Outlook Web Appi lihtversioon > Elektronpost

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Kui teie Outlook Web App näeb välja nagu alloleval pildil, kasutate Outlook Web Appi lihtversiooni. Kui näete lihtversiooni, kuid pole seda ise valinud, kasutate ilmselt vanemat veebibrauserit, mis ei toeta tavaversiooni. Teil ei pruugi olla võimalik installida tavaversiooni toetavat veebibrauserit. Küsige oma IT-administraatorilt või kasutajatoelt, kas teie arvutisse saaks installida uuema veebibrauseri.

Kuvatõmmis Outlook Web Appi lihtversiooni kaustast Sisse

Selles artiklis käsitletakse Outlook Web Appi, mida kasutatakse asutustes, kus hallatakse meiliservereid, kus töötab Exchange Server 2013 või 2010. Kui olete Office 365 või Exchange Server 2016 kasutaja, on teie meiliprogrammiks Outlooki veebirakendus. Outlooki veebirakenduse kohta abi saamiseks lugege artiklit Outlooki veebirakenduse kohta abi otsimine.

Sõnumite kuvamiseks klõpsake navigeerimispaanil suvandit Meil. Sõnumite sortimiseks valige mis tahes veeru päis.

Meilisõnumid saadetakse serverisse, mis hostib teie postkasti. Sõnumid salvestatakse vaikimisi teie postkasti sisendkausta. Meilikaustades kuvatakse uued sõnumid paksus kirjas. Pärast nende avamist kuvatakse uued sõnumid harilikus kirjas.

Veeru alusel sortimiseks valige veeru päis. Näiteks kui soovite uusimaid sõnumeid esimesena vaadata, valige veeru Vastuvõtuaeg päis.

Meilisõnumite korraldamiseks saate kasutada ka kaustu. Teie postkastis on hulk vaikekaustu. Nende kaustade hulka kuuluvad nt kaustad Kalender, Kontaktid, Kustutatud, Mustandid, Sisse, Rämpspost ja Saadetud.

Teile saadetud sõnumid talletatakse vaikimisi teie sisendkaustas. Sõnumid saate korraldada ka hierarhilisse kaustasüsteemi ning seda vastavalt vajadustele pidevalt kohandada. Näiteks saate luua endale kausta nimega Minu meeskond, milles on iga teie meeskonna liikme alamkaust. Kui keegi lahkub teie meeskonnast, saate selle inimese kausta kustutada. Kui keegi liigub teise meeskonda, saate teisaldada selle kausta teise meeskonna kausta.

Igal lehel kuvatavate meilisõnumite arvu määramiseks kasutage sõnumsidesuvandeid.

Kaustade ja kaustasisu kuvamine

 1. Valige navigeerimispaanilt Kuva kõik kaustad. Kuvatakse kõik kaustad, mis on loodud Outlook Web Appi lihtversioonis või muudes meiliprogrammides (nt Outlook või Outlook Web App).

 2. Valige ripploendist soovitud kaust ja vajutage rohelisel noolel.

Kaustade loomine, teisaldamine, ümbernimetamine või kustutamine

Alustuseks valige vasakpoolselt navigeerimispaanilt Kaustade haldamine.

 • Käsklusega Loo uus kaust saate valitud ülemkataloogi alla luua soovitud nimega uue kausta.

 • Käsklusega Nimeta kaust ümber saate muuta valitud kausta nime.

 • Käsklusega Teisalda kaust saate valitud kausta soovitud sihtkohta teisaldada.

 • Käsklusega Kustuta kaust saate kustutada valitud kausta.

Sõnumi teisaldamine teise kausta

 1. Teisaldatava sõnumi kõrval olev ruut ja seejärel valige Teisalda kohal oleval menüüst.

 2. Valige kaust, kuhu soovite sõnumi teisaldada. Kui te kausta ei näe, kasutage Sisendkausta suvandi kõrval olevat rippmenüüd.

 3. Sõnumi teisaldamiseks valitud kausta valige Teisalda.

Kui te siiski ei soovi sõnumit teisaldada, valige kuva sulgemiseks ja eelmisele kuvale naasmiseks tööriistaribal Sulge.

Teil ei ole ligipääsu Outlookis või Outlook Web Appis loodud arhiivikaustadele.

Kui kustutate oma postkastist mõne üksuse, teisaldatakse see kausta Kustutatud. See tähendab, et pääsete sellele juurde, kui otsite selle üles kaustast Kustutatud ja teisaldate selle kausta Sisse.

Kogu kausta sisu (sh alamkaustade) kustutamiseks paremklõpsake valitud kaustal ja seejärel kasutage käsklust Tühjenda kaust.

Kausta Kustutatud üksuste jäädavalt kustutamine

 1. Valige vaates Elektronpost kaust Kustutatud.

 2. Kogu Kustutatud kausta sisu jäädavaks kustutamiseks paremklõpsake käsklust Tühjenda kaust.

 3. Kui soovite jäädavalt kustutada ainult mõne kaustas Kustutatud leiduva üksuse, märkige iga soovitud üksuse kõrval olev ruut ning valige paremklõpsuga käsk Kustuta.

Märkus.: Teie IT-administraator võib olla teie Kustutatud kaustale rakendanud reegli, mille tõttu selles olevad üksused kustutatakse jäädavalt pärast seda, kui nad on teatud aja seal kaustas olnud.

Uue sõnumi loomisel kasutate uue sõnumi vormi. Sama vormi kasutatakse sõnumile vastamiseks või selle edasisaatmiseks. Sõnumitele vastamisel sisestatakse päiseteave (Adressaat, Saatja ja Teema) automaatselt.

Kui soovite meilisignatuuri kasutada, avage sõnumsidesuvandid või looge või muutke oma signatuur.

 1. Valige vaates Elektronpost, Uus meilisõnum.

 2. Adresseerige sõnum.

  • Sisestage nimed või meiliaadressid meilipseudonüümide väljadele Adressaat, koopiaja Salakoopia vastavalt vajadusele. Mitme nime eraldamiseks semikooloneid. Tööriistariba ikooni Kontrolli nimesid abil saate lahendada nimed. Kui seal on mitu võimalikku vastet, resolvimata nimed kuvatakse punane ja navigeerimispaanil kuvatakse loend. Valige loendist soovitud nimi või nimed, mida soovite.

  • Lisavõimaluste kohta teabe saamiseks lugege teemat Outlook Web Appi lihtversioon > Aadressiraamat.

 3. Tippige väljale Teema lühike teema.

 4. Tippige sõnumi kehasse sõnum.

 5. Sõnumi saatmiseks adressaatidele valige sõnumi tööriistaribal käsk Saada.

 6. Kui te ei soovi sõnumit kohe saata, saate sõnumi tööriistaribal valida käsu Salvesta. Teie sõnum salvestatakse Mustandite kausta, kuhu see jääb seni, kuni selle uuesti avate ja saadate.

Muud suvandid sõnumi tööriistaribal.

 • Valige määramine seada sõnumi prioriteedi kõrge, tavaline või madal.

 • Manuse lisamiseks valige kirjaklambri ikoon.

Lehel kuvatavate üksuste arvu määramiseks kasutage sõnumisuvandeid. Suvandite abil saate ka määrata, mida teha pärast üksuse teisaldamist või kustutamist või kui sõnumil on vastuvõtuteatis. Puudub võimalus muuta uute üksuste vaatamise sagedust, kuna meilisõnum on saadaval niipea, kui see jõuab meiliserverisse. Selleks, et vaadata, kas uusi sõnumeid on tulnud, saate värskendada oma brauserilehte.

 1. Valige navigeerimispaanil Postkast.

 2. Valige kaust, kus on sõnumit, mida soovite lugeda. Uued meilisõnumid saabuvad alati sisendkausta ja on kuvatud paksus kirjas.

 3. Avamiseks ja lugemiseks klõpsake valitud sõnumi pealkirja.

Meilisõnumi avamisel kuvatakse päises järgmine teave:

 • Teema: Sõnumi teema.

 • Saatja: Nimi või e-posti aadress saatja või ettevõtte.

 • Saadetud: Kuupäev ja kellaaeg saatis sõnumi välja.

 • To: Nimi või meiliaadress – esmaste adressaatide.

 • Koopia: Nime või e-posti aadress – koopia (koopia) adressaadid.

Adressaadi või saatja kohta lisateabe (nt isiku postiaadress või telefoninumber) saamiseks valige real Saatja, Adressaat või Koopia tema nimi.

Ettevaatust!: Mõne saabuva meilisõnumi pealkirjas võib olla järgmine link: Kuva veebilehena ( või (or Ava brauseris). Selle lingi kuvamine tähendab seda, et algne sõnum sisaldab elemente, mis blokeeriti võimaliku turvariski tõttu. Sellised üksused on näiteks Java-apletid ja ActiveX-juhtelemendid. Lingi klõpsamisel kuvatakse sõnum filtreerimata kujul eraldi brauseriaknas. Enne sõnumi avamist kuvatakse sellise sisu kuvamisega kaasneva turvariski kohta hoiatusteade.

Sõnumile vastamisel avatakse uue sõnumi vorm, mille väljadel Adressaat ja Koopia on vastavad nimed. Soovi korral saate sinna nimesid lisada või neid sealt eemaldada. Sõnumi edasisaatmise korral peate kõik adressaadid ise sisestama.

Teil on võimalik luua Kontorist väljasoleku teade, mis saadetakse inimestele, kes teile väljasoleku ajal sõnumi saadavad.

Sõnumi saatjale vastamine

 1. Valige loetud sõnumi tööriistaribal nupp Vasta. Pärast nupu Vasta valimist kuvatakse väljal Adressaat juba algse sõnumi saatja nimi või aadress.

 2. Väli Teema täidetakse automaatselt.

 3. Algse sõnumi tekst kopeeritakse sõnumi kehasse. Oma vastuse saate tippida saatja algsõnumi sisse või kohale.

Sõnumi saatjale ja kõigile teistele adressaatidele vastamine

 1. Valige loetud sõnumi tööriistaribal nupp Vasta kõigile. Pärast nupu Vasta kõigile valimist kuvatakse väljadel Adressaat ja Koopia juba algse sõnumi saatja ja kõigi teiste adressaatide nimed või aadressid.

 2. Väli Teema täidetakse automaatselt.

 3. Algse sõnumi tekst kopeeritakse sõnumi kehasse. Oma vastuse saate tippida saatja algsõnumi sisse või kohale.

Sõnumi edasisaatmine

 1. Valige loetud sõnumi tööriistaribal Saada edasi.

 2. Tippige väljale Adressaat meiliaadress, millele soovite sõnumi edasi saata.

 3. Algse sõnumi tekst kopeeritakse sõnumi kehasse. Mis tahes lisatava teabe saate tippida saatja algsõnumi sisse või kohale.

Kui vastus on valmis, valige sõnumi tööriistaribal Saada.

Manus võib olla mis tahes programmis loodud fail, näiteks Wordi dokument, Exceli arvutustabel, WAV-fail või rasterpilt. Kõigile Outlook Web Appis loodud üksustele saate manustada mis tahes faili, millele pääsete juurde oma arvuti või võrgu kaudu. Saate üksuselt manuseid ka eemaldada.

Kui sõnum sisaldab manust, kuvatakse sõnumiloendis sõnumi kõrval kirjaklambri ikoon. Kalendriüksuste puhul kuvatakse kirjaklambri ikoon kalendrivaate nurgas ja üksuse avamisel kuvatakse manuste loend. Kontaktide puhul kuvatakse manuste loend kindla kontakti avamisel.

Manusega üksuse avamisel kuvatakse manuste loendis manustatud faili nimi. Mõne manuse, näiteks TXT- või GIF-vormingus faili, saab avada otse veebibrauseris.

Meilisõnumile või muule üksusele faili manustamine

 1. Sõnumi, kohtumise või kontakti loomisel valige sõnumivälja tööriistaribal Sisesta > Manused. Meilisõnumite päises kuvatakse link Manused. Kalendriüksuste link Manused kuvatakse tööriistaribal. Kui kirje on koosolek, siis kuvatakse see otse sõnumisisu kohal. Kontaktilehe allosas kuvatakse kontaktide link Manused.

 2. Vali fail üles, tippige faili nimi või valige faili otsimiseks Otsi .

 3. Kui olete manustatava faili üles leidnud, valige selle manuste loendisse lisamiseks Ava.

 4. Korrake juhiseid 1–3 iga täiendava faili puhul, mille soovite lisada.

Enne failide manustamist on võimalik pikki failinimesid lühendada. Faili sisu see ei mõjuta.

Üksusest ühe või mitme manuse eemaldamine

 1. Avage sõnum.

 2. Valige eemaldatavate failide kõrval ikoon x.

Sõnumile vastamisel manuseid ei kopeerita. Faili asemel kuvatakse kohatäiteikoon. Manuste kaasamiseks saatke sõnum vastamise asemel edasi. Enne manustatud failide redigeerimist peate need oma arvutisse alla laadima.

Manuse lugemine või salvestamine

 • Valige manustatud faili nimi. Teile pakutakse võimalust manus sobivas rakenduses avada või manus kettale salvestada.

 • Mõne manusetüübi puhul saate manuse veebilehena avamiseks kasutada suvandit Ava veebilehena (või Ava brauseris), et kuvada manus veebibrauseris. Failitüübid, mida saab avada veebilehena:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Adobe Acrobat PDF-failid

Ettevaatust!: Ärge avage manust, kui te pole kindel, kas selle sisu või saatja on turvaline. Manuseid kasutatakse sageli arvutiviiruste levitamiseks. Seega, kui te ei tea, kas manus on turvaline, on mõistlik kasutada valikut Ava veebilehena või (Ava brauseris). Lisateabe saamiseks vt Outlook Web Appi lihtversioon > Veebilehena avamine.

Manuse saatmine

Redigeeritud manuse saatmiseks peab teie arvutisse olema installitud manuse loomiseks kasutatud rakendus. Kui soovite näiteks redigeerida manust, mis on Wordi fail, peate Wordi oma arvutisse installima.

 1. Avage algse manusega sõnum.

 2. Manuse salvestamiseks oma arvutisse valige esmalt manus ja seejärel valige Salvesta.

 3. Avage manus asukohast, kuhu te selle salvestasite, ja tehke soovitud muudatused.

 4. Salvestage muudatused ja sulgege dokument.

 5. Naaske rakendusse Outlook Web App ja avage algne sõnum.

 6. Kui soovite algse manuse sõnumist eemaldada ja manustada selle asemel faili muudetud versiooni, valige Vasta.

 7. Kui soovite lisada algse manuse koos enda muudetud versiooniga, valige Saada edasi.

Mida peaksin manuste kohta veel teadma?

 • Mõned manused võib eemaldada või blokeerida viirusetõrjetarkvara, mida kasutab teie ettevõte või adressaadi ettevõte, kuhu te meilisõnumi saadate. Kui teil on manusetoe kohta küsimusi, pöörduge tehnilise toe poole.

 • Ühe manuse vaikemahupiirang Outlook Web Appis on 10 MB. Sõltuvalt sellest, milline teenus teie postkasti majutab, on kogu sõnumi (sh kõigi manuste) vaikemahupiirang 25 MB või 35 MB. Teie postkasti manuste ja sõnumite mahupiirangud häälestab teie meilikontot haldav isik ja need võivad vaikepiirangutest erineda.

 • Ühele sõnumile saab vaikimisi lisada kuni 125 manust. Manuste arvu piirangu häälestab teie süsteemiadministraator ja see võib vaikepiirangust erineda.

Kui teie oodatav meilisõnum pole kaustas Sisse, uurige järgmisi tõrkeotsinguideid.

 • Kontrollige rämpspostikausta.

 • Kui meilisõnum asub ühendatud kontos, tõmmatakse see üks kord tunnis Outlook Web Appi lihtversiooni,

 • Pöörduge saatja poole ja veenduge, et sõnum saadeti õigel meiliaadressil.

 • Värskendage oma brauserit. Sõnumid on kättesaadavad kohe, kui server on need vastu võtnud.

Outlook Web Appi lihtversioonis on Outlook Web Appi standardversiooniga võrreldes meilide lugemiseks ja koostamiseks vähem funktsioone. Lisateavet leiate ka võrdlustabelitest. Lihtversioonis ei saa te teha näiteks järgmisi toiminguid:

 • Hallata sisendkausta reegleid või edasisaatmist häälestada.

 • Lisada pilte oma meilisignatuuri või kasutada mitme meili signatuuri.

 • Kuvada sõnumite eelvaadet ega kasutada lugemispaani.

 • Häälestada sõnumi saabumise teatist või teadet.

 • Muuta sõnumite fondi suurust, kasutada RTF- või HTML-vormingut, kasutada kirjapäist.

 • Luua või katkestada ühendust muude meilikontodega või kellegi teise postkasti avada.

Lisateavet Outlook Web App'i lihtversiooni kohta, nt kuidas saada tagasi tavaversiooni või millised on funktsioonid ja piirangud, lugege teemat Outlook Web Appi lihtversioon

Suvandid, mis mõjutavad meilisõnumite lugemist ja saatmist kohta leiate teemast Suvandid > Sõnumside

Lisateavet parooli muutmise kohta leiate teemast Suvandid > parooli muutmine

Outlook Web Appi lihtversioon > Meiliturve

Outlook Web Appi lihtversioon > Aadressiraamat

Outlook Web Appi lihtversioon > Kalender

Outlook Web Appi lihtversioon > Kontaktid

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×