Oma OneNote'i märkmikud puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Oma OneNote'i märkmikud puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Sellest teemast leiate üksikasjalikud juhised selle kohta, kuidas muuta OneNote’i märkmikud ka erivajadustega inimestele kasutatavaks.

OneNote’i märkmik Contoso projekti lehega, kus on kuvatud ülesandeloend ja igakuiste kulude ülevaate lintdiagramm.

Pimedad või vaegnägijad mõistavad teie märkmeid lihtsamini, kui arvestate hõlbustatusega juba OneNote’i märkmike koostamisel.

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste OneNote 2016’i märkmike loomise korral, mida saavad hõlpsasti kasutada ka erivajadustega inimesed.

Mida parandada?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Saate kõigile piltidele ja tabelitele lisada aseteksti.

Piltide ja muude objektide kirjeldav asetekst on äärmiselt oluline nende inimeste jaoks, kes ekraani mõnel põhjusel ei näe. Ekraanilugerid loevad aseteksti ette, nii et see on mõne inimese jaoks ainus teave piltide ja objektide kohta. Veenduge, et asetekst oleks tähenduslik.

Ärge kasutage pilte ainsa teksti edastamise vahendina, sest pikad asetekstid muudavad ekraanilugeri abil navigeerimise tülikaks.

Lisage asetekst, mis kirjeldab pilti või objekti nende inimeste jaoks, kes seda ei näe. Tehke lühidalt, aga lisage kirjeldused selle kohta, mis on pildil oluline.

Kui kasutate lühikest teksti sisaldavat pilti, siis korrake seda teavet ka sisutekstis.

Faili väljaprindi lisamisel veenduge, et lehele jääks alternatiivse teabeallikana ka algne fail.

Aseteksti lisamine piltidele

Manusfailidele aseteksti lisamine

Kasutage hüperlinkides tähendusega teksti.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti „Klõpsake siin”, kaasata lingina sihtlehe täieliku pealkirja.

Tähendusega hüperlingitekstide kasutamine

Pange jaotiserühmadele, jaotistele ja lehtedele kordumatud nimed ning eemaldage tühjad üksused.

Sisu kirjeldavate nimedega märkmikud aitavad teil märkmetest konkreetset teavet kiiremini leida. Lisaks saavad ekraanilugerite kasutajad niimoodi ülevaate jaotise, jaotiserühma või lehe sisust ilma seda avamata.

Jaotiste ümbernimetamine

Jaotiste kustutamine

Jaotiserühmade ümbernimetamine

Jaotiserühmade kustutamine

Pealkirja lisamine või lehe ümbernimetamine

Lehe kustutamine

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Tekstis teatud värvidega edastatav tähendus võib jääda nägemisvaegustega, pimedatele või värvipimedatele inimestele arusaamatuks.

Veenduge, et te ei kasutaks tähenduse edasiandmiseks ainult värve. Koostage tekst selliselt, et värvi või muude visuaalelementidega edasi antud tähendus oleks ka tekstis selgelt kirjas.

Probleemide vältimiseks kasutage teabe edasiandmiseks ka muid viise, nt kujundit või silti. Näiteks saaksite edu tähistamiseks kasutada rohelist märget ja nurjumise jaoks punast X-i, mitte rohelist või punast varjustust.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Teie märkmike tekst peaks olema loetav ka suure kontrastsusega režiimis, et seda näeksid hästi kõik inimesed (sh vaegnägijad).

Kasutage näiteks eredaid värve või kontrastseid värviskeeme värvispektri vastandvärvidega. Mustvalgete värviskeemide korral on vaegnägijatel hõlpsam eristada teksti ja kujundeid.

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Vaeglugejad tajuvad teksti sellisel viisil, mis teeb tähtede ja sõnade eristamise raskeks. Näiteks võib neile tunduda, et tekstirida kattub selle all asuva reaga, või külgnevad tähed tunduvad olevat ühendatud.

Järjestikuste tühjade ridade või tühikute tõttu võib klaviatuuriga navigeerimine olla aeglane ja ekraanilugeri kasutamine tülikas.

Lugemise hõlbustamiseks võtke arvesse järgmisi näpunäiteid.

 • Kasutage tuttavaid seriifideta fonte (nt Arial või Calibri).

 • Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist.

 • Ridade ja lõikude vahele peaks jätma piisavalt tühja ruumi, aga mitte rohkem kui kaks tühikut sõnade vahel ja kaks tühja rida lõikude vahel.

 • Kasutage lõikude vasakjoondust, mitte rööpjoondust. See aitab vältida ebaühtlaste tühimike jäämist sõnade vahele, mis võivad tekitada visuaalse mulje lõigus voolavast tühja ruumi „jõest“.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Asjakohase tekstisammu kasutamine

Kasutage valmispealkirju ja -laade.

Ekraaniluger tuvastab sisemised pealkirjalaadid pealkirjadena ja saab need kuulajale ette lugeda. Ekraanilugeri tarkvara võimaldab inimestel ka liikuda pealkirjade järgi. Selleks, et muuta märkmete lugemine ekraanilugeri jaoks hõlpsamaks, kasutage loogilist pealkirjajärjestust ja OneNote’i sisseehitatud vormindusriistu.

Lisaks tuginevad lugemishäiretega inimesed (näiteks vaeglugejad) pealkirjadele teabe struktureerimisel, jagades teabe väiksemateks osadeks, mida on kergem töödelda.

Et liikumine oleks kergem, korraldage pealkirjad loogilises järjestuses. Kasutage näiteks laade järjestuses Pealkiri 1, Pealkiri 2 ja seejärel Pealkiri 3, mitte Pealkiri 3, Pealkiri 1 ja seejärel Pealkiri 2.

Jagage oma märkmetes olev teave väikesteks osadeks, kasutades selleks pealkirju. Ideaalis kuuluks iga pealkirja alla ainult mõni lõik.

Valmispealkirjalaadide rakendamine

Täpploendite kasutamine

Järjestatud loendite kasutamine

Selliste pealkirjade leidmiseks, mis pole loogilises järjestuses, kasutage hõlbustuskontrolli.

Hoidke teavet ühes märkmeümbrises.

OneNote’is märkmete lisamiseks klõpsake lehte ja lisage sisu. See loob uue märkmeümbrise.

Kui märkmed on lehel ühes ümbrises, saavad kasutajad ekraanilugeri abil lugeda kõik märkmed ette ühes kohas ilma lehel ringi liikumata.

Proovige kogu lehel olev teave teisaldada ühte märkmeümbrisesse. Kui märkmeümbris muutub liiga suureks, saate selle mitmele lehele jaotada või lisada kirjeldavad pealkirjad. (Ekraanilugerid viitavad märkmeümbristele kui „sisuplokkidele“.)

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri ja määrake veerupäis.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad lahtrid tabelis võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet. Ekraaniluger kasutab ridade ja veergude tuvastamiseks ka päiseteavet.

Tabelipäise lisamine

Veendumaks, et tabelites poleks pesastatud tabeleid, kasutage hõlbustusfunktsioonide kontrolli.

Heli ja video kättesaadavaks tegemine nägemis- ja kuulmispuudega kasutajatele

Subtiitrid hõlmavad tüüpiliselt dialoogi transkriptsiooni (või tõlget).

Tiitrid kirjeldavad tavaliselt ka heli (nt muusika või kõrvalised heliefektid).

Video kirjeldus on video põhiliste visuaalelementide heliline jutustus. Need kirjeldused sisestatakse programmi dialoogi loomulikesse pausidesse. Video kirjeldus muudab video nägemispuudega või pimedatele inimestele kättesaadavamaks.

Võimaluse korral veenduge enne heli- ja videofailide OneNote‘i lisamist, et need oleks hõlpsalt kasutatavad.

Teine võimalus on lisada märkmikku täiendav fail, mis sisaldab subtiitreid, tiitreid või video kirjeldust.

Aseteksti lisamine piltidele

Lisage piltidele (nt fotodele, graafikutele, lõikepiltidele ja kuvatõmmistele) asetekst, et ekraanilugerid saaksid ette lugeda pildi kirjelduse.

Näpunäide.: Täitke nii väli Pealkiri kui ka Kirjeldus, kuna eri ekraanilugerid loevad seda teavet ette erinevalt. Tekstid peaksid olema võimalikult lühikesed, kõige olulisem teave peaks olema alguses ning asetekst peaks edasi andma pildi sisu ja tähenduse.

 1. Paremklõpsake märkmikus olevat pilti ja valige Asetekst....

 2. Tippige pildi pealkiri ja kirjeldus.

  Olenevalt teie OneNote’i versioonist võib väljal Kirjeldus juba olla automaatselt loodud asetekst. Kui soovite seda teksti kasutada, sulgege dialoogiboks Asetekst.

  Kuvatõmmis OneNote’i asetekstidialoogist, kus on pealkirja ja kirjelduse väljadele sisestatud näidistekstid.

 3. Kui olete valmis, valige OK.

Manusfailidele aseteksti lisamine

Lisage asetekst ka manusfailide jaoks (nt abimaterjalid, töökirjeldused ja aruandemallid), et ekraanilugerid saaks faili kirjelduse ette lugeda.

 1. Paremklõpsake manustatud faili ja valige asetekst... .

 2. Tippige manustatud faili pealkiri ja kirjeldus.

  Faili väljaprindi dialoogiboksile aseteksti lisamine

  Olenevalt teie OneNote’i versioonist võib väljal Kirjeldus juba olla automaatselt loodud asetekst. Kui soovite seda teksti kasutada, sulgege dialoogiboks Asetekst.

 3. Kui olete valmis, valige OK.

Hüperlinkide ja teksti muutmine erivajadustega kasutajatele juurdepääsetavaks

Järgmised toimingud kirjeldavad, kuidas teha OneNote’i märkmikes olevad hüperlingid ja tekst juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajatele.

Tähendusega hüperlingitekstide kasutamine

Lisage teksti tähendusrikas hüperlink, mis annab kasutajatele lingi sihtkohast aimu.

 1. Valige tekstilõik, mille soovite hüperlingile lisada, ja seejärel tehke paremklõps.

 2. Valige Link....

 3. Valitud tekst kuvatakse väljal Kuvatav tekst. See on hüperlingi tekst. Soovi korral saate seda muuta.

  Näpunäide.: Vältige kirjeldust mittesisaldavate väljendite (nt „Klõpsake siin” vms) kasutamist. Lingitekst peab kirjeldama sihtlehte õigesti, kuid lühidalt.

 4. Lisage hüperlink (URL) väljale Aadress.

  Saate sihtlehe, -faili või OneNote‘i üksuse otsimiseks kopeerida ja kleepida aadressi, kasutada OneNote‘is nuppe Sirvi veebi või Sirvi faile.

  Kuvatõmmis OneNote’i lingidialoogist. Sisaldab kahte täidetavat välja: Kuvatav tekst ja Aadress.
 5. Klõpsake nuppu OK.

Jaotiste ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga jaotised aitavad kasutajatel õiget jaotist leida.

 1. Paremklõpsake märkmikus selle jaotise nime, mida soovite redigeerida, ja valige käsk Nimeta ümber.

 2. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Kuvatõmmis kontekstimenüüst, kus on valitud käsk Nimeta ümber.

Jaotiste kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed jaotised, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotist, mille soovite eemaldada, ja valige käsk Kustuta.

  Kuvatõmmis jaotise eemaldamise kontekstimenüüst.
 2. Klõpsake kinnituse dialoogiboksis nuppu Jah.

Jaotiserühmade ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga jaotiserühmad aitavad kasutajatel õige jaotiserühma üles leida.

 1. Paremklõpsake märkmikus selle jaotiserühma nime, mida soovite redigeerida, ja valige käsk Nimeta ümber.

  Jaotiserühma ümbernimetamine rakenduse OneNote for Windows dialoogiboksis
 2. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Jaotiserühmade kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed jaotiserühmad, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotiserühma, mille soovite eemaldada, ja valige käsk Kustuta.

  Jaotiserühma kustutamine rakenduse OneNote for Windows dialoogiboksis
 2. Valige kinnituse dialoogiboksis nupp Jah.

Pealkirja lisamine või lehe ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga lehed aitavad kasutajatel õige lehe üles leida.

 1. Paremklõpsake leheloendis lehte, millele soovite nime panna või mille nime soovite muuta, ja valige Nimeta ümber.

  Lehe ümbernimetamine rakenduse OneNote for Windows dialoogiboksis
 2. Tippige lehe nimi.

Lehe kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed lehed, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake leheloendis lehte, mille soovite kustutada, ja siis klõpsake käsku Kustuta.

  Lehe kustutamine rakenduse OneNote for Windows dialoogiboksis

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Valige teksti vormindamiseks lihtne seriifideta font, kasutage suuremat kirjasuurust, joondage tekst vasakule ning ärge liialdage suurtähtede ja kursiiviga.

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Menüüs Avaleht saate valida näiteks suurema fondisuuruse ja seriifideta fonditüübi. Samuti võite kasutada muid vormindussätteid (nt paksu kirja, et tekstis midagi rõhutada).

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Kasutage fondivärvisätet Automaatne, et tagada teksti hea kuvamine kõrge kontrastsusega režiimis.

 1. Valige soovitud tekst.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht nupu Fondi värv kõrval olevat allanoolt ja seejärel üksust Automaatne.

  Kuvatõmmis fondivärvi valikutest menüüs Avaleht.

Valmispealkirjalaadide rakendamine

Valmispealkirjalaadide abil saate koostada märkmiku lehtedel automaatselt liigenduse, mille ekraaniluger saab ette lugeda. Ekraanilugerile ei piisa sellest, et tekstilõik on paksus ja ülejäänud tekstist suuremas kirjas, et seda pealkirjana tõlgendada. Kindlasti tuleks tekstile rakendada valmislaadid.

 1. Valige pealkirja tekst.

 2. Valige menüüs Avaleht pealkirjalaad (nt Pealkiri 2).

  Kuvatõmmis menüüs Avaleht pealkirjalaadi valimisest.

Täpploendite kasutamine

Võimaluse korral vormindage tekst täpploendina, kuna nii on seda mugavam lugeda ja ka tekstis liikumine on lihtsam.

 1. Viige kursor märkmikus kohta, kuhu soovite loendi lisada, või valige loendisse kaasatav tekstilõik.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Täpploend.

 3. Täpploendi laadi muutmiseks klõpsake nupu Täpploend kõrval olevat allanoolt.

  Kuvatõmmis täpploendiüksuste valikutest menüüs Avaleht.
 4. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

  Näpunäide.: Pange iga loendiüksuse lõppu punkt või koma, et ekraaniluger teaks sinna pausi jätta.

Järjestatud loendite kasutamine

Kui võimalik, kasutage numberloendeid, kuna neid on ühtlasest tekstiplokist lihtsam jälgida.

 1. Viige kursor märkmikus kohta, kuhu soovite loendi lisada, või valige loendisse kaasatav tekstilõik.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Nummerdus.

 3. Nummerduslaadi muutmiseks klõpsake nupu Nummerdus kõrval olevat allanoolt.

  Kuvatõmmis numberloendi valikutest menüüs Avaleht.
 4. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

Asjakohase tekstisammu kasutamine

Parema loetavuse huvides suurendage või vähendage lausete ja lõikude vahele jäävat tühja ruumi.

 1. Valige muudetav tekstilõik.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Lõigu joondus.

 3. Klõpsake üksust Lõiguvahesuvandid... ja tippige soovitud vahed.

  Märkus.: OneNote’i lõiguvahe väärtused järgivad teistsugust loogikat kui näiteks Wordi väärtused. OneNote’is peate sisestama nii praeguse fondi suuruse kui ka ettenähtud reasammu koguarvu (punktides). Näiteks Calibri fondile suurusega 11 kahekordse reasammu rakendamiseks tuleb sisestada väljale Reasamm vähemalt arv 27.

 4. Kuvatõmmis lõigusammu valikutest menüüs Avaleht.

Tabelipäise lisamine

Lisage oma tabelile päised, et ekraanilugerid saaksid veerud ja read õiges järjestuses ette lugeda.

Kõigil OneNote'is loodud tabelitel on automaatselt päiserida. Päiserea atribuudi saab eemaldada või lisada OneNote'i Windowsi töölauarakenduse kaudu. Kui kasutate märkmikku, millel on atribuut Päiserida keelatud, saate selle probleemi lahendada Windowsi töölauarakenduse kaudu.

 1. Asetage kursor tabelis esimesse ritta.

 2. Klõpsake menüüs Tabeliriistad nuppu Lisa üles.

 3. Paremklõpsake tabelisse lisatud rida ja valige Tabel. Kontrollige, kas valitud on Päiserida.

 4. Minge tabelisse tagasi ja tippige veerupäised.

Vaata ka

Wordi dokumentide juurdepääsetavamaks tegemine

Exceli dokumentide puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

PowerPointi esitlustes puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Outlooki meili juurdepääsetavamaks tegemine

Märkus.: Selles teemas eeldatakse, et kasutate Androidi telefoni. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Androidi tahvelarvutis olla teistsugune.

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste rakenduse OneNote Androidi jaoks märkmike loomise korral, mida saavad hõlpsasti kasutada kõik inimesed.

Mida parandada?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Saate kõigile piltidele ja tabelitele lisada aseteksti.

Piltide ja muude objektide kirjeldav asetekst on äärmiselt oluline nende inimeste jaoks, kes ekraani mõnel põhjusel ei näe. Ekraanilugerid loevad aseteksti ette, nii et see on mõne inimese jaoks ainus teave piltide ja objektide kohta. Veenduge, et asetekst oleks tähenduslik.

Ärge kasutage pilte ainsa teksti edastamise vahendina, sest pikad asetekstid muudavad ekraanilugeri abil navigeerimise tülikaks.

Lisage asetekst, mis kirjeldab pilti või objekti inimeste jaoks, kes seda ei näe. Tehke lühidalt, aga lisage kirjeldused selle kohta, mis on pildil oluline.

Kui kasutate lühikest teksti sisaldavat pilti, siis korrake seda teavet ka sisutekstis.

Aseteksti lisamine piltidele

Manustatud failidele saab asetekste lisada OneNote’i töölauarakenduses, Windows 10 rakenduses ja veebiversioonides. Juhised manusfailidele aseteksti lisamiseks OneNote’i Windowsi, Maci, Windows 10 ja veebipõhistes versioonides leiate selle artikli vastavast jaotisest.

Kasutage hüperlinkides tähendusega teksti.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti „Klõpsake siin”, kaasata lingina sihtlehe täieliku pealkirja.

Tähendusega hüperlingitekstide kasutamine

Pange jaotiserühmadele, jaotistele ja lehtedele kordumatud nimed ning eemaldage tühjad üksused.

Sisu kirjeldavate nimedega märkmikud aitavad teil märkmetest konkreetset teavet kiiremini leida. Lisaks saavad ekraanilugerite kasutajad niimoodi ülevaate jaotise, jaotiserühma või lehe sisust ilma seda avamata.

Jaotiste ümbernimetamine

Jaotiste kustutamine

Pealkirja lisamine või lehe ümbernimetamine

Lehe kustutamine

Jaotiserühmi saab ümber nimetada ja kustutada OneNote’i töölauarakenduses ja Windows 10 rakenduses. Juhised OneNote’i Windowsi, Maci ja Windows 10 versioonides jaotiserühmade ümbernimetamise ja kustutamise kohta leiate selle artikli vastavast jaotisest.

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Tekstis teatud värvidega edastatav tähendus võib jääda nägemisvaegustega, pimedatele või värvipimedatele inimestele arusaamatuks.

Veenduge, et te ei kasutaks tähenduse edasiandmiseks ainult värve. Koostage tekst selliselt, et värvi või muude visuaalelementidega edasi antud tähendus oleks ka tekstis selgelt kirjas.

Probleemide vältimiseks kasutage teabe edasiandmiseks ka muid viise, nt kujundit või silti. Näiteks saaksite edu tähistamiseks kasutada rohelist märget ja nurjumise jaoks punast X-i, mitte rohelist või punast varjustust.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Teie märkmike tekst peaks olema loetav ka suure kontrastsusega režiimis, et seda näeksid hästi kõik inimesed (sh vaegnägijad).

Kasutage näiteks eredaid värve või kontrastseid värviskeeme värvispektri vastandvärvidega. Mustvalgete värviskeemide korral on vaegnägijatel hõlpsam eristada teksti ja kujundeid.

Teksti värvi saab muuta OneNote‘i töölauarakenduses, Windows 10 versioonis ja veebiversioonides. Muudetud värvid on nähtaval ka siis, kui märkmik avatakse Androidi versioonis. Juhised kasutamist hõlbustavate tekstivärvide kasutamise kohta OneNote’i Windowsi, Maci, Windows 10 ja veebipõhistes versioonides leiate selle artikli vastavatest jaotistest.

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Vaeglugejad tajuvad teksti sellisel viisil, mis teeb tähtede ja sõnade eristamise raskeks. Näiteks võib neile tunduda, et tekstirida kattub selle all asuva reaga, või külgnevad tähed tunduvad olevat ühendatud.

Järjestikuste tühjade ridade või tühikute tõttu võib klaviatuuriga navigeerimine olla aeglane ja ekraanilugeri kasutamine tülikas.

Lugemise hõlbustamiseks võtke arvesse järgmisi näpunäiteid.

 • Kasutage tuttavaid seriifideta fonte (nt Arial või Calibri).

 • Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist.

 • Ridade ja lõikude vahele peaks jätma piisavalt tühja ruumi, aga mitte rohkem kui kaks tühikut sõnade vahel ja kaks tühja rida lõikude vahel.

 • Kasutage lõikude vasakjoondust, mitte rööpjoondust. See aitab vältida ebaühtlaste tühimike jäämist sõnade vahele, mis võivad tekitada visuaalse mulje lõigus voolavast tühja ruumi „jõest“.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Asjakohase tekstisammu kasutamine

Fondi tüüpi ja suurust saab muuta OneNote’i töölauarakenduses, Windows 10 versioonis ja veebiversioonides. Juhised OneNote’i Windowsi, Maci, Windows 10 ja veebipõhistes versioonides fondi tüübi ja suuruse muutmise kohta leiate selle artikli vastavast jaotisest.

Hoidke teavet ühes märkmeümbrises.

OneNote’is märkmete lisamiseks klõpsake lehte ja lisage sisu. See loob uue märkmeümbrise.

Kui märkmed on lehel ühes ümbrises, saavad kasutajad ekraanilugeri abil lugeda kõik märkmed ette ühes kohas ilma lehel ringi liikumata.

Proovige kogu lehel olev teave teisaldada ühte märkmeümbrisesse. Kui märkmeümbris muutub liiga suureks, saate selle mitmele lehele jaotada või lisada kirjeldavad pealkirjad. (Ekraanilugerid viitavad märkmeümbristele kui „sisuplokkidele“.)

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad lahtrid võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Kõik tabelid luuakse OneNote Androidi jaoks’is vaikimisi päisereaga. Eemaldatud tabelipäiserea lisamiseks tuleb kasutada Windowsi töölauarakendust, nagu on kirjeldatud teemas Tabelipäise lisamine.

Veendumaks, et tabelid ei sisaldaks pesastatud tabeleid, saate neid rakenduses OneNote Androidi jaoks visuaalselt kontrollida ja OneNote’i töölauarakenduses, Windows 10 rakenduses ja veebiversioonides kasutada Hõlbustusfunktsioonide kontrolli.

Heli ja video kättesaadavaks tegemine nägemis- ja kuulmispuudega kasutajatele

Subtiitrid hõlmavad tüüpiliselt dialoogi transkriptsiooni (või tõlget).

Tiitrid kirjeldavad tavaliselt ka heli (nt muusika või kõrvalised heliefektid).

Video kirjeldus on video põhiliste visuaalelementide heliline jutustus. Need kirjeldused sisestatakse programmi dialoogi loomulikesse pausidesse. Video kirjeldus muudab video nägemispuudega või pimedatele inimestele kättesaadavamaks.

Võimaluse korral veenduge enne heli- ja videofailide OneNote‘i lisamist, et need oleks hõlpsalt kasutatavad.

Teine võimalus on lisada märkmikku täiendav fail, mis sisaldab subtiitreid, tiitreid või video kirjeldust.

Aseteksti lisamine piltidele

Lisage piltidele (nt fotodele, graafikutele, lõikepiltidele ja kuvatõmmistele) asetekst, et ekraaniluger saaks pildi kirjelduse ette lugeda.

 1. Puudutage märkmikus olevat pilti pikalt.

 2. Puudutage kontekstimenüüs nuppu Veel suvandeid Kontekstimenüü käsk „Veel suvandeid“ rakenduses OneNote for Android ja valige seejärel ASETEKST.

 3. Tippige pildi pealkiri ja kirjeldus. Asetekst peaks olema võimalikult lühike, kõige olulisem teave peaks olema alguses ning see peaks edasi andma pildi sisu ja tähenduse. Kui olete valmis, puudutage nuppu VALMIS.

  Näpunäide.: Täitke nii väli Pealkiri kui ka Kirjeldus, kuna eri ekraanilugerid loevad seda teavet ette erinevalt.

  Aseteksti lisamine piltidele rakenduses OneNote for Android

Hüperlinkide ja teksti muutmine erivajadustega kasutajatele juurdepääsetavaks

Allpool kirjeldatakse, kuidas teha rakenduse OneNote Androidi jaoks märkmike hüperlingid ja tekst paremini arusaadavaks (või kasutatavaks) ka erivajadustega inimestele.

Tähendusega hüperlingitekstide kasutamine

Siduge hüperlink tähendusrikka tekstilõiguga, mis annab kasutajatele lingi sihtkohast aimu.

 1. Valige tekstilõik, millele soovite hüperlingi lisada.

 2. Nipsake menüüribal ekraanil vasakule ja puudutage nuppu Lisa hüperlink Hüperlingi lisamise nupp rakenduses OneNote for Android .

 3. Valitud tekst kuvatakse väljal Kuvatav tekst. See on hüperlingi tekst. Soovi korral saate seda muuta.

  Näpunäide.: Vältige kirjeldust mittesisaldavate väljendite (nt „Klõpsake siin” vms) kasutamist. Lingitekst peab kirjeldama sihtlehte õigesti, kuid lühidalt.

 4. Tippige hüperlink (URL) väljale AADRESS.

  Märkus.: Saate aadressi kopeerida ja kleepida.

 5. Puudutage nuppu VALMIS.

  Hüperlingi lisamise dialoogiboks rakenduses OneNote for Android

Jaotiste ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga jaotised aitavad kasutajatel õiget jaotist leida.

 1. Puudutage loendis JAOTISED pikalt seda jaotist, mille nime soovite muuta.

 2. Puudutage kontekstimenüüs valikut Nimeta jaotis ümber.

  Jaotise ümbernimetamine rakenduses OneNote for Android
 3. Tippige uus nimi ja puudutage nuppu NIMETA ÜMBER.

Jaotiste kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed jaotised, mis ei sisalda teavet.

 1. Puudutage loendis JAOTISED pikalt seda jaotist, mille soovite eemaldada.

 2. Puudutage kontekstimenüüs valikut Kustuta jaotis.

  Jaotise kustutamine rakenduses OneNote for Android
 3. Puudutage kinnituse dialoogiboksis nuppu KUSTUTA.

Pealkirja lisamine või lehe ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga lehed aitavad kasutajatel õiged lehed üles leida.

 1. Puudutage leheloendis seda lehte, millele soovite nime panna või mille nime soovite muuta.

 2. Tippige lehe uus nimi lehe pealkirja reale kuupäeva ja kellaaja kohale.

  Lehe ümbernimetamine rakenduses OneNote for Android

Lehe kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed lehed, mis ei sisalda teavet.

 1. Puudutage leheloendis pikalt seda lehte, mille soovite eemaldada.

 2. Valige kontekstimenüüst Kustuta leht.

  Pika kontekstimenüü käsk „Kustuta leht“ rakenduses OneNote for Android
 3. Valige kinnituse dialoogiboksis nupp KUSTUTA.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Teksti vormingu parandamiseks saate näiteks kasutada paksu kirja, joondada teksti vasakule ning piirata suurtähtede ja kursiivi kasutamist.

 1. Tekstivormingu rakendamiseks valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Menüüribal saate teksti esiletoomiseks valida paksu kirja või allakriipsutamise võimaluse. Puudutage soovitud valikut.

  Tekstivormingu nupud rakenduse OneNote for Android tööriistaribal

Täpploendite kasutamine

Võimaluse korral vormindage liittekst täpploendina, kuna nii on seda mugavam lugeda ja ka tekstis liikumine on lihtsam.

 1. Viige kursor märkmikus kohta, kuhu soovite loendi lisada, või valige loendisse kaasatav tekstilõik.

 2. Puudutage menüüribal nuppu Täpploend Täpploendi nupp rakenduses OneNote for Android .

 3. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

  Näpunäide.: Pange iga loendiüksuse lõppu punkt või koma, et ekraaniluger teaks sinna pausi jätta.

Järjestatud loendite kasutamine

Kui võimalik, kasutage numberloendeid, kuna neid on ühtlasest tekstiplokist lihtsam jälgida.

 1. Viige kursor märkmikus kohta, kuhu soovite loendi lisada, või valige loendisse kaasatav tekstilõik.

 2. Puudutage menüüribal nuppu Nummerdus Numberloendi lisamise nupp rakenduses OneNote for Android .

 3. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

Asjakohase tekstijoonduse kasutamine

Et sõnade vahele ei jääks ebaühtlaseid lünki, joondage lõigud vasakule.

 1. Valige muudetav tekstilõik.

 2. Puudutage menüüribal nuppu Vähenda taanet Vasakjoonduse nupp rakenduses OneNote for Android .

Vaata ka

Wordi dokumentide juurdepääsetavamaks tegemine

Exceli dokumentide puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

PowerPointi esitlustes puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Outlooki meilide erivajadustega inimestele kasutatavaks tegemine

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste OneNote Windows 10 jaoks’i märkmike loomise korral, mida saavad hõlpsasti kasutada kõik inimesed.

Mida parandada?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Saate kõigile piltidele ja tabelitele lisada aseteksti.

Piltide ja muude objektide kirjeldav asetekst on äärmiselt oluline nende inimeste jaoks, kes ekraani mõnel põhjusel ei näe. Ekraanilugerid loevad aseteksti ette, nii et see on mõne inimese jaoks ainus teave piltide ja objektide kohta. Veenduge, et asetekst oleks tähenduslik.

Ärge kasutage pilte ainsa teksti edastamise vahendina, sest pikad asetekstid muudavad ekraanilugeri abil navigeerimise tülikaks.

Lisage asetekst, mis kirjeldab pilti või objekti inimeste jaoks, kes seda ei näe. Tehke lühidalt, aga lisage kirjeldused selle kohta, mis on pildil oluline.

Kui kasutate lühikest teksti sisaldavat pilti, siis korrake seda teavet ka sisutekstis.

Faili väljaprindi lisamisel veenduge, et lehele jääks alternatiivse teabeallikana ka algne fail.

Aseteksti lisamine piltidele

Manusfailidele aseteksti lisamine

Kasutage hüperlinkides tähendusega teksti.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti „Klõpsake siin”, kaasata lingina sihtlehe täieliku pealkirja.

Tähendusega hüperlingitekstide kasutamine

Pange jaotiserühmadele, jaotistele ja lehtedele kordumatud nimed ning eemaldage tühjad üksused.

Sisu kirjeldavate nimedega märkmikud aitavad teil märkmetest konkreetset teavet kiiremini leida. Lisaks saavad ekraanilugerite kasutajad niimoodi ülevaate jaotise, jaotiserühma või lehe sisust ilma seda avamata.

Jaotiste ümbernimetamine

Jaotiste kustutamine

Jaotiserühmade ümbernimetamine

Jaotiserühmade kustutamine

Pealkirja lisamine või lehe ümbernimetamine

Lehe kustutamine

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Tekstis teatud värvidega edastatav tähendus võib jääda nägemisvaegustega, pimedatele või värvipimedatele inimestele arusaamatuks.

Veenduge, et te ei kasutaks tähenduse edasiandmiseks ainult värve. Koostage tekst selliselt, et värvi või muude visuaalelementidega edasi antud tähendus oleks ka tekstis selgelt kirjas.

Probleemide vältimiseks kasutage teabe edasiandmiseks ka muid viise, nt kujundit või silti. Näiteks saaksite edu tähistamiseks kasutada rohelist märget ja nurjumise jaoks punast X-i, mitte rohelist või punast varjustust.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Teie märkmike tekst peaks olema loetav ka suure kontrastsusega režiimis, et seda näeksid hästi kõik inimesed (sh vaegnägijad).

Kasutage näiteks eredaid värve või kontrastseid värviskeeme värvispektri vastandvärvidega. Mustvalgete värviskeemide korral on vaegnägijatel hõlpsam eristada teksti ja kujundeid.

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Vaeglugejad tajuvad teksti sellisel viisil, mis teeb tähtede ja sõnade eristamise raskeks. Näiteks võib neile tunduda, et tekstirida kattub selle all asuva reaga, või külgnevad tähed tunduvad olevat ühendatud.

Järjestikuste tühjade ridade või tühikute tõttu võib klaviatuuriga navigeerimine olla aeglane ja ekraanilugeri kasutamine tülikas.

Lugemise hõlbustamiseks võtke arvesse järgmisi näpunäiteid.

 • Kasutage tuttavaid seriifideta fonte (nt Arial või Calibri).

 • Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist.

 • Ridade ja lõikude vahele peaks jätma piisavalt tühja ruumi, aga mitte rohkem kui kaks tühikut sõnade vahel ja kaks tühja rida lõikude vahel.

 • Kasutage lõikude vasakjoondust, mitte rööpjoondust. See aitab vältida ebaühtlaste tühimike jäämist sõnade vahele, mis võivad tekitada visuaalse mulje lõigus voolavast tühja ruumi „jõest“.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Asjakohase tekstijoonduse kasutamine

Kasutage valmispealkirju ja -laade.

Ekraaniluger tuvastab sisemised pealkirjalaadid pealkirjadena ja saab need kuulajale ette lugeda. Ekraanilugeri tarkvara võimaldab inimestel ka liikuda pealkirjade järgi. Selleks et muuta märkmete lugemine ekraanilugeri jaoks hõlpsamaks, kasutage loogilist pealkirjajärjestust ja OneNote’i sisseehitatud vormindusriistu.

Lisaks tuginevad lugemishäiretega inimesed (näiteks vaeglugejad) pealkirjadele teabe struktureerimisel, jagades teabe väiksemateks osadeks, mida on kergem töödelda.

Et liikumine oleks kergem, korraldage pealkirjad loogilises järjestuses. Kasutage näiteks laade järjestuses Pealkiri 1, Pealkiri 2 ja seejärel Pealkiri 3, mitte Pealkiri 3, Pealkiri 1 ja seejärel Pealkiri 2.

Jagage oma märkmetes olev teave väikesteks osadeks, kasutades selleks pealkirju. Ideaalis kuuluks iga pealkirja alla ainult mõni lõik.

Valmispealkirjalaadide rakendamine

Täpploendite kasutamine

Järjestatud loendite kasutamine

Ebaloogilises järjestuses pealkirjade leidmiseks kasutage hõlbustusfunktsioonide kontrolli.

Hoidke teavet ühes märkmeümbrises.

OneNote’is märkmete lisamiseks klõpsake lehte ja lisage sisu. See loob uue märkmeümbrise.

Kui märkmed on lehel ühes ümbrises, saavad kasutajad ekraanilugeri abil lugeda kõik märkmed ette ühes kohas ilma lehel ringi liikumata.

Proovige kogu lehel olev teave teisaldada ühte märkmeümbrisesse. Kui märkmeümbris muutub liiga suureks, saate selle mitmele lehele jaotada või lisada kirjeldavad pealkirjad. (Ekraanilugerid viitavad märkmeümbristele kui „sisuplokkidele“.)

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad lahtrid võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Kõik tabelid luuakse OneNote Windows 10 jaoks’is vaikimisi päisereaga. Eemaldatud tabelipäiserea lisamiseks tuleb kasutada Windowsi töölauarakendust, nagu on kirjeldatud teemas Tabelipäise lisamine.

Veendumaks, et tabelites poleks pesastatud tabeleid, kasutage hõlbustusfunktsioonide kontrolli.

Heli ja video kättesaadavaks tegemine nägemis- ja kuulmispuudega kasutajatele

Subtiitrid hõlmavad tüüpiliselt dialoogi transkriptsiooni (või tõlget).

Tiitrid kirjeldavad tavaliselt ka heli (nt muusika või kõrvalised heliefektid).

Video kirjeldus on video põhiliste visuaalelementide heliline jutustus. Need kirjeldused sisestatakse programmi dialoogi loomulikesse pausidesse. Video kirjeldus muudab video nägemispuudega või pimedatele inimestele kättesaadavamaks.

Võimaluse korral veenduge enne heli- ja videofailide OneNote‘i lisamist, et need oleks hõlpsalt kasutatavad.

Teine võimalus on lisada märkmikku täiendav fail, mis sisaldab subtiitreid, tiitreid või video kirjeldust.

Aseteksti lisamine piltidele

Lisage piltidele (nt fotodele, graafikutele, lõikepiltidele ja kuvatõmmistele) asetekst, et ekraaniluger saaks pildi kirjelduse ette lugeda.

 1. Paremklõpsake märkmikus olevat pilti ja valige Pilt > Asetekst.

 2. Tippige väljadele pealkiri ja kirjeldus. Asetekst peaks olema võimalikult lühike, kõige olulisem teave peaks olema alguses ning see peaks edasi andma pildi sisu ja tähenduse. Kui olete valmis, valige Valmis.

  Näpunäide.: Täitke nii väli Pealkiri kui ka Kirjeldus, kuna eri ekraanilugerid loevad seda teavet ette erinevalt.

  OneNote for Windows 10 aseteksti dialoog aseteksti lisamiseks.

Manusfailidele aseteksti lisamine

Lisage asetekst ka manusfailide jaoks (nt abimaterjalid, töökirjeldused ja aruandemallid), et ekraanilugerid saaks faili kirjelduse ette lugeda.

 1. Paremklõpsake lehel faili.

 2. Valige Fail > Asetekst.

 3. Tippige faili pealkiri ja kirjeldus.

  Manusfailidele aseteksti lisamine rakenduses OneNote for Windows 10
 4. Valige Valmis.

Hüperlinkide ja teksti muutmine erivajadustega kasutajatele juurdepääsetavaks

Järgmised toimingud kirjeldavad, kuidas teha OneNote’i märkmikes olevad hüperlingid ja tekst juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajatele.

Tähendusega hüperlingitekstide kasutamine

Siduge hüperlink tähendusrikka tekstilõiguga, mis annab kasutajatele lingi sihtkohast aimu.

 1. Valige tekstilõik, millele soovite hüperlingi lisada.

 2. Valige menüüs Lisa nupp Link.

 3. Valitud tekst kuvatakse väljal Kuvatav tekst. See on hüperlingi tekst. Soovi korral saate seda muuta.

  Näpunäide.: Vältige kirjeldust mittesisaldavate väljendite (nt „Klõpsake siin” vms) kasutamist. Lingitekst peab kirjeldama sihtlehte õigesti, kuid lühidalt.

 4. Tippige hüperlink (URL) väljale AADRESS.

  Näpunäide.: Saate aadressi kopeerida ja kleepida.

 5. Valige Lisa.

  Kuvatõmmis OneNote for Windows 10 hüpertekstilingi lisamise dialoogist.

Jaotiste ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga jaotised aitavad kasutajatel õiget jaotist leida.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotise vahekaarti, mida soovite redigeerida, ja valige Nimeta jaotis ümber.

  Kuvatõmmis OneNote for Windows 10 jaotisesaki ümbernimetamise kontekstimenüüst.

 2. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Jaotiste kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed jaotised, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotise vahekaarti, mille soovite eemaldada, ja valige Kustuta jaotis.

  Kuvatõmmis OneNote for Windows 10 jaotisesaki kustutamise kontekstimenüüst.

 2. Valige kinnituse dialoogiboksis nupp Kustuta jaotis.

Jaotiserühmade ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga jaotiserühmad aitavad kasutajatel õige jaotiserühma üles leida.

 1. Paremklõpsake jaotiseloendis seda jaotiserühma, mille nime soovite muuta, ja valige Nimeta jaotiserühm ümber.

  Jaotiserühmade ümbernimetamine rakenduses OneNote for Windows 10
 2. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Jaotiserühmade kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed jaotiserühmad, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake jaotiseloendis seda jaotiserühma, mille soovite eemaldada, ja valige Kustuta jaotiserühm.

  Jaotiserühmade kustutamine rakenduses OneNote for Windows 10
 2. Valige kinnituse dialoogiboksis nupp Kustuta.

Pealkirja lisamine või lehe ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga lehed aitavad kasutajatel õige lehe üles leida.

 1. Paremklõpsake leheloendis lehte, millele soovite nime panna või mille nime soovite muuta.

 2. Valige nupp Nimeta leht ümber.

  Lehtede ümbernimetamine rakenduses OneNote for Windows 10
 3. Tippige lehe nimi.

Lehe kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed lehed, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake leheloendis lehte, mille soovite eemaldada.

 2. Valige käsk Kustuta leht.

  Lehe eemaldamine rakenduses OneNote for Windows 10

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Valige teksti vormindamiseks lihtne seriifideta font, kasutage suuremat kirjasuurust, joondage tekst vasakule ning ärge liialdage suurtähtede ja kursiiviga.

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Menüüs Avaleht saate valida näiteks suurema fondisuuruse ja seriifideta fonditüübi. Samuti võite kasutada muid vormindussätteid (nt paksu kirja, et tekstis midagi rõhutada).

  Tekstivormingu nupud OneNote for Windows 10 menüüs Avaleht.

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Kasutage fondivärvisätet Automaatne, et tagada teksti hea kuvamine kõrge kontrastsusega režiimis.

 1. Valige soovitud tekst.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht nupu Fondi värv kõrval olevat allanoolt Fondi nupp rakenduses OneNote for Windows 10 .

 3. Valige Automaatne

  Tekstivärvi menüü rakenduses OneNote for Windows 10

Asjakohase tekstijoonduse kasutamine

Et sõnade vahele ei jääks ebaühtlaseid lünki, joondage lõigud vasakule.

 1. Valige tekst, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Lõiguvorming Lõigu vormindamise nupp rakenduses OneNote for Windows 10 .

 3. Valige Joonda vasakule Vasakjoonduse nupp rakenduses OneNote for Windows 10 .

  Lõikude vasakjoondus rakenduses OneNote for Windows 10

Valmispealkirjalaadide rakendamine

Valmispealkirjalaadide abil saate koostada märkmiku lehtedel automaatselt liigenduse, mille ekraaniluger saab ette lugeda. Ekraanilugerile ei piisa sellest, et tekstilõik on paksus ja ülejäänud tekstist suuremas kirjas, et seda pealkirjana tõlgendada. Kindlasti tuleks tekstile rakendada valmislaadid.

 1. Valige pealkirja tekst.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Laadid Lõigu vormindamise nupp rakenduses OneNote for Windows 10 .

  Laadide menüü rakenduses OneNote for Windows 10
 3. Valige soovitud pealkirjalaad, näiteks Pealkiri 2.

  Pealkirjade loend rakenduses OneNote for Windows 10

Täpploendite kasutamine

Võimaluse korral vormindage liittekst täpploendina, kuna nii on seda mugavam lugeda ja ka tekstis liikumine on lihtsam.

 1. Viige kursor märkmikus kohta, kuhu soovite loendi lisada, või valige loendisse kaasatav tekstilõik.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Täpploend.

  OneNote for Windows 10 menüüs Avaleht valitud täpploendinupp.

 3. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

  Näpunäide.: Pange iga loendiüksuse lõppu punkt või koma, et ekraaniluger teaks sinna pausi jätta.

Järjestatud loendite kasutamine

Kui võimalik, kasutage numberloendeid, kuna neid on ühtlasest tekstiplokist lihtsam jälgida.

 1. Viige kursor märkmikus kohta, kuhu soovite loendi lisada, või valige loendisse kaasatav tekstilõik.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Nummerdus ja valige laad.

  OneNote for Windows 10 menüüs Avaleht valitud nummerdusnupp.

 3. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

Vaata ka

Wordi dokumentide muutmine erivajadustega kasutajatele juurdepääsetavaks

PowerPointi esitlustes puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Outlooki meilisõnumite muutmine erivajadustega inimestele juurdepääsetavaks

Järgnevas tabelis on näpunäiteid selle kohta, kuidas luua rakenduses OneNote Online märkmikke, mida oleks erivajadustega inimestel hõlbus kasutada.

Mida parandada?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Saate kõigile piltidele ja tabelitele lisada aseteksti.

Piltide ja muude objektide kirjeldav asetekst on äärmiselt oluline nende inimeste jaoks, kes ekraani mõnel põhjusel ei näe. Ekraanilugerid loevad aseteksti ette, nii et see on mõne inimese jaoks ainus teave piltide ja objektide kohta. Veenduge, et asetekst oleks tähenduslik.

Ärge kasutage pilte ainsa teksti edastamise vahendina, sest pikad asetekstid muudavad ekraanilugeri abil navigeerimise tülikaks.

Lisage asetekst, mis kirjeldab pilti või objekti inimeste jaoks, kes seda ei näe. Tehke lühidalt, aga lisage kirjeldused selle kohta, mis on pildil oluline.

Kui kasutate lühikest teksti sisaldavat pilti, siis korrake seda teavet ka sisutekstis.

Faili väljaprindi lisamisel veenduge, et lehele jääks alternatiivse teabeallikana ka algne fail.

Aseteksti lisamine piltidele

Manusfailidele aseteksti lisamine

Kasutage hüperlinkides tähendusega teksti.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti „Klõpsake siin”, kaasata lingina sihtlehe täieliku pealkirja.

Tähendusega hüperlingitekstide kasutamine

Pange jaotiserühmadele, jaotistele ja lehtedele kordumatud nimed ning eemaldage tühjad üksused.

Sisu kirjeldavate nimedega märkmikud aitavad teil märkmetest konkreetset teavet kiiremini leida. Lisaks saavad ekraanilugerite kasutajad niimoodi ülevaate jaotise, jaotiserühma või lehe sisust ilma seda avamata.

Jaotiste ümbernimetamine

Jaotiste kustutamine

Pealkirja lisamine või lehe ümbernimetamine

Lehe kustutamine

Jaotiserühmi saab ümber nimetada või kustutada OneNote’i töölauarakenduses ja Windows 10 rakenduses. Juhised Windowsi töölauarakenduses ja Windows 10 versioonis jaotiserühmade ümbernimetamise ja kustutamise kohta leiate selle artikli vastavatest jaotistest.

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Tekstis teatud värvidega edastatav tähendus võib jääda nägemisvaegustega, pimedatele või värvipimedatele inimestele arusaamatuks.

Veenduge, et te ei kasutaks tähenduse edasiandmiseks ainult värve. Koostage tekst selliselt, et värvi või muude visuaalelementidega edasi antud tähendus oleks ka tekstis selgelt kirjas.

Probleemide vältimiseks kasutage teabe edasiandmiseks ka muid viise, nt kujundit või silti. Näiteks saaksite edu tähistamiseks kasutada rohelist märget ja nurjumise jaoks punast X-i, mitte rohelist või punast varjustust.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Teie märkmike tekst peaks olema loetav ka suure kontrastsusega režiimis, et seda näeksid hästi kõik inimesed (sh vaegnägijad).

Kasutage näiteks eredaid värve või kontrastseid värviskeeme värvispektri vastandvärvidega. Mustvalgete värviskeemide korral on vaegnägijatel hõlpsam eristada teksti ja kujundeid.

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Vaeglugejad tajuvad teksti sellisel viisil, mis teeb tähtede ja sõnade eristamise raskeks. Näiteks võib neile tunduda, et tekstirida kattub selle all asuva reaga, või külgnevad tähed tunduvad olevat ühendatud.

Järjestikuste tühjade ridade või tühikute tõttu võib klaviatuuriga navigeerimine olla aeglane ja ekraanilugeri kasutamine tülikas.

Lugemise hõlbustamiseks võtke arvesse järgmisi näpunäiteid.

 • Kasutage tuttavaid seriifideta fonte (nt Arial või Calibri).

 • Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist.

 • Ridade ja lõikude vahele peaks jätma piisavalt tühja ruumi, aga mitte rohkem kui kaks tühikut sõnade vahel ja kaks tühja rida lõikude vahel.

 • Kasutage lõikude vasakjoondust, mitte rööpjoondust. See aitab vältida ebaühtlaste tühimike jäämist sõnade vahele, mis võivad tekitada visuaalse mulje lõigus voolavast tühja ruumi „jõest“.

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Sobiva tekstisammu kasutamine

Kasutage valmispealkirju ja -laade.

Ekraaniluger tuvastab sisemised pealkirjalaadid pealkirjadena ja saab need kuulajale ette lugeda. Ekraanilugeri tarkvara võimaldab inimestel ka liikuda pealkirjade järgi. Selleks et muuta märkmete lugemine ekraanilugeri jaoks hõlpsamaks, kasutage loogilist pealkirjajärjestust ja OneNote Online’i sisseehitatud vormindusriistu.

Lisaks tuginevad lugemishäiretega inimesed (näiteks vaeglugejad) pealkirjadele teabe struktureerimisel, jagades teabe väiksemateks osadeks, mida on kergem töödelda.

Et liikumine oleks kergem, korraldage pealkirjad loogilises järjestuses. Kasutage näiteks laade järjestuses Pealkiri 1, Pealkiri 2 ja seejärel Pealkiri 3, mitte Pealkiri 3, Pealkiri 1 ja seejärel Pealkiri 2.

Jagage oma märkmetes olev teave väikesteks osadeks, kasutades selleks pealkirju. Ideaalis kuuluks iga pealkirja alla ainult mõni lõik.

Valmispealkirjalaadide rakendamine

Täpploendite kasutamine

Järjestatud loendite kasutamine

Selliste pealkirjade leidmiseks, mis pole loogilises järjestuses, kasutage hõlbustuskontrolli.

Hoidke teavet ühes märkmeümbrises.

OneNote’is märkmete lisamiseks klõpsake lehte ja lisage sisu. See loob uue märkmeümbrise.

Kui märkmed on lehel ühes ümbrises, saavad kasutajad ekraanilugeri abil lugeda kõik märkmed ette ühes kohas ilma lehel ringi liikumata.

Proovige kogu lehel olev teave teisaldada ühte märkmeümbrisesse. Kui märkmeümbris muutub liiga suureks, saate selle mitmele lehele jaotada või lisada kirjeldavad pealkirjad. (Ekraanilugerid viitavad märkmeümbristele kui „sisuplokkidele“.)

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad lahtrid võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Kõik tabelid luuakse OneNote Online’is vaikimisi päisereaga. Eemaldatud tabelipäiserea lisamiseks tuleb kasutada Windowsi töölauarakendust, nagu on kirjeldatud teemas Tabelipäise lisamine.

Veendumaks, et tabelites poleks pesastatud tabeleid, kasutage hõlbustusfunktsioonide kontrolli.

Heli ja video kättesaadavaks tegemine nägemis- ja kuulmispuudega kasutajatele

Subtiitrid hõlmavad tüüpiliselt dialoogi transkriptsiooni (või tõlget).

Tiitrid kirjeldavad tavaliselt ka heli (nt muusika või kõrvalised heliefektid).

Video kirjeldus on video põhiliste visuaalelementide heliline jutustus. Need kirjeldused sisestatakse programmi dialoogi loomulikesse pausidesse. Video kirjeldus muudab video nägemispuudega või pimedatele inimestele kättesaadavamaks.

Võimaluse korral veenduge enne heli- ja videofailide OneNote‘i lisamist, et need oleks hõlpsalt kasutatavad.

Teine võimalus on lisada märkmikku täiendav fail, mis sisaldab subtiitreid, tiitreid või video kirjeldust.

Aseteksti lisamine piltidele

Lisage piltidele (nt fotodele, graafikutele, lõikepiltidele ja kuvatõmmistele) asetekst, et ekraaniluger saaks pildi kirjelduse ette lugeda.

 1. Paremklõpsake märkmikus olevat pilti ja valige käsk Redigeeri aseteksti.

 2. Tippige väljale kirjeldus. Asetekst peaks olema võimalikult lühike, kõige olulisem teave peaks olema selle alguses ning see peaks edasi andma pildi sisu ja tähendust. Kui see on valmis, klõpsake nuppu OK.

  Aseteksti dialoogiboks OneNote Online’is.

Manusfailidele aseteksti lisamine

Lisage asetekst ka manusfailide jaoks (nt abimaterjalid, töökirjeldused ja aruandemallid), et ekraanilugerid saaks faili kirjelduse ette lugeda.

 1. Paremklõpsake märkmikus olevat faili ja valige Redigeeri aseteksti....

 2. Tippige faili kirjeldus.

  Manusfailidele aseteksti lisamine OneNote Online’is
 3. Kui olete valmis, valige OK.

Hüperlinkide ja teksti muutmine erivajadustega kasutajatele juurdepääsetavaks

Järgnevalt kirjeldatakse, kuidas teha rakenduse OneNote Online märkmike hüperlingid ja tekst paremini arusaadavaks (või kasutatavaks) ka erivajadustega inimestele.

Tähendusega hüperlingitekstide kasutamine

Lisage teksti tähendusrikas hüperlink, mis annab kasutajatele lingi sihtkohast aimu.

 1. Valige tekstilõik, millele soovite hüperlingi lisada.

 2. Klõpsake menüüs Lisa lindil olevat üksust Link.

 3. Valitud tekst kuvatakse väljal KUVATAV TEKST. See on hüperlingi tekst. Soovi korral saate seda muuta.

  Näpunäide.: Vältige kirjeldust mittesisaldavate väljendite (nt „Klõpsake siin” vms) kasutamist. Lingitekst peab kirjeldama sihtlehte õigesti, kuid lühidalt.

 4. Lisage hüperlink (URL) väljale Aadress.

  Hüperlingi dialoogiboks OneNote Online’is.

 5. Klõpsake nuppu Lisa.

Jaotiste ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga jaotised aitavad kasutajatel õiget jaotist leida.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotise vahekaarti, mida soovite redigeerida, ja valige käsk Nimeta ümber.

 2. Tippige uus nimi.

  Jaotise ümbernimetamise suvand OneNote Online’is.

Jaotiste kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed jaotised, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotise vahekaarti, mille soovite eemaldada, ja valige käsk Kustuta.

  Jaotise kustutamise menüükäsk OneNote Online’is.

 2. Klõpsake kinnituse dialoogiboksis nuppu Jah.

Pealkirja lisamine või lehe ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga lehed aitavad kasutajatel õige lehe üles leida.

 1. Valige märkmikus see leht, millele soovite nime panna või mille nime soovite muuta.

 2. Tippige nimi lehe pealkirja reale kuupäeva ja kellaaja kohale.

  Lehe ümbernimetamine OneNote Online’is

Lehe kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed lehed, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake märkmikus selle lehe vahekaarti, mille soovite eemaldada.

 2. Valige käsk Kustuta.

  Lehe kustutamine OneNote Online’is

Hõlbustatud tekstivormingu kasutamine

Valige teksti vormindamiseks lihtne seriifideta font, kasutage suuremat kirjasuurust, joondage tekst vasakule ning ärge liialdage suurtähtede ja kursiiviga.

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Menüüs Avaleht saate valida näiteks suurema fondisuuruse ja seriifideta fonditüübi. Samuti võite kasutada muid vormindussätteid (nt paksu kirja, et tekstis midagi rõhutada).

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Kasutage fondivärvisätet Automaatne, et tagada teksti hea kuvamine kõrge kontrastsusega režiimis.

 1. Valige soovitud tekst.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht nupu Fondi värv kõrval olevat allanoolt ja seejärel üksust Automaatne.

  Fondivärvi menüü suvandid OneNote Online’is.

Valmispealkirjalaadide rakendamine

Valmispealkirjalaadide abil saate koostada märkmiku lehtedel automaatselt liigenduse, mille ekraaniluger saab ette lugeda. Ekraanilugerile ei piisa sellest, et tekstilõik on paksus ja ülejäänud tekstist suuremas kirjas, et seda pealkirjana tõlgendada. Kindlasti tuleks tekstile rakendada valmislaadid.

 1. Valige pealkirja tekst.

 2. Valige menüüs Avaleht pealkirjalaad (nt Pealkiri 2).

  Pealkirjalaadi suvandid OneNote Online’is.

Täpploendite kasutamine

Võimaluse korral vormindage tekst täpploendina, kuna nii on seda mugavam lugeda ja ka tekstis liikumine on lihtsam.

 1. Viige kursor märkmikus kohta, kuhu soovite loendi lisada, või valige loendisse kaasatav tekstilõik.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Täpploend.

 3. Täpploendi laadi muutmiseks klõpsake nupu Täpploend kõrval olevat allanoolt.

  Täpploendi menüü OneNote Online’is.

 4. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

  Näpunäide.: Pange iga loendiüksuse lõppu punkt või koma, et ekraaniluger teaks sinna pausi jätta.

Järjestatud loendite kasutamine

Kui võimalik, kasutage numberloendeid, kuna neid on ühtlasest tekstiplokist lihtsam jälgida.

 1. Viige kursor märkmikus kohta, kuhu soovite loendi lisada, või valige loendisse kaasatav tekstilõik.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Nummerdus.

 3. Nummerduslaadi muutmiseks klõpsake nupu Nummerdus kõrval olevat allanoolt.

  Numberloendi menüükäsud OneNote Online’is.

 4. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

Asjakohase tekstisammu kasutamine

Parema loetavuse huvides suurendage või vähendage lausete ja lõikude vahele jäävat tühja ruumi.

 1. Valige muudetav tekstilõik.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Lõigu joondus.

 3. Valige teile sobiv võimalus.

  Lõigujoondusmenüü suvandid OneNote Online’is.

Vaata ka

Wordi dokumentide juurdepääsetavamaks tegemine

Exceli dokumentide puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

PowerPointi esitlustes puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Outlooki meili juurdepääsetavamaks tegemine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×