OLAP-i PivotTable-liigendtabeli aruandes nimega hulga loomine

OLAP-i (Online Analytical Processing) PivotTable-liigendtabeliga töötamisel rakenduses Excel 2010 saate luua nimega hulki. Selle paindliku funktsiooni abil saate:

 • rühmitada üksuste hulgad, mida saate korduvalt kasutada (ka siis, kui andmetes pole neid hulki);

 • rühmitada erinevate hierarhiate üksused viisidel, mis polnud Exceli varasemates versioonides võimalik (nn asümmeetriline aruandlus);

 • luua nimega hulga OLAP-i andmebaaside jaoks mõeldud MDX-päringukeele abil, mille pakutav arvutussüntaks sarnaneb töölehevalemitega.

Kui mitmemõõtmeliste avaldiste päringukeel MDX (Multidimensional Expressions) pole teile tuttav, saate luua nimega hulga, mis põhineb teie PivotTable-liigendtabeli aruande ridades või veergudes asuvatel üksustel. MDX-päringukeele kohta leiate lisateavet teemast Mitmemõõtmeliste andmete päringud.

Kui olete MDX-päringukeelega tuttav, saate MDX-abil nimega hulki nii luua kui ka muuta.

Selle artikli teemad

Nimega hulga loomine rea- või veeruüksuste põhjal

MDX-i kasutamine nimega hulga loomiseks

Nimega hulga redigeerimine või kustutamine

Nimega hulga loomine rea- või veeruüksuste põhjal

 1. Klõpsake OLAP-i PivotTable-liigendtabeli aruannet, mille jaoks soovite nimega hulga luua.

Kuvatakse menüü PivotTable-liigendtabeli tööriistad koos alammenüüdega Suvandid ja Kujundus.

 1. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Arvutused nuppu Väljad, üksused ja hulgad ja seejärel klõpsake käsku Loo hulk reaüksuste põhjal või Loo hulk veeruüksuste põhjal.

PivotTable-liigendtabeli tööriistad: menüü Suvandid jaotis Arvutused

Kuvatakse dialoogiboks Uus hulk. Vajadusel saate selle dialoogiboksi suurust muuta, lohistades dialoogiboksi parempoolses allnurgas asuvat suurusepidet soovitud suunas.

 1. Tippige hulga jaoks soovitud nimi väljale Hulga nimi.

 2. Nimega hulka kaasatavate ridade määramiseks tehke mõnda järgmistest.

  • Rea eemaldamiseks üksuste loendist klõpsake valitavast reast vasakul ja seejärel klõpsake nuppu Kustuta rida.

  • Uue rea lisamiseks üksuste loendisse klõpsake sellest reast vasakul, mille alla soovite uue rea lisada, ja seejärel klõpsake nuppu Lisa rida.

  • Üksusest koopia loomiseks klõpsake kopeeritavast reast vasakul ja seejärel klõpsake nuppu Kopeeri rida.

  • Üksuse teisaldamiseks mõnda teise kohta klõpsake teisaldatavast reast vasakul ning nihutage rida siis noolenuppudega Üles ja Alla sobivasse asukohta.

 3. Vaikimisi kuvatakse erinevate tasemete üksused hierarhias eraldi väljadel ja nimega hulk asendab rea- või veeruala praegused väljad.

  • Nende üksuste kuvamiseks teiste üksustega samal väljal tühjendage ruut Kuva eri tasemete üksused eraldi väljadel.

  • Kui soovite praegu rea- või veerualas kuvatavad väljad alles hoida, tühjendage ruut Asenda reaalal praegu olevad väljad uue hulgaga või Asenda veerualal praegu olevad väljad uue hulgaga. Hulka ei kuvata nupu OK klõpsamisel PivotTable-liigendtabelis, kuid see on saadaval jaotises PivotTable-liigendtabeli väljaloend.

 4. Nimega hulga loomiseks klõpsake nuppu OK.

  Märkus.: 

 • Kui soovite kõik toimingud pärast dialoogiboksi sulgemist tagasi võtta, klõpsake kiirpääsuribal nuppu Võta tagasi.

 • Nimega hulkadele ei saa rakendada filtreid.

Lehe algusesse

MDX-i kasutamine nimega hulga loomiseks

NB!:  Kui kasutate nimega hulga loomiseks või mõne olemasoleva nimega hulga MDX-i määratluse muutmiseks MDX-i, saate edaspidi muudatuste tegemiseks kasutada üksnes MDX-i.

 1. Klõpsake OLAP-i PivotTable-liigendtabeli aruannet, mille jaoks soovite kohandatud nimega hulga luua.

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Arvutused nuppu Väljad, üksused ja hulgad ning siis käsku Halda hulki.

PivotTable-liigendtabeli tööriistad: menüü Suvandid jaotis Arvutused

Kuvatakse dialoogiboks Hulgahaldur. Vajadusel saate selle dialoogiboksi suurust muuta, lohistades dialoogiboksi parempoolses allnurgas asuvat suurusepidet soovitud suunas.

 1. Klõpsake nuppu Uus ja siis nuppu Kasuta hulga loomiseks MDX-i.

 2. Tippige hulga jaoks soovitud nimi väljale Hulga nimi.

 3. Nimega hulga jaoks MDX-i määratluse seadmiseks tehke mõnda järgmistest.

  • Tippige või kleepige kopeeritud MDX-i määratlus väljale Hulga määratlus.

  • Valige vahekaardil Väljad ja üksused väljaloendikirje, mille soovite kaasata. Seejärel klõpsake nuppu Lisa.

   Samuti võite lohistada soovitud väljaloendikirje väljale Hulga määratlus või väljaloendikirjet topeltklõpsata.

   Saadaolevad väljaloendikirjed

   Väljaloendikirje

   Adventure Worksi kuubi abil loodud MDX-i näited

   Dimensioon

   [Toode]

   Atribuudihierarhia (sh liige Kõik)

   [Toode].[Kategooria]

   Atribuudihierarhia tase (ei sisalda liiget Kõik)

   [Toode].[Kategooria].[Kategooria]

   Atribuudihierarhia liige

   [Toode].[Kategooria].&[4]

   Kasutajahierarhia

   [Toode].[Tootekategooriad]

   Kasutajahierarhia tase

   [Toode].[Tootekategooriad].[Kategooria]

   Kasutajahierarhia liige

   [Toode].[Tootekategooriad].[Kategooria].&[4]

   Mõõt

   [Mõõdud].[Interneti-müügi summa]

   Arvutatud mõõt

   [Mõõdud].[Interneti-suhe ematootega]

   Nimega hulk

   [Põhitooterühm]

   KPI väärtus

   KPIväärtus("Toote brutokasumi norm")

   KPI siht

   KPIsiht("Toote brutokasumi norm")

   KPI olek

   KPIolek("Toote brutokasumi norm")

   KPI trend

   KPItrend("Toote brutokasumi norm")

   Kasutajahierarhia liikmeatribuut

   [Toode].[Tootekategooriad].Atribuudid("Klass")

   Atribuudihierarhia liikmeatribuut

   [Toode].[Toode].Atribuudid("Klass")

  • Valige vahekaardil Funktsioonid saadaolevate MDX-i funktsioonide seast need, mida soovite kasutada, ja klõpsake siis nuppu Lisa. Analüüsiteenused toetavad MDX-i funktsioone; need ei hõlma VBA funktsioone.

   Funktsiooniargumendid ümbritsetakse noolsulgudega (<< >>). Kohatäiteargumentide asendamiseks topeltklõpsake neid ja tippige siis asemele sobivad nimed, mida soovite kasutada.

   MDX-i funktsioonide näited

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Hulk» )
   AGGREGATE( «Hulk»[, «Arvuline avaldis»] )
   «Tase».ALLMEMBERS
   «Hierarhia».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Liige» «Tase» )
   ANCESTOR( «Liige», «Vahemaa» )
   ANCESTORS( «Liige», «Vahemaa» )
   ANCESTORS( «Liige», «Tase» )
   ASCENDANTS( «Liige» )
   AVG( «Hulk»[, «Arvuline avaldis»] )
   AXIS( «Arvuline avaldis» )
   BOTTOMNCOUNT( «Hulk», «Arv»[, «Arvuline avaldis»] )
   BOTTOMPERCENT( «Hulk», «Protsent», «Arvuline avaldis» )
   BOTTOMSUM( «Hulk», «Väärtus», «Arvuline avaldis» ) …

 4. Uue MDX-i määratluse testimiseks klõpsake nuppu Testi MDX-i.

 5. Vaikimisi kuvatakse erinevate tasemete üksused hierarhias eraldi väljadel, väljad järjestatakse ja topeltkirjed eemaldatakse automaatselt (kuna hulka on lisatud HIERARCHIZE ja DISTINCT) ning nimega hulk asendab rea- või veeruala praegused väljad.

  • Nende üksuste kuvamiseks teiste üksustega samal väljal tühjendage ruut Kuva eri tasemete üksused eraldi väljadel.

  • Vaikehierarhia muutmiseks ja topeltkirjete säilitamiseks tühjendage ruut Järjesta duplikaadid ja eemalda need hulgast automaatselt.

  • Kui soovite praegu rea- või veerualas kuvatavad väljad alles hoida, tühjendage ruut Asenda reaalal praegu olevad väljad uue hulgaga või Asenda veerualal praegu olevad väljad uue hulgaga. Hulka ei kuvata nupu OK klõpsamisel PivotTable-liigendtabelis, kuid see on saadaval jaotises PivotTable-liigendtabeli väljaloend.

 6. Kui teil on ühendus SQL Server 2008 analüüsiteenuste kuubiga, luuakse vaikimisi dünaamiline nimega hulk. Selle nimega hulga väärtused arvutatakse igal värskendamisel automaatselt uuesti.

  • Kui te ei soovi, et nimega hulga väärtused arvutataks igal värskendamisel uuesti, tühjendage ruut Arvuta hulk igal värskendamisel uuesti.

 7. Nimega hulga loomiseks klõpsake nuppu OK.

  Märkus.: 

 8. Kui soovite kõik toimingud pärast dialoogiboksi sulgemist tagasi võtta, klõpsake kiirpääsuribal nuppu Võta tagasi.

 9. Nimega hulkadele ei saa rakendada filtreid.

Lehe algusesse

Nimega hulga redigeerimine või kustutamine

 1. Klõpsake OLAP-i PivotTable-liigendtabeli aruannet, mis sisaldab seda nimega hulka, mida soovite redigeerida või kustutada.

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Arvutused nuppu Väljad, üksused ja hulgad ning siis käsku Halda hulki.

PivotTable-liigendtabeli tööriistad: menüü Suvandid jaotis Arvutused

Kuvatakse dialoogiboks Hulgahaldur. Vajadusel saate selle dialoogiboksi suurust muuta, lohistades dialoogiboksi parempoolses allnurgas asuvat suurusepidet soovitud suunas.

 1. Valige hulk, mida soovite redigeerida või kustutada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Valitud nimega hulga redigeerimiseks klõpsake nuppu Redigeeri ja tehke siis soovitud muudatused.

  • Valitud nimega hulga kustutamiseks klõpsake nuppu Kustuta ja siis kinnitamiseks nuppu Jah.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×