Office
Logi sisse

Pildi juhtelemendi lisamine

Kui soovite, et kasutajad saaksid Microsoft Office InfoPathi vormile pilte lisada, võite kasutada oma vormimallil pildi juhtelementi. Pildi juhtelemendi abil saavad kasutajad lisada pildi vormil määratud alale. Seejärel salvestatakse pildi andmed aluseks oleval vormil (XML-failis). Pildi juhtelemendile kasutajate lisatavad pildid võivad olla mis tahes tüüpi, mida saab Windows Internet Exploreris kuvada.

Selle artikli teemad

Pildi juhtelemendi kasutamine

Kasutaja kogemused

Ühilduvus

Pildi juhtelemendi lisamine

Paigutuse näpunäited

Pildi juhtelemendi kasutamine

Pildi juhtelemendi võimalikud kasutusviisid.

 • Saate lisada oma vormimallile tühja punkti, kuhu kasutajad saavad lisada pilte (sh fotosid, lõikepilte ja joonistusi).

 • Saate lisada oma vormimallile püsipildi, mida ei saa asendada ega kustutada (nt ettevõtte logo).

 • Saate lisada oma vormimallile ajutise pildi, mida kasutajad saavad asendada või kustutada (nt kohatäite foto).

 • Saate salvestada pildiandmed kodeeritud andmetena kasutaja vormifailides (XML-failides). InfoPathis kasutatakse binaarfail (nt GIF- või JPG-failide) kodeerimiseks ja dekodeerimiseks base64-kodeeringut.

 • Saate salvestada pildifaili hüperlingiviitena kasutaja vormifailides (XML-failides).

 • Saate kuvada andmebaasist või mõnest muust välisest andmeallikast toodud pildid oma vormimallil.

Järgmises näites kasutatakse pildi juhtelementi kindlustusnõude vormimallil sõiduki kahjude kohta fotode kogumiseks kindlustusvõtjatelt. Vormikujundaja on asetanud pildi juhtelemendi korduv jaotis, nii et kasutajad saavad lisada oma vormidele vajaliku arvu fotosid.

A picture control inside a repeating section on a form template

Kui lisate vormimallile pildi juhtelemendi, lisab InfoPath vaikimisi tühja pildi juhtelemendi. Kasutajad saavad teie vormimallil põhinevate vormide täitmisel lisada tühja pildi juhtelementi pildi. Soovi korral saate pildi juhtelemendi tühjaksjätmise asemel määrata vaikepildi. Samuti saate määrata, kas kasutajad saavad teie poolt pildi juhtelementi lisatud pilte sirvida, kustutada või asendada.

Seostuvad juhtelemendid

InfoPath sisaldab ka muid pildi juhtelementidega sarnaseid juhtelemente, mis aga täidavad erinevat otstarvet. Järgmise loendi abil saate otsustada, milline neist juhtelementidest sobib teie vormimalli jaoks kõige paremini.

Tindipildi juhtelement.    Tindipildi juhtelement näeb välja ja toimib nagu pildi juhtelement. Ehkki tindipildi juhtelement lubab kasutajatel luua tahvelarvuti pliiatsi abil joonistusi ja visandeid, ei luba see kasutajatel lisada fotosid või muid pilte. Mõlemate juhtelementide abil saab talletada base64-kodeeringuga andmeid aluseks olevas XML-is. Samuti saab pildi juhtelemendi abil talletada pildiandmeid hüperlingina XML-is.

Manusfaili juhtelement.    Kui soovite, et kasutajad saaksid manustada oma vormile dokumente, töölehti, esitlusi ja muid faile, võite pildi juhtelemendi asemel kasutada manusfaili juhtelementi.

Rikkaliku teksti väli.    Kui teie vormimall sisaldab rikkaliku teksti välja juhtelemente ja olete lubanud täieliku rikkaliku teksti vormingu, saavad kasutajad neile rikkaliku teksti väljadele pilte lisada.

Lehe algusesse

Kasutaja kogemused

Kui sisestate pildi juhtelemendi, näevad kasutajad sõltuvalt teie vormimalli kujundusest (teie määratud) vaikepilti või pildiikooni koos vihjetekstiga Pildi lisamiseks klõpsake siin. Järgmises näites saavad kindlustusnõudevormi täitvad kasutajad klõpsata sõiduki fotode lisamiseks pildi juhtelementi. Selles näites on vormikujundaja asetanud pildi juhtelemendi korduvasse jaotisesse, et koguda kasutajalt mitu pilti.

Picture control inside repeating section

Kui kasutajad klõpsavad pildi juhtelementi, saavad nad dialoogiboksi Pildi lisamine abil sirvida pilte. Kui kasutaja lisab pildifaili, muudetakse pildi dimensioonide mahutamiseks automaatselt pildi juhtelemendi suurust.

Lehe algusesse

Ühilduvus

Kui kujundate InfoPathis vormimalli, saate soovi korral kujundada brauseriga ühilduv vormimall. Brauseriga ühilduva vormimalli kujundamisel pole pildi juhtelemendid tööpaanil Juhtelemendid saadaval, kuna neid ei saa veebibrauseris kuvada.

Kui soovite, et kasutajad saaksid brauseris lubatud vormimall pilte lisada, võite majutada InfoPathi vormi juhtelemendi Microsoft ASP.NET vormi juhtelemendina veebilehele ja kirjutada serveripoolse koodi, et lisada pilt base64-kodeeringuga andmetena vormimalli XML-ile. Samuti saate oma brauseriga ühilduval vormimallil kasutada rikkaliku teksti välja, mis lubab kasutajatel lisada lingitud pilte. See lubab teil pildiandmeid aluseks olevas XML-is hüperlingina salvestada.

Lehe algusesse

Pildi juhtelemendi lisamine

Pildi juhtelemendi lisamise viis sõltub sellest, kas kujundate uut tühja vormimalli või olete vormimalli kujundamisel aluseks võtnud mõne andmebaasi või muu välise andmeallika.

Järgmisel joonisel on kujutatud tühi pildi juhtelement kujundusrežiim valituna.

Picture control selected in design mode

Juhtelemendid võivad olla köidetud või köitmata. Kui juhtelement on köidetud, on see ühendatud andmeallika välja või rühmaga, nii et juhtelementi sisestatavad andmed salvestatakse aluseks olevasse vormifaili (.xml). Kui juhtelement on köitmata, pole see mingi välja või rühmaga ühendatud ning juhtelementi sisestavaid andmeid ei salvestata. Kui valite juhtelemendi või liigutate üle selle kursorit, kuvatakse juhtelemendi ülemises vasakus nurgas tekst ja köitmise ikoon. Tekst viitab rühmale või väljale, millega juhtelement on andmeallikas köidetud. Ikoon näitab, kas juhtelement on selle rühma või väljaga õigesti köidetud. Kui köitmine on veatu, on ikoon roheline. Kui midagi on valesti, on ikoon sinine või punane.

Vormimalli andmeallikas koosneb väljadest ja rühmadest, mis kuvatakse tööpaani Andmeallikas hierarhilises vaates. Pildi juhtelemendid on alati seotud väljadega. Järgmises näites on vormimalli pildi juhtelement seotud tööpaani Andmeallikas väljaga fotofail.

Relationship between picture control on form template and corresponding field in data source

Pildi juhtelemendi lisamine uuele tühjale vormimallile

Uue tühja vormimalli kujundamisel on tööpaani Juhtelemendid märkeruut Loo andmeallikas automaatselt vaikimisi täidetud. See võimaldab InfoPathil luua automaatselt andmeallikas välju ja rühmi siis, kui te vormimallile juhtelemente lisate. Neid välju ja rühmi tähistavad tööpaanil Andmeallikas kausta- ja failiikoonid.

 1. Asetage kursor vormimallis kohta, kuhu juhtelemendi lisada soovite.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtaval, klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahve ALT+I, C.

 3. Klõpsake loendiboksis Juhtelementide lisamine väärtust Pilt.

 4. Tehke dialoogiboksis Pildi juhtelemendi lisamine ühte järgmistest.

  • Pildiandmete salvestamiseks kasutajavormil klõpsake raadionuppu Kaasatuna vormil. Kui märgite selle suvandi, kasutatakse InfoPathis selle pildi juhtelemendi puhul andmetüüpPilt või manusfail (base64) ja pildi andmed kodeeritakse aluseks olevates vormifailides (XML-failides). Pildi kaasamine vormile on eriti kasulik juhul, kui soovite, et vorm ja selle andmed oleksid eksporditavad.

  • Kasutajavormile lingitud, kuid koos sellega salvestamata pildi kuvamiseks klõpsake raadionuppu Lingina. Kui märgite selle suvandi, kasutatakse InfoPathis selle pildi juhtelemendi puhul andmetüüpi Hüperlink (anyURI) ja pildi andmed talletatakse hüperlingina aluseks olevates vormifailides (XML-failides). Pildi linkimine on eriti kasulik juhul, kui arvate, et kasutajatel võiks olla vaja pilti värskendada, või kui soovite vähendada kasutaja vormifaili mahtu.

   Märkus.: Lingitud piltide vaatamiseks vormil peab kasutajatel olema juurdepääs pildi lähtefaili asukohale. Vastasel juhul pilti vormil ei kuvata.

 5. Vaikimisi lisatakse vormimallile pildi juhtelement koos kohatäitetekstiga Pildi lisamiseks klõpsake siin.

 6. Kui otsustasite 4. juhises kaasata pildiandmed oma kasutajate vormidele, saate määrata taustapildi.

  Kuidas?

  1. Topeltklõpsake oma vormimallil olevat pildi juhtelementi.

  2. Klõpsake vahekaarti Andmed.

  3. Klõpsake vahekaardi Andmed jaotises Sidumine raadionuppu Määra vaikepilt ja seejärel nuppu Sirvi.

   Märkus.: Kui valisite eelnevalt selle toimingu käigus suvandi Lingina, pole see suvand saadaval.

  4. Klõpsake dialoogiboksis Pildi lisamine soovitud pilti.

 7. Juhtelemendile sildi lisamiseks tippige selle kohale või sellest vasakule tekst, millele järgneb koolon (:).

Pildi juhtelemendi lisamine olemasoleval andmeallikal põhinevasse vormimalli

Kui võtate vormimalli kujundamise aluseks olemasoleva XML-faili, -andmebaasi või -veebiteenuse, võtab InfoPath tööpaani Andmeallikas väljad ja rühmad sellest olemasolevast andmeallikast. Selle stsenaariumi puhul saate pildi juhtelemendi lisamiseks lohistada vastava välja tööpaanilt Andmeallikas vormimallile või lisada pildi juhtelemendi järgmisi juhiseid järgides tööpaani Juhtelemendid kaudu.

 1. Asetage kursor vormimallis kohta, kuhu juhtelemendi lisada soovite.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtaval, klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahve ALT+I, C.

 3. Klõpsake loendiboksis Juhtelementide lisamine väärtust Pilt.

 4. Tehke dialoogiboksis Pildi juhtelemendi lisamine ühte järgmistest.

  • Pildiandmete salvestamiseks vormil klõpsake raadionuppu Kaasatuna vormil. Selle suvandi valimisel peate siduma pildi juhtelemendi väljaga, mille andmetüübiks on Pilt või manusfail (base64)

  • Vormile lingitud, kuid koos sellega salvestamata pildi kuvamiseks klõpsake raadionuppu Lingina. Selle suvandi valimisel peate siduma pildi juhtelemendi väljaga, mille andmetüübiks on Hüperlink (anyURI).

 5. Valige dialoogiboksis Pildi sidumine väli, kus soovite pildi juhtelemendi andmeid talletada, ja klõpsake siis nuppu OK.

  Vaikimisi lisatakse vormimallile pildi juhtelement koos kohatäitetekstiga Pildi lisamiseks klõpsake siin.

 6. Kui otsustasite 4. juhises kaasata pildiandmed oma kasutajate vormidele, saate määrata juhtelemendis kuvatava vaikepildi.

  Kuidas?

  1. Topeltklõpsake oma vormimallil olevat pildi juhtelementi.

  2. Klõpsake vahekaarti Andmed.

  3. Klõpsake jaotises Sidumine raadionuppu Määra vaikefail ja seejärel nuppu Sirvi.

   Märkus.: Kui sidusite eelnevalt selle toimingu käigus pildi juhtelemendi väljaga, mille andmetüübiks on Hüperlink (anyURI), pole see suvand saadaval.

  4. Klõpsake dialoogiboksis Pildi lisamine soovitud pilti.

 7. Juhtelemendile sildi lisamiseks tippige selle kohale või sellest vasakule tekst, millele järgneb koolon (:).

Lehe algusesse

Paigutuse näpunäited

Järgmised näpunäited aitavad täpsemalt määratleda teie pildi juhtelemendi ilmet, suurust ja muid atribuute.

 • Sõltumata sellest, millist tüüpi juhtelemendiga töötate, on juhtelementide korraldamiseks alati hea kasutada küljendtabel.

 • Kui soovite kasutada vormimallil fikseeritud suurusega ala, mida saab suurte piltide mahutamiseks kerida, võite pildi juhtelemendi lisada kerimisala.

 • Kui soovite mitme pildi juhtelemendi laiust korraga muuta, valige muudetavad juhtelemendid, vajutage klahvikombinatsiooni ALT+ENTER, klõpsake vahekaarti Suurus ja tippige uus arv väljale Laius.

 • Pildi juhtelemendi äärise või värvi muutmiseks valige vormimallil soovitud juhtelement, klõpsake menüü Vorming käsku Äärised ja varjustus ning tehke siis soovitud muudatused.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×