Pildi kärpimine

Office’i kärpimisriistade abil saate piltidelt soovimatuid osi trimmida ja eemaldada. Pildi tausta eemaldamise kohta leiate teavet teemast Pildi tausta eemaldamine. Lisaks tavapärasele pildikärpimisele saate Office for Macis ning Office 2010 ja uuemates versioonides ka pilte kindla kuju järgi kärpida ja kujundite täitepilte kärpida.

Märkus.: Kujundite jaoks pole kärpimisriistad saadaval, kuid Office 2010 ja uuemates versioonides saate kärpimisega sarnase efekti saavutamiseks või kujundu kohandamiseks kujundi suurust muuta ja kasutada tööriista Redigeeri punkte. Lisateavet leiate allpool jaotisest Kujundile vastavaks või kujunditäiteks kärpimine.

 1. Valige oma failis pilt, mida soovite kärpida.

 2. Valige Pildiriistad > Vorming. Seejärel klõpsake jaotises Suurus nuppu Kärbi.

  Nupp Kärbi menüü Pildiriistad alammenüüs Vorming

  Märkus.: Kui menüüd Pildiriistad ega Vorming ei kuvata, siis kontrollige, kas olete valinud pildi (mitte kujundi). On võimalik, et peate pildi valimiseks ja menüü Vorming avamiseks seda pilti topeltklõpsama.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite kärpida ühest servast, lohistage sellel serval olevat keskmist kärpepidet sissepoole.

  • Kahest külgnevast servast korraga kärpimiseks lohistage nurga kärpepidet sissepoole.

  • Kui soovite korraga mõlemast servast kärpida, vajutage klahvi CTRL ja hoidke seda seni all, kuni ükskõik kumma serva keskmist kärpepidet sissepoole lohistate.

  • Kui soovite korraga kõigist neljast küljest kärpida, vajutage klahvi CTRL ja hoidke seda seni all, kuni nurkmist kärpepidet sissepoole lohistate.

 4. Kärpe asukoha muutmiseks teisaldage kärpeala (lohistades kärpimisruudu servi) või pilti.

 5. Kui olete lõpetanud, vajutage paoklahvi (ESC).

  Märkus.: Väljapoole kärpimiseks (või pildile veerise lisamiseks) lohistage kärpepidemeid pildi keskelt väljapoole.

Märkus.: Pärast pildi kärpimist jäävad kärbitud osad pildifaili osaks. Kui soovite kärbitud ala püsivalt eemaldada ja pildi mahtu vähendada, lugege teemat Pildi kärbitud alade eemaldamine.

Pildi kuju muutmise kiireim viis on selle kärpimine mingile kindlale kujule. Kui kärbite mingile kindlale kujule, siis trimmitakse pilti automaatselt nii, et see täidaks vastava geomeetrilise kuju ja pildi mõõtmed säilitatakse.

 1. Valige pilt või pildid, mille soovite mingile kindlale kujule kärpida.

  Kui kärbite mitut pilti, peate need kärpima samale kujule. Kui soovite iga pildi isekujuliseks kärpida, kärpige pilte ükshaaval.

 2. Valige Pildiriistad > Vorming. Seejärel klõpsake jaotises Suurus nupu Kärbi all olevat noolt.

  Nupp Kärbi menüü Pildiriistad alammenüüs Vorming

  Märkus.: Kui menüüd Pildiriistad ega Vorming ei kuvata, siis kontrollige, kas olete valinud pildi (mitte kujundi). On võimalik, et peate pildi valimiseks ja menüü Vorming avamiseks seda pilti topeltklõpsama.

 3. Klõpsake käsku Kärbi kujundiks ja siis klõpsake seda kujundit, milleks soovite kärpida.

Näpunäide.: Kui soovite sama pilti mitmel erineval kujul, tehke pildist koopia või koopiad ja kärpige iga pilt eraldi soovitud kujule.

Võimalik, et soovite pilti kärpida mõnda levinud fotoformaati või kuvasuhtesse, et selle saaks välja printida ja standardpildiraami paigutada. Seda tehes saate ka pildi kärpimise ajal pildi proportsioone näha.

 1. Valige pilt, mille soovite levinumatesse proportsioonidesse kärpida.

 2. Valige Pildiriistad > Vorming. Seejärel klõpsake jaotises Suurus nupu Kärbi all olevat noolt.

  Nupp Kärbi menüü Pildiriistad alammenüüs Vorming

  Märkus.: Kui menüüd Pildiriistad ega Vorming ei kuvata, siis kontrollige, kas olete valinud pildi (mitte kujundi). On võimalik, et peate pildi valimiseks ja menüü Vorming avamiseks seda pilti topeltklõpsama.

 3. Osutage käsule Proportsioonid ja klõpsake soovitud proportsioone.

 4. Kui olete lõpetanud, vajutage paoklahvi (ESC).

Pildi saate lisada ka kujundi täitena ning seejärel kujundit töödelda või kärpida.

Pildi lisamine kujundile

 1. Lisage dokumenti kujund (juhised leiate teemast Kujundite lisamine) ja seejärel klõpsake kujundit, et see valida.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad alammenüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Kujunditäide ja käsku Pilt ning valige soovitud pilt.

  Pildi lisamine kujunditäitena

Märkus.: Kui menüüd Joonistusriistad ega Vorming ei kuvata, veenduge, et olete pildi valinud. Võimalik, et peate pildi valimiseks ja menüü Vorming avamiseks seda pilti topeltklõpsama.

Kujundi suuruse muutmine

Kui soovite muuta kujundi mõõtmeid, kuid mitte selle alusvormingut, valige kujund ja lohistage suurusepidemeid soovitud suunas seni, kuni kujund on saanud teie soovitud kuju ja mõõtmed.

Pildi kujundisse mahutamise viisi valimine

Kui teie pilt on kiivas, valest kohast kärbitud või ei täida kujundit teie soovitud viisil, kasutage peenhäälestamiseks tööriistu Sobita ja Täida. Kui soovite osa pildist eemaldada (kärpida), ent täita siiski kogu kujundi, valige Täida. Kui soovite terve pildi kujundisse mahutada, valige Sobita. Pildi algne kuvasuhe säilitatakse, ent kujundisse võib jääda tühja ruumi.

 1. Klõpsake pilti, mille soovite kujundisse lisada.

 2. Valige Pildiriistad > Vorming. Seejärel klõpsake jaotises Suurus nupu Kärbi all olevat noolt.

  Nupp Kärbi menüü Pildiriistad alammenüüs Vorming

  Märkus.: Kui menüüd Pildiriistad ega Vorming ei kuvata, veenduge, et olete oma pildi valinud. On võimalik, et peate pildi valimiseks ja menüü Vorming avamiseks seda pilti topeltklõpsama.

 3. Klõpsake käsku Täide või Sobita.

  • Täida sobitab pildi suuruse kujundi laiuse või kõrgusega (sõltuvalt sellest, kumb väärtus on suurem). Kujund täidetakse pildiga. Kõik kujundist välja jäävad osad eemaldatakse.

   Pilt, millele on rakendatud kujundi täitmise kärbe

  • Sobita muudab pildi suurust nii, et nii pildi kõrgus kui ka laius vastaksid kujundi piiridele. Sel viisil sobitatakse kujundisse võimalikult suur osa pildist. Mõni kujundi ala võib tühjaks jääda.

   Kujundi täitmiseks kärpimine pildil kuvatuna

   Soovi korral saate pilti lohistada, et muuta seda, milline osa pildist kujundis kuvatakse.

 4. Kui olete lõpetanud, vajutage paoklahvi (ESC).

Kujundi töötlemine või kärpimine redigeerimispunktide abil

Ehkki kärperiistad pole kujundite jaoks saadaval, saate kujundit tööriistaga Redigeeri punkte käsitsi töödelda.

 1. Valige kujund, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad alammenüüs Vorming nuppu Redigeeri kujundit  Nupu Redigeeri kujundit pilt ja siis käsku Redigeeri punkte.

  Märkus.: Kui menüüd Joonistusriistad ega Vorming ei kuvata, veenduge, et olete pildi valinud. Võimalik, et peate pildi valimiseks ja menüü Vorming avamiseks seda pilti topeltklõpsama.

 3. Lohistage tipupunkte (mustad täpid) seni, kuni kujund saavutab soovitud ilme. Punktide lisamiseks või kustutamiseks hoidke kujundi kontuuri klõpsamise ajal all juhtklahvi (Ctrl).

Isegi pärast pildi kärpimist jäävad kärbitud alad pildifaili osana alles. Pildifaili mahu vähendamiseks saate need kärbitud osad pildifailist eemaldada. Seda võiksite teha ka juhul, kui soovite, et teised inimesed ei saaks pildilt eemaldatud osasid vaadata.

NB!:  Kui olete kärbitud osad kustutanud ja muudate siis meelt, võite kärbitud osade taastamiseks klõpsata nuppu Võta tagasi Nupu pilt . Kui olete aga faili pärast kärbitud osade kustutamist salvestanud, ei saa teie muudatusi enam tagasi võtta. Peaksite faili salvestama alles siis, kui olete täiesti kindel, et olete teinud kõik soovitud kärpimised ja muudatused.

 1. Valige pilt või pildid, kust soovite kärbitud alad kustutada.

 2. Klõpsake menüü Pildiriistad alammenüü Vorming jaotises Reguleerimine nuppu Tihenda pildid.

  Nupp Tihenda pilte menüü Pildiriistad alammenüüs Vorming

  Märkused: 

  • Kui menüüd Pildiriistad ega Vorming ei kuvata, veenduge, et olete pildi valinud. On võimalik, et peate pildi valimiseks ja menüü Vorming avamiseks seda pilti topeltklõpsama. Väiksema kuva korral võite näha ainult ikooni Tihenda pildid.

  • Ikoon Tihenda pilte ilma sildita

 3. Märkige jaotises Tihendussuvandid ruut Kustuta piltide kärbitud alad..

  Et eemaldada kärped üksnes valitud pildilt või piltidelt, mitte faili kõigilt piltidelt, märkige ruut Rakenda ainult sellele pildile.

Näpunäide.: Lisateavet pildifailide mahu vähendamise ja piltide tihendamise kohta leiate teemast Pildifaili mahu vähendamine.

Pildi kärpimine

 1. Valige oma failis pilt, mida soovite kärpida.

 2. Valige Pildiriistad > Vorming. Seejärel klõpsake jaotises Suurus nuppu Kärbi.

  Nupp Kärbi menüü Pildiriistad alammenüüs Vorming

  Märkus.: Kui menüüd Pildiriistad ega Vorming ei kuvata, siis kontrollige, kas olete valinud pildi (mitte kujundi). On võimalik, et peate pildi valimiseks ja menüü Vorming avamiseks seda pilti topeltklõpsama.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite kärpida ühest servast, lohistage sellel serval olevat keskmist kärpepidet sissepoole.

  • Kahest külgnevast servast korraga kärpimiseks lohistage nurga kärpepidet sissepoole.

   Märkus.: Väljapoole kärpimiseks (või pildile veerise lisamiseks) lohistage kärpepidemeid pildi keskelt väljapoole.

Pildi kärpimine

 1. Paremklõpsake Wordi, PowerPointi või OneNote’i failis redigeeritavat pilti ja seejärel klõpsake käsku Kärbi.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite kärpida ühest servast, lohistage sellel serval olevat keskmist kärpepidet sissepoole.

  • Kahest külgnevast servast korraga kärpimiseks lohistage nurga kärpepidet sissepoole.

  • Kui soovite korraga mõlemast servast kärpida, vajutage klahvi CTRL ja hoidke seda seni all, kuni ükskõik kumma serva keskmist kärpepidet sissepoole lohistate.

  • Kui soovite korraga kõigist neljast küljest kärpida, vajutage klahvi CTRL ja hoidke seda seni all, kuni nurkmist kärpepidet sissepoole lohistate.

   Näpunäide.: Word Online’is saate kärpida pikslihaaval. Valige soovitud pilt ja klõpsake menüü Pildiriistad alammenüüs Vorming nuppu Kärbi, seejärel klõpsake kuvatavas rippmenüüs käsku Veel kärpesuvandeid. Määratlege pildi üla-, all-, vasak- ja paremservast kärbitavate pikslite arv.

 3. Kui olete lõpetanud, klõpsake väljaspool pilti mõnda kohta.

 4. Kui muudate meelt, vajutage kärpimise tagasivõtmiseks klahvikombinatsiooni CTRL+Z.

Märkus.: Pärast pildi kärpimist jäävad kärbitud osad pildifaili osaks. Kui soovite kärbitud ala püsivalt eemaldada ja pildi mahtu vähendada, avage fail töölauarakenduses ja lugege juhiseid teemast Pildi kärbitud alade eemaldamine.

Vaata ka

Pildi kärpimine Office for Macis

Piltide lisamine

Joonistuse lisamine Wordi dokumenti

Pildifaili mahu vähendamine

Pildi, kujundi, tekstivälja või WordArt-kujundi suuruse muutmine

Tekstivälja, kujundi, WordArt-objekti või pildi pööramine

Wordi paigutusvalikute abil piltide nihutamine

Wordis teksti mähkimine ümber piltide

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×