Piltide muutmine läbipaistvaks

Läbipaistvus kolme klõpsuga

Pildi saab Office’is kiiresti läbipaistvaks muuta valikuga Kahvatu.

 1. Valige pilt.

 2. Klõpsake menüüs Pildiriistad – Vorming nuppu Värv Nupp Värv Office’i lindi menüü Pildiriistad alammenüüs Vorming. . Klõpsake jaotises Muuda värvi valikut Kahvatu. (See on esimese rea vasakult neljas suvand.)

Pildi läbipaistvaks muutmise mooduseid on veel ja nende puhul tuleb teha küll rohkem toiminguid, kuid lõpptulemus on ka märksa rohkem teie kontrolli all. Klõpsake allpool toimingu pealkirja selle laiendamiseks ja üksikasjade kuvamiseks.

Klõpsake menüü Pildiriistad alammenüüs Vorming nuppu Värv. Klõpsake jaotises „Muuda värvi“ valikut Kahvatu.

Paindlikumad läbipaistvuse suvandid

Joonistage kujund, täitke see pildiga ja muutke pildi läbipaistvust järgmiste juhiste abil.

 1. Valige menüüs Lisa nupp Kujundid ja seejärel valige kuvatavast galeriist soovitud kujund (nt ristkülik).

 2. Joonistage dokumendis kujund.

  Kujundi proportsioonid peaksid olema samad nagu sellele lisatava pildi proportsioonid. Kui kujundi ja pildi proportsioonid on erinevad, kuvatakse pilt moonutatult.

 3. Kujundi kontuuri eemaldamiseks paremklõpsake kujundit ja seejärel klõpsake hüpiknuppu Kontuur ja tehke avanevas galeriis valik Kontuurita.

 4. Paremklõpsake kujundit uuesti ja klõpsake käsku Vorminda kujundit....

  Avatakse paan Kujundi vormindamine.

 5. Klõpsake paani Tausta vormindamine jaotises Täide raadionuppu Pilt- või tekstuurtäide.

  Pilt- või tekstuurtäite nupp pildi vormindamise aknas

 6. Klõpsake nuppu Fail. Otsige dialoogiboksis Pildi lisamine üles pildifail, mille soovite lisada. Valige pilt ja seejärel valige nupp Lisa.

 7. Pilt kuvatakse nüüd kujundis. Pildi läbipaistvuse reguleerimiseks nihutage paanil Kujundi vormindamine liugurit Läbipaistvus.

  Läbipaistvuse liugur pildi vormindamise aknas

Näpunäide.: Kui olete kujundi algseid proportsioone kujundit lohistades muutnud, võib kujundisse lisatav pilt jääda kiiva. Samuti ei pruugi kõik pildid teatud kujunditesse täpselt sobida. Pildi ilme korrigeerimiseks võite kujundi suurust muuta või kasutada jaotise Nihe sätted läbipaistvusliuguri all.

Märkus.:  Kui kasutate PowerPointi, saate muuta pildi läbipaistvaks ja kasutada seda slaidi taustana.

Soovi korral saate läbipaistvusfunktsiooni abil läbipaistvaks muuta ka ainult ühe pildi värvidest.

Erinevalt terve pildi läbipaistvaks muutmisest on ainult ühe värvi läbipaistvaks muutmine võimalik üksnes pildina, mitte kujundi sisse lisatud objekti korral. Kui teie pilt on eespool kirjeldatud viisil kujunditäitena lisatud, pole käsk Sea läbipaistev värv saadaval.

NB!: Võtke kindlasti arvesse ka seda, et pealtnäha ühevärvilised alad (nt rohelised puulehed) võivad tegelikult koosneda paljudest värvitoonidest ja seetõttu ei pruugi efekt oodatule vastata. Läbipaistva värvi valimine toimib kõige paremini lausvärve sisaldavate lihtsamate piltide (nt lõikepiltide) korral.

 1. Topeltklõpsake pilti. Seejärel klõpsake menüü Pildiriistad alammenüüs Vorming nuppu Värv.

  Menüü Pildiriistad alammenüü Vorming kaudu avatud nupu Värv menüü

 2. Klõpsake nuppu Sea läbipaistev värv. Kui kursori kuju muutub, klõpsake värvi, mille soovite läbipaistvaks muuta.

  Pilt kursoriga, mis kuvatakse pärast nupu Sea läbipaistev värv klõpsamist

Järgmisel pildil on lehed paljudes rohelise värvi toonides ja seetõttu muudetakse läbipaistvaks ainult osa lehtedest, mis teeb läbipaistvusefekti nägemise raskeks. Toimingu kordamine mõne muu värviga eemaldab esimesena valitud värvi läbipaistvuse. Värvimuudatuste tagasi võtmiseks klõpsake jaotises Reguleerimine nuppuLähtesta pilt.

Pilt, kus osa lehtedest on muudetud läbipaistvaks

Märkus.:  Läbipaistvate piltide printimisel jäävad läbipaistvad osad paberiga sama värvi. Arvuti ekraanil või veebisaidil on läbipaistvad alad taustaga sama värvi.

Näpunäide.:  Kui teil on arvutis mõni pilditöötlusrakendus, saate pildi läbipaistvaks muutmiseks kasutada seda rakendust. Seejärel salvestage pilt vormingus, mis säilitab läbipaistvusteabe (nt PNG-failina), ja lisage pilt oma Office'i dokumenti.

Kui teil on nende funktsioonide kohta kommentaare või soovitusi, jagage oma arvamust meiega Office User Voice’i foorumis.

Läbipaistvus kolme klõpsuga

Pildi saab Office’is kiiresti läbipaistvaks muuta valikuga Kahvatu.

 1. Valige pilt.

 2. Klõpsake menüüs Pildiriistad – Vorming nuppu Värv Ikoon Värv lindimenüü Pildiriistad alammenüüs Vorming. . Klõpsake jaotises Muuda värvi valikut Kahvatu. (See on esimese rea vasakult neljas suvand.)

Pildi läbipaistvaks muutmise mooduseid on veel ja nende puhul tuleb teha küll rohkem toiminguid, kuid lõpptulemus on ka märksa rohkem teie kontrolli all. Klõpsake allpool toimingu pealkirja selle laiendamiseks ja üksikasjade kuvamiseks.

Klõpsake nuppu Värv ja tehke jaotises Muuda värvi valik Kahvatu.

Paindlikumad läbipaistvuse suvandid

Joonistage kujund, täitke see pildiga ja muutke pildi läbipaistvust järgmiste juhiste abil.

 1. Valige menüüs Lisa nupp Kujundid ja seejärel valige kuvatavast galeriist soovitud kujund (nt ristkülik).

 2. Joonistage dokumendis kujund.

  Jälgige, et proportsioonid sobiksid kujundile hiljem lisatava pildi proportsioonidega. Kui pildi ja kujundi proportsioonid on erinevad, kuvatakse pilt moonutatult.

 3. Valitud kujundi kontuuri eemaldamiseks tehke järgmist. Kujund on endiselt valitud ja nüüd klõpsake tööriistaribal menüü Joonistusriistad alammenüüs Vorming nuppu Kujundikontuur ning seejärel valige Kontuurita.

  Valige Kujundikontuur, seejärel valige kuvatavas menüüs Kontuurita.
 4. Paremklõpsake kujundit ja seejärel valige käsk Vorminda kujundit.

  Avaneb dialoogiboks Kujundi vormindamine.

 5. Valige jaotises Täide valik Pilt- või tekstuurtäide ja klõpsake nuppu Fail.

  Dialoogiboks Pildi vormindamine

  Avaneb dialoogiboks Pildi lisamine.

 6. Leidke dialoogiboksi Pildi lisamine kaudu soovitud pilt, valige see ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.

  Dialoogiboks Pildi lisamine

  Pilt lisatakse slaidile kujundi sees. Võimalik, et peate selle nähtavale toomiseks nihutama dialoogiboksi Pildi vormindamine. Läbipaistvuse muutmiseks jätke dialoogiboks avatuks.

 7. Pilt kuvatakse nüüd kujundis. Pildi läbipaistvuse reguleerimiseks nihutage dialoogiboksis Pildi vormindamine liugurit Läbipaistvus paremale vastavalt vajadusele.

  Taustpildi kohandamiseks nihutage liugurit Läbipaistvus paremale poole.

 8. Dialoogiboksi sulgemiseks valige Sule.

Näpunäide.: Kui olete kujundi algseid proportsioone kujundit lohistades muutnud, võib kujundisse lisatav pilt jääda kiiva. Samuti ei pruugi kõik pildid teatud kujunditesse täpselt sobida. Pildi ilme korrigeerimiseks võite kujundi suurust muuta või kasutada jaotise Nihe sätted läbipaistvusliuguri kohal.

Soovi korral saate läbipaistvusfunktsiooni abil läbipaistvaks muuta ka ainult ühe pildi värvidest.

Erinevalt terve pildi läbipaistvaks muutmisest on ainult ühe värvi läbipaistvaks muutmine võimalik üksnes pildina, mitte kujundi sisse lisatud objekti korral. Kui teie pilt on eespool kirjeldatud viisil kujunditäitena lisatud, pole käsk Sea läbipaistev värv saadaval.

NB!: Võtke kindlasti arvesse ka seda, et pealtnäha ühevärvilised alad (nt rohelised puulehed) võivad tegelikult koosneda paljudest värvitoonidest ja seetõttu ei pruugi efekt oodatule vastata. Läbipaistva värvi valimine toimib kõige paremini lausvärve sisaldavate lihtsamate piltide (nt lõikepiltide) korral.

 1. Topeltklõpsake pilti. Seejärel klõpsake menüü Pildiriistad alammenüüs Vorming nuppu Värv.

  Menüü Pildiriistad alammenüü Vorming kaudu avatud nupu Värv menüü

 2. Klõpsake nuppu Sea läbipaistev värv. Kui kursori kuju muutub, klõpsake värvi, mille soovite läbipaistvaks muuta.

  Pilt kursoriga, mis kuvatakse pärast nupu Sea läbipaistev värv klõpsamist

Järgmisel pildil on lehed paljudes rohelise värvi toonides ja seetõttu muudetakse läbipaistvaks ainult osa lehtedest, mis teeb läbipaistvusefekti nägemise raskeks. Toimingu kordamine mõne muu värviga eemaldab esimesena valitud värvi läbipaistvuse. Värvimuudatuste tagasi võtmiseks klõpsake jaotises Reguleerimine nuppuLähtesta pilt.

Pilt, kus osa lehtedest on muudetud läbipaistvaks

Märkus.:  Läbipaistvate piltide printimisel jäävad läbipaistvad osad paberiga sama värvi. Arvuti ekraanil või veebisaidil on läbipaistvad alad taustaga sama värvi.

Näpunäide.:  Kui teil on arvutis mõni pilditöötlusrakendus, saate pildi läbipaistvaks muutmiseks kasutada seda rakendust. Seejärel salvestage pilt vormingus, mis säilitab läbipaistvusteabe (nt PNG-failina), ja lisage pilt oma Office'i dokumenti.

Kui teil on nende funktsioonide kohta kommentaare või soovitusi, jagage oma arvamust meiega Office User Voice’i foorumis.

Läbipaistvus kolme klõpsuga

Pildi saab Office’is kiiresti läbipaistvaks muuta valikuga Kahvatu.

 1. Valige pilt.

 2. Klõpsake menüüs Pildiriistad – Vorming nuppu Muuda värvi Nupp Muuda värvi . Klõpsake jaotises Värvimudelid valikut Kahvatu. (See on vasakult kolmas suvand.)

Pildi läbipaistvaks muutmise mooduseid on veel ja nende puhul tuleb teha küll rohkem toiminguid, kuid lõpptulemus on ka märksa rohkem teie kontrolli all. Klõpsake allpool toimingu pealkirja selle laiendamiseks ja üksikasjade kuvamiseks.

Valige nupp Muuda värvi ja seejärel valige jaotises Värvimudelid suvand Kahvatu.

Paindlikumad läbipaistvuse suvandid

Lisage pilt kujundi sisse soovitud mõõtmetega ja muutke seejärel selle läbipaistvust järgmiselt.

 1. Valige menüüs Lisa nupp Kujundid ja seejärel valige kuvatavast galeriist soovitud kujund (nt ristkülik).

 2. Joonistage dokumendis kujund.

  Jälgige, et proportsioonid sobiksid kujundile hiljem lisatava pildi proportsioonidega. Kui pildi ja kujundi proportsioonid on erinevad, kuvatakse pilt moonutatult.

 3. Valitud kujundi kontuuri eemaldamiseks tehke järgmist. Klõpsake tööriistaribal menüü Joonistusriistad alammenüüs Vorming nuppu Kujundikontuur ning seejärel valige Kontuurita.

  Valige Kujundikontuur, seejärel valige kuvatavas menüüs Kontuurita.
 4. Paremklõpsake kujundit ja seejärel valige käsk Vorminda kujundit.

  Avaneb dialoogiboks Kujundi vormindamine.

 5. Valige jaotises Täide valik Pilt- või tekstuurtäide ja klõpsake nuppu Fail.

  Dialoogiboks Pildi vormindamine

  Avaneb dialoogiboks Pildi lisamine.

 6. Leidke dialoogiboksi Pildi lisamine kaudu soovitud pilt, valige see ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.

  Dialoogiboks Pildi lisamine

  Pilt lisatakse slaidile kujundi sees. Võimalik, et peate selle nähtavale toomiseks nihutama dialoogiboksi Pildi vormindamine. Läbipaistvuse muutmiseks jätke dialoogiboks avatuks.

 7. Pilt kuvatakse nüüd kujundis. Pildi läbipaistvuse reguleerimiseks nihutage dialoogiboksis Pildi vormindamine liugurit Läbipaistvus paremale vastavalt vajadusele.

  Taustpildi kohandamiseks nihutage liugurit Läbipaistvus paremale poole.

 8. Dialoogiboksi sulgemiseks valige Sule.

Soovi korral saate läbipaistvusfunktsiooni abil läbipaistvaks muuta ka ainult ühe pildi värvidest.

NB!: Võtke kindlasti arvesse ka seda, et pealtnäha ühevärvilised alad (nt rohelised puulehed) võivad tegelikult koosneda paljudest värvitoonidest ja seetõttu ei pruugi efekt oodatule vastata. Läbipaistva värvi valimine toimib kõige paremini lausvärve sisaldavate lihtsamate piltide (nt lõikepiltide) korral.

 1. Klõpsake pilti, kus soovite läbipaistvad alad luua.

 2. Klõpsake menüü Pildiriistad alammenüü Vorming jaotises Reguleerimine nuppu Muuda värvi.

  Menüü Pildiriistad

 3. Klõpsake nuppu Sea läbipaistev värv ning seejärel klõpsake pildil või muul kujutisel värvi, mille soovite muuta läbipaistvaks.

  Märkused: 

  • Nupp Sea läbipaistev värv on saadaval üksnes selliste rasterpiltide jaoks, mis pole veel läbipaistvad, ja teatud lõikepiltide jaoks.

  • Läbipaistvat ala ei saa luua animeeritud GIF-piltidel. Küll aga saate läbipaistvust muuta mõnes animeeritud GIF-piltide töötlemiseks loodud programmis ja seejärel faili uuesti oma Microsoft Office System 2007 dokumenti lisada.

  • Kui soovite pildil mitu värvi läbipaistvaks muuta, saate seda teha mõnes muus pilditöötlusrakenduses. Seejärel salvestage pilt vormingus, mis säilitab läbipaistvusteabe (nt PNG-failina), ja lisage pilt siis oma Office 2007 dokumenti.

Näpunäide.:  Kui teil on arvutis mõni pilditöötlusrakendus, saate pildi läbipaistvaks muutmiseks kasutada seda rakendust. Seejärel salvestage pilt vormingus, mis säilitab läbipaistvusteabe (nt PNG-failina), ja lisage pilt oma Office'i dokumenti.

Kui teil on nende funktsioonide kohta kommentaare või soovitusi, jagage oma arvamust meiega Office User Voice’i foorumis.

Vt ka

Pildi tausta eemaldamine

Pildi heleduse, kontrastsuse või teravuse muutmine

Pildi värvi muutmine

Kunstilise efekti rakendamine pildile

PowerPointis ülemineku Morfimine kasutamine

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×