PivotTable-liigendtabelid

PivotTable-liigendtabeli loomine tööleheandmete analüüsimiseks

PivotTable-liigendtabeli loomine tööleheandmete analüüsimiseks

Andmete kiire analüüsimise võimalus aitab teil äritegevuses paremaid otsuseid vastu võtta. Vahel aga on raske välja mõelda, kust alustada – eriti siis, kui andmeid on palju. PivotTable-liigendtabelite abil on mugav andmeid kokku võtta, analüüsida, uurida ja esitada ning neid saab luua kõigest mõne klõpsuga. PivotTable-liigendtabelid on väga paindlikud ja neid saab kiiresti kohandada sõltuvalt sellest, kuidas on vaja tulemeid kuvada. PivotTable-liigendtabelite baasil saate luua ka PivotChart-liigenddiagramme, mida värskendatakse automaatselt koos PivotTable-liigendtabelitega.

Näiteks on siin toodud majapidamiskulude lihtne loend ja selle põhjal koostatud PivotTable-liigendtabel.

Majapidamiskulude andmed

Vastav PivotTable-liigendtabel

Majapidamiskulude näidisandmed PivotTable-liigendtabeli loomiseks üksustega Kuud, Kategooriad ja SummadPivotTable-liigendtabeli näide, kus on ridade jaotises Kategooriad ja veergude jaotises Kuud

See on PivotChart-liigenddiagramm.

Exceli PivotChart-liigenddiagrammi näide

Märkus.: Selle artikli kuvatõmmised pärinevad rakendusest Excel 2016. Kui kasutate mõnda muud versiooni, võib teile avaneda veidi teistsugune vaade, ent kui pole märgitud teisiti, on funktsionaalsus sama.

Enne alustamist

 • Andmed peaksid olema korraldatud tabelina ja ilma tühjade ridade ja veergudeta. Parim oleks kasutada Exceli tabelit nagu meie ülaltoodud näites.

 • Tabelid on PivotTable-liigendtabelitele suurepäraseks andmeallikaks, kuna tabelisse lisatavad read kaasatakse andmete värskendamisel automaatselt PivotTable-liigendtabelisse ja kõik uued veerud kaasatakse PivotTable-liigendtabeli väljade loendisse. Muudel juhtudel peate kas andmeallika vahemikku käsitsi värskendama või kasutama dünaamilise nimega vahemiku valemit.

 • Veeru ulatuses peaks olema kasutusel üks ja sama andmetüüp. Näiteks ei tohiks samas veerus olla segamini kuupäevad ja tekst.

 • PivotTable-liigendtabelid toimivad andmete hetktõmmise ehk vahemälu põhiselt ja seetõttu ei tehta tegelikes andmetes mingeid muudatusi.

PivotTable-liigendtabeli loomine

Kui teil on PivotTable-liigendtabelitega piiratud kogemused või te ei tea, kust alustada, siis on heaks valikuks suvand Soovitatav PivotTable-liigendtabel. Selle funktsiooni kasutamisel määratleb Excel sobivad paigutuse viies kokku andmed kõige sobivamate PivotTable-liigendtabeli aladega. See annab teile täiendavate katsetuste jaoks alguspunkti. Pärast soovitatud PivotTable-liigendtabeli loomist saate kindlate tulemuste saavutamiseks uurida eri paigutusi ja välju ümber korraldada. Funktsioon Soovitatavad PivotTable-liigendtabelid lisati versiooni Excel 2013 ja kui teil on varasem versioon, järgige alltoodud juhiseid PivotTable-liigendtabeli käsitsi loomiseks.

Soovitatavad PivotTable-liigendtabelid

PivotTable-liigendtabeli käsitsi loomine

 1. Klõpsake ühte lahtrit andmeallika või tabeli vahemikus.

 2. Valige Lisa > Tabelid > Soovitatavad PivotTable-liigendtabelid.

  Kui soovite lasta Excelil luua PivotTable-liigendtabeli, valige Lisa > Soovitatavad PivotTable-liigendtabelid

 3. Excel teeb andmete analüüsi ja pakub teile mitu valikuvarianti, sarnaselt sellele majapidamiskulude andmetega näitele.

  Exceli dialoog Soovitatavad PivotTable-liigendtabelid
 4. Valige sobivaim PivotTable-liigendtabel ja klõpsake nuppu OK. Excel loob PivotTable-liigendtabeli uuele lehele ja kuvab PivotTable-liigendtabeli väljade loendi.

 1. Klõpsake ühte lahtrit andmeallika või tabeli vahemikus.

 2. Valige Lisa > Tabelid > PivotTable-liigendtabel.

  Tühja PivotTable-liigendtabeli lisamiseks valige Lisa > PivotTable-liigendtabel

  Kui kasutate rakendust Excel for Mac 2011 või varasemat versiooni, asub PivotTable-liigendtabeli nupp menüü Data (Andmed) jaotises Analysis (Analüüs).

  Menüü Andmed jaotis Analüüs

 3. Excel kuvab dialoogi PivotTable-liigendtabeli loomine, kus on valitud teie vahemik või tabeli nimi. Selles näites kasutame tabelit nimega „tbl_Majapidamiskulud“.

  Exceli dialoog PivotTable-liigendtabeli loomine
 4. Jaotises Valige koht, kuhu soovite PivotTable-liigendtabeli aruande paigutada valige käsk Uus tööleht või Olemasolev tööleht. Käsu Olemasolev tööleht korral tuleb valida nii tööleht kui lahter, kuhu soovite PivotTable-liigendtabeli paigutada.

 5. Kui soovite PivotTable-liigendtabelisse kaasata mitu tabelit või andmeallikat, märkige ruut Lisa need andmed andmemudelisse .

 6. Klõpsake nuppu OK ja Excel loob tühja PivotTable-liigendtabeli ning kuvab PivotTable-liigendtabeli väljade loendi.

Töötamine PivotTable-liigendtabeli väljaloendiga

Märkige ülal asuvas alas Välja nimi nende väljade ruudud, mille soovite PivotTable-liigendtabelisse lisada. Vaikimisi lisatakse mittearvulised väljad alale Rida, kuupäeva ja kellaaja väljad alale Veerg ja arvulised väljad alale Väärtused. Kõiki olemasolevaid üksusi on võimalik ka käsitsi pukseerida PivotTable-liigendtabeli mis tahes väljale ning kui te soovite mõne üksuse PivotTable-liigendtabelist eemaldada, siis lohistage see lihtsalt väljaloendist välja või eemaldage märge. Väljade üksuste ümberkorraldamine on üks neist PivotTable-liigendtabeli funktsioonidest, mis teevad liigendtabeli kiire muutmise niivõrd lihtsaks.

PivotTable-liigendtabeli väljaloend

Vastavad väljad PivotTable-liigendtabelis

Exceli PivotTable-liigendtabeli väljaloendi dialoogi näideNäide PivotTable-liigendtabelist ja väljade seosest väljade loendiga.

PivotTable-liigendtabeli väärtused

 • Väärtuste summeerimisalus

  Vaikimisi kuvatakse alale Väärtused paigutatud PivotTable-liigendtabeli väljad funktsiooniga SUM. Kui Excel loeb teie andmed tekstiks, kuvatakse need funktsiooniga COUNT. Just seetõttu on väga tähtis väärtuse väljadel andmetüüpe segamini mitte kasutada. Arvutamise vaikesätte muutmiseks klõpsake esmalt välja nimest paremal asuvat noolt ja seejärel valige suvand Väärtusevälja sätted.

  Exceli dialoog Väärtusevälja sätted

  Nüüd muutke jaotises Väärtuste summeerimisalus arvutamise sätet. Arvestage, et arvutamismeetodi muutmisel lisab Excel selle automaatselt jaotisesse Kohandatud nimi, nt „Sum of FieldName“, kuid te saate seda muuta. Klõpsates nuppu Arvuvorming saate muuta kogu välja arvuvormingut.

  Exceli dialoog Väärtusevälja sätted sätetega Väärtuste summeerimisalus

  Näpunäide.: Kuna arvutamismeetodi muutmine jaotises Väärtuste summeerimisalus muudab ka PivotTable-liigendtabeli välja nime, on otstarbekas PivotTable-liigendtabeli välju mitte ümber nimetada enne, kui PivotTable-liigendtabel on valmis. Üks kaval võte on valida Otsi ja vali (Ctrl+H) >Otsitav: > „Sum of“, seejärel Asendaja: > jätta tühjaks, et käsitsi ümbertippimise asemel asendada kõik korraga.

 • Väärtuste kuvamiskuju

  Andmete summeerimiseks arvutusmeetodi kasutamise asemel võite kuvada selle ka välja protsendina. Järgmises näites muutsime majapidamiskulusid nii, et need kuvatakse väärtuste summa asemel kui % kogusummast.

  PivotTable-liigendtabeli näide, milles väärtused on kuvatud protsendina üldkokkuvõttest

  Pärast dialoogi Väärtusevälja sätted avamist saate teha sobivad valikud vahekaardil Väärtuste kuvamiskuju.

  PivotTable-liigendtabeli Väärtusevälja sätted > dialoog Väärtuste kuvamiskuju
 • Väärtuse kuvamine nii arvutuse kui protsendina.

  Lohistage üksus kaks korda jaotisesse Väärtused ning seejärel määrake kummalegi Väärtuste summeerimisalus ja Väärtuste kuvamiskuju.

PivotTable-liigendtabelite värskendamine

Kui lisate PivotTable-liigendtabeli andmeallikasse uusi andmeid, tuleb värskendada kõiki selle andmeallika põhjal loodud PivotTable-liigendtabeleid. Vaid ühe PivotTable-liigendtabeli värskendamiseks tehke paremklõps suvalises kohas PivotTable-liigendtabeli vahemikus ja valige Värskenda. Kui teil on mitu PivotTable-liigendtabelit, valige esmalt mis tahes PivotTable-liigendtabelis suvaline lahter, seejärel valige lindilPivotTable-liigendtabeli tööriistad > Analüüs > Andmed > klõpsake noolt nupu Värskenda all ja valige Värskenda kõik.

Kõikide PivotTable-liigendtabelite värskendamiseks valige Lint > PivotTable-liigendtabeli tööriistad > Analüüsi > Andmed, klõpsake noolt nupu Värskenda all ja valige Värskenda kõik.

PivotTable-liigendtabeli kustutamine

Kui te loodud PivotTable-liigendtabelit enam ei vaja, siis valige PivotTable-liigendtabeli kogu vahemik ja seejärel klõpsake nuppu Kustuta. See ei mõjuta mingil viisil kõrvalasuvaid muid andmeid ega PivotTable-liigendtabeleid või diagramme. Kui PivotTable-liigendtabel asub eraldi lehel, kus pole andmeid, mida soovite säilitada, võite PivotTable-liigendtabeli kiireks eemaldamiseks selle lehe kustutada.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Seotud teemad

PivotChart-liigendtabeli loomine

Tükeldite kasutamine PivotTable-liigendtabeli andmete filtreerimiseks 

PivotTable-liigendtabeli ajaskaala loomine kuupäevade filtreerimiseks

PivotTable-liigendtabeli loomine andmemudeliga mitme tabeli andmete analüüsiks

Väljaloendi kasutamine väljade korraldamiseks PivotTable-liigendtabelis

PivotTable-liigendtabeli lähteandmete muutmine

Väärtuste arvutamine PivotTable-liigendtabelis

PivotTable-liigendtabeli kustutamine

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×