Office 365 meilisõnumite kättetoimetamatuse aruanded

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Kui teie saadetud meilisõnumi kohaletoimetamisega on probleeme, saadab Office 365 teile selle kohta meilisõnumi. Teile saadetav meilisõnum on kohaletoimetusoleku teatis, mida nimetatakse ka tagastussõnumiks. Levinuim tüüp on kättetoimetamatuse aruanne (NDR). Sellest saate teada, et sõnumit ei toimetatud kohale. Kohaletoimetamatuse põhjuseks võib olla midagi nii lihtsat nagu kirjaviga meiliaadressis. NDR-id sisaldavad meilisõnumi kohaletoimetamatuse põhjuse koodi, meilisõnumite kohaletoimetamisega seotud probleemi lahendusi, veebis sisalduva lisateabe linki ja tehnilisi üksikasju administraatoritele. Lisateavet leiate jaotisest Mida sisaldab NDR?.

NDR-koodi leidmine ja meilisõnumite kohaletoimetamiseks abi saamine

Järgmises tabelis on loetletud kõige levinumate tagastussõnumite ja NDR-ide NDR-koodid (neid nimetatakse ka täiustatud olekukoodideks), mis võivad teenusekomplektis Office 365 ette tulla.

NDR-kood

Kirjeldus

Võimalik põhjus

Lisateave

4.4.316

Connection refused [Message=Socket error code 10061]

Office 365 proovib saata meilisõnumit väljaspool teenusekomplekti Office 365 asuvale meiliserverile, kuid ühenduse loomine nurjub välise serveri asukoha võrguühenduse probleemi tõttu.

See tõrge osutab peaaegu alati probleemile vastuvõtva serveriga või teenusekomplektist Office 365 väljaspool asuva võrguga. Tõrge peaks sisaldama ka tõrget genereeriva serveri või teenuse IP-aadressi, mille abil saab tuvastada osapoole, kes on vastutav selle parandamise eest.

4.4.7

Message expired

Järjekorras olev sõnum on aegunud. Saatev server proovis sõnumit edasi saata või kohale toimetada, kuid toimingut ei saanud enne sõnumi aegumist lõpule viia. Teade võib tähendada ka seda, et ületatud on kaugserveri sõnumipäiselimiit või ilmnes kaugserveriga suhtlemisel mõni muu protokolli ajalõpp.

Tavaliselt osutab see teade vastuvõtva serveriga seotud probleemile. Kontrollige, kas adressaadi aadress on kehtiv ja kas vastuvõttev server on sõnumite vastuvõtmiseks õigesti konfigureeritud.

Võimalik, et peate hosti jaoks, mille kohta tõrketeate saate, vähendama sõnumipäises adressaatide arvu. Kui saadate sõnumi uuesti, pannakse see jälle järjekorda. Kui vastuvõttev server on saadaval, toimetatakse sõnum kohale.

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 4.4.7) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

4.5.3

Too many recipients

Sõnumil on samalt domeenilt enam kui 200 SMTP ümbrikuadressaati.

Ümbrikuadressaat on esialgne laiendamata adressaat, mida kasutatakse käsus RCPT TO sõnumi SMTP-serverite vahel teisaldamiseks. Kui Office 365 tagastab selle tõrke, peab saatev server jaotama ümbrikuadressaadid väiksemateks hulkadeks (fragmentimine) ja saatma sõnumi uuesti.

4.7.26

Access denied, a message sent over IPv6 [2a01:111:f200:2004::240] must pass either SPF or DKIM validation, this message is not signed

IPv6 kaudu saadetud sõnum peab läbima kas SPF- või DKIM-valideerimise.

Lisateavet leiate teemast IPv6 kaudu sisse tulevate anonüümsete meilisõnumite tugi.

4.7.500-699

Access denied, please try again later

Kahtlase tegevuse tuvastas ja saatmine on ajutiselt piiratud edasise hindamise.

Kui tegemist on lubatud tegevusega, eemaldatakse piirang peagi.

4.7.850-899

Access denied, please try again later

Sellel IP-aadressil on tuvastatud kahtlane tegevus ning sellele juurdepääs on edasiseks hindamiseks ajutiselt piiratud.

Kui tegemist on lubatud tegevusega, eemaldatakse piirang peagi.

5.1.0

Sender denied

Selle NDR-i üheks tavalisemaks põhjuseks on asjaolu, et olete salvestanud Microsoft Outlookis meilisõnumi failina ning keegi on avanud sõnumi võrguta režiimis ja vastanud sellele. Sõnumi legacyExchangeDN atribuut säilib ainult siis, kui Outlook sõnumi kohale toimetab. Muidu võib otsing nurjuda.

Adressaadi aadress on valesti vormindatud või adressaati ei saanud õigesti lahendada. Selle tõrke lahendamise esimeseks etapiks on kontrollida adressaadi aadressi ning saata sõnum uuesti.

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 5.1.0) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

5.1.1

Bad destination mailbox address

Tõrke põhjuseks võib olla mõni järgmistest tingimustest.

 • Saatja sisestas valesti adressaadi meiliaadressi.

 • Sihtmeilisüsteemis pole vastavat adressaati.

 • Adressaadi postkast on teisaldatud ning saatja arvuti Outlooki adressaatide vahemälu pole värskendatud.

 • Adressaadi postkasti Active Directory domeeniteenuse nimeks on kehtetu päranddomeeninimi.

Tõrge ilmneb tavaliselt siis, kui sõnumi saatja sisestab valesti sõnumi adressaadi meiliaadressi. Saatja peaks adressaadi meiliaadressi üle kontrollima ning sõnumi uuesti saatma. Tõrge võib esineda ka siis, kui adressaadi meiliaadress oli varem õige, kuid seda on muudetud või see on sihtmeilisüsteemist eemaldatud.

Kui sõnumi saatja töötab adressaadiga samas ettevõttes ning adressaadi postkast on endiselt alles, tehke kindlaks, kas adressaadi postkast pole üle viidud teise meiliserverisse. Sellisel juhul on võimalik, et Outlook ei värskendanud korralikult adressaatide vahemälu. Paluge saatjal oma Outlooki adressaatide vahemälust eemaldada adressaadi aadress ning seejärel koostada uus meilisõnum. Algse sõnumi uuesti saatmise korral tekib sama tõrge.

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekoodid 5.1.1 kuni 5.1.20) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

5.1.8

Access denied, bad outbound sender

Konto on blokeeritud rämpsposti saatmise tõttu. Tavaliselt tekib see probleem siis, kui konto on andmepüügi või pahavara tõttu ohus (häkitud).

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 5.1.8) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

5.2.121

Adressaadi konkreetselt saatjalt sõnumite vastuvõtu tunnilimiit on ületatud.

Saatja on ületanud suurima lubatud sõnumite arvu, mida saab Office 365-s ühe tunni jooksul konkreetsele kasutajale saata.

Automaatmeiler või saatja peaks proovima hiljem uuesti ja vähendama tunnis konkreetsele adressaadile saadetavate sõnumite arvu.

Selle piirangu abil kaitstakse Office 365 kasutajaid selle eest, et nende postkastid ei täituks kiiresti vigaste automaatteavitussüsteemide saadetud sõnumitega, või muude ühelt saatjalt pärinevate meilirünnakute eest.

5.2.122

Adressaadi sõnumite vastuvõtu tunnilimiit on ületatud.

Office 365 adressaadi kõigilt saatjatelt vastuvõetavate sõnumite tunnilimiit on ületatud.

Automaatmeiler või saatja peaks proovima hiljem uuesti ja vähendama tunnis konkreetsele adressaadile saadetavate sõnumite arvu.

Selle piirangu abil kaitstakse Office 365 kasutajaid selle eest, et nende postkastid ei täituks kiiresti vigaste automaatteavitussüsteemide saadetud sõnumitega, või muude meilirünnakute eest.

5.3.190

Kui registreerimisarhiiv pole lubatud, siis kohapealsete sõnumite registreerimist Office 365 keskkonnas ei toetata.

Selle asutuse kohapealsete sõnumite registreerimist Office 365 keskkonnas ei toetata sellepärast, et seal pole Office 365 sätetes registreerimisarhiiv sisse lülitatud.

Registreerimisreegel on asutuse kohapealses keskkonnas konfigureeritud nii, et kohapealsed sõnumid registreeritaks teenusekomplektis Office 365, kuid registreerimisarhiiv pole lubatud. Selle stsenaariumi toimimiseks tuleb asutuse Office 365 administraatoril kas lubada registreerimisarhiiv või muuta registreerimisreeglit, nii et sõnumid registreeritaks teise asukohta.

5.4.1

Relay Access Denied

Seda tõrget põhjustav meiliserver ei võta vastu adressaadi domeeni saadetud meilisõnumeid. Selle tõrke põhjustab tavaliselt meiliserveri või DNS-i vale konfiguratsioon.

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 5.4.1) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

5.4.6

Routing loop detected

Konfiguratsioonivea tõttu on tekkinud meilisilmus. Exchange katkestab meilisilmuse vaikimisi pärast 20 iteratsiooni ning saadab sõnumi saatjale NDR-i.

See tõrge ilmneb siis, kui sõnumi kohaletoimetamine genereerib vastuseks teise meilisõnumi. See meilisõnum genereerib omakorda kolmanda ning toiming kordub, kuni tekib silmus. Süsteemiressursside ammendamise vältimiseks katkestab Exchange silmuse 20 iteratsiooni järel. Meilisilmused tekivad peamiselt saatva või vastuvõtva meiliserveri (või mõlema) konfiguratsioonivea tõttu. Kontrollige saatja ja adressaadi postkastireeglite konfiguratsiooni, kas automaatne sõnumite edasisaatmine on lubatud.

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekoodid 5.4.6 kuni 5.4.20) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

5.6.11

Invalid characters

Teie meiliprogramm lisas saadetud sõnumisse lubamatuid tärke (lihtsa reavahetuse tärke).

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 5.6.11) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

5.7.1

Delivery not authorized

Sõnumi saatjal ei ole lubatud adressaadile sõnumeid saata.

Tõrge ilmneb siis, kui saatja püüab adressaadile sõnumi saata, kuid see pole lubatud. See juhtub tihti olukorras, kus saatja proovib saata sõnumeid levirühmale, kelle postkastireeglid on konfigureeritud nii, et neil on võimalik sõnumeid vastu võtta üksnes sama levirühma liikmetelt või teistelt volitatud saatjatelt. Saatja peab adressaadile sõnumite saatmiseks taotlema luba.

See tõrge võib ilmneda ka siis, kui Exchange’i transpordireegel lükkab sõnumi tagasi, kuna sõnum vastab transpordireeglis konfigureeritud tingimustele.

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 5.7.1) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

5.7.1

Unable to relay

Saatval meilisüsteemil pole lubatud saata sõnumit meilisüsteemi, mis pole sõnumi lõppsihtkohaks.

Tõrge ilmneb siis, kui saatev meilisüsteem püüab vastuvõtvale meilisüsteemile saata anonüümset sõnumit ning vastuvõttev meilisüsteem ei aktsepteeri vähemalt ühe adressaadi domeeni või domeene. Selle tõrke kõige levinumad põhjused on järgmised.

 • Keegi üritab vastuvõtvat meilisüsteemi kasutada rämpsposti saatmiseks ning vastuvõttev meilisüsteem lükkab katse tagasi. Rämpsposti olemust arvesse võttes võis saatja meiliaadress olla võltsitud ning süsteemi saadetav NDR oleks võidud toimetada pahaaimamatu saatja postkasti. Sellist olukorda on keeruline vältida.

 • Domeeni MX-kirje osutab vastuvõtvale meilisüsteemile, kus domeen ei ole aktsepteeritud. Domeeninime eest vastutav administraator peab korrigeerima MX-kirje või konfigureerima vastuvõtva meilisüsteemi nii, et meilisüsteem aktsepteeriks vastavale domeenile saadetavaid sõnumeid. Võimalik, et administraator peab tegema mõlemat.

 • Saatval meilisüsteemil või -kliendil, kes peaks vastuvõtvat meilisüsteemi kasutama sõnumite edastamiseks, ei ole selle toimingu jaoks vajalikke õigusi.

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 5.7.1) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

5.7.1

Client was not authenticated

Saatev meilisüsteem pole vastuvõtvas meilisüsteemis autenditud. Vastuvõttev meilisüsteem nõuab enne sõnumiedastust autentimist.

Tõrge tekib siis, kui sõnumiedastus vajab vastuvõtvas serveris autentimist, kuid saatev meilisüsteem pole vastuvõtvas meilisüsteemis autenditud. Sõnumi saatmiseks peab saatva meilisüsteemi administraator saatva meilisüsteemi konfigureerima nii, et vastuvõttev meilisüsteem selle autendiks.

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 5.7.1) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

5.7.12

Sender was not authenticated by organization

Saatja sõnum lükati tagasi põhjusel, et adressaadi aadress on häälestatud tagasi lükkama väljastpoolt asutust saadetud sõnumeid. Seda sätet saab muuta ainult adressaadi asutuse meiliadministraator.

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 5.7.12) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

5.7.124

Sender not in allowed-senders list

Saatjal pole õigust saata meilisõnumit levirühmale, kuna saatja ei kuulu rühma lubatud saatjate loendisse. Olenevalt sellest, kuidas on rühm häälestatud, võib isegi rühma omanik vajada lubatud saatjate loendisse lisamist, enne kui ta saab rühmale sõnumeid saata.

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 5.7.124) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

5.7.133

Sender not authenticated for group

Adressaadi aadressiks on rühma leviloend, mis on häälestatud väljastpoolt asutust saadetud sõnumeid tagasi lükkama. Seda sätet saab muuta ainult adressaadi organisatsiooni meiliadministraator või rühma omanik.

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 5.7.133) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

5.7.134

Sender was not authenticated for mailbox

Adressaadi aadressiks on postkast, mis on häälestatud väljastpoolt asutust saadetud sõnumeid tagasi lükkama. Seda sätet saab muuta ainult adressaadi organisatsiooni meiliadministraator.

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 5.7.134) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

5.7.13 või 135

Sender was not authenticated for public folder

Adressaadi aadressiks on avalik kaust, mis on häälestatud väljastpoolt asutust saadetud sõnumeid tagasi lükkama. Seda sätet saab muuta ainult adressaadi asutuse meiliadministraator.

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 5.7.13 või 5.7.135) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

5.7.136

Sender was not authenticated

Adressaadi aadressiks on meilikasutaja, mis on häälestatud väljastpoolt asutust saadetud sõnumeid tagasi lükkama. Seda sätet saab muuta ainult adressaadi asutuse meiliadministraator.

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 5.7.136) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

5.7.25

Access denied, the sending IPv6 address [2a01:111:f200:2004::240] must have a reverse DNS record

IPv6 kaudu meilisõnumi saatmiseks peab saatja IPv6-aadressil olema DNS-i pöördkirje.

Lisateavet leiate teemast IPv6 kaudu sisse tulevate anonüümsete meilisõnumite tugi.

5.7.501

Access denied, spam abuse detected

Saatev konto on rämpsposti saatmisele viitava tegevuse tõttu keelatud.

Lisateavet lugege teemast Meiliedastusprobleemide (tõrkekood 451 5.7.500-699 (ASxxx)) lahendamine teenusekomplektis Office 365.

Veenduge, et kõik kontoga seotud probleemid oleksid lahendatud, ning lähtestage konto identimisteave. Kontolt meilide saatmise võimaluse taastamiseks pöörduge tugitöötaja poole.

5.7.502

Access denied, banned sender

Saatev konto on rämpsposti saatmisele viitava tegevuse tõttu keelatud.

Veenduge, et kõik kontoga seotud probleemid oleksid lahendatud, ning lähtestage konto identimisteave. Kontolt meilide saatmise võimaluse taastamiseks võtke ühendust oma kasutajatoega.

5.7.503

Access denied, banned sender

Saatev konto on rämpsposti saatmisele viitava tegevuse tõttu keelatud.

Veenduge, et kõik kontoga seotud probleemid oleksid lahendatud, ning lähtestage konto identimisteave. Kontolt meilide saatmise võimaluse taastamiseks võtke ühendust oma kasutajatoega.

5.7.504

[email@contoso.com]: Recipient address rejected: Access denied

Adressaadi meiliaadress, millega üritate ühendust luua, on kehtetu.

Kontrollige adressaadi meiliaadressi ja proovige uuesti.

5.7.505

Access denied, banned recipient

Adressaat, kellega soovite ühendust luua, on keelatud.

Kui arvate, et tegemist on eksitusega, võtke ühendust kasutajatoega.

5.7.506

Access Denied, Bad HELO

Selle asemel et kasutada oma täielikku domeeninime, üritab teie server (RFC 821 järgi HELO) ennast tutvustada serverina, kellega püüab ühendust luua.

Selline tegevus on keelatud ning omane rämpspostirobotitele.

5.7.507

Access denied, rejected by recipient

Adressaadi ettevõte on blokeeritud IP, millelt proovite sõnumit saata.

Selle probleemi lahendamiseks võtke ühendust adressaadiga.

5.7.508

Access denied, [$SenderIPAddress] has exceeded permitted limits within $range range

Saatja IPv6 vahemik proovis liiga lühikese aja jooksul saata liiga palju sõnumeid.

Pole rakendatav

5.7.509

Access denied, sending domain [$SenderDomain] does not pass DMARC verification

Aadressis 5322.From olev saatja domeen ei läbinud DMARC-autentimist.

Pole rakendatav

5.7.510

Access denied, [contoso.com] does not accept email over IPv6

Saatja proovib IPv6 kaudu adressaadile sõnumit edastada, aga adressaat ei aktsepteeri IPv6 kaudu edastatud meilisõnumeid.

Pole rakendatav

5.7.511

Access denied, banned sender

Konto, millelt proovite saata, on keelatud.

Lisateavet leiate teemast Kasutaja, domeeni või IP-aadressi eemaldamine blokeeritute loendist pärast rämpsposti saatmist (inglise keeles).

5.7.512

Access denied, message must be RFC 5322 section 3.6.2 compliant

Sõnum saadeti ilma kehtiva saatja meiliaadressita.

Ainult Office 365. Igas sõnumis peab väljal „Saatja” olema kehtiv meiliaadress. Selle aadressi õige vorming hõlmab noolsulge meiliaadressi ümber, näiteks <turve@contoso.com>. Ilma selle aadressita lükkab Office 365 sõnumi tagasi.

5.7.513

Service unavailable, Client host [$ConnectingIP] blocked by $recipientDomain using Customer Block list (AS16012607)

Adressaadi domeen on lisanud teie saatva IP-aadressi kohandatud blokeerituteloendisse.

Domeen, mis teie meili vastu võttis, on teie saatja IP-aadressi blokeerinud. Kui arvate, et teie IP-aadress on lisatud adressaadi domeeni kohandatud blokeerituteloendisse eksituse tõttu, tuleb teil otse nendega ühendust võtta ja paluda see blokeerituteloendist eemaldada.

5.7.606-649

Access denied, banned sending IP [IP1.IP2.IP3.IP4]

IP-aadress, millelt proovite saata, on keelatud.

Veenduge, et järgiksite meilide kohaletoimetamise häid tavasid ja et turberike ega ründevara sisaldav liiklus poleks teie IP-aadressi mainet alla viinud. Kui arvate, et tegemist on eksitusega, paluge iseteenindusportaali kaudu IP-aadress loendist eemaldada. Lisateavet leiate teemast IP-aadressi eemaldamine Office 365 blokeeritud saatjate loendist iseteenindusportaali kaudu.

5.7.700-749

Access denied, tenant has exceeded threshold

Enamik rentniku liiklusest on liigitatud kahtlaseks ning seetõttu on keelatud rentnikupoolne sõnumite saatmine.

Veenduge, et kõik turberikked oleks lahendatud ja avatud edastused lõpetatud, ning võtke seejärel ühendust oma kasutajatoega.

Mida sisaldab NDR?

Exchange’i NDR-id on koostatud nii, et neid on hõlbus lugeda ja mõista nii tavalistel meiliteenuse kasutajatel kui ka administraatoritel. NDR-il on mitu eri vormingut. Uusimat tüüpi NDR sisaldab probleemi kirjeldust üldmõistetavas keeles ja juhiseid selle kõrvaldamiseks. Järgmisel joonisel on näidatud seda tüüpi NDR-i vorming.

Kohaletoimetusoleku teatise (DSN) uusim vorming teenusekomplektis Office 365

Uusimas NDR-i tüübis esitatav teave on mõeldud selleks, et tavaline meiliteenuse kasutaja saaks probleemi kohe lahendada. Kui see pole võimalik, sisaldab NDR administraatoritele mõeldud üksikasju ja linki veebis asuvale lisateabele. Uusimates Office 365 NDR-ides on järgmised väljad.

Väli

Kirjeldus

Office 365 logo   

See näitab, et NDR-i genereeris Office 365. Logo ei tähenda seda, et Office 365 oleks tõrke eest vastutav. See näitab, millised sõnumiteenuse lõpp-punktid või teenused osalevad meilide edastamises. Varasemates NDR-i vormingutes pole see alati selge.

Põhjus   

Selles jaotises on põhjus, miks sõnumit ei saa kohale toimetada.

Probleemi kõrvaldaja tähis   

Selles jaotises on näha probleemi lühiülevaade ja see, kes peab selle kõrvaldama. Pildil on näidatud Office 365 meilide edastamise kolm peamist osalist – saatja, Office 365 ja adressaat. Punasega on märgitud koht, kus peaks selle probleemi lahendama.

Lahendusviisid   

See jaotis on mõeldud lõppkasutajale või meilisõnumi saatjale, kes selle NDR-i saab. Selles on selgitatud, kuidas probleemi lahendada.

Lisateave meiliteenuse administraatoritele    

Selles jaotises on probleemi ja lahenduse üksikasjalik selgitus koos tehniliste andmete ja lingiga mõnele veebis asuvale artiklile, kus on teemat põhjalikumalt selgitatud.

Sõnumihüpped   

Selles jaotises on sõnumi liikumise andmed kellaaegade ja süsteemidega, mis võimaldab administraatoril jälgida sõnumi liikumist serverist serverisse. Nende andmete abil on administraatoril lihtne tuvastada võimalikku probleemi sõnumi liikumisteel.

NDR-ides, milles ei kasutata uusimat vormingut, võib see teave olla kahes jaotises: kasutajateave ja administraatoritele mõeldud diagnostikateave. Järgmisel joonisel on näidatud seda tüüpi Exchange Online’i NDR.

Kasutaja ja administraatori diagnostikateavet näitav mittesaatmisteatis

Kasutajateave

Kasutajateabe jaotis kuvatakse mõnes NDR-is esimesena ja selle peamine eesmärk on esitada kokkuvõte sellest, mis läks valesti. See tekst on koostatud nii, et see aitaks sõnumi saatjal mõista sõnumi tagasilükkamise põhjusi ja annaks võimaluse korral teavet ka selle kohta, kuidas sõnumit uuesti ilma tõrgeteta saata. Iga adressaadi meiliaadress kuvatakse loendis ja nurjumise põhjus kuvatakse adressaadi meiliaadressi all oleval väljal. Selles jaotises võib olla ka selle sõnumi tagasi lükanud meiliserveri nimi.

Administraatoritele mõeldud diagnostikateave

Jaotis Administraatoritele mõeldud diagnostikateave sisaldab üksikasjalikku tehnilist teavet, et aidata administraatoreid sõnumi kohaletoimetamise probleemi tõrkeotsinguga. See sisaldab üksikasjaliku teavet tõrke kohta, mis toimus sõnumi kohaletoimetamise ajal, NDR-i genereerinud serveri kohta ja selle serveri kohta, mis sõnumi tagasi lükkas. See jaotis on jagatud järgmistesse osadesse.

Diagnostic information for administrators

Generating server: 

<server name>

     <rejected recipient>

     <remote server>
 
     <enhanced status code>
 
<SMTP response>

Original message headers

<message header fields>

Väli

Kirjeldus

Generating server    (genereeriv server)

– see väli sisaldab NDR-i koostanud SMTP-meiliserveri nime. Kui saatja meiliaadressi all ühegi kaugserveri nime ei kuvata, siis genereeriv server ongi algse meilisõnumi tagasi lükanud server. Kui kaugmeiliserver tunnistab ja aktsepteerib sõnumit, kuid lükkab selle hiljem tagasi näiteks sisupiirangute tõttu, siis NDR-i genereerib kaugserver. Kui kaugmeiliserver sõnumit ei tunnista ega aktsepteeri, siis NDR-i genereerib Exchange Online’i saatmisserver.

<Rejected recipient>    (tagasilükatud adressaat)

– see väli sisaldab adressaadi meiliaadressi. Kui sõnumi kohaletoimetamine mitmele adressaadile nurjub, siis kuvatakse loendis kõigi adressaatide meiliaadressid. Iga tagasilükatud adressaadi kohta kuvatakse veel järgmine teave.

Väli

Kirjeldus

<Remote server>    (kaugserver)

– see väli sisaldab sõnumi tagasi lükanud meiliserveri nime. Kui vastuvõttev server algset sõnumit tunnistab, kuid selle hiljem tagasi lükkab, siis kaugserveri väli on tühi.

<Enhanced status code>    (täiustatud olekukood)

– selle väärtuse määrab algse sõnumi tagasi lükanud meiliserver ja see näitab sõnumis tagasilükkamise põhjust. Need koodid vastavad standardile RFC 3463 ja kasutavad vormingut abc x.y.z, kus kohatäite väärtused on täisarvud. Näiteks kood 5.x.x tähistab püsivat tõrget ja 4.x.x tähistab ajutist tõrget. Kuigi täiustatud olekukoodi genereerib tavaliselt väline meiliserver, siis Exchange Online kasutab täiustatud olekukoodi väärtusi kasutajateabe jaotiseses kuvatava teksti määramiseks.

<SMTP response>    (SMTP vastus)

– selle väärtuse tagastab algse sõnumi tagasi lükanud meiliserver. See sisaldab täiustatud olekukoodi väärtuse selgitust. See tekst esitatakse alati vormingus US-ASCII.

Original message headers    (algse sõnumi päised)

– see jaotis sisaldab tagasilükatud sõnumi sõnumipäisevälju. Need päiseväljad võivad sisaldada olulist diagnostikateavet (nt tee, mille sõnum enne tagasilükkamist läbis, või kas välja To väärtus ühtib tagasilükatud adressaadi väärtusega või mitte).

Kuidas Exchange’i NDR-i tõlgendada

Näide. Oletame, et teile saadetakse Exchange’i NDR, mis sisaldab järgmist teavet.

Delivery has failed to these recipients or groups:


ronald@contoso.com

Your message wasn't delivered due to a permission or security issue. It may have been rejected by a moderator, the address may only accept email from certain senders, or another restriction may be preventing delivery. The following organization rejected your message: mail.contoso.com.


Diagnostic information for administrators:


Generating server: alpineskihouse.com


ronald@contoso.com

mail.contoso.com #<exchange.contoso.com #5.7.1 smtp;530 5.7.1 Client was not authenticated> #SMTP#Original message headers:

...

Kasutajateabe jaotises näete, et adressaat on Ronald Slattery ja sõnumist keeldus meiliserver mail.contoso.com, mis pole Exchange Online’i ega Exchange Online'i kaitseteenuse meiliserver.

Jaotises Administraatoritele mõeldud diagnostikateave näete, et alpineskihouse.com on proovinud luua ühenduse serveriga mail.contoso.com, et toimetada kohale sõnum adressaadile ronald@contoso.com. Kuid mail.contoso.com on tagastanud järgmise tõrke: 530 5.7.1 Client was not authenticated. Kuigi NDR-i on genereerinud alpineskihouse.com, siis tegelikult lükkas sõnumi tagasi mail.contoso.com ja seega peavad contoso.com-i administraatorid tegelema probleemi tuvastamise ja lahendamisega. See tõrge näitab, et server mail.contoso.com on konfigureeritud lükkama tagasi meilisõnumid, mille saatjad on anonüümsed Interneti-kasutajad.

Kuigi sellest näitest on välja jäetud algse sõnumi päised nende pikkuse ja keerukuse tõttu, leiate tavaliselt kasulikku teavet järgmistelt päiseväljadelt.

 • To: – selle välja sisu võib olla abiks meiliaadressi valesti sisestamise korral.

 • Received: – nendelt väljadelt leiate teavet sõnumi tee ja viimase sõnumihüppe kohta, pärast mida DSN genereeriti, kui see pole NDR-i välja Generating server väärtuse põhjal üheselt mõistetav.

 • Received-SPF: – kui selle välja väärtus pole „pass“, kontrollige oma domeeni saatmispoliitika raamistiku (SPF) DNS-i kirjet. Lisateavet leiate teemast Kohandatud DNS-i kirjete lisamine või redigeerimine Office 365 teenustes.

Kas vajate NDR-ide või muude olekuteatiste kohta täiendavat abi?

Teabe otsimine Office 365 kogukonnafoorumitest Administraatorid Logige sisse ja looge hooldustaotlus Administraatorid Toele helistamine
Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×