Office 365 asutuses postkastide jaoks arhiivimis- ja kustutamispoliitika häälestamine

See artikkel on mõeldud administraatoritele. Kas soovite lisada arhiivimis- ja säilituspoliitikaid postkastis olevatele üksustele? Lisateavet leiate artiklitest Säilituspoliitika määramine meilisõnumitele | Säilitus- ja arhiivimispoliitikad Outlooki veebirakenduse ettevõtteversioonis

Rakenduses Office 365 saate luua arhiivimis- ja kustutamispoliitika, mis automaatselt teisaldab üksused kasutaja arhiivipostkasti ja kustutab üksused postkastist. Saate seda teha säilituspoliitika abil, mis on määratud postkastidele ja teisaldab üksused kasutaja arhiivipostkasti pärast kindlat ajaperioodi ja samuti kustutab üksused postkastist, kui jõuab kätte kindel vanusepiir. Tegelikud reeglid, mis määravad, millised üksused teisaldatakse või kustutatakse ja millal see toimub, on säilitussildid. Säilitussildid on lingitud säilituspoliitikaga, mis omakorda on määratud kasutaja postkastile. Säilitussilt rakendab säilitussätted üksikutele sõnumitele ja kaustadele kasutaja postkastis. See määrab, kui kauaks jääb sõnum postkasti ja miiliseid toiminguid tehakse, kui täitub sõnumi jaoks määratud säilitusaeg. Kui jõuab kätte sõnumi säilitusaeg, siis see kas teisaldatakse kasutaja arhiivipostkasti või kustutatakse.

Selles teemas toodud juhiste abil häälestatakse arhiivimis- ja säilituspoliitika fiktiivsele ettevõttele nimega Alpine House. Selle poliitika häälestamine koosneb järgmistest toimingutest.

 • Arhiivipostkasti lubamine ettevõtte kõikidele kasutajatele. See annab kasutajate postkastidele lisaruumi ja on nõutav selle jaoks, et säilituspoliitika saaks teisaldada üksusi arhiivipostkasti. Samuti võimaldab see kasutajal arhiivida teavet üksuste teisaldamisega arhiivipostkasti.

 • Kolme kohandatud säilitussildi loomine, mis teevad järgmist.

  • Teisaldab automaatselt kasutaja arhiivipostkasti üksused, mis on 3 aastat vanad. Üksuste teisaldamine arhiivipostkasti vabastab ruumi kasutaja esmases postkastis.

  • Kustutab automaatselt üksused, mis on 5 aastat vanad, kaustast Kustutatud üksused. Ka see vabastab ruumi kasutaja esmases postkastis. Kasutajatele jääb võimalus need üksused vajadusel taastada. Lisateavet leiate jaotise Lisateave allmärkusest.

  • Kustutab automaatselt ja jäädavalt üksused, mis on 7 aastat vanad, nii esmasest kui ka arhiivipostkastist. Vastavuseeskirjad nõuavad, et mõned ettevõtted peavad säilitama oma meilid kindla ajaperioodi jooksul. Pärast selle ajaperioodi möödumist, võib ettevõte need üksused kasutajate postkastidest jäädavalt eemaldada.

 • Uue säilituspoliitika loomisel saate sellele lisada kohandatud säilitussildid. Uuele säilituspoliitikale saate lisada ka sisseehitatud säilitussildid. See hõlmab isiklikke silte, mida kasutajad saavad määrata oma postkasti üksustele. Saate lisada ka säilitussildi, mis teisaldab üksused kasutaja esmase postkasti kaustast Taastatavad üksused arhiivipostkasti kausta Taastatavad üksused. See aitab vabastada ruumi kasutaja kaustas Taastatavad üksused, kui tema postkast on pandud ootele.

Võite järgida mõnda või kõiki selles artiklis kirjeldatud juhiseid oma ettevõtte postkastide arhiivimis- ja kustutamispoliitikate häälestamisel. Soovitame seda protsessi testida väikse arvu postkastidega enne, kui juurutate selle oma ettevõtte kõigile postkastidele.

Enne alustamist

 • Selles artiklis kirjeldatud toimingute tegemiseks peate olema ettevõttes rakenduse Office 365 üldadministraator.

 • Kui loote uue kasutajakonto rakenduses Office 365 ja määrate kasutajale rakenduse Exchange Online litsentsi, siis luuakse kasutajale postkast automaatselt. Kui postkast on loodud, siis määratakse sellele automaatselt vaikesäilituspoliitika nimetusega MRM-i vaikepoliitika. Selles artiklis kirjeldatud juhiste abil saate luua uue säilituspoliitika ja seejäärel määrata selle kasutajate postkastidele, et vahetada välja MRM-i vaikepoliitika. Postkastile saab määrata korraga ainult ühe säilituspoliitika.

 • Lisateavet säilitussiltide ja säilituspoliitikate kohta rakenduses Exchange Online leiate artiklist Säilitussildid ja säilituspoliitikad.

Esimese sammuna on tarvis lubada arhiivipostkastid iga kasutaja jaoks ettevõttes. Kasutaja arhiivipostkast peab olema lubatud, et säilitussilt säilitustoiminguga Teisalda arhiivi saab teisaldada üksuse pärast säilitusaja lõppu.

Märkus.: Saate lubada arhiivipostkastid igal ajal selle protsessi jooksul. Oluline on, et need oleks lubatud enne protsessi lõpetamise viimaseid samme. Kui arhiivipostkast pole lubatud, siis mitte ühegi üksusega millele on määratud arhiivimispoliitika, ei tehta ühtegi toimingut.

 1. Minge veebilehele https://protection.office.com.

 2. Logige sisse rakendusse Office 365 üldadministraatori kontoga.

  Kuvatakse aken turbe- ja vastavuskeskus.

 3. Valige lehel turbe- ja vastavuskeskus menüü Andmekorraldus > Arhiiv.

  Kuvatakse ettevõtte postkastide loend koos teabega, kas vastav postkast on lubatud või keelatud.

 4. Valige kõik postkastid klõpsates loendi esimest ja hoides all klahvi Tõstuklahvi (Shift) klõpsates loendi viimast.

  Näpunäide.: Selles juhises eeldatakse, et arhiivipostkastid pole lubatud. Kui osadel postkastidel on arhiivipostkastid lubatud, siis hoides all Juhtklahvi (Ctrl) klõpsake igat postkasti, millel on arhiivipostkast keelatud. Võite klõpsata veerupäist Arhiivipostkast, et sortida read selle alusel, kas arhiivipostkast on lubatud või keelatud, mis muudab postkastide valimise lihtsamaks.

 5. Klõpsake üksikasjapaanil jaotises Hulgiredigeerimine käsku Luba.

  Kuvatakse hoiatus, et üksused mis on vanemad, kui kaks aastat, teisaldatakse uude arhiivipostkasti. Selle põhjuseks on, et uue kasutaja postkasti loomisel sellele määratud vaikesäilituspoliitikal on vaikearhiivimispoliitika silt, mis määrab säilitusajaks 2 aastat. Kohandatud vaikearhiivimispoliitika sildil mille loote juhises 2 on säilitusaeg 3 aastat. See tähendab, et üksused, mis on 3-aastased või vanemad, teisaldatakse arhiivipostkasti.

 6. Hoiatusteate sulgemiseks klõpsake nuppu Jah ja käivitage protsess arhiivipostkasti lubamiseks igale valitud postkastile.

 7. Kui protsess on lõpule viidud klõpsake nuppu Värskenda värskenda , et värskendada loendit lehel Arhiiv.

  Arhiivipostkast on lubatud ettevõtte kõigile kasutajatele.

  Postkastide loend, kus arhiivpostkast on lubatud
 8. Jätke leht turbe- ja vastavuskeskus avatuks. Teil läheb seda järgmises toimingus tarvis.

Tagasi algusse

Selle juhise abil loote kolm eespool kirjeldatud uut kohandatud säilitussilti.

 • Alpine House‘i arhiivi teisaldamine pärast 3 aastat (kohandatud arhiivimispoliitika)

 • Alpine House‘i jäädav kustutamine pärast 7 aastat (kohandatud kustutamispoliitika)

 • Alpine House’i kustutatud üksused kustutamine pärast 5 aastat ja taastamine lubatud (kohandatud silt kaustale Kustutatud üksused)

Uued säilitussildid saate luua halduskeskuses Exchange’i halduskeskus (EAC) ettevõtte veebirakenduses Exchange Online.

 1. Klõpsake akna turbe- ja vastavuskeskus vasakul ülanurgas rakendusekäivitit ja seejärel klõpsake paani Haldus.

 2. Klõpsake halduskeskuse Office 365 halduskeskus vasakpoolsel navigeerimisalal menüüd Halduskeskused ja seejärel klõpsake väärtust Exchange.

  Kuvatõmmis, millel on kujutatud Office 365 halduskeskus, kus on laiendatud suvand Halduskeskused ja valitud Exchange.
 3. Halduskeskuses EAC valige Vastavusehaldus > Säilitussildid

  Kuvatakse teie ettevõtte säilitussiltide loend.

Kohandatud vaikearhiivimispoliitika sildi loomine

Kõigepealt loote vaikearhiivimispoliitika sildi (DPT), mis teisaldab üksused arhiivipostkasti pärast 3 aasta möödumist.

 1. Klõpsake lehel Säilitussildid menüüd Uus silt Ikoon Uus ja seejärel valige väärtus rakendatakse automaatselt tervele postkastile (vaikeväärtus).

 2. Lehel Uus silt rakendatakse automaatselt tervele postkastile (vaikeväärtus) täitke järgmised väljad.

  Uue vaikearhiivimispoliitika sildi loomise sätted
  1. Nimi — tippige uue säilitussildi nimi.

  2. Säilitustoiming — valige raadionupp Teisalda arhiivi, et teisaldada üksused arhiivipostkasti pärast säilitusperioodi möödumist.   

  3. Säilitusperiood — valige raadionupp Kui üksus on nii vana (päevades) ja seejärel sisestage säilitusperioodi pikkus. Selle stsenaariumi korral teisaldatakse üksused arhiivipostkasti 1095 päeva (3 aasta) pärast.

  4. Kommentaar — (valikuline) saate tippida kommentaari, mis selgitab kohandatud säilitussildi otstarvet.

 3. Kohandatud arhiivimise vaikepoliitika sildi (DPT) loomiseks klõpsake nuppu Salvesta.

  Uus arhiivimise vaikepoliitika silt (DPT) kuvatakse säilitussiltide loendis.

Kohandatud vaikekustutamispoliitika sildi loomine

Järgmisena loote kohandatud vaikepoliitika sildi (DPT), aga seekord on tegemist kustutamispoliitikaga, mis kustutab jäädavalt üksused 7 aasta pärast.

 1. Klõpsake lehel Säilitussildid menüüd Uus silt Ikoon Uus ja seejärel valige väärtus rakendatakse automaatselt tervele postkastile (vaikeväärtus).

 2. Lehel Uus silt rakendatakse automaatselt tervele postkastile (vaikeväärtus) täitke järgmised väljad.

  Uue vaikekustutamispoliitika sildi loomise sätted
  1. Nimi — tippige uue säilitussildi nimi.

  2. Säilitustoiming — valige raadionupp Kustuta jäädavalt, et puhastada postkast üksustest, kui säilitusperiood möödub.   

  3. Säilitusperiood — valige raadionupp Kui üksus on nii vana (päevades) ja seejärel sisestage säilitusperioodi pikkus. Selle stsenaariumi korral puhastatakse postkast üksustest 2555 päeva (7 aasta) pärast.

  4. Kommentaar — (valikuline) saate tippida kommentaari, mis selgitab kohandatud säilitussildi otstarvet.

 3. Kohandatud kustutamise vaikepoliitika sildi (DPT) loomiseks klõpsake nuppu Salvesta.

  Uus kustutamise vaikepoliitika silt (DPT) kuvatakse säilitussiltide loendis.

Kohandatud säilituspoliitika sildi loomine kaustale Kustutatud üksused

Viimane säilitussilt mille loote on kohandatud säilituspoliitika silt (RPT) kaustale Kustutatud üksused. See silt kustutab üksused kaustas Kustutatud üksused 5 aasta pärast ja pakub taastusperioodi, mille jooksul kasutajad saavad riista Taasta kustutatud üksused abil üksused taastada.

 1. Klõpsake lehel Säilitussildid menüüd Uus silt Ikoon Uus ja seejärel valige väärtus rakendatakse automaatselt vaikekaustale.

 2. Lehel Uus silt rakendatakse automaatselt vaikekaustale täitke järgmised väljad.

  Sätted uue säilituspoliitika sildi loomiseks kaustale Kustutatud üksused
  1. Nimi — tippige uue säilitussildi nimi.

  2. Rakenda see silt järgmisele vaikekaustale — valige ripploendist väärtus Kustutatud üksused.

  3. Säilitustoiming — valige raadionupp Kustuta ja luba taastamine, et kustutada üksused säilitusperioodi möödumisel, aga lubada kasutajatel kustutatud üksused taastada taastusperioodi (vaikimisi 14 päeva) jooksul.  

  4. Säilitusperiood — valige raadionupp Kui üksus on nii vana (päevades) ja seejärel sisestage säilitusperioodi pikkus. Selle stsenaariumi korral kustutatakse üksused 1825 päeva (5 aasta) pärast.

  5. Kommentaar — (valikuline) saate tippida kommentaari, mis selgitab kohandatud säilitussildi otstarvet.

 3. Kohandatud säilituspoliitika sildi (RPT) loomiseks kaustale Kustutatud üksused klõpsake nuppu Salvesta.

  Uus säilituspoliitika silt (RPT) kuvatakse säilitussiltide loendis.

Tagasi algusse

Kui olete loonud kohandatud säilitussildid, siis järgmiseks sammuks on uue säilituspoliitika loomine ja säilitussiltide lisamine. Järgmisena lisate kolm kohandatud säilitussilti, mille lõite juhises 2 ja sisseehitatud sildid, mida mainiti esimeses jaotises. Juhises 4 määrate uue säilituspoliitika kasutajate postkastidele.

 1. Halduskeskuses EAC valige Vastavusehaldus > Säilituspoliitikad.

 2. Klõpsake lehel Säilituspoliitikad nuppu Uus Ikoon Uus .

 3. Tippige boksi Nimi uue säilituspoliitika nimi (nt Alpine House’i arhiivimis- ja kustutamispoliitika.

 4. Klõpsake jaotises Säilitussildid käsku Lisa Ikoon Uus .

  Kuvatakse teie ettevõtte säilitussiltide loend. Pange tähele, et kuvatakse ka juhises 2 loodud kohandatud sildid.

 5. Lisage 9 säilitussilti, mis on järgmisel kuvatõmmisel esile tõstetud. Nende siltide täpsema kirjelduse leiate jaotisest Lisateave. Säilitussildi lisamiseks valige see ja klõpsake nuppu Lisa.

  Säilitussiltide lisamine uuele säilituspoliitikale

  Näpunäide.: Saate valida mitu säilitussilti hoides all Juhtklahvi (Ctrl) ja klõpsates igat silti.

 6. Kui olete säilitussildid lisanud, klõpsake nuppu OK.

 7. Uue poliitika loomiseks klõpsake lehel Uus säilituspoliitika nuppu Salvesta.

  Uus säilituspoliitika kuvatakse loendis. Valige see, et kuvada sellega lingitud salvestussildid üksikasjapaanil.

  Uus säilituspoliitika ja lingitud säilitussiltide loend

Tagasi algusse

Uue postkasti loomisel määratakse sellele säilituspoliitika, mida nimetatakse MRM-i vaikepoliitika. Selle juhise abil asendate selle säilituspoliitika (sest postkastile saab olla määratud ainult üks säilituspoliitika), määrates ettevõtte kasutajate postkastidele uue säilituspoliitika, mille lõite juhises 3. Selles juhises eeldatakse, et määrate uue poliitika ettevõtte kõigile postkastidele.

 1. Valige halduskeskuses EACAdressaadid > Postkastid.

  Kuvatakse teie ettevõtte kõigi kasutajate postkastide loend.

 2. Valige kõik postkastid klõpsates loendi esimest ja hoides all klahvi Tõstuklahvi (Shift) klõpsates loendi viimast.

 3. Üksikasjade paanil halduskeskuse EAC paremal pool jaotises Hulgiredigeerimine klõpsake käsku Rohkem suvandeid.

 4. Klõpsake jaotises Säilituspoliitika käsku Värskenda.

 5. Valige lehel Säilituspoliitika hulgimääramine ripploendis Säilituspoliitika valimine säilituspoliitika, mille lõite juhises 3 (nt Alpine House‘i arhiivimis- ja säilitamispoliitika.

 6. Uue säilituspoliitika määramise salvestamiseks klõpsake nuppu Salvesta.

 7. Kui soovite veenduda, et uus säilituspoliitika on postkastidele määratud, valige postkast lehel Postkastid ja klõpsake nuppu Redigeeri.

  1. Valige postkast lehel Postkastid ja klõpsake nuppu Redigeeri Redigeeri .

  2. Klõpsake valitud kasutaja postkasti atribuutide lehel menüüd Postkasti funktsioonid.

   Postkastile määratud uue poliitika nimetus kuvatakse ripploendis Säilituspoliitika.

Tagasi algusse

Pärast seda, kui olete rakendanud postkastidele uue säilituspoliitika juhises 4, võib kuluda kuni 7 päeva, et rakenduses Exchange Online jõustuksid postkastidele uued säilitussätted. Selle põhjuseks on, et protsess nimetusega Hallatava kausta abimees töötleb postkaste kord 7 päeva jooksul. Selle asemel, et oodata kuni Hallatava kausta abimees käivitub, saate sundida selle toimuma käivitades käsu Start-ManagedFolderAssistant cmdlet liidesesExchange Online PowerShell.

Mis toimub Hallatava kausta abimehe käivitamisel? See rakendub säilituspoliitika sätetele, kontrollides üksusi postkastis ja tehes kindlaks, kas need on säilituse subjektid. Seejärel tembeldatakse säilituse subjektid vastava säilitussildiga ja tehakse määratud säilitustoiming üksustega, mis on säilitusaja ületanud.

Järgnevalt on toodud juhised kuidas luua ühendus liidesega Exchange Online PowerShell ja seejärel käivitada Hallatava kausta abimees ettevõtte iga postkasti tarvis.

 1. Avage kohalikus arvutis liides Windows PowerShell ja käivitage järgmine käsk.

  $UserCredential = Get-Credential

  Tippige dialoogiboksis Windows PowerShelli mandaadi taotlus üldadministraatori konto kasutajanimi ja parool Office 365 ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 2. Käivitage järgmine käsk.

  $Session = New-PSSession –ConfigurationName Microsoft.Exchange –ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential –Authentication Basic -AllowRedirection
 3. Käivitage järgmine käsk.

  Import-PSSession $Session
 4. Veendumaks, et olete ühenduses ettevõtte rakendusega Exchange Online käivitage järgmine käsk, et saada ettevõtte kõigi postkastide loend.

  Get-Mailbox

  Märkus.: Kui tekib probleeme ettevõtte rakendusega Exchange Online ühenduse loomisel, siis lisateavet leiate artiklist Exchange Online’iga ühenduse loomine Remote PowerShelli kaudu.

 5. Hallatava kausta abimehe käivitamiseks ettevõtte kõigi kasutajate postkastide tarvis käivitage järgmised kaks käsku.

  $Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited -Filter {RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox"}
  $Mailboxes.Identity | Start-ManagedFolderAssistant

Ongi kõik! Olete häälestanud arhiivimis- ja kustutamispoliitika ettevõttes Alpine House.

Lisateave

 • Kuidas arvutatakse säilitusaega? Postkasti üksuste säilitusaeg arvutatakse alates kohaletoimetamise kuupäevast või loomiskuupäevast, kui tegu on üksustega nagu mustandid, mida pole saadetud, aga nad on kasutaja poolt loodud. Kui Hallatava kausta abimees töötleb postkastis olevaid üksusi, siis tembeldab ta kõigile üksustele alguskuupäeva ja aegumiskuupäeva, millel on säilitussildid säilitustoimingutega Kustuta ja luba taastamine või Kustuta jäädavalt. Üksused, millel on arhiivimissilt, tembeldatakse teisalduskuupäevaga.

 • Järgmises tabelist leiate lisateavet kõigi säilitussiltide kohta, mida saab lisada kohandatud säilituspoliitikale, mis loodi selle teema juhiseid järgides.

  Säilitussilt

  Mida see silt teeb?

  Sisseehitatud või kohandatud?

  Tüüp

  Alpine House‘i arhiivi teisaldamine pärast 3 aastat

  Teisaldab 1095 päeva (3 aastat) vanad üksused arhiivipostkasti.

  Kohandatud (vt Juhis 2 ).

  Vaikepoliitika silt (arhiivimine). See silt rakendatakse automaatselt kogu postkastile.

  Alpine House‘i jäädav kustutamine pärast 7 aastat

  Kustutab esmasest ja arhiivipostkastist 7 aastat vanad üksused jäädavalt.

  Kohandatud (vt Juhis 2 ).

  Vaikepoliitika silt (kustutamine). See silt rakendatakse automaatselt kogu postkastile.

  Alpine House’i kustutatud üksused kustutamine pärast 5 aastat ja taastamine lubatud

  Kustutab kaustast Kustutatud üksused 5 aastat vanad üksused. Kasutajad saavad need üksused taastada kuni 14 päeva jooksul pärast nende kustutamist.*

  Kohandatud (vt Juhis 2 ).

  Säilituspoliitika silt (kustutatud üksused). See silt rakendatakse automaatselt üksustele kaustas Kustutatud üksused.

  Taastatavad üksused 14 päeva arhiivi teisaldamiseni

  Teisaldab üksused, mis on olnud 14 päeva kaustas Taastatavad üksused, arhiivipostkasti kausta Taastatavad üksused.

  Sisseehitatud

  Säilituspoliitika silt (taastatavad üksused). See silt rakendatakse automaatselt üksustele kaustas Taastatavad üksused.

  Rämpspost

  Kustutab jäädavalt üksused, mis on olnud 30 päeva kaustas Rämpspost. Kasutajad saavad need üksused taastada kuni 14 päeva jooksul pärast nende kustutamist.*

  Sisseehitatud

  Säilituspoliitika silt (rämpspost). See silt rakendatakse automaatselt üksustele kaustas Rämpspost.

  1 kuu pärast kustutada

  Kustutab jäädavalt üksused, mis on 30 päeva vanad. Kasutajad saavad need üksused taastada kuni 14 päeva jooksul pärast nende kustutamist.*

  Sisseehitatud

  Isiklik. Selle sildi saavad lisada kasutajad.

  1 aasta pärast kustutada

  Kustutab jäädavalt üksused, mis on 365 päeva vanad. Kasutajad saavad need üksused taastada kuni 14 päeva jooksul pärast nende kustutamist.*

  Sisseehitatud

  Isiklik. Selle sildi saavad lisada kasutajad.

  Mitte kunagi kustutada

  Selle silt väldib üksuste kustutamist säilituspoliitika alusel.

  Sisseehitatud

  Isiklik. Selle sildi saavad lisada kasutajad.

  Isiklik 1 aasta arhiivi teisaldamiseni

  Teisaldab üksused arhiivipostkasti 1 aasta pärast.

  Sisseehitatud

  Isiklik. Selle sildi saavad lisada kasutajad.

  Märkused: * Kasutajad saavad riista Taasta kustutatud üksused abil rakendustes Outlook ja Outlook Web App taastada kustutatud üksused kustutatud üksuste säilitusperioodi jooksul, mis rakenduses Exchange Online on vaikimisi 14 päeva. Administraator saab liidese Windows PowerShell abil pikendada kustutatud üksuste säilitusperioodi maksimaalselt 30 päevani. Lisateavet leiate järgmistest artiklitest. 

 • Säilitussildi Taastatavad üksused 14 päeva arhiivi teisaldamiseni abil saate vabastada salvestusruumi kasutaja esmase postkasti kaustas Taastatavad üksused. See on kasulik juhul, kui kasutaja postkast on pandud ootele. See tähendab, et kasutaja postkastist ei kustutata jäädavalt mitte kunagi mitte midagi. Kui üksusi ei teisaldata arhiivipostkasti, siis esmase postkasti kausta Taastatavad üksused talletusmahu piirmäär võib täituda. Lisateavet selle probleemi ja tema vältimise kohta leiate artiklist Taastatavate üksuste kvoodi suurendamine ootele pandud postkastides.

Tagasi algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×