Piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine PowerPointis ekraanilugeri abil

Piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine PowerPointis ekraanilugeri abil

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on mõeldud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Kasutage PowerPoint klaviatuuril ja ekraanilugeja esitluse piltide, tabelite või piltide lisamisega slaidiseansside kaasamine. Meil on testitud seda Jutustaja ja JAWS, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Samuti saate teada, kuidas lisatud sisu redigeerimine, näiteks kärpida pilte, tabeleid, teisaldamine ja lisada ja eemaldada tabeli read ja veerud.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Piltide lisamine seadmest, võrgust või Internetist

Piltide, lõikepiltide või muude Internetist pärinevate failide puhul on oluline kinni pidada autoriõigustest. Kui teil on vaja abi otsustamisel, milliseid faile kasutada, lugege teemat Piltide filtreerimine litsentsitüübi alusel.

Pildi lisamine oma seadmest või võrgust

 1. Liikuge slaidi sisualale, kuhu soovite lisada pildi.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + N, P. Ma kuulen: "dialoogiboks pildi lisamine. Faili nimi."

  Näpunäide.: Dialoogiboks Pildi lisamine on standardse File Exploreri akna erijuhtum, mis avatakse teie kaustas Pildid. Mõistlik on hoida pildifail käepärases kohas, et seda lihtsam otsida oleks.

 3. Tippige väljale Faili nimi oma faili nimi ja tee või valige lisatav fail. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Pilt lisatakse ja valitakse.

  Märkus.: Kui pilt on valitud, muutub kättesaadavaks kontekstitundlik menüü Vorming. Selle menüü suvandeid saate kasutada pildi suuruse muutmiseks, värvide ja laadide lisamiseks jne. Menüü Vorming avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+J. Kõlab tekst „Format tab“ („Menüü Vorming“). Menüü Vorming suvandite sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

Pildi lisamine Internetist

 1. Liikuge oma esitluses slaidi sisualale, kuhu soovite lisada pildi.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + N, siis F ja 1. Ma kuulen: "Sisesta pilt akent."

 3. Avatakse dialoogiboks Otsing Bingi piltide otsinguväljale järjepunktiga. Tippige otsitav termin ja vajutage sisestusklahvi Enter.

 4. Liikuge otsingutulemites, vajutage selle SR ja nooleklahv paremale või vasakule.

 5. Pildi valimiseks liikumine paigutamine ja vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Enter. Ma kuulen: "Kontrollida."

  Märkus.: Valida saab ka mitu pilti.

 6. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kõlab tekst „Insert button“ („Nupp Lisa“) ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Pilt lisatakse ja valitakse.

Pildi kärpimine

Esitluse piltide suurust saate muuta, et need vastaksid teatud kujule või kuvasuhtele.

Mingile kindlale kujule kärpimine

 1. Valige jaotises slaidi pilt, mida soovite kärpida. Pildi valimiseks vajutage Tab, kuni: "Pilt". JAWS, kuulete: "Pilt".

 2. Kärbi kujundiks menüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + J, P, siis V ja S. Ma kuulen: "Ristkülikud."

 3. Kasutage kujundisuvandite sirvimiseks nooleklahve. Liikumise käigus loetakse kujundite kirjeldused ette.

 4. Kärbitava kujundi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Pilt kärbitakse valitud kujundile vastavaks.

Teatud proportsioonidele vastavaks kärpimine

 1. Valige jaotises slaidi pilt, mida soovite kärpida.

 2. Proportsioonid menüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + J, P, siis V ja A. Ma kuulen: "ühe koolon ühe."

 3. Kasutage proportsioonivalikute sirvimiseks üles- ja allanooleklahve. Liikumise ajal loetakse proportsiooniteave ette.

 4. Proportsioonide valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Pilt kärbitakse valitud proportsioonidele vastavaks.

Slaidile tabeli lisamine või selle vormindamine

 1. Liikumine slaidi alale, kuhu soovite tabeli lisada.

 2. Tabeli menüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + N, T. Ma kuulen: "1 x 1 tabel."

 3. Esitlusse tabeli lisamiseks vajutage klahvi I.

 4. Avaneb dialoogiboks Tabeli lisamine ning fookus on väljal Veergude arv. Veergude vaikearv on 5. Kui soovite vaikearvu kustutada, vajutage kustutusklahvi (Delete) ja sisestage uus veergude arv. Seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab). Fookus liigub väljale Ridade arv. Vaikearv on 2. Selle muutmiseks sisestage ridade arv ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Tabel lisatakse valitud slaidile nii, et kursor on vasakus ülanurgas olevas lahtris. Jutustaja tuvastab selle kui „cell at row zero column zero“ („lahter real null veerus null“).

 6. Teksti lisamiseks tabelilahtritesse viige kursor lahtrisse ja siis sisestage tekst. Kasutage lahtrite sirvimiseks nooleklahve. Jutustaja loeb liikumise ajal lahtri asukoha ette.

 7. Tabeli redigeerimise lõpetamiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Tabeliridade ja -veergude lisamine või kustutamine

Rea lisamine

 1. Valige jaotises slaidi tabel. Slaidiala tabeli valimiseks vajutage Tab, kuni Jutustaja teatab: "Tabel". JAWS, kuulete "Objekti kohatäite" ja lahtrites teksti. Tabeli redigeerimise alustamiseks vajutage sisestusklahvi Enter.

 2. Kasutage nooleklahve, et viia kursor selle rea kohale või alla, kuhu soovite lisada uue rea.

 3. Avage menüü Paigutus, vajutage klahvikombinatsiooni Alt+J ja siis klahvi L. Kõlab tekst „Layout tab“ („Menüü Paigutus“).

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Rea lisamiseks valitud lahtri kohale vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kõlab tekst „Insert above button“ („Nupp Lisa üles“).

  • Rea lisamiseks valitud lahtri alla vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kõlab tekst „Insert below button“ („Nupp Lisa alla“).

  Suvandi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Rida lisataksenii, et fookus on uue rea kõige vasakpoolsemal lahtril.

Veeru lisamine

 1. Valige jaotises slaidi tabel.

 2. Viige kursor sellest lahtrist paremale või vasakule, kuhu soovite lisada uue veeru.

 3. Avage menüü Paigutus, vajutage klahvikombinatsiooni Alt+J ja siis klahvi L. Kõlab tekst „Layout tab“ („Menüü Paigutus“).

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Veeru lisamiseks valitud lahtrist vasakule vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kõlab tekst „Insert left button“ („Nupp Lisa vasakule“).

  • Veeru lisamiseks valitud lahtrist paremale vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kõlab tekst „Insert right button“ („Nupp Lisa paremale“).

  Suvandi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Veerg lisatakse nii, et fookus on uue veeru ülemises lahtris.

Rea või veeru kustutamine

 1. Viige kursor tabeli veerus või real sellesse lahtrisse, mille soovite kustutada.

 2. Kustuta menüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + J, siis L ja D. Ma kuulen: "Read ja veerud, Kustuta veerud."

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Veeru kustutamiseks vajutage klahvi C.

  • Rea kustutamiseks vajutage klahvi R.

 4. Veerg või rida kustutatakse ja fookus liigub tabelis teise lahtrisse.

Näpunäide.: Kogu tabeli kiireks kustutamiseks valige tabel ja vajutage kustutusklahvi (Delete).

Tabelile äärise lisamine

 1. Valige tabel, millele soovite äärise lisada. Tabeli alal slaidi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni Jutustaja teatab: "Tabel". JAWS, kuulete "Objekti kohatäite" ja lahtrites teksti.

 2. Valige äärise laad, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + J, siis T ja L. Ma kuulen "Ääriseta" või äärise laad. Kasutage üles või alla sirvida laade. Laadid on teada, kui liigute. Valimiseks vajutage sisestusklahvi Enter.

 3. Valige, kuhu soovite äärise lisada, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + J, siis T ja B. Ma kuulen "Ääriseta" või äärise suvand. Kasutage üles või alla NOOLEKLAHVE sirvige soovitud suvandid. Suvandeid on teada, kui liigute. Valige suvand, vajutage sisestusklahvi Enter.

 4. Ääris lisatakse tabelile ja fookus liigub tabeli vasakus ülanurgas olevasse lahtrisse.

Tabeli ilme muutmine

Tabeli ilme muutmiseks saate kasutada menüü Kujundus käske. Näiteks saate rakendada sätte Tabelilaad või muuta tabeli taustavärvi.

Tabelilaadi rakendamine

 1. Valige tabel, millele soovite rakendada mõne saadaval vormindamine laadide. Tabeli alal slaidi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni Jutustaja teatab: "Tabel". JAWS kuulete "Objekti kohatäite" ja lahtrites teksti.

 2. Tabelilaadide menüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + J, siis T ja A. Ma kuulen praeguse tabelilaadi.

 3. Kasutage tabelilaadide sirvimiseks nooleklahve. Laadid loetakse liikumise käigus ette. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide.: Tabelilt laadi eemaldamiseks vajutage menüüs Tabelilaadid klahvi C.

 4. Tabelilaad muudetakse ja fookus liigub tabeli vasakus ülanurgas olevasse lahtrisse.

Tausta lisamine või muutmine

 1. Valige tabel, millele soovite taustavärvi muutmine.

 2. Varjustus menüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + J, siis T ja H. Ma kuulen praeguse taustavärvi.

 3. Kasutage taustavärvide sirvimiseks nooleklahve. Värvid loetakse liikumise käigus ette. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide.: Taustavärvi eemaldamiseks vajutage klahvi N ja valige Täiteta.

 4. Tabeli taustavärv muudetakse ja fookus liigub tabeli vasakus ülanurgas olevasse lahtrisse.

Tabeli teisaldamine või selle suuruse muutmine

Tabeli teisaldamine

 1. Valige tabel, mille soovite teisaldada. Slaidiala tabeli valimiseks vajutage Tab, kuni Jutustaja teatab: "Tabel". JAWS, kuulete "Objekti kohatäite" ja lahtrites teksti.

 2. Slaidil tabelis liikumiseks kasutage nooleklahve.

 3. Tabeli teisaldamise lõpetamiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Tabeli suuruse muutmine

Mingi kindla tabelisuuruse sisestamine

 1. Valige tabel, mille suurust soovite.

 2. Avage menüü Paigutus, vajutage klahvikombinatsiooni Alt+J ja siis klahvi L. Kõlab tekst „Layout tab“ („Menüü Paigutus“).

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tabeli kõrguse muutmiseks vajutage T, H. Seejärel sisestage soovitud kõrgus tollides ja vajutage sisestusklahvi Enter.

  • Tabeli laiuse muutmiseks vajutage T, W. Seejärel sisestage laius tollides ja vajutage sisestusklahvi Enter.

Tabeli suurus muudetakse ja fookus liigub tabeli vasakus ülanurgas olevasse lahtrisse.

Veeru või rea suuruse muutmine

 1. Valige tabel, milles soovite muuta veeru või rea suurust. Tabeli redigeerimise alustamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Viige nooleklahvide abil kursor lahtrisse, mis sisaldab veergu või rida, mille suurust soovite muuta.

 3. Avage menüü Paigutus, vajutage klahvikombinatsiooni Alt+J ja siis klahvi L. Kõlab tekst „Layout tab“ („Menüü Paigutus“).

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Rea kõrguse muutmiseks vajutage klahvi H. Seejärel sisestage kõrgus tollides ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Rea laiuse muutmiseks vajutage klahvi W. Seejärel sisestage laius tollides ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Veeru või rea suurus muudetakse ja fookus liigub eelmisele valitud lahtrile.

 Kujundi või SmartArt-pildi lisamine

 1. Liikuge slaidi sisualale, kuhu soovite lisada SmartArt-pildi.

 2. SmartArt-pildi dialoogiboksi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + N, M. Ma kuulen: "Valige SmartArt-pildi..."

 3. Kasutage SmartArt-piltide kategooriate sirvimiseks üles- ja allanooleklahve. Kategooriad loetakse liikumise käigus ette. Kui olete soovitud kategooria juures, vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 4. SmartArt-pildi jaoks valitud kategoorias sirvimiseks kasutage NOOLEKLAHVE. SmartArt-pildi kirjeldav nimed on teada, kui liigute.

 5. Soovitud SmartArt-pildi valimiseks vajutage sisestusklahvi Enter. SmartArt-pilti, luuakse ja lisatakse valitud slaidile, keskendudes esimesele väljale väärtus.

  Näpunäide.: SmartArt-pildi ilme muutmiseks saate kasutada menüüdes Vorming ja Kujundus olevaid käske. Menüü Vorming avamiseks vajutage klahve Alt, J ja siis O. Menüü Kujundus avamiseks vajutage klahve Alt, J ja siis S.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri abil esitluse salvestamine PowerPointis

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumine

Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil saate täiustada rakenduses PowerPoint for Android loodud esitlusi piltide, kujundite ja tabelitega. Samuti saate lisatud sisu redigeerida (nt lisada piltidele raame, lisada või eemaldada tabeliridu ning -veerge).

Märkused: 

Selle artikli teemad

Piltide lisamine

Saate kasutada ka seadme kaameraga tehtud pilti või laadida pildi alla veebist.

Pildi lisamine oma seadmest

Saate esitluse kasutada oma seadmesse salvestatud pilte. Samuti saate otsida pilte veebist ja neid oma seadmesse salvestada. Vaikimisi salvestatakse veebist pärit pildid kausta Allalaadimised.

Piltide, lõikepiltide või muude Internetist pärinevate failide puhul on oluline kinni pidada autoriõigustest. Otsustamisel, milliseid faile kasutada, võite abi saada Bingi teemast Piltide filtreerimine litsentsitüübi alusel.

 1. Nipsake slaidil, kuhu soovite pildi lisada, paremale, kuni kuulete teksti „Pildid, nupp“, ning seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Praegu valitud pildi salvestuskohas piltidel liikumiseks nipsake paremale, kuni kuulete soovitud pildi nime. TalkBack loeb ette iga pildi nime ja kuupäeva.

  • Teise asukohta (nt kaustadesse Allalaadimised või Viimatised) liikumiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Show routes button“ (Kuva marsruudid, nupp). Nipsake paremale, kuni nimetatakse soovitud asukoht, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud pildi nime.

 3. Valitud pildi lisamiseks topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „PowerPoint, Processed image“ (PowerPoint, töödeldud pilt).

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save image button” („Nupp Salvesta pilt”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Fookus läheb tagasi teie esitlusele, kus pilt on valitud.

Pildi lisamine kaamerast

 1. Nipsake slaidil, kuhu soovite pildi lisada, paremale, kuni kuulete teksti „Camera, button“ (Kaamera, nupp), ning seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb kaust Kaamera.

  Kui kuulete teksti „Allow PowerPoint to take pictures and record video“ (Luba PowerPointil pildistada ja salvestada video), nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Allow button“ (Nupp Luba), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 2. Pildistamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Shutter button” (Kaameranupp), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 3. Fookus liigub nupule Valmis. Esitluses foto kasutamiseks topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „PowerPoint, Processed image“ (PowerPoint, töödeldud pilt).

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save image button” („Nupp Salvesta pilt”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Fookus läheb tagasi teie esitlusele, kus pilt on valitud.

Pildilaadide muutmine

Saate oma piltidele lisada mitmesuguseid raame või ääriselaade.

 1. Liikuge slaidil pildile, mille laadi soovite muuta, ja topeltpuudutage pildi valimiseks ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Styles menu” (Menüü Laadid), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Laadisuvanditel liikumiseks nipsake paremale, kuni kuulete soovitud laadi, nt „Simple frame, black, list item“ (Lihtne raam, must, loendiüksus).

 4. Pildile laadi rakendamiseks topeltklõpsake ekraani.

 5. Menüü Laadid sulgemiseks nipsake alla ja seejärel vasakule.

Tabeli lisamine

Kui soovite teavet kuvata kompaktsel viisil, võite lisada tabeleid.

 1. Nipsake slaidil, kuhu soovite tabeli lisada, paremale, kuni kuulete teksti „Tabel, nupp“, ning seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Luuakse kolme rea ja veeruga vaiketabel.

Tabeli kustutamine

 1. Nipsake slaidil paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Entering table“ (Tabeli sisestamine), millele järgnevad tabeli või lahtri üksikasjad, ning seejärel topeltklõpsake ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Delete menu“ (menüü Kustutamine), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Delete table, button“ (Nupp Kustuta tabel), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Ridade või veergude lisamine

 1. Nipsake slaidil paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Entering table“ (Tabeli sisestamine), millele järgnevad tabeli või lahtri üksikasjad, ning seejärel topeltklõpsake ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete soovitud suvandi nime, nt „Insert right, button“ (Nupp, Lisa paremale) või „Insert below, button“ (Nupp, Lisa alla), ja siis topeltpuudutage ekraani.

Ridade või veergude kustutamine

 1. Nipsake slaidil paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Entering table“ (Tabeli sisestamine), millele järgnevad tabeli või lahtri üksikasjad, ning seejärel topeltklõpsake ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Delete menu“ (menüü Kustutamine), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Rea kustutamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Kustuta read“, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Veeru kustutamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Kustuta veerud“, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Tabeli suuruse muutmine

Pärast teksti ja veergude lisamist tabelile saate automaatselt selle suurust muuta, et see sobiks veergude arvuga.

 1. Nipsake slaidil paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Entering table“ (Tabeli sisestamine), millele järgnevad tabeli või lahtri üksikasjad, ning seejärel topeltklõpsake ekraani.

 2. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Not checked, More options switch” (Märkimata, lüliti Rohkem suvandeid), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Tab menu, Table selected“ (Lindimenüü, valitud Tabel).

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „AutoFit, button” („Nupp Automaatsobitus”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Kujundi lisamine

Rakenduses PowerPoint for Android on saadaval valmiskujundite teek, mille abil saate esitada oma andmeid (nt vooskeemis).

 1. Nipsake slaidil, kuhu soovite kujundi lisada vasakule, kuni kuulete teksti „Not checked, More options switch” (Märkimata, lüliti Rohkem suvandeid), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Tab menu“ (Menüülint) ja seejärel parajasti valitud menüü nimetust.

 2. Topeltpuudutage ekraani, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Insert, tab” („Menüü Lisa”), ja seejärel topeltpuudutage uuesti ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kõlab tekst „Shapes, menu“ (Menüü Kujundid), ja siis topeltpuudutage ekraani. Avatakse menüü Kujundid.

  Kujundid on korraldatud järgmiselt.

  • Viimatised kujundid

  • Jooned

  • Ristkülikud

  • Põhikujundid

  • Plokknooled

  • Võrrandikujundid

  • Vooskeem

  • Tähed ja lindid

  • Viiktekstid

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete soovitud kujundi nime nt „Rectangle, list item“ (Ristkülik, loendiüksus), ja siis topeltpuudutage selle lisamiseks ekraani. Fookus läheb tagasi menüüle Kujund, kus on valitud slaidi kujund.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumine

Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil saate täiustada rakenduses PowerPoint Mobile loodud esitlusi piltide, kujundite ja tabelitega. Samuti saate lisatud sisu redigeerida (nt lisada piltidele raame, lisada või eemaldada tabeliridu ning -veerge).

Märkused: 

Selle artikli teemad

Piltide lisamine

Saate kasutada ka seadme kaameraga tehtud pilti või laadida pildi alla veebist.

Pildi lisamine oma seadmest

Saate esitluse kasutada oma seadmesse salvestatud pilte. Samuti saate otsida pilte veebist ja neid oma seadmesse salvestada. Vaikimisi salvestatakse veebist pärit pildid kausta Fotod.

Piltide, lõikepiltide või muude Internetist pärinevate failide puhul on oluline kinni pidada autoriõigustest. Otsustamisel, milliseid faile kasutada, võite abi saada Bingi teemast Piltide filtreerimine litsentsitüübi alusel.

 1. Nipsake slaidil, kuhu soovite pildi lisada, paremale, kuni kuulete teksti „Pildid, nupp“, ning seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete soovitud pildi nime. Jutustaja loeb ette iga pildi nime ja kuupäeva.

 3. Pildi valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Valitud pildi lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Sisesta, rakenduseriba nupp”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

  Fookus läheb tagasi teie esitlusele, kus pilt on valitud.

Pildi lisamine kaamerast

 1. Nipsake slaidil, kuhu soovite pildi lisada, paremale, kuni kuulete teksti „Kaamera, nupp“, ning seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb kaust Kaamera.

 2. Pildi lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Pildista”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Nupp Aktsepteeri. Pilt jäädvustatud“.

 3. Esitluses foto kasutamiseks topeltpuudutage ekraani.

  Fookus läheb tagasi teie esitlusele, kus pilt on valitud.

Pildilaadide muutmine

Saate oma piltidele lisada mitmesuguseid raame või ääriselaade.

 1. Liikuge slaidil pildile, mille laadi soovite muuta, ja topeltpuudutage pildi valimiseks ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Laadid, nupp ahendatud”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 3. Laadisuvanditel liikumiseks nipsake paremale, kuni kuulete soovitud laadi, nt „Lihtne raam, must“.

 4. Pildile laadi rakendamiseks topeltklõpsake ekraani.

 5. Menüü Laadid sulgemiseks nipsake üles ja seejärel paremale. Kuulete teksti „Hüpikaken, Unusta menüü, nupp“. Topeltpuudutage ekraani.

Tabeli lisamine

Kui soovite teavet kuvata kompaktsel viisil, võite lisada tabeleid.

 1. Nipsake slaidil, kuhu soovite tabeli lisada, paremale, kuni kuulete teksti „Tabel, nupp“, ning seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Luuakse kolme rea ja veeruga vaiketabel.

Tabeli kustutamine

 1. Nipsake slaidil paremale või vasakule, kuni nimetatakse tabel, mille soovite kustutada, ja seejärel topeltpuudutage kahe sõrmega ekraani. Avaneb kontekstimenüü.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Kustuta“, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Tabeliridade ja -veergude lisamine või kustutamine

Ridu ja veerge saate lisada võttes uute ridade või veergude lisamisel aluseks ühe lahtri või terve tabeli.

Ridade ja veergude lisamine terve tabeli ulatuses

 1. Nipsake slaidil paremale või vasakule, kuni nimetatakse tabel, mida soovite muuta, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Libistage ühe sõrmega ekraani alumises servas, kuni kuulete soovitud suvandit, nt „Nupp, Lisa üles“ või „Nupp, Lisa paremale, ja siis topeltpuudutage ekraani.

Ridade ja veergude lisamine lahtri ulatuses

 1. Nipsake slaidil paremale või vasakule, kuni nimetatakse tabel, mida soovite muuta, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale või vasakule, kuni nimetatakse soovitud lahter, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Libistage ühe sõrmega ekraani alumises servas, kuni kuulete soovitud suvandit, nt „Nupp, Lisa paremale, ja siis topeltpuudutage ekraani.

Ridade ja veergude kustutamine

 1. Nipsake slaidil vasakule, kuni nimetatakse tabel, mida soovite muuta, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale või vasakule, kuni nimetatakse soovitud lahter, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Libistage ühe sõrmega ekraani alumises servas, kuni kuulete teksti „Kustuta, nupp ahendatud“, ja siis topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Menüü Kustutamine“.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Rea kustutamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Kustuta read“, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Veeru kustutamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Kustuta veerud“, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Tabeli suuruse muutmine

Pärast teksti ja veergude lisamist tabelile saate automaatselt selle suurust muuta, et see sobiks veergude arvuga.

 1. Nipsake slaidil vasakule, kuni nimetatakse tabel, mille suurust soovite muuta, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Veel suvandeid, nupp ahendatud”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avatakse menüü Tabel.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Automaatsobitus”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Kujundi lisamine

Rakenduses PowerPoint Mobile on saadaval valmiskujundite teek, mille abil saate esitada oma andmeid (nt vooskeemis).

 1. Nipsake slaidil, kuhu soovite kujundi lisada, paremale, kuni kuulete teksti „Kujundid, nupp ahendatud“, ning seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü Kujundid.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete soovitud kujundi nime (nt „Ristkülik”), ja siis topeltpuudutage selle lisamiseks ekraani. Fookus läheb tagasi teie esitlusele, kus kujund on valitud.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Lisateave hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumise kohta

Abil PowerPoint Online klaviatuuril ja ekraanilugeri abil lisada pilte ja tabelite esitluses. Meil on testitud seda Jutustaja ja JAWS, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office Online’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kui kasutate PowerPoint Online’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPoint Online töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPoint Online’i kohta.

Selle artikli teemad

Pildi lisamine oma seadmest

 1. Liikumine slaidi sisu alale, kuhu soovite pildi lisada.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logo klahv, N, P. Ma kuulen: "Avatud faili nimi". Klõpsake dialoogiboksi avamine väljale faili nimi tekst on liikumine.

 3. Liikuge soovitud pildini ja vajutage seejärel selle valimiseks tühikuklahvi.

 4. Valitud pildi esitlusse lisamiseks valige vajutage klahvikombinatsiooni Alt+O.

Pildi lisamine Internetist

 1. Klõpsake slaidi, millele soovite lisada pildi, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + N, siis F, F. Avatakse dialoogiboks Otsing Bingi piltide otsinguväljale järjepunktiga.

 2. Tipi otsingusõnad ja vajuta sisestusklahvi (Enter).

 3. Vajutage SR klahv + vasakule või paremale NOOLEKLAHVI kuni pilt, mida soovite lisada, ja vajutage siis Enter pildi valimiseks. Ma kuulen: "Kontrollida."

 4. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni te "Nupp Lisa", ja vajutage siis SR klahv + Enter.

Tabeli lisamine slaidile

 1. Liikuge oma esitluses slaidi sisualale, kuhu soovite tabeli lisada.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logo klahv, N, T. Ma kuulen: "tabel 1 x 1,."

 3. Ridade ja veergude arv tabeli valimiseks vajutage nooleklahve kuni kuulete kombinatsioon, mida soovite, ja vajutage sisestusklahvi. Tabel lisatakse slaidi.

Tabelile ridade või veergude lisamine

 1. Avage tabelilahtrisse ülal, all või kõrval, kus soovite uue rea või veeru lisada.

 2. Menüüsse Tabeliriistad – Paigutus liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Windowsi logoga klahv, J, L. Kuulete teksti „Tabeliriistad, valitud menüü Paigutus üksus“.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Rea lisamiseks lahtri üles vajutage klahvi V.

  • Rea lisamiseks lahtri alla vajutage klahvi E.

  • Veeru lisamiseks lahtrist vasakule vajutage klahvi L.

  • Veeru lisamiseks lahtrist paremale vajutage klahvi I.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri abil esitluse esitamine PowerPointis

PowerPoint Online’i kiirklahvid

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis navigeerimine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×