Päised ja jalused töölehel

Excelis saate prinditava töölehe üla- või allserva lisada päiseid või jaluseid. Näiteks saate luua jaluse, kus on kirjas leheküljenumbrid, kuupäev ja teie faili nimi. Soovi korral saate päise või jaluse ise luua, kuid samuti võite kasutada mõnda paljudest valmispäistest ja -jalustest.

Päised ja jalused kuvatakse ainult vaates Küljendus, vaates Prindieelvaade ja prinditud lehekülgedel. Kui soovite päiseid või jaluseid lisada korraga rohkem kui ühele töölehele, saate seda teha dialoogiboksis Lehekülje häälestus. Muud tüüpi lehtedele (nt diagrammilehtedele) või diagrammidele saate päiseid ja jaluseid lisada ainult dialoogiboksis Lehekülje häälestus.

Päiste või jaluste lisamine või muutmine küljendivaates

 1. Klõpsake töölehte, kus soovite päiseid või jaluseid lisada või muuta.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Päis ja jalus.

  Menüü Lisa nupp Päis ja jalus

  Excel kuvab töölehe vaates Küljendus.

 3. Päise või jaluse lisamiseks või redigeerimiseks klõpsake töölehe üla- või allosas vasakpoolset, keskmist või parempoolset päise või jaluse tekstivälja (jaotise Päis all või jaotise Jalus kohal).

 4. Tippige uue päise või jaluse tekst.

  Märkused: 

  • Uue rea alustamiseks päise või jaluse tekstiväljal vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Päise või jaluse teksti ühe ja-märgi (&) kaasamiseks kasutage kahte ja-märki. Näiteks "Alltöövõtjad & teenused" kaasamiseks päisesse tippige tekst Alltöövõtjad && teenused.

  • Päiste või jaluste sulgemiseks klõpsake töölehte. Kui soovite päised või jalused sulgeda ilma tehtud muudatusi säilitamata, vajutage paoklahvi Esc.

 1. Klõpsake töölehte või töölehte, diagrammilehte või diagrammi, kus soovite päiseid või jaluseid lisada või muuta.

  Näpunäide.: Mitme töölehe valimiseks vajutage juhtklahvi Ctrl ja klõpsake. Kui valitud on mitu töölehte, kuvatakse töölehe ülaservas oleval tiitliribal sõna [Rühm]. Mitme töölehe valiku tühistamiseks töövihikus klõpsake mõnda valimata töölehte. Kui ükski valimata tööleht pole nähtaval, paremklõpsake mõne valitud lehe sakki ja seejärel klõpsake käsku Tühista lehtede rühmitamine.

 2. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehekülje häälestusdialoogiboksi käivitit  Nupu pilt .

  Klõpsake jaotise Lehekülje häälestus paremas allnurgas olevat noolt

  Excel kuvab dialoogiboksi Lehekülje häälestus.

 3. Klõpsake vahekaardil Päis/jalus nuppu Kohandatud päis või Kohandatud jalus.

 4. Klõpsake välja Vasak jaotis, Keskmine jaotis või Parem jaotis ja seejärel klõpsake sellesse jaotisse soovitud päise- või jaluseteabe sisestamiseks vastavaid nuppe.

  Lehekülje häälestuse kohandatud päise dialoog
 5. Päisesse või jalusesse lisateksti sisestamiseks või olemasoleva teksti muutmiseks tippige lisatekst väljadele Vasak jaotis, Keskmine jaotis või Parem jaotis või redigeerige olemasolevat teksti.

  Märkused: 

  • Uue rea alustamiseks päise või jaluse tekstiväljal vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Päise või jaluse teksti ühe ja-märgi (&) kaasamiseks kasutage kahte ja-märki. Näiteks "Alltöövõtjad & teenused" kaasamiseks päisesse tippige tekst Alltöövõtjad && teenused.

Excelis on palju sisseehitatud tekstpäiseid ja -jaluseid, mida saate kasutada. Töölehtedel saate päiste ja jalustega töötada vaates Küljendus. Diagrammilehtedel või diagrammides peate kasutama dialoogiboksi Lehekülje häälestus.

 1. Klõpsake töölehte, kus soovite valmispäiseid või -jaluseid lisada või muuta.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Päis ja jalus.

  Menüü Lisa nupp Päis ja jalus

  Excel kuvab töölehe vaates Küljendus.

 3. Klõpsake töölehe ülemises või alumises ääres vasakpoolset, keskmist või parempoolset päise või jaluse tekstivälja.

  Näpunäide.: Ükskõik millise tekstivälja klõpsamisega valitakse kas päis või jalus ning kuvatakse Päise ja jaluse tööriistad koos menüüga Kujundus.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päis ja jalus nuppu Päis või Jalus ning seejärel klõpsake soovitud valmispäist või -jalust.

  Päiste ja jaluste valmissuvandid

Valmispäise või -jaluse valimise asemel võite valida ka hoopis mõne valmiselemendi. Paljud elemendid (Leheküljenumber, Faili nimi, Praegune kuupäev jne) leiate menüülindilt. Töölehtedel saate päiste ja jalustega töötada vaates Küljendus. Diagrammilehtede või diagrammide korral saate päiste ja jalustega töötada dialoogiboksis Lehekülje häälestus.

 1. Klõpsake töölehte, millele soovite kindlaid päise- ja jaluseelemente lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Päis ja jalus.

  Menüü Lisa nupp Päis ja jalus

  Excel kuvab töölehe vaates Küljendus.

 3. Klõpsake töölehe ülemises või alumises ääres vasakpoolset, keskmist või parempoolset tekstivälja.

  Näpunäide.: Ükskõik millise tekstivälja klõpsamisega valitakse kas päis või jalus ning kuvatakse Päise ja jaluse tööriistad koos menüüga Kujundus.

 4. Klõpsake soovitud elemente vahekaardi Kujundus jaotises Päise ja jaluse elemendid.

  Päiste ja jaluste menüü Kujundus

 1. Klõpsake diagrammilehte või diagrammi, kus soovite päise- või jaluseelementi lisada või muuta.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Päis ja jalus.

  Menüü Lisa nupp Päis ja jalus

  Excel kuvab dialoogiboksi Lehekülje häälestus.

 3. Klõpsake nuppu Kohandatud päis või Kohandatud jalus.

  Lehekülje häälestuse kohandatud päise dialoog
 4. Kindlate päise- ja jaluseelementide lisamiseks kasutage vastavaid nuppe dialoogiboksis Päis või Jalus.

  Näpunäide.: Kui viite kursori nupule, kuvab kohtspikker nupu sisestatava elemendi nime.

Töölehtedel saate päiste ja jalustega töötada vaates Küljendus. Diagrammilehtede või diagrammide korral saate päiste ja jalustega töötada dialoogiboksis Lehekülje häälestus.

 1. Klõpsake töölehte, kus soovite päise- ja jalusesuvandeid valida.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Päis ja jalus.

  Menüü Lisa nupp Päis ja jalus

  Excel kuvab töölehe vaates Küljendus.

 3. Klõpsake töölehe ülemises või alumises ääres vasakpoolset, keskmist või parempoolset tekstivälja.

  Näpunäide.: Ükskõik millise tekstivälja klõpsamisega valitakse kas päis või jalus ning kuvatakse Päise ja jaluse tööriistad koos menüüga Kujundus.

 4. Märkige menüü Kujundus jaotises Suvandid mõni järgmistest ruutudest.

  Päise- ja jalusesuvandid menüüs Kujundus
  • Esimeselt prinditavalt lehelt päiste ja jaluste eemaldamiseks märkige ruut Erinev esilehekülg.

  • Kui soovite määrata, et paaritute lehekülgede päised ja jalused peaksid paarislehekülgede omadest erinema, märkige ruut Erinevad paaritud ja paarisleheküljed.

  • Kui soovite, et päistes ja jalustes kasutataks töölehega sama fondisuurust ja mastaapimist, märkige ruut Mastaabi koos dokumendiga.

   Kui soovite, et päise või jaluse fondisuurus ja mastaapimine ei sõltuks töölehe mastaapimisest ning et need kuvataks mitmel lehel ühtemoodi, tühjendage see ruut.

  • Selleks, et tagada päise- või jaluseveeriste joondamine töölehe vasak- ja paremveeristega, märkige ruut Joonda leheveeristega.

   Päise ja jaluse parem- ja vasakveeriste seadmiseks kindlale töölehe vasak- ja paremveerisest sõltumatule väärtusele tühjendage see ruut.

 1. Klõpsake diagrammilehte või diagrammi, kus soovite päise- või jalusesuvandid valida.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Päis ja jalus.

  Menüü Lisa nupp Päis ja jalus

  Excel kuvab dialoogiboksi Lehekülje häälestus.

 3. Valige mõni järgmistest suvanditest.

  Päise ja jaluse suvandid dialoogis Lehekülje häälestus
  • Esimeselt prinditavalt lehelt päiste ja jaluste eemaldamiseks märkige ruut Erinev esilehekülg.

  • Kui soovite määrata, et paaritute lehekülgede päised ja jalused peaksid paarislehekülgede omadest erinema, märkige ruut Erinevad paaritud ja paarisleheküljed.

  • Kui soovite, et päistes ja jalustes kasutataks töölehega sama fondisuurust ja mastaapimist, märkige ruut Mastaabi koos dokumendiga.

   Kui soovite, et päise või jaluse fondisuurus ja mastaapimine ei sõltuks töölehe mastaapimisest ning et need kuvataks mitmel lehel ühtemoodi, tühjendage ruut Mastaabi koos dokumendiga

  • Selleks, et tagada päise- või jaluseveeriste joondamine töölehe vasak- ja paremveeristega, märkige ruut Joonda leheveeristega.

   Näpunäide.: Päise ja jaluse parem- ja vasakveeriste seadmiseks kindlale töölehe vasak- ja paremveerisest sõltumatule väärtusele tühjendage see ruut.

Päise ja jaluse sulgemiseks peate küljendivaatest normaalvaatesse naasma.

 • Klõpsake menüü Vaade jaotise Töövihiku vaated nuppu Tavaline.

  Klõpsake menüü Vaade nuppu Tavaline

  Teise võimalusena saate klõpsata olekuriba nuppu Tavaline  Nupu pilt .

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Päis ja jalus.

  Menüü Lisa nupp Päis ja jalus

  Excel kuvab töölehe vaates Küljendus.

 2. Klõpsake töölehe ülemises või alumises ääres vasakpoolset, keskmist või parempoolset päise või jaluse tekstivälja.

  Näpunäide.: Ükskõik millise tekstivälja klõpsamisega valitakse kas päis või jalus ning kuvatakse Päise ja jaluse tööriistad koos menüüga Kujundus.

 3. Vajutage kustutusklahvi Delete või tagasilükkeklahvi Backspace.

  Märkus.: Kui soovite korraga kustutada mitme töölehe päised ja jalused, valige töölehed ja avage siis dialoogiboks Lehekülje häälestus. Kõigi päiste ja jaluste korraga kustutamiseks valige vahekaardil Päis/jalus väljal Päis või Jalus väärtus (pole).

Lehe algusse

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Vt ka

Excelis printimine

Lehekülje häälestus Excelis

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×