Põhisisu juurde

Otsingu seisundiaruanded

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

SharePoint Server 2013 otsingusüsteem pakub kahte põhitüüpi seisundiaruandeid – päringu ja analüüsi seisundiaruandeid.

Selle artikli teemad

Päringu seisundiaruanded

Analüüsi seisundiaruanded

Päringu seisundiaruanded

Saadaval on järgmised aruanded päringu jõudluse kohta.

Päringu seisundiaruanne

Kirjeldus

Trend (päringulatentsuse trend)

Esitab teatud ajavahemiku jaoks päringulatentsuse (millisekundites) protsentiili järgi. Näiteks 5% kõigist päringutest oli väiksem latentsus, kui graafiku viienda protsentiiliga tähistatud latentsusel.

Graafik sisaldab päringumäära ülekatet teatud ajavahemikul, kus päringumäär on päringute arv minutis, mille jaoks päringu objektimudel (OM) tulemused tagastas.

Lisaks sisaldab graafik analüüsimäära ülekatet ja analüüsi osalist värskendusmäära.

Saate aruannet järgmistel alustel filtreerida.

 • Alguskuupäev/-kellaaeg

 • Lõppkuupäev/-kellaaeg

 • Kliendi tüüp

 • Tulemusteleht (otsingutulemuste leht), mis kuvatakse vaid siis, kui paljusõnaline logimine on lubatud.

Vaikimisi esitab graafik andmed otsinguteenuse rakenduse kõigi tulemustelehtede jaoks.

Üldine (üldine päringulatentsus)

Esitab teatud ajavahemiku jaoks päringumäära (päringute arv minutis) koos päringulatentsuse ülekattega millisekundites.

Esitab päringulatentsuse kõigi järgmiste alade jaoks.

 • Objektimudel. See on aeg, mis kulub veebiserveri ja tagasüsteemi vahel suhtlemiseks.

 • Tagasüsteem. See on aeg, mis kulub päringu teisendamiseks, registriotsingu teostamiseks, tulemuste töötlemiseks (nt duplikaatide eemaldamiseks) ja tulemuste objektimudelile tagastamiseks.

Saate aruannet järgmistel alustel filtreerida.

 • Alguskuupäev/-kellaaeg

 • Lõppkuupäev/-kellaaeg

 • Kliendi tüüp

 • Tulemusteleht (otsingutulemuste leht), mis kuvatakse vaid siis, kui paljusõnaline logimine on lubatud.

Vaikimisi esitab graafik andmed otsinguteenuse rakenduse kõigi tulemustelehtede jaoks.

Põhivoog (SharePointi vaikevoo päringulatentsus)

Esitab teatud ajavahemiku jaoks päringulatentsuse (millisekundites) päringu põhivoo ja tulemuste töötluse jaoks. See tähistab, kui kiiresti süsteem töötles päringut ja tagastas tulemused veebiserverisse. Graafik esitab päringulatentsuse järgmise teabe jaoks.

 • Päringureegli tingimuse vaste

 • Päringu teisendus

 • Päringu marsruutimine

 • Tulemuste segamine

 • Paigutuse valik

 • Päringu logimine

 • Muu

Graafik sisaldab päringumäära ülekatet teatud ajavahemiku jooksul.

Saate aruannet järgmistel alustel filtreerida.

 • Alguskuupäev/-kellaaeg

 • Lõppkuupäev/-kellaaeg

 • Kliendi tüüp

Liit (liidu päringulatentsus)

Esitab teatud ajavahemiku jaoks päringulatentsuse (millisekundites) tulemuste kõigi allikatüüpide jaoks.

Vaikimisi esitab graafik andmed otsinguteenuse rakenduse kõigi tulemustelehtede jaoks.

Saate aruannet järgmistel alustel filtreerida.

 • Alguskuupäev/-kellaaeg

 • Lõppkuupäev/-kellaaeg

 • Kliendi tüüp

 • Tulemusteleht (otsingutulemuste leht), mis kuvatakse vaid siis, kui paljusõnaline logimine on lubatud.

 • Allika tüüp (tulemuse allika tüüp):

 • Parima pakkumise pakkuja

 • Exchange'i otsingupakkuja

 • Kohalik inimestepakkuja

 • Kohalik SharePointi pakkuja

 • OpenSearchi pakkuja

 • Isiklik lemmikute pakkuja

 • Inimeste kaugpakkuja

SharePointi otsingupakkuja (SharePointi kohaliku otsinguvoo päringulatentsus)

Näitab teatud ajavahemiku jaoks päringulatentsust (ms) kõigi päringute jaoks, mida töötleb kohalik SharePointi otsingupakkuja. Graafik esitab päringulatentsuse järgmise teabe jaoks.

 • Märksõnade sõelumine

 • Lingvistika

 • Turbekärpimise soovitused

 • Turbeloa loomine

 • Registriotsing

 • Tulemusetüübi töötlus

 • Kohandatud turbekärpimine

 • Kokkuvõtte genereerimine

 • Muu

Graafik sisaldab päringumäära ülekatet teatud ajavahemiku jooksul.

Saate aruannet järgmistel alustel filtreerida.

 • Alguskuupäev/-kellaaeg

 • Lõppkuupäev/-kellaaeg

 • Kliendi tüüp

Inimesteotsingu pakkuja (inimeste otsinguvoo päringulatentsus)

Näitab teatud ajavahemiku jaoks päringulatentsust (ms) kõigi päringute jaoks, mida töötleb kohalik inimesteotsingu pakkuja. Graafik esitab päringulatentsuse kõigi järgmiste alade jaoks.

 • Märksõnade sõelumine

 • Lingvistika

 • Inimeste eeltöötlus

 • Turbeloa loomine

 • Registriotsing

 • Tulemusetüübi töötlus

 • Kohandatud turbekärpimine

 • Kokkuvõtte genereerimine

 • Muu

Graafik sisaldab päringumäära ülekatet teatud ajavahemiku jooksul.

Saate aruannet järgmistel alustel filtreerida.

 • Alguskuupäev/-kellaaeg

 • Lõppkuupäev/-kellaaeg

 • Kliendi tüüp

Registrimootor (registrimootori päringulatentsus)

Esitab teatud ajavahemiku jaoks päringulatentsuse (millisekundites) iga filtreerimiskohaks oleva registriserveri jaoks. Vaikimisi esitab graafik andmed otsinguteenuse rakenduse kõigi tulemustelehtede jaoks. Saate aruannet järgmistel alustel filtreerida.

 • Alguskuupäev/-kellaaeg

 • Lõppkuupäev/-kellaaeg

 • Registriserver (arvuti, mis hostib vähemalt ühte registrisektsiooni)

 • Tulemusteleht (otsingutulemuste leht), mis kuvatakse vaid siis, kui paljusõnaline logimine on lubatud.

Graafik sisaldab teatud möödunud ajavahemikus registri otsinguaja ülekatet. Registri otsinguaeg on keskmine ajavahemik antud minuti jooksul, mille jooksul registrimootor tagastas tulemused. Registri otsinguaeg rakendatakse vaid päringutele, mille jaoks registrimootor tagastas tulemused.

Lehe algusse

Analüüsi seisundiaruanded

Saadaval on järgmised aruanded analüüsi seisundi kohta.

Analüüsi aruanne

Kirjeldus

Analüüsimäär

Näitab teatud ajavahemiku jaoks graafiku ja kokkuvõtte järgmise teabe jaoks.

 • Minutis analüüsitud sisuüksuste arv. See hõlmab järgmist.

 • Sisuüksusi kokku

 • Muudetud üksused. Need on muudetud ja uuesti analüüsitud sisuüksused.

 • Muutmata üksused. Need on sisuüksused, mida ei muudetud ega analüüsitud uuesti.

 • Turbeüksused. Need on sisuüksused, mille turbeatribuute muudeti.

 • Kustutatud üksused. Need on sisuüksused, mis kustutati sisuallikast ja mis tuleb ka registrist kustutada.

 • Minutis teostatud muude analüüsitoimingute keskmine arv. See hõlmab järgmist.

 • Korduskatsed (analüüsi korduskatsed)

 • Tõrked (analüüsitõrked)

Saate aruannet järgmistel alustel filtreerida.

 • Alguskuupäev/-kellaaeg

 • Lõppkuupäev/-kellaaeg

 • Sisuallikad (nt kohalikud SharePointi saidid)

 • Masin

Analüüsi latentsus

Esitab teatud ajavahemiku jaoks graafiku, kus on analüüsikoormuse moodustavate üksuste arv järgmise teabe jaoks.

 • Analüüsi järjekorras

 • Sisutöötlusse esitamise ootel

 • Esitatud sisutöötlusse

 • Kinnituse ootel (SQL)

Saate seda aruannet vaid masina järgi filtreerida.

Esitab teatud ajavahemiku jaoks analüüsilatentsuse graafiku ja kokkuvõtte ning aja (millisekundites), mille jooksul iga sisuüksus on söötetorus igas järgmises alamsüsteemis.

 • Analüüs

 • Protokolliohjur (PH)

 • Hoidla

 • SQL-i aeg

Saate aruannet järgmistel alustel filtreerida.

 • Alguskuupäev/-kellaaeg

 • Lõppkuupäev/-kellaaeg

 • Sisuallikas (nt kohalikud SharePointi saidid)

 • Masin

Analüüsi järjekord

Esitab teatud ajavahemiku jaoks üksuste arvu järgmises kahes analüüsijärjekorras.

 • Protsesside lingid. See on analüüsimata URL-ide arv, mis on analüüsijärjekorras.

 • Järjekorras olevad toimingud. See on analüüsitud URL-ide arv, mis on analüüsitorus töötlemiseks järjekorras.

Saate seda aruannet alguskuupäeva/-kellaaja ja lõppkuupäeva/-kellaaja järgi filtreerida.

Analüüsi värskus

Näitab jaoks ajavahemiku jaoks otsingusüsteemi poolt indekseeritud sisu värskust. Iga dokumendi viimase muutmise ajatemplit võrreldakse graafikus määratud ajaga. Saate sisu värskuse järgmiselt kuvada.

 • Vähem kui kuu tagasi

 • Vähem kui nädal tagasi

 • Vähem kui päev tagasi

 • Vähem kui neli tundi tagasi

Sisutöötluse tegevus

Esitab teatud ajavahemiku jaoks järgmiste üksuste sisutöötluseks kulunud aja.

 • Sisuallikad

 • Masinad

 • Sisutöötluse komponendid

 • Sisutöötluse tegevus

Graafik esitab erinevate sisutöötluse tegevuste jaoks kulunud aja – nt järgmiste tegevuste jaoks.

 • Lingvistika töötlus

 • Dokumendi sõelumine

 • Dokumendi kokkuvõtte genereerimine

 • Indekseerimine

Saate aruannet järgmistel alustel filtreerida.

 • Alguskuupäev/-kellaaeg

 • Lõppkuupäev/-kellaaeg

 • Sisuallikas

 • Masin

 • Sisutöötluse komponendi nimi

 • Töötlustegevus

CPU ja mälukoormus

Näitab teatud ajavahemiku jaoks CPU kasutusprotsenti, mälukasutust (MB) ja järgmiste protsesside süsteemi ülevaadet.

 • MSSDmn

 • MSSearch

 • NodeRunner

 • Timer

Saate aruannet järgmistel alustel filtreerida.

 • Masin

 • Alguskuupäev/-kellaaeg

 • Lõppkuupäev/-kellaaeg

Pidev analüüs

Näitab teatud ajavahemiku jaoks aega (millisekundites), mis kulus protsesside jaoks koos ülekatte avastusajaga (minutites) järgmise teabe jaoks.

 • Aeg linkide tabelis

 • Aeg järjekorratabelis

 • Analüüsi aeg

 • Protokolliohjur (PH) aeg

 • Hoidla aeg

 • Sisutoru aeg

 • SQL-i aeg

Saate aruannet järgmistel alustel filtreerida.

 • Sisuallikad

 • Alguskuupäev/-kellaaeg

 • Lõppkuupäev/-kellaaeg

Lisateavet leiate TechNeti artiklist otsingudiagnostika vaatamine .

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×