PivotTable-aruande välja kokkuvõttefunktsiooni või kohandatud arvutuse muutmine

Väärtuste ala andmete abil summeeritakse aluseks olevad algandmed (mitte kuvatav väärtus) PivotChart-aruandes järgmiselt: numbriliste väärtuste puhul kasutatakse funktsiooni SUM ja tekstiväärtuste puhul kasutatakse funktsiooni COUNT. kokkuvõttefunktsiooni saate soovi korral ka muuta. Samuti võite luua kohandatud arvutused.

 1. Valige väärtuste alal väli, mille jaoks soovite PivotTable-aruande kokkuvõttefunktsiooni muuta.

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Aktiivne väli nuppu Aktiivne väli ja seejärel käsku Välja sätted.

  Kuvatakse dialoogiboks Väärtuse välja sätted.

  Andmeallika puhul on välja nimeks Allika nimi.

  Väljal Kohandatud nimi kuvatakse PivotTable-aruandes olev praegune nimi või allika nimi (kui kohandatud nime pole). Kohandatud nime muutmiseks klõpsake väljal olevat teksti ja redigeerige nime.

 3. Klõpsake vahekaarti Väärtuste summeerimisalus.

 4. Klõpsake loendiboksis Väärtusevälja summeerimisalus seda kokkuvõttefunktsiooni, mida soovite kasutada.

  Kasutatavad kokkuvõttefunktsioonid

  Funktsioon

  Teeb kokkuvõtte

  Sum

  Väärtuste summa. See on arvväärtuste vaikefunktsioon.

  Count

  Väärtuste arv. Loenduse kokkuvõttefunktsioon (COUNT) toimib sarnaselt töölehe funktsiooniga COUNTA. Loendusfunktsioon (COUNT) on mittearvuliste väärtuste vaikefunktsioon.

  Average

  Väärtuste keskmine.

  Max

  Suurim väärtus.

  Min

  Vähim väärtus.

  Product

  Väärtuste korrutis.

  Count Numbers

  Arvuliste väärtuste arv. Arvuloenduse kokkuvõttefunktsioon (Count Nums) toimib sarnaselt töölehe funktsiooniga COUNT.

  StDev

  Esitab populatsiooni hinnagulise standardhälbe, kui valim on terve populatsiooni alamhulk.

  StDevp

  Populatsiooni standardhälve, kus populatsioon on kõik kokkuvõetavad väärtused.

  Var

  Esitab populatsiooni hinnangulise dispersiooni, kui valim on terve populatsiooni alamhulk.

  Varp

  Populatsiooni dispersioon, kus populatsioon on kõik kokkuvõetavad väärtused.

  Märkus.: Mõne lähteandmete tüübi (nt OLAP-andmed), arvutuslike väljade ning arvutuslikke üksusi sisaldavate väljade korral ei saa te kokkuvõttefunktsiooni muuta.

 5. Soovi korral saate kasutada kohandatud arvutust, tehes järgmist.

  1. Klõpsake vahekaarti Väärtuste kuvamiskuju.

  2. Klõpsake väljal Väärtuste kuvamiskuju soovitud arvutust.

   Kasutatav arvutussuvand

   Soovitud toiming

   Ära arvuta

   Kohandatud arvutus lülitatakse välja.

   % üldkokkuvõttest

   Väärtus kuvatakse protsendina aruande kõikide väärtuste või andmepunktide kokkuvõttest.

   % veerusummast

   Väärtused kuvatakse igas veerus või sarjas protsendina veeru- või sarjasummast.

   % reasummast

   Väärtus kuvatakse igas reas või kategoorias protsendina rea- või kategooriasummast.

   % järgmisest

   Väärtus kuvatakse protsendina baasvälja baasüksuse väärtusest.

   % emarea summast

   Arvutatakse (üksuse väärtus) / (emaüksuse väärtus ridades).

   % emaveeru summast

   Arvutatakse (üksuse väärtus) / (emaüksuse väärtus veergudes).

   % ema kogusummast

   Arvutatakse (üksuse väärtus) / (valitud baasvälja emaüksuse väärtus).

   Erinevus järgmisest

   Väärtus kuvatakse vahena baasvälja baasüksuse väärtusest.

   % erinevust järgmisest

   Väärtus kuvatakse protsentuaalse vahena baasvälja baasüksuse väärtusest.

   Jooksev kokkuvõte

   Väärtused kuvatakse baasvälja eelnevate üksuste jooksva kokkuvõttena.

   % jooksvast kokkuvõttest

   Väärtused kuvatakse baasvälja eelnevate üksuste jooksva kokkuvõttena (protsendina).

   Järjesta väikseimast suurimani

   Kuvatakse valitud väärtuste reiting konkreetsel väljal, kus välja väikseim üksus määratletakse reitinguga 1 ja iga järjest suurem väärtus kõrgema reitinguga.

   Järjesta suurimast väikseimani

   Kuvatakse valitud väärtuste reiting konkreetsel väljal, kus välja suurim üksus määratletakse reitinguga 1 ja iga järjest väiksem väärtus kõrgema reitinguga.

   Indeks

   Väärtus arvutatakse järgmiselt:

   ((väärtus lahtris) x (üldkokkuvõte üldkokkuvõtetest)) / ((rea üldkokkuvõte) x (veeru üldkokkuvõte))

  3. Valige baasväli ja baasüksus, kui need suvandid on teie valitud arvutuse korral saadaval.

   Märkus.: Baasväli ei tohiks olla sama väli, mille valisite 1. toimingus.

 6. Arvude vormindamise viisi muutmiseks klõpsake dialoogiboksi Lahtrite nummerdamine vahekaardil Arv väljal Arvuvorming soovitud arvuvormingut ja seejärel nuppu OK.

 7. Kui aruanne sisaldab mitut väärtusevälja, korrake eelmisi samme iga väärtusevälja puhul, mida soovite muuta.

Märkus.: Kui soovite sama välja puhul kasutada rohkem kui ühte kokkuvõttefunktsiooni, lisage taas väli PivotTable-liigendtabeli väljaloendist ning seejärel korrake ülaltoodud samme, valides teise soovitud funktsiooni.

 1. Valige väärtuste alal väli, mille puhul soovite muuta PivotTable-aruande kokkuvõttefunktsiooni.

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotise Aktiivne väli nuppu Aktiivne väli ja seejärel käsku Välja sätted.

  Kuvatakse dialoogiboks Väärtuse välja sätted.

  Andmeallika puhul on välja nimeks Allika nimi.

  Väljal Kohandatud nimi kuvatakse PivotTable-aruandes olev praegune nimi või allika nimi (kui kohandatud nime pole). Kohandatud nime muutmiseks klõpsake väljal olevat teksti ja redigeerige nime.

 3. Klõpsake vahekaarti Väärtuste summeerimisalus.

 4. Klõpsake loendiboksis Väärtusevälja summeerimisalus seda kokkuvõttefunktsiooni, mida soovite kasutada.

  Funktsioon

  Teeb kokkuvõtte

  Sum

  Väärtuste summa. See on arvväärtuste vaikefunktsioon.

  Count

  Väärtuste arv. Loenduse kokkuvõttefunktsioon (COUNT) toimib sarnaselt töölehe funktsiooniga COUNTA. Loendusfunktsioon (COUNT) on mittearvuliste väärtuste vaikefunktsioon.

  Average

  Väärtuste keskmine.

  Max

  Suurim väärtus.

  Min

  Vähim väärtus.

  Product

  Väärtuste korrutis.

  Count Numbers

  Arvuliste väärtuste arv. Arvuloenduse kokkuvõttefunktsioon (Count Nums) toimib sarnaselt töölehe funktsiooniga COUNT.

  StDev

  Esitab populatsiooni hinnagulise standardhälbe, kui valim on terve populatsiooni alamhulk.

  StDevp

  Populatsiooni standardhälve, kus populatsioon on kõik kokkuvõetavad väärtused.

  Var

  Esitab populatsiooni hinnangulise dispersiooni, kui valim on terve populatsiooni alamhulk.

  Varp

  Populatsiooni dispersioon, kus populatsioon on kõik kokkuvõetavad väärtused.

  Märkus.: Mõne lähteandmete tüübi (nt OLAP-andmed), arvutuslike väljade ning arvutuslikke üksusi sisaldavate väljade korral ei saa te kokkuvõttefunktsiooni muuta.

 5. Soovi korral saate kasutada kohandatud arvutust, tehes järgmist.

  1. Klõpsake vahekaarti Väärtuste kuvamiskuju.

  2. Klõpsake väljal Väärtuste kuvamiskuju soovitud arvutust.

   Kasutatav arvutussuvand

   Soovitud toiming

   Ära arvuta

   Kohandatud arvutus lülitatakse välja.

   % üldkokkuvõttest

   Väärtus kuvatakse protsendina aruande kõikide väärtuste või andmepunktide kokkuvõttest.

   % veerusummast

   Väärtused kuvatakse igas veerus või sarjas protsendina veeru- või sarjasummast.

   % reasummast

   Väärtus kuvatakse igas reas või kategoorias protsendina rea- või kategooriasummast.

   % järgmisest

   Väärtus kuvatakse protsendina baasvälja baasüksuse väärtusest.

   % emarea summast

   Arvutatakse (üksuse väärtus) / (emaüksuse väärtus ridades).

   % emaveeru summast

   Arvutatakse (üksuse väärtus) / (emaüksuse väärtus veergudes).

   % ema kogusummast

   Arvutatakse (üksuse väärtus) / (valitud baasvälja emaüksuse väärtus).

   Erinevus järgmisest

   Väärtus kuvatakse vahena baasvälja baasüksuse väärtusest.

   % erinevust järgmisest

   Väärtus kuvatakse protsentuaalse vahena baasvälja baasüksuse väärtusest.

   Jooksev kokkuvõte

   Väärtused kuvatakse baasvälja eelnevate üksuste jooksva kokkuvõttena.

   % jooksvast kokkuvõttest

   Väärtused kuvatakse baasvälja eelnevate üksuste jooksva kokkuvõttena (protsendina).

   Järjesta väikseimast suurimani

   Kuvatakse valitud väärtuste reiting konkreetsel väljal, kus välja väikseim üksus määratletakse reitinguga 1 ja iga järjest suurem väärtus kõrgema reitinguga.

   Järjesta suurimast väikseimani

   Kuvatakse valitud väärtuste reiting konkreetsel väljal, kus välja suurim üksus määratletakse reitinguga 1 ja iga järjest väiksem väärtus kõrgema reitinguga.

   Indeks

   Väärtus arvutatakse järgmiselt:

   ((väärtus lahtris) x (üldkokkuvõte üldkokkuvõtetest)) / ((rea üldkokkuvõte) x (veeru üldkokkuvõte))

  3. Valige baasväli ja baasüksus, kui need suvandid on teie valitud arvutuse korral saadaval.

   Märkus.: Baasväli ei tohiks olla sama väli, mille valisite 1. toimingus.

 6. Arvude vormindamise viisi muutmiseks klõpsake dialoogiboksi Lahtrite nummerdamine vahekaardil Arv väljal Arvuvorming soovitud arvuvormingut ja seejärel nuppu OK.

 7. Kui aruanne sisaldab mitut väärtusevälja, korrake eelmisi samme iga väärtusevälja puhul, mida soovite muuta.

Märkus.: Kui soovite sama välja puhul kasutada rohkem kui ühte kokkuvõttefunktsiooni, lisage taas väli PivotTable-liigendtabeli väljaloendist ning seejärel korrake ülaltoodud samme, valides teise soovitud funktsiooni.

 1. Valige väärtuste alal väli, mille puhul soovite muuta PivotTable-aruande kokkuvõttefunktsiooni.

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotise Aktiivne väli nuppu Aktiivne väli ja seejärel käsku Välja sätted.

  Kuvatakse dialoogiboks Väärtuse välja sätted.

  Andmeallika puhul on välja nimeks Allika nimi.

  Väljal Kohandatud nimi kuvatakse PivotTable-aruandes olev praegune nimi või allika nimi (kui kohandatud nime pole). Kohandatud nime muutmiseks klõpsake väljal olevat teksti ja redigeerige nime.

 3. Klõpsake vahekaarti Summeerimisalus.

 4. Klõpsake loendiboksis Väärtuse välja summeerimisalus seda kokkuvõttefunktsiooni, mida soovite kasutada.

  Kasutatavad kokkuvõttefunktsioonid

  Funktsioon

  Teeb kokkuvõtte

  Sum

  Väärtuste summa. See on arvväärtuste vaikefunktsioon.

  Count

  Väärtuste arv. Loenduse kokkuvõttefunktsioon (COUNT) toimib sarnaselt töölehe funktsiooniga COUNTA. Loendusfunktsioon (COUNT) on mittearvuliste väärtuste vaikefunktsioon.

  Average

  Väärtuste keskmine.

  Max

  Suurim väärtus.

  Min

  Vähim väärtus.

  Product

  Väärtuste korrutis.

  Count Nums

  Arvuliste väärtuste arv. Arvuloenduse kokkuvõttefunktsioon (Count Nums) toimib sarnaselt töölehe funktsiooniga COUNT.

  StDev

  Esitab populatsiooni hinnagulise standardhälbe, kui valim on terve populatsiooni alamhulk.

  StDevp

  Populatsiooni standardhälve, kus populatsioon on kõik kokkuvõetavad väärtused.

  Var

  Esitab populatsiooni hinnangulise dispersiooni, kui valim on terve populatsiooni alamhulk.

  Varp

  Populatsiooni dispersioon, kus populatsioon on kõik kokkuvõetavad väärtused.

  Märkus.: Mõne lähteandmete tüübi (nt OLAP-andmed), arvutuslike väljade ning arvutuslikke üksusi sisaldavate väljade korral ei saa te kokkuvõttefunktsiooni muuta.

 5. Soovi korral saate kasutada kohandatud arvutust, tehes järgmist.

  1. Klõpsake vahekaarti Väärtuste kuvamiskuju.

  2. Klõpsake väljal Väärtuste kuvamiskuju soovitud arvutust.

   Kasutatav funktsioon

   Soovitud toiming

   Tavaline

   Kohandatud arvutus lülitatakse välja.

   Erinevus järgmisest

   Väärtus kuvatakse vahena baasvälja baasüksuse väärtusest.

   % järgmisest

   Väärtus kuvatakse protsendina baasvälja baasüksuse väärtusest.

   % erinevust järgmisest

   Väärtus kuvatakse protsentuaalse vahena baasvälja baasüksuse väärtusest.

   Jooksev kokkuvõte

   Väärtused kuvatakse baasvälja eelnevate üksuste jooksva kokkuvõttena.

   % reast

   Väärtus kuvatakse igas reas või kategoorias protsendina rea- või kategooriasummast.

   % veerust

   Väärtused kuvatakse igas veerus või sarjas protsendina veeru- või sarjasummast.

   % kokkuvõttest

   Väärtus kuvatakse protsendina aruande kõikide väärtuste või andmepunktide kokkuvõttest.

   Indeks

   Väärtus arvutatakse järgmiselt:

   ((väärtus lahtris) x (üldkokkuvõte üldkokkuvõtetest)) / ((rea üldkokkuvõte) x (veeru üldkokkuvõte))

  3. Valige baasväli ja baasüksus, kui need suvandid on teie valitud arvutuse korral saadaval.

   Märkus.: Baasväli ei tohiks olla sama väli, mille valisite 1. toimingus.

 6. Arvude vormindamise viisi muutmiseks klõpsake dialoogiboksi Lahtrite nummerdamine vahekaardil Arv väljal Arvuvorming soovitud arvuvormingut ja seejärel nuppu OK.

 7. Kui aruanne sisaldab mitut väärtusevälja, korrake eelmisi samme iga väärtusevälja puhul, mida soovite muuta.

Märkus.: Kui soovite sama välja puhul kasutada rohkem kui ühte kokkuvõttefunktsiooni, lisage taas väli PivotTable-liigendtabeli väljaloendist ning seejärel korrake ülaltoodud samme, valides teise soovitud funktsiooni.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×