Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil saate rakenduses PowerPoint 2016 esitlusi koostada, lugeda ja redigeerida. PowerPointi esitlus on slaidiseanss. Iga slaid on lõuend, kuhu saate oma loo jutustamiseks lisada pilte, sõnu ja kujundeid.

Märkused: 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide kasutamiseks lugege artiklit Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • Selles teemas puudutatakse ka ekraanilugeri JAWS funktsioone. Lisateavet Windowsi JAWS-i kohta lugege teemast Windowsi JAWS-i lühijuhend.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Mitu selles teemas kirjeldatud toimingut viitab Backstage’i vaatele. Office’i programmides (nt PowerPointis) viitab Backstage’i vaade lehele, mis avatakse pärast menüü Fail valimist. Backstage’i vaade sisaldab käske esitlusefailiga tegutsemiseks (nt selle avamiseks ja salvestamiseks), samas kui menüülint sisaldab käske esitlusefailis töötamiseks (nt slaidi või kommentaari lisamiseks).

Selle artikli teemad

PowerPointi avamine

PowerPoint 2016 avamiseks vajutage Windowsi logoga klahvi, tippige sõna PowerPoint ja vajutage sisestusklahvi (Enter). PowerPoint avatakse vaates, kus kuvatakse hiljutised esitlused, otsinguväli, mallid ja kujundused. Fookus on mallil Tühi esitlus.

Esitluse avamine

PowerPoint säilitab hiljuti avatud failide loendit, et neid oleks kerge uuesti leida.

 1. Pärast PowerPoint 2016 avamist vajutage uuesti tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete esitluse nime ja siis teksti „Button, Alt, F, 1” („Nupp, Alt, F, 1”).

 2. Kui soovite avada esimest hiljutist esitlust, vajutage sisestusklahvi (Enter). Vastasel korral vajutage allanooleklahvi, kuni leiate soovitud esitluse, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Kui otsitavat esitlust pole hiljutiste esitluste loendis, saate allanooleklahvi abil liikuda loendi lõpus oleva lingi Ava muud esitlused juurde. Vajutage sisestusklahvi (Enter), et kuvada paan Avamine, kus saate otsida faile arvutist ja ühendatud võrgukohtadest (nt OneDrive’ist).

Slaidi sisu ettelugemine tavavaates

Vaate Tavaline põhialad on pisipildipaan, slaidide redigeerimisala ja paan Märkmed. Ühelt alalt teisele liikumiseks vajutage klahvi F6.

Igal slaidil on üks või mitu kohatäidet (s.o tekstivälja) ja muud sisuelementi.

 1. Kui fookus on slaidil, saate selle kohatäidete vahel liikuda tabeldusklahvi (Tab) abil. Kui kohatäidete vahel liigute, teatab ekraaniluger nende tüüpe, nt „Title text box, editing” („Tekstiväli Pealkiri, redigeerimine”).

 2. Kui kasutate jutustajat, vajutage kohatäite sisu ettelugemiseks klahvikombinatsiooni Caps Lock+M.

 3. Fookuse tagasiviimiseks slaidile vajutage pärast sisu ettelugemist paoklahvi (Esc).

Slaidi sisu ettelugemine muudes vaadetes

PowerPoint pakub lisaks vaatele Tavaline slaididega töötamiseks ka mitut muud vaadet. Igas vaates on mõni ainulaadne funktsioon. Eriti kasulikud on järgmised vaated.

 • Liigendus. Pakub slaidi sisust ainult tekstilist vaadet. Liigendusvaate avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+A ja G. Vaates Tavaline vaheldumisi pisipildi- ja liigendusvaate aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+Tab.

  Märkus.: Võib juhtuda, et Jutustaja ei teavita pärast klahvikombinatsiooni Alt+A ja G vajutamist liigendusvaate avamisest.

 • Slaidisorter. Kuvab kõik slaidid järjest horisontaalselt reas, et saaksite neid hõlpsalt lõigata, kopeerida, kleepida ja ümber korraldada. Ekraanilugerid tuvastavad slaide numbri ja pealkirja järgi. Vaate Slaidisorter avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+A, A. Vaatesse Tavaline naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+A, B.

 • Lugemisvaade. Võimaldab vaadata esitlust sarnaselt slaidiseansiga. Lugemisvaate avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+A, L ja L. Eelmisesse vaatesse naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

 • Juhtslaid. Võimaldab teha kujundusmuudatusi, mida rakendatakse kõigile slaididele. Vaate Juhtslaid avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+A, U ja U. Lindile lisatakse menüüde Fail ja Avaleht vahele menüü Juhtslaid (Alt+U). Vaate Juhtslaid sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+U ja 6.

 • Slaidiseanss. Võimaldab esitluse ajal kuvada publikule slaidid täisekraanvaates. Slaidiseansi käivitamiseks vajutage klahvi F5. Edasi liikumiseks vajutage klahvi „Page Down“. Tagasi liikumiseks vajutage klahvi „Page Up“. Lõpetamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

 • Esitlejavaade. Saate esitlust teha nii, et selle ajal kuvatakse esineja märkmed ühel kuvaril (nt teie sülearvutis), publik aga näeb teisel kuvaril märkmeteta esitlust. Kui teie arvuti on ühendatud teise kuvariga ja alustate esitlust vaates Slaidiseanss, avatakse teie arvutis esitlus automaatselt vaates Esinejavaade. Kui töötate ühe kuvariga, vajutage vaate Esinejavaade avamiseks klahvikombinatsiooni ALT + F5.

  Slaidil olevate objektide ettelugemiseks kasutage järgmisi kiirklahve.

  • Slaidi eelvaate avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + vasak- või paremnooleklahv ja seejärel klahvikombinatsiooni Caps Lock + sisestusklahv (Enter), et viia fookus aknale Slaidiseanss.

  • Aknas Slaidiseanss objektide vahel liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + parem- või vasaknooleklahv. Objektide lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + M.

  • Vaate Esinejavaade aknasse naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + paremnooleklahv (kuni kuulete teksti „Return to Presenter View“ (Tagasi esinejavaatesse)) ning seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + sisestusklahv (Enter).

   Märkus.: Kui esitluses ei kasutada vaadet Esinejavaade, ei kuule te teksti „Return to Presenter View“ („Tagasi esinejavaatesse“).

Lisateabe saamiseks minge lehele Kiirklahvide kasutamine esitluse tegemisel ja Ekraanilugeri abil esitluse esitamine PowerPointis.

Slaidide vahel liikumine

Saate slaidide vahel kiiresti liikuda pisipildipaani abil.

 1. Vajutage klahvi F6, kuni kuulete sõna „Slaid”, seejärel selle pealkirja ja näiteks teksti „1 2-st”. Selle järgi saate aru, et fookus on pisipildipaanil.

 2. Kui fookus on pisipildipaanil, loevad ekraanilugerid ette iga aktiveeritava slaidi pealkirja. Järgmisele või eelmisele slaidile liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi.

Näpunäide.: Mõnikord kaotab ekraaniluger fookuse ega loe slaidi pealkirja ette. Sel juhul vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Tab kaks korda, et viia fookus PowerPointi aknast välja ja uuesti pisipiltidele tagasi.

Kujunduse valimine ja esitluse loomine

Kujundus on slaidi valmiskujundus, mis sisaldab slaidipaigutust, värve ja fonte. Mõni kujundus sisaldab ka dekoratiivgraafikat – taustpilti, horisontaaljoont või dekoratiiväärist. Kujundusega saate oma esitlusele anda viimistletud ilme.

Märkus.: Kõik kujundused ei sobi erivajadustega inimeste jaoks.

 1. Kui käivitate PowerPointi, avatakse see vaates Backstage, kus saate valida meelepärase valmiskujunduse või -malli.

  Märkus.: Kui teie meeskond pole loonud erivajadustega inimeste jaoks sobivat PowerPointi kujundusemalli ja seda Backstage’i galeriis kättesaadavaks teinud, soovitame valida tavapärase tühja esitluse.

  Kujunduste seas liikumiseks saate kasutada nooleklahve. Ekraanilugerid tuvastavad kujunduse nime, mitte värvi ega disaini järgi.

 2. Soovitud kujunduse valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Avatakse eelvaatepaan ja kuulete teksti „Nupp Loo <kujunduse nimi>”. Fookus on nupul Loo.

 3. Esitluse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Esitlus avatakse vaates Tavaline ühe tiitelslaidiga. Kuulete sõna „Slaid 1, slaid”.

 4. Fookuse viimiseks esimese slaidi pealkirja kohatäitele vajutage tabeldusklahvi. Seejärel asuge tippima pealkirjaks soovitud teksti.

 5. Kui olete pealkirja tippinud, vajutage paoklahvi (Esc).

 6. Järgmisele ehk alapealkirja kohatäitele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi ja asuge siis tippima.

Uue slaidi lisamine

Kui tiitelslaid on valmis, saate asuda esitlusse teisi slaide lisama. Iga kujundus sisaldab valmisslaidipaigutuste komplekti. Näiteks võib kujundus sisaldada tiitelslaidi, pealkirjavälja ja sisuväljaga slaidi ning kahe veeruna korraldatud slaidi.

Näpunäide.: Hõlbustuse huvides tuleks pealkiri lisada igale slaidile.

Praeguse slaidi paigutusel põhineva uue slaidi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+M.

Sellise slaidi lisamiseks, mis kasutab mõnda muud paigutust peale teie valitud kujunduste, tehke järgmist.

 1. Slaidipaigutuste loendi avamiseks vajutage klahve Alt+H, G ja P. Fookus viiakse loendile ja kuulete esimese slaidipaigutuse nime.

 2. Liikuge nooleklahvide abil soovitud slaidipaigutusele. Kuulete paigutuse nime, näiteks Kaks sisu või Pealdisega sisu. Parajasti valitud kujundusega uue slaidi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Näpunäide.: Slaidi ja selle sisu dubleerimiseks viige fookus slaidile või slaidi pildile pisipildipaanil ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+D. Kui fookus on slaidide pisipildipaanil, kuulete jutustajas sõna „Slaid”, seejärel selle pealkirja ja näiteks teksti „1 2-st”. Kui fookus on slaidil, kuulete slaidi numbrit ja sõna „Slaid”.

Esitluse salvestamine

Esitlust on mõistlik sageli salvestada. Täitke järgmised juhised, et esitlusele nimi panna ja see esimest korda salvestada.

 1. Vaate Backstage avamiseks fookusega vahekaardil Salvesta nimega vajutage klahvikombinatsiooni Alt+F ja A. Tabeldusklahvi (Tab) abil saate viia fookuse esimesele paanil Nimega salvestamine kuvatavale failikaustale. Kuulete vaikeasukoha nime (nt „OneDrive – Microsoft”).

  Kui soovite valida mõne muu asukoha, näiteks oma arvutis asuva kausta Dokumendid, vajutage allanoolt ja sirvige saadaolevate asukohtade loendit seni, kuni jõuate soovitud kohani. Näiteks võite mööduda muudest veebiasukohtadest ja valida variandi „See arvuti”.

 2. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil faili nimetamise alasse. Fookus viiakse nupule Liigu üles.

  • Kui soovite vajaliku kausta otsimist jätkata, vajutage sisestusklahvi Enter.

  • Muul juhul vajutage kausta nime kuulamiseks tabeldusklahvi. Võite kuulda näiteks nime „Dokumendid”.

 3. Väljale Faili nimi liikumiseks vajutage tabeldusklahvi.

 4. Tippige oma esitluse nimi.

  Näpunäide.: Vaikimisi salvestab PowerPoint esitluse PowerPoint 2016 tavafailina, mille laiend on .pptx. Kui soovite esitluse salvestada muud tüüpi failina, vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel võimalike variantide sirvimiseks allanooleklahvi. Saate suvandite vahel liikuda üles- ja allanooleklahvi abil ning valiku teha sisestusklahvi (Enter) abil.

 5. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Nupp Salvesta”. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Töö salvestamiseks võite igal ajal vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl+S.

Slaidile teksti lisamine

Sisu lisamiseks slaidile peaksite kasutama vaadet Tavaline.

Teksti lisamine tavavaates

 1. Fookuse viimiseks slaidile vajutage klahvi F6 seni, kuni kuulete slaidi numbrit ja sõna „Slaid”.

 2. Vajutage tekstikohatäitele liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Slaidi pealkirja kohta kõlab näiteks tekst „Pealkirja tekstiväli, redigeerimine”.

 3. Asuge slaidile soovitud teksti tippima.

 4. Järjepunkti viimiseks järgmisele pealkirja või sisuteksti kohatäitele vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Enter.

  Märkus.: Kui rohkem teksti kohatäiteid pole, lisatakse klahvikombinatsiooni Ctrl+Enter vajutamisel uus slaid, millel on algse slaidiga sama slaidipaigutus, ja fookus viiakse uue slaidi esimesele kohatäitele.

Teksti vormindamine

Saate kiirklahvide abil kasutada eri fondilaade (nt paksu või kursiivi) ja luua täpp- või numberloendeid.

Fondilaadi muutmine

 1. Valige teksti kohatäites see tekst, millele soovite lisada täpp- või numberloendi.

  Näpunäide.: PowerPointis klaviatuuri abil teksti valimise kohta saate lisateavet artikli Kiirklahvide kasutamine esitluse loomisel teemast Teksti ja objektide valimine ja redigeerimine.

 2. Fondilaadi saate muuta järgmiste kiirklahvide abil.

  • Valitud teksti paksuks muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+B.

  • Valitud teksti kursiivi muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+I.

  • Valitud teksti allakriipsutamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+U.

  • Valitud tekstilt kõigi laadide eemaldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+tühikuklahv.

Täpploendi loomine tippides

 1. Tippige uue rea algusse * (tärn) ja seejärel vajutage tühikuklahvi või tabeldusklahvi (Tab).

 2. Tippige mis tahes soovitud tekst. Sisestusklahvi (Enter) vajutamisel luuakse automaatselt täidetud ümartäpp.

 3. Uue loendiüksuse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Numberloendi loomine tippides

 1. Tippige uue rea algusse 1. (number 1, mille järel on punkt) ja seejärel vajutage tühikuklahvi või tabeldusklahvi (Tab).

 2. Tippige soovitud tekst. Sisestusklahvi (Enter) vajutamisel luuakse automaatselt numberloend.

 3. Uue loendiüksuse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Piltide lisamine

Piltide ja fotode abil saate esitlusi elavamaks muuta.

Märkus.: Järgmistes juhistes eeldatakse, et pildid on salvestatud teie arvutis kausta Pildid.

 1. Kui fookus on slaidil, saate selle kohatäidete vahel liikuda tabeldusklahvi (Tab) abil. Kui kohatäidete vahel liigute, teatab ekraaniluger nende tüüpe, nt „Tekstiväli Pealkiri, redigeerimine”.

 2. Kui olete leidnud kohatäite, kuhu soovite pildi lisada, vajutage klahvikombinatsiooni Alt+D, P ja 1. Avatakse dialoogiboks Pildi lisamine. Vaikimisi kuvatakse dialoogiboksis arvuti kaust Pildid.

 3. Fookus on alguses väljal Faili nimi. Tippige pildifaili nime algustähed ja seejärel vajutage otsingutulemite sirvimiseks allanooleklahvi.

  • Jutustaja ei loe automaatselt esimest vastet. Kuulete ainult teksti „Rea lõpp”. Vajutage failinime kuulamiseks klahvikombinatsiooni Caps Lock+D.

  • Kui tulemeid on veel, vajutage allanooleklahvi, et jutustaja need ette loeks.

  • Kui tulemeid pole, kuulete teksti „Rea lõpp” asemel sõna „Allanool”.

 4. Esitluses valitud kohatäitesse pildi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Ettekandemärkmete lisamine

Kui soovite ettekande ajal abiks võtta asjakohaseid fakte ja marginaale, võite need lisada ettekandemärkmetena.

 1. Veendumaks, et paan Märkmed on sellel slaidil lahti, kuhu soovite ääremärkusi ehk marginaale lisada, kuvage vaade Tavaline. Selleks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+A, B.

 2. Vajutage klahvi F6, kuni kuulete teksti „Slaidimärkmete paan”.

 3. Tippige märkmed.

 4. Fookuse viimiseks tagasi slaidile vajutage klahvi F6 seni, kuni kuulete slaidi pealkirja ja seejärel sõna „Slaid”.

  Näpunäide.: Mõnikord kaotab ekraaniluger fookuse ega loe slaidi pealkirja ette. Sel juhul vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Tab kaks korda, et viia fookus PowerPointi aknast välja ja uuesti tagasi.

Esitluse ettekandmine

Kui esitlus on valmis, on seda lihtne teistele ette kanda.

 1. Avage esitlus rakenduses PowerPoint.

 2. Slaidiseansi käivitamiseks vajutage klahvi F5.

 3. Järgmisele slaidile liikumiseks vajutage tühikuklahvi. Eelmisele slaidile liikumiseks vajutage tagasilükkeklahvi (Backspace).

 4. Slaidiseansist väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Lisateavet leiate teemast Esitluse läbiviimist abistavad kiirklahvid.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Ekraanilugeri abil PowerPointis ettekandemärkmete ja kommentaaride ettelugemine või lisamine

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste ajal

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumine

Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil saate rakenduses PowerPoint for Android esitlusi koostada, lugeda ja redigeerida. PowerPointi esitlus on slaidiseanss. Iga slaid on lõuend, kuhu saate oma loo jutustamiseks lisada pilte, sõnu ja kujundeid.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Rakenduse PowerPoint for Android avamine

Kõige rohkem saate rakenduse PowerPoint for Android funktsioonidest kasu ning teil on võimalik esitlused kõikjale kaasa võtta, kui logite rakendusse PowerPoint for Android sisse. Saate rakendust kasutada ka ilma sisse logimata.

 1. Nipsake seadme avakuval või menüüs Rakendused vasakule või paremale, kuni kuulete sõna „PowerPoint”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avatakse PowerPoint for Android.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Sign in” („Logi sisse”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Get things done on the go” („Saate töö tehtud liikvel olles”).

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Sign in button” („Nupp Logi sisse”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

  Märkus.: Kui teil pole kontot, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Sign up for free” („Registreeruge tasuta”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Ekraaniklaviatuuri avamiseks topeltpuudutage ekraani ja seejärel tippige meiliaadress või telefoninumber, mille abil konto lõite.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Next button” („Nupp Edasi”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 6. Ekraaniklaviatuuri avamiseks topeltpuudutage ekraani ja tippige seejärel parool.

 7. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Sign in button” („Nupp Logi sisse”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Esitluse avamine

Rakenduses PowerPoint for Android saate avada kiiresti esitlusi, mille kallal olete hiljuti töötanud, või sirvida faili otsimiseks OneDrive’i või oma seadet.

 1. Nipsake rakenduse PowerPoint for Android avavaates paremale, kuni kuulete teksti „Open button” („Nupp Ava”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

  Näpunäide.: Saate avada esitluse, mille kallal hiljuti töötasite, nipsates paremale, kuni kuulete esitluse nime, ja seejärel topeltpuudutades ekraani.

 2. Nipsake menüüs Open (Ava) paremale, kuni kuulete teksti „Open button” („Nupp Ava”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete esitluse nime, ja siis topeltpuudutage ekraani. Esitlus avatakse vaates Reading (lugemisvaates).

 4. Vaate Editing (redigeerimisvaate) aktiveerimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Slide one, selected” („Slaid üks valitud”).

 5. Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”).

 6. Topeltpuudutage ekraani. Esitlus avatakse vaates Editing (redigeerimisvaates).

Slaidi sisu ettelugemine redigeerimisvaates

Saate kontrollida slaidi sisu esitlusega vaates Editing (redigeerimisvaates) töötamisel.

 1. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Slide number, slide edit control” („Slaidi number, slaidi redigeerimise juhtelement”). Fookus on nüüd põhisisualal.

 2. Nipsake paremale ja TalkBack nimetab esimese slaidielemendi. Kui see on tekstielement, loeb TalkBack selle sisu ette.

 3. Nipsake paremale, kuni olete kuulnud slaidi kõiki elemente.

 4. Kui slaidil on ettekandemärkmeid, nipsake paremale seni, kuni kuulete teksti „Slide notes, <ettekandemärkmed>” („Slaidimärkmed, <ettekandemärkmed>”).

Slaidi sisu lugemine muudes vaadetes

 • Vaates Slide show (Slaidiseanss) nimetab TalkBack slaidi sisu slaidi avamisel automaatselt. Saate ka libistada sõrmega aeglaselt üle ekraani ülaosa ja TalkBack nimetab slaidielemendid ja nende sisu.

 • Nipsake vaates Reading (lugemisvaates) vasakule või paremale. TalkBack nimetab slaidi numbri, pealkirja ja annab teada, kas slaidil on märkmeid või kommentaare.

Slaidide vahel liikumine

Veenduge, et slaidid oleksid õiges järjekorras ja esitluses on kogu vajalik sisu.

 • Vaates Editing (redigeerimisvaates) järgmisele slaidile liikumiseks nipsake kahe sõrmega üles. Eelmisele slaidile liikumiseks nipsake kahe sõrmega alla.

 • Vaates Reading (lugemisvaates) järgmisele slaidile liikumiseks nipsake paremale. Eelmisele slaidile liikumiseks nipsake vasakule.

Kujunduse valimine

Saate esitluse põnevamaks muuta või anda slaididele ühtlasema ilme ja olemuse, kui valite ja rakendate mõne kujunduse paljude rakenduse PowerPoint for Android kujunduste hulgast.

 1. Nipsake vaates Editing (redigeerimisvaates) paremale, kuni kuulete teksti „Expand, switch not checked” („Lüliti Laienda, märkimata”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Tab menu, <praegune menüü> valitud” („Menüülint, <praegune menüü> valitud”).

 2. Topeltpuudutage ekraani. Avatakse menüülint.

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Design tab” („Menüü Kujundus”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Themes menu” („Menüü Kujundused”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete sõna „Themes” („Kujundused”).

 5. Nipsake paremale, kuni nimetatakse soovitud kujundus, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Valitud menüü rakendatakse kogu esitluse kohta ja fookus viiakse tagasi menüüle Kujundus.

Uue slaidi lisamine

Esitlusse saate lisada nii palju slaide, kui soovite.

 1. Nipsake vaates Editing (redigeerimisvaates) paremale, kuni kuulete teksti „Expand, switch not checked” („Lüliti Laienda, märkimata”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Tab menu, <praegune menüü> valitud” („Menüülint, <praegune menüü> valitud”).

 2. Topeltpuudutage ekraani. Avatakse menüülint.

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Insert tab” („Menüü Lisa”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „New slide button” („Nupp Uus slaid”), ja siis topeltpuudutage ekraani. Uus slaid on nüüd lisatud ja seda kuvatakse põhisisualas.

Esitluse salvestamine

Kui olete sisse logitud, salvestab PowerPoint for Android esitluse töötamise käigus automaatselt OneDrive’i. Kui soovite salvestada esitluse koopia oma seadmesse, on seda TalkBacki abil lihtne teha.

 1. Nipsake vaates Reading (lugemisvaates) vasakule, kuni kuulete teksti „File button” („Nupp Fail”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „File menu open” („Menüü Fail avatud”).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save as button” („Nupp Salvesta nimega”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Ekraaniklaviatuuri avamiseks topeltpuudutage ekraani ja seejärel tippige faili salvestusnimi.

 4. Kui see on valmis, nipsake vasakule, kuni kuulete asukohta, kuhu soovite faili salvestada, nt „This device, presentations” („See seade, esitlused”). Asukoha valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake vasakule või paremale soovitud kaustani jõudmiseks ja siis topeltpuudutage ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save button” („Nupp Salvesta”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Fail on salvestatud ja fookus viiakse tagasi vaatesse Reading (lugemisvaatesse).

Teksti lisamine

TalkBacki abil saate hõlpsasti slaididele teksti lisada ja oma sõnumit edasi anda.

 1. Nipsake vaates Editing (redigeerimisvaates) vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Slide number, slide edit control” („Slaidi number, slaidi redigeerimise juhtelement”). Fookus on nüüd põhisisualal.

 2. Nipsake paremale ja TalkBack nimetab esimese slaidielemendi. Kui tegu on tekstielemendiga, kuulete teksti „Title text box” („Pealkirja tekstiväli”) või „Text box” („Tekstiväli”).

 3. Topeltpuudutage tekstielemendi juures ekraani. Kuulete teksti „<Tekstivälja tüüp>, selected, Cut button” („<Tekstivälja tüüp>, valitud, nupp Lõika”). Kuvatakse kontekstimenüü ja fookus on nupul Cut (Lõika).

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit tekst button” („Nupp Redigeeri teksti”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Showing <klaviatuurikeel> keyboard” („Kuvatakse <klaviatuurikeel> klaviatuur”).

  Näpunäide.: Kopeeritud tekstilõigu kleepimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Paste button” („Nupp Kleebi”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Teksti tippimiseks libistage sõrmega üle ekraani alaosa. TalkBack nimetab ekraaniklaviatuuri tärgid. Kui kuulete soovitud tärki, tõstke sõrm. Tärk lisatakse tekstiväljale.

  Kui teksti ennustav sisestamine on aktiveeritud, saate samamoodi valida soovitatud sõnu.

Teksti vormindamine

Esitlusele eri sihtrühmade jaoks hõlbustusvõimaluste lisamiseks saate näiteks suurendada fonti või rakendada paksu vormingu, et muuta teksti loetavamaks.

 1. Liikuge vaates Editing (Redigeerimine) tekstiväljale, mida soovite vormindada, nagu on kirjeldatud teemas Teksti lisamine.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Expand, switch, not checked” („Lüliti Laienda, märkimata”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Tab menu, <praegune menüü> valitud” („Menüülint, <praegune menüü> valitud”).

 3. Topeltpuudutage ekraani. Avatakse menüülint.

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Home tab” („Menüü Avaleht”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete soovitud teksti vormindussuvandit, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

  Mõnedel suvanditel on vormingu alammenüüd. Alammenüüde juurde pääsemiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „<Vormindussuvandid>, menu” („Menüü <vormindussuvandid>”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Nipsake alammenüüs paremale, kuni kuulete soovitud suvandit, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Piltide lisamine

Mõnikord ütleb pilt rohkem kui tuhat sõna, seega on hea mõte esitluse elavdamiseks sinna pilte lisada. Pildi saate lisada oma seadmest või pilvsalvestusruumist.

 1. Nipsake vaates Editing (redigeerimisvaates) vasakule, kuni kuulete teksti „Photos button” („Nupp Fotod”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Recent menu” („Menüü Hiljutised”). Avatakse menüü Open from (Ava asukohast). Fookus on valikul Recent (Hiljutised).

 2. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete asukohta, kust soovite pildi lisada, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Liikuge valitud asukohas soovitud pildile ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save image button” („Nupp Salvesta pilt”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Pilt lisatakse slaidile.

Piltide lisamise kohta leiate üksikasjalikku teavet teemast Piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine PowerPointis ekraanilugeri abil.

Ettekandemärkmete lisamine

Ettekandemärkmetega saate lisada esineja jaoks meeldetuletusi või teemapunkte.

 1. Nipsake vaates Editing (redigeerimisvaates) vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Notes button” („Nupp Märkmed”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Ekraani allservas avatakse paan Notes (Märkmed).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Notes control” („Märkmete juhtelement”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Showing <klaviatuurikeel> keyboard” („Kuvatakse <klaviatuurikeel> klaviatuur”).

 3. Tippige märkmete tekst, nagu on kirjeldatud teemas Teksti lisamine. Tärgid või sõnad lisatakse paanile Notes (Märkmed).

 4. Kui olete tippimise lõpetanud, puudutage ekraani üks kord.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Done button” („Nupp Valmis”), ja topeltpuudutage siis ekraani. Fookus läheb uuesti slaidile.

Esitluse esitamine

Kui on kätte jõudnud aeg esitlust publikule esitada, käivitage slaidiseanss.

 1. Kui vaates Editing (redigeerimisvaates) on esitluse esimene slaid avatud, nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Present button” („Nupp Esita”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Slide one, selected” („Slaid üks valitud”). Vaade Slide show (Slaidiseanss) avatakse fookusega paanil Thumbnail (pisipildipaanil) esimesel slaidil.

 2. Järgmise slaidi kuvamiseks nipsake paremale ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Eelmise slaidi kuvamiseks nipsake vasakule ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Slaidiseansist väljumine

Kui soovite esitluse lõpetada, nipsake vaates Slide show (Slaidiseanss) paremale, kuni kuulete teksti „End show button” („Lõpeta seanss”).

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumine

Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil saate rakenduses PowerPoint Mobile esitlusi koostada, lugeda ja redigeerida. PowerPointi esitlus on slaidiseanss. Iga slaid on lõuend, kuhu saate oma loo jutustamiseks lisada pilte, sõnu ja kujundeid.

Märkused: 

Selle artikli teemad

PowerPointi avamine

 1. Nipsake seadme avakuval paremale, kuni kuulete sõna „PowerPoint”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Paan Avaleht”, seejärel oma konto nime ja siis sõna „Nupp”.

Märkus.: Kui jätsite PowerPointi viimasel kasutamisel esitluse lahti, avatakse see rakenduse pooleli jäänud kohast.

Esitluse avamine

Avalehel on hiljuti avatud esitluste loend.

 1. Nipsake PowerPointi avalehel paremale, kuni nimetatakse esitluse nim ja siis selle faili asukoht. Kui soovitud esitlus pole loendis esimene, nipsake paremale, kuni soovitud esitluse leiate.

 2. Valitud esitluse avamiseks topeltpuudutage ekraani. Kõlab tekst „PowerPointi aken, slaid” ja seejärel nimetatakse esimese slaidi pealkiri. Teile kuvatakse nüüd slaidivaliku vaade.

Slaidide vahel liikumine

 1. Nipsake slaidivaliku vaates ühelt slaidilt teisele liikumiseks paremale või vasakule. Jutustaja loeb iga slaidi pealkirja ja numbri ette.

 2. Kui leiate slaidi, mida soovite avada, topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Redigeeri”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Slaid avatakse redigeerimisvaates ja kuulete teksti „Paan Slaid”.

 4. Slaidivaliku vaatesse naasmiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Väljas, tagasi, nupp”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Slaidi sisu ettelugemine

 1. Avage esitlus, mille soovite lasta PowerPointis ette lugeda.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Esita”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete sõna „Horisontaalrežiim”. Pöörake seadet 90 kraadi vastupäeva, muul juhul siin esitatud nipsamisjuhised ei kehti.

 3. Nipsake paremale, kuni kõlab tekst „Pealkirja tekstiväli“ või „Tekstiväli“ ja nipsake siis sisu ettelugemiseks kolme sõrmega allasuunas.

 4. Kui slaidil on mitu tekstivälja, nipsake soovitud tekstivälja aktiveerimiseks paremale ja seejärel sisu ettelugemiseks kolme sõrmega allasuunas.

  Näpunäide.: Kui paremale nipsamise järel kõlab tekst „Nupp Tagasi, ahendatud“, siis tähistab see slaidi sisu lõppu.

 5. Järgmisele slaidile liikumiseks nipsake vasakule, kuni kõlab tekst „Nupp Uus slaid“, ja siis topeltpuudutage ekraani.

 6. Kui jõuate viimase slaidini, kõlab tekst „Slaidiseansi lõpp”. Topeltpuudutage esitlusvaate sulgemiseks ekraani.

  Näpunäide.: Esitlusevaatest väljumiseks nipsake paremale, kuni kõlab tekst „Nupp Tagasi, ahendatud“, ja topeltpuudutage ekraani.

 7. Seadme uuesti vertikaalasendisse pööramiseks keerake seda 90 kraadi päripäeva. Kuulete sõna „Vertikaalrežiim”.

Kujunduse valimine

 1. Nipsake slaidi kuvamisel rakenduses PowerPoint paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Veel suvandeid, ahendatud”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Nupp Avaleht, ahendatud”.

 2. Topeltpuudutage ekraani, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Kujundus, 4 8-st”, ja seejärel topeltpuudutage uuesti ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Kujundused”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete soovitud kujunduse nime, nt „Galerii” või „Taevas”, ja siis topeltpuudutage ekraani. Kõlab tekst „Kujunduse rakendamine”.

  Märkus.: Kui seadmel on vaja valitud kujunduse rakendamiseks alla laadida puuduvaid fonte, teavitab Jutustaja sellest.

 5. Menüü Kujundus sulgemiseks libistage sõrmega ekraani allserva juures, kuni kõlab tekst „Nupp Tagasi, ahendatud”, ja topeltpuudutage siis ekraani.

Uue slaidi lisamine

PowerPoint lisab viimati avatud slaidi järele uued slaidid, nii et enne uue slaidi lisamist tuleb liikuda õigesse asukohta, nagu on kirjeldatud teemas Slaidide vahel liikumine.

 1. Nipsake slaidivaliku vaates paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Uus slaid”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Esitluse salvestamine

 1. Nipsake slaidivaliku vaates paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Fail”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Salvesta”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete esitluse nime, mis on vaikimisi „Esitlus”.

 3. Nime muutmiseks topeltpuudutage ekraani ja tippige ekraaniklaviatuuri abil uus nimi. Kui nimi on tipitud, valige klaviatuuril Enter (Sisestusnupp).

 4. Menüü Salvestamine sulgemiseks libistage sõrmega ekraani allserva juures, kuni kõlab tekst „Nupp Tagasi, ahendatud”, ja topeltpuudutage siis ekraani.

PowerPoint salvestab esitluses kõik muudatused automaatselt teie sisestatud nimega faili.

Teksti lisamine

 1. Slaidi kuvamisel PowerPointis nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite teksti lisada ja seejärel topeltpuudutage ekraani tekstivälja avamiseks, et seda redigeerida.

 2. Teksti saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 3. Libistage sõrmega ekraani allserva juures, kuni kuulete teksti „Back, button collapsed” („Ahendatud nupp Tagasi”). Klaviatuuri sulgemiseks topeltpuudutage ekraani.

  Fookus jääb nupule Tagasi. Topeltklõpsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks uuesti ekraani.

Teksti vormindamine

Saate esitluses mis tahes tekstivälja täpp- või numberloendi lisada. Loendite abil saate teksti korraldada.

 1. Slaidi kuvamisel PowerPointis nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite täpp- või numberloendi lisada ja seejärel topeltpuudutage ekraani tekstivälja avamiseks, et seda redigeerida.

 2. Täpp- või numberloendi lisamiseks tehke järgmist.

  • Täpploendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Täpploend, väljas, topeltpuudutage sisselülitamiseks”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Numberloendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Numberloend, väljas, topeltpuudutage sisselülitamiseks”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Loendiüksuse saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 4. Teise loendiüksuse lisamiseks libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Enter” („Sisestus”). Uue loendiüksuse lisamiseks topeltpuudutage ekraani ja seejärel tippige klaviatuuri abil.

 5. Loendi lõpuleviimiseks libistage sõrmega ekraani allserva juures, kuni kuulete teksti „Back, button collapsed” („Ahendatud nupp Tagasi”). Klaviatuuri sulgemiseks topeltpuudutage ekraani.

  Fookus jääb nupule Tagasi. Topeltklõpsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks uuesti ekraani.

Piltide lisamine

Saate esitluses kasutada mis tahes teie seadmesse salvestatud pilti.

 1. Nipsake slaidi kuvamisel rakenduses PowerPoint paremale, kuni kõlab tekst „Nupp Fotod”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kõlab tekst „Aken Fotod”. Fookus on kõige hiljutisemal fotol ja jutustaja nimetab faili nime.

 2. Nipsake paremale, kuni leiate soovitud pildi, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kõlab sõna „Valitud” ja seejärel nimetatakse pildi failinimi.

 3. Libistage ekraani allservas sõrme, kuni kuulete teksti „Nupp Lisa rakenduse riba”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

  Rakendus Fotod suletakse ja pilt lisatakse slaidile.

Ettekandemärkmete lisamine

Ettekandemärkmetesse saate kirjutada lisateabe või kommentaarid, mida te esitluse põhiossa ei vaja.

 1. Nipsake slaidi kuvamisel rakenduses PowerPoint paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Märkmed väljas”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Ettekandemärkmed, redigeeritav tekst”, ja siis topeltpuudutage ekraani.

 3. Märkmeid saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 4. Libistage sõrme ekraani paremas ülanurgas, kuni kuulete teksti „Nupp Sule”, ja topeltpuudutage seejärel klaviatuuri sulgemiseks ekraani.

 5. Paani Märkmed sulgemiseks topeltpuudutage ekraani.

Esitluse ettekandmine

 1. Avage esitlus, mille soovite PowerPointis avada.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Esita”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete sõna „Horisontaalrežiim”. Pöörake seadet 90 kraadi vastupäeva, muul juhul siin esitatud nipsamisjuhised ei kehti.

 3. Nipsake vasakule, kuni kõlab tekst „Slaid 1”, seejärel nimetatakse slaidi pealkiri ja siis kõlab tekst „Slaidiseansi juhtelement”. Topeltpuudutage järgmisele slaidile liikumiseks ekraani.

 4. Topeltpuudutage esitluses edasi liikumiseks ekraani. Kui jõuate viimase slaidini, kõlab tekst „Slaidiseansi lõpp”. Topeltpuudutage esitlusvaate sulgemiseks ekraani.

 5. Pöörake seade uuesti vertikaalasendisse. Kuulete sõna „Vertikaalrežiim”.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Lisateave hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumise kohta

Klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil saate rakenduses PowerPoint Online esitlusi koostada, lugeda ja redigeerida. PowerPointi esitlus on slaidiseanss. Iga slaid on lõuend, kuhu saate oma loo jutustamiseks lisada pilte, sõnu ja kujundeid.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office Online’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide kohta leiate teavet artiklist PowerPoint Online’i kiirklahvid.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • Selles teemas puudutatakse ka ekraanilugeri JAWS funktsioone. Lisateavet Windowsi JAWS-i kohta lugege teemast Windowsi JAWS-i lühijuhend.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Kui kasutate PowerPoint Online’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPoint Online töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPoint Online’i kohta.

Selle artikli teemad

PowerPoint Online’i avamine

Logige PowerPoint Online’i sisse ja võtke esitlused kõikjale kaasa.

 1. Avage brauseris Office Online.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Link PowerPoint”, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Microsofti kontoga sisselogimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+A. Töö- või koolikontoga sisselogimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+N.

 4. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Tippige oma identimisteave ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Avatakse PowerPoint Online. Kuulete teksti „Microsoft PowerPoint Online”. Fookus on menüü Fail uue tühja esitluse käsul.

Esitluse avamine

PowerPoint Online’is saate avada kiiresti esitlusi, mille kallal olete hiljuti töötanud, või sirvida faili otsimiseks OneDrive’i.

 1. Vajutage menüüs Fail tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete kas soovitud esitluse nime või teksti „OneDrive’ist avamine”, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Kui valisite käsu OneDrive’ist avamine, avatakse OneDrive. Vajutage faili leidmiseks tabeldusklahvi (Tab) ja nooleklahve ning seejärel sisestusklahvi (Enter).

   Näpunäide.: Kui töötate juba redigeerimisvaates slaidiga, vajutage menüüsse Ava liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete valitud menüüd, ja seejärel vajutage klahve F ja N. Faili- või salvestuskohta liikumiseks vajutage menüüs Ava tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel sisestusklahvi (Enter).

 2. Esitlus avatakse lugemisvaates. Redigeerimisvaate aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 seni, kuni kuulete teksti „Redigeeri esitlust”, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Redigeeri brauseris”, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Slaidi sisu ettelugemine redigeerimisvaates

Saate kontrollida slaidi sisu esitlusega vaates Editing (redigeerimisvaates) töötamisel.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 seni, kuni kuulete sõna „Slaidipaneel”, ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab). Ekraaniluger teatab slaidi esimese elemendi ja loeb selle sisu ette.

 2. Järgmisele elemendile liikumiseks ja selle ettelugemiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

Slaidi sisu lugemine muudes vaadetes

Ekraaniluger saab slaidi sisu ette lugeda lugemis- või slaidiseansivaates.

Slaidi sisu ettelugemine lugemisvaates

 1. Lugemisvaate aktiveerimiseks vajutage redigeerimisvaates klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni nimetatakse valitud menüü, ja seejärel vajutage klahvi A. Kuulete teksti „Menüü Vaade valitud”.

 2. Vajutage klahvi L kaks korda. Avatakse lugemisvaade.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 seni, kuni kuulete sõna „Rühm”, ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock+M. Ekraaniluger hakkab slaidi sisu ette lugema.

 4. Ekraanilugeri peatamiseks vajutage juhtklahvi (Ctrl).

Slaidi sisu ettelugemine slaidiseansivaates

 1. Vaatesse Slaidiseanss liikumiseks vajutage redigeerimisvaates klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni nimetatakse valitud menüü, ja seejärel vajutage klahvi A. Kuulete teksti „Menüü Vaade valitud”.

 2. Vajutage klahvi A. Esitluse esimene slaid avatakse vaates Slaidiseanss.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud esitluse nime, ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock+M. Ekraaniluger hakkab slaidi sisu ette lugema.

 4. Ekraanilugeri peatamiseks vajutage juhtklahvi (Ctrl).

Slaidi sisu ettelugemine hõlbustusvaates

 1. Enamate hõlbustusfunktsioonidega vaate aktiveerimiseks lugemis- või slaidiseansivaates vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+; (semikoolon).

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud esitluse nime, ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock+M. Ekraaniluger hakkab slaidi sisu ette lugema.

 3. Ekraanilugeri peatamiseks vajutage juhtklahvi (Ctrl).

Slaidide vahel liikumine

Veenduge, et slaidid oleksid õiges järjekorras ja kogu vajalik sisu oleks olemas.

 1. Vajutage redigeerimisvaates klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete valitud slaidi numbrit ja pealkirja. Fookus liigub pisipildipaanile.

 2. Pisipildipaanile liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi. Ekraaniluger nimetab slaidi numbri ja pealkirja ning annab teada, kas slaidil on märkmeid või kommentaare.

 3. Pisipildipaanilt slaidile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 seni, kuni kuulete sõna „Slaidipaneel”, ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 4. Slaidil navigeerimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni olete läbinud kõik slaidi elemendid.

Kujunduse valimine

Saate esitluse põnevamaks muuta või anda slaididele ühtlasema ilme ja olemuse, kui valite ja rakendate mõne kujunduse paljude PowerPoint Online’i kujunduste hulgast.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete valitud menüü nime, ja seejärel vajutage klahvi G. Kuulete teksti „Menüü Kujundus valitud”.

 2. Vajutage klahvi H. Kuulete teksti „Office’i kujundus”.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni nimetatakse soovitud kujundus, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Uue slaidi lisamine

Esitlusse saate lisada nii palju slaide, kui soovite.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teadet „Menüü Avaleht”. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui fookus on mõnel muul menüül, vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab seni, kuni kuulete teadet „Menüü Avaleht”, ja siis vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Nupp Uus slaid”. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Avatakse dialoogiboks Uus slaid ja kuulete valitud slaidipaigutuse nime.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud slaidipaigutust, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter) või klahvikombinatsiooni Alt+Enter.

Näpunäide.: Kui soovite kiiresti lisada mõnel olemasoleval slaidipaigutusel põhineva uue tühja slaidi, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 seni, kuni kuulete praeguse slaidi numbrit ja pealkirja. Fookus on pisipildipaanil. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud slaidi nime, ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+M.

Esitluse salvestamine

PowerPoint Online salvestab töö ajal esitluse automaatselt OneDrive’i. Kui soovite salvestada esitluse koopia oma seadmesse, on seda ekraanilugeri ja kiirklahvide abil lihtne teha. Saate esitluse alla laadida kas PowerPointi PPTX-, PDF- või ODP-failina.

Märkus.: Kohalikus eksemplaris tehtavaid muudatusi OneDrive’i algfaili automaatselt ei salvestata.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete valitud menüü nime, ja seejärel vajutage klahvi F. Kuulete teksti „Fail, sule menüü, menüükäsk”).

 2. Vajutage klahvi L. Avatakse menüü Laadi alla tüübina.

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud allalaadimisvalikut, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Link <valitud allalaadimisvorming>-vormingu allalaadimiseks klõpsake siin”. Lingi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock+parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete teksti „Nupp Salvesta”, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Fail laaditakse seadmesse alla.

Teksti lisamine

Ekraanilugeri ja kiirklahvide abil saate slaididele hõlpsasti teksti lisada ja nende sõnumit edasi anda.

 1. Fookuse viimiseks slaidi redigeeritavasse alasse vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 seni, kuni kuulete sõna „Slaidipaneel”.

 2. Slaidil esimesele kohatäitele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Nimetatakse kohatäite tüüp. Kui tegemist on tekstikohatäitega, vajutage tippimiseks sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tippige sisu.

 3. Kui see on valmis, vajutage klahvi F2.

 4. Järgmisele kohatäitele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kohatäite redigeerimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Väljumiseks vajutage klahvi F2. Seda toimingut saate korrata slaidi kõigi kohatäidete puhul.

Teksti vormindamine

Esitlusele eri sihtrühmade jaoks hõlbustusvõimaluste lisamiseks saate näiteks suurendada fonti või rakendada paksu vormingu, et muuta teksti loetavamaks.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teadet „Menüü Avaleht”. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui fookus on mõnel muul menüül, vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab seni, kuni kuulete teadet „Menüü Avaleht”, ja siis vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Fookuse viimiseks slaidi redigeeritavasse alasse vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 seni, kuni kuulete sõna „Slaidipaneel”.

 3. Slaidi esimesse redigeeritavasse alasse liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 4. Redigeeritava ala valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Ala kogu teksti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A. Alas oleva tekstilõigu valimiseks vajutage nooleklahve seni, kuni kuulete teksti ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+nooleklahv, et soovitud tekstilõiku valida.

 6. Valitud tekstile saate levinuimaid vormindussuvandeid rakendada järgmiste kiirklahvide abil.

  • Paks kiri: Ctrl+B

  • Kursiiv: Ctrl+I

  • Allakriipsutus: Ctrl+U

  • Fondi suurendamine: Ctrl+]

  • Fondi vähendamine: Ctrl+[

 7. Kui tekst on valitud, vajutage muudele vormindussuvanditele juurde pääsemiseks klahvikombinatsiooni Caps Lock+vasaknooleklahv seni, kuni kuulete soovitud vormindussuvandit (nt „Nupp Täpploend”). Suvandi valimiseks vajutage tühikuklahvi. Liitbokside laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+allanooleklahv.

Piltide lisamine

Mõnikord ütleb pilt rohkem kui tuhat sõna, seega on hea mõte esitluse elavdamiseks sinna pilte lisada. Saate PowerPoint Online’is lisada pilte oma kollektsioonist või kasutada otse Internetist võetud pilte.

Näpunäide.: Piltide lisamiseks täpselt õigesse kohta ja õiges suuruses kasutage mõnda piltide jaoks mõeldud slaidipaigutusel (nt Pildiallkirjaga pilt) põhinevat slaidi. Lisateavet leiate artiklist Pildi lisamine PowerPoint Online’is ekraanilugeri abil.

Pildi lisamine seadmest

 1. Vajutage slaidil, kuhu soovite pildi lisada, klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 seni, kuni kuulete valitud menüü nime ja seejärel vajutage klahvi D. Kuulete teksti „Menüü Lisa valitud”.

 2. Vajutage klahve P ja 1. Kuvatakse dialoogiboks Ava, kus fookus on faili nime väljal.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja nooleklahve, kuni kuulete soovitud pildifaili nime, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Pildi lisamine Internetist

 1. Vajutage slaidil, kuhu soovite pildi lisada, klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 seni, kuni kuulete valitud menüü nime ja seejärel vajutage klahvi D. Kuulete teksti „Menüü Lisa valitud”.

 2. Vajutage klahve V ja E. Avatakse dialoogiboks Bingi pildiotsing, kus fookus on otsinguväljal.

 3. Tippige otsingusõnad ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni teatatakse esimene otsingutulem.

 5. Vajutage vasak- või paremnooleklahvi seni, kuni teatatakse pilt, mida soovite lisada, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kõlab tekst „Nupp Lisa”, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Ettekandemärkmete lisamine

Ettekandemärkmetega saate lisada esineja jaoks meeldetuletusi või teemapunkte.

 1. Vajutage slaidil, kuhu soovite ettekandemärkmeid lisada, klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 seni, kuni teatatakse vaikekeel, nt „Nupp inglise (Ameerika Ühendriigid)”.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Nupp Märkmed väljas”, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui kuulete teksti „Nupp Märkmed sees”, saate jätkata järgmise juhise täitmist.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 seni, kuni kuulete teksti „Slaidimärkmed, redigeerimine”.

 4. Tippige selle slaidi jaoks ettekandemärkmed.

Esitluse ettekandmine

Kui on kätte jõudnud aeg esitlust publikule esitada, saate slaidiseansi käivitada kiirklahvide ja ekraanilugeri abil.

 1. Vajutage redigeerimisvaates klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni nimetatakse valitud menüü, ja seejärel vajutage klahvi A. Kuulete teksti „Menüü Vaade valitud”.

 2. Vajutage klahvi B. Slaidiseanss käivitatakse alates esitluse esimesest slaidist.

  Näpunäide.: Slaidiseansi näitamiseks praegusest slaidist vajutage klahvi C.

 3. Vajutage slaidiseansil tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete esitluse nime. Fookus liigub slaidiseansile.

 4. Järgmisele slaidile liikumiseks vajutage klahvi N. Eelmisele slaidile liikumiseks vajutage klahvi P.

Slaidiseansist väljumine

Kui soovite esitluse lõpetada, vajutage paoklahvi (Esc). Fookus viiakse tagasi redigeerimisvaatesse.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

PowerPoint Online’i kiirklahvid

Hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis navigeerimine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×