite ja alternatiivsete heliribade kasutamine

Aseteksti lisamine tabelitele ja muule visuaalsisule

Järgmised toimingud kirjeldavad aseteksti lisamist PowerPointi esitluses olevatele tabelitele ja muule visuaalsisule.

Märkus.:  Heli- ja videosisu korral kaasake lisaks asetekstile ka vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid, et sisu oleks juurdepääsetav ka kuulmisprobleemidega inimestele.

Aseteksti lisamine piltidele

Lisage piltidele (fotod, lõikepildid, kuvatõmmised jms) asetekst, et ekraanilugerid saaksid pilti kirjeldava teksti ette lugeda ka neile kasutajatele, kes pilti ei näe.

 1. Valige soovitud pilt.

 2. Menüü Pilt avamiseks puudutage nuppu Kuva käsud Ikoon Redigeeri .

 3. Liikuge kerides nupuni Asetekst ja puudutage seda.

 4. Tippige pildi kirjeldus.

  Näpunäide.: Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Menüü Pilt käsk Asetekst

Aseteksti lisamine kujunditele

 1. Valige soovitud kujund.

 2. Menüü Kujund avamiseks puudutage nuppu Kuva käsud Ikoon Redigeeri .

 3. Liikuge kerides nupuni Asetekst ja puudutage seda.

 4. Tippige kujundi kirjeldus.

  Näpunäide.: Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Menüü Kujund käsk Asetekst

Aseteksti lisamine tabelitele

 1. Puudutage mis tahes kohta tabelis.

 2. Menüü Tabel avamiseks puudutage nuppu Kuva lint Ikoon Redigeeri .

 3. Liikuge kerides nupuni Asetekst ja puudutage seda.

 4. Tippige tabeli kirjeldus.

  Näpunäide.: Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

Menüü Tabel valik Asetekst

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Tarkvarakomplektis olevad kujundused aitavad veenduda, et teie slaidikujundused oleks juurdepääsetavad. Neis kujundustes kasutatud värvid, kontrastsus ja fondid hõlbustavad sisu lugemist. Samuti on nende kujunduste puhul arvestatud sellega, et ekraanilugeril oleks lihtsam slaidisisu ette lugeda.

 1. Valige slaid.

 2. Menüü Avaleht avamiseks puudutage nuppu Kuva käsud Ikoon Redigeeri .

 3. Puudutage valikuid Home > Design.

 4. Puudutage valikut Themes ja valige soovitud kujundus.

Märkus.: Neis kujundustes kasutatud värvid, kontrastsus ja fondid hõlbustavad sisu lugemist. Samuti on nende kujunduste puhul arvestatud sellega, et ekraanilugeril oleks lihtsam slaidisisu ette lugeda.

Käsk Kujundused, kus on näha kujundusesuvandid

Tabelipäiste kasutamine

 1. Viige kursor tabelis suvalisse kohta.

 2. Menüü Tabel avamiseks puudutage nuppu Kuva lint Ikoon Redigeeri .

 3. Puudutage valikut Laadisuvandid ja valige Päiserida.

  Näpunäide.: Kui säte on juba valitud, kuvatakse see tuhmina.

 4. Tippige tabelis veerupäised.

Käsk Laadisuvandid, valitud on Päiserida

Teksti vormindamine nii, et seda oleks hõlpsam lugeda

 1. Valige soovitud tekst.

 2. Menüü Avaleht avamiseks puudutage nuppu Kuva käsud Ikoon Redigeeri .

 3. Valige menüüs Avaleht soovitud vormingusätted.

Menüü Avaleht koos fondilaadi suvanditega

Videotes tiitrite, subtiitrite ja alternatiivsete heliribade kasutamine

PowerPoint 2016 toetab mitme heliribaga video taasesitust. Samuti toetab see tiitreid ja subtiitreid, mis manustatakse videofailidesse. 

Tiitrid ja subtiitrid peavad olema videosse kodeeritud enne, kui see PowerPointi sisestatakse. PowerPoint ei toeta tiitreid ega subtiitreid, mis on talletatud videofailist eraldi failis.

Tiitrite ja subtiitrite toetatud videovormingud võivad olenevalt opsüsteemist varieeruda. Igal opsüsteemil on sätted, mille abil saab kohandada tiitrite või subtiitrite kuvamist. 

Tiitreid, subtiitreid ja alternatiivseid heliribasid ei säilitata, kui kasutate käsku Tihenda meedium või Optimeeri meediumiühilduvus. Kui salvestate esitluse videona, ei hõlma salvestatud video manustatud videote tiitreid, subtiitreid ega alternatiivseid heliribasid.

Kui rakendate valitud videole käsku Salvesta meediumisisu nimega säilitatakse salvestatud videos manustatud tiitrid, subtiitrid ja eri heliribad. 

PowerPointi esitluste juurdepääsetavaks tegemiseks kontrollige järgmist.

 • Vajaduse korral on videotes on heliriba videokirjeldustega pimedatele või nägemispuudega inimestele.

 • Dialoogi sisaldavates videotes on ka tiitrid või subtiitrid kurtidest või vaegkuuljatest kasutajatele.

Vaata ka

Hõlbustusfunktsioonide kontrolli reeglid

Wordi dokumentide juurdepääsetavamaks tegemine

Exceli arvutustabelite juurdepääsetavamaks tegemine

Outlooki meilide erivajadustega inimestele kasutatavaks tegemine

Office Online: PowerPoint Online’i esitluste juurdepääsetavamaks muutmise head tavad

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste PowerPoint Onlinei esitluste loomiseks, mida saavad hõlpsasti kasutada ka erivajadustega inimesed.

Mida parandada?

Kuidas see üles leida?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Kaasake kõigi tabelite ja muu visuaalsisu jaoks asetekst.

Visuaalsisu hõlmab pilte (sh lõikepilte ja SmartArt-pilte), kujundeid, rühmi, manusobjekte ja videoid.

Aseteksti puudumise väljaselgitamiseks kasutage PowerPoint Online’i hõlbustuskontrolli.

Asetekst aitab inimestel, kes ekraani ei näe, mõista, millist olulist teavet pildid ja muu visuaalsisu esitavad.

Ärge kasutage piltidele paigutatud teksti ainsa viisina olulise teabe edastamiseks. Kui peate tingimata kasutama pilti, mis sisaldab teksti, siis korrake seda teavet ka dokumendi tekstiosas. Asetekstis kirjeldage pilti lühidalt ning mainige teksti olemasolu ja otstarvet.

Aseteksti lisamine piltidele

Aseteksti lisamine SmartArti graafikale

Aseteksti lisamine kujunditele või manustatud videotele

Aseteksti lisamine tabelitele

Kasutage hüperlinkides tähendusega teksti.

Veendumaks, et hüperlingi tekst on eraldiseisva teabena arusaadav ja annab lugejale üheselt teada, kuhu see link viib, vaadake esitluse slaidid üle.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti Klõpsake siin, kaasata lingina sihtlehe pealkirja.

Hüperlingi teksti lisamine

Hüperlingi teksti muutmine

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Kasutatud värvikodeeringu leidmiseks vaadake esitluse slaidid üle.

Pimedate, vaegnägijate ja värvipimedate inimeste jaoks võivad teatud värvidega edasi antud tähendus jääda selgusetuks.

Lisage näiteks värviga esile tõstetud hüperlingitekstile allakriipsutus, et värvipimedad inimesed saaksid aru, et tegemist on lingitud tekstiga, isegi kui nad seda värvi ei näe. Pealkirjade puhul kaaluge paksu kirja või suurema fondi kasutamist.

Kasutage teabe esiletõstmiseks laserkursorite või värvi asemel ringi ümbertõmbamist või animatsioone.

Kui värvi on kasutatud millegi oleku näitamiseks, lisage ka kujund. Näiteks lisage märke sümbol, kui millegi õnnestumist tähistatakse rohelise värviga, ja suur X-täht, kui nurjumist tähistatakse punasega.

Teksti vormindamine nii, et seda oleks hõlpsam lugeda

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Piisava kontrastsuseta teksti leidmiseks otsige slaididelt teksti, mida on raske lugeda või taustast eristada.

Teie esitluse tekst peaks olema loetav nii, et seda näeksid hästi kõik inimesed (sh vaegnägijad).

Kasutage näiteks eredaid värve või kontrastseid värviskeeme värvispektri vastandvärvidega. Mustvalgete värviskeemide korral on värvipimedatel inimestel hõlpsam eristada teksti ja kujundeid.

Vältige mallis ja tekstis oranži, punase ja rohelise värvi kasutamist.

Kasutage diagrammides teatud punktide esiletõstmiseks värvi asemel mustreid.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Slaididele kordumatute pealkirjade panemine

Pealkirjata slaidide otsimiseks kasutage PowerPoint Online’i hõlbustuskontrolli.

Slaidi tekst ning teave kujundite ja sisu kohta loetakse ekraanilugerite ja muu hõlbustustehnoloogia kasutajatele ette kindlas järjekorras. Just sel põhjusel oleks mõistlik kasutada PowerPoint Online’i slaidipaigutusi, kuna nii tagate, et ekraanilugerid loevad teabe ette loogilises järjekorras.

Pimedad, vaegnägijad või lugemispuudega inimesed vajavad esitluses liikumiseks slaidipealkirju. Näiteks saavad nad sirvimise või ekraanilugeri abil slaidipealkirjadest kiiresti ülevaate, et liikuda siis otse neid huvitavale slaidile.

Loogilise lugemisjärjestuse kasutamine

Kordumatute slaidipealkirjade kasutamine

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri ja määrake veerupäiste teave.

Veendumaks, et tabelid ei sisalda tükeldatud ega ühendatud lahtreid, pesastatud tabeleid ega täiesti tühje ridu või veerge, kasutage PowerPoint Online’i hõlbustuskontrolli.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad read ja veerud tabelis võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Tabelipäiste kasutamine

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Fontide või tühja ruumiga seotud võimalike probleemide väljaselgitamiseks vaadake, et slaididel poleks alasid, mis näivad liige tiheda tekstiga või loetamatud.

Vaeglugejad räägivad, kuidas neil on raske teksti lehel eristada ja kuidas üks tekstirida „jookseb teisega kokku“. Nad näevad teksti tihti moonutatuna.

Ekraanil kuvatava teksti koguse vähendamine on nii düsleksikute kui ka vaegnägijate huvides. Näiteks võivad neile abiks olla tuttavad seriifideta fondid nagu Arial või Calibri. Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist. Jälgige, et lausete ja lõikude vahele jääks piisavalt tühja ruumi.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Teksti vormindamine nii, et seda oleks hõlpsam lugeda

Aseteksti lisamine piltidele ja tabelitele

Järgmised toimingud kirjeldavad aseteksti lisamist PowerPoint Onlinei esitluses olevatele tabelitele ja piltidele.

Märkus.: Soovitame lisada teksti ainult kirjelduse väljale ja jätta pealkirjaväli tühjaks. Selline käitumine sobib enamikule populaarsetele ekraanilugeritele (sh jutustajale) kõige paremini. Heli- ja videosisu korral kaasake lisaks asetekstile ka vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid, et sisu oleks juurdepääsetav ka kuulmisprobleemidega inimestele.

Aseteksti lisamine piltidele

 1. Valige soovitud pilt.

 2. Valige menüü Pildiriistad alammenüü Vorming.

 3. Valige Asetekst ja sisestage pildi kirjeldus.

Kuvatõmmis dialoogist Asetekst, kus on väljad Pealkiri ja Kirjeldus

Aseteksti lisamine SmartArti graafikale

 1. Valige SmartArt-pilt.

 2. Valige menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus.

 3. Valige Asetekst ja sisestage SmartArt-pildi kirjeldus.

Kuvatõmmis: SmartArt-tööriistade alammenüü Kujundus, kursor osutab suvandile Asetekst

Aseteksti lisamine kujunditele või manustatud videotele

 1. Valige kujund või video.

 2. Valige menüü Joonistusriistad alammenüü Vorming.

 3. Valige Asetekst ja sisestage kujundi kirjeldus.

Kuvatõmmis: Joonistusriistade alammenüü Vorming, kursor osutab suvandile Asetekst

Aseteksti lisamine tabelitele

 1. Asetage kursor tabeli lahtrisse.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus.

 3. Valige Asetekst ja sisestage tabeli kirjeldus.

Kuvatõmmis: Tabeliriistade alammenüü Paigutus, kursor osutab suvandile Asetekst

Hüperlinkide ja tabelite juurdepääsetavaks muutmine

Järgmistes juhistes kirjeldatakse seda, kuidas saate muuta PowerPoint Online‘i esitlustes olevad hüperlingid, tekst ja tabelid hõlpsasti juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajate jaoks.

Hüperlingi teksti lisamine

 1. Valige link, millele soovite hüperlinki lisada, paremklõpsake seda ja valige Link.

  Valitud tekst kuvatakse väljal Kuvatav tekst See on hüperlingi tekst.

  Näpunäide.: Kui hüperlingi sihtlehe pealkiri iseloomustab lehe sisu hästi, kasutage hüperlingi teksti jaoks sihtlehe nime. Järgmine hüperlingitekst näiteks vastab sihtlehe pealkirjale: Office Online’i mallid ja kujundused.

 2. Tippige või kleepige väljale Aadress lingi sihtkoha URL.

 3. Valige Lisa.

Kuvatõmmis: dialoogiboks Link, kus saab lisada hüperlinkide kuvatava teksti ja aadressiteabe

Hüperlingi teksti muutmine

 1. Valige hüperlingi tekst, paremklõpsake ja valige Redigeeri linki.

 2. Hüperlingi jaoks kuvatavat teksti saate redigeerida väljal Kuvatav tekst.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Tabelipäiste kasutamine

 1. Viige kursor tabelis suvalisse kohta.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Kujundus.

 3. Valige Päiserida ja tippige tabelisse päiseread.

Kuvatõmmis tabeliriistade menüü Kujundus tabelilaadi suvandite jaotisest, kus on märgitud ruut Päiserida

Slaidide muutmine hõlpsasti juurdepääsetavaks

Järgmistes juhistes kirjeldatakse, kuidas muuta PowerPoint Online‘i esitluste slaidid hõlpsasti juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajate jaoks.

Sisu hõlpsamat mõistmist soodustava slaidikujunduse kasutamine

Office‘i kujundustes kasutatud värvid, kontrastsus ja fondid hõlbustavad sisu lugemist. Samuti on nende kujunduste puhul arvestatud sellega, et ekraanilugeril oleks lihtsam slaidisisu ette lugeda.

 1. Valige slaidil menüü Kujundus, laiendage jaotist Kujundused ja valige soovitud Office’i kujundus.

Kuvatõmmis: Office’i kujunduse valik menüüs Kujundus

Loogilise lugemisjärjestuse kasutamine

Kui teie slaidid sisaldavad objekte, mis pole osa saidimallist, peate need ise loogilisse järjestusse seadma. Objektid loetakse ette loomise järjekorras. Ekraanilugereid kasutades ei pruugi see järjestus aga sobiv olla.

Lugemisjärjestust on kõige kergem kontrollida PowerPointi töölauaversioonis, kuna paanil Valik saate objektide järjestust muuta. PowerPoint Online’is saate objektide järjestust muuta kopeerimise ja kleepimise teel.

Slaidiobjektide järjestuse kontrollimiseks valige objekt ja vajutage tabeldusklahvi, et viia fookus ühelt objektilt teisele.

Teksti vormindamine nii, et seda oleks hõlpsam lugeda

 1. Valige soovitud tekst.

 2. Valige menüü Avaleht.

 3. Valige jaotises Font vormindussätted.

Fondirühm PowerPoint Online'is

Slaididel kordumatute pealkirjade kasutamine

 1. Valige pealkirjata slaid.

 2. Valige menüü Avaleht alammenüü Paigutus.

 3. Dialoogiboksis Slaidi paigutus valige pealkirjakohatäiteid sisaldav slaidipaigutus. Seejärel valige Muuda paigutust. Uus paigutus rakendatakse slaididele.

 4. Tippige pealkirja kohatäite asemele kordumatu nimi.

Märkus.: Pealkirja kättesaadavus ei olene tingimata nähtavusest. Ekraanilugereid kasutavad inimesed kuulevad slaidi pealkirja isegi siis, kui pealkiri pole nähtav. Rakenduse PowerPoint 2016 2016 töölauaversioonis saate paanil Valik slaidi pealkirjade ja muude slaidiobjektide nähtavust muuta.

Kuvatõmmis: menüü Avaleht, kursor osutab jaotise Slaidid suvandile Paigutus.

Hõlbustuskontrolli kasutamine PowerPoint Online’is

 1. Valige menüü Läbivaatus.

 2. Valige nupp Kontrolli kasutushõlpsust.

  Kuvatõmmisel on näidatud menüü Läbivaatus, kus kursor osutab suvandile Kontrolli hõlbustusfunktsioone.

 3. Vaadake paanil Hõlbustuskontroll kuvatavad tulemused üle. Tulemused on leitud probleemi raskuse järgi kategooriatesse jagatud.

  • Tõrked. Sisu, millest erivajadustega inimestel on väga raske või võimatu aru saada.

  • Hoiatused. Sisu, millest erivajadustega inimestel on raske aru saada.

  • Näpunäited. Näpunäidetega antakse teile mõista, et erivajadustega inimesed saavad sisust küll aru, aga see võiks olla paremini korraldatud või esitatud.

 4. Lahendage probleemid.

Märkus.: Hõlbustuskontroll otsib dokumendist probleeme, mille saab brauseris lahendada. Täielikuks kontrolliks avage dokument töölauarakenduses ning kasutage Windowsi või Maci töölaua hõlbustuskontrolli.

Vaata ka

Hõlbustusfunktsioonide kontrolli reeglid

Wordi dokumentide juurdepääsetavamaks tegemine

Exceli arvutustabelite juurdepääsetavamaks tegemine

Outlooki meilisõnumite kasutushõlpsuse tagamine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×