Office
Logi sisse

OneDrive for Businessi saidikogumite loendi kuvamine

Sellest artiklist leiavad administraatorid PowerShelli skripti, millega saab kuvada organisatsiooni kõiki OneDrive for Businessi saite.

1. toiming: SharePoint Online’i halduskesta ühendamine teie organisatsiooniga

2. toiming: kõigi OneDrive for Businessi saitide loendi koostamine Windows PowerShelli abil

Näpunäiteid selle skripti kasutamise kohta leiate selle teema lõpus jaotisest Lisateave.

Enne alustamist

 • Installige SharePoint Online’i halduskest. Teavet leiate artiklist Ühenduse loomine SharePoint Online’i PowerShelliga (inglise keeles).

  NB!: Rentnikuadministraator, kes annab endale kasutajate OneDrive for Businessi saidi jaoks saidikogumi administraatoriõigused, saab avada OneDrive for Businessi dokumenditeeke ja teha samu toiminguid nagu omanik. On oluline kontrollida ja jälgida, kellele on teie organisatsioonis rentnikuadministraatori õigused määratud.

 • PowerShelli skript eeldab, et installitud oleks SharePointi kliendipoolne objektimudel (CSOM). Seda näitab järgmine rida: [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client").

 • Selles teemas esitatud PowerShelli näidisskripte ei toeta ükski Microsofti tavapärane tugiprogramm ega -teenus. Näidisskriptid on esitatud SAMAL KUJUL ilma igasuguse garantiita. Microsoft ütleb lahti kõigist seotud garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõigist seotud kaubastatavuse või kindlaks otstarbeks sobivuse garantiidest. Kogu vastutus, mis näidisskriptide ja -dokumentatsiooni kasutamisel tekib, lasub teil. Microsoft, selle autorid ega ükski teine skriptide loomise, tootmise või edastamisega seotud isik ei ole ühelgi juhul vastutav mis tahes kahju (sh, aga mitte ainult, ärikasumi kao, ärikatkestuste, äriteabe kao vm varalise kahju) eest, mis tekib näidisskriptide või -dokumentatsiooni kasutamisest või selle kasutusvõimaluste puudumisest, isegi siis, kui Microsofti on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.

1. toiming: SharePoint Online’i halduskesta ühendamine teie organisatsiooniga

 1. Avage kohalikus arvutis SharePoint Online’i halduskest ja käivitage järgmine käsk:

  $credentials = Get-Credential

  Tippige dialoogiboksi Windows PowerShelli mandaadi taotlus Office 365 üldadministraatori konto kasutajanimi ja parool ning seejärel klõpsake nuppu OK.

 2. Halduskesta ühendamiseks teie SharePoint Online’i organisatsiooniga käivitage järgmine käsk:

  Connect-SPOService -Url https://<yourdomain>-admin.sharepoint.com –credential $credentials
 3. Veendumaks, et oleksite ühenduses oma SharePoint Online’i organisatsiooniga, käivitage organisatsiooni juursaidiga ühenduse loomiseks järgmine käsk:

  Get-SPOSite https://<yourdomain>.sharepoint.com

2. toiming: kõigi OneDrive for Businessi saitide loendi koostamine Windows PowerShelli abil

Selles etapis tuleb organisatsiooni kõigi OneDrive for Businessi saitide loendi koostamiseks käivitada PowerShelli skript. Loend salvestatakse tekstifaili.

 1. Salvestage tekstifaili järgmine tekst. Näiteks saate selle salvestada faili nimega GetOD4BSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of MySites should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 2. Redigeerige skriptifaili alguses järgmisi muutujaid ja kasutage oma organisatsiooni teavet. Järgmistes näidetes eeldatakse, et organisatsiooni domeeninimi on contoso.com.

  • $AdminURI   See määrab teie SharePoint Online’i administraatoriteenuse URL-i, nt https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   See määrab teie Office 365 organisatsiooni üldadministraatori konto, nt admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   See määrab väärtusega $AdminAccount määratud konto parooli, nt "J$P1ter1".

  • $LogFile   See määrab organisatsiooni kõigi OneDrive for Businessi saitide loendit sisaldava tekstifaili täieliku tee. Selle faili saate salvestada töölauale näiteks käsu 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt' abil.

 3. Tekstifaili salvestamiseks PowerShelli skriptifailina saate sellele anda failinimelaiendi .ps1. Pange failile GetOD4BSites.txt nimeks näiteks GetOD4BSites.ps1.

 4. Avage SharePoint Online’i halduskestas kaust, kus eelmise toiminguga loodud skript asub, ja käivitage seejärel skript, näiteks järgmiselt:

  .\GetOD4BSites.ps1

Kui skript on valmis, luuakse tekstifail asukohta, mille määrasite skripti muutujaga $LogFile. Fail sisaldab teie SharePointi organisatsiooni kõigi OneDrive for Businessi saitide loendit. Järgmine tekst on näide selle kohta, kuidas selle faili saidiloendit tuleks vormindada. Kui vaja, saate saite sellest failist eemaldada.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Tagasi algusse

Lisateave

OneDrive for Businessi saidiga saate ühenduse luua cmdlet-käsu Get-SPOSite abil ning selle omandiõigust muuta cmdlet-käsu Set-SPOSite abil. Kui olete saidi omanik, saate rohkem haldustoiminguid teha SharePointi kliendipoolse objektimudeli (CSOM) abil.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×