Postitussiltide loomine Accessis

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Microsoft Office Access 2007 pakub Accessi tabelites talletatud andmeid sisaldavate siltide loomiseks mitut võimalust. Lihtsaim viis on kasutada Accessi sildiviisardit, et luua ja printida sildid loodavast aruandest. Lisaks saate Accessi importida andmeid muudest allikatest (nt Microsoft Office Excel 2007 töövihikutest ja Microsoft Office Outlook 2007 kontaktiloenditest) ning ühendada need andmed või olemasolevad Accessi tabelid Microsoft Office Word 2007 dokumendiga ning seejärel luua ja printida sildid Wordist.

Selle artikli teemad

Accessi abil saate luua ja printida sildid

Siit saate teada, nõuandeid ja näpunäiteid siltide loomine

Accessi andmete printimine Wordis kirjakooste viisardi abil

Siltide loomine ja printimine Accessis

Accessis saate luua silte väikese lehe mõõtmetega aruannetena, et need mahuks soovitud silti. Siltide levinuim kasutamisviis on postitussildid, ent Accessi andmeid saab sildi vormingus printida mitmel eesmärgil. Postitussiltide korral saab aruanne aadressid aadresse sisaldavatest tabelitest või päringutest. Aruande printimisel saate ühe sildi iga aluseks oleva kirjeallika aadressi kohta.

Märkus.: Selle artikli juhistes eeldatakse, et olete juba loonud Accessi andmebaasi tabelitega (või lingitud tabelitega), milles sisalduvaid andmeid soovite siltidena printida. Accessiga alustamise kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu.

Sildiviisard küsib teilt siltide ja nendel kuvatavate andmete kohta rea küsimusi. Viisard loob aruande, mida saate vajadusel hiljem kohandada.

Siltide loomine Accessis sildiviisardiga

 1. Valige või avage navigeerimispaanil tabel või päring, mida soovite kasutada siltide kirjeallikana.

 2. Klõpsake menüü Loo jaotises aruanded nuppu Sildid Nupu pilt .

  Access käivitab sildiviisardi.

  Sildiviisardi esileht

 3. Kui teate soovitud sildi tootjat ja tootenumbrit, siis tehke järgmist.

  • Valige väljalt Filtreeri tootja alusel soovitud tootja.

  • Valige väljalt Millist sildiformaati soovite? soovitud silt.

   Muul juhul proovige leida toode, mille veergude Mõõtmed ja Arv ristisuunas väärtused ühtiksid teie siltidega.

   Kui te ei leia sobivat silti:   

  • Klõpsake nuppu Kohanda ja seejärel nuppu Uus.

   Kuvatakse dialoogiboks Uus silt.

   Sildiviisardi leht Uus silt

  • Mõõtke oma sildid ja sisestage mõõtmed dialoogiboksi Uus silt vastavatele väljadele.

  • Sisestage tekstiväljale Sildi nimi kohandatud sildi nimi, valige sildi tüüp ja soovitud paigutus ning seejärel klõpsake nuppu OK.

   Kui olete juba loonud kohandatud sildi ja soovite selle valimiseks.   

  • Klõpsake ruutu Kuva kohandatud sildiformaadid ja seejärel klõpsake soovitud kohandatud silti.

 4. Klõpsake jaotises Sildi tüüp raadionuppu Lehesööde või Pidev ja klõpsake nuppu Edasi.

 5. Valige sildile soovitud fondi nimi, suurus, paksus ja teksti värv ning klõpsake nuppu Edasi.

 6. Valige viisardi lehe Mida soovite oma postitussildil näha? loendist Saadaolevad väljad väljad, mida soovite siltidel näha. Välja lisamiseks väljale Prototüübi silt topeltklõpsake soovitud välja.

  Väljade lisamine sildile sildiviisardis

  • Tühiku lisamiseks väljade vahele väljal Prototüübi silt vajutage tühikuklahvi.

  • Uue rea loomiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  • Ühelt väljalt või realt teisele liikumiseks kasutage nooleklahve.

  • Välja eemaldamiseks prototüübi sildi väljalt vajutage tagasilükkeklahvi (BACKSPACE).

  • Muu teksti või kirjavahemärkide lisamiseks (näiteks koma pärast linna nime), viige kursor (hiirega klõpsates) kohta, kuhu soovite teksti sisestada ja tippige soovitud tekst. Tipitud tekst kuvatakse igal sildil.

   Märkus.: Sildiviisardi abil saab lisada ainult järgmiste andmetüüpidega välju: Tekst, Memo, Arv, Kuupäev/kellaaeg, Valuuta, Jah/ei ning Manus. OLE-objekti või hüperlingi andmetüübiga väljade lisamiseks avage sildiaruanne pärast sildiviisardi lõpule viimist kujundusvaates ja lisage väljad paani Väljaloend abil. Paani Väljaloend avamiseks, kui aruanne on avatud kujundusvaates, vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F8.

   Kui olete väljad sildil soovitud viisil korraldanud, klõpsake nuppu Edasi.

 7. Järgmisel lehel saate valida väljad, mille alusel silte sortida. Näiteks suure postituste arvu korral võib tekkida vajadus sortida silte sihtnumbri alusel. Valige loendist Saadaolevad väljad väljad, mille alusel soovite sortida, ja nende lisamiseks väljale Sortimisalus topeltklõpsake neid. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Edasi.

  Sortimisaluse seadmine sildiviisardil

 8. Viimasel lehel sisestage siltide nimi ja klõpsake nuppu Valmis.

  Sildiviisardi viimane leht

  Kui valisite sildiviisardi viimasel lehel suvandi Vaadake, kuidas sildid prindituna välja näevad, kuvab Access sildid prindieelvaates. Sildi suurendamiseks või vähendamiseks klõpsake silti või kasutage olekuriba suumi juhtelementi.

  Suumi juhtelement

  Kui valisite sildiviisardi viimasel lehel suvandi Muuda sildi kujundust, kuvab Access sildiaruande kujundusvaates.

Sildi ilme kohandamine

Kui sildid ei näe välja nii nagu soovite, saate neid kohandada, kui avate aruande kujundusvaates ja teete soovitud muudatused. Siltidega töötamisel on tavaliselt lihtsam kasutada kujundusvaadet, kus saate silti täpsemalt kujundada. Kujundusvaates tehtud muudatuste tulemuste vaatamiseks aktiveerige prindieelvaade.

Kui andmed ei sobitu siltidega õigesti

Paljudel juhtudel saab sildi kujunduse väiksemaid probleeme kõrvaldada vastavate paranduste sisseviimisega kujundusvaates. Saate muuta juhtelementide asukohti ja sildi suurust laiuse ja kõrguse sätete muutmisega jaotises Üksikasjad.

Aktiveerige kujundusvaade, paremklõpsake navigeerimispaanil aruannet ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade Nupu pilt .

Kui soovite muuta veeriseid või siltide vahekaugust, saate seda teha kujundusvaate dialoogiboksis Lehe häälestus.

Klõpsake vahekaardil Küljendus jaotises Lehekülje häälestus nuppu veergude Nupu pilt . Dialoogiboksis Lehekülje häälestus kuvatakse koos valitud vahekaardiga veerud .

Dialoogiboksi Lehe häälestus vahekaart Veerud

Dialoogiboksi Lehe häälestus kolmes jaotises saate muuta järgmisi sätteid.

Jaotis

Suvand

Kirjeldus

Koordinaatvõrgu sätted

Veergude arv

See peab võrduma siltide arvuga kogu lehel.

Reasamm

Vertikaalsammu suurendamiseks või vähendamiseks sildiridade vahel sisestage uus väärtus.

Veerusamm

Horisontaalsammu suurendamiseks või vähendamiseks sildiveergude vahel sisestage uus väärtus.

Veeru laius

Laius

Selle väärtuse seadmisel arvestage veeriste ja veerusammu sätetega.

Veeriseid saate kontrollida ja muuta, kui klõpsate dialoogiboksi Lehe häälestus nuppu Prindisuvandid.

Kõrgus

Seadke iga sildi kõrgus sobivaks.

Sama mis üksikasi

Kui see suvand on valitud, seatakse veeru laius ja kõrgus võrdseks kujundusvaate jaotise Üksikasjad laiuse ja kõrgusega.

Veergude paigutus

Alla, seejärel põiki

Kui see suvand on valitud, prinditakse sildi andmete esimene veerg, seejärel teine veerg jne.

Põiki, seejärel alla

Kui see suvand on valitud, prinditakse sildi andmete esimene rida, seejärel teine rida jne.

Märkus.: Prindieelvaates saate kasutada ka dialoogiboksi Lehe häälestus. Kui klõpsate dialoogiboksi sulgemiseks nuppu OK, näete, kuidas uued sätted silte mõjutavad.

Andmete optimaalse joonduse saavutamiseks siltidel võib olla vajalik proovida erinevaid variante, seda eriti mitmeveeruliste lehesöötega siltide korral. Sildiaruanne koosneb mitmest alast. Nendeks on sildid ise, siltidevahelised tühimikud ja veeristega eraldatud ala. Kui sildilehe laius on näiteks 21,6 cm ja veerise laius paremal ja vasakul on 0,64 cm, jääb ainult 20,33 cm vaba ruumi (21,6 miinus 1,27). Kui loodavas aruandes on sildid kahes veerus ja siltide vahekaugus on 0,64 cm (dialoogiboksi Lehe häälestus reasammu säte), on siltide jaoks ruumi ainult 19,7 cm. Et andmed mahuksid sildile ära, ei tohi jaotise Üksikasjad laius olla seega suurem kui 9,85 cm (19,7 / 2 veergu). Sama põhimõte kehtib ka vertikaalsuunalisele paigutusele. Siltide kõrguse seadmisel tuleb arvestada nii ülemise ja alumise veerise kui ka reasammuga.

Kui dialoogiboksi Lehe häälestus sätted ja/või juhtelementide laius aruande kujunduses tingib selle, et osa andmeid ei mahu printimisel või eelvaates lehele, kuvab Access teate, et kõiki andmeid ei pruugita kuvada. See on kindel märk sellest, et lehesätted ja võib-olla ka aruande kujunduse juhtelementide suurused vajavad täpsustamist. Selle teate kuvamisel proovige teha ühte järgmistest.

 • Vähendage jaotises Üksikasjad juhtelementide laiust, et need mahuksid ühe sildi jaoks saadaolevasse arvutuslikku ruumi. Saadaoleva ruumi arvutamist on selgitatud selles jaotises eespool toodud näites.

 • Vähendage dialoogiboksis Lehe häälestus veeriste suurust. See suurendab silditeabe jaoks saadaolevat ruumi.

Siltide printimine

 1. Avage aruanne ükskõik millises vaates või valige see navigeerimispaanilt.

 2. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Prindi. Printimisnupp

  Access kuvab dialoogiboksi Printimine.

 3. Sisestage oma suvandivalikud (nt printer, prindivahemik ja eksemplaride arv).

 4. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Näpunäited ja nipid tabelite loomiseks

 • Prinditavate aadresside valimine.    Kui te ei soovi printida kõiki aluseks olevas kirjeallikas asuvaid aadresse, tehke ühte järgmistest.

  • Valige üks või mitu kriteeriumide alusel aadressid    Parameeterpäringu loomine ja määrake selle päringu sildi aruande kirjeallika. Aruande avamisel päringu palub teil määrata kriteeriumid kirjete toomine. Kriteeriumidele vastavate kirjete seejärel tuua ja aruandesse sildi kättesaadavaks teha.
   Kui kasutate Wordi luua ja printida aadressid, määratlege parameeterpäring andmeallikana kirjakooste toimingu käigus.

  • Aadresside valimine aadressikirjete sirvimise teel.     Kui soovite sirvida aadressiloendit ja valida sealt need aadressid, mille jaoks soovite printida sildid, tehke ühte järgmistest.

   1. Lisage kujundusvaates aluseks olevale aadressitabelile andmetüübi Jah/ei väli nimega Prindi silt. Kui aktiveerite andmelehevaate, on veeru Prindi silt igal real märkeruut.

   2. Looge lihtpäringuviisardi abil päring, mis kaasab kõik aadressiväljad ja välja Prindi silt.

   3. Avage päring kujundusvaates ja tippige välja Prindi silt lahtrisse Kriteeriumid käsk Jah. Päring toob ainult need aadressid, mida soovite printida.

   4. Seadke sildiaruande atribuudi Kirje allikas väärtuseks päringu nimi.

   5. Enne siltide printimist avage tabel andmelehevaates ja märkige nende aadresside ruudud, mida soovite printida. Tühjendage nende aadresside ruudud, mida te ei soovi printida. Avage aruanne ja printige see.

 • Aadresside printimine ümbrikele.    Selle asemel, et printida aadressid siltidele ja seejärel kleepida sildid ümbrikele, saate vajadusel printida aadressid vahetult ümbrikele. Sildi printimiseks ümbrikule peate määratlema kohandatud sildi. Klõpsake viisardi juhises 1 (kui teil palutakse määratleda sildi üksikasjad) nuppu Kohanda ja täitke juhis 4. Valige kindlasti jaotises Sildi tüüp suvand Lehesööde.

Lehe algusse

Accessi andmete printimine Wordi kirjakoosteviisardi abil

Kui aadressid on talletatud Accessis, aga soovite need eksportida Wordi, et vormindada ja printida silte Wordi kirjakoostefunktsiooni abil, kasutage Wordi kirjakoosteviisardit.

 1. Valige navigeerimispaanil tabel või päring, mis sisaldab andmeid, mida soovite printida.

 2. Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Eksport nuppu Veel ja seejärel käsku Koosta Microsoft Office Wordiga.

  Käivitub Microsoft Wordi kirjakoosteviisard.

 3. Kui olete juba dokumendi loonud ja soovite andmed sellega linkida, klõpsake käsku Linkige oma andmed olemasoleva Microsoft Wordi dokumendiga. Muul juhul klõpsake käsku Looge uus dokument ja seejärel linkige sellega andmed.

 4. Klõpsake nuppu OK.

  Käsu Linkige oma andmed olemasoleva Microsoft Wordi dokumendiga klõpsamisel avatakse dialoogiboks Microsoft Wordi dokumendi valimine. Valige soovitud dokument ja klõpsake nuppu Ava. Dokument avatakse Wordis.

  Kui valisite uue dokumendi loomise, avab Word tühja dokumendi.

 5. Täitke Wordi kirjakoostepaani juhiseid. Lisateavet Wordi kirjakoosteviisardi kohta leiate Wordi spikrist.

Märkus.: Wordi abil saate printida aadresse sõltumata sellest, kus need on talletatud. Wordist saate luua ühenduse muudes rakendustes (nt Excelis, Outlookis või Accessis) talletatud aadressiloenditega. Sobiva aadressiloendi puudumisel saate luua selle Wordis ja seejärel printida sildid. Lisateavet leiate Wordi spikrist.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×