OpenDocumenti arvutustabeli vormingu (.ods) ja Exceli vormingu (.xlsx) erinevused

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Kahes erinevas vormingus (nt .xlsx ja .ods) failidega töötamisel võib ette tulla vorminduserinevusi ja kõik funktsioonid pole saadaval. Andmed ja sisu saate küll teisendada, ent sisuga töötamise viisid võivad sõltuvalt kasutatavast vormingust veidi erineda.

Faili vaikevormingu vahetamine

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nupp Office’i nupu pilt > Exceli suvandid.

  Microsoft Office 2013 või uuem versioon, valige fail > Suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Salvesta.

 3. Klõpsake jaotise Töövihikute salvestamine loendis Salvesta failid järgmises vormingus seda failivormingut, mida soovite vaikimisi kasutada.

Mis on Exceli töölehe salvestamisel OpenDocumenti arvutustabeli vormingus toetatud?

Allpool esitatud tabelist näete, millised Exceli funktsioonid on OpenDocumenti arvutustabelivormingus (.ods) täielikult või osaliselt toetatud või toetuseta.

 • Toetatud.    See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti arvutustabeli vormingus. Säilivad nii sisu, vormindus kui ka kasutatavus.

 • Osaliselt toetatud.    See funktsioon on toetatud nii Exceli kui ka OpenDocumenti arvutustabeli vormingus, kuid vormindus ja kasutatavus võivad mõneti erineda. Tekst ja andmed jäävad alles, kuid vormindus ning teksti või piltidega töötamine viis võivad olla teistsugused.

 • Pole toetatud.    Exceli funktsioon pole OpenDocumenti arvutustabeli vormingus toetatud. Kui kavatsete oma Exceli töölehe salvestada OpenDocumenti arvutustabeli vormingus, ärge kasutage seda funktsiooni, sest muidu võivad teie töölehe selle osa sisu ja vormindus kaotsi minna ning seda osa ei pruugi saada kasutada.

Täpsemat teavet graafikafunktsioonide kohta leiate käesoleva artikli lõpus asuvast graafikaelementide tabelist.

Märkus.: Programmi Microsoft Excel Starter 2010 kasutamisel võtke arvesse, et Excel Starter ei toeta kõiki programmi Excel 2010 funktsioone. Lisateavet Excel Starteris saadaolevate funktsioonide kohta leiate teemast Excel Starteri toetatud funktsioonid.

Valdkond

Alamvaldkond

Toetustase

Excel 2007

Excel 2010

Vorming

Rea kõrgus / veeru laius

Toetatud

Dokumentide ilme peaks jääma samaks.

Toetatud

Dokumentide ilme peaks jääma samaks.

Vorming

Lahter

Toetatud

Toetatud

Hüperlingid

Toetatud

Hüperlingilaadidega võib siiski tekkida probleeme.

Toetatud

Hüperlingilaadidega võib siiski tekkida probleeme.

Vorming

Lahtrilaadid

Toetatud

Toetatud

Kuupäevad

Kuupäevad, mis on varasemad kui 1900-01-01

Pole toetatud

Kui salvestate ODS-vormingus töövihiku, mis sisaldab kuupäevi, mis on varasemad kui 1900-01-01, ei salvestata 1900. aastast varasemaid kuupäevi õigesti.

Pole toetatud

Kui salvestate ODS-vormingus töövihiku, mis sisaldab kuupäevi, mis on varasemad kui 1900-01-01, ei salvestata 1900. aastast varasemaid kuupäevi õigesti.

Printimine

Prindivahemikud

Toetatud

Toetatud

Printimine

Ridade/veergude kordamine

Pole toetatud

Pole toetatud

Printimine

Leheküljepiirid

Toetatud

Toetatud

Printimine

Päis/jalus

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole pildi, esilehekülje ega paaris/paaritu lehekülje suvandid toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole pildi, esilehekülje ega paaris/paaritu lehekülje suvandid toetatud.

Valemid

Toetatud

Toetatud

Valemid

Nimed

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole kohalikud nimed, nimega avaldised ega mittejärjestikuste vahemike nimed toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole kohalikud nimed, nimega avaldised ega mittejärjestikuste vahemike nimed toetatud.

Lahtrite kommentaarid

Osaliselt toetatud

Sisuga kommentaarid moodustavad silmuse. Kommentaari vormindus ei pruugi olla toetatud, kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis.

Osaliselt toetatud

Sisuga kommentaarid moodustavad silmuse. Kommentaari vormindus ei pruugi olla toetatud, kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis.

Andmeriistad

Rühmitamine ja liigendus

Toetatud

Toetatud

OLE-objektid

Toetatud

Toetatud

Sätted

Aknasätted

Pole toetatud

Pole toetatud

Sätted

Töölehe/töövihiku sätted

Pole toetatud

Pole toetatud

Kaitse

Lehekaitse

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on ilma paroolita kaitse toetatud. Paroolkaitsega töölehte sisaldavaid faile ei saa aga salvestada ega avada.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on ilma paroolita kaitse toetatud. Paroolkaitsega töölehte sisaldavaid faile ei saa aga salvestada ega avada.

Kaitse

Teabeõiguste haldus (IRM)

Pole toetatud

Faile, kus IRM on sisse lülitatud, ei saa salvestada.

Pole toetatud

Faile, kus IRM on sisse lülitatud, ei saa salvestada.

Kaitse

Krüptimine

Pole toetatud

Sellist tüüpi kaitsega faile ei saa salvestada.

Pole toetatud

Sellist tüüpi kaitsega faile ei saa salvestada.

Andmeriistad

Andmete valideerimine

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, ei saa teatud valemitüüpide andmevalideerimist salvestada.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, ei saa teatud valemitüüpide andmevalideerimist salvestada.

Välisandmed

Veebipäringud

Toetatud

Toetatud

Välisandmed

Päringutabelid

Osaliselt toetatud

Teatud sätted (nt lisatud veerud) pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Teatud sätted (nt lisatud veerud) pole toetatud.

Tabelid

Summaread

Pole toetatud

Pole toetatud

Tabelid

Tabelilaadid

Pole toetatud

Pole toetatud

Andmeriistad

Sortimine

Osaliselt toetatud

Teatud täpsemad sätted pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Mõnda täpsemat sätet ei toetata.

Andmeriistad

Vahekokkuvõte

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on valemid ise küll toetatud, kuid nende uuesti rakendamise sätted pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on valemid ise küll toetatud, kuid nende uuesti rakendamise sätted pole toetatud.

Andmeriistad

Filtreerimine

Osaliselt toetatud

Elementaarne filtreerimine on toetatud, kuid rakenduses Excel 2007 lisatud filtrifunktsioonid pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Elementaarne filtreerimine on toetatud, kuid rakenduses Excel 2010 lisatud filtrifunktsioonid pole toetatud.

PivotTable-liigendtabel

Laadid

Pole toetatud

Pole toetatud

PivotTable-liigendtabel

Paigutus

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud paigutused (nt tihendatud teljed) toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud paigutused (nt tihendatud teljed) toetatud.

PivotTable-liigendtabel

Arvutatud väljad

Pole toetatud

Pole toetatud

PivotTable-liigendtabel

Rühmitamine

Osaliselt toetatud

Osaliselt toetatud

PivotTable-liigendtabel

IMBI PivotTable-liigendtabelid

PivotTable-liigendtabelid

OLAP-i Pivot-funktsioonid

Pole toetatud

Pole toetatud

Andmeriistad

Konsolideerimine

Pole toetatud

Pole toetatud

Nupp töövihiku ühiskasutus (menüü Läbivaatus)

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Andmesildid

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud andmesildid toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud andmesildid toetatud.

Diagrammid

Andmetabelid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Trendijooned

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud trendijooned toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud trendijooned toetatud.

Diagrammid

Vearibad

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud vearibad toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud vearibad toetatud.

Diagrammid

Rippjooned

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Maksimumi- ja miinimumijooned

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Andmesiltide pilgujuhid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Täidetud radiaaldiagrammid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Legendid

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud sätted toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud sätted toetatud.

Diagrammid

PivotChart-liigenddiagrammid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Diagrammilehed

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Sektordiagrammi sektordiagramm või sektordiagrammi lintdiagramm

Pole toetatud

Pole toetatud

OLAP-i valemid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Diagrammikujundid

Pole toetatud

Pole toetatud

Graafikaelemendid

Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, millised Exceli graafikafunktsioonid on OpenDocumenti vormingus (.ods) täielikult või osaliselt toetatud ja milliseid ei toetata üldse.

 • Toetatud.    See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti vormingus. Seda funktsiooni kasutavad graafikaelemendid käituvad ja kuvatakse üldjuhul mõlemas vormingus failides ühtemoodi.

 • Osaliselt toetatud.    See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti vormingus, kuid graafikaelemendid võidakse erinevas vormingus failides kuvada erinevalt. Andmeid ei lähe üldjuhul ühest vormingust teise teisendamisel kaotsi, kuid vormindus ja nende graafikaelementide kasutamise võimalused võivad olla erinevad.

 • Pole toetatud.    See funktsioon pole Exceli vormingu ja OpenDocumenti vormingu funktsiooni- ja kasutuserinevuste tõttu OpenDocumenti vormingus toetatud. Kui kavatsete töölehe salvestada OpenDocumenti vormingus, ärge kasutage neid funktsioone.

Põhikujundid

Toetustase

Excel 2007

Excel 2010

Kujundid

Toetatud

Toetatud

Tekstiväljad

Toetatud

Toetatud, välja arvatud tekstiväljadel asuvad objektid. Tekstiväljadel asuvad objektid lähevad OpenDocumenti faili avamisel kaotsi.

Toetatud

Toetatud, välja arvatud tekstiväljadel asuvad objektid. Tekstiväljadel asuvad objektid lähevad OpenDocumenti faili avamisel kaotsi.

WordArt-objektid

Osaliselt toetatud

ODF ei toeta WordArt-objektide suvandeid Excelis. Seetõttu teisendatakse WordArt-objektid salvestamisel tekstiväljadeks. Tekst ja selle põhivärv säilib, kuid WordArt-efektid ja -vorming lähevad kaotsi.

Osaliselt toetatud

ODF ei toeta WordArt-objektide suvandeid Excelis. Seetõttu teisendatakse WordArt-objektid salvestamisel tekstiväljadeks. Tekst ja selle põhivärv säilib, kuid WordArt-efektid ja -vorming lähevad kaotsi.

Ruumiliste kujundite suvandid

Pole toetatud

Pole toetatud

Pildid

Toetatud

Toetatud, välja arvatud lisamis- ja linkimissuvand, mida ODF-vorming ei toeta.

Toetatud

Toetatud, välja arvatud lisamis- ja linkimissuvand, mida ODF-vorming ei toeta.

SmartArt-diagrammid

Toetatud

Teisendatakse kujundirühmaks.

Toetatud

Teisendatakse kujundirühmaks.

ActiveX-juhtelemendid

Pole toetatud

Pole toetatud

Exceli vormijuhtelemendid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammide objektid

Toetatud

Teisendatakse rühmaks, mis sisaldab nii diagrammi kui ka objekte.

Toetatud

Teisendatakse rühmaks, mis sisaldab nii diagrammi kui ka objekte.

Signatuurirea objekt

Pole toetatud

Pole toetatud

Kaameratööriist / pildi kleepimine lingiobjektina

Pole toetatud

Pole toetatud

Tindimarginaalid

Toetatud

Tindimarginaalid teisendatakse vabakujudeks.

Toetatud

Tindimarginaalid teisendatakse laiendatud metafaili (Enhanced Metafile) vormingusse (EMF).

Objektirühmad

Toetatud

Teatud objekte ei saa rakenduses Excel 2007 rühmitada. Seetõttu tühistatakse objektide rühmitamine OpenDocumenti faili avamisel. See kehtib diagrammide, piltide, kujundite ja tekstiväljade kohta, mis on rühmitatud koos mõne OLE-objektiga.

Toetatud

Teatud objekte ei saa rakenduses Excel 2010 rühmitada. Seetõttu tühistatakse objektide rühmitamine OpenDocumenti faili avamisel. See kehtib diagrammide, piltide, kujundite ja tekstiväljade kohta, mis on rühmitatud koos mõne OLE-objektiga.

Objektide nähtavus

Pole toetatud

Nähtamatud objektid muutuvad nähtavaks pärast faili salvestamist ODS-vormingus ja siis rakenduses Excel 2007 uuesti avamist.

Pole toetatud

Nähtamatud objektid muutuvad nähtavaks pärast faili salvestamist ODS-vormingus ja siis rakenduses Excel 2010 uuesti avamist.

Objektide äärised

Toetatud

Kõik ääriselaadid pole toetatud. Ääriselaadid, mis pole toetatud, salvestatakse vaikeääriselaadina (must pidevjoon).

Toetatud

Kõik ääriselaadid pole toetatud. Ääriselaadid, mis pole toetatud, salvestatakse vaikeääriselaadina (must pidevjoon).

Objektide täidised

Toetatud

Toetatud, kuid rohkem kui kaheastmelised astmiktäited kaotavad kõik astmed peale kahe esimese.

Toetatud

Toetatud, kuid rohkem kui kaheastmelised astmiktäited kaotavad kõik astmed peale kahe esimese.

Joonevorming

Toetatud

Kõik joone- ja joonelõpulaadid pole ODF-is toetatud. Kui laad pole toetatud, salvestatakse see vastavalt vaikimisi musta pidevjoonena või avatud noole tüüpi joonena.

Toetatud

Kõik joone- ja joonelõpulaadid pole ODF-is toetatud. Kui laad pole toetatud, salvestatakse see vastavalt vaikimisi musta pidevjoonena või avatud noole tüüpi joonena.

Piltide kärpimine

Toetatud

Piltide tavaline kärpimine on toetatud, kuid pildi kärpimine kujundi abil mitte.

Toetatud

Piltide tavaline kärpimine on toetatud, kuid pildi kärpimine kujundi abil mitte.

Pildi ülevärvimine

Osaliselt toetatud

Teatud piltide ülevärvimisfunktsioonidel on ODF-is võrdväärsed võimalused olemas (nt must ja valge). Muudel piltide ülevärvimisfunktsioonidel puuduvad võrdväärsed vasted ja sellised pildid lamendatakse. Pilt säilitab sarnase ilme, kuid ülevärvimist ei saa enam muuta ega eemaldada.

Osaliselt toetatud

Teatud piltide ülevärvimisfunktsioonidel on ODF-is võrdväärsed võimalused olemas (nt must ja valge). Muudel piltide ülevärvimisfunktsioonidel puuduvad võrdväärsed vasted ja sellised pildid lamendatakse. Pilt säilitab sarnase ilme, kuid ülevärvimist ei saa enam muuta ega eemaldada.

Ruumiliste piltide suvandid

Pole toetatud

Pole toetatud

Pildilaadid

Osaliselt toetatud

Äärised on osaliselt toetatud, kuid nende ilme ei pruugi jääda samaks.

Osaliselt toetatud

Äärised on osaliselt toetatud, kuid nende ilme ei pruugi jääda samaks.

Kujundused

Pole toetatud

Pole toetatud

Kujundi hüperlink

Pole toetatud

Pole toetatud

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×