Outlooki fookustatud sisendkaust

Outlooki fookustatud sisendkaust

Fookuses sisendkaust eraldab teie sisendkausta kahele vahekaardile — fookuses ja muu. Teie kõige olulisemad meilisõnumid asuvad vahekaardil keskendunud, samal ajal kui ülejäänud jäävad hõlpsalt juurdepääsetavaks, kuid teelt eemale – teisel vahekaardil.

Märkused: 

 • Rakenduses Outlook for Windows on fookuses sisendkaust saadaval ainult Office 365, Exchange ' i ja Outlook.com kontode jaoks.

 • Kui te ei näe oma postkastis fookust ega muud, võib teil olla selle asemel tarbetu kaust. Lisateavet leiate teemast tarbetute sõnumite sortimine Outlookis.

 • Fookuses sisendkausta ülejäänud API pakub Office 365 postkasti sõnumite klassifikatsiooni ja koolitusi, et aidata kasutajatel meili tõhusalt sortida. Seda API-d ei toetata Office 365 ühiskasutuses postkastis. Outlook for Windows kuvab praegu "keskendatud sisendkausta" vihjed ühiskasutatavatele postkastidele. See on ootamatu käitumine. Microsoft on probleemist teadlik ja seda artiklit värskendatakse pärast muudatuste lõpuleviimist.

Outlook for Windows | Outlooki veebirakendus | Outlook.com | Outlook for Mac | Windows 10 jaoks mõeldud meilisõnum

Küsimärk viitab spikrisisule Kuidas fookustatud sisendkaust välja lülitada?

Outlook Windowsi jaoks

Rakenduses Outlook for Windows on fookuses sisendkaust saadaval ainult Office 365, Exchange ' i ja Outlook.com kontode jaoks.

Fookustatud sisendkausta sisselülitamine

 1. Valige Outlookis menüü Vaade .

 2. Valige Kuva fookustatud sisendkaust.

  Kuva fookuses sisendkaust

  Fookuses olevad ja muud vahekaardid kuvatakse postkasti ülaosas. Teid teavitatakse meilisõnumite liikumisest teistele ja te saate kiire ilmega vahekaartide vahel liikuda.

  Fookuse või muu filtri filtreerimine

Sõnumite korraldusviisi muutmine

 1. Valige sisendkaustas vahekaart Fookustatud või Muu ja paremklõpsake sõnumit, mida soovite teisaldada.

 2. Kui liigute fookusest teise, valige Teisalda teise , kui soovite, et ainult valitud sõnum oleks teisaldatud. Kui soovite, et kõik saatja tulevased sõnumid saadetaks teisele vahekaardile, valige käsk Paiguta alati muule .

  Kui liigute teisest fookuses, valige käsk Teisalda fookuses , kui soovite, et ainult valitud sõnum oleks teisaldatud. Kui soovite, et kõik saatja tulevased sõnumid saadetaks menüüsse keskendatud , valige käsk alati fookuses .

  Käskude Teisalda ja Teisalda alati kõrvutivaade

Fookustatud sisendkausta töö

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Outlooki veebirakendus

Märkus.: Kui juhised ei vasta sellele, mida näete, võite kasutada Outlooki veebirakendus vanemat versiooni. Proovige klassikalise Outlooki veebirakenduse juhiseid.

Fookuses sisendkausta sisselülitamine

 1. Avage Outlooki veebirakendus.

  Outlooki veebirakenduses asuva meili pilt

 2. Valige lehe ülaservas sätted Ikoon Sätted .

 3. Valige fookuses oleva sisendkaustakõrval olev lüliti.

  Fookuses olevad ja muud vahekaardid kuvatakse postkasti ülaosas. Teid teavitatakse meilisõnumite liikumisest teistele ja te saate kiire ilmega vahekaartide vahel liikuda.

Sõnumite korraldusviisi muutmine

 1. Valige sisendkaustas vahekaart Fookustatud või Muu ja paremklõpsake sõnumit, mida soovite teisaldada.

 2. Sõnumi teisest fookusest liikumiseks valige käsk move > liikuge kausta muu sisendkaust. Kui soovite, et kõik saatja tulevased sõnumid saadetaks teisele vahekaardile, valige käsk Paiguta alati teistesse sisendkausta .

  Kui teisaldate ühe sõnumi muust fookusest, valige Teisalda , > teisaldage fookuses olevasse sisendkausta. Kui soovite, et kõik saatja tulevased sõnumid saadetaks fookuse vahekaardile, valige alati käsk Paiguta fookuses sisse .

Outlooki veebirakenduse klassikalise versiooni juhised

Fookustatud sisendkausta sisselülitamine

 1. Avage Outlooki veebirakendus.

  Outlooki veebirakenduse põhivaade
 2. Valige sätted Ikoon Sätted Ikoon Sätted Kuvasättedfookuses sisendkaust.

 3. Valige jaotises meili vastuvõtmiselkäsk sordi sõnumid fookuses ja muu. Fookuses olevad ja muud vahekaardid kuvatakse postkasti ülaosas. Teid teavitatakse meilisõnumite liikumisest teistele ja te saate kiire ilmega vahekaartide vahel liikuda.

  Kuvasätete lehel saate fookustatud sisendkausta sisse või välja lülitada

 4. Klõpsake nuppu OK.

Sõnumite korraldusviisi muutmine

 1. Valige sisendkaustas vahekaart Fookustatud või Muu ja paremklõpsake sõnumit, mida soovite teisaldada.

 2. Kui teisaldate ühele sõnumile fookuse mõnele muule, valige Teisalda kausta muu sisendkaust. Kui soovite, et kõik saatja tulevased sõnumid saadetaks teisele vahekaardile, valige käsk Paiguta alati teistesse sisendkausta .

  Kui teisaldate ühe sõnumi muust fookusest, valige käsk Teisalda fookuses olevasse sisendkausta. Kui soovite, et kõik saatja tulevased sõnumid saadetaks fookuse vahekaardile, valige alati käsk Paiguta fookuses sisse .

  Outlooki veebirakenduse käsud „Teisalda vahekaardile Fookustatud“ ja „Teisalda vahekaardile Muu“

Outlook.com, Hotmail.com

Fookuses sisendkausta sisselülitamine

 1. Avage Outlook.com või Hotmail.com.

 2. Valige sätted Ikoon Sätted ja seejärel lülitage sisse fookuses olev sisendkaust.

  Screenshot kuvab paani sätted, kus on valitud käsk "Lülita sisse".

 3. Valige postkasti ülaosas e-posti sõnumite loendis fookuse ja muuvahel. Kiire ilme tagamiseks saate vahekaarte igal ajal vaheldumisi kasutada.

  Screenshot kuvab Outlook.com postkasti ülaosas keskendunud ja muud vahekaardid.

Sõnumite korraldusviisi muutmine

 1. Valige sisendkaustas vahekaart Fookustatud või Muu ja paremklõpsake sõnumit, mida soovite teisaldada.

 2. Kui teisaldate ühe sõnumi teisest fookusest, valige teisalda > Teisalda teistesse sisendkausta. Kui soovite, et kõik saatja tulevased sõnumid saadetaks teisele vahekaardile, valige käsk Paiguta alati teistesse sisendkausta .

  Screenshot kuvab paremklõpsu menüü, kus on kuvatud suvandid muudesse sisendkausta liikumiseks ja liikuge alati teistesse sisendkausta.

  Kui teisaldate ühe sõnumi muust fookusest, valige Teisalda , > teisaldage fookuses olevasse sisendkausta. Kui soovite, et kõik saatja tulevased sõnumid saadetaks fookuse vahekaardile, valige alati käsk Paiguta fookuses sisse .

  Pildil on kuvatud kiirmenüü, kus on kuvatud käsk "liikuge fookusega sisendkaust" ja liikuge alati fookuses olevale sisendkausta suvandile.

Opsüsteemi Windows 10 meilirakendus

Fookustatud sisendkausta sisselülitamine

 1. Valige Windows 10 meilirakendussätted Ikoon Sätted Windows 10 meilirakendusfookuses sisendkaust.

 2. Libistage sõnumite sortimine fookuses ja muusees.

  Fookustatud sisendkausta saate sisse või välja lülitada sätte Sordi sõnumid vahekaartidele Fookustatud ja Muu liuguri abil.

  Fookuses ja muud vahekaardid kuvatakse sisendkausta ülaosas. Teid teavitatakse meilisõnumite liikumisest teisteleja te saate kiire ilmega vahekaartide vahel liikuda.

Sõnumite teisaldamine vahekaardilt Fookustatud vahekaardile Muu

 1. Valige sisendkaustas vahekaart Fookustatud ja paremklõpsake sõnumit, mida soovite teisaldada.

 2. Valige üks järgmistest.

  • Kui soovite, et ainult valitud sõnum oleks teisaldatud, valige Teisalda muusse kohta .

  • Kui soovite, et kõik saatja tulevased sõnumid saadetaks teisele vahekaardile, valige käsk Paiguta alati muule .

Sõnumite teisaldamine vahekaardilt Muu vahekaardile Fookustatud

 1. Valige sisendkaustas vahekaart Muu ja paremklõpsake sõnumit, mida soovite teisaldada.

 2. Valige üks järgmistest.

  • Valige käsk Teisalda, kui soovite, et valitud sõnum oleks teisaldatud.

  • Kui soovite, et kõik saatja tulevased sõnumid saadetaks menüüsse keskendatud , valige käsk alati fookuses .

Korduma kippuvad küsimused

Täpsemat teavet fookuses olevate Sisendkaustade kättesaadavuse kohta leiate meie ajaveebi postitusest.

Fookustatud sisendkaust asub tarbetu meili funktsiooni asemele. Pärast üleminekut ei saa te enam vähem tähtsaid meilisõnumeid kaustas peegeldushäirete. Selle asemel jaotatakse meilisõnumid teie postkastis vahekaartidele Fookustatud ja Muu. Sama algoritm, mis teisaldas üksused kausta "tarbetud õigused", on nüüd fookuses postkast, mis tähendab, et kõik meilisõnumid, mis on määratud tarbetuks teisaldamiseks, teisaldatakse nüüd teistesse. Kõik sõnumid, mis on juba teie kaustas peegeldushäirete, jäävad sinna alles, kuni otsustate need kustutada või teisaldada.

Praegu saate tarbetu meili funktsiooni edasi kasutada. Edaspidi asendatakse see siiski fookustatud sisendkaustaga.

Jah. Fookustatud sisendkausta saate ülalpool kirjeldatud juhiste järgi sisse lülitada.

Jah. Kui olete aktiveerinud fookuses sisendkausta, kuvatakse teie sisendkausta ülaosas keskendunud ja muud vahekaardid. Mida rohkem te fookuses olevat sisendkausta kasutate, seda targemaks saab teie sõnumite korraldamine. Saate ka õpetada Outlook, mis on teie jaoks kõige olulisem, kui liigute fookuse ja muu vahel, ning saate määrata, et teatud saatjatelt saadetavad meilisõnumid kuvatakse alati teatud sihtkohta.

Outlooki iOS-i või Androidi versioonis ei muutu teie jaoks midagi. Kui ka meie Outlooki töölaua- ja veebirakendused on fookustatud sisendkausta kaasamiseks värskendatud, on teie vahekaartide Fookustatud ja Muu sisu kõigis teie Outlooki klientrakendustes sama.

Kui kasutate ühiskasutatavat postkasti, siis fookuses olev sisendkaust ei tööta. See on taotluslik.

Seotud teemad

Fookuses sisendkausta
fookuse lülitamine Outlook Mobile ' i jaoks

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×