Päringute abil andmebaasist ühe või mitme kirje kustutamine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Selles teemas selgitatakse, kuidas värskendus- ja kustutuspäringute abil Microsoft Office Access 2007 andmebaasist andmeid kustutada. Värskenduspäringute abil saate andmebaasi kirjetest üksikuid välju kustutada, kustutuspäringute abil saate andmebaasist eemaldada terveid kirjeid (sh kirjet üheseks muutva võtmeväärtuse). Pidage meeles, et Accessis on kirje osaliseks või täielikuks käsitsi kustutamiseks mitu võimalust.

Kirjete käsitsi kustutamise kohta leiate lisateavet artiklist andmebaasist ühe või mitme kirje kustutamine.

Selle artikli teemad

Andmete kustutamine päringute abil

Kustutamise plaanimine

Päringut blokeeriva keelatud režiimi väljalülitamine

Kirjete (üks või mitu välja) osaline kustutamine

Tervete kirjete kustutamine

Valikupäringute näidiskriteeriumid

Andmete kustutamine päringute abil

Accessi andmebaasist andmete kustutamiseks saate kasutada kaht tüüpi päringuid. Kasutatav päring oleneb kustutamise tüübist.

 • Üksikute kirjeväljade kustutamiseks ühes või mitmes tabelis kasutage värskenduspäringut. Sellega muudetakse olemasolevad väärtused kas nulliks (st andmed puuduvad) või tühjaks stringiks (jutumärkide paar ilma tühikuta).

  Kuna kustutuspäringud eemaldavad vaikimisi vaid terveid ridu, saate üksikute väljade andmeid kustutada värskenduspäringute abil. Värskenduspäringute abil andmete „kustutamine“ toimib järgmiselt: looge valikupäring ning veenduge, et tagastataks ainult need andmed, mida soovite kustutada. Seejärel teisendage päring värskenduspäringuks, kasutades värskendusväärtusena tühiväärtust või tühja stringi, ning siis käivitage päring olemasolevate andmete värskendamiseks.

 • Tervete kirjete (ridade) eemaldamiseks kasutage kustutuspäringut.

  Vaikimisi eemaldavad kustutuspäringud kõigi väljade kõik andmed koos kirjet üheseks muutva võtmeväärtusega. Päringu käivitamisel eemaldatakse tabelist alati terve rida. Toiming järgib järgmisi samme: looge valikupäring ning veenduge, et tagastataks ainult need kirjed, mida soovite kustutada. Seejärel teisendage päring kustutuspäringuks ja käivitage see andmete eemaldamiseks.

Pidage meeles, et kui kirjed, mida soovite kustutada asuvad üks-mitmele seose poolel "üks", peate esmalt muutma seose atribuudi enne päringu käivitamist. Ettevalmistused seotud andmete kustutamistselles artiklis selgitatakse, kuidas selle toimingu. Kuna vaikimisi Access ei luba teil andmete kustutamise kohta üks-mitmele seose poolel "üks", tuleb teha täiendavad muudatused.

Kui teil on vaja üks-mitmele seosed kohta lisateavet, lugege artikleid andmebaasi kujundamise põhitõed ja luua, redigeerida või kustutada seost.

Arvestage, et värskendada või osa või kogu kirje kustutamisel, ei saa tagasi võtta teie muudatused nii, et te peaksite alati varundama andmete enne kustutuspäringu käivitamist. Selle artikli lisateabe saamiseks vt Varundage oma andmebaas.

Järgmises jaotises kirjeldatakse, kuidas luua värskenduspäringuid, mis eemaldavad andmed üksikutelt väljadelt ning kuidas luua kustutuspäringuid, mis kustutavad terveid kirjeid.

Märkus.: Tavaliselt kasutatakse värskendus- ja kustutuspäringuid vaid suurte andmehulkade kiireks muutmiseks või eemaldamiseks. Kui soovite eemaldada väikeses koguses kirjeid (suvaline käsitsi kustutamiseks sobiv kogus), saate avada tabeli andmelehevaates, valida kustutatavad väljad või read ning vajutada kustutusklahvi (DELETE).  

Muud võimalused andmete kustutamiseks kohta leiate lisateavet artiklist andmebaasist ühe või mitme kirje kustutamine.

Lehe algusse

Kustutamise plaanimine

Päringu abil kirjete kustutamisel juhinduge järgmisest.

 • Plaanige kustutamist. Kontrollige, kas teil on andmete kustutamiseks vajalikud õigused; veenduge, et teised kasutajad on sulgenud kõiki neid tabeleid kasutavad objektid, ning varundage seejärel andmebaas.

 • Veenduge, et andmebaasi asub mitteusaldusväärses asukohas või digitaalselt allkirjastatud. Kui kumbki need tingimused rakendada, saate andmebaasi usaldada vaid praeguse seansi kohta. Pidage meeles, et, blokeerib Access vaikimisi kõikide toimingupäringute (Kustuta, värskendamine ja -, tabeli päringud) juhul, kui te esmalt andmebaasi usaldusväärseks. Andmebaasi usaldusväärsuse kohta leiate selle artikli teemast Peatamine keelatud režiimi väljalülitamine päringu tegemise ajaks.

 • Kui soovite andmeid kustutada rohkem kui ühest tabelist ning tabelite vahel kehtivad seosed, saate iga seose jaoks lubada suvandid Viitamisterviklus ja Kaskaadkustuta seostuvad kirjed. Sel juhul saab päring kustutada tabelist andmeid üks-mitmele seose mõlemal poolel.

 • Looge valikupäring ja seejärel lisage vajadusel kriteeriume, kuni päring tagastab õige kirjekogumi.

 • Kui soovite tabelist eemaldada üksikuid välju, teisendage valikupäring värskenduspäringuks, sisestage värskenduskriteeriumina tühiväärtus (NULL) või tühi string ("") ning seejärel käivitage päring.

 • Kui soovite kustutada tervet kirjet, teisendage päring kustutuspäringuks ning seejärel käivitage päring.

Üldised ettevalmistused

Enne andmebaasist mõne kirje või kõigi kirjete kustutamist tehke järgmist:

 • Veenduge, et andmebaas pole kirjutuskaitstud. Selle kontrollimiseks paremklõpsake Windows Exploreris andmebaasifaili (accdb- või mdb-fail) ning seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Atribuudid. Veenduge, et dialoogiboksi Atribuudid märkeruut Kirjutuskaitstud on tühi.

 • Veenduge, et teil on andmete kustutamiseks vajalikud õigused. Kui te pole kindel, pöörduge süsteemiadministraatori või andmebaasi looja poole.

 • Teavitage kustutusplaanist ka teisi kasutajaid, et kustutamine ei kahjustaks nende töid.

 • Paluge kõigil andmebaasi kasutajatel sulgeda kõik tabelid, vormid, päringud ja aruanded, mis kasutavad neist andmeid, mida soovite kustutada. See aitab vältida lukustusrikkumisi.

  Näpunäide.: Kui andmebaasiga on ühenduse loonud mitu kasutajat, võib juhtuda, et peate andmebaasi sulgema ja avama eksklusiivrežiimis. Selleks tehke järgmist:

  1. Valige Microsoft Office’i nupp Office'i nupu pilt ning seejärel klõpsake käsku Ava.

  2. Sirvige andmebaasini ja valige see, klõpsake nupu Ava kõrval asuvat noolt ning seejärel käsku Ava eksklusiivselt.

   Faili avamine eksklusiivrežiimis

 • Enne kirjete redigeerimist või kustutamist varundage oma andmebaas. Kuigi mõningaid kustutustoiminguid on võimalik tagasi võtta, saate tehtud muudatused andmebaasist varukoopia tegemisega alati tagasi võtta.

  Andmebaasi varundamine

  1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office'i nupu pilt , osutage kursoriga valikule Halda ja seejärel klõpsake jaotises Halda seda andmebaasi käsku Varunda andmebaas.

  2. Määrake dialoogiboksis Nimega salvestamine varukoopia nimi ja asukoht ning klõpsake seejärel käsku Salvesta.

   Access sulgeb algfaili, loob varukoopia ning seejärel avab algfaili uuesti.

   Varukoopia kasutusele võtmiseks sulgege algfail ning nimetage see ümber, sest siis saab varukoopia kasutada algversiooni nime. Pange varukoopiale sama nimi, mis oli algsel versioonil ning avage ümbernimetatud varukoopia Accessis.

Ettevalmistused seostatud andmete kustutamiseks

Seotud tabelites andmete kustutamisel pidage meeles järgmist reeglit: kui andmed asuvad üks-mitmele seose 'mitmele'-poolel, saate andmeid kustutada ilma seost muutmata. Kui andmed asuvad üks-mitmele seose 'üks'-poolel, peate esmalt seost muutma (vastasel korral tõkestab Access kustutamist).

Seostatud andmete kustutamisel juhinduge järgmisest:

 • Tehke kindlaks, millised kirjed asuvad üks-mitmele seose kummalgi poolel.

 • Kui soovite kustutada kirjeid seose 'üks'-poolel ning seostatud kirjeid 'mitmele'-poolel, peate lubama teatud reeglite komplekti (viitamisterviklus) ning kaskaadkustutamisi. Selles jaotises selgitatakse viitamistervikluse olemust ning kuidas mainitud toiminguid teha.

 • Kui soovite kustutada kirjeid ainult seose 'üks'-poolel, peate enne andmete kustutamist seose kustutama

  või

  kui soovite eemaldada andmeid vaid seose 'mitmele'-poolel, saate luua ja käivitada kustutuspäringu ilma seost muutmata.

Järgnevalt kirjeldatakse, kuidas seostatud andmeid enne kustutamist ette valmistada.

Tehke kindlaks, millised kirjed asuvad üks-mitmele seose kummalgi poolel

 1. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

  Vahekaardil Seosed kuvatakse kõik andmebaasitabelid ning kõik tabelitevahelised seosed. Seoseid kujutatakse joontena, mis ühendavad väljadevahelisi tabeleid.

  Järgmisel joonisel on kujutatud tüüpilist seost. Enamikul (kui mitte kõigil) andmebaasiseostel on 'üks'-pool ning 'mitmele'-pool. Seosediagramm tähistab seose 'üks'-poolt numbriga üks (1) ning seose 'mitmele'-poolt lõpmatuse sümboliga ().

  Kahe tabeli vaheline seos

  Tavaliselt kustutatakse seose 'üks'-poolel kirjete kustutamisel ka kõik seostatud kirjed seose 'mitmele'-poolel. Kui kustutate kirjeid seose 'mitmele'-poolel, ei kustutata kirjeid seose 'üks'-poolel.

  Vaikimisi jõustab Access reeglikomplekti nimega Viitamisterviklus. Need reeglid tagavad, et andmebaasis olevad võõrvõtmed sisaldavad õigeid väärtusi. Võõrvõti on veerg, mille väärtused vastavad teises tabelis asuva primaarvõtmeveeru väärtustele.

  Lisateave viitamistervikluse reeglite kohta

  • Reegel 1. Seotud tabeli võõrvõtmeväljale saab sisestada vaid väärtusi, mis juba asuvad primaartabeli primaarvõtmes. Võõrvõtmeväljale saab tühiväärtuse alati sisestada.

  • Reegel 2. Tervet kirjet ei saa primaartabelist kustutada, kui seotud tabelis on sellele kirjele vastavad kirjed.

   Pidage meeles, et saate töötada seda reeglit, võimaldades kinnisvara esmaseid ja teiseseid tabeli vahel seose. Lisateavet selle kohta, kuidas seda teha järgmine kord, Redigeeri seost.

  • Reegel 3. Kui kirjel on seotud kirjeid, ei saa primaarvõtme väärtust primaartabelis muuta.

   Seda reeglit on võimalik eirata, lubades primaar- ja sekundaartabeli vahelise seose atribuudi.

   Kui ei määra teisiti, jõustab Access neid reegleid alati, kui lisate, redigeerite või kustutate andmeid andmebaasis. Kui toiming satub reegliga vastuollu, kuvab Access vastava teate (vt järgmist joonist) ning tühistab toimingu.

   Teade: Kirjet ei saa kustutada ega muuta

  Arvestage, et kuigi Access lubab enamikul juhtudel viitamistervikluse vaikimisi, peab andmebaas esmalt vastama järgmistele nõuetele:

  • Primaartabeli vastav väli peab olema kas primaarvõti või omama kordumatut indeksit.

  • Primaar- ja seotud tabeli seotud väljade andmetüüp peab olema sama.

   Märkus.: Access pakub sellele reeglile kahte erandit. Välja Automaatnumber saab seostada väljaga Number, kui välja Number atribuudi Välja suurus väärtuseks on Pikk täisarv. Ka välja AutomaatNumber, mille atribuudi Välja suurus väärtuseks on Koopia ID, saab seostada väljaga Number, mille atribuudi Välja suuruse väärtuseks on Koopia ID.

  • Mõlemad tabelid peavad kuuluma samasse Accessi andmebaasi.

   Märkus.: Lingitud tabelid peavad olema Accessi vormingus. Peate avama lingitud tabeleid sisaldava andmebaasi ning lubama viitamistervikluse. Viitamistervikluse reegleid ei saa jõustada muudes andmebaasivormingutes (nt Microsoft Office Excel 2007 töövihikud) olevate lingitud tabelite puhul. Viitamistervikluse jõustamise kohta leiate lisateavet järgmistest jaotistest.

 2. Vaadake seose mõlemal poolel olevaid tabeliväljade nimesid.

 3. Avage iga tabel ning veenduge kõikide väljade andmeid läbi vaadates, et väljad ei sisaldaks kustutatavaid andmeid.

 4. Jätke paan Seosed avatuks ning jätkake järgmises jaotises kirjeldatud toimingutega.

Seose redigeerimine

Järgige neid juhiseid vaid siis, kui soovite andmeid kustutada üks-mitmele seose mõlemal poolel.

 1. Kui te pole seda veel teinud, avage paan Seosed.

  Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

 2. Paremklõpsake seosel (joonel), mis ühendab kustutamisse kaasatud tabeleid ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Redigeeri seost.

  Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

 3. Veenduge, et ruut Jõusta viitamisterviklus on märgitud.

 4. Märkige ruut Kaskaadkustuta seostuvad kirjed.

  Märkus.: Seni, kuni see ruut on märgitud, kustutatakse seose 'üks'-poolel kirje kustutamisel kõik seose 'mitmele'-poolel olevad seotud kirjed.

 5. Klõpsake nuppu OK, sulgege paan Seosed ning jätkake järgmises jaotises kirjeldatud toimingutega.

Seose kustutamine

 1. Kui te pole seda veel teinud, avage paan Seosed.

  Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

 2. Märkige üles seoses sisalduvad väljad, et saaksite pärast andmete kustutamist seose taastada.

 3. Paremklõpsake seosel (joonel), mis ühendab kustutamisse kaasatud tabeleid ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kustuta

  või

  valige soovitud seos ja vajutage siis kustutusklahvi (DELETE).

Märkus.: Seose taastamiseks avage paan Seosed ning seejärel lohistage 'üks'-poole tabeli primaarvõtmeväli 'mitmele'-poole tabeli võõrvõtmeväljale. Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine. Kui eelmine seos kasutas viitamisterviklust, märkige ruut Jõusta viitamisterviklus ning siis klõpsake käsku Loo. Muul juhul klõpsake lihtsalt käsku Loo.

Lehe algusse

Päringu blokeerimise väljalülitamine

Kui avate mitteusaldusväärse või mitteusaldusväärses asukohas oleva andmebaasi, blokeerib Access vaikimisi kõikide toimingupäringute käivitamise.

Kui proovite käivitada toimingupäringut ja midagi ei juhtu, kontrollige olekuribal järgmise teate olemasolu.

Keelatud režiim blokeeris selle toimingu või sündmuse.

Kui näete sellist teadet, tehke järgmist:

Blokeeritud sisu lubamine

 • Klõpsake teateribal käsku Suvandid.

  Kuvatakse dialoogiboks Microsoft Office'i turbesuvandid.

 • Klõpsake käsku Luba see sisu ja seejärel nuppu OK.

 • Käivitage päring uuesti.

Kui teateriba ei kuvata

 • Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine käsku Teateriba.

Keelatud režiimi ja Accessi turvalisuse kohta leiate lisateavet artiklist Secure Access 2007 andmebaasi.

Kirjete osaline kustutamine (üks või mitu välja)

Selle jaotise juhised selgitavad värskenduspäringu abil saate kustutada (üksikute väljade) tabelite kohta üks-mitmele seose poolel "mitu". Saate ka nende juhiste tabelid, mis pole muid andmeid seotud andmeid kustutada. Pidage meeles, et andmed kustutada värskenduspäringu käitamine muudab olemasolevad väärtused NULL või nullpikkusega stringiks (jutumärkide paar ilma nendevahelise jutumärkide,), sõltuvalt teie määratud kriteeriumidele. Värskenduspäringute kasutamise kohta leiate lisateavet artiklist loomine ja käivitamine värskenduspäringupealkirjaga.

Valikupäringu loomine

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

  Kuvatakse päringukujundaja, vahekaart Kujundus ja dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 2. Valige kustutatavaid andmeid sisaldav tabel, klõpsake nuppu Lisa ja seejärel nuppu Sule.

  Tabel kuvatakse aknana päringu kujundusruudustiku ülaosas. Aknas on loetletud kõik tabeli väljad. Joonisel on näidatud tüüpiline tabel päringukujundajas.

  Tabel päringukoosturis

 3. Lisage väljad, mille väärtuseks soovite määrata nulli (NULL), päringukujundaja reale Väli. Võite iga välja topeltklõpsata või lohistada.

 4. Soovi korral võite ühe või mitme välja kriteeriumid sisestada päringukujundaja reale Kriteerium.

  Kriteeriumide abil tagastataks ainult need kirjed, mida soovite kustutada. Muul juhul määrab värskenduspäringu null iga kirje iga päringu väljad. Kriteeriumide kasutamise kohta leiate lisateavet teemast valikupäringute näidiskriteeriumid, selle artikli.

 5. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

  Kontrollige, kas päring tagastab kirjed, mida soovite seada tühiväärtuseks (NULL) või tühjaks stringiks. Vajaduse korral korrake toiminguid 3–5 ning muutke välju või kriteeriume, kuni päring tagastab vaid muudetavad andmed.

 6. Jätke päring avatuks ja jätkake järgmiste toimingutega.

Valikupäringu teisendamine värskenduspäringuks

 1. Klõpsake käsku Kujundusvaade, et aktiveerida andmelehe asemel päringukujundaja.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringutüüp nuppu Värskenda.

  Access muudab valikupäringu värskenduspäringuks, peidab rea Kuva kujundusruudustiku allossa ja lisab rea Värskenda.

  Sisestage reale Värskenda iga välja jaoks, kas NULL või tühi string – jutumärkide paar ilma nendevahelise tühikuta jutumärkide ("").

 3. Klõpsake nuppu Käivita Nupu pilt .

  Access palub teil muudatuste tegemine kinnitada.

  Kui olete väärtuste muutmises täiesti kindel, klõpsake andmete muutmiseks nuppu Jah.

Lehe algusse

Terve kirje kustutamine

Järgnevalt kirjeldatakse, kuidas kustutuspäringute abil tabelist terveid kirjeid kustutada.

Valikupäringu loomine

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringukujundus.

  Kuvatakse päringukujundaja, vahekaart Kujundus ja dialoogiboks Tabeli kuvamine.

 2. Valige tabel seose 'üks'-poolel, klõpsake nuppu Lisa ja seejärel klõpsake nuppu Sule.

  Tabel kuvatakse aknana päringu kujundusruudustiku ülaosas. Aknas on loetletud kõik tabeli väljad. Joonisel on näidatud tüüpiline tabel päringukujundajas.

  Tabel päringukoosturis

 3. Topeltklõpsake tärni (*), et lisada tabeli kõik väljad kujundusruudustikku.

  Tabeli kõikide väljade lisamine võimaldab kustutuspäringul eemaldada tabelist terveid kirjeid (ridu).

 4. Soovi korral võite lisada tabelile välja, mis lubab sisestada kriteeriume.

  Oletame näiteks, et klient lõpetab äritegevuse firmaga ja teil on vaja eemaldada kõik selle kliendi ootel tellimused. Vastavate kirjete leidmiseks lisage kujundusruudustikku väljad Kliendi ID ja Tellimuse kuupäev.

 5. Kui järgisite eelmist juhist, sisestage oma kriteeriumid kujundusruudustiku reale Kriteerium.

  Kasutage kriteeriume, et tagastataks ainult need kirjed, mida soovite kustutada. Muidu eemaldab kustutuspäring tabelist kõik kirjed. Et jätkata eelmise toimingu näidet, sisestage äritegevuse lõpetanud kliendi ID ja kuupäev, millal kliendi tellimused kehtetuks muutusid.

  Kriteeriumide kasutamise kohta leiate lisateavet teemast valikupäringute näidiskriteeriumid, selle artikli.

 6. Kui järgisite eelmist juhist, tühjendage iga kriteeriumivälja kõrval ruut Kuva.

 7. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

  Kontrollige, kas päring tagastas need kirjed, mida soovite kustutada.

 8. Jätke päring avatuks ja jätkake järgmiste toimingutega.

Valikupäringu kustutuspäringuks teisendamine ja andmete kustutamine

 1. Klõpsake käsku Kujundusvaade, et aktiveerida andmelehe asemel päringukujundaja.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päringutüüp nuppu Kustuta.

  Access muudab valikupäringu kustutuspäringuks, peidab kujundusruudustiku allosas oleva rea Kuva ning lisab rea Kustuta.

  Veenduge, et veeru * (kõik väljad) real Kustuta kuvatakse väärtus Alates. Kõigisse kriteeriumiveergudesse peab ilmuma väärtus Koht.

 3. Veenduge, et soovite andmed kustutada, ja seejärel klõpsake nuppu Käivita Nupu pilt .

  Access palub teil andmete kustutamine kinnitada.

  Andmete kustutamiseks klõpsake nuppu Jah.

Lehe algusse

Valikupäringute näidiskriteeriumid

Järgnev tabel annab ülevaate mõnest valikupäringutes kasutatavast näidiskriteeriumist, mille abil saate tagada õigete andmete kustutamise. Saate neid näidiseid oma andmetega töötamiseks kohandada. Mõnes näites on kasutatud metamärke.

Metamärkide kasutamise kohta leiate lisateavet artiklist Accessi metamärkide viited.

Kriteeriumid

Mõju

> 234

Tagastab kõik arvud, mis on suuremad kui 234. Kui soovite otsida 234-st väiksemaid arve, sisestage < 234.

>= "Cajhen"

Annab vastuseks kirjed vahemikus Cajhen kuni tähestiku lõpp.

Between #2/2/2007# And #12/1/2007#

Tagastab kirjed vahemikus 2-Feb-2007 kuni 1-Dec-2007 (ANSI-89). Kui teie andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage trellide (#) asemel ühekordseid jutumärke ('). Näide: Between '2/2/2007' And '12/1/2007'

Not "Saksamaa"

Leiab kõik kirjed, mille sisu pole täpselt „Saksamaa“. Kriteerium annab vastuseks kirjed, mis sisaldavad lisaks sõnale „Saksamaa“ muid märke (nt „Saksamaa (euro)" või „Euroopa (Saksamaa)").

Not "T*"

Leiab kõik kirjed, mis ei alga tähega T. Kui andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage tärni (*) asemel protsendimärki (%).

Not "*t"

Leiab kõik kirjed, mis ei lõpe tähega T. Kui andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage tärni (*) asemel protsendimärki (%).

In(Kanada,UK)

Leiab loendist kõik kirjed, mis sisaldavad väärtusi Kanada või UK.

Like "[A-D]*"

Leiab tekstiväljal kõik kirjed, mis algavad tähtedega A–D. Kui andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage tärni (*) asemel protsendimärki (%).

Like "*ar*"

Leiab kõik kirjed, milles on tähtede järjestus "ar". Kui andmebaas kasutab ANSI-92 metamärgistikku, kasutage tärni (*) asemel protsendimärki (%).

Like "Maison Dewe?"

Leiab kõik kirjed, mis algavad tähekombinatsiooniga „Maison“ ja sisaldavad viietähelist stringi, milles esimesed 4 tähte on „Dewe“ ja viimane täht on tundmatu. Kui andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, kasutage küsimärgi (?) asemel allkriipsu (_).

#2/2/2007#

Leiab kõik 2. veebruari 2007 kirjed. Kui andmebaas kasutab metamärgistikku ANSI-92, ümbritsege kuupäev trellide asemel ülakomadega ('2/2/2007').

< Date() - 30

Kasutab funktsiooni Date, et leida kõik kuupäevad, mis on vanemad kui 30 päeva.

Date()

Kasutab funktsiooni Date, et leida kõik kirjed, mis sisaldavad tänast kuupäeva.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Annab funktsioonide Date ja DateAdd abil vastuseks kõik kirjed alates tänasest kuupäevast kuni kolm kuud pärast tänast kuupäeva.

Is Null

Leiab kõik tühiväärtusega kirjed (tühjad või määratlemata).

Is Not Null

Annab vastuseks kõik kirjed, mis sisaldavad mis tahes väärtust (mis pole null).

""

Leiab kõik tühja stringi sisaldavad kirjed. Tühje stringe kasutatakse väärtuse lisamisel kohustuslikule väljale, kui tegelik väärtus pole teada. Näiteks peate sisestama väljale faksinumbri, kuid mõnel teie kliendil puudub faksiaparaat. Sel juhul sisestate faksinumbri asemel tühikuta jutumärgipaari ("").

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×