OneDrive’i kasutamine Windowsi telefonis

OneDrive’i kasutamine Windowsi telefonis

Siit leiate juhiseid ja näpunäiteid OneDrive’i rakenduse kasutamiseks Windowsi telefonis.

Milline Windowsi versioon teie telefonis töötab?

OneDrive for Windows 10 (PC-arvuti, telefon, tahvelarvuti, HoloLens või Surface Hub) | OneDrive for Windows Phone 8 või Windows Phone 8.1 | OneDrive for Windows Phone 7

OneDrive for Windows 10 (PC-arvuti, telefon, tahvelarvuti, HoloLens või Surface Hub)

Failide salvestamine OneDrive’i

Mis tahes tüüpi faile (sh dokumendi-, foto-, video- ja muusikafaile) saab OneDrive’i üles laadida ja salvestada samal viisil.

Failide üleslaadimine

 1. Puudutage OneDrive’i rakenduses kaustas, kuhu soovite fotod lisada, nuppu Lisa  Foto lisamine .

 2. Valige jaotises Rakenduse valimine üleslaaditava faili allikas, nt See seade või oma telefoni rakendus Fotod.

  Märkused: 

  • Windows 10 arvutis näete arvutis olevaid faile dialoogiboksis Avamine. Liikuge sirvides failideni, mille soovite üles laadida, ja valige Ava.

  • Kui teie telefon on seatud fotosid automaatselt OneDrive’i salvestama, kuvatakse telefoni rakenduses Fotod nii OneDrive’is olevad fotod kui ka need fotod, mis pole veel üles laaditud. Kui laadite üles foto, mis on OneDrive’is juba olemas, luuakse seal selle foto duplikaat.

 3. Leidke fail, mille soovite üles laadida, valige see ning puudutage nuppu OK OK .

Näpunäide.: Fotosid ja videoid saab telefonist OneDrive’i kausta üles laadida ka arvuti File Exploreri või rakenduse Fotod importimisfunktsiooni abil. Ühendage oma telefon arvutiga telefoni andmesidekaabli või WiFi- või Bluetooth-ühenduse abil.

(Ainult telefoni kohta) Telefoni seadmine fotosid automaatselt OneDrive’i üles laadima

 1. Valige OneDrive’i rakenduses Menüü OneDrive’i menüü > Sätted OneDrive’i sätted > Kaamerast üleslaadimine.

 2. Seadke jaotise Kaamera üleslaadimine lüliti olekusse Sees.

  Kui soovite automaatselt üles laadida ka telefoniga tehtud videoid, seadke jaotise Kaasa videod lüliti olekusse Sees.

  Näpunäide.: Videoid saab automaatselt üles laadida ainult juhul, kui ka säte Kaamerast üleslaadimine on sisse lülitatud.

 3. Avage jaotises Kaamera varukonto asuv loend ja valige OneDrive’i konto, kuhu soovite pildid üles laadida.

Näpunäide.: Kui kasutate mahupõhist Interneti-ühendust, nt mobiilandmesideühendust, seadke säte Laadi üles mahupõhiste ühenduste korral olekusse Väljas. Kui teie võrguühendus pole mahupõhine (enamik WiFi-võrgu ühendusi pole mahupõhised), saate selle sätte sisse lülitada.

Kausta lisamine

Kaustu saate lisada vaates Failid või ka OneDrive’i iga kausta sees.

 1. Puudutage OneDrive’i rakenduse vaates Failid nuppu Uus kaust  Windows Phone 10 Onedrive'i rakenduse käsk Uus kaust .

 2. Sisestage uue kausta nimi ja puudutage nuppu OK OK .

Failide teisaldamine mõnda teise OneDrive’i kausta

 1. Puudutage OneDrive’i rakenduses nuppu Vali  Vali failid , märkige ühe või mitme teisaldatava faili ruut, puudutage nuppu Kuva rohkem  Kuva rohkem ja puudutage siis nuppu Teisalda  Failide teisaldamine .

 2. Kuval Sihtkausta valimine puudutage kausta, kuhu soovite failid teisaldada, ja seejärel puudutage nuppu Teisalda OK .

  Näpunäide.: Teisaldatavate failide jaoks uue kausta loomiseks valige Uus kaust  Windows Phone 10 Onedrive'i rakenduse käsk Uus kaust .

Faili otsimine

Otsida saate faili või kausta nime, failis olevat teksti ja isegi fotodel olevat teksti ja silte. Puudutage nuppu Otsi  Otsing OneDrive’is ja tippige fraas väljale Otsi.

Failide sortimisviisi muutmine

Avage rakenduses OneDrive kaust, mida soovite sortida, ja puudutage nuppu Sortimisalus Sortimine . Sortida saate nime, kuupäeva või mahu järgi.

Märkus.: Sortimisfunktsioon toimib nii vaates Kõik failid kui ka vaates Kõik failid olevas kaustas. Vaadetes Fotod, Dokumendid ja Ühiskasutuses saab sortida ainult kuupäeva järgi.

Failide allalaadimine OneDrive’ist oma seadmesse

 1. Puudutage rakenduses OneDrive nuppu Vali Vali failid ja märkige soovitud failide ruudud, seejärel puudutage nuppu Laadi alla Faili allalaadimine .

  Märkus.: OneDrive ei võimalda praegu Windows Phone’is alla laadida kaustu ega OneNote’i märkmikke.

 2. Otsige üles ja avage oma seadmes kaust, kuhu soovite failid alla laadida. Seejärel puudutage nuppu Salvesta  Kõik vajalik on lisatud .

  Märkus.: Otsige üles ja avage Windows 10 arvutis kaust, kuhu soovite failid alla laadida. Seejärel valige Vali kaust.

Faili või kausta ühiskasutusse andmine

Valige OneDrive’i rakenduses Vali Vali failid ja seejärel märkige selle faili või kausta kõrval olev ruut, mille soovite üles laadida. Siis puudutage nuppu Ühiskasutus Anna fail ühiskasutusse .

Kui soovite faile ühiskasutusse anda mõnele kindlale inimesele, valige Kutsu inimesi või Saada failid.

Kui soovite faile jagada paljude inimestega (nt suhtlusvõrgus või ajaveebipostituses), valige Jaga linki.

Inimeste kutsumine faile ühiselt kasutama

 1. Valige Ühiskasutus Anna fail ühiskasutusse > Kutsu inimesi.

 2. Sisestage jaotises Kutsu inimesi soovitud nimed või meiliaadressid. Kui soovite lisada veel nimesid, valige Lisa Foto lisamine .

  Näpunäide.: Vaadake jaotist Viimatised kontaktid – seal võib olla selle isiku nimi, kellele soovite faile ühiskasutusse anda. Puudutage lihtsalt nime ja sellele isikule saadetakse sõnum koos ühiskasutusse antava faili lingiga.

 3. Kui soovite, et adressaadid saaksid failides muudatusi teha, märkige ruut Luba redigeerimine. Kui soovite muuta faili adressaatide jaoks jälle kirjutuskaitstuks, tühjendage see ruut.

  Näpunäide.: Ühiskasutuskutsesse märkuse lisamiseks puudutage nupu Luba redigeerimine juures olevat noolt ja seejärel käsku Lisage märkus ning tippige soovitud tekst.

 4. Puudutage nuppu OK OK . Adressaatidele saadetakse dokumendi lingiga meilisõnum.

Lingi ühiskasutus

 1. Valige Ühiskasutus Anna fail ühiskasutusse > Jaga linki.

 2. Valige, kas soovite anda adressaatidele faili kasutamiseks õiguse Vaatamine ja redigeerimine või Ainult vaatamisõigus.

 3. Puudutage loendis Ühiskasutus rakendust, mida soovite lingi jagamiseks kasutada. Kõigi suvandite nägemiseks peate võib-olla loendit ülespoole kerima.

Märkus.: Pidage meeles, et igaüks, kellel on link, saab dokumendi avada, alla laadida ja salvestada ning lingi edasi saata.

Manusena jagamine

 1. Valige Ühiskasutus Anna fail ühiskasutusse > Saada failid.

 2. Puudutage loendis Ühiskasutus rakendust, mida soovite kasutada manustatud faili saatmiseks.

 3. Pärast valimist avaneb valitud rakendus. Kasutage seda faili ühiskasutusse andmiseks.

Märkus.: Manusena ühiskasutusse andmine töötab ainult üksikute failide puhul. Kausta ühiskasutusse andmiseks kasutage funktsiooni Kutsu inimesi või Jaga linki.

OneDrive’i prügikastis oleva faili taastamine

 1. Valige Menüü OneDrive’i menüü > Prügikast.

 2. Puudutage nuppu Vali Vali failid ja märkige taastatavate failide ruudud, seejärel puudutage nuppu Taasta Taastamine .

OneDrive for Businessi konto lisamine

Pääsete telefoni kõigile OneDrive for Businessi kontodele juurde ühe OneDrive’i rakenduse kaudu. Lisateavet lugege teemast Mis on OneDrive for Business?

 1. Puudutage OneDrive’i rakenduses valikuid Menüü  OneDrive’i menüü > Kontosätted.

 2. Puudutage nuppu Lisa konto, seejärel puudutage valikut Töö- või koolikonto.

 3. Tippige oma OneDrive for Businessi konto sisselogimisteave ja seejärel puudutage nuppu Logi sisse.

Märkus.: Teenusesse OneDrive for Business sisselogimiseks peab teie asutusel olema tingimustele vastav SharePoint Online’i või Office 365 ettevõttetellimuse leping või peab teie ettevõte oma SharePoint Serveri kasutusele võtma. Te ei saa sisse logida kohapealse kataloogi kontoga.

Kui teil on OneDrive for Businessi kontoga sisselogimisel probleeme, proovige telefoni veebibrauseri kaudu sisse logida veebilehel https://portal.office.com/onedrive või pöörduge oma IT-osakonna poole.

Kontode vaheldumisi aktiveerimine

Windows 10 OneDrive’i rakendus võimaldab teil oma isiklikele OneDrive’i ja OneDrive for Businessi kontodele sisse logida ning lisatud kontosid seejärel vaheldumisi aktiveerida.

Puudutage ekraani ülaservas nuppu Menüü OneDrive’i menüü ja seejärel puudutage kontot, mida soovite kasutada.

Märkus.: Uue konto lisamiseks puudutage valikut Kontosätted ja seejärel käsku Lisa konto.

Olemasoleva salvestusruumi vaatamine

Valige OneDrive’i rakenduses Menüü OneDrive’i menüü > Sätted OneDrive’i sätted > Kontod. Kontode lehel kuvatakse kõik teie OneDrive’i rakendusega ühendatud kontod koos iga konto kasutatud ja vaba salvestusruumiga.

Tagasiside jagamine OneDrive’i rakenduse kohta

OneDrive’i rakenduse spikri vaatamiseks raputage telefoni. Teistes seadmetes tuleb abi saamiseks enamikul lehtedel valida Tagasiside.

OneDrive for Windows Phone 8 või Windows Phone 8.1

Fotode ja videote salvestamine OneDrive’i

Fotode ja failide üleslaadimine

 1. Puudutage OneDrive’i vaates Kõik failid akna allservas nuppu Lisa.

 2. Valige jaotises Rakenduse valimine üleslaaditava foto või video allikas, näiteks oma telefoni rakendus Fotod.

 3. Otsige üles foto või video, mille soovite üles laadida, valige see ning puudutage siis nuppu Valmis.

Telefoni seadmine fotosid automaatselt OneDrive’i üles laadima

 1. Avage telefonis Sätted ja puudutage valikuid Varundus > Fotod ja videod.

 2. Valige jaotises Fotod või Videod kas Kõrge kvaliteet või Parim kvaliteet.

  Kui te ei soovi fotosid või videoid automaatselt üles laadida, veenduge, et märgitud oleks ruut Ära laadi üles.

Näpunäide.: Selle kohta, kuidas teisaldada telefonis asuvad fotod ja videod arvutis olevasse OneDrive’i kasuta, lugege Windows Phone’i veebisaidil artiklit Fotode ja videote sünkroonimine arvuti abil.

Otsitava faili leidmine

Teksti saate otsida nii failides kui ka isegi fotodelt. Teksti otsimiseks failist või fotolt tippige soovitud fraas väljale Otsing.

Failide sortimisviisi muutmine

 1. Avage OneDrive’i rakendus.

 2. Avage sorditav kaust, puudutage nuppu Veel Rohkem ja seejärel valige Sortimisalus. Sortida saate nime, kuupäeva või mahu järgi.

Märkus.: Sortimisfunktsioon toimib nii kaustas kui ka vaates Kõik failid.

OneDrive for Businessi konto lisamine

Nüüd saate lisada OneDrive for Businessi kontod Windows Phone 8.1 jaoks ette nähtud OneDrive’i rakendusse. Selleks et teada saada, kas teil on Windows Phone 8.1, valige telefonis Sätted > Teave. Lisateavet leiate teemast Mis on OneDrive for Business?

OneDrive for Businessi konto lisamiseks avage OneDrive’i rakendus, puudutage kuva ülaservas nuppu „Menüü“ OneDrive’i menüü , valige Lisa OneDrive for Business ning seejärel sisestage meiliaadress ja parool, mida te oma ettevõtte, kooli või organisatsiooni meilikonto jaoks kasutate. OneDrive for Businessisse sisselogimiseks peab teie ettevõttel olema sobiv SharePoint Online’i või Office 365 ettevõtteversiooni tellimisleping või peab teie ettevõte oma SharePoint Serveri kasutusele võtma. Te ei saa sisse logida kohapealse kataloogiteenuse kontoga.

Kui OneDrive for Businessi kontoga sisselogimisel tekib probleem, proovige sisse logida aadressil https://portal.office.com/onedrive või võtke ühendust oma IT-osakonnaga.

Faili jagamine (isiklikud OneDrive’i kontod)

Märkige OneDrive’i rakenduses ühiskasutusse antava faili või kausta juures olev ruut ja seejärel puudutage nuppu Anna ühiskasutusse  Anna fail ühiskasutusse .

Kui soovite faile ühiskasutusse anda mõnele kindlale inimesele, valige Kutsu inimesi või Saada failid.

Kui soovite faile jagada paljude inimestega (nt suhtlusvõrgus või ajaveebipostituses), valige Jaga linki.

Inimeste kutsumine faile ühiselt kasutama

 1. Valige Ühiskasutus > Kutsu inimesi.

 2. Sisestage jaotises Lisage inimesi, kellega ühiskasutada soovitud nimed või meiliaadressid. Kui soovite lisada veel nimesid, puudutage nuppu Lisa  Adressaadi lisamine .

  Märkus.: Vaadake jaotist anna viimatisele kontaktile ühiskasutusse – seal võib olla selle inimese nimi, kellele soovite faile ühiskasutusse anda. Puudutage lihtsalt nime ja sellele isikule saadetakse sõnum koos ühiskasutusse antava faili lingiga.

 3. Kui soovite, et adressaadid saaksid failides muudatusi teha, märkige ruut Luba redigeerimine. Kui soovite muuta faili adressaatide jaoks jälle kirjutuskaitstuks, tühjendage see ruut.

  Näpunäide.: Ühiskasutuskutsesse märkuse lisamiseks puudutage nupu Luba redigeerimine juures olevat noolt ja seejärel käsku Lisage märkus ning tippige soovitud tekst.

 4. Puudutage ikooni Saada  Kõik vajalik on lisatud . Adressaadid saavad dokumendi linki sisaldava meilisõnumi.

Lingi ühiskasutus

 1. Valige Ühiskasutus > Jaga linki.

 2. Valige, kas soovite, et adressaadid saaksid faili redigeerida või vaadata seda kirjutuskaitstuna.

 3. Puudutage loendis Ühiskasutus rakendust, mida soovite lingi jagamiseks kasutada. On võimalik, et kõigi suvandite nägemiseks peate loendit ülespoole kerima.

Märkus.: Pidage meeles, et igaüks, kellel on link, saab dokumendi avada, alla laadida ja salvestada ning lingi edasi saata.

Manusena jagamine

 1. Valige Ühiskasutus > Saada failid.

 2. Puudutage loendis Ühiskasutus rakendust, mida soovite kasutada manustatud faili saatmiseks.

 3. Pärast valimist avaneb valitud rakendus. Kasutage seda faili ühiskasutusse andmiseks.

Näpunäide.: Manusena ühiskasutusse andmine töötab ainult üksikute failide korral. Kausta ühiskasutusse andmiseks kasutage funktsiooni Kutsu inimesi või Jaga linki.

Failide ja kaustade ühiskasutus (OneDrive for Businessi kontod)

 1. Avage OneDrive for Businessi rakenduses fail või kaust, mille soovite ühiskasutusse anda, ja puudutage siis nuppu Ühiskasutus  Anna fail ühiskasutusse . Mitme faili või kausta ühiskasutusse andmiseks puudutage käsku Vali  Vali failid , puudutage soovitud üksusi ja seejärel puudutage käsku Ühiskasutus.

 2. Puudutage jaotises Inimeste kutsumine kohta Sisestage nimi või meiliaadress ja sisestage siis selle inimese nimi, kellele soovite faili või kausta ühiskasutusse anda. Kui soovite lisada veel nimesid, valige Lisa  Adressaadi lisamine .

  Märkus.: Vaadake jaotist anna viimatisele kontaktile ühiskasutusse – seal võib olla selle inimese nimi, kellele soovite faile ühiskasutusse anda. Puudutage lihtsalt nime ja sellele isikule saadetakse sõnum koos ühiskasutusse antava faili lingiga.

 3. Kui soovite, et adressaadid saaksid failides muudatusi teha, märkige ruut Luba redigeerimine. Kui soovite muuta faili adressaatide jaoks jälle kirjutuskaitstuks, tühjendage see ruut.

  Näpunäide.: Ühiskasutuskutsesse märkuse lisamiseks puudutage nupu Luba redigeerimine juures olevat noolt ja seejärel käsku Lisage märkus ning tippige soovitud tekst.

 4. Puudutage ikooni Saada  Kõik vajalik on lisatud . Adressaadid saavad dokumendi linki sisaldava meilisõnumi.

Kontode vaheldumisi aktiveerimine

Kui teil on Windows Phone 8.1, saate vaheldumisi kasutada nii isiklikku OneDrive’i kontot kui ka OneDrive for Businessi kontot. Samuti saate vaheldumisi kasutada mitut OneDrive for Businessi kontot. Selleks avage rakendus, puudutage kuva ülaservas nuppu Menüü  OneDrive’i menüü ja seejärel puudutage kontot, mida soovite kasutada. Võtke arvesse, et OneDrive’i rakenduses ei saa kasutada mitut isiklikku kontot.

Olemasoleva salvestusruumi vaatamine (ainult isiklikud OneDrive’i kontod)

Puudutage OneDrive’i rakenduses kuva ülaservas nuppu Menüü  OneDrive’i menüü . Valige Sätted ja seejärel puudutage vaba salvestusruumi ja kogu salvestusruumi vaatamiseks oma isiklikku kontot.

Rakenduseprobleemide tõrkeotsing

Veenduge, et oleksite installinud rakenduse kõik saadaolevad värskendused. Kui teil on Wi-Fi-ühendus, laaditakse need alla ja installitakse automaatselt. Selleks et näha saadaolevaid värskendusi, mida pole alla laaditud, tehke järgmist.

 1. Avage Windows Phone 8.1 seadmes poerakendus, puudutage nuppu Veel  Rohkem ja seejärel puudutage valikut Allalaadimised.

 2. Kui kuvatakse OneDrive’i rakendus, puudutage seda lisateabe saamiseks. Kui soovite rakenduse mobiilsidevõrgu kaudu kohe alla laadida, puudutage käsku Värskenda.

Kui te ei näe rakenduses otsitavat faili, lugege teemat Kadunud või puuduvate failide otsimine OneDrive’is.

Tagasiside andmine OneDrive’i rakenduse kohta

Saate hinnata OneDrive’i rakendust. Kui soovite abi, siis raputage seadet.

OneDrive for Windows Phone 7

Foto või video lisamine

 1. Otsige telefonist üles üleslaaditav foto või video. Veebialbumis oleva pildi ühiskasutusse andmiseks peate selle esmalt telefoni salvestama. Selleks puudutage pilti, puudutage nuppu Veel  Rohkem , puudutage käsku Salvesta telefoni ja seejärel avage see uuesti albumis Salvestatud pildid.

 2. Vajutage pikalt pilti või videot, puudutage valikut Ühiskasutus... ja seejärel valige SkyDrive (uue nimega OneDrive).

 3. Kui soovite, lisage pealdis. Puudutage käsku Laadi üles.

  Fotod laaditakse üles täieliku eraldusvõimega. Üleslaaditud fotode vaatamiseks puudutage OneDrive’i mobiilirakenduses valikut Dokumendid ja seejärel valikut Mobiilirakenduse üleslaadimised.

Faili või kausta ühiskasutusse andmine

 1. Vajutage OneDrive’i rakenduses pikalt faili või kausta, mille soovite ühiskasutusse anda.

 2. Valige, kas soovite lingi saata meilisõnumiga või kopeerida lingi lõikelauale. Seejärel valige, kas soovite, et inimesed saaksid faili ainult vaadata või ka redigeerida.

 3. Kui valisite lingi saatmise meilisõnumi kaudu, järgige faili ühiskasutusse andmiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui valisite lingi kopeerimise lõikelauale, saate selle nüüd kleepida meilisõnumisse, tekstsõnumisse või kiirsõnumisse ja seda teistega jagada.

Tehtud fotode automaatne salvestamine OneDrive’i

 1. Valige rakenduseloendis Sätted.

 2. Nipsake vasakule valikuni Rakendused ja seejärel puudutage valikut pildid + kaamera.

 3. Lülitage sisse säte Automaatne üleslaadimine SkyDrive’i (uue nimega OneDrive).

  Märkused: 

  • Te ei saa pilte automaatselt OneDrive’i üles laadida, kui telefoni muutmälu maht on ainult 256 MB. Lisateabe saamiseks pöörduge telefoni tootja poole.

  • Pildid laaditakse üles väikse eraldusvõimega. Piltide täieliku eraldusvõimega üleslaadimiseks kasutage arvutis Zune’i tarkvara. Lisateabe saamiseks lugege teemat Muusika, piltide ja videote sünkroonimine. Kui soovite pilte üles laadida täieliku eraldusvõimega, järgige teemas „Foto või video lisamine“ toodud juhiseid.

OneDrive’is kasutatava Microsofti konto muutmine

Avage OneDrive’i rakenduses menüü Sätted, puudutage käsku Logi välja ja seejärel logige uuesti sisse kontoga, mida soovite kasutada.

Olemasoleva salvestusruumi vaatamine

Salvestusruumi kogumahu ja saadaoleva mahu vaatamiseks valige OneDrive’i rakenduses Sätted.

Kas vajate rohkem abi?

OneDrive’i mobiilirakenduse probleemide tõrkeotsing

Lugege ka järgmisi spikriartikleid: OneDrive Androidi jaoks ja OneDrive iOS-i jaoks.

Võrguühendus

Abi veebist
Kui soovite rohkem abi, vaadake OneDrive’i ja OneDrive for Businessi tugiteenuste lehti.
OneDrive’i mobiilirakendusega seoses abi saamiseks lugege artiklit OneDrive’i mobiilirakenduse probleemide tõrkeotsing.

Meili teel pakutavate tugiteenuste ikoon

Tugiteenused meili teel
Kui vajate veel abi, raputage OneDrive’i rakenduse kasutamise ajal oma nutiseadet või saatke OneDrive’i tugimeeskonnale meil. One Drive for Businessi kasutajatoega ühenduse võtmiseks PC- või Mac-arvuti kaudu avage tegevuskeskus, valige Rohkem > Tagasiside > On midagi, mis mulle ei meeldi.

One Drive for Businessi administraatorid võivad ka külastada OneDrive for Businessi tehnikafoorumeid, lugeda artiklit Spikker OneDrive for Businessi administraatoritele või pöörduda Office 365 ettevõtteversiooni tugiteenuste poole.

Office 365 kogukonnafoorumid

Näpunäited
Kui me teame teie asukohta, aitab see meil sageli teie probleemi kiiremini lahendada.

Kas kõik on korras? Kui võtsite meiega ühendust, ent OneDrive on vahepeal jälle tööle hakanud, andke meile sellest teada, vastates meilisõnumile, mille me teile saatsime.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×