OpenDocumenti tekstivormingu (.odt) ja veebirakenduses Word Web App kasutatava Wordi-vormingu (.docx) erinevused

Kui redigeerite OpenDocumenti tekstivormingus (.odt) olevat faili veebirakenduses Word Online ja avate selle siis taas rakenduses Word 2010, võite märgata algversiooni ja redigeeritud versiooni vahel vorminduserinevusi. Samuti võite näha vorminduserinevusi mõne OpenDocumenti faili avamisel veebirakenduses Word Online. Põhjuseks on asjaolu, et need failivormingud toetavad erinevaid funktsioone.

Märkus.: Nende kahe failivorminguga töötamisel ilmnevad tavaliselt ainult vorminguerinevused. Andmed ja sisu küll teisendatakse, kuid andmete ja sisu vormindamine ning nendega suhtlemine võib erinevates vormingutes olla erinev.

Mis juhtub OpenDocumenti tekstivormingus oleva dokumendi redigeerimisel?

Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, millised veebirakenduse Word Online funktsioonialad on OpenDocumenti vormingus (.odt) täielikult või osaliselt toetatud.

  • Toetatud    See funktsioon on toetatud nii Word Online’i kui ka OpenDocumenti tekstivormingus. Säilivad nii sisu, vorming kui ka kasutatavus.

  • Osaliselt toetatud.    See funktsioon on toetatud nii rakenduse Word Online kui ka OpenDocumenti teksti vormingus, kuid vormindus ja kasutatavus võivad mõneti erineda. Tekst ja andmed jäävad alles, kuid vormindus ning teksti või piltidega töötamine viis võivad olla teistsugused.

Täpsemat teavet nende graafikafunktsioonide kohta, mis on OpenDocumenti vormingus täielikult või osaliselt toetatud või mis pole toetatud, leiate selle artikli allpool asuvast graafikafunktsioonide tabelist.

Valdkond

Alamvaldkond

Toetustase

Kommentaarid

Koostöö

Kirjakooste

Toetatud

Kui dokumenti on redigeeritud mõne muu ODF-rakendusega, tuleb ühendus andmeallikaga uuesti luua.

Sisu

Ristviited

Toetatud

Sisu

Võrrandiredaktor (Equation Editor)

Toetatud

Sisu

Võrrandid

Toetatud

Sisu

Allmärkused ja lõpumärkused

Toetatud

Kohandatud eraldajad pole toetatud.

Sisu

Päis/jalus

Toetatud

Sisu

Register

Toetatud

Mitmeveerulised registrid pole toetatud.

Sisu

Piiri lisamine

Osaliselt toetatud

Pidevate jaotisepiiride puhul võib osa atribuute (nt üla- ja allveerised, päised ja jalused, äärised ning reanummerdus) kaotsi minna.

Sisu

Office Art-graafika

Toetatud

Üksikasjad leiate graafikafunktsioonide tabelist.

Sisu

Leheküljenumbrid

Toetatud

Sisu

Pildid

Toetatud

OpenOffice'is loodud dokumendi pilte ei kuvata.

Sisu

Tabelid

Osaliselt toetatud

Enam kui 64 veeruga tabeleid ei toetata.

Sisu

Tekstiväljad

Osaliselt toetatud

Tekstivälju ei saa pesastada.

Sisu

Sisukord

Osaliselt toetatud

Sisukorrast lähevad kaotsi üksused, mis on tähistatud väljasildiga SEQ.

Redigeerimine

Automaatkorrektuur

Toetatud

Redigeerimine

Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine

Toetatud

Redigeerimine

Pukseerimine

Toetatud

Redigeerimine

Ümbrikud ja sildid

Toetatud

Redigeerimine

Valimine

Toetatud

Redigeerimine

Tagasivõtmine, uuestitegemine ja kordamine

Toetatud

Failitoimingud

WSS-i integratsioon

Toetatud

Vormindus

Äärised ja varjustus

Toetatud

Varjustuse mustreid ei toetata.

Piltääriselaade ei toetata. Äärised teisendatakse pidevjooneks.

Vormindus

Täpp- ja numberloendid

Toetatud

Loendinumbrite või -täppide ja teksti vahed võivad pisut muutuda.

Loendiüksuste samm suurendatakse dokumendi reasammuga sobivaks.

OpenOffice’i vaikeloenditäppide ilme muutub ODT-faili avamisel veebirakenduses Word Online.

Vormindus

Süvisinitsiaalid

Toetatud

Veeriste teatud piirkondadele viivad ankrud pole toetatud.

Vormindus

Esiletõst

Toetatud

Esiletõst teisendatakse dokumendi salvestamisel märgi taustvärviks.

Vormindus

Horisontaaljooned

Toetatud

Vormindus

Lõik

Toetatud

Vormindus

Vormingu avaldamine

Toetatud

Vormindus

Laadid

Toetatud

Laadide arv muutub pärast dokumendi ODT-vormingus salvestamist suuremaks ja kogu vormindus ODF-is on laadipõhine.

Vormindus

Tabelduskohad

Toetatud

Positsiooniga seotud tabeldusmärgid pole toetatud.

Vormindus

Tekstiveerud

Toetatud

Osa jaotisega seostuvaid atribuute (nt üla- ja allveerised, päised/jalused, äärised või reanummerdus) läheb kaotsi.

Vormindus

Teksti suund

Osaliselt toetatud

Toetatud on järgmised tekstisuunasuvandid:

rltb: paremalt vasakule, ülevalt alla

lrtb: vasakult paremale, ülevalt alla

tbrl: ülevalt alla, paremalt vasakule

Teksti suund tabelilahtris pole toetatud.

Vormindus

Paigutus

Osaliselt toetatud

Teatud tekstiväljade, paneelide ja kujundite paigutus võib sõltuvalt kasutatud ankrutüübist muutuda.

Taristu

Järjehoidjad

Toetatud

Taristu

Väljad

Osaliselt toetatud

Väljad, mis pole toetatud, teisendatakse lihttekstiks.

Toetatavad väljad säilitatakse väljadena.

SEQ-välju ei toetata, kuna see mõjutab sisukordade ja pealdiste käitumist.

Taristu

Hüperlingid

Toetatud

OpenOffice'i dokumentidele ei rakendata hüperlingilaadi, kuid lingid jäävad toimivaks.

Taristu

OLE

Osaliselt toetatud

OpenOffice'is loodud dokumenti manustatud objekte ei kuvata. See pilditüüp pole toetatud ja link on suhteline.

Rahvusvaheline

IME

Toetatud

Rahvusvaheline

Kaks rida ühel

Toetatud

Printimine

Toetatud

Õigekeelsuskontroll

Keele automaatne tuvastamine

Toetatud

Õigekeelsuskontroll

Keeleatribuudid

Toetatud

Õigekeelsuskontroll

Õigekirjakontroll

Toetatud

Tekstialad, mis on tähistatud õigekirja- ja grammatikakontrollist väljajäetavana, kaotavad selle omaduse. Õigekirja ja grammatikat kontrollitakse ka selles tekstis.

Graafikafunktsioonid

Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, millised graafikafunktsioonid on OpenDocumenti vormingus (.odt) täielikult või osaliselt toetatud.

  • Toetatud.    Funktsioon on toetatud nii veebirakenduses Word Online kui ka OpenDocumenti tekstivormingus. Seda funktsiooni kasutavad graafikaelemendid käituvad ja kuvatakse üldjuhul mõlema vormingu korral ühtemoodi.

  • Osaliselt toetatud.     Funktsioon on toetatud nii veebirakenduses Word Online kui ka OpenDocumenti tekstivormingus, kuid graafikaelemendid võidakse erinevas vormingus failides kuvada erinevalt. Andmed ei lähe üldjuhul ühest vormingust teise teisendamisel kaotsi, kuid vormindus ja nende graafikaelementide kasutamise võimalused võivad olla erinevad

Põhikujundid

Toetustase

Kommentaarid

Kujundid

Toetatud

Tekstiväljad

Toetatud

Toetatud, välja arvatud tekstiväljadel asuvad objektid, mis on rakenduses Word 2010 osaliselt toetatud. SmartArt-pildid, kujundid või tekstiväljadel asuvad tekstiväljad pole toetatud ja lähevad faili avamisel kaotsi.

WordArt

Toetatud

Ruumiliste kujundite suvandid

Toetatud

Pildid

Toetatud

Toetatud, välja arvatud lisamis- ja linkimissuvand, mida ODF-vorming ei toeta.

Diagrammide objektid

Toetatud

Teisendatakse rühmaks, mis sisaldab nii diagrammi kui ka objekte. Kuna Word 2010 ei toeta diagrammi sisaldavaid rühmi, tühistatakse objektide rühmitamine faili avamisel rakenduses Word 2010.

Tindimarginaalid

Toetatud

Tindimarginaalid teisendatakse laiendatud metafaili (Enhanced Metafile) vormingusse (EMF).

Objektirühmad

Osaliselt toetatud

Teatud objekte ei saa rakenduses Word 2010 rühmitada. Seetõttu tühistatakse objektide rühmitamine OpenDocumenti faili avamisel. See hõlmab kõiki objekte, mis on rühmitatud koos diagrammiga, ning pilte, mis on rühmitatud koos mõne kujundi, tekstivälja või OLE-objektiga.

Objektide nähtavus

Osaliselt toetatud

Nähtamatud objektid muutuvad nähtavaks pärast faili salvestamist ja siis rakenduses Word 2010 taasavamist.

Objektide äärised

Toetatud

Kõik ääriselaadid pole toetatud. Ääriselaadid, mis pole toetatud, salvestatakse vaikeääriselaadina (must pidevjoon).

Objektide täidised

Toetatud

Toetatud, kuid rohkem kui kaheastmelised astmiktäited kaotavad kõik astmed peale kahe esimese.

Joonevorming

Toetatud

Kõik joone- ja joonelõpulaadid pole ODF-is toetatud. Kui laad pole toetatud, salvestatakse see vastavalt vaikimisi musta pidevjoonena või avatud noole tüüpi joonena.

Pildi ülevärvimine

Osaliselt toetatud

Teatud piltide ülevärvimisfunktsioonidel on ODF-is võrdväärsed võimalused olemas (nt must ja valge). Muudel piltide ülevärvimisfunktsioonidel puuduvad võrdväärsed vasted ja sellised pildid lamendatakse. Pilt säilitab sarnase ilme, kuid ülevärvimist ei saa enam muuta ega eemaldada.

Pildilaadid

Osaliselt toetatud

Äärised on osaliselt toetatud, kuid nende ilme ei pruugi jääda samaks.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×