PivotTable-liigendtabelid

PivotTable-liigendtabelis andmete filtreerimine

PivotTable-liigendtabelis andmete filtreerimine

Kui soovite oma PivotTable-liigendtabelis põhjalikumalt analüüsida üksnes väikest osa suurest hulgast andmetest, saate andmeid filtreerida. Selleks on mitu võimalust. Alustuseks võite lisada mõne tükeldi, mis aitavad andmeid filtreerida kiiresti ja tõhusalt. Tükeldid sisaldavad ka nuppe, mida saate andmete filtreerimiseks klõpsata, ja need kuvatakse koos andmetega – sel viisil on teil alati olemas ülevaade sellest, millised väljad on filtreeritud PivotTable-liigendtabelis kuvatud või peidetud.

Tükeldi valikud, esile on tõstetud mitmikvaliku nupp

Näpunäide.: Nüüd saate rakenduses Excel 2016 ülaloleval joonisel näidatud nupu klõpsamisega valida mitu tükeldit korraga.

 1. Klõpsake lindil menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad kuvamiseks PivotTable-liigendtabelis suvalises kohas.

  PivotTable-liigendtabeli tööriistade lint analüüsi ja kujunduse sakkidega

 2. Kui kasutate Excel 2016 või 2013, valige Analüüsi > Lisa tükeldi.

  Menüü Analüüsi nupp „Lisa tükeldi”

  Kui kasutate Excel 2010 või 2007, valige Suvandid > Lisa tükeldi > Lisa tükeldi.

  Exceli lindi pilt
 3. Märkige dialoogiboksis Tükeldite lisamine nende väljade ruudud, mille jaoks soovite tükeldid luua.

 4. Klõpsake nuppu OK.

  Tükeldi kuvatakse iga dialoogiboksis Tükeldite lisamine märgitud välja jaoks.

 5. Klõpsake igas tükeldis üksusi, mida soovite PivotTable-liigendtabelis kuvada.

  Mitme üksuse valimiseks hoidke kuvatavate üksuste valimisel all juhtklahvi (Ctrl).

Näpunäide.:  Tükeldi ilme muutmiseks klõpsake tükeldit lindil menüü Tükeldi tööriistad kuvamiseks ja seejärel rakendage alammenüüs Suvandid tükeldi laad või muutke sätteid.

Muud PivotTable-liigendtabeli andmete filtreerimise viisid

Lisaks tükelditele (või tükeldite asemel) saate analüüsitavate andmete täpseks valimiseks kasutada ka järgmisi filtreerimisvõimalusi.

Andmete filtreerimine käsitsi

Üksuste filtreerimine aruandefiltri abil

Ainult kindla teksti, väärtuste või kuupäevade kuvamine

Kümne esimese või viimase üksuse kuvamine

Valiku alusel filtreerimine ainult valitud üksuste kuvamiseks või peitmiseks

Filtreerimissuvandite sisse- või väljalülitamine

Andmete filtreerimine käsitsi

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelis nupu Reasildid või Veerusildid noolenuppu Filtri rippnool .

  Reasiltide filter

 2. Tühjendage rea- või veerusiltide loendi ülaosas ruut (Vali kõik) ja seejärel märkige nende üksuste ruudud, mida soovite PivotTable-liigendtabelis kuvada.

  Galerii Filter ruut „Vali kõik”

  Loendi täiendavate üksuste kuvamiseks lohistage filtrigalerii paremas alanurgas olevat pidet galerii suurendamiseks.

 3. Klõpsake nuppu OK.

  Filtrinool muutub ikooniks Rakendatud filtri ikoon , mis näitab, et filter on rakendatud. Filtri muutmiseks või tühjendamiseks klõpsake käsku Tühjenda filter: <välja nimi>.

  Kogu filtreerimise korraga eemaldamiseks tehke järgmist.

  • Versioonis 2016 või 2013 klõpsake PivotTable-liigendtabelis suvalist kohta ja seejärel valige Analüüsi > Tühjenda > Eemalda filtrid.

  • Versioonis 2010 või 2007 klõpsake PivotTable-liigendtabelis suvalist kohta ja seejärel valige Suvandid > Tühjenda > Eemalda filtrid.

  Menüü Analüüsi nupp Tühjenda

Üksuste filtreerimine aruandefiltri abil

Märkus.: Aruandefilter on Excel 2016 ja Excel 2013 PivotTable-liigendtabeli väljade paanil märgistatud nimega Filtrid. Vaadake alltoodud kuvatõmmiseid.

PivotTable-liigendtabeli väljade paani ala Filtrid
PivotTable-liigendtabeli väljade paan rakenduses Excel 2016
„Aruande filter” PivotTable-liigendtabeli väljaloendi paanil
PivotTable-liigendtabeli väljaloendi paan rakenduses Excel 2010

Aruandefiltri abil saate kiiresti kuvada PivotTable-liigendtabelis uue väärtusekogumi. Filtris valitud üksused kuvatakse PivotTable-liigendtabelis ja üksused, mida ei valita, peidetakse. Kui soovite filtri lehed (kogum väärtusi, mis vastavad aruandefiltri üksustele) kuvada eraldi töölehtedel, saate selle sätte määrata.

Aruandefiltri lisamine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelis mis tahes kohta.

  Kuvatakse paan PivotTable-liigendtabeli väljaloend.

 2. Klõpsake mõnes paani PivotTable-liigendtabeli väljaloend alal välja ja valige Teisalda aruandefiltrisse.

  Aruandefilter Teisalda

Saate seda toimingut korrata mitme aruandefiltri loomiseks. Aruandefiltrid kuvatakse hõlpsaks juurdepääsuks PivotTable-liigendtabeli kohal.

 1. Väljade järjestuse muutmiseks lohistage alal Aruandefilter väljad soovitud asukohta. PivotTable-liigendtabel kajastab aruandefiltrite järjekorda.

Aruandefiltrite kuvamine ridades või veergudes

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit või sellega seotud PivotChart-liigenddiagrammi PivotTable-liigendtabelit.

 2. Paremklõpsake PivotTable-liigendtabelit ja seejärel valige PivotTable-liigendtabeli suvandid.

 3. Määrake vahekaardil Paigutus ja vorming järgmised suvandid.

 4. Tehke jaotise Paigutus loendiväljal Kuva filtrid andmevälja alal ühte järgmistest.

  • Aruandefiltrite kuvamiseks veergudes vasakult paremale valige Üle, seejärel alla.

  • Aruandefiltrite kuvamiseks ridades ülalt alla valige Alla, seejärel üle.

 5. Tippige või valige väljal Aruande filtrivälju veeru kohta või Aruande filtrivälju rea kohta kuvatavate väljade arv enne, kui hõivatakse veel üks veerg või rida sätte Kuva väljad aruandefiltri alal põhjal.

Üksuste valimine aruandefiltris

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelis aruandefiltri kõrval olevat rippnoolt.

  Klõpsake noolenuppu (Kõik)
 2. Kõigi üksuste märkeruutude kuvamiseks, et saaksite neid vajaduse järgi märkida või tühjendada, märkige ruut Vali mitu üksust.

  Vali mitu üksust
 3. Nüüd saate valida üksuste kõrval olevad märkeruudud, mida soovite aruandes kuvada. Kõigi üksuste valimiseks märkige ruut (Kõik).

 4. Klõpsake nuppu OK. Selle nupu lubamiseks peab vähemalt üks ruut olema märgitud.

  Aruandefilter kuvab nüüd filtreeritud üksused.

  Aruandefiltris filtriväärtuse alusel filtreeritud üksused

Märkus.: Kui kasutate SQL Serveri analüüsiteenustes (2005 või uuem versioon) OLAP-andmeallikat, saate valida ainult arvutatud liikme, kui tegemist on ühe üksusega; kui üks või mitu neist üksustest on arvutatud liikmed, siis mitut üksust valida ei saa.

Aruandefiltri lehtede kuvamine eraldi töölehtedel

 1. Klõpsake mis tahes kohta PivotTable-liigendtabelis (või sellega seotud PivotTable-liigendtabeli PivotTable-liigendtabelis), kus on üks või mitu aruandefiltrit.

 2. Kui kasutate rakendust Excel 2016 või 2013, kõpsake menüü Analüüsi jaotises PivotTable-liigendtabel nupu Suvandid kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Kuva aruande filtri lehed.

  Suvand „Aruandefiltri lehtede kuvamine”

  Kui kasutate rakendust Excel 2010 või 2007, kõpsake menüü Suvandid jaotises PivotTable-liigendtabel nupu Suvandid kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Kuva aruande filtri lehed.

  PivotTable-liigendtabeli tööriistade menüüs Suvandid olev jaotis PivotTable-liigendtabel

 3. Valige dialoogiboksis Aruandefiltri lehtede kuvamine aruandefiltri väli ja klõpsake nuppu OK.

Ainult kindla teksti, väärtuste või kuupäevade kuvamine

 1. Paremklõpsake PivotTable-liigendtabelis suvalist teksti-, väärtuse- või andmevälja silti ja seejärel klõpsake käsku Sildifiltrid, Väärtusefiltrid või Kuupäevafiltrid.

 2. Klõpsake võrdlustehte käsku, mida soovite kasutada.

  Kui soovite filtreerida mõne kindla märgiga algava teksti alusel, valige Algab. Sellise teksti alusel filtreerimiseks, mis sisaldab kindlaid märke teksti sees, valige Sisaldab.

  Märkus.: Kui reasiltide või veerusiltide väljadel pole tekstipõhiseid silte, pole käsk Sildifiltrid saadaval.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Sisestage dialoogiboksis Sildifilter <Väljanimi> tekst, mille alusel soovite filtreerida.

   Kui soovite filtreerida näiteks J-tähega algava teksti alusel, sisestage J. Sellise teksti alusel filtreerimiseks, mis sisaldab suvalises kohas sõna "kell", sisestage kell.

   Kui PivotTable-liigendtabel põhineb mõnel muul andmeallikal peale OLAP-i, võite kindlaid märke sisaldavate andmete otsimiseks kasutada järgmisi metamärke.

Kasutage

Kui soovite otsida

? (küsimärk)

Suvalist üksikut märki
(Nt leiab so? sõnad "soe" ja "soo")

* (tärn)

Suvalist arvu märke
(Nt leiab *tee sõnad "raudtee" ja "kodutee")

~ (tilde), millele järgneb ?, * või ~

Küsimärki, tärni või tildet
(Nt leiab fy06~? väärtuse "fy06?")

 • Sisestage dialoogiboksis Väärtusefilter <Väljanimi> väärtused, mille alusel soovite filtreerida.

 • Sisestage dialoogiboksis Kuupäevafilter <Väljanimi> kuupäevad, mille alusel soovite filtreerida.

  Kui PivotTable-liigendtabel põhineb OLAP-andmeallikal, vajavad kuupäevafiltrid aja jaoks OLAP-kuubi väljahierarhia tüüpi andmeid. Kui kuupäev on tekstiväljale sisestatud tekstina, pole kuupäevafilter saadaval.

Näpunäide.: Sildi-, kuupäeva- või väärtusefiltri eemaldamiseks klõpsake rea- või veerusildi noolt Rakendatud filtri ikoon , klõpsake käsku Sildifilter, Kuupäevafilter või Väärtusefilter ja seejärel klõpsake käsku Tühjenda filter.

Kümne esimese või viimase üksuse kuvamine

Filtrite rakendamise abil saate ka kuvada teatud tingimustele vastavad andmed või andmehulga kümme esimest või kümme viimast väärtust.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelis nupu Reasildid või Veerusildid noolenuppu Filtri rippnool , käsku Väärtusefiltrid ja seejärel käsku Esikümme.

 2. Dialoogiboksis Esikümnefilter <Väljanimi> tehke järgmist:

  1. Klõpsake esimesel loendiväljal väärtust Ülemine või Alumine.

  2. Sisestage teisele väljale soovitud arv.

  3. Kolmandal väljal valige suvand, mille alusel soovite filtreerida.

   • Üksuste arvu alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Üksused.

   • Protsendi alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Protsentiil.

   • Summa alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Summa.

  4. Neljandal väljal valige soovitud väli.

Valiku alusel filtreerimine ainult valitud üksuste kuvamiseks või peitmiseks

 1. Valige PivotTable-liigendtabelis üks või mitu välja, mida soovite valiku alusel filtreerida.

  Saate teha mittepideva valiku, hoides üksuste valimisel all juhtklahvi (CTRL).

 2. Paremklõpsake valiku üksust ja seejärel klõpsake käsku Filtreeri.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Valitud üksuste kuvamiseks klõpsake käsku Säilita ainult valitud üksused.

  • Valitud üksuste peitmiseks klõpsake käsku Peida valitud üksused.

   Näpunäide.:  Saate peidetud üksused uuesti kuvada filtri eemaldamise teel. Paremklõpsake samal väljal teist üksust, klõpsake käsku Filtreeri ja seejärel Tühista filter.

Filtreerimissuvandite sisse- või väljalülitamine

Kui soovite väljale rakendada mitu filtrit või kui te ei soovi oma PivotTable-liigendtabelis filtrinuppe kuvada, saate need ja ka muud filtreerimissuvandid sisse või välja lülitada.

 1. Klõpsake lindil menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad kuvamiseks PivotTable-liigendtabelis suvalist kohta.

  PivotTable-liigendtabeli tööriistade lint analüüsi ja kujunduse sakkidega

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises PivotTable-liigendtabel nuppu Suvandid.

  Menüü Analüüsi nupp Suvandid

 3. Klõpsake dialoogiboksis PivotTable-liigendtabeli suvandid vahekaarti Kokkuvõtted ja filtrid.

 4. Tehke jaotises Filtrid ühte järgmistest.

  • Kui soovite väljal kasutada mitut filtrit (või vastupidi ei soovi seda teha), märkige või tühjendage ruut Luba mitu filtrit välja kohta.

  • Filtreeritud üksuste kaasamiseks kokkuvõtetesse või nende välistamiseks märkige või tühjendage ruut Kaasa filtreeritud üksused kogusummadesse ja seejärel märkige või tühjendage ruut Märgi kogusummad *-ga. Kui need ruudud on märgitud, tähistatakse kokkuvõtted, mis asuvad väljaspool neid välju, kus visuaalsed kokkuvõtted on välja lülitatud, tärn (*). See suvand on saadaval ainult PivotTable-liigendtabelites, mis on ühendatud mõne MDX-avaldiste keelt toetava OLAP-andmeallikaga. See mõjutab PivotTable-liigendtabelis kõiki välju.

  • Filtreeritud üksuste kaasamiseks nimega komplektide kokkuvõtetesse või nende väljajätmiseks märkige või tühjendage ruut Kaasa filtreeritud üksused seatud kogusummadesse. See suvand on saadaval ainult PivotTable-liigendtabelites, mis on ühendatud mõne OLAP-andmeallikaga.

  • Filtreeritud üksuste kaasamiseks vahekokkuvõtetesse või nende väljajätmiseks märkige või tühjendage ruut Koosta filtreeritud leheüksuste vahekokkuvõtted.

 5. Väljapealdiste ja filtriripploendite kuvamiseks või peitmiseks klõpsake vahekaarti Kuvamine ja seejärel märkige või tühjendage ruut Kuva väljapealdised ja filtriripploendid.

 1. Klõpsake lindil menüüde (PivotTable-liigendtabeli > Analüüsi ja Kujundus) kuvamiseks PivotTable-liigendtabelis mis tahes kohas.

 2. Valige PivotTable-liigendtabel > Analüüsi > Lisa tükeldi.

 3. Märkige dialoogiboksis Tükeldite lisamine nende väljade ruudud, mille jaoks soovite tükeldid luua.

 4. Klõpsake nuppu OK.

  Tükeldi kuvatakse iga dialoogiboksis Tükeldite lisamine märgitud välja jaoks.

 5. Klõpsake igas tükeldis üksusi, mida soovite PivotTable-liigendtabelis kuvada.

Näpunäide.:  Tükeldi ilme muutmiseks klõpsake tükeldit lindil menüü Tükeldi kuvamiseks. Saate rakendada mitmesuguste menüüsuvandite abil tükeldi laadi või muuta sätteid.

Muud PivotTable-liigendtabeli andmete filtreerimise viisid

Lisaks tükelditele (või tükeldite asemel) saate analüüsitavate andmete täpseks valimiseks kasutada ka järgmisi filtreerimisvõimalusi.

Andmete filtreerimine käsitsi

Üksuste filtreerimine aruandefiltri abil

Kümne esimese või viimase üksuse kuvamine

Valiku alusel filtreerimine ainult valitud üksuste kuvamiseks või peitmiseks

Filtreerimissuvandite sisse- või väljalülitamine

Andmete filtreerimine käsitsi

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelis nupu Reasildid või Veerusildid noolenuppu Filtri rippnool .

 2. Tühjendage rea- või veerusiltide loendi ülaosas ruut (Vali kõik) ja seejärel märkige nende üksuste ruudud, mida soovite PivotTable-liigendtabelis kuvada.

 3. Filtrinool muutub ikooniks Rakendatud filtri ikoon , mis näitab, et filter on rakendatud. Filtri muutmiseks või tühjendamiseks klõpsake käsku Tühjenda filter: <välja nimi>.

  Kõigi filtrite eemaldamiseks korraga valige PivotTable-liigendtabel > Analüüsi > Tühjenda > Eemalda filtrid.

Üksuste filtreerimine aruandefiltri abil

Aruandefiltri abil saate kiiresti kuvada PivotTable-liigendtabelis uue väärtusekogumi. Filtris valitud üksused kuvatakse PivotTable-liigendtabelis ja üksused, mida ei valita, peidetakse. Kui soovite filtri lehed (kogum väärtusi, mis vastavad aruandefiltri üksustele) kuvada eraldi töölehtedel, saate selle sätte määrata.

Aruandefiltri lisamine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelis mis tahes kohta.

  Kuvatakse paan PivotTable-liigendtabeli väljaloend.

 2. Klõpsake mõnes paani PivotTable-liigendtabeli väljaloend alal välja ja valige Teisalda aruandefiltrisse.

Saate seda toimingut korrata mitme aruandefiltri loomiseks. Aruandefiltrid kuvatakse hõlpsaks juurdepääsuks PivotTable-liigendtabeli kohal.

 • Väljade järjestuse muutmiseks saate alasse Filtrid kas lohistada väljad soovitud asukohta või topeltklõpsata välja ja valida Nihuta üles või Nihuta alla. PivotTable-liigendtabelis muudetakse vastavalt aruandefiltrite järjekorda.

Aruandefiltrite kuvamine ridades või veergudes

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit või sellega seotud PivotChart-liigenddiagrammi PivotTable-liigendtabelit.

 2. Paremklõpsake PivotTable-liigendtabelit ja seejärel valige PivotTable-liigendtabeli suvandid.

 3. Määrake vahekaardil Paigutus järgmised suvandid.

  1. Tehke jaotise Aruandefilter loendiboksis Väljade korraldamine ühte järgmistest.

   • Aruandefiltrite kuvamiseks ridades ülalt alla valige Alla, seejärel üle.

   • Aruandefiltrite kuvamiseks veergudes vasakult paremale valige Üle, seejärel alla.

  2. Tippige või valige väljal Aruande filtrivälju veeru kohta kuvatavate väljade arv enne, kui hõivatakse veel üks veerg või rida (eelmise toiminguga määratud sätte Kuva väljad aruandefiltri alal põhjal).

Üksuste valimine aruandefiltris

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelis aruandefiltri kõrval olevat rippnoolt.

 2. Valige üksuste kõrval olevad märkeruudud, mida soovite aruandes kuvada. Kõigi üksuste valimiseks märkige ruut (Vali kõik).

  Aruandefilter kuvab nüüd filtreeritud üksused.

Aruandefiltri lehtede kuvamine eraldi töölehtedel

 1. Klõpsake mis tahes kohta PivotTable-liigendtabelis (või sellega seotud PivotTable-liigendtabeli PivotTable-liigendtabelis), kus on üks või mitu aruandefiltrit.

 2. Valige PivotTable-​​liigendtabeli analüüs (lindil) > Suvandid > Aruandefiltri lehtede kuvamine.

 3. Valige dialoogiboksis Aruandefiltri lehtede kuvamine aruandefiltri väli ja klõpsake nuppu OK.

Kümne esimese või viimase üksuse kuvamine

Filtrite rakendamise abil saate ka kuvada teatud tingimustele vastavad andmed või andmehulga kümme esimest või kümme viimast väärtust.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelis nupu Reasildid või Veerusildid noolenuppu Filtri rippnool .

 2. Paremklõpsake mõnda valikuüksust ja valige seejärel Filtreeri > Esikümme või Viimased 10.

 3. Sisestage esimesele väljale soovitud arv.

 4. Valige teisel väljal suvand, mille alusel soovite filtreerida. Saadaval on järgmised valikud.

  • Üksuste arvu alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Üksused.

  • Protsendi alusel filtreerimiseks valige Protsent.

  • Summa alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Summa.

 5. Otsinguväljal saate valikuliselt kindlat väärtust otsida.

Valiku alusel filtreerimine ainult valitud üksuste kuvamiseks või peitmiseks

 1. Valige PivotTable-liigendtabelis üks või mitu välja, mida soovite valiku alusel filtreerida.

 2. Paremklõpsake valiku üksust ja seejärel klõpsake käsku Filtreeri.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Valitud üksuste kuvamiseks klõpsake käsku Säilita ainult valitud üksused.

  • Valitud üksuste peitmiseks klõpsake käsku Peida valitud üksused.

   Näpunäide.:  Saate peidetud üksused uuesti kuvada filtri eemaldamise teel. Paremklõpsake samal väljal teist üksust, klõpsake käsku Filtreeri ja seejärel Tühista filter.

Filtreerimissuvandite sisse- või väljalülitamine

Kui soovite väljale rakendada mitu filtrit või kui te ei soovi oma PivotTable-liigendtabelis filtrinuppe kuvada, saate need ja ka muud filtreerimissuvandid sisse või välja lülitada.

 1. Klõpsake lindil PivotTable-liigendtabeli menüüde kuvamiseks PivotTable-liigendtabelis suvalist kohta.

 2. Klõpsake menüüs PivotTable-liigendtabel > Analüüs nuppu Suvandid.

  1. Klõpsake dialoogiboksis PivotTable-liigendtabeli suvandid vahekaarti Paigutus.

  2. Märkige või tühjendage vahekaardil Paigutus olenevalt vajadusest ruut Luba mitu filtrit välja kohta.

  3. Väljapealdiste ja filtriripploendite kuvamiseks või peitmiseks klõpsake vahekaarti Kuvamine ja seejärel märkige või tühjendage ruut Kuva väljapealdised ja filtriripploendid.

Veebirakenduses Excel Online saate PivotTable-liigendtabeleid vaadata ja kasutada. Muu hulgas saate andmete filtreerimiseks käsitsi filtreid rakendada ja kasutada tükeldeid, mis on loodud Exceli töölauarakenduses. Uusi tükeldeid ei saa Excel Onlineis luua.

PivotTable-liigendtabeli andmete filtreerimiseks tehke ühte järgmistest.

 • Käsitsi määratud filtri rakendamiseks klõpsake suvandi Reasildid või Veerusildid noolenuppu ja valige soovitud filtreerimissuvandid.

PivotTable-liigendtabeli andmete filtreerimissuvandid

 • Kui teie PivotTable-liigendtabel sisaldab tükeldeid, klõpsake üksusi, mida soovite igas tükeldis kuvada.

Valitud üksustega tükeldi

Kui teil on Exceli töölauarakendus olemas, võite töövihiku avada nupuga Ava Excelis ja rakendada oma PivotTable-liigendtabeli andmetele täiendavaid filtreid või luua uusi tükeldeid. Tehke järgmist.

Klõpsake nuppu Ava Excelis ja filtreerige andmed PivotTable-liigendtabelis.

Nupp Redigeeri Excelis

Uudiseid uusimate Excel Online’i värskenduste kohta leiate Microsoft Exceli ajaveebist.

Office’i rakenduste ja teenuste täielikku komplekti saate proovida või selle osta veebisaidil Office.com.

Vt ka

Video: PivotTable-liigendtabelis üksuste filtreerimine

PivotTable-liigendtabeli loomine tööleheandmete analüüsimiseks

PivotTable-liigendtabeli loomine välisandmete analüüsimiseks

PivotTable-liigendtabeli loomine mitme tabeli andmete analüüsiks

PivotTable-liigendtabelis andmete sortimine

PivotTable-liigendtabelis andmete rühmitamine või rühmituse tühistamine

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×