Oma OneNote'i märkmikud puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Oma OneNote'i märkmikud puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Sellest teemast leiate üksikasjalikud juhised selle kohta, kuidas muuta OneNote’i märkmikud ka erivajadustega inimestele kasutatavaks.

OneNote’i märkmik Contoso projekti lehega, kus on kuvatud ülesandeloend ja igakuiste kulude ülevaate lintdiagramm.

Pimedad või vaegnägijad mõistavad teie märkmeid lihtsamini, kui arvestate hõlbustatusega juba OneNote’i märkmike koostamisel.

Järgmine tabel sisaldab OneNote märkmikke, millele pääseb juurde puuetega inimestele loomise head tavad.

Mida parandada?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Saate kõigile piltidele ja tabelitele lisada aseteksti.

Piltide ja muude objektide kirjeldav asetekst on äärmiselt oluline nende inimeste jaoks, kes ekraani mõnel põhjusel ei näe. Ekraanilugerid loevad aseteksti ette, nii et see on mõne inimese jaoks ainus teave piltide ja objektide kohta. Veenduge, et asetekst oleks tähenduslik.

Ärge kasutage pilte ainsa teksti edastamise vahendina, sest pikad asetekstid muudavad ekraanilugeri abil navigeerimise tülikaks.

Lisage asetekst, mis kirjeldab pilti või objekti nende inimeste jaoks, kes seda ei näe. Tehke lühidalt, aga lisage kirjeldused selle kohta, mis on pildil oluline.

Kui kasutate lühikest teksti sisaldavat pilti, siis korrake seda teavet ka sisutekstis.

Faili väljaprindi lisamisel veenduge, et lehele jääks alternatiivse teabeallikana ka algne fail.

Aseteksti lisamine piltidele

Manusfailidele aseteksti lisamine

Aseteksti puudumise väljaselgitamiseks kasutage hõlbustuskontrolli.

Kasutage hüperlinkides tähendusega teksti.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti „Klõpsake siin”, kaasata lingina sihtlehe täieliku pealkirja.

Tähendusega hüperlingitekstide kasutamine

Pange jaotiserühmadele, jaotistele ja lehtedele kordumatud nimed ning eemaldage tühjad üksused.

Sisu kirjeldavate nimedega märkmikud aitavad teil märkmetest konkreetset teavet kiiremini leida. Lisaks saavad ekraanilugerite kasutajad niimoodi ülevaate jaotise, jaotiserühma või lehe sisust ilma seda avamata.

Jaotiste ümbernimetamine

Jaotiste kustutamine

Jaotiserühmade ümbernimetamine

Jaotiserühmade kustutamine

Pealkirja lisamine või lehe ümbernimetamine

Lehe kustutamine

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Tekstis teatud värvidega edastatav tähendus võib jääda nägemisvaegustega, pimedatele või värvipimedatele inimestele arusaamatuks.

Veenduge, et te ei kasutaks tähenduse edasiandmiseks ainult värve. Koostage tekst selliselt, et värvi või muude visuaalelementidega edasi antud tähendus oleks ka tekstis selgelt kirjas.

Täiendavate abil saate teavet, nt kujundi või silt. Näiteks saaksite edu tähistamiseks kasutada rohelist märget ja nurjumise jaoks punast X-i, mitte rohelist või punast varjustust.

Puuetega inimestele juurdepääsetavate teksti vormingu kasutamine

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Teie märkmike tekst peaks olema loetav ka suure kontrastsusega režiimis, et seda näeksid hästi kõik inimesed (sh vaegnägijad).

Kasutage näiteks eredaid värve või kontrastseid värviskeeme värvispektri vastandvärvidega. Mustvalgete värviskeemide korral on vaegnägijatel hõlpsam eristada teksti ja kujundeid.

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Vaeglugejad tajuvad teksti sellisel viisil, mis teeb tähtede ja sõnade eristamise raskeks. Näiteks võib neile tunduda, et tekstirida kattub selle all asuva reaga, või külgnevad tähed tunduvad olevat ühendatud.

Järjestikuste tühjade ridade või tühikute tõttu võib klaviatuuriga navigeerimine olla aeglane ja ekraanilugeri kasutamine tülikas.

Lugemise hõlbustamiseks võtke arvesse järgmisi näpunäiteid.

 • Kasutage tuttavaid seriifideta fonte (nt Arial või Calibri).

 • Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist.

 • Ridade ja lõikude vahele peaks jätma piisavalt tühja ruumi, aga mitte rohkem kui kaks tühikut sõnade vahel ja kaks tühja rida lõikude vahel.

 • Kasutage lõikude vasakjoondust, mitte rööpjoondust. See aitab vältida ebaühtlane erinevuste sõnu, kus saate luua visuaalseid efekte River läbib lõigu tühja ruumi.

Puuetega inimestele juurdepääsetavate teksti vormingu kasutamine

Teksti joondus ja vahed

Kasutage valmispealkirju ja -laade.

Ekraaniluger tuvastab sisemised pealkirjalaadid pealkirjadena ja saab need kuulajale ette lugeda. Ekraanilugeri tarkvara võimaldab inimestel ka liikuda pealkirjade järgi. Selleks, et muuta märkmete lugemine ekraanilugeri jaoks hõlpsamaks, kasutage loogilist pealkirjajärjestust ja OneNote’i sisseehitatud vormindusriistu.

Lisaks tuginevad lugemishäiretega inimesed (näiteks vaeglugejad) pealkirjadele teabe struktureerimisel, jagades teabe väiksemateks osadeks, mida on kergem töödelda.

Et liikumine oleks kergem, korraldage pealkirjad loogilises järjestuses. Kasutage näiteks laade järjestuses Pealkiri 1, Pealkiri 2 ja seejärel Pealkiri 3, mitte Pealkiri 3, Pealkiri 1 ja seejärel Pealkiri 2.

Jagage oma märkmetes olev teave väikesteks osadeks, kasutades selleks pealkirju. Iga pealkiri sisaldab ideaalvariandis mitte ainult mõne tekstilõigu.

Valmispealkirjalaadide rakendamine

Täpploendite kasutamine

Järjestatud loendite kasutamine

Selliste pealkirjade leidmiseks, mis pole loogilises järjestuses, kasutage hõlbustuskontrolli.

Hoidke teavet ühes märkmeümbrises.

OneNote’is märkmete lisamiseks klõpsake lehte ja lisage sisu. See loob uue märkmeümbrise.

Kui märkmed on lehel ühes ümbrises, saavad kasutajad ekraanilugeri abil lugeda kõik märkmed ette ühes kohas ilma lehel ringi liikumata.

Proovige kogu lehel olev teave teisaldada ühte märkmeümbrisesse. Kui märkmeümbris muutub liiga suureks, saate selle mitmele lehele jaotada või lisada kirjeldavad pealkirjad. (Ekraanilugerid viitavad märkmeümbristele kui „sisuplokkidele“.)

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri ja määrake veerupäis.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad lahtrid võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet. Ekraaniluger kasutab ridade ja veergude tuvastamiseks ka päiseteavet.

Tabelipäise lisamine

Veendumaks, et tabelites poleks pesastatud tabeleid, kasutage hõlbustusfunktsioonide kontrolli.

Heli ja video kättesaadavaks tegemine nägemis- ja kuulmispuudega kasutajatele

Subtiitrid hõlmavad tüüpiliselt dialoogi transkriptsiooni (või tõlget).

Tiitrid kirjeldavad tavaliselt ka heli (nt muusika või kõrvalised heliefektid).

Video kirjeldus on video põhiliste visuaalelementide heliline jutustus. Need kirjeldused sisestatakse programmi dialoogi loomulikesse pausidesse. Video kirjeldus muudab video nägemispuudega või pimedatele inimestele kättesaadavamaks.

Võimaluse korral veenduge enne heli- ja videofailide OneNote‘i lisamist, et need oleks hõlpsalt kasutatavad.

Teine võimalus on lisada märkmikku täiendav fail, mis sisaldab subtiitreid, tiitreid või video kirjeldust.

Aseteksti lisamine piltidele

Aseteksti lisamine piltidele, fotod, pildid, lõikepildid, nt ja kuvatõmmised, mille ekraan lugeja kasutaja kuulen pildi kirjeldus.

Näpunäide.: Täitke nii väli Pealkiri kui ka Kirjeldus, kuna eri ekraanilugerid loevad seda teavet ette erinevalt. Tekstid peaksid olema võimalikult lühikesed, kõige olulisem teave peaks olema alguses ning asetekst peaks edasi andma pildi sisu ja tähenduse.

 1. Paremklõpsake märkmikus pilti ja valige Asetekst.

 2. Tippige pildi pealkiri ja kirjeldus.

  Olenevalt teie OneNote’i versioonist võib väljal Kirjeldus juba olla automaatselt loodud asetekst. Kui soovite seda teksti kasutada, sulgege dialoogiboks Asetekst.

  Kuvatõmmis OneNote’i asetekstidialoogist, kus on pealkirja ja kirjelduse väljadele sisestatud näidistekstid.

 3. Kui olete valmis, klõpsake nuppu OK.

Manusfailidele aseteksti lisamine

Aseteksti lisamine manusfailid, nt abimaterjalide, töö kirjeldused või aruande mallid, et Kuva lugeja kasutajad saavad kuulda faili kirjeldus.

 1. Paremklõpsake manustatud faili ja valige Asetekst.

 2. Tippige manustatud faili pealkiri ja kirjeldus.

  Faili väljaprindi dialoogiboksile aseteksti lisamine

  Olenevalt teie OneNote’i versioonist võib väljal Kirjeldus juba olla automaatselt loodud asetekst. Kui soovite seda teksti kasutada, sulgege dialoogiboks Asetekst.

 3. Kui olete valmis, klõpsake nuppu OK.

Hüperlinkide ja teksti muutmine erivajadustega kasutajatele juurdepääsetavaks

Järgmised toimingud kirjeldavad, kuidas teha OneNote’i märkmikes olevad hüperlingid ja tekst juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajatele.

Tähendusega hüperlingitekstide kasutamine

Lisada hüperlingi anda kasutajatele teada, mis on lingi taga selgitav tekst.

 1. Valige tekst, millele soovite hüperlingi lisada.

 2. Valige menüüs Lisa nupp Link.

 3. Valitud tekst kuvatakse väljal Kuvatav tekst. See on hüperlingi tekst. Soovi korral saate seda muuta.

  Näpunäide.: Vältige kirjeldust mittesisaldavate väljendite (nt „Klõpsake siin” vms) kasutamist. Lingitekst peab kirjeldama sihtlehte õigesti, kuid lühidalt.

 4. Lisage hüperlink (URL) väljale Aadress.

  Saate kopeerida ja kleepige aadress, veebi sirvimine või faili nuppudega või OneNote sihtkoha leht, faili või üksuse OneNote otsimiseks valige.

  Kuvatõmmis OneNote’i lingidialoogist. Sisaldab kahte täidetavat välja: Kuvatav tekst ja Aadress.
 5. Valige nupp OK.

Jaotiste ümbernimetamine

Kirjeldav ja täpselt pealkirjastatud jaotised aitavad kasutajatel, otsige üles jaotis neile vajalikule.

 1. Paremklõpsake märkmikus selle jaotise nime, mida soovite redigeerida, ja valige käsk Nimeta ümber.

 2. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Kuvatõmmis kontekstimenüüst, kus on valitud käsk Nimeta ümber.

Jaotiste kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed jaotised, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotist, mille soovite eemaldada, ja valige käsk Kustuta.

  Kuvatõmmis jaotise eemaldamise kontekstimenüüst.
 2. Valige kinnituse dialoogiboksis nupp Jah.

Jaotiserühmade ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga jaotiserühmad aitavad kasutajatel õige jaotiserühma üles leida.

 1. Paremklõpsake märkmikus selle jaotiserühma nime, mida soovite redigeerida, ja valige käsk Nimeta ümber.

  Jaotiserühma ümbernimetamine rakenduse OneNote for Windows dialoogiboksis
 2. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Jaotiserühmade kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed jaotiserühmad, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotiserühma, mille soovite eemaldada, ja valige käsk Kustuta.

  Jaotiserühma kustutamine rakenduse OneNote for Windows dialoogiboksis
 2. Valige kinnituse dialoogiboksis nupp Jah.

Pealkirja lisamine või lehe ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga lehed aitavad kasutajatel õige lehe üles leida.

 1. Märkmikku, avage leht soovite nime või ümber nimetada.

 2. Tippige nimi lehe pealkirja reale kuupäeva ja kellaaja kohale.

  Veebirakenduse OneNote'i lehe ümbernimetamine

Lehe kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed lehed, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake leheloendis lehte, mille soovite kustutada, ja siis klõpsake käsku Kustuta.

  Lehe kustutamine rakenduse OneNote for Windows dialoogiboksis

Puuetega inimestele juurdepääsetavate teksti vormingu kasutamine

Valige teksti vormindamiseks lihtne seriifideta font, kasutage suuremat kirjasuurust, joondage tekst vasakule ning ärge liialdage suurtähtede ja kursiiviga.

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht saate valida, näiteks suuremat fondisuurust ja sans serif font. Samuti võite kasutada muid vormindussätteid (nt paksu kirja, et tekstis midagi rõhutada).

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Kasutage fondivärvisätet Automaatne, et tagada teksti hea kuvamine kõrge kontrastsusega režiimis.

 1. Valige soovitud tekst.

 2. Klõpsake menüü Avaleht klõpsake nupu Fondi värv allanoolt ja valige Automaatne.

  Kuvatõmmis fondivärvi valikutest menüüs Avaleht.

Teksti joondus ja vahed

Oma vasakule, et vältida ebaühtlane erinevuste sõnad, ja suurendamiseks või vähendamiseks loetavuse parandamiseks ridadevahelise tühimiku lõigu joondamine

 1. Valige tekst, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht valige Lõigu joondus.

 3. Lõigu vasakule teksti joondamiseks valige Joonda vasakule.

  Kuvatõmmis OneNote 2016 lõigujoondussuvandite.
 4. Reasammu muutmiseks valige Lõiguvahesuvanditeja sisestage vahed, mida soovite kasutada.

  Kuvatõmmis lõigusammu valikutest menüüs Avaleht.

  Märkus.: OneNote’i lõiguvahe väärtused järgivad teistsugust loogikat kui näiteks Wordi väärtused. OneNote’is peate sisestama nii praeguse fondi suuruse kui ka ettenähtud reasammu koguarvu (punktides). Näiteks Calibri fondile suurusega 11 kahekordse reasammu rakendamiseks tuleb sisestada väljale Reasamm vähemalt arv 27.

Valmispealkirjalaadide rakendamine

Kuvatakse valmispealkirjalaadide abil vormi märkmiku lehtede liigenduse ette lugeda. Ekraanilugejad ei tõlgendamine tekstirea suur ja paks font pealkirjana juhul, kui on rakendatud valmislaade.

 1. Valige pealkirjaks soovitud tekst.

 2. Valige vahekaardi Avaleht pealkirjalaadi, nt pealkiri 2.

  Kuvatõmmis menüüs Avaleht pealkirjalaadi valimisest.

Täpploendite kasutamine

Võimaluse korral vormindage tekst täpploendina, kuna nii on seda mugavam lugeda ja ka tekstis liikumine on lihtsam.

 1. Asetage kursor kohta, kuhu soovite lisada loendist oma märkmiku, või valige loendist kaasatavate tekst.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht valige täppide.

 3. Täpilaadi muutmine klõpsake noolt nupu Täpploend .

  Kuvatõmmis täpploendiüksuste valikutest menüüs Avaleht.
 4. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

  Näpunäide.: Kasutage punkt või koma iga loendiüksust lõpus ekraanilugejate paus.

Järjestatud loendite kasutamine

Kui võimalik, kasutage numberloendeid, kuna neid on ühtlasest tekstiplokist lihtsam jälgida.

 1. Asetage kursor kohta, kuhu soovite lisada loendist oma märkmiku, või valige loendist kaasatavate tekst.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht valige Nummerdus.

 3. Nummerduslaadi muutmiseks klõpsake noolt nupu Nummerdus .

  Kuvatõmmis numberloendi valikutest menüüs Avaleht.
 4. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

Tabelipäise lisamine

Lisage oma tabelile päised, et ekraanilugerid saaksid veerud ja read õiges järjestuses ette lugeda.

Kõigil OneNote'is loodud tabelitel on automaatselt päiserida. Päiserea atribuudi saab eemaldada või lisada OneNote'i Windowsi töölauarakenduse kaudu. Kui kasutate märkmikku, millel on atribuut Päiserida keelatud, saate selle probleemi lahendada Windowsi töölauarakenduse kaudu.

 1. Asetage kursor tabelis esimesse ritta.

 2. Valige Lisa üles, klõpsake menüü Tabeliriistad .

 3. Paremklõpsake tabelisse lisatud rida ja valige Tabel. Kontrollige, kas valitud on Päiserida.

 4. Minge tabelisse tagasi ja tippige veerupäised.

Vaata ka

Hõlbustusfunktsioonide kontrolli reeglid

Wordi dokumendi puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Exceli dokumentide puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

PowerPointi esitlustes puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Outlooki e-posti puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste rakenduse OneNote Androidi jaoks märkmike loomise korral, mida saavad hõlpsasti kasutada kõik inimesed.

Mida parandada?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Saate kõigile piltidele ja tabelitele lisada aseteksti.

Piltide ja muude objektide kirjeldav asetekst on äärmiselt oluline nende inimeste jaoks, kes ekraani mõnel põhjusel ei näe. Ekraanilugerid loevad aseteksti ette, nii et see on mõne inimese jaoks ainus teave piltide ja objektide kohta. Veenduge, et asetekst oleks tähenduslik.

Ärge kasutage pilte ainsa teksti edastamise vahendina, sest pikad asetekstid muudavad ekraanilugeri abil navigeerimise tülikaks.

Lisage asetekst, mis kirjeldab pilti või objekti inimeste jaoks, kes seda ei näe. Tehke lühidalt, aga lisage kirjeldused selle kohta, mis on pildil oluline.

Kui kasutate lühikest teksti sisaldavat pilti, siis korrake seda teavet ka sisutekstis.

Aseteksti lisamine piltidele

Manustatud failidele saab asetekste lisada OneNote’i töölauarakenduses, Windows 10 rakenduses ja veebiversioonides. Juhised manusfailidele aseteksti lisamiseks OneNote’i Windowsi, Maci, Windows 10 ja veebipõhistes versioonides leiate selle artikli vastavast jaotisest.

Kasutage hüperlinkides tähendusega teksti.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti „Klõpsake siin”, kaasata lingina sihtlehe täieliku pealkirja.

Tähendusega hüperlingitekstide kasutamine

Pange jaotiserühmadele, jaotistele ja lehtedele kordumatud nimed ning eemaldage tühjad üksused.

Sisu kirjeldavate nimedega märkmikud aitavad teil märkmetest konkreetset teavet kiiremini leida. Lisaks saavad ekraanilugerite kasutajad niimoodi ülevaate jaotise, jaotiserühma või lehe sisust ilma seda avamata.

Jaotiste ümbernimetamine

Jaotiste kustutamine

Pealkirja lisamine või lehe ümbernimetamine

Lehe kustutamine

Jaotiserühmi saab ümber nimetada ja kustutada OneNote’i töölauarakenduses ja Windows 10 rakenduses. Ümber nimetada või kustutada jaotises rühmad OneNote Windowsi, Maci või Windows 10 rakenduse juhised leiate teemast vastavate osade selle artikli.

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Tekstis teatud värvidega edastatav tähendus võib jääda nägemisvaegustega, pimedatele või värvipimedatele inimestele arusaamatuks.

Veenduge, et te ei kasutaks tähenduse edasiandmiseks ainult värve. Koostage tekst selliselt, et värvi või muude visuaalelementidega edasi antud tähendus oleks ka tekstis selgelt kirjas.

Täiendavate abil saate teavet, nt kujundi või silt. Näiteks saaksite edu tähistamiseks kasutada rohelist märget ja nurjumise jaoks punast X-i, mitte rohelist või punast varjustust.

Puuetega inimestele juurdepääsetavate teksti vormingu kasutamine

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Teie märkmike tekst peaks olema loetav ka suure kontrastsusega režiimis, et seda näeksid hästi kõik inimesed (sh vaegnägijad).

Kasutage näiteks eredaid värve või kontrastseid värviskeeme värvispektri vastandvärvidega. Mustvalgete värviskeemide korral on vaegnägijatel hõlpsam eristada teksti ja kujundeid.

Teksti värvi saab muuta OneNote‘i töölauarakenduses, Windows 10 versioonis ja veebiversioonides. Muudetud värvid on nähtaval ka siis, kui märkmik avatakse Androidi versioonis. Juhised kasutamist hõlbustavate tekstivärvide kasutamise kohta OneNote’i Windowsi, Maci, Windows 10 ja veebipõhistes versioonides leiate selle artikli vastavatest jaotistest.

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Vaeglugejad tajuvad teksti sellisel viisil, mis teeb tähtede ja sõnade eristamise raskeks. Näiteks võib neile tunduda, et tekstirida kattub selle all asuva reaga, või külgnevad tähed tunduvad olevat ühendatud.

Järjestikuste tühjade ridade või tühikute tõttu võib klaviatuuriga navigeerimine olla aeglane ja ekraanilugeri kasutamine tülikas.

Lugemise hõlbustamiseks võtke arvesse järgmisi näpunäiteid.

 • Kasutage tuttavaid seriifideta fonte (nt Arial või Calibri).

 • Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist.

 • Ridade ja lõikude vahele peaks jätma piisavalt tühja ruumi, aga mitte rohkem kui kaks tühikut sõnade vahel ja kaks tühja rida lõikude vahel.

 • Kasutage lõikude vasakjoondust, mitte rööpjoondust. See aitab vältida ebaühtlaste tühimike jäämist sõnade vahele, mis võivad tekitada visuaalse mulje lõigus voolavast tühja ruumi „jõest“.

Puuetega inimestele juurdepääsetavate teksti vormingu kasutamine

Asjakohase tekstijoonduse kasutamine

Fondi tüüpi ja suurust saab muuta OneNote’i töölauarakenduses, Windows 10 versioonis ja veebiversioonides. Juhised OneNote’i Windowsi, Maci, Windows 10 ja veebipõhistes versioonides fondi tüübi ja suuruse muutmise kohta leiate selle artikli vastavast jaotisest.

Hoidke teavet ühes märkmeümbrises.

OneNote’is märkmete lisamiseks klõpsake lehte ja lisage sisu. See loob uue märkmeümbrise.

Kui märkmed on lehel ühes ümbrises, saavad kasutajad ekraanilugeri abil lugeda kõik märkmed ette ühes kohas ilma lehel ringi liikumata.

Proovige kogu lehel olev teave teisaldada ühte märkmeümbrisesse. Kui märkmeümbris muutub liiga suureks, saate selle mitmele lehele jaotada või lisada kirjeldavad pealkirjad. (Ekraanilugerid viitavad märkmeümbristele kui „sisuplokkidele“.)

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad lahtrid võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Kõik tabelid luuakse OneNote Androidi jaoks’is vaikimisi päisereaga. Eemaldatud tabelipäiserea lisamiseks tuleb kasutada Windowsi töölauarakendust, nagu on kirjeldatud teemas Tabelipäise lisamine.

Veendumaks, et tabelid ei sisaldaks pesastatud tabeleid, saate neid rakenduses OneNote Androidi jaoks visuaalselt kontrollida ja OneNote’i töölauarakenduses, Windows 10 rakenduses ja veebiversioonides kasutada Hõlbustusfunktsioonide kontrolli.

Heli ja video kättesaadavaks tegemine nägemis- ja kuulmispuudega kasutajatele

Subtiitrid hõlmavad tüüpiliselt dialoogi transkriptsiooni (või tõlget).

Tiitrid kirjeldavad tavaliselt ka heli (nt muusika või kõrvalised heliefektid).

Video kirjeldus on video põhiliste visuaalelementide heliline jutustus. Need kirjeldused sisestatakse programmi dialoogi loomulikesse pausidesse. Video kirjeldus muudab video nägemispuudega või pimedatele inimestele kättesaadavamaks.

Võimaluse korral veenduge enne heli- ja videofailide OneNote‘i lisamist, et need oleks hõlpsalt kasutatavad.

Teine võimalus on lisada märkmikku täiendav fail, mis sisaldab subtiitreid, tiitreid või video kirjeldust.

Aseteksti lisamine piltidele

Asetekst lisada pilte, nt fotosid, pildid, Lõikepildid ja kuvatõmmised nii, et Kuva lugeja kasutajad saavad kuulda pildi kirjeldus.

 1. Puudutage märkmikus olevat pilti pikalt.

 2. Kontekstimenüü, koputage nuppu veel suvandeid Kontekstimenüü käsk „Veel suvandeid“ rakenduses OneNote for Android ja valige ASETEKST.

 3. Tippige pildi pealkiri ja kirjeldus. Asetekst peaks olema võimalikult lühike, kõige olulisem teave peaks olema alguses ning see peaks edasi andma pildi sisu ja tähenduse. Kui olete valmis, koputage nuppu valmis.

  Näpunäide.: Täitke nii väli Pealkiri kui ka Kirjeldus, kuna eri ekraanilugerid loevad seda teavet ette erinevalt.

  Aseteksti lisamine piltidele rakenduses OneNote for Android

Hüperlinkide ja teksti muutmine erivajadustega kasutajatele juurdepääsetavaks

Allpool kirjeldatakse, kuidas teha rakenduse OneNote Androidi jaoks märkmike hüperlingid ja tekst paremini arusaadavaks (või kasutatavaks) ka erivajadustega inimestele.

Tähendusega hüperlingitekstide kasutamine

Lisada hüperlingi anda kasutajatele teada, mis on lingi taga selgitav tekst.

 1. Valige tekst, millele soovite hüperlingi lisada.

 2. Klõpsake menüüribal, libistage sõrme ekraanil vasakule ja koputage nuppu Lisa hüperlink Hüperlingi lisamise nupp rakenduses OneNote for Android .

 3. Valitud tekst kuvatakse väljal Kuvatav tekst. See on hüperlingi tekst. Soovi korral saate seda muuta.

  Näpunäide.: Vältige kirjeldust mittesisaldavate väljendite (nt „Klõpsake siin” vms) kasutamist. Lingitekst peab kirjeldama sihtlehte õigesti, kuid lühidalt.

 4. Tippige või kleepige hüperlink URL väljale aadress .

 5. Puudutage nuppu VALMIS.

  Hüperlingi lisamise dialoogiboks rakenduses OneNote for Android

Jaotiste ümbernimetamine

Kirjeldav ja täpselt pealkirjastatud jaotised aitavad kasutajatel, otsige üles jaotis neile vajalikule.

 1. Puudutage loendis JAOTISED pikalt seda jaotist, mille nime soovite muuta.

 2. Puudutage menüü Nimeta jaotis ümber.

  Jaotise ümbernimetamine rakenduses OneNote for Android
 3. Tippige uus nimi ja puudutage nuppu NIMETA ÜMBER.

Jaotiste kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed jaotised, mis ei sisalda teavet.

 1. Puudutage loendis JAOTISED pikalt seda jaotist, mille soovite eemaldada.

 2. Puudutage menüü jaotise kustutada.

  Jaotise kustutamine rakenduses OneNote for Android
 3. Puudutage kinnituse dialoogiboksis nuppu KUSTUTA.

Pealkirja lisamine või lehe ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga lehed aitavad kasutajatel õiged lehed üles leida.

 1. Puudutage leheloendis seda lehte, millele soovite nime panna või mille nime soovite muuta.

 2. Tippige lehe uus nimi lehe pealkirja reale kuupäeva ja kellaaja kohale.

  Lehe ümbernimetamine rakenduses OneNote for Android

Lehe kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed lehed, mis ei sisalda teavet.

 1. Puudutage leheloendis pikalt seda lehte, mille soovite eemaldada.

 2. Valige menüü lehe kustutamine.

  Lehe kustutamine rakenduses kontekstimenüü rakenduses OneNote Androidi jaoks
 3. Valige kinnituse dialoogiboksis nupp KUSTUTA.

Puuetega inimestele juurdepääsetavate teksti vormingu kasutamine

Teksti vormingu parandamiseks saate näiteks kasutada paksu kirja, joondada teksti vasakule ning piirata suurtähtede ja kursiivi kasutamist.

 1. Teksti vormingu rakendamiseks valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Menüüribal saate teksti esiletoomiseks valida paksu kirja või allakriipsutamise võimaluse. Puudutage soovitud valikut.

  Tekstivormingu nupud rakenduse OneNote for Android tööriistaribal

Asjakohase tekstijoonduse kasutamine

Et sõnade vahele ei jääks ebaühtlaseid lünki, joondage lõigud vasakule.

 1. Valige tekst, mida soovite muuta.

 2. Puudutage menüü Vasakjoonduse nupp rakenduses OneNote for Android Vähenda taanet.

Täpploendite kasutamine

Võimaluse korral vormindage liittekst täpploendina, kuna nii on seda mugavam lugeda ja ka tekstis liikumine on lihtsam.

 1. Asetage kursor kohta, kuhu soovite lisada loendist oma märkmiku, või valige loendist kaasatavate tekst.

 2. Puudutage menüü täppide Täpploendi nupp rakenduses OneNote for Android .

 3. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

  Näpunäide.: Kasutage punkt või koma iga loendiüksust lõpus ekraanilugejate paus.

Järjestatud loendite kasutamine

Kui võimalik, kasutage numberloendeid, kuna neid on ühtlasest tekstiplokist lihtsam jälgida.

 1. Asetage kursor kohta, kuhu soovite lisada loendist oma märkmiku, või valige loendist kaasatavate tekst.

 2. Klõpsake menüüribal, koputage nuppu Nummerdus Numberloendi lisamise nupp rakenduses OneNote for Android .

 3. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

Vaata ka

Wordi dokumendi puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Exceli dokumentide puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

PowerPointi esitlustes puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Outlooki e-posti puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Järgmine tabel annab ülevaate headest tavadest selliste OneNote Windows 10 jaoks’i märkmike loomise korral, mida saavad hõlpsasti kasutada kõik inimesed.

Mida parandada?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Saate kõigile piltidele ja tabelitele lisada aseteksti.

Piltide ja muude objektide kirjeldav asetekst on äärmiselt oluline nende inimeste jaoks, kes ekraani mõnel põhjusel ei näe. Ekraanilugerid loevad aseteksti ette, nii et see on mõne inimese jaoks ainus teave piltide ja objektide kohta. Veenduge, et asetekst oleks tähenduslik.

Ärge kasutage pilte ainsa teksti edastamise vahendina, sest pikad asetekstid muudavad ekraanilugeri abil navigeerimise tülikaks.

Lisage asetekst, mis kirjeldab pilti või objekti inimeste jaoks, kes seda ei näe. Tehke lühidalt, aga lisage kirjeldused selle kohta, mis on pildil oluline.

Kui kasutate lühikest teksti sisaldavat pilti, siis korrake seda teavet ka sisutekstis.

Faili väljaprindi lisamisel veenduge, et lehele jääks alternatiivse teabeallikana ka algne fail.

Aseteksti lisamine piltidele

Manusfailidele aseteksti lisamine

Aseteksti puudumise väljaselgitamiseks kasutage hõlbustuskontrolli.

Kasutage hüperlinkides tähendusega teksti.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti „Klõpsake siin”, kaasata lingina sihtlehe täieliku pealkirja.

Tähendusega hüperlingitekstide kasutamine

Pange jaotiserühmadele, jaotistele ja lehtedele kordumatud nimed ning eemaldage tühjad üksused.

Sisu kirjeldavate nimedega märkmikud aitavad teil märkmetest konkreetset teavet kiiremini leida. Lisaks saavad ekraanilugerite kasutajad niimoodi ülevaate jaotise, jaotiserühma või lehe sisust ilma seda avamata.

Jaotiste ümbernimetamine

Jaotiste kustutamine

Jaotiserühmade ümbernimetamine

Jaotiserühmade kustutamine

Pealkirja lisamine või lehe ümbernimetamine

Lehe kustutamine

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Tekstis teatud värvidega edastatav tähendus võib jääda nägemisvaegustega, pimedatele või värvipimedatele inimestele arusaamatuks.

Veenduge, et te ei kasutaks tähenduse edasiandmiseks ainult värve. Koostage tekst selliselt, et värvi või muude visuaalelementidega edasi antud tähendus oleks ka tekstis selgelt kirjas.

Täiendavate abil saate teavet, nt kujundi või silt. Näiteks saaksite edu tähistamiseks kasutada rohelist märget ja nurjumise jaoks punast X-i, mitte rohelist või punast varjustust.

Puuetega inimestele juurdepääsetavate teksti vormingu kasutamine

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Teie märkmike tekst peaks olema loetav ka suure kontrastsusega režiimis, et seda näeksid hästi kõik inimesed (sh vaegnägijad).

Kasutage näiteks eredaid värve või kontrastseid värviskeeme värvispektri vastandvärvidega. Mustvalgete värviskeemide korral on vaegnägijatel hõlpsam eristada teksti ja kujundeid.

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Vaeglugejad tajuvad teksti sellisel viisil, mis teeb tähtede ja sõnade eristamise raskeks. Näiteks võib neile tunduda, et tekstirida kattub selle all asuva reaga, või külgnevad tähed tunduvad olevat ühendatud.

Järjestikuste tühjade ridade või tühikute tõttu võib klaviatuuriga navigeerimine olla aeglane ja ekraanilugeri kasutamine tülikas.

Lugemise hõlbustamiseks võtke arvesse järgmisi näpunäiteid.

 • Kasutage tuttavaid seriifideta fonte (nt Arial või Calibri).

 • Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist.

 • Ridade ja lõikude vahele peaks jätma piisavalt tühja ruumi, aga mitte rohkem kui kaks tühikut sõnade vahel ja kaks tühja rida lõikude vahel.

 • Kasutage lõikude vasakjoondust, mitte rööpjoondust. See aitab vältida ebaühtlaste tühimike jäämist sõnade vahele, mis võivad tekitada visuaalse mulje lõigus voolavast tühja ruumi „jõest“.

Puuetega inimestele juurdepääsetavate teksti vormingu kasutamine

Asjakohase tekstijoonduse kasutamine

Kasutage valmispealkirju ja -laade.

Ekraaniluger tuvastab sisemised pealkirjalaadid pealkirjadena ja saab need kuulajale ette lugeda. Ekraanilugeri tarkvara võimaldab inimestel ka liikuda pealkirjade järgi. Selleks et muuta märkmete lugemine ekraanilugeri jaoks hõlpsamaks, kasutage loogilist pealkirjajärjestust ja OneNote’i sisseehitatud vormindusriistu.

Lisaks tuginevad lugemishäiretega inimesed (näiteks vaeglugejad) pealkirjadele teabe struktureerimisel, jagades teabe väiksemateks osadeks, mida on kergem töödelda.

Et liikumine oleks kergem, korraldage pealkirjad loogilises järjestuses. Kasutage näiteks laade järjestuses Pealkiri 1, Pealkiri 2 ja seejärel Pealkiri 3, mitte Pealkiri 3, Pealkiri 1 ja seejärel Pealkiri 2.

Jagage oma märkmetes olev teave väikesteks osadeks, kasutades selleks pealkirju. Iga pealkiri sisaldab ideaalvariandis mitte ainult mõne tekstilõigu.

Valmispealkirjalaadide rakendamine

Täpploendite kasutamine

Järjestatud loendite kasutamine

Hoidke teavet ühes märkmeümbrises.

OneNote’is märkmete lisamiseks klõpsake lehte ja lisage sisu. See loob uue märkmeümbrise.

Kui märkmed on lehel ühes ümbrises, saavad kasutajad ekraanilugeri abil lugeda kõik märkmed ette ühes kohas ilma lehel ringi liikumata.

Proovige kogu lehel olev teave teisaldada ühte märkmeümbrisesse. Kui märkmeümbris muutub liiga suureks, saate selle mitmele lehele jaotada või lisada kirjeldavad pealkirjad. (Ekraanilugerid viitavad märkmeümbristele kui „sisuplokkidele“.)

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad lahtrid võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Kõik tabelid luuakse OneNote Windows 10 jaoks’is vaikimisi päisereaga. Eemaldatud tabelipäiserea lisamiseks tuleb kasutada Windowsi töölauarakendust, nagu on kirjeldatud teemas Tabelipäise lisamine.

Heli ja video kättesaadavaks tegemine nägemis- ja kuulmispuudega kasutajatele

Subtiitrid hõlmavad tüüpiliselt dialoogi transkriptsiooni (või tõlget).

Tiitrid kirjeldavad tavaliselt ka heli (nt muusika või kõrvalised heliefektid).

Video kirjeldus on video põhiliste visuaalelementide heliline jutustus. Need kirjeldused sisestatakse programmi dialoogi loomulikesse pausidesse. Video kirjeldus muudab video nägemispuudega või pimedatele inimestele kättesaadavamaks.

Võimaluse korral veenduge enne heli- ja videofailide OneNote‘i lisamist, et need oleks hõlpsalt kasutatavad.

Teine võimalus on lisada märkmikku täiendav fail, mis sisaldab subtiitreid, tiitreid või video kirjeldust.

Aseteksti lisamine piltidele

Asetekst lisada pilte, nt fotosid, pildid, Lõikepildid ja kuvatõmmised nii, et Kuva lugeja kasutajad saavad kuulda pildi kirjeldus.

 1. Paremklõpsake märkmikus olevat pilti ja valige Pilt > Asetekst.

 2. Tippige väljadele pealkiri ja kirjeldus. Asetekst peaks olema võimalikult lühike, kõige olulisem teave peaks olema alguses ning see peaks edasi andma pildi sisu ja tähenduse. Kui olete valmis, valige valmis.

  Näpunäide.: Täitke nii väli Pealkiri kui ka Kirjeldus, kuna eri ekraanilugerid loevad seda teavet ette erinevalt.

  OneNote for Windows 10 aseteksti dialoog aseteksti lisamiseks.

Manusfailidele aseteksti lisamine

Aseteksti lisamine manusfailid, nt abimaterjalide, töö kirjeldused või aruande mallid, et Kuva lugeja kasutajad saavad kuulda faili kirjeldus.

 1. Paremklõpsake lehel faili.

 2. Valige Fail > Asetekst.

 3. Tippige pealkiri ja kirjeldus faili ja valige valmis.

  Manusfailidele aseteksti lisamine rakenduses OneNote for Windows 10

Hüperlinkide ja teksti muutmine erivajadustega kasutajatele juurdepääsetavaks

Järgmised toimingud kirjeldavad, kuidas teha OneNote’i märkmikes olevad hüperlingid ja tekst juurdepääsetavaks ka erivajadustega kasutajatele.

Tähendusega hüperlingitekstide kasutamine

Lisada hüperlingi anda kasutajatele teada, mis on lingi taga selgitav tekst.

 1. Valige tekst, millele soovite hüperlingi lisada.

 2. Valige menüüs Lisa nupp Link.

 3. Valitud tekst kuvatakse väljal Kuvatav tekst. See on hüperlingi tekst. Soovi korral saate seda muuta.

  Näpunäide.: Vältige kirjeldust mittesisaldavate väljendite (nt „Klõpsake siin” vms) kasutamist. Lingitekst peab kirjeldama sihtlehte õigesti, kuid lühidalt.

 4. Tippige või kleepige hüperlink URL väljale aadress ja valige Lisa.

  Kuvatõmmis OneNote for Windows 10 hüpertekstilingi lisamise dialoogist.

Jaotiste ümbernimetamine

Kirjeldav ja täpselt pealkirjastatud jaotised aitavad kasutajatel, otsige üles jaotis neile vajalikule.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotise vahekaarti, mida soovite redigeerida, ja valige Nimeta jaotis ümber.

  Kuvatõmmis OneNote for Windows 10 jaotisesaki ümbernimetamise kontekstimenüüst.

 2. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Jaotiste kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed jaotised, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotise vahekaarti, mille soovite eemaldada, ja valige Kustuta jaotis.

  Kuvatõmmis OneNote for Windows 10 jaotisesaki kustutamise kontekstimenüüst.

 2. Valige kinnituse dialoogiboksis nupp Jah.

Jaotiserühmade ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga jaotiserühmad aitavad kasutajatel õige jaotiserühma üles leida.

 1. Paremklõpsake jaotiseloendis seda jaotiserühma, mille nime soovite muuta, ja valige Nimeta jaotiserühm ümber.

  Jaotiserühmade ümbernimetamine rakenduses OneNote for Windows 10
 2. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Jaotiserühmade kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed jaotiserühmad, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake jaotiseloendis seda jaotiserühma, mille soovite eemaldada, ja valige Kustuta jaotiserühm.

  Jaotiserühmade kustutamine rakenduses OneNote for Windows 10
 2. Valige kinnituse dialoogiboksis nupp Jah.

Pealkirja lisamine või lehe ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga lehed aitavad kasutajatel õige lehe üles leida.

 1. Märkmikku, avage leht soovite nime või ümber nimetada.

 2. Tippige nimi lehe pealkirja reale kuupäeva ja kellaaja kohale.

  Veebirakenduse OneNote'i lehe ümbernimetamine

Lehe kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed lehed, mis ei sisalda teavet.

 1. Lehe loendis paremklõpsake lehesakki, mida soovite eemaldada.

 2. Valige käsk Kustuta leht.

  Lehe eemaldamine rakenduses OneNote for Windows 10

Puuetega inimestele juurdepääsetavate teksti vormingu kasutamine

Valige teksti vormindamiseks lihtne seriifideta font, kasutage suuremat kirjasuurust, joondage tekst vasakule ning ärge liialdage suurtähtede ja kursiiviga.

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht saate valida, näiteks suuremat fondisuurust ja sans serif font. Samuti võite kasutada muid vormindussätteid (nt paksu kirja, et tekstis midagi rõhutada).

  Tekstivormingu nupud OneNote for Windows 10 menüüs Avaleht.

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Veenduge, et tekst kuvatakse ka kõrge kontrastsusega režiimis, kasutamiseks fondivärvid automaatse sätet.

 1. Valige soovitud tekst.

 2. Klõpsake menüü Avaleht klõpsake nupu Fondi värv allanoolt ja valige Automaatne.

  Tekstivärvi menüü rakenduses OneNote for Windows 10

Asjakohase tekstijoonduse kasutamine

Et sõnade vahele ei jääks ebaühtlaseid lünki, joondage lõigud vasakule.

 1. Valige tekst, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht valige Lõiguvormingu.

 3. Valige Joonda vasakule.

  Lõikude vasakjoondus rakenduses OneNote for Windows 10

Valmispealkirjalaadide rakendamine

Kuvatakse valmispealkirjalaadide abil vormi märkmiku lehtede liigenduse ette lugeda. Ekraanilugejad ei tõlgendamine tekstirea suur ja paks font pealkirjana juhul, kui on rakendatud valmislaade.

 1. Valige pealkirjaks soovitud tekst.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht valige Laadid, valige pealkirjalaadi, nt pealkiri 2.

  Pealkirjade loend rakenduses OneNote for Windows 10

Täpploendite kasutamine

Võimaluse korral vormindage liittekst täpploendina, kuna nii on seda mugavam lugeda ja ka tekstis liikumine on lihtsam.

 1. Asetage kursor kohta, kuhu soovite lisada loendist oma märkmiku, või valige loendist kaasatavate tekst.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht valige täppide.

 3. Täpilaadi muutmine, klõpsake nupu Täpploend allanoolt ja valige soovitud laad.

  OneNote for Windows 10 menüüs Avaleht valitud täpploendinupp.

 4. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

  Näpunäide.: Kasutage punkt või koma iga loendiüksust lõpus ekraanilugejate paus.

Järjestatud loendite kasutamine

Kui võimalik, kasutage numberloendeid, kuna neid on ühtlasest tekstiplokist lihtsam jälgida.

 1. Asetage kursor kohta, kuhu soovite lisada loendist oma märkmiku, või valige loendist kaasatavate tekst.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht valige Nummerdus.

 3. Nummerduslaadi muutmiseks klõpsake nupu Nummerdus allanoolt ja valige soovitud laad.

  OneNote for Windows 10 menüüs Avaleht valitud nummerdusnupp.

 4. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

Vaata ka

Wordi dokumendi puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

PowerPointi esitlustes puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Outlooki e-posti puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Järgnevas tabelis on näpunäiteid selle kohta, kuidas luua rakenduses OneNote Online märkmikke, mida oleks erivajadustega inimestel hõlbus kasutada.

Mida parandada?

Miks parandada?

Kuidas parandada?

Saate kõigile piltidele ja tabelitele lisada aseteksti.

Piltide ja muude objektide kirjeldav asetekst on äärmiselt oluline nende inimeste jaoks, kes ekraani mõnel põhjusel ei näe. Ekraanilugerid loevad aseteksti ette, nii et see on mõne inimese jaoks ainus teave piltide ja objektide kohta. Veenduge, et asetekst oleks tähenduslik.

Ärge kasutage pilte ainsa teksti edastamise vahendina, sest pikad asetekstid muudavad ekraanilugeri abil navigeerimise tülikaks.

Lisage asetekst, mis kirjeldab pilti või objekti inimeste jaoks, kes seda ei näe. Tehke lühidalt, aga lisage kirjeldused selle kohta, mis on pildil oluline.

Kui kasutate lühikest teksti sisaldavat pilti, siis korrake seda teavet ka sisutekstis.

Faili väljaprindi lisamisel veenduge, et lehele jääks alternatiivse teabeallikana ka algne fail.

Aseteksti lisamine piltidele

Manusfailidele aseteksti lisamine

Kasutage hüperlinkides tähendusega teksti.

Ekraanilugereid kasutavad inimesed otsivad vahel üles linkide loendi. Lingi tekst peaks andma sihtkoha kohta selget ja täpset teavet. Näiteks võiksite selle asemel, et kasutada lingina teksti „Klõpsake siin”, kaasata lingina sihtlehe täieliku pealkirja.

Tähendusega hüperlingitekstide kasutamine

Pange jaotiserühmadele, jaotistele ja lehtedele kordumatud nimed ning eemaldage tühjad üksused.

Sisu kirjeldavate nimedega märkmikud aitavad teil märkmetest konkreetset teavet kiiremini leida. Lisaks saavad ekraanilugerite kasutajad niimoodi ülevaate jaotise, jaotiserühma või lehe sisust ilma seda avamata.

Jaotiste ümbernimetamine

Jaotiste kustutamine

Pealkirja lisamine või lehe ümbernimetamine

Lehe kustutamine

Jaotiserühmi saab ümber nimetada või kustutada OneNote’i töölauarakenduses ja Windows 10 rakenduses. Ümber nimetada või kustutada jaotiserühma Windowsi töölaua või rakenduse Windows 10 juhised leiate vastava jaotised selles teemas.

Veenduge, et värv poleks teie dokumendis ainus teavet edastav vahend.

Tekstis teatud värvidega edastatav tähendus võib jääda nägemisvaegustega, pimedatele või värvipimedatele inimestele arusaamatuks.

Veenduge, et te ei kasutaks tähenduse edasiandmiseks ainult värve. Koostage tekst selliselt, et värvi või muude visuaalelementidega edasi antud tähendus oleks ka tekstis selgelt kirjas.

Täiendavate abil saate teavet, nt kujundi või silt. Näiteks saaksite edu tähistamiseks kasutada rohelist märget ja nurjumise jaoks punast X-i, mitte rohelist või punast varjustust.

Puuetega inimestele juurdepääsetavate teksti vormingu kasutamine

Kasutage teksti ja taustavärvi puhul piisavat kontrastsust.

Teie märkmike tekst peaks olema loetav ka suure kontrastsusega režiimis, et seda näeksid hästi kõik inimesed (sh vaegnägijad).

Kasutage näiteks eredaid värve või kontrastseid värviskeeme värvispektri vastandvärvidega. Mustvalgete värviskeemide korral on vaegnägijatel hõlpsam eristada teksti ja kujundeid.

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Kasutage suuremat fondisuurust (18 punkti või suurem), seriifideta fonte ja jätke piisavalt tühja ruumi.

Vaeglugejad tajuvad teksti sellisel viisil, mis teeb tähtede ja sõnade eristamise raskeks. Näiteks võib neile tunduda, et tekstirida kattub selle all asuva reaga, või külgnevad tähed tunduvad olevat ühendatud.

Järjestikuste tühjade ridade või tühikute tõttu võib klaviatuuriga navigeerimine olla aeglane ja ekraanilugeri kasutamine tülikas.

Lugemise hõlbustamiseks võtke arvesse järgmisi näpunäiteid.

 • Kasutage tuttavaid seriifideta fonte (nt Arial või Calibri).

 • Vältige läbiva suurtähe kasutamist ning kursiivi ja allakriipsutusega liialdamist.

 • Ridade ja lõikude vahele peaks jätma piisavalt tühja ruumi, aga mitte rohkem kui kaks tühikut sõnade vahel ja kaks tühja rida lõikude vahel.

 • Kasutage lõikude vasakjoondust, mitte rööpjoondust. See aitab vältida ebaühtlaste tühimike jäämist sõnade vahele, mis võivad tekitada visuaalse mulje lõigus voolavast tühja ruumi „jõest“.

Puuetega inimestele juurdepääsetavate teksti vormingu kasutamine

Asjakohase tekstijoonduse kasutamine

Kasutage valmispealkirju ja -laade.

Ekraaniluger tuvastab sisemised pealkirjalaadid pealkirjadena ja saab need kuulajale ette lugeda. Ekraanilugeri tarkvara võimaldab inimestel ka liikuda pealkirjade järgi. Selleks et muuta märkmete lugemine ekraanilugeri jaoks hõlpsamaks, kasutage loogilist pealkirjajärjestust ja OneNote Online’i sisseehitatud vormindusriistu.

Lisaks tuginevad lugemishäiretega inimesed (näiteks vaeglugejad) pealkirjadele teabe struktureerimisel, jagades teabe väiksemateks osadeks, mida on kergem töödelda.

Et liikumine oleks kergem, korraldage pealkirjad loogilises järjestuses. Kasutage näiteks laade järjestuses Pealkiri 1, Pealkiri 2 ja seejärel Pealkiri 3, mitte Pealkiri 3, Pealkiri 1 ja seejärel Pealkiri 2.

Jagage oma märkmetes olev teave väikesteks osadeks, kasutades selleks pealkirju. Iga pealkiri sisaldab ideaalvariandis mitte ainult mõne tekstilõigu.

Valmispealkirjalaadide rakendamine

Täpploendite kasutamine

Järjestatud loendite kasutamine

Hoidke teavet ühes märkmeümbrises.

OneNote’is märkmete lisamiseks klõpsake lehte ja lisage sisu. See loob uue märkmeümbrise.

Kui märkmed on lehel ühes ümbrises, saavad kasutajad ekraanilugeri abil lugeda kõik märkmed ette ühes kohas ilma lehel ringi liikumata.

Proovige kogu lehel olev teave teisaldada ühte märkmeümbrisesse. Kui märkmeümbris muutub liiga suureks, saate selle mitmele lehele jaotada või lisada kirjeldavad pealkirjad. (Ekraanilugerid viitavad märkmeümbristele kui „sisuplokkidele“.)

Kasutage lihtsat tabelistruktuuri.

Ekraaniluger loendab tabelilahtreid, et tabelis järge pidada. Kui tabel on teises tabelis pesastatud või kui mõni lahter on ühendatud või tükeldatud, kaotab ekraaniluger järje ega saa enam tabeli kohta asjakohast teavet anda. Ka tühjad lahtrid võivad ekraanilugerit kasutavat inimest eksitada, tekitades väärarusaama, nagu ei sisaldaks tabel rohkem teavet.

Päiseteavet kasutavad ekraanilugerid ridade ja veergude tuvastamiseks.

Kõik tabelid luuakse OneNote Online’is vaikimisi päisereaga. Eemaldatud tabelipäiserea lisamiseks tuleb kasutada Windowsi töölauarakendust, nagu on kirjeldatud teemas Tabelipäise lisamine.

Heli ja video kättesaadavaks tegemine nägemis- ja kuulmispuudega kasutajatele

Subtiitrid hõlmavad tüüpiliselt dialoogi transkriptsiooni (või tõlget).

Tiitrid kirjeldavad tavaliselt ka heli (nt muusika või kõrvalised heliefektid).

Video kirjeldus on video põhiliste visuaalelementide heliline jutustus. Need kirjeldused sisestatakse programmi dialoogi loomulikesse pausidesse. Video kirjeldus muudab video nägemispuudega või pimedatele inimestele kättesaadavamaks.

Võimaluse korral veenduge enne heli- ja videofailide OneNote‘i lisamist, et need oleks hõlpsalt kasutatavad.

Teine võimalus on lisada märkmikku täiendav fail, mis sisaldab subtiitreid, tiitreid või video kirjeldust.

Aseteksti lisamine piltidele

Asetekst lisada pilte, nt fotosid, pildid, Lõikepildid ja kuvatõmmised nii, et Kuva lugeja kasutajad saavad kuulda pildi kirjeldus.

 1. Paremklõpsake märkmikus pilti ja valige Asetekst.

 2. Tippige väljale kirjeldus. Asetekst peaks olema võimalikult lühike, kõige olulisem teave peaks olema selle alguses ning see peaks edasi andma pildi sisu ja tähendust. Kui olete valmis, klõpsake nuppu OK.

  Aseteksti dialoogiboksi OneNote Web

Manusfailidele aseteksti lisamine

Aseteksti lisamine manusfailid, nt abimaterjalide, töö kirjeldused või aruande mallid, et Kuva lugeja kasutajad saavad kuulda faili kirjeldus.

 1. Paremklõpsake faili märkmikku ja valige Asetekst.

 2. Tippige kirjeldus fail ja klõpsake nuppu OK.

  Manustatud failide rakenduses OneNote Web aseteksti lisamine

Hüperlinkide ja teksti muutmine erivajadustega kasutajatele juurdepääsetavaks

Järgnevalt kirjeldatakse, kuidas teha rakenduse OneNote Online märkmike hüperlingid ja tekst paremini arusaadavaks (või kasutatavaks) ka erivajadustega inimestele.

Tähendusega hüperlingitekstide kasutamine

Lisada hüperlingi anda kasutajatele teada, mis on lingi taga selgitav tekst.

 1. Valige tekst, millele soovite hüperlingi lisada.

 2. Valige menüüs Lisa nupp Link.

 3. Valitud tekst kuvatakse väljal KUVATAV TEKST. See on hüperlingi tekst. Soovi korral saate seda muuta.

  Näpunäide.: Vältige kirjeldust mittesisaldavate väljendite (nt „Klõpsake siin” vms) kasutamist. Lingitekst peab kirjeldama sihtlehte õigesti, kuid lühidalt.

 4. Sisestage hüperlink URL väljale aadress ja valige Lisa.

  Hüperlingi dialoogiboksi OneNote Web

Jaotiste ümbernimetamine

Kirjeldav ja täpselt pealkirjastatud jaotised aitavad kasutajatel, otsige üles jaotis neile vajalikule.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotise vahekaarti, mida soovite redigeerida, ja valige Nimeta jaotis ümber.

 2. Tippige uus nimi.

  Jaotises suvand OneNote Web ümbernimetamine

Jaotiste kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed jaotised, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake märkmikus seda jaotise vahekaarti, mille soovite eemaldada, ja valige Kustuta jaotis.

  Jaotis menüüsuvandi OneNote Web kustutamine

 2. Valige kinnituse dialoogiboksis nupp Jah.

Pealkirja lisamine või lehe ümbernimetamine

Kirjeldavad ja täpse pealkirjaga lehed aitavad kasutajatel õige lehe üles leida.

 1. Märkmikku, avage leht soovite nime või ümber nimetada.

 2. Tippige nimi lehe pealkirja reale kuupäeva ja kellaaja kohale.

  Veebirakenduse OneNote'i lehe ümbernimetamine

Lehe kustutamine

Selleks et aidata ekraanilugeril ja kasutajatel kiiresti asjakohast teavet leida, eemaldage üleliigsed lehed, mis ei sisalda teavet.

 1. Paremklõpsake märkmikus selle lehe vahekaarti, mille soovite eemaldada.

 2. Valige käsk Kustuta leht.

  Lehe kustutamine rakenduses OneNote Web

Puuetega inimestele juurdepääsetavate teksti vormingu kasutamine

Valige teksti vormindamiseks lihtne seriifideta font, kasutage suuremat kirjasuurust, joondage tekst vasakule ning ärge liialdage suurtähtede ja kursiiviga.

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht saate valida, näiteks suuremat fondisuurust ja sans serif font. Samuti võite kasutada muid vormindussätteid (nt paksu kirja, et tekstis midagi rõhutada).

Hõlbustatud tekstivärvi kasutamine

Veenduge, et tekst kuvatakse ka kõrge kontrastsusega režiimis, kasutamiseks fondivärvid automaatse sätet.

 1. Valige soovitud tekst.

 2. Klõpsake menüü Avaleht klõpsake nupu Fondi värv allanoolt ja valige Automaatne.

  Fondi värv menüüs OneNote Web

Asjakohase tekstijoonduse kasutamine

Et sõnade vahele ei jääks ebaühtlaseid lünki, joondage lõigud vasakule.

 1. Valige tekst, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht valige Lõigu joondus > Joonda vasakule.

  Lõigu joondus menüüs OneNote Web.

Valmispealkirjalaadide rakendamine

Kuvatakse valmispealkirjalaadide abil vormi märkmiku lehtede liigenduse ette lugeda. Ekraanilugejad ei tõlgendamine tekstirea suur ja paks font pealkirjana juhul, kui on rakendatud valmislaade.

 1. Valige pealkirjaks soovitud tekst.

 2. Valige vahekaardi Avaleht pealkirjalaadi, nt pealkiri 2.

  Pealkirja laadide suvandid OneNote web

Täpploendite kasutamine

Võimaluse korral vormindage tekst täpploendina, kuna nii on seda mugavam lugeda ja ka tekstis liikumine on lihtsam.

 1. Asetage kursor kohta, kuhu soovite lisada loendist oma märkmiku, või valige loendist kaasatavate tekst.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht valige täppide.

 3. Täpilaadi muutmine, klõpsake nupu Täpploend allanoolt ja valige soovitud laad.

  Täpploendi menüü rakenduses OneNote Web

 4. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

  Näpunäide.: Kasutage punkt või koma iga loendiüksust lõpus ekraanilugejate paus.

Järjestatud loendite kasutamine

Kui võimalik, kasutage numberloendeid, kuna neid on ühtlasest tekstiplokist lihtsam jälgida.

 1. Asetage kursor kohta, kuhu soovite lisada loendist oma märkmiku, või valige loendist kaasatavate tekst.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht valige Nummerdus.

 3. Nummerduslaadi muutmiseks klõpsake nupu Nummerdus allanoolt ja valige soovitud laad.

  Nummerdatud loendi menüü Suvandid rakenduses OneNote Web

 4. Vajaduse korral tippige loendiüksused.

Vaata ka

Hõlbustusfunktsioonide kontrolli reeglid

Hõlbustusfunktsioonide parandamine hõlbustusfunktsioonide kontrolliga

Wordi dokumendi puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Exceli dokumentide puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

PowerPointi esitlustes puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Outlooki e-posti puuetega inimestele kättesaadavaks tegemine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×