OneNote'i töötajate märkmiku minirakendusega töö alustamine – lühiülevaade haridusjuhtidele

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

OneNote'i töötajate märkmiku loomise rakendus haridusasutustele on SharePoint Online’i minirakendus, mille abil saate oma töötajate jaoks OneNote’i märkmikku häälestada. Selle rakenduse kaudu luuakse töötajate märkmik, mis sisaldab kolme tüüpi alammärkmikke:

 • koostööruum – märkmik, mida saavad kõik töötajad ja juht ühiselt kasutada, korraldada ning selle kaudu koostööd teha;

 • Sisuteek – märkmik, mille kaudu saab juht kursuse materjale töötajatele ühiskasutusse anda. Juht saab oma materjale lisada ja redigeerida, kuid töötajatele on märkmik kirjutuskaitstud.

 • Töötajate märkmikud – isiklikud märkmikud, mida saavad ühiselt kasutada juht ja tema konkreetsed töötajad. Juht pääseb neile märkmikele alati juurde, kuid töötajad ei saa teiste töötajate märkmikke vaadata.

Töötajate märkmiku kasutusvõimalused hariduse valdkonnas

Oleme dokumenteerinud mõned võimalikud viisid, kuidas haridustöötajad ja nende juhid võiksid OneNote’i töötajate märkmikku kasutada. Kasutajateks võivad olla nii klassi, kooli, teaduskonna, osakonna kui piirkonna tasandi haridustöötajad ja -juhid. Kui paljude jaoks te rakenduse häälestate, sõltub teist. Kuna kõik platvormid ja seadmed sisaldavad rakendust OneNote, siis on hõlpsam kui kunagi varem õppida ja koostööd teha igal ajal ja igal pool ning igas seadmes. Me teame, et võimalusi on väga palju. Kui teil on uusi ideid, siis palun jagage neid meiega aadressil OneNoteEdu@Microsoft.com.

Koostööruum
 • Töötajate koosolekumärkmed – kõiki koosolekumärkmeid saab hoida ühes kohas, jälgida koosolekust osavõttu ja tehtu kiiresti üle vaadata. Seda nii töötajate koosoleku kui komisjoni, kooliastme, osakonna või professionaalse õpikogukonna koosoleku puhul. OneNote on tihedalt integreeritud Outlooki ja Office’iga koos rikkalike otsingufunktsioonidega, seega ei kaota te kunagi järge käest.

 • Algatused – saab kavandada kooli tegevusi koostöös ja hoida asju (nt koolikorralduse täiustamine ja rahaasjad) korras.

 • Õpilase käekäigu tõusulaine diagramm – mõnedes koolides on seda uuenduslikku koostöö võimalust kasutatud õpilaste käekäigu jälgimiseks kooli aja jooksul.

 • Ainekavaarendus – mõned koolid on häälestanud töötajate märkmiku kindla klassi jaoks ning arendavad kogu kooliga ainekavu ja õppekava. Näiteks antakse 9. klassi matemaatika ainekava arendamiseks 10 õpetaja ühiskasutusse.

Sisuteek
 • Aktid ja protseduurid – saab olulist teavet (olulised manustega meilisõnumid, kooli aktid ja muud asjad) ühes kohas hoida. Kuna OneNote on kõigis seadmetes ja mis tahes platvormil, pääsete sellele juurde igal ajal, igal pool ja isegi võrguühenduseta.

 • Kuupäevad ja tähtajad – lingid, kleepmärkmed, kalendrid, tähtajad, ülesanded – kõik need saab panna ühte ühiskasutusse antud ruumi, mis on kõigile alati leitav.

Töötaja privaatsete märkmike kasutamine
 • Professionaalne areng – professionaalne areng /õppimine on oluline iga õpetaja ja õppejõu jaoks. Töötaja privaatsest märkmikust on palju kasu professionaalse arengu plaanide ja tagasiside talletamisel ning hea on asjaolu, et seda saab juhiga ühiskasutusse anda ja temalt tagasisidet saada.

 • Tunnivaatlused – kõik kaasaegsed tunnivaatlused on töötaja privaatses märkmikus talletatavad. OneNote’i mobiilirakendusega (mis tahes seadmes) saab pildistada ja lisada fotod otse töötajate märkmikku. Tunnivaatluse ajal saab salvestada heli oma telefoniga või talletada käekirja digitaaltindi abil. OneNote'i paindlikud lehed pakuvad tunnivaatlusteks suuremate võimalustega keskkonda.

 • Ainekavad ja tagasiside – kui õpetaja paneb oma digitaalse ainekava privaatsesse märkmikku, siis avaneb tal suurepärne võimalus selle kohta tagasisidet koguda. Juht saab hõlpsalt reaalajas või võrgust väljas olles tagasisidet anda ning teha seda mis tahes vormis (nt tekst, pilt, tint, heli või isegi video). OneNote'i rikkalike võimalustega lehe pind võimaldab tagasisidet koguda ja jagada tunduvalt paindlikumalt. Kui õpetaja puudub, siis juht saab tunnikavad õpetaja asendaja jaoks sealt välja printida.

 • Hindamine – juht saab töötaja märkmikust koguda ja temaga ühiskasutusse anda privaatset tagasisidet ja hindamisteavet.

 • Suhtlemine lastevanematega – Outlooki funktsiooni „Saada OneNote'i“ abil saab õpetaja hõlpsalt saata tähtsaid meile töötaja privaatsesse märkmikku edaspidiseks kasutamiseks.

 • Individuaalne õppekava (IÕK) – mõned koolid on kaalunud töötajate privaatsete märkmike kasutamist õpilase IÕK olulise teabe talletamiseks. See on privaatne koht, kus töötaja ja juht saavad suhelda ja koostööd teha.

Töötajate märkmike teised kasutusvõimalused hariduse valdkonnas
 • Professionaalsed õpikogukonnad – OneNote'i töötajate märkmikud on meie arvates suurepärane professionaalsete õpikogukondade töövahend koolides. Professionaalse õpikogukonna juht võib lihtsalt ja kiiresti häälestada märkmiku, kus inimesed saavad reaalajas kiiresti ja tõhusalt koostööd teha. Märkmiku kaasomanike lisamine on lihtne, tänu millele saab direktor või õppealajuhataja end märkmikus toimuvaga kergesti kurssi viia ja ka koostööga liituda.

Mida vaja läheb?

 • Teie kooli jaoks peab olema Office 365 tellimuse osana häälestatud SharePoint Online.

 • Teil kui juhil on vaja töötajate märkmike loomiseks OneNote’i töötajate rakenduse kasutamise täielike õigustega organisatsioonikontot.

 • Töötajatel peab olema Office 365 organisatsioonikonto.

 • OneNote’i töötajate märkmiku minirakenduse saab teie SharePointi saitidele lisada koolis keegi, kellel on rentnikuadministraatori õigused. Suunake oma IT-administraator SharePointi minirakenduste poodi OneNote’i töötajate märkmiku rakendust hankima.

  Administraator leiab juhised artiklist: Kuidas saab IT-administraator installida teie kooli jaoks OneNote'i töötajate märkmiku.

 • OneNote'i märkmiku minirakenduse kasutamiseks on vaja brauserit Internet Explorer 10 või Internet Explorer 11. Muude kaasaegsete brauserite korral peaks minirakendus samuti toimima.

OneNote'i töötajate märkmiku loomise minirakendusega töötaja märkmiku loomise alustamiseks järgige alltoodud juhiseid.

OneNote’i töötajate märkmiku minirakenduse avamine

 1. Liikuge sellele SharePointi saidile, kus soovite töötajate märkmikke luua.

  OneNote'i töötajate märkmiku minirakendus toetab nüüd töötajate märkmike loomist OneDrive for Businessi asukohas. Teie IT-administraator leiab lisateavet haridustöötajate märkmike jaoks kooli saidi häälestamise kohta artiklist Kuidas saab IT-administraator installida teie kooli jaoks OneNote'i töötajate märkmiku loomise rakenduse. IT-administraatorilt võite saidi asukohta küsida siis, kui see on kasutusvalmis.

 2. Klõpsake paremas ülaservas nuppu Tekstisisene hammasratas ja seejärel nuppu Saidi sisu.

  Saidi sisu.

 3. Valige OneNote’i töötajate märkmik.

  Looge uus töötajate märkmik.

  Näpunäide.: Kui OneNote'i töötajate märkmiku minirakendust esilehel ei kuvata, sirvige saidi sisu allservas olevat sisu või otsige OneNote'i töötajate märkmikku saidi sisu otsinguvälja abil.

  Märkus.: OneNote'i töötajate märkmiku minirakendus peab olema eelnevalt installitud ning teil kui juhil peavad olema selle SharePointi saidi jaoks täielikud õigused.

Töötajate märkmiku loomine

 1. Klõpsake saadaolevate suvandite seast suvandit Loo töötajate märkmik.

  Tere tulemast Personalimärkmiku.

 2. Pange uuele märkmikule nimi ning klõpsake nuppu Edasi.

  Näpunäide.: Soovitame teil iga töötajate rühma jaoks eraldi märkmiku luua. Näiteks kui juhite mitut õpetajate rühma, looge iga rühma jaoks eraldi märkmik. Pange igale märkmikule kordumatu nimi, mida on nii teil kui ka teie töötajatel lihtne tuvastada. Võite märkmikele nimeks panna „1.–6. kl õpetajad“, „7.–12 kl õpetajad“ jne.

  Märkus.: Igal loodaval märkmikul peab olema kordumatu nimi ja see ei tohi sisaldada järgmisi märke: # / * ? " | < > : . % ' \.

  Märkmiku ülevaade.

(Valikuline) Töötajate märkmikule kaasomaniku lisamine

Sellel ekraanil saate oma märkmikule lisada teise omaniku. Igal lisatud omanikul on teiega samad õigused. Saate lisada nii palju omanikke, kui soovite.

 • Sisestage kaasomanike nimed ja klõpsake Edasi.

  Kaasomaniku lisamine

  Valmis kaasomaniku lisamine

Töötajate lisamine töötajate märkmikusse

Töötajaid saab lisada käsitsi ükshaaval või mitmekaupa.

Märkus.: Selle toiminguga jätkamiseks peab töötajatel olema Office 365 organisatsioonikonto. Kui te pole selles kindel, küsige kinnitust IT-administraatorilt.

Töötajate lisamine ükshaaval

 1. Tippige töötaja nimi tekstiväljale ja vajutage nuppu Sisesta.

  Tippimisel otsib rakendus võimalikke vasteid. Näiteks kui tipite nime Jakob, siis rakendus otsib üles kõik sellenimelised töötajad.

  Saate personali lisada ükshaaval.

 2. Korrake toimingut seni, kuni olete lisanud kõik töötajad, ning klõpsake nuppu Edasi.

Töötajate lisamine mitmekaupa

 1. Kopeerige ja kleepige semikooloniga (;) eraldatud töötajate nimede loend tekstiväljale.

  Kui olete töötajate nimed tekstiväljale kleepinud, otsib rakendus iga nime. Rakendusel võib kuluda iga nime leidmiseks mõni hetk aega. Iga leidmata vaste puhul võite tippida nime uuesti või eemaldada nime tekstiväljalt.

  Saate töötajad märkmikusse hulgi lisada.

 2. Kui olete lisanud kõik töötajad ning kõik nimed on leitud, klõpsake nuppu Edasi.

Iga töötajate märkmiku algusesse jaotiste lisamine

 1. Märkige nende vaikejaotiste märkeruudud, mida soovite iga töötajate märkmiku jaoks luua.

  Isikliku märkmikuruumi kujundamine

 2. Iga töötaja märkmiku jaoks täiendavate jaotiste lisamiseks klõpsake nuppu Lisa veel.

 3. Lõpetades klõpsake nuppu Edasi.

  Töötajate märkmike loomise järel saate ka jaotisi töötajate märkmikes otse lisada, eemaldada ja kustutada.

Töötajate märkmiku viimistlemine

 1. Töötajate jaoks loodavate alammärkmike ja jaotiste kinnitamiseks klõpsake nuppe Juhi märkmik ja Töötaja märkmik.

 2. Et jaotiste lisamiseks või eemaldamiseks tagasi minna, klõpsake nuppu Tekstisisesed binaarandmed: tagasinool . Kui soovite aga, et rakendus töötajate märkmiku looks, klõpsake nuppu Loo.

  läbi vaadata oma märkmiku.

 3. Märkmiku avamiseks OneNote'is klõpsake märkmiku nime linki (antud näites on selleks 6. kl õpetajad). Lisaks meili automaatse saatmise võimalusele saab kopeerida lingi meiliga saatmiseks või enda tarbeks. Saate selle lingi hiljem rakendusse OneNote 2013 tuua, paremklõpsates märkmike loendis märkmikku ja klõpsates käsku Kopeeri link märkmikku.

  Sama linki kasutavad kõik töötajad töötajate märkmikule juurdepääsemiseks. Kui loote märkmikke mitmete töörühmade jaoks, on iga link erinev.

  Nüüd saite valmis.

  Näpunäide.: Võibolla soovite lisada sisuteeki sisu, enne kui kutsute töötajaid töötajate märkmikku avama. Hoidke märkmiku ettevalmistamise käigus lingi koopia oma kirjete seas alles ning kui olete lõpetanud, jagage linki töötajatega.

Töötajate märkmike linkide hankimine

Selleks et otsida mis tahes teie loodud töötajate märkmiku linki, käivitage rakendus ning klõpsake nuppu Hangi märkmiku lingid.

Saate hankida märkmike lingid.

Nii avaneb leht, kus on toodud kõik teie loodud märkmikud ja kõigi nende lingid. Valige link, vajutage selle kopeerimiseks klahve CTRL+C ning kleepige link töötajatele saadetavasse meilisõnumisse.

Kuidas töötajad leiavad töötajate märkmiku lingi?

OneDrive for Business

Kui juht loob töötajate märkmiku oma OneDrive for Businessi või SharePointi meeskonnatöö saidi kaudu, kuvatakse see automaatselt OneDrive for Businessi töötaja kaustas Jagatud minuga.

Selle näite puhul on juht loonud märkmiku „6. kl õpetajad“ ning lisanud töörühma kõik töötajad. Kui töötaja avab OneDrive for Businessis lingi Jagatud minuga, kuvatakse automaatselt märkmik „6. kl õpetajad“.

Ühiskasutuses minuga.

SharePointi meeskonnatöö sait

Mõnedes koolides loovad kõik töötajad märkmikke konkreetse meeskonnatöö saidi kaudu. Kui teie koolis või piirkonnas nii toimitakse, lisab OneNote'i töötajate märkmiku loomise rakendus ekraani vasakus servas navigeerimispaanil Kiirkäivitus SharePointi jaoks automaatselt kirje Töötajate märkmikud.

Lingi leidmine SharePointi abil

teie täidetud märkmikud

Töötajate märkmike haldamine

Muude võimaluste haldamiseks töötajate märkmikke, nuppu Halda märkmikud .

Ikooni Märkmikuloend kuvatõmmis.

Kuvatakse leht, kus kuvatakse kõik teile, samuti teavet iga kohandamise abil loodud töötajate märkmikud.

Suvandid hõlmavad järgmist:

 • Töötajate jaotiste ümbernimetamine – jaotisi töötajate ümbernimetamiseks väike pliiats ikooni ja seejärel tippige uue jaotise nimi. Pidage meeles pärast ümbernimetamist töötajate jaotiste nuppu Salvesta .

 • Töötajate jaotiste lisamine – levitamine abil saavad kõik töötajad uue jaotise, klõpsake nuppu lisa jaotis . Pidage meeles pärast õpilaste jaotiste lisamine nuppu Salvesta .

 • Koostöö ruumi lukustamine – selle suvandi lubamine muudab koostöö ruumi kirjutuskaitstud (või lukustatud) saavad kõik töötajad takistada redigeerimine. Saate lülitada üleminek lukus lukustamata igal ajal.

 • Töötajate märkmiku avamine – klõpsake käsku Ava töötajate märkmiku avamiseks.

 • Töötajate märkmiku lingi jagamine – töötajate töötajate märkmiku lingi saatmiseks valige ja kopeerige tekst väljale ja seejärel kleepige see meilisõnumisse.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×