Planneri kasutamine teenuses Microsoft Teams

Planneri kasutamine teenuses Microsoft Teams

Kui kasutate Microsoft Teamsi, saate ülesannete korraldamiseks lisada meeskonnakanalile Planneri vahekaarte. Seejärel saate oma plaaniga töötada meeskonnas või Planneri veebirakenduses, eemaldada või kustutada oma plaani ning saada teavitatud meeskondadele, kui tööülesanne on teie jaoks Planneris määratud.

Siit leiate järgmised juhised.

Lisateavet Planneri kõigi funktsioonide kasutamise kohta leiate teemast Planneri spikker .

Avaldage teadaannetega suurt mõju

Planner vahekaardi lisamine meeskonna kanalile

Märkus.: Planneri vahekaarti ei saa meeskondadele privaatse kanali jaoks lisada.

 1. Valige meeskonna kanalis Add a tab + (Lisa vahekaart +).

  Menüü Teams (Meeskonnad) kuvatõmmis, kus on näha vahekaardi lisamiseks plussmärgile viidud kursorit

 2. Klõpsake vahekaardil Add a tab (Vahekaardi lisamine) nuppu Planner.

  Teamsi dialoogiboksi „Add a tab“ (Vahekaardi lisamine) kuvatõmmis

 3. Valige dialoogiboksis Planner üks järgmistest.

  • Create a new plan (Loo uus plaan), et luua Plaanuri plaan ja lisada see sellesse kanalisse vahekaardina.

  • Use an existing plan (Kasuta olemasolevat plaani), et valida olemasolevate Plaanuri plaanide seast kanalisse vahekaardina lisatav plaan.

  Teamsi dialoogiboksi „Planner tab“ (Planneri vahekaart) kuvatõmmis

 4. Valige, kas soovite vahekaardi kohta kanalisse postituse teha, seejärel valige Save (Salvesta).

  Vahekaart lisatakse teiste teie meeskonna kanali vahekaartide sekka ning seejärel saate lisada tahvlile ülesandeid.

  Teamsi värskelt lisatud plaani vahekaardi kuvatõmmis

 5. Korrake seda toimingut, kuni olete lisanud kanalisse kõik soovitud plaanid.

  Märkus.: Sama plaani saate lisada ka mitmele vahekaardile. See ei loo teie plaani koopiat.

Teamsis plaaniga töötamine

Kui olete plaani Teamsi lisanud, on selle kasutamise alustamiseks kaks võimalust.

 • Kanalisisene Planneri vahekaart.    Siin saate teha Plaanuri põhitoiminguid, nagu lisada salvesid, ülesandeid, määramisi ja muud. Plaanuri täpsemate funktsioonide (nt diagrammide ja ajakava) kasutamiseks tuleb avada Planneri veebirakendus. Järgmisest loendist saate vaadata Teamsi ja Planneri veebirakenduse plaanitoimingute võrdlust.

 • Planneri rakendus.    Valige Teamsi vasakus veerus More options... (Rohkem suvandeid...) ja seejärel valige Planner.

  Teamsi rakendustemenüü, kus on valitud rakendus Planner

  Vahekaardil My Tasks (Minu tööülesanded) kuvatakse kõik ülesanded, mis on teile Planneris määratud. Vahekaartidel Recent ja All kuvatakse Teamsis loodud plaanid, mida olete hiljuti vaadanud, ja kõigi nende plaanide loend, millega olete Teamsis seostatud. Teamsi Planneri rakenduse kohta lisateabe hankimiseks valige About (Teave).

  Planneri rakendusevaade Teamsis, ainult vahekaardid

Teamsi ja Planneri veebirakenduse plaanitoimingute võrdlus

Siit leiate Teamsis ja Plaanuri veebirakendus saadaolevate funktsioonide võrdluse. Lisateavet Plaanur funktsioonide ja selle kohta, mida nendega teha saate, leiate teemast Planneri spikker.

Funktsioonid

Teamsi vahekaart

Planneri veebirakendus

Plaani loomine

Jah

Jah

Ülesannete lisamine plaani

Jah

Jah

Salvede loomine

Jah

Jah

Ülesandele kontroll-loendi lisamine

Jah

Jah

Ülesandele kommentaaride lisamine

Jah

Jah

Ülesande edenemise seadmine ja värskendamine

Jah

Jah

Ülesande kustutamine

Jah

Jah

Ülesandesiltide kasutamine

Jah

Jah

Ülesande eelvaatepildi määramine

Jah

Jah

Failide, fotode ja linkide manustamine tööülesannetele

Jah

Jah

Ülesande alguskuupäeva ja tähtaja lisamine

Jah

Jah

Inimestele ülesannete määramine

Jah

Jah

Plaanide lemmikuks märkimine

Ei

Jah

Plaani kustutamine

Ei

Jah

Plaani edenemise vaatamine (diagrammivaade)

Jah

Jah

Ülesannetega seotud meilisõnumite saamine

Ei

Jah

Inimeste lisamine plaani

Ei plaani tasemel

Jah Teamsi kanalitasemel

Jah

Tööülesannete kuvamine kalendris (ajakavavaade)

Jah

Jah

Teamsis loodud plaani avamine Planneris või Teamsis

Pärast Teamsi kanalis plaani loomist saate selle plaani avada nii Planneri veebirakenduses kui ka Teamsis.

Plaani avamine Planneri veebirakenduses

 • Toimige veebisaidil Office365.com järgmiselt.    Logige sisse veebisaidil office365.com, valige rakendusekäiviti ja seejärel valige Planner. Soovitud plaani otsimiseks kerige Planneri keskuses kas vahekaardil Viimatised plaanid või Kõik plaanid.

  Hiljutiste plaanide jaotise plaanipaani kuvatõmmis, millel näidatakse Teamsis loodud plaani ning meeskonda ja kanalit, mille alla see kuulub.

  Kui plaan on loodud Teamsis, kuvatakse plaani all meeskonna ja meeskonna kanali nimed vormingus „meeskond > meeskonna kanal“. (Kui teie plaan on loodud enne 2018. a veebruari, ei pruugita neid nimesid kuvada enne, kui plaani liige pärast seda kuupäeva vastava plaani Teamsis avab.) Plaani avamiseks Planneri veebirakenduses klõpsake plaani paani.

  Märkus.: Varem oli veebisaidilt Office365.com Teamsis loodud plaani juurde liikumine keeruline. Mõnikord ei õnnestunud plaani üles leida ja isegi kui selle leidsite, kuvati see tühjalt. Nüüd kuvatakse kõik Teamsis loodud plaanid Planneri keskuses. Kui leiate, et mõni teie meeskonnaga seostatud plaan on tühi, võib tegu olla kohatäiteplaaniga, mis loodi meeskonna loomise ajal. Kui plaan on kohatäide, ei pruugi sellega seostatud meeskonna või meeskonna kanali nimi ilmuda vahekaardil Kõik plaanid kuvataval plaani paanil.

 • Teamsi plaani vahekaardil toimige järgmiselt.    Valige Teamsis oma meeskond ja kanal ning seejärel valige soovitud plaani vahekaart. Vahekaartide kõige parempoolsemas servas valige veebisaidile liikumise ikoon.

  Teamsi kanalimenüü veebisaidi avamise ikooni kuvatõmmis

  Avaneb brauseriaken, milles kuvatakse teie plaan Planneri veebirakenduses.

Teamsis plaani avamine

 • Kanali vahekaardil, millel selle lõite.    Valige Teamsis oma meeskond ja kanal ning seejärel valige plaani vahekaart.

 • Planneri rakenduses.    Valige Teamsi vasakus veerus More options... (Rohkem suvandeid...), seejärel valige Planner. Valige All (Kõik) ning seejärel otsige soovitud plaan üles.

 • Planneri veebirakenduses.    Tehke Planneri veebirakenduses ühte järgmistest.

  • Avage Planneri keskus ja kerige allapoole kas vahekaardil Viimatised plaanid või Kõik plaanid. Valige plaani paanil ... ja seejärel valige Ava Microsoft Teamsis.

  • Otsige oma plaan Planneri veebirakendusest üles ja avage see. Seejärel valige plaani paani ülaservas ... ja valige Ava Microsoft Teamsis.

Plaanuri vahekaardi eemaldamine või plaani kustutamine

Kui kasutate Plaanuri vahekaarti Teamsis, saate selle meeskonna kanalist eemaldada, kuid säilitada selle aluseks oleva plaani, või eemaldada selle oma kanalist ja kustutada vahekaardi aluseks oleva plaani.

 1. Valige meeskonna kanalis Plaanuri vahekaart, mille soovite eemaldada või kustutada, seejärel valige Remove (Eemalda).

  Vahekaardi rippmenüü kuvatõmmis, millel on valitud käsk „Remove“ (Eemalda)

 2. Dialoogiboksis Remove (Eemaldamine) saate teha järgmist.

  Teamsi dialoogiboksi „Remove tab“ (Vahekaardi eemaldamine) kuvatõmmis

  • Plaani eemaldamiseks meeskonna kanalist tehke järgmist. Tühjendage ruut Kustuta see leping ja kõik selle ülesanded jäädavalt. Neid andmeid ei saa taastada. . Seda ruutu ei peaks dialoogiboksi avamisel valima. Plaani ei kuvata enam meeskondades, kuid see kuvatakse veebirakenduses Planner.

  • Plaani eemaldamiseks ja kustutamiseks tehke järgmist. Valige Kustuta see leping ja kõik selle ülesanded jäädavalt. Neid andmeid ei saa taastada. . Plaani ei ole enam meeskonnatöös ega Planneri veebirakenduses.

 3. Klõpsake nuppu Remove (Eemalda).

Planneri määramise teatiste hankimine meeskonnatöös

Kui teie meeskonnal on Planner installitud ja teie plaanis on töörühmad, saate töörühma teatise, kui Planneri ülesanne määratakse teile teise isiku poolt.

Planneri määramise teatiste sisselülitamiseks meeskonnatöös tehke järgmist.

 1. Valige veebirakenduses Planner for Web ( sätted) ja seejärel klõpsake jaotises Plannernuppu teatised.

 2. Veenduge, et ruut keegi määrab mulle ülesandeks on märgitud.

Lisateavet Planneri meilisõnumite ja teatistekohta.

Teie Planneri ülesande teatis meeskonnas on järgmine:

 • Kuvatakse meeskonnatöö tegevuste kanalis.

 • Kuvatakse vestluses Planneri rakendusega (siit saate teada, kuidas vaadata varasemaid kaartidega seotud kaartide kirjeid).

 • Sisaldavad ülesande tiitlit, kes määras teile ülesande, ülesandele lisatud plaani ja lingi, mille abil saate töörühmades tööülesande üksikasju avada.

 • Ei asenda meilisõnumite ja mobiil-push Planneri tööülesande määramise teatisi; sa saad kõik kolm.

Isegi juhul, kui ülesande määramise toiming esineb väljaspool meeskonda (nt veebirakenduse või Planneri mobiilirakenduste korral), saadetakse töörühma teatis meeskonda.

Kui te ei näe mõne kindla lepingu jaoks teamsi teatisi, siis proovige selle kavaga seotud töörühma uuesti desinstallida ja uuesti installida, et meeskonnale oleks lisatud Planneri bot.  

Planneri määramise Teatiste väljalülitamine meeskonnatöös

Kui te ei soovi töörühmade teatisi tööülesande määramise kohta, saate Planneri robotite peatamise või blokeerimisepeatada, et lõpetada töörühma teatised Planneri kaudu.

Kui olete Microsoft 365 administraator ja soovite Planner Teamsi teatise välja lülitada, saate töörühma jaoks välja lülitada Planneri rakenduse. Kui soovite meeskondades välja lülitada ainult Planneri määramise teatised, kuid jätke Planneri rakendus sisse, võtke ühendust Office ' i toega.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×