Päringu käivitamine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Päring on juhiste kogum, mida saate kasutada andmetega töötamiseks. Nende toimingute tegemiseks saate käivitada päringu. Lisaks tulemite (mida saab sortida, rühmitada ja filtreerida) tagastamisele saab päringu abil andmeid luua, kopeerida, kustutada ning muuta.  

Käesolevas artiklis kirjeldatakse, kuidas päringuid käivitada ning antakse lühiülevaade erinevatest päringutüüpidest. Lisaks käsitletakse erinevate päringutüüpide käivitamisel ilmnevaid tõrketeateid ning kuidas antakse juhiseid, kuidas neid vältida ja parandada.

Käesolev artikkel ei sisalda juhiseid päringute sammhaaval loomiseks.

NB!: Kui andmebaas on keelatud režiimis ei saa käivitada toimingupäringud – vähendatud funktsionaalsusega režiim selle Access kasutab teatud tingimustel andmete kaitsmiseks. Kuvatakse dialoogiboks ruut hoiatus või näete hoiatust teateriba.

Keelatud režiimi ja toimingupäringud lubamise kohta leiate lisateavet jaotisest, toimingupäringut käivitada.

Selle artikli teemad

Valiku- või ristpäringu käivitamine

Toimingupäringu käivitamine

Parameeterpäringu käivitamine

SQL-päringu käivitamine

Tõrkeotsing tõrketeade

Valik- või ristpäringu käivitamine

Saate kasutada mäluvärskendust ja ristpäringud tuua ja andmete esitamiseks ja vormide ja aruannete andmetega. Valiku- või ristpäringu käivitamisel kuvatakse Microsoft Office Access 2007 tulemused andmelehevaade.

Päringu käivitamine

 1. Leidke navigeerimispaanilt soovitud päring.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Topeltklõpsake päringut, mida soovite käivitada.

  • Klõpsake käivitatavat päringut ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).

Kui käivitatav päring on hetkel avatud kujundusvaade, saate päringu käivitamiseks kasutada ka kasutajaliidese Microsoft Office Fluenti kasutajaliides lindi menüü Kujundus jaotise Tulemid nuppu Käivita.

Lehe algusse

Toimingupäringu käivitamine

On nelja tüüpi toimingupäringud: päringute lisamine, kustutamine, päringute, värskenduspäringute ja Tabelikoostepäringute. Päringute muudatusi teha need põhinevad tabelite andmete toimingu Tabelikoostepäringute (mis loovad uusi tabeleid), välja arvatud. Need muudatused ei saa hõlpsalt tagasi võtta, näiteks, vajutades klahvikombinatsiooni CTRL + Z. Kui te otsustate hiljem, te ei soovi teha toimingupäringu muudatusi teha, tavaliselt on teil andmete taastamine varukoopia põhjal. Seetõttu alati veenduge, peate enne toimingupäringu käivitamist värske varukoopia aluseks olevad andmed.

Toimingupäringu käivitamisega kaasnevate riskide leevendamiseks vaadake enne läbi kasutatavad andmed. Selleks on kaks moodust.

 • Kuvage toimingupäring enne käivitamist andmelehevaates. Selleks avage päring kujundusvaates, klõpsake Accessi olekuriba käsku Vaade ning seejärel kiirmenüü käsku Andmelehevaade. Tagasi kujundusvaatesse lülitumiseks klõpsake uuesti käsku Vaade ning seejärel kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 • Muutke päring valikupäringuks ning käivitage see.

  Märkus.: Jätke meelde algselt kasutatav toimingupäringu tüüp (lisandus-, värskendus-, tabeli- või kustutuspäring), et saaksite päringutüübi taastada pärast andmete eelnevat läbivaatamist.

  Toimingupäringu käivitamine valikupäringuna

  1. Avage toimingupäring kujundusvaates.

  2. Klõpsake menüü kujundus jaotises Päringutüüp nuppu valimine.

  3. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tulemid nuppu Käivita.

Päringu käivitamine

Kui olete toimingupäringu käivitamiseks valmis, topeltklõpsake päringut navigeerimispaanil või klõpsake seda ning vajutage sisestusklahvi (ENTER).

NB!: Access keelab vaikimisi kõikide toimingupäringute andmebaasi kui näitate, et usaldate andmebaasi. Saate määrata, et usaldate mingit andmebaasi, kasutades teateriba vahetult lindi all.

Teateriba

Andmebaasi usaldamine

 1. Klõpsake teateribal käsku Suvandid.

  Kuvatakse dialoogiboks Microsoft Office'i turbesuvandid.

 2. Valige käsk Luba see sisu ja klõpsake seejärel nuppu OK.

Kui teateriba ei kuvata

 • Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Teateriba.

Lehe algusse

Parameeterpäringu käivitamine

parameeterpäring küsib käivitamisel teie käest väärtust. Parameeterpäring rakendab sisestatavat väärtust väljakriteeriumina. Millisele väljale seda kriteeriumi rakendatakse on määratud päringukujunduses. Kui te ei sisesta mingit väärtust, tõlgendab parameeterpäring teie sisestust tühja stringina.

Parameeterpäring on alati ka mingit muud tüüpi päring. Enamik parameeterpäringuid on valik- või ristpäringud, kuid lisandus-, tabeli- ja värskenduspäringud võivad samuti parameeterpäringud olla.

Käivitage parameeterpäring lähtuvalt selle teisest päringutüübist, kuid üldjuhul kasutage järgmist toimingut:

Päringu käivitamine

 1. Leidke navigeerimispaanilt soovitud päring.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Topeltklõpsake käivitatavat päringut.

  • Klõpsake käivitatavat päringut ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).

 3. Kui küsitakse parameetrit, sisestage kriteeriumina kasutatav väärtus.

Lehe algusse

SQL-päringu käivitamine

On kolme tüüpi SQL-päring: ühispäringute, läbiv päringuid ja Andmekirjelduspäring.

Ühendpäringud kombineerivad andmeid kahest või enamast tabelist, kuid teistest päringutest erineval viisil. Kui enamik päringuid kombineerib andmeid ridu ühendades, siis ühendpäringud kombineerivad andmeid ridu lisades. Ühendpäringud erinevad lisanduspäringutest selle poolest, et ei muuda põhitabeleid. Ühendpäringud lisavad ridu kirjekomplektis, mis päringu sulgemisel ei jää püsima.

Läbivaid päringuid ei töödelda Accessiga kaasas oleva andmebaasimootori poolt, vaid saadetakse otse edasi andmebaasi kaugserverisse, mis töötleb andmeid ning saadab tulemid tagasi Accessi.

Andmekirjelduspäring on eriline päringutüüp, mis andmeid ei töötle, vaid hoopis loob, kustutab või muudab muid andmebaasiobjektid.

SQL-päringuid ei saa avada kujundusvaates – neid saab avada vaid SQL-vaates või käivitada. SQL-päringu (v.a andmekirjelduspäringu) käivitamisel avaneb päring andmelehevaates.

Päringu käivitamine

 1. Leidke navigeerimispaanilt soovitud päring.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Topeltklõpsake päringut, mida soovite käivitada.

  • Klõpsake käivitatavat päringut ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).

Lehe algusse

Tõrketeatele vastav tõrkeotsing

Järgnevast tabelist leiate mõned levinumad tõrketeated. Tõrkeid võidakse kuvada sõnumina lahtris (eeldatud väärtuse asemel) või tõrketeatena. Probleemile järgnevas lahtris on kirjeldatud toiminguid, mida saate kasutada tõrgete kõrvaldamiseks.

Märkus.: Tabeli sisu pole ammendav. Kui te ei leia kuvatavat tõrketeadet tabelist, saate artikli lõpus leiduva vormi abil meile tagasisidet saata ning kommentaarivälja tõrketeate kohta täpse teabe lisada.

Tõrketeade

Probleem

Lahendus

Avaldise andmetüüp ei klapi

Päring võib ühendada välju, millel on erinev andmetüüp.

Kontrollige päringu kujundus ning veenduge, et ühendatud väljad on sama tüüpi andmeid. Juhised leiate jaotisest päringus ühendatud väljade kontrollimine.

Kirje on kustutatud

See võib juhtuda, kui objekt või andmebaas on kahjustatud.

Tihendamine ja parandamine andmebaas. Juhised leiate jaotisest tihendatud andmebaasi ja parandamine.

Pseudonüümi põhjustatud ringviide

Väljale määratud pseudonüüm on sama välja avaldise komponendiga.

Pseudonüüm on nimi, mis antakse päringu kujundusruudustiku rea Väli igale avaldisele, mis pole tegelikult väli. Kui te ise pseudonüümi ei määra, teeb Access seda teie eest (nt EXPR1). Pseudonüümile järgneb kohe koolon (:) ning seejärel avaldis. Päringu käivitamisel muutub pseudonüüm andmelehel veerunimeks.

Muutke pseudonüümi. Juhised leiate jaotisest muutmine välja pseudonüüm.

#Tõrge

Tõrge võib tekkida, kui arvutatud välja väärtus on suurem välja atribuudisätte FieldSize lubatud väärtusest või kui arvutatud välja nimetaja on null või väärtustatakse nulliga (0).

Kontrollige, et arvutatud välja nimetajat ei väärtusta nulliga (0). Vajaduse korral muutke atribuuti FieldSize.

#Kustutatud

Viidatav kirje on kustutatud.

Kui kirje kustutati juhuslikult, peab selle varukoopia abil taastama. Kui kirje kustutati meelega, vajutage tõrketeatest loobumiseks ning päringu värskendamiseks klahvikombinatsiooni SHIFT+F9.

Päringus ühendatud väljade kontrollimine

Väljade andmetüüpide kontrollimiseks päringus vaadake lähtetabeleid kujundusvaates ning uurige kontrollitavate väljade atribuute.

 1. Avage päring kujundusvaates. Ühendajad kuvatakse lähtetabelis välju ühendatavate joontena. Märkige iga ühendaja jaoks üles tabel ning väljanimed.

 2. Paremklõpsake navigeerimispaanil kõiki tabeleid, millel on teie päringus üks või mitu ühendatud välja, ning siis klõpsake käsku Kujundusvaade.

  Erinevate andmetüüpidega väljade ühendamine

  1. Erinevate andmetüüpidega väljade ühendamine

  2. Paremklõpsake tabelit ning siis klõpsake käsku Kujundusvaade.

 3. Iga ühendaja puhul võrrelge tabeli kujundusruudustiku veeru Andmetüüp väärtusi selle ühendajaga seotud väljadega.

  Ühendatud välja andmetüübi kontrollimine tabeli kujundusvaates

  1. Ühendatud välja andmetüübi kontrollimine tabeli kujundusvaates.

 4. Tabeli aktiveerimiseks ning selle väljade kuvamiseks klõpsake soovitud tabeli nimelist vahekaarti.

Lehe algusse

Andmebaasi tihendamine ja parandamine

Utiliidi Tihenda ja paranda andmebaas käivitamine Accessi andmebaasis võib andmebaasi jõudlust tõsta. Utiliit teeb andmebaasifailist koopia ning kui fail on killustunud, korraldab andmebaasifaili kettal talletamise ümber. Pärast tihendamis- ja parandamistoimingu lõpuleviimist on tihendatud andmebaasi maht algsest väiksem, kuna vabastati raisatud andmebaasiruum. Andmebaasi regulaarse tihendamisega tagate andmebaasirakenduse optimaalse jõudluse ning vähendate tõrkeid, mis tulenevad riistvaraprobleemidest, voolukatkestustest ja pingekõikumistest ning muid sellelaadseid tõrkeid.

Pärast tihendamistoimingu lõpetamist on päringu kiirus suurenenud, kuna põhiandmed on kõrvuti asuvate lehtede tabelitesse ümber kirjutatud. Kõrvuti asuvate lehtede skannimine on killustatud lehtede skannimisest märksa kiirem. Pärast igat andmebaasi tihendamist optimeeritakse ka päringud.

Tihendamistoimingu ajal saate tihendatud andmebaasifaili jaoks algset nime või eraldi faili loomiseks teist nime kasutada. Kui kasutate algset nime ning andmebaasi tihendamine möödub edukalt, asendab Access algse faili tihendatud versiooniga automaatselt.

Asendustoimingut automatiseeriva suvandi määramine

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt ja seejärel nuppu Accessi suvandid.

 2. Klõpsake käsku Praegune andmebaas ning märkige vahekaardil Rakenduse suvandid ruut Tihenda sulgemisel.

  Selle tulemusena tihendab ja parandab Access andmebaasi selle sulgemisel automaatselt.

Andmebaasi käsitsi tihendamine ja parandamine

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt , valige käsk Haldaja seejärel klõpsake jaotises Halda seda andmebaasi, nuppu tihendamine ja parandamine andmebaasi.

Märkus.: Tihendamistoimingu edukaks läbiviimiseks peab kõvakettal nii algse kui ka tihendatud andmebaasi jaoks piisavalt mäluruumi olema.

Lehe algusse

Välja pseudonüümi muutmine

 1. Avage päring kujundusvaates.

 2. Otsige päringu kujundusruudustikus pseudonüüme omavaid välju. Nende väljanime lõpus on koolon (nt Nimi:).

 3. Kontrollige kõiki pseudonüüme, et ükski neist ei vastaks pseudonüümi avaldisse kuuluva välja nimele. Vastasel korral muutke pseudonüüm.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×