OpenDocumenti esitlusvormingus (.odp) esitluse avamine või salvestamine PowerPointis

Saate avada ja salvestada faile OpenDocumenti esitluse (. odp) failivormingus, mida kasutavad mõned esitluse rakendused (nt Apache OpenOffice Impress ja LibreOffice Impress).

OpenDocumenti esitlusefaili avamine PowerPointis

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake nuppu Ava.

 3. Vaid OpenDocumenti vormingus salvestatud failide kuvamiseks klõpsake loendis Failitüüp väärtust OpenDocumenti esitlus.

 4. Klõpsake faili, mida soovite avada, ja seejärel nuppu Ava.

  Näpunäide.: Kui olete faili leidnud, võite avamiseks seda topeltklõpsata.

Märkus.: Kui avate OpenDocumenti esitlusfaili PowerPointis , ei pruugi sel olla sama vorming nagu algses rakenduses, kus see loodi. See on tingitud OpenDocumenti vormingut kasutavate rakenduste erinevustest.

PowerPointi esitluse salvestamine OpenDocumenti esitluse vormingus

NB!: Kui soovite oma failist säilitada ka PowerPointi versiooni, peate faili esmalt salvestama PowerPointi esitlusena (nt pptx-failivormingus) ja seejärel OpenDocumenti esitlusvormingus (.odp).

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake käsku Salvesta nimega.

 3. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust OpenDocumenti esitlus.

 4. Pange oma failile nimi ja salvestage see.

Lisateave OpenDocumenti vormingu kohta

Dokumentide avamisel või salvestamisel OpenDocumenti esitlusvormingus (.odp) võib osa vormingut kaotsi minna. See on tingitud erinevatest funktsioonidest ja suvanditest (nt vormingust, mida OpenDocumenti esitlusrakendused ja PowerPoint toetavad).

Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, millised PowerPointi funktsioonid on OpenDocumenti esitluse vormingus (.odp) täielikult, osaliselt või üldse mitte toetatud. Failide avamise ja salvestamise kohta leiate teavet teemast. odp-failivormingus lugege teemat OpenDocumenti esitluse vormingus (. odp) esitluse avamine või salvestamine PowerPointi abil.

 • Toetatud.     See funktsioon on toetatud nii PowerPointi vormingus kui ka OpenDocumenti esitluse vormingus. Säilivad nii sisu, vorming kui ka kasutatavus.

 • Osaliselt toetatud.     See funktsioon on toetatud nii PowerPointi kui ka OpenDocumenti esitluse vormingus, kuid vormindus ja kasutatavus võivad muutuda. Tekst ja andmed jäävad alles, kuid vormindus ning teksti või piltidega töötamine viis võivad olla teistsugused.

 • Pole toetatud.    Seda funktsiooni ei toetata OpenDocumenti vormingus. Kui plaanite salvestada oma esitluse OpenDocumenti vormingus, vältige nende funktsioonide kasutamist.

Valdkond

Alamvaldkond

PowerPointi tugi

Animatsioonid

Sisenemis- ja väljumis-

animatsioonid

Osaliselt toetatud

Kõik sellised animatsioonid, mida ODF ei toeta, muudetakse ilmumis- või kadumisanimatsiooniks.

Animatsioonid

Värvilised animatsioonid

Pole toetatud

Animatsioonid

Skaleeritavad animatsioonid

Pole toetatud

Järgmist tüüpi animatsioonid pole toetatud: Plahvatus, Välklamp, Kasvamine/kahandamine, Vertikaalkõrgus.

Animatsioonid

Animatsioonide viivitused

Toetatud

Animatsioonid

Animatsioonide ajastamine

Toetatud

Animatsioonid

Tekstianimatsioonid

Toetatud

Animatsioonid

Käivitatud animatsioonid

Toetatud

Animatsioonid

Animatsioonide

helid

Pole toetatud

Animatsioonid

Meediumianimatsioonid

Toetatud

Animatsioonid

SmartArt-pildid

Pole toetatud

Animatsioonid

Diagrammiosad

Osaliselt toetatud

Diagrammiosade animatsioonid teisendatakse tervet diagrammi hõlmavaks animatsiooniks.

Animatsioonid

OLE-toimingute

animatsioonid

Pole toetatud

Animatsioonid

Juhtslaidi/paigutuse animatsioonid

Pole toetatud

Üleminekud

Üleminekuefektid

Osaliselt toetatud

Järgmisi üleminekud ei toetata: ribakardinad, lõige, tõmme, kamm ja ringvaade.

Üleminekud

Üleminekuefektide helid

Pole toetatud

Sisumeediumid (filmid/helid)

Kärpimine ja järjehoidjad

Osaliselt toetatud

Content (Sisu)

WAV-failide manustamine

Toetatud

Content (Sisu)

OLE-objektid

Toetatud

Sisu

ActiveX-juhtelemendid

Pole toetatud

Sisu

Tabelid

Osaliselt toetatud

Tabeleid sisaldava esitluse salvestamisel ODP-vormingus muudetakse tabelid piltideks ja neid ei saa rohkem redigeerida.

Content (Sisu)

Päised ja jalused

Osaliselt toetatud

Päiseid või jaluseid sisaldava faili salvestamisel ODP-vormingus muudetakse päised ja jalused tekstiväljadeks.

Content (Sisu)

Kuupäevaväljad

Osaliselt toetatud

Kõik kuupäevatüübid on toetatud, kuid muud ODF-vormingut kasutavad rakendused võivad need teisendada vastava rakenduse vaiketüübiks.

Sisu

Kujundi peitmine

Toetatud

Content (Sisu)

Slaidi peitmine

Toetatud

Makrod, programmeeritavus

Makrod, OM, programmeeritavus

Pole toetatud

Esitlussätted

Lehesuurus

Osaliselt toetatud

Ehkki lehesuurus salvestatakse koos esitlusega, pole dialoogiboksi Lehekülje häälestus lehesuuruse sätted enam täpsed. Dialoogiboksis proovitakse kasutada lehekülje vaikesuurust.

Esitlussätted

Kohandatud seansid

Toetatud

Esitlussätted

Jutustused, ajastused

Toetatud

Esitlussätted

Seansisätted

Osaliselt toetatud

Esitlussätted

Print Settings

Pole toetatud

Esitlussätted

Vaate sätted       

Pole toetatud

Koostöö

Kommentaarid

Pole toetatud

Diagrammid

Diagrammid

Osaliselt toetatud

Esitluse kujundus

Juhtslaidid

Osaliselt toetatud

Kujunduseteave läheb kaotsi ning see paigutatakse juht-/paigutuseslaididele. Uued kujundid ei päri fonte, värve ega efekte.

Esitluse avamisel pärast selle ODP-vormingus salvestamist kasutatakse vaikekujundust, kuid see ei tohiks esitluses põhjustada muudatusi. Küll aga tähendab see, et edaspidiste redigeerimiste korral lähtuvad muudatused vaikekujundusest.

Esitluse kujundus

Paigutused

Osaliselt toetatud

Paigutusi käsitletakse muudes ODF-vormingut kasutavates rakendustes avamisel sarnaselt juhtslaididega.

Esitluse kujundus

Kohatäited

Osaliselt toetatud

Kujunduseteave läheb kohatäidetest kaotsi.

Esitluse kujundus

Märkmed

Toetatud

Esitluse kujundus

Juhtmärkmelehed

Toetatud

Esitluse kujundus

Juhtjaotusmaterjalid

Toetatud

Krüptimine

Krüptimine

Pole toetatud

Kaitse

Kaitse

Pole toetatud

Tekst

Rahvusvaheline tekstivorming

Osaliselt toetatud

Mittetoetatavate funktsioonide seas on:

 • kinsoku;

 • vertikaalteksti pööre (270, virn);

 • Ida-Aasia reapiirid;

 • kumimoji;

 • mõni rahvusvaheline nummerdussüsteem vastendatakse täpploendi või tavapärase nummerdusega;

 • hajusjoondus.

Tekst

Joondus

Osaliselt toetatud

Hajusjoondus pole toetatud.

Muudes ODF-vormingut kasutavates rakendustes võib esineda visuaalseid erinevusi teksti joonduses, ankrutes või murdmises.

Tekst

Veerud

Pole toetatud

Tekst

Teksti pööramine

Osaliselt toetatud

270-kraadine pööramine ja virnastatud tekst pole toetatud.

Tekst

Hüperlingid

Osaliselt toetatud

Tavalised hüperlingid on toetatud, kuid hiirega üle liikumisel kuvatavad hüperlingid mitte.

Tekst

Loendid

Toetatud

Muud ODF-vormingut kasutavad rakendused võivad nummerdust või loenditäppe muuta või neid funktsioone üldse mitte toetada.

Tekst

Põhivorming

Toetatud

Kõigis ODF-vormingut kasutavates rakendustes on toetatud kursiivkiri, paks vorming, allakriipsutamine ja läbikriipsutamine.

Erinevad fondid ja suurused on toetatud.

Tekst

Täpsem vormindus /graafikaefektid

Osaliselt toetatud

Mittetoetatavate funktsioonide seas on:

 • pilttäitega, astmiktäitega, mustertäitega või tühja täitega tekst;

 • osa välise varju efekte teksti jaoks;

 • pilttäitega, astmiktäitega, mustertäitega või tühja täitega kontuuriga tekst;

 • tekstil ei või olla täitevärvist erinev kontuur.

Tekst

Automaatsobitus

Pole toetatud

Tekst

Ületäitumine

Toetatud.

Ületäitumine võidakse erinevates ODF-vormingut kasutavates rakendustes kuvada erinevalt.

Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, millised PowerPointi graafikafunktsioonid on OpenDocumenti vormingus (.odp) täielikult, osaliselt või üldse mitte toetatud.

Põhikujundid

PowerPointi tugi

Kujundid

Toetatud

Tekstiväljad

Toetatud

Tekstiväljadel olevad objektid lähevad OpenDocumenti faili avamisel kaotsi.

WordArt

Osaliselt toetatud

ODF ei toeta WordArt-funktsioone. Tekst koos selle põhivärviga säilib, kuid WordArt-efektid ja -vorming lähevad kaotsi.

Ruumiliste kujundite suvandid

Pole toetatud

Pildid

Toetatud

Toetatud, välja arvatud lisamis- ja linkimissuvand, mida ODF-vorming ei toeta.

SmartArt-diagrammid

Toetatud

Teisendatakse kujundirühmaks.

ActiveX-juhtelemendid

Pole toetatud

Diagrammide objektid

Toetatud

Teisendatakse rühmaks, mis sisaldab nii diagrammi kui ka objekte.

Tindimarginaalid

Toetatud

Tindimarginaalid teisendatakse laiendatud metafaili (Enhanced Metafile) vormingusse (EMF).

Objektirühmad

Toetatud

Objektide nähtavus

Toetatud

Objektide äärised

Toetatud

Kõiki ääriselaade ei toetata. Ilma toeta laadid salvestatakse vaikeääriselaadina (must pidevjoon).

Objektide täidised

Toetatud

Toetatud, v.a slaidi taustatäide.

Rohkem kui kaheastmelised astmiktäited kaotavad kõik astmed peale kahe esimese.

Joonevorming

Toetatud

Kõik joone- ja joonelõpulaadid pole ODF-is toetatud. Kui laad pole toetatud, salvestatakse see vastavalt vaikimisi musta pidevjoonena või avatud noole tüüpi joonena.

Piltide kärpimine

Toetatud

Pildi kärpimine kujundi abil pole toetatud.

Pildi ülevärvimine

Osaliselt toetatud

Teatud piltide ülevärvimisfunktsioonidel on ODF-is võrdväärsed võimalused olemas (nt must ja valge). Muudel piltide ülevärvimisfunktsioonidel puuduvad võrdväärsed vasted ja sellised pildid lamendatakse. Pilt säilitab sarnase ilme, kuid värvi ei saa enam muuta.

Ruumiliste piltide suvandid

Pole toetatud

Pildilaadid

Osaliselt toetatud

Äärised on osaliselt toetatud, kuid nende ilme ei pruugi jääda samaks.

Kujundused

Pole toetatud

Kujundi hüperlink

Pole toetatud

Näpunäited

 • Enne faili saatmist kellelegi teisele võiksite selle sulgeda ja siis uuesti avada, et näha, milline see OpenDocumenti esitlusvormingus (.odp) välja näeb.

 • Kui soovite säilitada täpsemat objektivormingut, mis pole OpenDocumenti esitluse vormingus toetatud, teisendage objekt pildiks.

 • Kui töötate tabelitega, viige tabelitoimingud enne PowerPointi sulgemist lõpule. PowerPointi sulgemisel teisendatakse tabelid piltideks ja neid ei saa enam redigeerida.

 • Ärge kasutage rõhutamisanimatsioone (st animatsioone, mis pole sisenemis- ega väljumisanimatsioonid), mis hõlmavad värvide muutumist või skaleerimist, kuna need animatsiooniosad lähevad esitluse odp-failivormingus salvestamisel kaotsi.

Vt ka

OpenDocumenti. odp-failide ja PowerPointi pptx-failide redigeerimine PowerPointi veebirakenduses

Esitluse salvestamine muus failivormingus

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×