Outlooki veebirakenduse kiirklahvid

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Selles artiklis kirjeldatud klahvikombinatsioonid viitavad USA klaviatuuripaigutusele. Teiste standardite klahvipaigutus ei pruugi ühtida USA klahvistikuga.

Kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid

Järgnevas tabelis on toodud kõige sagedamini kasutatavad rakenduse Outlook kiirklahvid.

soovitud toiming

klahvid

Manuse lisamine

Alt, siis H ja seejärel AF korraga

Paks kiri

Ctrl+B

Sõnumi sulgemine

Esc

Kopeerimine

Ctrl+C

Uue meilisõnumi loomine

Ctrl+N

Uue üksuse loomine

Ctrl+N

Sõnumi või üksuse kustutamine

Delete

Sõnumi edasisaatmine

Ctrl+F

Meili edasisaatmine manusena

Ctrl+Alt+F

Kalendri avamine

Ctrl+2

Faili lisamine

 • Faili manustamine uuele meilisõnumile: Alt + N ja siis AF korraga

 • Outlooki üksuse lisamine uuele meilisõnumile: Alt+N ja siis AM korraga

 • Visiitkaardi lisamine uuele meilisõnumile: Alt+N, ja siis AA korraga

 • Kalendri lisamine uuele meilisõnumile: Alt+N ja siis AA korraga

Kausta teisaldamine

Ctrl+Shift+B

Avamine

Enter

Meilisõnumi lugemine

Enter

Meilisõnumi kõigile adressaatidele vastamine

Ctrl+Shift+R

Meilisõnumile vastamine

Ctrl + R

Otsing

Ctrl+E

Meilisõnumi saatmine

Alt+S

Saatmine/vastuvõtmine

F9

Kaustadesse Elektronpost, Kalender, Inimesed ja Tööülesanded liikumine

Outlooki mitmesuguseid võimalusi ja funktsioone saab kasutada navigeerimisriba tavapärast käskude ja nuppude või siis kiirklahvide abil. Et teil oleks mugavam töötada, oleme kiirklahvid rühmadesse jaotanud.

Mitmesugused kiirklahvid

Rakenduse Outlook Web App akna ülaosas asuvate üksuste vahel saate liikuda mitmesuguste klahvikombinatsioonide abil.

 • Kaustade E-post, Kalender, Inimesed ja Tööülesanded vahel liikumiseks kasutage parem- ja vasaknooleklahvi.

 • Oma teabe, suvandite, otsingu ja spikri juurde liikumiseks kasutage tabeldusklahvi.

 • Et valitud funktsiooni kasutama hakata, vajutage sisestusklahvi (Enter).

Avatud vormi või dialoogiboksi sulgemiseks vajutage paoklahvi (Esc). Arvestada tuleb aga sellega, et vormi või dialoogiboksi lisatud teave võib jääda salvestamata.

Põhiliikumiste kiirklahvid

Meilikaustas või meililoendiga töötades saate liikumiseks kasutada tavapäraseid kiirklahve.

Kiirklahv

Toiming

Allanool

Loendis või aknas allapoole liikumine

Ctrl+Shift+B

Kausta teisaldamine

Tab

Järgmise ala või üksuse juurde liikumine.

Shift+Tab

Eelmise ala või üksuse juurde liikumine.

Ülesnool

Loendis või aknas ülespoole liikumine

Põhitoimingute kiirklahvid

Peamised liikumisklahvid on teil nüüd teada. Järgnevalt on toodud kiirklahvid, mis lihtsustavad mõningaid põhitoiminguid.

Kiirklahv

Toiming

Esc

Üksuse sulgemine

Ctrl+N või N

Parajasti kasutatava üksusega sama tüüpi uue üksuse loomine.

Veel võimalusi

 • Uue tööülesande lisamine: Ctrl+Shift+K

 • Uue meilisõnumi loomine: Ctrl+Shift+M

 • Uue kohtumise lisamine: Ctrl+Shift+A

 • Uue koosoleku lisamine: Ctrl+Shift+Q

 • Uue kontakti lisamine: Ctrl+Shift+C

E

Arhiivikausta loomine (kui seda veel pole). Meilisõnumite arhiivikausta teisaldamiseks valige meilisõnumid ja vajutage klahvi E.

Alt+Q või Ctrl+E või Ctrl+Alt+A või F3

Otsinguväljale liikumine

Ctrl+F6

Ühelt alalt teisele liikumine (see on kõrgeima taseme navigeerimine).

Märkused: 

 • Jõudes soovitud alale, kasutage vajalikule üksusele liikumiseks nooleklahve. Üksusega töötamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Meilisõnumite kaustas saab klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 abil liikuda ülemise navigeerimispaani, oleku, uute üksuste, kaustade ja lugemispaani vahel.

Kontekstimenüü klahv

Suvandi valimiseks vajutage paremklõpsu funktsiooniga klahvi. Windowsiga ühilduvatel klaviatuuridel asub see klahv tühikuklahvist (Space) paremal.

Enter

Meilisõnumi, kalendriüksuse, kontakti või tööülesande valimine ning valitud suvandi avamine uues aknas.

F9

Meilisõnumite saatmine/vastuvõtmine.

Veel võimalusi

 • Saatmis- ja vastuvõturühmade määramine: Ctrl+Alt+S.

 • Saatmise ja vastuvõtu käivitamine: Ctrl+M.

 • Parajasti kasutatava kausta saatmise/vastuvõtu käivitamine, kaasates terviküksused (päis, üksus, manused): Shift+F9

Teksti redigeerimise kiirklahvid

Rakenduses Outlook on kasutusel samad teksti redigeerimise kiirklahvid nagu Microsofti teistes toodetes.

Kiirklahv

Toiming

Ctrl+C

Valiku kopeerimine lõikelauale.

Ctrl+X

Valiku lõikamine lõikelauale.

Backspace

Kursorist vasakule jääva(te) valiku või märkide kustutamine.

Ctrl+Backspace

Kursorist vasakul asuva sõna kustutamine (kustutamata tühikut sõna ees).

Ctrl+L

Hüperlingiteksti dialoogiboksi kuvamine.

Ctrl+V

Lõikelaua sisu kleepimine valitud asukohta.

Ctrl+Y

Viimase toimingu kordamine.

Ctrl+Z

Viimase toimingu tühistamine.

Insert

Teksti sisestuse ja ülekirjutuse vaheldumisi aktiveerimine

Teksti vormindamise kiirklahvid

Rakenduses Outlook kasutatavad teksti vormindamise kiirklahvid võivad teile juba tuttavad olla. Microsoft kasutab samu teksti vormindamise kiirklahve paljude toodete juures.

Kiirklahv

Toiming

Ctrl+B

Vormingu Paks rakendamine.

Ctrl+I

Vormingu Kursiiv rakendamine.

Ctrl+U

Vormingu Allakriipsutus rakendamine.

Meilisõnum

Kaustaloendi kiirklahvid

Siin on kaustaloendi juures kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid.

Kiirklahv

Toiming

Vasaknooleklahv

Valitud kausta ahendamine.

Paremnooleklahv

Valitud kausta laiendamine.

F2

Valitud kausta ümbernimetamine.

Sõnumi- ja lugemisloendi kiirklahvid

Järgmised kiirklahvid toimivad ühtviisi nii sõnumi- kui lugemisloendi puhul.

Kiirklahv

Toiming

Insert

Vaikelipu lisamine valitud vestlusele või sõnumile lipumenüüd avamata.

Märkus.: Kui vestlus või sõnum on juba lipuga märgitud, märgitakse lisamisklahvi (Insert) vajutamisel vestlus või sõnum lõpetatuks. See toimib niisamuti ka mitme vestluse või sõnumi valimisel.

Esc

Otsingu tühistamine.

Märkus.: Kui kontekstimenüü on avatud, siis paoklahvi (Esc) vajutamisel see suletakse, kuid otsingut ei tühistata.

Delete või Ctrl + D

Valitud sõnumi või üksuse kustutamine.

Ctrl+Q või Q

Valitud vestluse või sõnumi loetuks märkimine.

Ctrl+U või U

Valitud vestluse või sõnumi mitteloetuks märkimine.

Shift+Deletevõi Shift+D

Valitud sõnumi või üksuse jäädavalt kustutamine.

Sõnumiloendi kiirklahvid

Kiirklahvide juures kasutatavad klahvid või klahvikombinatsioonid on eri kohtades sageli samad. Tehtavad toimingud võivad aga sõltuvalt tööalast erineda. Järgnevalt toodud kiirklahve saab kasutada sõnumiloendiga töötamisel.

Kiirklahv

Toiming

Esc

Otsingu tühistamine.

Märkus.: Kui kontekstimenüü on avatud, siis paoklahvi (Esc) vajutamisel see suletakse, kuid otsingut ei tühistata.

Shift+allanool

Loendis parasjagu aktiivse ja sellele järgnevate sõnumite valimine. Paljude järjestikuste sõnumite valimine.

Shift+ülesnool

Loendis parasjagu aktiivse ja sellele eelnevate sõnumite valimine. Paljude järjestikuste sõnumite valimine.

Home või Ctrl+Home

Kausta esimese sõnumi valimine.

Page Down

Kahe või enama lehe pikkuste sõnumiloendite puhul järgmise lehe esimese sõnumi valimine.

Page Up

Kahe või enama lehe pikkuste sõnumiloendite puhul eelmise lehe esimese sõnumi valimine.

End või Ctrl+End

Kausta viimase sõnumi valimine.

Lugemisloendi kiirklahvid

Samal klahvil või klahvikombinatsioonil põhineva kiirklahvi funktsioon võib sõltuvalt tööalast erineda. Järgnevalt on toodud lugemisloendiga kasutatavad kiirklahvid.

Kiirklahv

Toiming

Esc

Uue sõnumi sulgemine.

Ctrl+N või N

Uue sõnumi loomine.

Ctrl+Shift+F

Valitud sõnumi edasisaatmine.

End või Ctrl+End

Vestluse või sõnumi lõppu liikumine.

Home või Ctrl+Home

Vestluse või sõnumi algusesse liikumine.

Page Down

Kahe või enama lehe pikkuste vestluste või sõnumite puhul ühe lehe võrra ülespoole liikumine.

Page Up

Kahe või enama lehe pikkuste vestluste või sõnumite puhul ühe lehe võrra allapoole liikumine.

Ctrl+R või Ctrl+Shift+R või R

Valitud sõnumile vastamine.

Ctrl+Shift+C

Valitud sõnumile kiirsõnumiga vastamine.

Ctrl+Shift+R

Valitud sõnumi saatjale ja kõigile adressaatidele vastamine.

Alt+S

Sõnumi saatmine.

Kalender

Järgmisi kiirklahve saab kasutada kalendrivaates töötamisel.

Kiirklahv

Toiming

Ctrl+N

Uue kalendriüksuse loomine.

Ctrl+Shift+A

Uue kohtumise lisamine.

Ctrl+Shift+Q

Uue koosoleku lisamine.

Delete

Valitud üksuse kustutamine

Ctrl+2

Kalendri avamine.

Alt+N ja siis AA korraga

Kalendri kuupõhise vaate avamine.

Shift+paremnooleklahv

Järgmisele ajaperioodile minek. Näiteks, kui kasutate kuupõhist vaadet, avaneb selle klahvikombinatsiooni vajutamisel järgmise kuu vaade.

Shift+vasaknooleklahv

Eelmisele ajaperioodile minek. Näiteks, kui kasutate kuupõhist vaadet, avaneb selle klahvikombinatsiooni vajutamisel eelmise kuu vaade.

Shift+Alt+Y

Tänasele päevale minek.

Ctrl+F6

Kalendri muule alale liikumine.

Tab

Parasjagu aktiivses vaates järgmisele sündmusele või alale liikumine.

Shift+Tab

Parasjagu aktiivses vaates eelmisele sündmusele või alale liikumine.

Enter

Valitud üksuse avamine

Shift+Alt+1

Päevavaate aktiveerimine.

Shift+Alt+3

Vaate Kogu nädal aktiveerimine.

Shift+Alt+4

Kuuvaate aktiveerimine.

Shift+Alt+2

Vaate Töönädal aktiveerimine

Ctrl+P

Kalendri praeguse vaate printimine.

Kalendrivormid

Kiirklahv

Toiming

Ctrl+S

Kohtumise salvestamine.

Ctrl+Enter või Alt+S

Koosoleku saatmine.

Tööülesanded

Tööülesannete juures saab kasutada järgmisi kiirklahve.

Kiirklahv

Toiming

Ctrl+N

Uue tööülesande lisamine.

Delete

Valitud üksuse kustutamine.

Page Down

Üle kahe lehe pikkuse loendi puhul järgmise lehe esimese üksuse valimine.

Page Up

Üle kahe lehe pikkuse loendi puhul eelmise lehe esimese üksuse valimine.

Home

Loendi esimese üksuse valimine.

End

Loendi viimase üksuse valimine.

Allanool

Loendi järgmise üksuse valimine.

Ülesnool

Loendi eelmise üksuse valimine.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Vt ka

Outlook.com-i kiirklahvid

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×