Näpunäiteid tõhusate turundusmaterjalide koostamiseks

Inimesed on reklaami ja turundussõnumitega ülekoormatud ning võimalike klientidega ühenduse saamine võib olla raske.

Kuidas oma äritegevuse laiendamise huvides jõuda võimalike klientideni? Lühike vastus on, et saatke oma sõnum inimestele, kes on sellest tõenäoliselt huvitatud, lähenege igale inimesele individuaalselt ja jõudke asja tuumani kiiresti, selgelt ja köitvalt.

Mõjuvate turundusmaterjalide stiil pole uhkeldav, vaid suhtlusaldis ja vastama kutsuv. Kasutage järgnevaid näpunäiteid tõhusate ja mõjukate turundusmaterjalide koostamiseks ning lugege lisateavet sõnumite sihtrühmale edastamise parimate viiside kohta.

Mõjuv kirjutamine

Edukad kirjutajad kasutavad erinevaid meetodeid. Järgnevalt on toodud ühe võimaliku kirjutusviisi etapid, mida saate enda vajaduste järgi kohandada.

 1. Kirjutamiseks ettevalmistumine

 2. Mustandi koostamine

 3. Mustandi redigeerimine

 4. Sõnumi viimistlemine

Näpunäide.: Miks mitte kopeerida ja kleepida? Aja ja kulude kokkuhoidmiseks kasutab enamik ettevõtteid sageli samu tekste (nt ettevõtte, toodete või põhipersonali kirjeldus). Sellised trafaretsed tekstid on tavaliselt üldsõnalised ja pinnapealsed. Kui alustate sel viisil oma sõnumit, siis tõenäoliselt kliendid seda läbi ei loe. Trafaretsed tekstid on tihtipeale tõhusad, kuid mitte alati mõjusad. Kasutage neid targalt.

Kirjutamiseks ettevalmistumine

Täpne plaan on selge teksti alus. Mida paremini te ette valmistute, seda lihtsam on kirjutada.

 1. Uurimistöö.    Uurige oma klientide, turu ja konkurentide kohta välja nii palju teavet kui võimalik. Kogutud teadmisele toetudes tagate usaldusväärsuse võimalike klientide ees. Teabeallikad võivad olla järgmised.

  • Tööstusandmed

  • Tootlusstatistika

  • Kliendimeetrika

  • Müügiandmed

  • Teiste klientide positiivsed arvamused teie toodete ja teenuste kohta

 2. Kuulamine.    Klientide kuulamine aitab neid mõista. Kui teate ja kasutate klientide keelt, siis veenate neid, et saate nende muredest aru. Klientide keelekasutuse õppimiseks proovige järgmist.

  • Külastage interneti uudise- ja arutelurühmi

  • Kuulake müügivestlusi ja tugiteenuse klienditelefonikõnesid

  • Kohtuge kõige olulisemate klientidega

 3. Määratlege oodatav tegevus.    Mida soovite, et kliendid lugemise lõpetamisel teeksid?

  • Klõpsaksid linki?

  • Helistaksid?

  • Peaksid teie ettevõttest rohkem lugu?

   Selgitage välja, mida klientidel on enne tegutsemist vaja. Kontrollige oma vastamissüsteemi, et kõik kulgeks klientide tegutsemise korral tõhusalt.

 4. Määratlege eesmärgid.    Kuidas edu välja näeb? Kui teate, mida ja kui palju tahate saavutada, on teil kergem sõnumi koostamisel olulisele keskenduda.

  • Soovite leida uusi väljavaateid?

  • Soovite saada uusi kliente või vanu tagasi?

  • Soovite saavutada müügieesmärke?

 5. Hinnake oma ressursse realistlikult.    Arvestage oma eelarve suuruse ja muude piirangutega ning määratlege oma ressursid. Mõttekam on toimida selle alusel, mis teil on, mitte jõuda projektiga poole peale ja avastada, et olemasolevate ressurssidega pole võimalik eesmärke saavutada.

Lehe algusse

Mustandi koostamine

Tehke vahet kirjutamisel ja redigeerimisel. Kirjutamine ja redigeerimine korraga pärsib sõnumi loomist. Jätke viimistlemine hilisemaks.

 1. Kirjutage vähemalt midagi.    Ärge lootke kohe alguses kõike õigesti teha. Lülitage välja sisemine kriitika, kui kirjutate järgmistel teemadel.

  • Põhisõnum

  • Põhipunktid

  • Mida soovite oma lugejatele öelda?

  • Mida soovite, et nad teeksid?

  • Kuidas teie toode või teenus võiks neile kasulik olla?

   Jätkake kirjutamist, kuni leiate, et olete kõik vajalikud punktid üles tähendanud. Kirjutage nii pikalt kui vaja. Te saate seda kõike korraldada, redigeerida ja viimistleda hiljem.

 2. Ennetage kõhklusi ja vastuväiteid.    Vastake kõigepealt kõige tähtsamale küsimusele: miks peaks seda teksti üldse lugema? Olge üksikasjalik, kinnitage ja veenge – kasutage lähenemist, mis teie lugejaskonnale sobib. Kui olete suutnud neid köita, soovivad nad saada vastuseid oma küsimustele.

  • Mis see on?

  • Mida see minu jaoks tähendab?

  • Kes veel on seda kasutanud ja kuidas see neile kasuks tuli? (Siin on õige koht panna kirja kõik klientide positiivsed arvamused)

  • Kui palju see maksab?

  • Millal ja kust ma selle saan?

 3. Keskenduge kasule.    Selle asemel, et keskenduda toote omadustele või oma tegevusele, kirjeldage klientidele, mis kasu nad saavad. Kui kirjutate toote omadusest, siis öelge klientidele, mida see nende jaoks tähendab ja kuidas see nende elusid paremaks muudab. Tekitage klientides soov.

 4. Kasutage teiste klientide positiivseid arvamusi.    Kui te just ei kirjuta juhtidele (kes arvatavasti teiste arvamustest end kuigi palju mõjutada ei lase), siis võiksid arvamused kirjeldada probleemi, millele teie ettevõte lahendusi pakub. Kasutage arvamusi, et luua lugejaskonnaga isiklikku sidet.

 5. Muutke kirjutis usaldusväärseks.    Järgnevalt mõned soovitused.

  • Kirjutage nii, nagu räägite.

  • Kirjutage otse lugejale („sina“).

  • Kirjutage nii, nagu tunneksite adressaati. Mida paremini oma sihtrühma tunnete, seda lihtsam on teil seda teha.

  • Vältige pealetükkivat reklaami ja liialdusi. Kui soovite tekitada lugejas põnevust, siis kas saaksite seda teha otse välja ütlemata, et miski on „põnev!“?

  • Ärge riskige lugejatele pettumuse valmistamisega, andes neile eksitavat teavet või lubades asju, mida te ei suuda teostada.

Lehe algusse

Mustandi redigeerimine

Nüüd on aeg sõnumit redigeerida. Redigeerimisel liikuge üldiselt üksikule ja põhisõnumist üksikasjadeni. Keskenduge esmalt teksti ülesehitusele ja hiljem keelele.

 1. Rühmitage.    Vaadake teksti sisu ja rühmitage seotud sisu. Olge paindlik. Proovige erinevaid paigutusi. Eemaldage ülearune.

 2. Üllatage kliente.    Alustage huvitava anekdoodi, provokatiivse küsimuse või ebatavalise vaatepunktiga. Innustage neid lugemist jätkama. Teil on lugejate köitmiseks arvatavasti vähem kui 10 sekundit.

 3. Keskenduge ühele sõnumile.    Kui lugejad pühendavad teie sõnumile ainult mõne sekundi, siis kas nad suudavad selle aja jooksul loetu omandada? Jätke välja sisu, mis ei teeni teie sõnumi eesmärke.

 4. Aidake lugejatel saada kiire ülevaade.    Jagage oma sõnum osadeks (pealkiri ja paar lõiku, võib-olla koos sobiva graafika või pildiallkirjaga). Paigutage tähtsad punktid osadesse, mida lugejad loevad esimesena (ja sageli viimasena).

  • Pealkirjad.    Need on teie kirjutise kõige tähtsamad osad, sest lugejad tõenäoliselt loevad esmalt ainult pealkirju, enne kui otsustavad edasi lugeda või jätta asi sinnapaika. Pealkirjade väljatöötamisel olge eriti hoolikas.

  • Pildiallkirjad.    Kasutage neid põhipunktide edasiandmiseks, mitte lihtsalt piltide kirjeldamiseks. Peale pealkirjade vaatavad lugejad kõige tõenäolisemalt just pildiallkirju.

  • Alapealkirjad ja täpploendid.    Need aitavad lugejatel kirjutise kiiresti üle vaadata ja võimaldavad lihtsamini kirjutisse süveneda.

 5. Viimistlege sõnum.    Kasutage lühikesi lauseid (10–20 sõna) ja lõike (2–3 lauset), et selitada välja sõnumi iva. Nüüd on õige aeg ka grammatikat kontrollida ja teksti redigeerida ning eemaldada ebavajalik: ebamäärased kirjeldused, keerulised laused ja kummalised fraasid. Kasutage aktiivset tooni ning vältige ärislängi, ebaharilikke sõnu, vananenud väljendeid ja abstraktseid või segaseid mõttekäike. Olge konkreetne ja otsekohene.

Lehe algusse

Sõnumi viimistlemine

Oma kirjutist täiustades kontrollige regulaarselt, et see üldise turundusplaaniga endiselt sobib. See on hea aeg tagasiside saamiseks. Teiste värske pilk võib märgata võimalikke vajakajäämisi.

 1. Hoidke sõnum lihtne.    Mida vähem sõnu kasutate, seda tõenäolisemalt lugejaskond neid loeb. Kasutage selget kujundust. Fontide, värvide ja piltide segadus võib selge ja otsekohese sõnumi enda alla matta. Samamoodi, nagu nägite palju vaeva lihtsa sõnumi saavutamisel, püüdke saavutada ka lihtne kujundus, mis toetab teie eesmärke.

 2. Keskenduge teabekandjale.    Mida ja kui palju peaksite kirjutama, sõltub sellest, kas koostate postkaarti, voldikut, infolehte, meilisõnumit või veebisaiti.

 3. Kontrollige üle, kas kõik oluline sai kirja.    Inimestele meeldivad otseteed ja kõige otsem tee läheb sageli prügikasti. Tehke nii, et lugeja saaks kiiresti aru, millest kirjutis räägib, kellele see on mõeldud, mida ja millal peaks ta järgmisena ette võtma ning kuidas ta saaks teiega ühendust võtta.

 4. Laske kindlasti kellelgi teisel vigu otsida.    Laske mitmel inimesel oma kirjutis üle vaadata. Vajate kahesugust erapooletut abi. Kõigepealt paluge teie sihtrühma tundval inimesel teie töö üle vaadata ja öelda, kas sõnum on selge. Kas sihtrühm oleks huvitatud? Kas tekst tekitab neis vastamata küsimusi? Seejärel laske kellelgi õigekirja kontrollida. Õigekirja- ja trükivead ning kehv grammatika näitavad teie ettevõtet halvas valguses.

Lehe algusse

Vastuse saamine

Võimaliku kliendini jõudmiseks ja temalt vastuse saamiseks saatke isiklik sõnum. Üldiselt tähendab see võimalike klientide koondamist eraldi kategooriatesse, kellele saate eraldi kirjutada. Kliendiandmebaasid ja postiloendid aitavad teil filtreerida ühiseid omadusi, millele saate turunduses keskenduda.

Mida paremini oma sihtrühma tunnete, seda kindlam võite olla, et nende muredest aru saate ja et nad on valmis lugema, mida soovite neile ütelda.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×