Outlooki e-posti puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Outlooki e-posti puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Windows 10 rakendus: head tavad Outlooki meilisõnumite hõlpsasti kasutatavaks tegemiseks

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste Outlooki meilisõnumite loomiseks, mida saavad hõlpsasti kasutada ka erivajadustega inimesed.

Mida parandada?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Lisage piltidele ja tabelitele asetekst.

Asetekst aitab inimestel, kes ekraani ei näe, mõista, millist olulist teavet pildid ja muu visuaalsisu esitavad.

Ärge kasutage piltidele paigutatud teksti ainsa viisina olulise teabe edastamiseks. Kui peate tingimata kasutama pilti, mis sisaldab teksti, siis korrake seda teavet ka dokumendi tekstiosas. Asetekstis kirjeldage pilti lühidalt ning mainige teksti olemasolu ja otstarvet.

Piltidele aseteksti lisamine

Tabelitele aseteksti lisamine

Kasutage hüperlinkides tähendusega teksti.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti Klõpsake siin, kaasata lingina sihtlehe pealkirja.

Hüperlingi teksti lisamine

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Pimedate, vaegnägijate ja värvipimedate inimeste jaoks võivad teatud värvidega edasi antud tähendus jääda selgusetuks.

Lisage näiteks värvide järgi korraldatud hüperlingitekstile allakriipsutus, et värvipimedad inimesed saaksid aru, et tegemist on lingitud tekstiga, isegi kui nad seda värvi ei näe. Pealkirjade puhul kaaluge paksu kirja või suurema fondi kasutamist.

Hõlbustatud fondivormingu kasutamine

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Teie meilisõnumi tekst peaks olema režiimis Suur kontrastsus loetav, et kõik inimesed (sh vaegnägijad) näeks seda hästi.

Kasutage näiteks eredaid värve või kontrastseid värviskeeme värvispektri vastandvärvidega. Mustvalgete värviskeemide korral on värvipimedatel inimestel hõlpsam eristada teksti ja kujundeid.

Hõlbustatud fondivärvi kasutamine

Kasutage suuremat fondisuurust (11 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Vaeglugejad räägivad, kuidas neil on raske teksti lehel eristada ja kuidas üks tekstirida „jookseb teisega kokku“. Nad näevad teksti tihti moonutatuna.

Ekraanil kuvatava teksti hulga vähendamine on nii düsleksikute kui ka vaegnägijate huvides. Näiteks võivad neile abiks olla tuttavad seriifideta fondid (nt Arial või Calibri). Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist. Jälgige, et lausete ja lõikude vahele jääks piisavalt tühja ruumi.

Hõlbustatud fondivormingu kasutamine

Lausete ja lõikude vahele jääva tühja ruumi kohandamine

Kasutage valmispealkirju ja -laade.

Navigeerimisjärjestuse säilitamiseks ja selleks, et muuta teile meilisõnumite lugemine ekraanilugerite jaoks hõlpsamaks, kasutage loogilist pealkirjajärjestust ja Outlooki vormindusriistu.

Korraldage näiteks pealkirjad loogilises järjestuses. Kasutage laade järjestuses Pealkiri 1, Pealkiri 2 ja seejärel Pealkiri 3, mitte Pealkiri 3, Pealkiri 1 ja seejärel Pealkiri 2. Jagage oma meilisõnumis olev teave väikesteks osadeks. Ideaalis kuuluks iga pealkirja alla ainult mõni lõik.

Valmispealkirjade ja -laadide kasutamine

Hõlbustatud fondivormingu kasutamine

Täpploendite kasutamine

Järjestatud loendite kasutamine

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri ja määrake veerupäiste teave.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad lahtrid võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Tabelipäiste kasutamine

Aseteksti lisamine tabelitele ja muule visuaalsisule

Järgmised toimingud kirjeldavad aseteksti lisamist Outlooki meilisõnumites olevatele tabelitele ja muule visuaalsisule.

Märkus.: Soovitame lisada teksti ainult kirjelduse väljale ja jätta pealkirjaväli tühjaks. Selline käitumine sobib enamikule ekraanilugeritele (sh jutustajale) kõige paremini. Heli- ja videosisu korral kaasake lisaks asetekstile ka vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid, et sisu oleks juurdepääsetav ka kuulmisprobleemidega inimestele.

Piltidele aseteksti lisamine

Lisage piltidele (fotod, kuvatõmmised jms) asetekst, et ekraanilugerid saaksid pilti kirjeldava teksti ette lugeda ka neile kasutajatele, kes pilti ei näe.

 1. Valige koostatavas meilisõnumis pilt.

 2. Puudutage ekraani allservas redigeerimissuvandite lindi avamiseks nuppu ... (Rohkem suvandeid).

 3. Liikuge kerides nupuni Pilt ja seejärel puudutage seda.

 4. Liikuge kerides nupuni Asetekst ja puudutage seda.

 5. Tippige kirjeldus ja pealkiri.

  Näpunäide.: Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

 6. Teksti lisamiseks ja dialoogist väljumiseks puudutage nuppu Valmis.

Lisage asetekst pildile.

Tabelitele aseteksti lisamine

Tabelitele aseteksti lisamine aitab lugejaid, kes ei näe tabeli sisu.

 1. Valige koostatavas meilisõnumis tabel.

 2. Puudutage ekraani allservas redigeerimissuvandite lindi avamiseks nuppu ... (Rohkem suvandeid).

 3. Liikuge kerides nupuni Tabel ja seejärel puudutage seda.

 4. Liikuge kerides nupuni Asetekst ja puudutage seda.

 5. Tippige kirjeldus ja pealkiri.

  Näpunäide.: Kõige olulisem teave lisage kohe esimesele reale. Olge võimalikult konkreetne.

 6. Teksti lisamiseks ja dialoogist väljumiseks puudutage nuppu Valmis.

Lisage asetekst tabelile.

Hüperlinkide, teksti ja tabelite juurdepääsetavaks muutmine

Järgmised toimingud kirjeldavad, kuidas teha Outlooki meilisõnumites olevad hüperlingid, tekstid ja tabelid juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajatele.

Hüperlingi teksti lisamine

Lisage tähendusrikas hüperlingi tekst, et aidata ekraanilugerite kasutajatel meilisõnumis hõlpsalt linke otsida.

 1. Valige koostatavas meilisõnumis tekst, mille soovite hüperlingile lisada.

 2. Puudutage ekraani allservas redigeerimissuvandite lindi avamiseks nuppu ... (Rohkem suvandeid).

 3. Liikuge kerides nupuni Lisa ja seejärel puudutage seda.

 4. Liikuge kerides nupuni Link ja puudutage seda.

 5. Vajaduse korral muutke hüperlingi teksti väljal Kuvatav tekst.

 6. Tippige tekstiväljale Aadress lingi sihtkoha URL.

 7. Hüperlingi lisamiseks puudutage nuppu Lisa.

Näpunäide.: Kui hüperlingi sihtlehe pealkiri iseloomustab lehe sisu hästi, kasutage hüperlingi teksti jaoks sihtlehe nime. Järgmine hüperlingitekst näiteks vastab sihtlehe pealkirjale: Office Online’i mallid ja kujundused.

Lisage hüperlingi tekst.

Hõlbustatud fondivormingu kasutamine

Kasutage tuttavat fonditüüpi ja piisavalt suurt fonti, et aidata meilisõnumit hõlpsamini lugeda düslektikutel või vaegnägijatel.

 1. Valige koostatavas meilisõnumis tekst.

 2. Puudutage ekraani allservas redigeerimissuvandite lindi avamiseks nuppu ... (Rohkem suvandeid).

 3. Liikuge kerides nupuni Vorming ja seejärel puudutage seda.

 4. Valige menüüs Vorming soovitud fonditüüp, fondisuurus ja vorming.

Muutke fondisätteid.

Hõlbustatud fondivärvi kasutamine

Kasutage fondivärvisätet Automaatne, et tagada teksti hea kuvamine suure kontrastsusega režiimis.

 1. Valige koostatavas meilisõnumis tekst.

 2. Puudutage ekraani allservas redigeerimissuvandite lindi avamiseks nuppu ... (Rohkem suvandeid).

 3. Liikuge kerides nupuni Vorming ja seejärel puudutage seda.

 4. Liikuge menüüs Vorming kerides nupuni Fondi värv ja puudutage alammenüü avamiseks nuppu >.

 5. Liikuge menüüs Fondi värv kerides nupuni Automaatne ja puudutage seda.

Muutke fondivärvi sätted automaatseks.

Valmispealkirjade ja -laadide kasutamine

Valmispealkirjad ja -laadid hõlbustavad ekraanilugeritel meilisõnumite lugemist.

 1. Paigutage kursor koostatavas meilisõnumis suvalisse kohta.

 2. Puudutage ekraani allservas redigeerimissuvandite lindi avamiseks nuppu ... (Rohkem suvandeid).

 3. Liikuge kerides nupuni Vorming ja seejärel puudutage seda.

 4. Liikuge menüüs Vorming kerides nupuni Laadid ja puudutage seda.

 5. Liikuge menüüs Laadid kerides nupuni Pealkiri 1 või Pealkiri 2 ja puudutage seda.

Kasutage laade ja pealkirju.

Täpploendite kasutamine

Looge teksti struktureerimiseks täpploendid.

 1. Paigutage kursor koostatavas meilisõnumis suvalisse kohta.

 2. Puudutage ekraani allservas redigeerimissuvandite lindi avamiseks nuppu ... (Rohkem suvandeid).

 3. Liikuge kerides nupuni Vorming ja seejärel puudutage seda.

 4. Liikuge menüüs Vorming kerides nupuni Täpploend ja puudutage seda.

 5. Valige menüüs Täpploend soovitud täpitüüp.

 6. Tippige täpiga tähistatud üksuse tekst. Uue täpiga tähistatud rea lisamiseks puudutage ekraaniklaviatuuril sisestusklahvi (Enter). Loendi lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) kaks korda.

Lisage täpploend.

Järjestatud loendite kasutamine

Looge järjestatud loendid, et liigendada tekst järjestikusteks etappideks.

 1. Paigutage kursor koostatavas meilisõnumis suvalisse kohta.

 2. Puudutage ekraani allservas redigeerimissuvandite lindi avamiseks nuppu ... (Rohkem suvandeid).

 3. Liikuge kerides nupuni Vorming ja seejärel puudutage seda.

 4. Liikuge menüüs Vorming kerides nupuni Nummerdus ja puudutage seda.

 5. Valige menüüs Nummerdus seda tüüpi järjestatud loend, mida soovite kasutada.

 6. Tippige nummerdatud üksuse tekst. Uue nummerdatud rea lisamiseks puudutage ekraaniklaviatuuril sisestusklahvi (Enter). Loendi lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) kaks korda.

Lisage numberloend.

Lausete ja lõikude vahele jääva tühja ruumi kohandamine

Suurendage või vähendage lausete ja lõikude vahele jäävat tühja ruumi.

 1. Valige koostatavas meilisõnumis tekst.

 2. Puudutage ekraani allservas redigeerimissuvandite lindi avamiseks nuppu ... (Rohkem suvandeid).

 3. Liikuge kerides nupuni Vorming ja seejärel puudutage seda.

 4. Liikuge menüüs Vorming kerides nupuni Rea- ja lõiguvahe ja puudutage seda.

 5. Valige menüüs Rea- ja lõiguvahe soovitud rea- ja lõiguvahesuvandid.

Muutke sammusätteid.

Tabelipäiste kasutamine

Määrake tabeli päiserida.

 1. Paigutage kursor koostatavas meilisõnumis tabelis suvalisse kohta.

 2. Puudutage ekraani allservas redigeerimissuvandite lindi avamiseks nuppu ... (Rohkem suvandeid).

 3. Liikuge kerides nupuni Tabel ja seejärel puudutage seda.

 4. Liikuge menüüs Tabel kerides nupuni Laadisuvandid ja puudutage seda.

 5. Valige menüüs Laadisuvandid suvand Päiserida.

 6. Tippige veerupäised.

Lisage tabelile päiserida.

Vaata ka

Hõlbustusfunktsioonide kontrolli reeglid

Wordi dokumentide juurdepääsetavamaks tegemine

PowerPointi esitlustes puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×